Titta

UR Samtiden - Lundaforskare föreläser

UR Samtiden - Lundaforskare föreläser

Om UR Samtiden - Lundaforskare föreläser

Forskare vid Lunds universitet föreläser om olika ämnen. Inspelat den 29 februari och den 1 mars 2012. Arrangör: Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Lundaforskare föreläser: Ljus, vakenhet och upplevelseDela
 1. De två ljuskällor
  jag koncentrerar mig på-

 2. -är det konstgjorda ljuset
  och dagsljuset.

 3. Arbetet vi ska tala om-

 4. -har bedrivits på avdelningen
  för miljöpsykologi under 30 år.

 5. Vi har intresserat oss framförallt
  för ljusets icke visuella effekter.

 6. Vi vet idag ganska mycket om
  hur ljuset påverkar oss.

 7. Då ska vi se om det här fungerar.
  Då gör vi så istället.

 8. Ljuset medverkar till
  att styra vår vakenhet.

 9. Det är viktigt att ta reda på vad
  som skiljer dagsljus och konstljus.

 10. Ljusets riktning är väsentlig.
  Varifrån kommer ljuset?

 11. Det har betydelse.

 12. Avslutningsvis, spelar det nån roll
  för vårt dagliga beteende?

 13. Intuitivt har vi länge känt till
  att ljus är betydelsefullt.

 14. Goethes sista ord lär ha varit
  "mehr Licht".

 15. På de gamla soluren stod det
  "jag räknar de positiva stunderna".

 16. Kombinationen mellan ljus och mörker
  är nödvändig för vår överlevnad.

 17. Men det var först på 50-talet en tysk
  ögonforskare, Fritz Hollwich-

 18. -fann sambandet att ljus medverkar
  till att styra vår vakenhet.

 19. Och vi behöver få in ljus
  igenom ögat.

 20. Den forskningen har vidareutvecklats.

 21. Man har konstaterat att det finns,
  förutom tappar och stavar-

 22. -en annan typ av receptorer som
  kallas retinala ganglieceller.

 23. De är sensitiva för ljus,
  men medverkar inte i bildformering.

 24. Där har vi utgångspunkten till
  att ljuset är väsentligt.

 25. Låt oss titta på
  de olika typerna av ljus.

 26. Vi har ljuset vi har vuxit upp med.

 27. Det har alltid varit
  människans följeslagare.

 28. Dagsljuset ser man på den här bilden.
  Det är det ljusare partiet.

 29. Det står "dagsljus, 5 000 Kelvin".
  Det är en färgtemperatur.

 30. Inom de våglängdsområden-

 31. -där strålningsenergin
  kan detekteras av människor-

 32. -finns egentligen kopplingen
  mellan fysik och psykologi.

 33. Strålningen som vi betecknar
  som ljus ser vi verkligen.

 34. Då ser vi att det finns energi
  i alla de våglängdsområdena.

 35. Sen tittar vi på topparna
  som sticker upp.

 36. Där har vi ett vanligt lysrör.

 37. Lysrören har ett diskontinuerligt
  spektrum i motsats till dagsljus.

 38. Det har ett kontinuerligt spektrum.

 39. Det innebär att det bara finns energi
  vid specifika våglängdsområden.

 40. Vad kan det betyda?

 41. Vårt ögas känslighet är högst
  i det gröna området.

 42. Det är runt 555 nanometer.

 43. Man känner till att sensitiviteten
  för att styra vår vakenhet-

 44. -ligger i
  det mer kortvågiga området-

 45. -omkring 460,
  kanske 470-480 nanometer.

 46. Det är en faktor som är väsentlig.

 47. Kvalitativt skiljer sig dagsljus
  på många sätt från konstljus.

 48. Kvantitativt är det på samma sätt.

 49. Bilden visar en tidsaxel på X-axeln.

 50. På Y-axeln har vi mängden ljus
  beskriven som "belysningsstyrka".

 51. Tittar man på den stora kurvan
  ser man att mitt på dagen-

 52. -stiger belysningsstyrkan
  fram till lunch.

 53. Den kanske stiger till 20 000 lux.

 54. Titta på bilden och nästa kurva.

 55. Vi är två meter från ett fönster.
  Ett välputsat fönster dessutom.

 56. Där sjunker nivån ganska så rejält.

 57. Tittar ni längst ner så ser ni
  ett rakt streck. Det är 500 lux.

 58. Det är det vi behöver
  för att se och arbeta.

 59. Ungefär vad vi hade haft här
  utan alla extra strålkastare.

 60. Då ser ni skillnaden mellan
  konstljus och dagsljus.

 61. Det finns både kvantitativa
  och kvalitativa skillnader.

 62. Alla som har fotograferat
  vet att man måste ha blixt inomhus.

 63. Vi har faktiskt mycket mindre ljus-

 64. -även om vi upplever att det är
  ganska ljust här och vi ser bra.

