Titta

Leta svamp - lulesamiska

Leta svamp - lulesamiska

Om Leta svamp - lulesamiska

Svamparna i skogen är hemlighetsfulla. Det finns inga tecken på marken. Men helt plötsligt är de där när det regnat. Följ med till skogen och möt taggsvampar, skivlingar och soppar. Och titta närmare på slemsvamparna som under några dagar av sitt liv faktiskt kan röra sig! Det är inte bara i skogar som man kan hitta svampar, de finns även hemma men är så små att de inte syns. Följ med till köket och möt mögelsvamparna som växer i ost, medicin och på gammal mat. Och titta närmare på svampen som gör att brödet jäser. Uppläsning: Ánn Risstin Kuoljok-Skoglund.

Till första programmet

Leta svamp - lulesamiska : Leta svamp i köketDela
 1. Dánna tjiegan li ienep guobbara
  gå ulmusj máhttá árvvedit.

 2. Muhtemijt máhttá bårråt,
  iehtjádijt galggá dibddet årrot.

 3. Galmán la buorre sadje gånnå åhtsåt.

 4. E, e, älla de sjampinjåvnå
  majt miejnniv!

 5. Guobbara, majt mån åtsåv,
  li viehka unnebu-

 6. -ja älla åvvå vuome
  guobbarij muoduga.

 7. Dála gávnav juojddá! Jestav.

 8. Dákkir páhken li
  50 miljárda jässtaguobbara.

 9. Da li ihkeva unne.
  Jus dajt stuoret de vuojnnuji náv.

 10. Jässtaguobbara sjaddi akta ájgen.

 11. Gå jässtaguoppar galggá ädnánit
  de dahká gårodattjav ietjas nali.

 12. Gårodasj de sjaddá ådå
  sämmilágásj guoppar.

 13. Jässtaguoppar lijkku dájgev bårråt.

 14. Vaj jåhtuj boahtet de dat dárbaj vehi
  luorkas tjátjes. Na de.

 15. Guoppar lijkku ienemusát såhkkårij
  mij la dájgen.

 16. Gå jässtaguobbara bårri
  de sjaddi gássaskuovle-

 17. -ja le da ma oadtju dájgev jiessat.

 18. Jesta dagi de bulla lulun sjaddat ber
  garrasa ja duolbbada, oalle nievre.

 19. Gå bulla båhti báhkka vuobne sisi,
  de jässtaguobbara jábmi.

 20. Da e gierda nåv báhkka temperatuvrav.

 21. Valla dán mieren
  de li juo bargov ållim.

 22. Le ienep unnaguobbara galmánin majt
  máhttá bårråt.

 23. Bårådahtte guohpaguobbara umasslágásj
  tjerdajs.

 24. Dán márfen ja dán vuostán sjaddá
  vielggis guohpa.

 25. Ja dála l ruodnáguohpavuosstá.

 26. Nåv gåk jässtaguobbara de
  guohpaguobbara li ihkeva unne-

 27. -ja dárbaj mikroskåhpav
  vaj dajt vuojnnet.

 28. Sparrisa muoduk...

 29. Valla gåk dal ájn guoppar boahtá
  vuostá sisi?

 30. Dán vuossan li ruodnáguohppaga
  spåvrå.

 31. Spåvråjs ådå guohpaguobbara
  máhtti sjaddat.

 32. Dán tánkan la moadda
  tuvsán lijttera mielkes-

 33. -mij galggá sjaddat
  ruodnáguohpavuosstán.

 34. Mielkkesegadusáv lieggiji
  ja fierru.

 35. Moadda tijma duogen dat la sjaddam
  gabmarin.

 36. Vuosstá oadtju årrot muhtem biejve
  ja garrat.

 37. Dan maŋŋela l muddo dav rájggat-

 38. -danen gå guohpa
  ilmev dárbaj vaj sjaddat.

 39. Dánna tjällárin vuostájt vuorkkiji.

 40. Guovte vahko duogen guohpaspåvrå li
  sjaddam guohppagin vuostá rájgijda.

 41. Guohpa guhka hárppon sjaddá
  ja dasi l álkke vijddánit.

 42. Guohpa oadtju biektelijt vuostás ja
  vijddán ienebut ja ienebut.

 43. Vidá vahko duogen la nuoges
  guohppagis vuostán. Le gárves.

 44. Gå vuostáv gurppiji plásta sisi-

 45. -de guohpa häjttá sjaddamis
  danen gå ij oattjo ilmev.

 46. Dat ij vuojn besa vuojŋŋat.

 47. Dán ruvsan la ietjá guohpa.

 48. Dát dálkas la dagádum
  guohpaguobbaris-

 49. -mav gåhttju penisilijnnan.

 50. Penisilijnna gåddå bakterajt
  ma li rubmahin-

 51. -gå ulmutjin la bv. tjåttåvuolssje
  jali giehpesvuolssje.

 52. Guobbara jestan, vuostán
  ja dálkkasin.

 53. Dán rádjáj mån lav gávnnam guobbarijt
  majt máhttá bårråt-

 54. -ja mij la buorren gå skihpá.

 55. Valla nåv gåk gávnnuji selgalasj
  guobbara vuomen-

 56. -de le guobbara dánna tjiegan
  majt galggá dibddet årrot.

 57. Selgalasj guohpa. Guohppum
  biebbmobátsidisá... Fij dejka!

 58. Guohpaguobbara spåvrå gávnni dasi
  manna li biektela:

 59. bierggo, lájbbe, passta ja vuosstá.

 60. Guohppagav ruodnáguohpavuostán
  mij galla máhttep bårråt-

 61. -valla ep de ruodná guohppagav oabme
  vuosstábiehken.

 62. Le ietjálágásj guohpa-

 63. -ja muhtem guohpaguobbara máhtti
  dahkat selgajt ma älla buore bårråt.

 64. Ja gå le vájvve diehtet man lágásj-

 65. -guohpa mij sjaddá oabme
  vuosstábiehken-

 66. -jali ietjá biebbmobátsidisán
  de l buoremus dibddet dav årrot.

 67. Na, guobbara galla sjaddi
  moatten sajen-

 68. -galgav dal gehtjastit tjällárin.
  Vuojnos majt dåppe gávnav...

 69. Textning:
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Leta svamp i köket

Avsnitt 1 av 1

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det är inte bara i skogen som man kan hitta svampar, de finns hemma också. I köket finns svampar som är så små att de inte syns. Vi tittar på mögelsvamparna som växer i ost, medicin och på gammal mat. Och på svampen som gör att brödet jäser.

Ämnen:
Modersmål och minoritetsspråk > Samiska
Ämnesord:
Botanik, Jästsvampar, Kryptogamer, Mögel, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Grundskola F-3

Alla program i Leta svamp - lulesamiska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLeta svamp - lulesamiska

Leta svamp i köket

Avsnitt 1 av 1

Det är inte bara i skogen som man kan hitta svampar, hemma i köket finns svampar som är så små att de inte syns. Vi tittar på mögelsvamparna som växer i ost, medicin och på gammal mat. Och på svampen som gör att brödet jäser.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Grundskola F-3
Beskrivning

Mer grundskola f-3 & modersmål och minoritetsspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
TittaAllti Kartong - romani chib/lovari

Regn

En av Alltis och Lilla Röds krukväxter behöver vatten. De ger sig iväg för att hitta ett regnmoln.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
LyssnaPengasagor - meänkieli

Vem är tjuv?

Fanny kan inte låta bli att vara lite tjuv när hon besöker sin kompis Sari i Pello i Norrbotten.

Fråga oss