Titta

UR Samtiden - Vad händer med vädret?

UR Samtiden - Vad händer med vädret?

Om UR Samtiden - Vad händer med vädret?

Hur står det egentligen till med klimatet? I en serie föreläsningar i samband med att meteorologen Pär Holmgren utses till hedersdoktor vid Uppsala universitet vänds vädret ut och in. Vad är egentligen "normalt" väder i ett tjugoårsperspektiv, eller sett till miljoner år av väderskiftningar? Inspelat den 2 februari 2012. Arrangör: Uppsala universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Vad händer med vädret?: Globala vattencykeln och klimatförändringarDela
 1. Jag tänkte begränsa min presentation-

 2. -till nåt som kanske inte är
  så välkänt som temperaturen-

 3. -nämligen vattencykeln på jorden.

 4. Men först bara en sammanfattning
  av var vi står i dag.

 5. Självklart är det
  en fortlöpande temperaturökning-

 6. -och en ändring av havsvattenståndet.

 7. Men det är förhållandevis
  obetydliga ändringar vi talar om.

 8. Det vi är bekymrade över-

 9. -är vad som kan hända
  i en mer avlägsen framtid.

 10. Så...om vi tittar
  på temperaturen som Pär har visat...

 11. ...kan man inte bedöma trender
  över alltför korta tider.

 12. Och 30 år betraktar jag som för kort.

 13. Man bör nog helst ha 50
  eller till och med 100 år.

 14. Och det är naturligt
  i beräkningar av klimatet-

 15. -att temperaturen ofta stiger i steg.

 16. Under de senaste tio åren-

 17. -har temperaturen ökat obetydligt,
  men innan dess ökade den snabbt.

 18. Men man ska inte tro att detta
  innebär att ökningen avstannat.

 19. Utan det är bara
  ett beteende i klimatet-

 20. -som är delvis ett kaotiskt system.

 21. Och detta gör problemet komplicerat.

 22. Vi har
  ett kaotiskt varierande system-

 23. -och överlaga på detta
  finns en klimatändring.

 24. Problemet är
  att hitta dessa signaler.

 25. Jag ska nu ta och begränsa mig
  till en parameter-

 26. -eller ett värde som egentligen
  är viktigare än temperaturen-

 27. -och det är vattencykeln på jorden.

 28. Den är mycket svårare att mäta.

 29. För vi har ju inte så mycket
  mätningar av nederbörd-

 30. -och den är svår att mäta.

 31. Så här har det alltså ändrats
  under de senaste 110 åren.

 32. Det finns alltså inte nån tydlig
  tendens utan snarare en variation.

 33. Här hade vi en torr period på
  90-talet när temperaturen ökade-

 34. -och de senaste tio åren
  kan jämföras med 50-talet.

 35. Det är alltså en komplicerad bild.
  Vad beror det på?

 36. Innan vi kommer till detta
  ska vi erinra oss-

 37. -om var vattnet finns,
  vilket mest är i haven.

 38. Och för att värdena ska vara rimliga-

 39. -är de angivna
  i tusentals kubikkilometer.

 40. Men vi har i atmosfären
  en icke försumbar del vatten-

 41. -som uppgår till
  13 000 kubikkilometer-

 42. -eller ungefär
  25 liter per kvadratmeter-

 43. -vilket vi räknar ut
  med hjälp av jordens yta.

 44. Det varierar mycket. I dag
  har vi knappt nån fukt i luften-

 45. -men har vi en varm dag-

 46. -finns det ungefär tio gånger så
  mycket fuktighet, så det varierar.

 47. Men för att skapa nederbörd
  räcker det inte med fuktighet-

 48. -utan luften måste också konvergera.

 49. Det är först
  när fuktigheten ansamlas och anrikas-

 50. -som vi får en nederbördsprocess.
  Och det här är en sammanfattning-

 51. -som visar
  i tusentals kubikkilometer per år-

 52. -transporten
  av fuktigheten på jorden-

 53. -avdunstningen
  och nederbörden över havet-

 54. -transporten in över hav
  och den interna cirkulationen-

 55. -mellan landytan och havet.

 56. Det räknar ungefär
  tre gånger så mycket över land-

 57. -som den fuktighet
  som transporteras in.

