Påverka och påverkas i en demokrati

Skapa förståelse för förutsättningarna, möjligheterna och utmaningarna i ett demokratiskt samhälle med hjälp av UR:s program

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:

"Övningarna i Maktfaktorn väcker elevernas engagemang"

Samhällskunskapslärarna Susanne Forss och Malin Ahlgren och deras elever berättar hur de använder webbplatsen Maktfaktorn på gymnasiet Norra Real.

Diskutera olika former av politiskt engagemang

Synliggör vikten av information och källkritik

Diskutera rättigheter och skyldigheter i en demokrati

Skapa ett öppet diskussionsklimat

Fråga oss