Titta

UR Samtiden - Nytänk på schemat

UR Samtiden - Nytänk på schemat

Om UR Samtiden - Nytänk på schemat

Det talas mycket om skolans kris, och om den låga nivån på svenska elevers kunskaper. Men det finns också förslag på lösningar på många av skolans problem. Sex forskare visar i "Nytänk på schemat" nya sätt att tänka för skolan. De är inte bara teoretiska forskare utan också praktiskt verksamma som lärare. Här diskuteras bland annat lässvårigheter och matematik. En lärarpanel har valt ut talarna. Moderator är Therese Mabon, vd för arrangören Skolporten.

Till första programmet

UR Samtiden - Nytänk på schemat : Datorn gör det lättare att läsa

Programmet är inte tillgängligt

Det här programmet går inte längre att spela upp på UR Skola.

Datorn gör det lättare att läsa

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Datorn är ett av våra bästa redskap för att lära barn att läsa. Det gäller framför allt barn som har olika läs- och skrivsvårigheter, säger Maj-Gun Johansson, som jobbat både som speciallärare i Östersund och idag som forskare vid Umeå Universitet. Datorn kan ge eleverna lust att ta till sig orden, säger Maj-Gun Johansson. Det handlar om ordförståelse och avkodning. Ju mer jag läser, desto mer lär jag mig. Hon visar också hur flash-card metoden kan användas i undervisningen.Tankarna och rönen ligger också till grund för hennes avhandling "Datorträning i läsflyt och stavning".

Ämnen:
Pedagogiska frågor > IT, medier och digital kompetens
Ämnesord:
Datorstödd undervisning, Läsinlärning, Lästräning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Pedagogisk psykologi, Undervisning, Undervisningsmateriel
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nytänk på schemat

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nytänk på schemat

En rättvis lärare blir en bättre lärare

Hur gör man för att bli en lyhörd lärare? Hur gör man för att skapa en relation där man kan nå resultat i undervisningen? Anneli Frelin, forskare i didaktik vid Uppsala universitet och Högskolan i Gävle, säger att det är mycket små skillnader mellan att arbeta med ungdomar och att arbeta med mycket små barn. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
TittaLärandets idéhistoria

Vad är bildning?

Det moderna bildningsbegreppet skapades av Wilhelm von Humboldt i början på 1800-talet. Det uppstod som en kritik av tidens ståndssamhälle och religiösa inskränkthet. Humboldt byggde upp det första moderna universitetet i Berlin. Där skulle man inte bara reproducera gammal kunskap, utan genom forskning skapa nya landvinningar och ny kunskap som skulle ta samhället in i en bättre framtid. Vilken relevans har det moderna bildningsbegreppet idag? Medverkande: Ronny Ambjörnsson, professor emeritus i idéhistoria, Umeå universitet, Zygmunt Bauman, professor emeritus i sociologi, University of Leeds, Donald Broady, professor vid institutionen för pedagogik och utbildningsstudier, professor emeritus vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet, Anders Burman, universitetslektor i idéhistoria, Södertörns högskola, Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idéhistoria, Göteborgs universitet, Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi, Uppsala universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
LyssnaBildningsbyrån - integration

SO för nyanlända

Alla flyktingar som kommer till Sverige ska få gå en kurs och lära sig mer om sitt nya hemland. Det handlar om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar, om svensk historia, geografi och traditioner.

Fråga oss