 58. Och det vattnet måste komma ut.

 59. Och här är det en liten skillnad.

 60. Och då sker det en viss
  anrikning av fuktighet på glaciärer.

 61. Det är då, kan man säga,
  den globala vattencykeln.

 62. Jag ska inte visa
  för mycket ekvationer här-

 63. -men det här visar sambandet
  mellan vattenånga och temperatur-

 64. -och att vattenångan-

 65. -är i stort sett en exponentiell
  funktion av temperaturen.

 66. Den ökar alltså
  väldigt snabbt med naturen.

 67. Och hur ökar den då?
  Jo, de två kurvorna här-

 68. -visar satellitobservationer
  av vattenångan i atmosfären.

 69. Och samtidigt har vi beräkningar
  av samma sak med en modell.

 70. Under dessa 35 år...

 71. ...steg temperaturen
  med 0,4 grader...

 72. ...om vi linjäriserar det hela...

 73. ...medan fuktigheten steg
  med tre procent.

 74. Den här kurvan
  är en klimatsimulering-

 75. -där beräkningar gjorts till 2100-

 76. -under antagande då av en
  fortsatt ökning av växthusgaserna.

 77. Och då steg
  temperaturen med 4 grader.

 78. Samtidigt
  steg fuktigheten med 35 procent.

 79. Så relationen
  följs åt på ett fint sätt.

 80. Vi har observationer
  som stöder varandra.

 81. Det är alltså en central process.

 82. Det som är lite förbryllande är
  att om vi tittar på nederbörden-

 83. -och här är en beräkning - så visar
  det sig att fuktighetens ändring-

 84. -följer temperaturens ändring.
  Det har alltså normaliserats.

 85. Men nederbörden
  ändras mycket, mycket lite.

 86. Vad kan nu detta bero på?
  Det beror på två olika effekter.

 87. Vattenångehalten styrs av den tre-
  dimensionella temperaturfördelningen.

 88. Vattenångan i atmosfären
  bestäms av den temperatur-

 89. -som rådde när vattenpartikeln
  sist kondenserades-

 90. -och då bestämd av temperaturen.

 91. Det styrs av atmosfärens cirkulation
  och temperaturen.

 92. Men nederbörden bestäms av
  energibalansen vid jordytan.

 93. Och den balansen
  bestäms av andra processer.

 94. Därför ökar vattenångan i ett varmare
  klimat snabbare än nederbörden-

 95. -därför att
  olika processer styr det hela.

 96. Detta visar sig ha
  en fundamental funktion.

 97. I genomsnitt kan man säga att
  för varje grad ökar vattenångan-

 98. -med 6-7 procent, medan nederbörden
  globalt sett ökar med 1-2 procent.

 99. Hur påverkar då detta nederbörden...

 100. ...i olika områden?

 101. En konsekvens som kanske skulle leda
  mig alltför långt in på detaljer-

 102. -är att transporten av ånga-

 103. -bestäms på samma sätt
  som den totala vattenångehalten.

 104. Så även transporten av vattenånga
  stiger snabbt med temperaturen.

 105. Och detta får effekt även
  för kondensationen av vattenånga.

 106. Så i de områden där nederbörd sker...

 107. ...så ökar nederbörden snabbt,
  enligt vattenångehalten.

 108. Men i områden där avdunstningen sker,
  sker det en motsvarande uttorkning.

 109. Tänk er att man snabbar upp
  transporten av vattenånga...

 110. ....avdunstning och nederbörd.

 111. Det följer då alltså lagen...

 112. ...som stiger exponentiellt, enligt
  Clausius–Clapeyron-ekvationen.

 113. Så i ett varmare klimat, om vi
  beräknar vid slutet av seklet-

 114. -kommer transporten att öka
  med ungefär 30 procent.

 115. Så i områden
  där det normalt sker nederbörd-

 116. -kommer det att regna mer.
  Och i områden med avdunstning-

 117. -så kommer det att vara mindre.

 118. Och den här bilden
  är en sammanfattning av-

 119. -IPCC:s senaste resultat
  av samtliga modeller.

 120. Det här är väldigt robusta resultat.

 121. Om vi tror på temperaturökningen
  får vi tro på det här-

 122. -för de hänger matematiskt samman.

