Lyssna

Lärarrummet

Lärarrummet

Om Lärarrummet

Säsong 2. Porträtt av lärare som på olika sätt utmärker sig genom sitt sätt att undervisa. De är verksamma på såväl förskolor som universitet och högskolor över hela Sverige. Här får vi kunskap om olika undervisningsmetoder som får elever att känna lust att lära, och som pedagog kan man låta sig inspireras och vägledas samt få insyn i olika arbetssätt med elevernas bästa i fokus. Hur kan man till exempel använda ny teknik i undervisningen? Vilka metoder överlever i dagens kunskapssamhälle där kunskap finns att hämta både utanför och innanför skolans ramar? Vi får den unika möjligheten att följa med läraren in i klassrummet och vi får höra deras knep och råd som kan inspirera andra lärare till att själva bli bättre pedagoger. Programmen ska kunna användas som diskussionsunderlag och läromedel i fortbildningssituationer och på lärarhögskolorna.

Till första programmet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Alfredo Castro

Avsnitt 1 av 36

Bildläraren Alfredo Castro ser sitt yrke som en livsstil. Han är bildlärare i årskurs 7-9 på Tegs centralskola i Umeå. Han är också konstnär, debattör och föreläsare. År 2005 tilldelades han Guldäpplet för sitt sätt att undervisa.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Christel Nilsson

Avsnitt 2 av 36

På Kulturcentrum Skåne finns en utbildning som riktar sig mot personer med lindrig utvecklingsstörning. Målet med den är att öppna kultursektorn som en möjlig arbetsmarknad. Vi möter Christel Nilsson, musiklärare och en av initiativtagarna.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Marie Enberg

Avsnitt 3 av 36

Idrottsläraren och äventyrspedagogen Marie Enberg provar nya grepp för att uppnå en lustfylld och inkluderande undervisning. Hon vill att eleverna ska utveckla förmågan till lagarbete och att vara en god vän. År 2011 blev Marie prisad för sitt arbete.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Anette Barr

Avsnitt 4 av 36

På förskolan Snusmumriken i Svedala kommun utmanar man barnens kreativitet och skapande i mötet med matematiken. Anette Barr och två kollegor har utvecklat ett arbetssätt där naturen i närmiljön fungerar som utgångspunkt.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Jenny Frohagen

Avsnitt 5 av 36

Jenny Frohagen är slöjdlärare i trä och metall på Mariaskolan i Stockholm. Hon forskar också i ämnet slöjddidaktik och har startat bloggen "Fröken slöjddidaktik", där hon lyfter frågor kring slöjd som skolämne.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Mathias Ribbnäs

Avsnitt 6 av 36

Mathias Ribbnäs undervisar i SO och svenska på Korsbackaskolan i Kävlinge. Han är också ledare för Projekt+ som startades för att komma till rätta med problem som mobbning och skadegörelse. När vi besöker skolan har de en temadag om kärlek.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Hans Ove Beckman

Avsnitt 7 av 36

Hans Ove Beckman är en omtyckt lärare i historia och filosofi på L M Engströms gymnasium i Göteborg. Han anser själv att berättandet är hans bästa pedagogiska redskap.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Lisa Holmström

Avsnitt 8 av 36

Lisa Holmström är lärare i astrobiologi på Rymdgymnasiet i Kiruna. Nyfikenhet styr henne i allt hon gör - nyfikenheten till stjärnhimlen, till forskningen och till sina elever.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Jonas Lindahl

Avsnitt 9 av 36

Jonas Lindahl använder datorspelet Minecraft i sin svenskundervisning på Freinetskolan Hugin i Norrtälje. Eleverna ska med egna ord berätta vad som händer i den gemensamt byggda virtuella världen.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Sofia Arvidsson

Avsnitt 10 av 36

Sofia Arvidsson är lärare i engelska och idrott på Smedingeskolan i Kungsbacka. Hon brinner för digitala verktyg i undervisningen och har till och med låtit sina elever använda mobiltelefonen i orienteringssammanhang.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Ann-Kristin Källström Sundgren

Avsnitt 11 av 36

Projektet Drömmen om det goda går ut på att skapa lugn och ro i skolan och motverka våld och aggressivitet. Ann-Kristin Källström Sundgren leder arbetet på förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköping där projektet har skapat bättre stämning och ökad koncentrationsförmåga.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Mona Schiller

