Franska – skapa språklust med nyheter och fiktion

Här hittar du tips på program som bidrar till att levandegöra franskan i din undervisning. Sidan riktar sig i första hand till dig som undervisar i årskurs 7-9.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:

"Det är viktigt att hålla språkundervisningen aktuell"

Hesna Köhler har varit språklärare på Liljevalchs internationella läroverk i Södertälje. Hör hur hon berättar om möjligheten att nivåanpassa UR:s program i franskundervisningen.

Synliggör kultur och livsvillkor

Väck intresse med fiktion

Kittla elevernas sinnen med radioprogram

Fråga oss