 123. Bilden visar nederbördsfördelningen
  i olika delar av världen.

 124. Där ser vi att det är tre områden
  där nederbörden kommer att öka.

 125. Det är dels på höga latituder,
  i Arktis och Antarktis-

 126. -och norr om 50 grader nord och syd
  och i ekvatorialområden.

 127. Men i de subtropiska områdena
  blir det alltså mindre nederbörd.

 128. Detta får då en massa konsekvenser
  för nederbördsfördelningen.

 129. Låt mig gå till
  - för att spara lite tid-

 130. -den form av ändring av vattenånge-
  transport som vi har i Arktis.

 131. I det här fallet har jag definierat
  det som norr om 60 grader nord.

 132. Här är tre beräkningar av transporten
  av vattenångan över 60 grader nord.

 133. Och den svarta kurvan
  är alltså observationer-

 134. -den röda kurvan en simulering med
  modell som följer dagens värden-

 135. -och den gröna kurvan är de ändringar
  vi beräknar kommer att ske-

 136. -i slutet av det här århundradet-

 137. -under antagande av
  IPCC:s modellberäkningar.

 138. Alltså en mycket snabb ökning
  av transport till Arktis.

 139. Detta får konsekvenser:
  Det har då en positiv effekt-

 140. -på glaciärerna,
  som får mer nederbörd.

 141. Samtidigt sker det en avsmältning
  på grund av högre temperatur.

 142. Och för Grönland
  under kommande 100 år-

 143. -så sker det då
  en avsmältning på låga nivåer-

 144. -men däremot
  en anrikning av snö på hög höjd-

 145. -på grund av ökad nederbörd.

 146. Men summa summarum
  sker det en avsmältning-

 147. -på ungefär
  500 kubikkilometer per år.

 148. Det motsvarar ungefär
  1,5 millimeters vattenökning.

 149. Men på Antarktis, genom
  att vi har lägre temperaturer där-

 150. -sker det egentligen bara avsmältning
  på den antarktiska halvön.

 151. Men genomgående över Antarktis-

 152. -kommer den dominerande effekten
  av ackumulation-

 153. -att innebära en något mindre ökning.

 154. Och lägger vi ihop det
  ser vi att den totala effekten-

 155. -på vattenståndet blir en ökning-

 156. -medan Antarktis ända fram 2300-

 157. -ger ett negativt bidrag
  på grund av ökad nederbörd.

 158. Så det är en mer komplicerad bild när
  det gäller vattenståndsberäkningar.

 159. Man har två processer
  som går i olika riktning.

 160. Därför under en början
  av en uppvärmning-

 161. -kommer ackumulationen av snö
  att bidra-

 162. -men till slut når man en punkt
  där temperaturen blir så hög-

 163. -att nederbörden kommer som regn,
  och då uteblir ackumulationen.

 164. Men under de här antagandena-

 165. -blir det alltså
  en reducerad havsnivåhöjning.

 166. Detta är enbart en funktion
  av ackumulationseffekten.

 167. Den andra processen, som fått
  mycket uppmärksamhet på senare tid-

 168. -är en förstärkt kalvning-

 169. -av is från glaciärerna
  på Grönland och Antarktis.

 170. Det här är en sammanfattning
  av Huybrechts beräkningar-

 171. -över Antarktis och Grönland.
  För att sammanfatta det i korthet:

 172. För att man ska kunna motverka
  massackumulationer över Antarktis-

 173. -måste man ha en ökning med 25-150
  procent från Västantarktis-

 174. -för att kompensera
  den ökade ackumulationen.

 175. Det är en viktig fråga,
  som man studerar intensivt-

 176. -om de här glaciärerna aktiveras
  och ger en förhöjd kalvning.

 177. Men det är fortfarande
  en öppen vetenskaplig fråga.

 178. Så i korthet-

 179. -vad kan vi vänta oss
  de närmaste 50 åren?

 180. Klimatberäkningar
  är till sin natur ytterst osäkra.

 181. De bör endast användas
  som en riskbedömning.

 182. Det är alltså omöjligt att uttala sig
  om klimatet under specifika år.

 183. Det påmindes vi om förra året,
  till exempel.

 184. Det allvarligaste
  är nog inte temperaturökningen-

 185. -utan de utsatta områdena-

 186. -framför allt i Medelhavsområdet,
  södra USA, i Australien-

 187. -och i delar av
  Sydafrika och Argentina.