Avsnitt 12 av 36

Mona Schiller, lärare i tyska och svenska på Gullmarsgymnasiet i Lysekil, använder sig av radioprogrammet "Pop och Politik" när hon undervisar i svenska språket. Ocn det har visat sig vara en succé.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Trevor Fisher

Avsnitt 13 av 36

Gymnasieläraren Trevor Fisher undervisar i samhällskunskap, historia och internationella relationer på Åkersviksskolan i Sundsvall. Trevor använder gärna IT i sin undervisning och engelska integreras i alla ämnen. Nyligen var han och en grupp elever i Tanzania i en månad.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Lise Axelson

Avsnitt 14 av 36

Pop- och rocklinjen för tjejer vid Gotlands folkhögskola är en reaktion på den mansdominerade musikbranschen. Numera har den tvååriga utbildningen uppmärksammats av media runt om i världen. Vi möter utbildningsansvariga Lise Axelson.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Anki Sjöström

Avsnitt 15 av 36

På Norrbackaskolans träningsskola i Sundsvall arbetar man med elever som har flerfunktionshinder och som ligger på en tidig utvecklingsnivå. "Det handlar mycket om att väcka förväntan och en lust till kommunikation" säger Anki Sjöström.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Lena Lingman

Avsnitt 16 av 36

De flesta skolor vill i teorin att alla elever ska uppnå kunskapsmålen, men i praktiken tillåter man vissa elever att ge upp och misslyckas. På min skola ger ingen upp, säger Lena Lingman som är rektor och lärare i ämnet ledarskap på Glada Hudikgymnasiet i Hudiksvall.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Anna Pilebro Bryngelsson

Avsnitt 17 av 36

Anna Pilebro Bryngelsson är lärare i matematik för högstadiet på Ängskolan i Sundbyberg och hon menar att kunskaper i matematik är en fråga om demokrati. Här berättar hon om satsningen på att höja nivån på matematikundervisningen.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Cecilia Eriksson

Avsnitt 18 av 36

Cecilia Eriksson är matematiklärare på Alfaskolan i Solna. Hon tilldelades 2012 års Ingvar Lindqvistpris i matematik för sitt framgångsrika arbete med att få elever att tillvarata och utveckla sin matematiska talang och förmåga.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Ingela Rolfsdotter, kulturpedagog Circonova

Avsnitt 19 av 36

Teatergruppen Circonova driver ett projekt där uppdraget är att stärka barns hälsa. Fokus ligger på frågor som tillit, stress, kärlek och identitet. Ingela Rolfsdotter är med och förbereder lärarna och barnen innan de får se föreställningen Doris - mitt i planeten.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Anneli Näsberg, gymnasielärare i entreprenörskap

Avsnitt 20 av 36

Anneli Näsberg har lång erfarenhet av försäljning och kom sent in i läraryrket. År 2012 blev hon utnämnd till Sundsvalls bästa gymnasielärare på Framtidsmyran, stadens kommunala akademigala.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Meisang Wang Fredmark, lärare i kinesiska

Avsnitt 21 av 36

När du lär dig kinesiska så lär du dig samtidigt något om en mångtusenårig kultur, säger Meisang Wang Fredmark. Vi träffar henne när hon undervisar elever på högstadiet i Abrahamsberg i Stockholm. Under sina 25 år i Sverige har hon även författat läroböcker i kinesiska.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Anders Westfahl, sommarskolelärare i svenska

Avsnitt 22 av 36

Anders Westfahls pedogiska förebild är en av hans mellanstadielärare som ingav förtroende. Nu har han själv varit med om att starta en sommarskola och eftersträvar bra relationer. För att skapa en bättre atmosfär ordnar han ofta lekar på rasterna.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Tina Nyblad, klasslärare på lågstadiet

Avsnitt 23 av 36

Tina Nyblad är klasslärare på lågstadiet på Söråkers skola utanför Sundsvall. Hon brinner för att lära barnen läsa och skriva. Tina är själv en bokmal och vill föra över sitt intresse genom regelbundna biblioteksbesök där barnen får ta, känna, titta på och låna böcker.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Hans Burefjord, specialpedagog Skoldatateket