 65. Detta har viss betydelse när det
  gäller de icke visuella aspekterna.

 66. Vid vår avdelning, miljöpsykologi-

 67. -startade professor Rikard Küller
  på 70-talet forskningen-

 68. -om ljusets icke visuella inverkan
  på människan.

 69. En studie handlade om skolbarn.

 70. En grupp hade fönsterlösa klassrum
  och en grupp hade rum med fönster.

 71. Han var intresserad av att titta på
  om det spelade någon roll.

 72. Reagerar barnen olika?

 73. Man såg på dygnsrytmen genom att
  studera kronobiologiska markörer.

 74. Det är ämnen i kroppen
  som varierar över dygnet.

 75. Han kunde i studien visa att det
  fanns variation över årstiderna.

 76. Vi ser här.

 77. För stresshormonet kortisol,
  vi har mycket av det på morgonen-

 78. -kunde man konstatera,
  vi ser på den vänstra bilden-

 79. -att den årliga variationen hos barn
  som hade tillgång till dagsljus-

 80. -gick värdena ner
  från hösten till vintern.

 81. I februari rusade värdena upp
  och planade sen ut.

 82. Hos gruppen som inte fick dagsljus
  fortsatte nedgången till februari.

 83. Först i maj gick värdena upp.

 84. Detta gav ett samband till barnens
  beteende i skolsituationen.

 85. Det fanns ett samband mellan
  kortisolnivå och sociabilitet.

 86. Alltså förmågan att jobba
  tillsammans och hjälpas åt.

 87. När kortisolnivån steg
  var man mer samarbetsbenägen-

 88. -än när kortisolnivån var låg.

 89. När det var mörkast fanns ett samband
  mellan kortisol och sjukfrånvaro.

 90. Låg kortisolnivå gav högre sjuk-
  frånvaro hos barnen under vintern.

 91. Sammanfattningsvis:
  Resultaten visade-

 92. -att det spelar roll om man hade
  tillgång till dagsljus eller inte.

 93. Både avseende biologiska faktorer-

 94. -men också de psykologiska
  beteendemässiga faktorerna.

 95. Forskningen fortsatte därefter
  på många håll i världen.

 96. Det kom indikationer på att de som
  upplevde att miljön som ljusare-

 97. -också påvisade att de kände sig
  piggare och lite starkare.

 98. Det har lett till en hel del
  studier om omfältsljuset.

 99. Alltså ljuset omkring oss.

 100. Då kan man titta på ljuset omkring
  oss. Hur mycket av det får vi?

 101. Då går vi över till konstljus.

 102. I en studie hade vi samma
  belysningsstyrka på arbetsytan.

 103. Men vi varierade omfältsljuset.

 104. Omfältsljuset varierade
  i tre nivåer.

 105. 30 candela per kvadratmeter.

 106. Och 100 respektive 300 candela
  per kvadratmeter.

 107. Vi tittade på den subjektiva
  skattningen, hur man kände sig.

 108. Vi tittade på kronobiologiska
  markörer som kortisol.

 109. Och vi frågade hur man upplevde
  att sitta i det här ljuset.

 110. Omfältet är ljuset
  som sprids omkring oss.

 111. Det är indirekt till skillnad från
  det direkt riktade ljuset.

 112. Resultaten visade:

 113. När det gäller kortisol
  fanns ett nästan linjärt samband-

 114. -mellan kortisolnivån
  och styrkan på omfältsljuset.

 115. Samma sak när det gällde
  hur aktiv man kände sig.

 116. Aktiveringsgraden ökade också
  nästintill linjärt.

 117. Men för känsloskattningarna, om man
  kände sig positiv eller negativ-

 118. -så kunde vi konstatera att vid
  den högsta nivån av omfältsljus-

 119. -kände man sig mest negativ.

 120. Nivån i mitten, omkring 100 candela
  per kvadratmeter-

 121. -visade sig vara den där man kände
  sig mer tillfreds och positiv.

 122. Det visar att det inte bara handlar
  om att öka mängden ljus runt oss.

 123. Det gäller att hitta
  den rätta balansen.

 124. Många studier har därefter
  genomförts kring omfältsljus.

 125. Fler och fler indikationer visar på
  att omfältsljuset spelar roll-

 126. -både för biologiska reaktioner
  och för psykologiska effekter.

