Retorik – rätt att tala, vett att lyssna

Så kan du använda UR:s program i retorikundervisningen

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:

"Vi har fått ett helt annat språk i klassrummet"

Robert Calmstedt och Fredrik Birgersson har låtit retorik genomsyra allt de gör tillsammans med sina sjätteklassare på Kroksbäcksskolan i Malmö. Här berättar de hur de använt sig av serien Tungan rätt i mun och vilket resultat det har gett. Kroksbäcksskolan var med och tävlade i Retorikmatchen 2014.

Synliggör den retoriska verktygslådan

Hjälp eleverna att utmana sin talängslan

Låt eleverna träna på argumentation

Skapa ett tillåtande klassrum

Fråga oss