Lyssna

Lärarrummet

Lärarrummet

Om Lärarrummet

Porträtt av lärare som på olika sätt utmärker sig genom sitt sätt att undervisa. De är verksamma på såväl förskolor som universitet och högskolor över hela Sverige. Här får vi kunskap om olika undervisningsmetoder som får elever att känna lust att lära, och som pedagog kan man låta sig inspireras och vägledas samt få insyn i olika arbetssätt med elevernas bästa i fokus. Hur kan man till exempel använda ny teknik i undervisningen? Vilka metoder överlever i dagens kunskapssamhälle där kunskap finns att hämta både utanför och innanför skolans ramar? Programmen ska kunna användas som diskussionsunderlag och läromedel i fortbildningssituationer och på lärarhögskolorna. Säsong 1.

Till första programmet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Carsten Ryytty

Avsnitt 1 av 28

Carsten Ryytty, SO-lärare på Hertsöskolan utanför Luleå, har jobbat som lärare i 38 år och är mycket omtyckt. Genom ett välutvecklat muntligt berättande kan Carsten, trots att han utnyttjar väldigt få tekniska hjälpmedel, få eleverna att lyssna.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Susanne Olofsson

Avsnitt 2 av 28

Naturskolan Kom ut i Sundsvall är egentligen inte en skola utan ett arbetssätt. Det handlar om att låta eleverna komma ut i naturen och på plats få lära sig om djur, växter, allemansrätt och annat som har med naturen att göra. Susanne Olofsson är en av dem som driver Naturskolan som har aktiviteter för elever från förskolan till gymnasiet.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Susanna Damm

Avsnitt 3 av 28

Susanna Damm är grundskolelärare i Järfälla kommun. Hon använder sin smartboard till de gemensamma berättelser som eleverna hittar på. Fokus hamnar då på berättandet i stället för det motoriska i att skriva med en penna.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Lotta Ahlström

Avsnitt 4 av 28

Lotta Ahlströms elever kommer från jordens alla hörn och kan inte ett ord svenska när de börjar. I hennes förberedelseklass får de mer tid och individuell hjälp att lära sig språket. För Lottas del gäller det att vara flexibel, prestigelös och öppen för fantasifulla lösningar.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Jimi Nilsson

Avsnitt 5 av 28

Jimi Nilsson är gymnasielärare i geografi och samhällskunskap på Folkungaskolan. Han är också mentor för en nystartad och unik utbildning i hållbar utveckling. I sitt arbete med eleverna använder han sociala medier som Facebook och MSN.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Elisabet Fredberger

Avsnitt 6 av 28

"Jag tycker att jag har världens bästa jobb där jag kan varva teori och praktik." Elisabet Fredberger är lärare på Ekebygymnasiet i Uppsala och har en ovanlig ämneskombination: svenska, psykologi och floristik. Hon vill lära eleverna att tänka själva, analysera och ifrågasätta.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Anders Johansson

Avsnitt 7 av 28

"En bra lärare är uppmärksam på sina elever och försöker se alla elever i klassen". Anders Johansson, lärare åt blivande bilmekaniker i Jönköping, har en omtalad ambitionsnivå. Studiemotivationen är hög och eleverna lyckas väldigt bra i nationella jämförelser.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Peter Wennerberg

Avsnitt 8 av 28

Peter Wennerberg är lärare på Odlarskolans träningsskola 1 i Eskilstuna där man arbetar med elever med flerfunktionshinder. Ingen av eleverna kan tala, men några kan förstå enstaka ord. Här läser man inte matte eller samhällskunskap utan arbetar med ämnen som motorik, estetik och vardagsaktiviteter.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Anna Karlsson

Avsnitt 9 av 28

"Möjligheterna finns överallt". På Viktor Rydbergs Samskola känner NO-läraren Anna Karlsson att hon får utvecklas på det pedagogiska och didaktiska planet. Målet är att alltid se resurserna omkring sig och använda dem på ett kreativt sätt.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Georg Agorastos

Avsnitt 10 av 28

På tre år gick Nossebro skola från att vara en av Sveriges sämsta, till att tillhöra landets elit med 100 % fullt godkända elever. Specialpedagoger förstärkte lärarkåren i kärnämnena och man började jobba med attityder och självkänsla. Georg Agorastos är en av lärarna bakom förändringen.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Ludmila Hell

Avsnitt 11 av 28

Ludmila Hell har lämnat livet som kärnfysiker i Ryssland för arbetet som fysik- och matematiklärare i Flen. Hon vill få eleverna att använda sin fantasi genom att låta dem titta på dramatiska James Bond-sekvenser för att sedan, med hjälp av formler, räkna ut om något liknande kan hända i verkligheten.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Sverker Aasa

Avsnitt 12 av 28

Sverker Aasa undervisar lärarstudenter i matematik, teknik och fysik vid Malmö högskola. Här utvecklar han sina tankar om hur man ska kunna avdramatisera den matematik som många elever fasar för. Han ser bland annat fördelar med att ta in så kallade smartphones i lektionssalen.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Max Persson

Avsnitt 13 av 28

Förskoleläraren Max Persson tycker att det är viktigt att vara uppriktigt nyfiken på barnen. På Sege parks förskola använder man naturen för utveckla barnens fantasi och lust att utforska. Max och hans kollegor styr inte vad som händer utan ska fungera som medforskande.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Sara Bruun och Johnny Gustafsson