Avsnitt 24 av 36

Specialpedagogen Hans Bjurefjord har arbetat med elever i behov av särskilt stöd inom alla stadier i grundskolan. Han tar fram arbetsverktyg för elever med funktionshinder och lär eleverna att använda dem. För att nå bästa möjliga resultat försöker han få med alla vuxna som finns runt eleven.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Nicklas Johansson, särskollärare

Avsnitt 25 av 36

Nicklas Johansson undervisar elever med autism på grundsärskolan Svedenskolan i Solna. Det viktigaste för honom är att se eleven bakom diagnosen och Nicklas bestämde tidigt att han skulle satsa på elever med särskilda behov.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Ola Palm, NO-lärare

Avsnitt 26 av 36

NO-läraren Ola Palm vid Sturebyskolan i Stockholm har fått Ingvar Lindqvists pris för sitt framgångsrika arbete med projektbaserad undervisning. Han ger eleverna uppdrag från verkligheten.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Marjorie Challis, engelsklärare

Avsnitt 27 av 36

Marjorie Challis vill visa hur kulturen från engelsktalande länder finns med i svenskars vardag. Marjorie undervisar på Engelska skolan i Sundsvall. Det är min stora belöning när jag märker hur mycket engelska mina elever lärt sig under ett år, säger hon.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Fernando López Serrano, spansklärare

Avsnitt 28 av 36

Fernando López Serrano är lärare i latin och klassisk grekiska på högskolenivå, men har valt att undervisa gymnasieelever i spanska. På lektionerna använder han musik, film och nyheter i undervisningen och är mån om att eleverna tränar sig i att tala.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Rolando Pomo, musiklärare

Avsnitt 29 av 36

Rolando Pomo är musiklärare på Askebyskolan i Rinkeby. Han menar att musik stimulerar språkutvecklingen och ger ett sammanhang även för elever med ett annat modersmål än svenska.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Olof Jonsson, rastpedagog

Avsnitt 30 av 36

Problemen på Tenhultsskolan i Jönköping fick ledningen att söka nya lösningar. Olof Jonssons omtalade verksamhet har gått ut på att utveckla rastaktiviteter i samarbete med eleverna. Hans arbete fick honom nominerad till Lärarpriset 2012.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Frida Hedlund, speciallärare

Avsnitt 31 av 36

Frida Hedlund arbetar sedan tolv år som speciallärare på Hagsätraskolan söder om Stockholm. I skolans fyra klasser går 21 elever med adhd, Aspergers syndrom, autism eller andra diagnoser.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Cicki Nyberg, matematiklärare

Avsnitt 32 av 36

Cicki Nybergs metod för att få eleverna att ta till sig matematik har inspirerats av idrottsvärlden. Den går ut på att förändra självbilden och öka tron på den egna förmågan.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Jonas Larsson, filosofilärare

Avsnitt 33 av 36

"Filosofin har utgångspunkt i oss själva och den värld vi lever i." Jonas Larsson vid Sundsvalls gymnasium överför svåra filosofiska texter och teorier till vardagsproblem. Han ser det som sin viktigaste uppgift att utveckla elevernas kritiska tänkande.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Per Falk, IKT-pedagog

Avsnitt 34 av 36

IT- och IKT-pedagogik får allt större betydelse inom utbildningen. Vi följer IKT-pedagogen Per Falk när han undervisar sina elever hur man skriver och publicerar texter för uppslagsverket Wikipedia. Per Falk vill att eleverna ska lära sig att hantera sociala medier och att de ska få tillgång till Internet som ett demokratiskt verktyg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Peter Roupé, fritidsledare

Avsnitt 35 av 36

På Lindeparkens gymnasiesärskolas fritids har eleverna någon form av begåvningshandikapp. En viktig och omtyckt person för eleverna är fritidsledaren Peter Roupé. "Min viktigaste uppgift är att vara en stöttepelare och skapa trygghet utan att bli för curlande."

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Höjdpunkter 2012

Avsnitt 36 av 36

Det bästa ur året som gått, från rastpedagogik till rymdfysik. Möte med Sveriges främsta pedagoger från förskolor och gymnasium, musiklärare och speciallärare.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Fråga oss