 127. Men detta har ju handlat om
  laboratoriestudier.

 128. Vi har byggt upp en fullskalig modell
  av en kontorsmiljö.

 129. Eller en annan miljö.

 130. Vi saknar vad man brukar kalla
  ekologisk validitet.

 131. Man vill ju se det
  i en verklig miljö.

 132. I vår senaste studie har vi följt
  barn i en skola utanför London-

 133. -tillsammans med forskare
  från City University London.

 134. Vi hade möjlighet att följa
  de här barnen under ett helt år.

 135. Vad vi gjorde var att vi hade
  två experimentklassrum.

 136. De två klassrummen hade en annan
  fördelning av ljuset.

 137. Vi ökade alltså omfältsljuset
  i de miljöerna.

 138. Vi hade två kontrollrum med
  ordinarie nedåtriktad belysning.

 139. Samtidigt fick vi möjlighet att se på
  vilken betydelse dagsljus har.

 140. På övervåningen hade man
  dagsljusinsläpp från två håll.

 141. Det ökade dagsljusfaktorn
  från ca 1,5 till ca 5 procent.

 142. De båda typerna av klassrum ser ut
  ungefär på det här sättet.

 143. Det är väldigt svårt
  att återge en ljusupplevelse.

 144. Men jag ska försöka
  att förklara detta.

 145. Kontrollrummen hade 55 procent
  av ljuset riktat neråt.

 146. Omfältsljuset var 45 procent.
  De såg ut ungefär så här.

 147. I de andra klassrummen hade man bara
  25 procent av ljuset riktat neråt.

 148. Man hade 75 procent i omfältet.

 149. Vi hade också möjlighet att undersöka
  vilken roll dagsljuset spelar.

 150. Detta kan sägas vara en replikering
  av studien jag presenterade först.

 151. Den hade gjorts med det grövre
  måttet "dagsljus, icke dagsljus".

 152. Resultatet visar, och vi kunde titta
  på ungarnas prestation i skolan.

 153. Resultaten i engelsk läsfärdighet,
  det är ju engelska barn, visar-

 154. -att gruppen på bottenvåningen och
  hade minst tillgång till dagsljus-

 155. -hade under den mörkaste perioden
  en förbättring i utveckling-

 156. -för de barn som hade
  ett omfältsljus som var högre.

 157. På övervåningen förekom
  inga skillnader.

 158. Där hade de högre tillgång
  till dagsljus.

 159. När det gäller upplevelsen och
  känsloskattningarna under året:

 160. De här barnen följdes vid
  sex tillfällen under året.

 161. Vi kunde konstatera igen,
  att känslomässigt så ser vi-

 162. -att barnen på övervåningen
  och hade mer tillgång till dagsljus-

 163. -kände sig bättre under hela året.

 164. Vi fick fortfarande den lilla dippen
  från oktober till december.

 165. Den går sen upp borta i februari.
  Den kunde vi se.

 166. Men de låg jämt på en högre nivå
  än de som fick mindre dagsljus.

 167. Så, för att sammanfatta detta
  kan vi säga:

 168. Vi är ganska överens om att
  dagsljuset spelar en stor roll.

 169. Det fungerar väldigt väl
  för att styra vår vakenhet.

 170. Förmodligen beror det på att det är
  ljuset som vi är konstruerade för.

 171. Samtidigt är det
  ett kontinuerligt spektrum.

 172. Det finns energi inom samtliga
  våglängdsområden.

 173. Så det kan vi vara ganska övertygade
  om. Dagsljus fungerar hela tiden.

 174. Men den andra faktorn, ljusets
  riktning spelar också en roll.

 175. För nu har både vi och andra-

 176. -i laboratoriestudier och
  fältstudier, kunnat konstatera-

 177. -att någonting händer
  när vi förändrar omfältsljuset.

 178. Det har alltså en viss betydelse
  hur vi riktar ljuset.

 179. Exakt vilka nivåer det bör vara
  är ju svårt att säga.

 180. I laboratoriestudien såg vi
  att för höga nivåer ger ett obehag.

 181. Alltså,
  den upplevelsemässiga aspekten.

 182. Att vi inte gillar det och börjar få
  negativa känslor av det.

 183. Den tredje punkten visades
  i den här studien.

 184. Barnen som hade
  mer tillgång till omfältsljus-

 185. -presterade lite bättre om de hade
  sämre tillgång till dagsljus.

