Hitta matematiken i förskolan

Program från UR som hjälper dig att se matematiken i barnens vardag.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:

Begreppen i programmen fortsätter i leken

Andrea Walter de Perlet är förskollärare och projektutvecklare på UR och berättar hur barnens samarbete och motivation väcks av rörlig bild.

Utforska matematiken i naturen

Naturen bjuder på former, mängd, storlek och inte minst utrymme.

Upptäck matematiken i leken

I leken är det lika självklart som i matematiken att det finns flera vägar till en lösning.

Undersök matematiken i köket

Vi väger, mäter, sorterar och räknar hela tiden, särskilt när vi lagar mat.

Upplev matematiken i musiken

Det finns flera beröringspunkter mellan musik och matematik.

Lyssna på hur andra pedagoger lär ut matematik

Fråga oss