Spanska – skapa språklust med nyheter och fiktion

Här hittar du tips på program som bidrar till att levandegöra spanskan i din undervisning. Sidan riktar sig i första hand till dig som undervisar i årskurs 7-9.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:

"Språket blir levande när vi använder program"

Emma Navidad är spansklärare på Mörbyskolan i Danderyd. Hör hur hon använder flera av UR:s språkserier i undervisningen.

Synliggör kultur och livsvillkor

Hjälp eleverna att anpassa språket efter mottagaren

Väck intresse med fiktion

Fråga oss