Tyska – skapa språklust med nyheter och fiktion

Här hittar du tips på program som bidrar till att levandegöra tyskan i din undervisning. Sidan riktar sig i första hand till dig som undervisar i årskurs 7-9.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:

"Jobbet börjar när avsnittet är slut"

Johan Poppen arbetar som tysklärare på Ekenässkolan i Eslöv. Hör hur han använder UR:s program i undervisningen.

Synliggör kultur och livsvillkor

Väck intresse med fiktion

Fråga oss