Lyssna

Skolministeriet

Skolministeriet

Om Skolministeriet

Skolministeriet är en programserie om hur barnen och lärarna har det på sin arbetsplats - skolan. Ibland handlar Skolministeriet om det som brister, ibland om det som fungerar väl. Redaktionen finns i Sundsvall, Stockholm och Göteborg. Härifrån hörs våra levande reportage inifrån skolans värld. Varje vecka bänkar sig engagerade och kunniga gäster i studion i Stockholm. Där knyter Skolministeriets programledare Pia Fridén ihop programmet. Skolministeriet har ett systerprogram som heter Barnaministeriet. Det är ett samhällsprogram om barn, men för föräldrar. Säsong 1.

Till första programmet

Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Självförtroende

Avsnitt 1 av 36

Hur har barnen det i skolans värld?

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Med trauma i skolan

Avsnitt 2 av 36

Hur hanterar skolan flyktingbarns traumatiska upplevelser?

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Du fetsuger!

Avsnitt 3 av 36

Om barns och ungas språk.

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Sponsring

Avsnitt 4 av 36

Omkring 40 procent av svenska skolor är sponsrade på olika sätt. Vad innebär det för kvalitén i undervisningen och lärandet att företag ger ut skolböcker? Och hur kan man som lärare förhålla sig till dessa?

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Kompis!

Avsnitt 5 av 36

Hur får man bra kompisar?

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Läxor

Avsnitt 6 av 36

Blir barnen smartare om de får läxor?

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Fusk

Avsnitt 7 av 36

Varför fuskar man i skolan?

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Genus i skolan

Avsnitt 8 av 36

Hur arbetar man med genusfrågor i skolan?

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Elevstyre

Avsnitt 9 av 36

Vi besöker Stockholms Estetiska Gymnasium. Där sitter eleverna med i ledningen. Skolministern vill ändra på det.

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Slagna lärare

Avsnitt 10 av 36

Hur arbetar skolan med det ökande antalet anmälningar om hot och våld?

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Annorlunda i skolan

Avsnitt 11 av 36

Hur är det att gå i skolan när man är funktionshindrad?

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Tuffare krav i skolan

Avsnitt 12 av 36

Vi frågar ut skolministern som vill ha mera ordning i skolan. En pensionerad lärare berättar hur det var i skolan på 1950-talet.

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Hemspråk

Avsnitt 13 av 36

Bör barn få studera sitt hemspråk i skolan? Och vilka effekter har hemspråksundervisningen på barns inlärning?

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Alkohol

Avsnitt 14 av 36

Hur ska skolan arbeta med information om alkohol och droger?

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Skolk

Avsnitt 15 av 36

Varför skolkar skolungdomar? Och vad kan man göra för att komma tillrätta med problemet?

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Skolans arbetsmiljö

Avsnitt 16 av 36

Hur ser elevernas arbetsmiljö ut?

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Mobbare

Avsnitt 17 av 36

Varför mobbar och slår en del barn andra barn?

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Obehörig

Avsnitt 18 av 36

Idag saknar många lärare examen. Vad spelar det för roll?

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Religiösa friskolor

Avsnitt 19 av 36

Hur står det till med de religiösa friskolorna? Vi besöker en frikyrklig skola i Örebro. I studion finns Ulf Nilsson från Folkpartiet och Gunilla Tjernberg från Kristdemokraterna. De har helt olika uppfattning om friskolor.

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Hemundervisning

Avsnitt 20 av 36

Hur går hemundervisning till? Och vilken insyn har samhället? Vi möter två familjer som undervisar sina barn i hemmet.

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Skolavknoppning

Avsnitt 21 av 36

Vad händer när en kommunal skola görs om till friskola? Vi har besökt en skola i Täby.

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Snack om sex

Avsnitt 22 av 36

Hur fungerar skolans sexualundervisning?

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Skolan i höstbudgeten

Avsnitt 23 av 36

Vi undersöker vad regeringens höstbudget innebär på skolans område.

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Gömda barn i skolan

Avsnitt 24 av 36

Ska alla barn i Sverige ha rätt att gå i skolan? Även de som bor i familjer som lever gömda efter ha fått avslag på sin asylansökan?

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Lärare som kränker elever

Avsnitt 25 av 36

Om lärare som kränker och slår sina elever.

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Rörligare barn lär bättre?

Avsnitt 26 av 36

Lär man sig bättre om man rör på sig?

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Allt bullrigare skola

Avsnitt 27 av 36

Hur påverkas elever och lärare av allt oljud i klassrum och korridorer?

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Stora betygsskillnader

Avsnitt 28 av 36

Beror en elevs betyg på vilken skola han eller hon går i? Eller sätter alla lärare betyg likadant?

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Utvecklande samtal?

Avsnitt 29 av 36

I skolan förs varje år två och en halv miljon utvecklingssamtal varje år. Vad leder de till? Vi följer med på två samtal - ett traditionellt lärarlett samtal, och ett elevlett.

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Efter skolskjutningen

Avsnitt 30 av 36

På en skola i Finland sköt en 18-årig elev ihjäl åtta personer. Hur tänker barn i Sverige om det som hänt? Vi diskuterar också hur man i skolan tänker om säkerhetsfrågor.

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Klädkod: Skola

Avsnitt 31 av 36

Ska vi införa skoluniform i Sverige? Eller åtminstone förbjuda vissa typer av kläder i skolan? Vi diskuterar kläders betydelse med ungdomar i Sundsvall och i New York.

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Gymnasievalet

Avsnitt 32 av 36

Det är inte lätt att välja gymnasieinriktning. Vi har varit på gymnasiemässan i Älvsjö.

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Ordning! Hur går det?

Avsnitt 33 av 36

Lärare har numera rätt att beslagta mobiltelefoner och störande föremål. Hur tillämpas den rätten i skolorna?

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Ett oroligt skolår

Avsnitt 34 av 36

Vi summerar ett oroligt skolår och talar om hot, våld och skadegörelse. Dessutom reser vi till New York för att se hur man arbetar mot våld på skolorna där.

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Skolmaten

Avsnitt 35 av 36

Vi testar den svenska skolmaten.

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
Lyssna Skolministeriet

Nya betyg

Avsnitt 36 av 36

Hur är det är att få - och inte minst att sätta - betyg? Vi diskuterar också det nya betygssystem som regeringen infört. På vilket sätt kommer det att förända och förbättra? Vad var det för fel på det gamla systemet med G, VG och MVG?

Produktionsår:
2007
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Fråga oss