Utforska den engelskspråkiga världen

Engelska talas i olika länder och kulturer över hela världen. Här får du tips och inspiration kring hur du kan använda program som tar in världen i klassrummet och breddar elevernas bild av hur språket används. Sidan riktar sig i första hand till dig som undervisar i årskurs 7-9.

Öva hörförståelse med radioprogram

Engelskan i världen - språk och realia

Hitta ditt sätt att arbeta med litteratur

Fråga oss