 188. Det är i de områdena
  man kan förvänta sig...

 189. ...förstärkta torrperioder...

 190. ...och där effekterna av klimat-
  ändringarna lär bli allvarligast.

 191. Men en fortsatt långsam
  temperaturökning är knappast-

 192. -någon risk för
  någon extrem ökning på tidsskalan.

 193. Och samma sak när
  det gäller havsnivåhöjningen.

 194. Den har legat på tre millimeter under
  tjugo år utan några ändringar-

 195. -med detaljerade mätningar
  med radar från satellit.

 196. Sannolikt kommer den att öka något-

 197. -men det innebär knappast
  några extrema värden.

 198. I Sverige är ju landhöjningen
  högre än havsytans höjning-

 199. -förutom kanske i södra Skåne.

 200. Vad gäller extremväder får vi nog
  fortsätta räkna med kalla vintrar-

 201. -men de blir kanske mindre extrema
  än vi har.

 202. Och jämfört med svenska förhållanden
  bedömer jag knappast-

 203. -att ändringar i temperatur
  och fuktighet är allvarliga-

 204. -jämfört med de politiska, ekonomiska
  och sociala problem som kan inträffa.

 205. När det gäller längre sikt
  är vi naturligtvis ännu mera osäkra.

 206. Men där måste man gardera sig
  för stigande havsnivåer-

 207. -på grund av den tröghet
  som finns i havens värmebalans.

 208. Och den andra allvarliga faktorn
  är jordens kolcykel-

 209. -som tills vidare
  har en negativ feedback.

 210. Havet och vegetationen tar hand om
  ungefär hälften av all koldioxid.

 211. Men det kan mycket väl hända
  att den processen svänger om...

 212. ...och koldioxid
  kommer att emanera...

 213. ...från terrestriska biosfären
  och från haven.

 214. Och det måste man hålla
  ett mycket skarpt öga på.

 215. Och ändringar i den hydrologiska
  cykeln kommer säkert att fortsätta.

 216. De simuleringar som gjorts har
  indikerat att vissa klassiska floder-

 217. -i Mellanöstern-

 218. -kommer med stor sannolikhet
  att torka ut och försvinna.

 219. Så här har vi
  att göra med allvarliga problem.

 220. Det är möjligt att man får undersöka
  transport av vatten-

 221. -från norra till södra Europa-

 222. -ungefär som romarna gjorde.

 223. Det kanske skulle kunna vara
  en affärsmöjlighet för Sverige.

 224. För man får mer vatten här
  men mindre i Sydeuropa.

 225. Det var sista bilden,
  och jag gratulerar Pär-

 226. -och vill ge dig den här boken-

 227. -om jordens kryosfär
  och "sea level change".

 228. Gratulerar.

 229. Stort tack.
  - En trängande fråga har vi tid för.

 230. Långt där borta -
  en utmaning att ta sig dit.

 231. Tack. - Jag heter Per Ribbing.

 232. Jag sitter med Pär i styrelsen
  för Artister för miljön.

 233. Pär har i sin rockopera ett tydligt
  budskap om att vi ska göra nånting.

 234. "The crime of the century" är
  att vi inte gör nånting.

 235. Bör vi agera-

 236. -med politiska
  och ekonomiska styrmedel-

 237. -för att få oss bort
  från vårt fossila beroende?

 238. Vad Sverige gör är ganska irrelevant.

 239. För det första
  är det inga stora problem-

 240. -att minimera de utsläpp som görs.
  Och den sänka som finns i skogen-

 241. -motverkar i stort sett redan
  de utsläpp som görs.

 242. Problemet är naturligtvis
  i de länder som inte har alternativ.

 243. Vi har nu sju miljarder människor,
  som alla vill ha ett bättre liv.

 244. Och det finns dessvärre inte
  några realistiska alternativ-

 245. -till fossil energi. Dessvärre.

 246. Det är inte så att jordens folk
  inte är medvetna om detta.

 247. Utan det finns helt enkelt
  inga alternativ för tillfället.

 248. Vi får hoppas
  att vetenskapen kan utvecklas.

 249. Och i ett pressat läge får man...

 250. ...snabbt utveckla kärnkraft
  för att klara av det hela.

 251. Men den fossila energin, i den
  utsträckning den fortfarande finns-

 252. -är en förutsättning för att man
  i många länder ska kunna utveckla-

 253. -ett modernt samhälle,
  som alla människor vill ha.

