Titta

UR Samtiden - Nytänk på schemat

UR Samtiden - Nytänk på schemat

Om UR Samtiden - Nytänk på schemat

Det talas mycket om skolans kris, och om den låga nivån på svenska elevers kunskaper. Men det finns också förslag på lösningar på många av skolans problem. Sex forskare visar i "Nytänk på schemat" nya sätt att tänka för skolan. De är inte bara teoretiska forskare utan också praktiskt verksamma som lärare. Här diskuteras bland annat lässvårigheter och matematik. En lärarpanel har valt ut talarna. Moderator är Therese Mabon, vd för arrangören Skolporten.

Till första programmet

UR Samtiden - Nytänk på schemat : Datorn gör det lättare att läsa

Programmet är inte tillgängligt

Det här programmet saknar just nu rättigheter för att spelas upp på UR Skola.

Datorn gör det lättare att läsa

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Datorn är ett av våra bästa redskap för att lära barn att läsa. Det gäller framför allt barn som har olika läs- och skrivsvårigheter, säger Maj-Gun Johansson, som jobbat både som speciallärare i Östersund och idag som forskare vid Umeå Universitet. Datorn kan ge eleverna lust att ta till sig orden, säger Maj-Gun Johansson. Det handlar om ordförståelse och avkodning. Ju mer jag läser, desto mer lär jag mig. Hon visar också hur flash-card metoden kan användas i undervisningen.Tankarna och rönen ligger också till grund för hennes avhandling "Datorträning i läsflyt och stavning".

Ämnen:
Pedagogiska frågor > IT, medier och digital kompetens
Ämnesord:
Datorstödd undervisning, Läsinlärning, Lästräning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Pedagogisk psykologi, Undervisning, Undervisningsmateriel
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nytänk på schemat

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nytänk på schemat

En rättvis lärare blir en bättre lärare

Hur gör man för att bli en lyhörd lärare? Hur gör man för att skapa en relation där man kan nå resultat i undervisningen? Anneli Frelin, forskare i didaktik vid Uppsala universitet och Högskolan i Gävle, säger att det är mycket små skillnader mellan att arbeta med ungdomar och att arbeta med mycket små barn. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Måste språk och kunskapsutveckling gå hand i hand?

Professor Maaike Hajer forskar vid Fakulteten för lärande och samhälle och berättar om vikten av att ge elever språkliga förutsättningar för att klara av skolan. Hon säger att språk inte bara är språkämnen utan att det finns olika ämnesspecifika språk som eleverna ska behärska. Hur ska lärare förmedla de ämnesspecifika språken? Hur kan elever lära sig hantera ämnets språk? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Skola i förändring

I Pisa-testet, som mäter kunskapsnivån hos 15-åringar runt om i världen, ligger kinesiska elitskolor i topp. Men nu börjar den hårt resultatinriktade pluggskolan ifrågasättas. Kinas senaste skolreform innebär att den traditionella katederundervisningen ska förändras och eleverna ska diskutera och samarbeta mer. En av förebilderna är den svenska skolan.

Fråga oss