Avsnitt 14 av 28

Sara och Johnny är högstadielärare i SO på Bergvretenskolan i Enköping. För tre år sedan bestämde de sig för att förändra sättet de undervisar på och började slå ihop sina lektioner. Ledstjärnan är ett entreprenöriellt förhållningssätt som genomsyrar all undervisning.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Eva Larsson

Avsnitt 15 av 28

Ekonomi- och SO-läraren Eva Larsson vill ingjuta självkänsla och självförtroende hos glesbygdsungdomarna vid Härjedalens gymnasium. Hon är också drivande inom Ung Företagsamhet och hennes elever har funnit flera priser vid Ung Företagsamhets årliga tävlingar.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Sofie Johansson

Avsnitt 16 av 28

Matematikutvecklaren Sofie Johansson vill att hennes elever ska kunna resonera kring felaktiga svar, snarare än bara ändra utifrån facit. "Jag jobbar mycket med att eleverna ska förstå. Att de ska kunna tolka sina resultat."

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Lisa Högberg

Avsnitt 17 av 28

"Jag brinner för att väcka elevernas läsglädje och få dem att upptäcka läsningens alla dimensioner." Gymnasieläraren Lisa Högberg tilldelades tidigare i år Svenska Akademiens svensklärarpris som tilldelas lärare som stimulerar ungas intresse för det svenska språket och litteraturen.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Ghasem Naghavi

Avsnitt 18 av 28

"Kunskap ger makt att förändra sitt liv", säger Ghasem Naghavi som är lärare på kriminalvårdsanstalten Färingsö, en sluten anstalt för kvinnor. De intagna har ofta en problematisk skolgång bakom sig med skolk, strul och droger. Ghasem Naghavis elever är alla i olika åldrar och befinner sig på olika nivåer.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Jessica Hyrefelt

Avsnitt 19 av 28

Ifjol var det stökigt på Dammhagskolan i Landskrona och polis och brandkår fick tillkallas ett 30-tal gånger. I år är det mycket lugnare, mycket tack vare forskningsprojektet Utsikter. Jessica Hyrefelt, lärare i klass 5, är en viktig kugge i projektet.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Johan Nyberg

Avsnitt 20 av 28

Kan musik stimulera inlärningen i andra ämnen i skolan? Musikläraren Johan Nyberg vid Scengymnasiet har forskat om gymnasieungdomars förmåga att sätta in sina kunskaper i ett sammanhang.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Cecilia Christiansen

Avsnitt 21 av 28

Matematikläraren Cecilia Christiansen har fått flera priser för sitt pedagogiska arbete. Hon vill öppna andras ögon för fördelarna med att använda digitala skrivtavlor. Med en sådan kan läraren plocka in hela världen i klassrummet och bara resursbrist och teknikrädsla kan vara hindrande.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Gunnar Kihlberg

Avsnitt 22 av 28

Kemi- och biologiläraren Gunnar Kihlberg har prisats av Kungliga Vetenskapsakademien för sina pedagogiska insatser. Han är känd som en lärare som gärna tar med sig sina elever ut ur skolan till olika miljöer och tycker själv att hans ämnen är spännande då de förklarar mycket av det som finns omkring oss.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Björn Molin

Avsnitt 23 av 28

På Lillestadskolan i Växjö gör årskurs 5 egna nyhetssändningar för kamraterna. Björn Molins elever bestämmer själva vilka inslag som ska produceras och hur manus ska se ut.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Jonas Svedin

Avsnitt 24 av 28

Den då arbetslöse Jonas Svedin startade bloggen Ge grabben ett jobb, vilket resulterade i konkreta erbjudanden. År 2010 började han som lärare på Mittuniversitetets informations- och PR-program. Ett år senare röstade eleverna fram Jonas som Årets lärare.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Branko Skrobo

Avsnitt 25 av 28

Branko Skrobo säger att det är hans specialitet att få hyfs på stökiga klasser: "Jag vet hur jag ska vinna elevernas respekt." Vi hittar denne lärare i svenska och engelska på ett yrkesinriktat gymnasium i Göteborg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Tuva-Stina Lindén

Avsnitt 26 av 28

"Allt som utvecklar viljan och förmågan att uttrycka sig är viktigt." Specialläraren Tuva-Stina Lindéns elever har invandrarbakgrund och ska lära sig svenska. I sin undervisning försöker hon väcka elevens nyfikenhet både för omvärlden och för sin egen förmåga.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Märith Östberg

Avsnitt 27 av 28

"Hon är en sann ambassadör för ämnet och har många gånger ensam i glesbygden fått kämpa för att kunna ge sina elever ett fullgott lärande." Priset till Årets lärare i Hem- och konsumentkunskap 2011 gick till Märith Östberg från Jämtland.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Susanne Fahlgren

Avsnitt 28 av 28

"Eleverna ska bli så trygga i klassen så att de känner att ärlighet lönar sig." Susanne Fahlgren är lärare för klass 4-5 på Allsta skola utanför Sundsvall. Det är liten skola med 96 elever. Hennes husgud är den ryske pedagogen Lev Vygotskij.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Fråga oss