Se möjligheterna hos elever med autism

Program visar hur man kan stötta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:

”Lärarstudenterna blir väldigt tagna av att se programmen”

Gun-Marie Wetso som undervisar i specialpedagogik på Högskolan i Dalarna använder Liv med autism som kursmaterial. Programmen ger studenterna förståelse för nya pedagogiska metoder.

Förstå vad en diagnos innebär

Se hela familjens behov

Använd stöd i klassrummet

Hjälp elever till socialt samspel

Hitta vägar in i arbetslivet

Fråga oss