 254. Men de svenska problemen är globalt
  sett knappast representativa.

 255. Men jag kan ju bara göra
  det jag kan göra, eller hur?

 256. Så jag håller inte med dig om att
  det inte spelar roll vad Sverige gör.

 257. Jag gör vad jag kan
  och Sverige vad Sverige kan.

 258. Det är ett etiskt alternativ,
  vilket jag har full förståelse för.

 259. Jag ser det också
  lite mera praktiskt.

 260. Jag tror i och med det att vi får
  föra de diskussionerna utanför.

 261. Och jag tackar Lennart Bengtsson.

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Globala vattencykeln och klimatförändringar

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Forskaren Lennart Bengtsson berättar om den globala vattencykeln och hur den hänger ihop med klimatförändringarna. Kritiker av växthuseffekten menar ibland att det är vattenångan och inte koldioxiden som är boven i dramat. Men Bengtsson liknar vattenångan vid den tecknade figuren Obelix och koldioxiden vid den dominanta kompisen Asterix. Inspelat den 2 februari 2012. Arrangör: Uppsala universitet.

Ämnen:
Fysik
Ämnesord:
Geofysik, Hydrologi, Naturvetenskap, Vattnets kretslopp
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Vad händer med vädret?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vad händer med vädret?

Meteorologi - mer än väder

Meteorologen Pär Holmgren håller ett anförande om klimatförändringar i samband med att han utses till hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vad händer med vädret?

Globala vattencykeln och klimatförändringar

Forskaren Lennart Bengtsson berättar om den globala vattencykeln och hur den hänger ihop med klimatförändringarna.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vad händer med vädret?

Klimat i det långa loppet

Professor Jorijntje Henderiks beskriver ett samband mellan Antarktis nedfrysning och små encelliga alger. Hennes fokus är klimatets förändringar över miljoner år och hur dessa skiftningar har påverkat dagens klimat.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vad händer med vädret?

Att förhandla om klimatet

Forskaren Bo Kjellén har varit chefsförhandlare i klimatfrågor vid miljödepartementet och följt klimatförhandlingarna från 1991. Han berättar om var förhandlingarna befinner sig i dagsläget och vad som påverkar dem.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vad händer med vädret?

Hur blir man meteorolog?

Cecilia Johansson, studierektor i meteorologi, berättar att det krävs en femårig universitetsutbildning i fysik för att bli meteorolog. Meteorologer står inte bara framför tv-kameran, de kan också jobba med forskning, med miljöundersökningar och med att ta fram väderprognoser.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vad händer med vädret?

Ny forskning om hav och vind

Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid Uppsala universitet, pratar om institutionens forskning om vind och hav. Forskning på vindenergi kan till exempel tillämpas när man ska bestämma placering av vindkraftverk.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vad händer med vädret?

Meteorologi på SVT

Pererik Åberg, meteorolog på Sveriges television, berättar om sitt arbete och hur det till stor del handlar om kommunikation och flexibilitet. Prognoserna kan vara perfekta, men inriktar man sig på fel saker så går inte budskapet ut, säger han.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vad händer med vädret?

Framtidens svenska klimat

Joakim Langner, tidigare chef för SMHI:s forskningsavdelning, förklarar hur man gör för att förutspå framtidens klimat. Han berättar att det för Sveriges del ser ut att bland annat bli varmare vintrar och mer nederbörd men påpekar att simuleringar av framtida klimat genererar en del osäkerheter.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & fysik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Zombier, kvantbiologi och extrema hjärnor

Det kvantmekaniska livet

Jim Al-Khalili, professor i teoretisk fysik, berättar att det är kvantmekaniska principer som ligger bakom många arters biologiska överlevnad. Inspelat den 10 november 2014 på Rival i Stockholm. Arrangör: Fri tanke förlag och Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ignobelseminarium

Hunden och månen

Hundar som utför sina behov, månen, jordens magnetfält, samt en nord-sydlig riktning. Hur dessa saker går ihop förklarar Sabine Begall och Pascal Malkemper, 2014 års vinnare av Ignobelpriset i biologi. Inspelat den 30 mars 2015 på Boulevardteatern, Stockholm. Arrangör: Fri tanke förlag.

Fråga oss