 186. Det kan indikera-

 187. -att i miljöer där det finns
  en brist på dagsljus-

 188. -skulle man kunna ta hjälp
  av att öka omfältsljuset.

 189. Emellertid, som i alla fältstudier
  är detta behäftat med felkällor.

 190. Så det krävs ju mer.

 191. Även om vi arbetade med att lärarna
  skulle använda samma pedagogik-

 192. -och de hade samma utbildning
  och jobbade i team-

 193. -så kan det ju finnas skillnader
  mellan hur man undervisar.

 194. Det är en väsentlig felkälla.

 195. Det är de problem man har
  när man jobbar med en fältstudie.

 196. Det krävs ytterligare forskning för
  att säga "så här ligger det till".

 197. Sista punkten. Är allt detta möjligt
  utan att öka energianvändningen?

 198. Den här forskning är den svenska
  energimyndigheten intresserad av.

 199. De arbetar just nu intensivt
  med belysning.

 200. Det händer ju mycket på området,
  med nya typer av ljuskällor.

 201. Man är intresserad av att minska
  energianvändningen.

 202. Men samtidigt måste vi hålla
  en god ljuskvalité.

 203. Kan man kombinera de två
  möjligheterna?

 204. Kan man minska energianvändningen
  och samtidigt-

 205. -förbättra belysningssituationen-

 206. -på olika arbetsplatser
  och miljöer så är mycket vunnet.

 207. Och därav intresset
  från energimyndigheten.

 208. Den här typen av förändringar,
  att rikta om ljuset-

 209. -behöver inte bli
  koststammare energimässigt.

 210. Tvärtom har man stora möjligheter
  att kunna spara på energin.

 211. Ja, detta var ungefär
  vad jag tänkte berätta om.

 212. "Frågor" står det där.
  Finns det frågor i publiken?

 213. Ja?

 214. Ja, jag antar
  att det finns skillnader-

 215. -i individuell mottaglighet
  för ljusnivåerna.

 216. Hur ser ni på det?
  Har ni forskat någonting?

 217. Det finns forskning om detta,
  bland annat rörande män och kvinnor.

 218. Rent generellt tycks det vara så att-

 219. -kvinnor är något mer sensitiva
  för ljus än män.

 220. När det gäller dessa
  icke visuella effekter-

 221. -hur man påverkas av den
  årstidsrelaterade problematiken.

 222. Den drabbar oss
  som bor långt ifrån ekvatorn-

 223. -och får lite dagsljus
  under vinterhalvåret.

 224. Det finns studier som visar
  att typ A personligheter-

 225. -tycks påverkas
  i högre grad än andra.

 226. För det är ju långt ifrån alla som
  påverkas i nån större utsträckning.

 227. De epidemiologiska studier
  som har gjorts-

 228. -brukar visa att runt hälften av
  populationen långt ifrån ekvatorn-

 229. -visar att de påverkas.

 230. Det kan man vända på, och säga
  att hälften inte känner av det.

 231. Men det är ändå en stor andel
  om det är halva populationen.

 232. -Ja?
  -Här var också en fråga.

 233. Det används ju ljus
  för behandling av depression.

 234. Då undrar jag,
  har man gjort studier?

 235. Vilken typ av ljus, intensitet
  och riktning?

 236. -Det är ju en effektiv behandling.
  -Det är det.

 237. Svårigheten här är att det är
  en komplex fråga du ställer.

 238. Vi kanske inte hinner reda ut hela.

 239. Dels är det vilken tid på dygnet
  man ger ljuset.

 240. Typen av ljuskälla.
  Där har man kommit en bit.

 241. Det finns motstridiga uppgifter
  när det gäller-

 242. -om man ska använda kallt
  eller varmt ljus.

 243. Det beror i huvudsak på att-

 244. -man ibland producerar ett kallt
  ljus som upplevs som kallt.

 245. Om du minns bilden med lysrören,
  så har man de här topparna.

 246. Det är rött, grönt
  och blått det bygger på.

 247. Så skapar man vitt, och topparna
  är lite varierande i höjd.

 248. Men energimängde
  är nästan den samma hela tiden.

 249. Studierna är tämligen motstridiga
  om det spelar nån roll.

 250. Vi vet ju att ett ljus
  som innehåller en-

 251. -en kontinuerlig spektral fördelning
  fungerar bäst.

 252. För där har vi ljus
  inom alla våglängdsområden.

 253. Vi vet idag att inom 460 till 480-

 254. -behöver man mindre energi för att
  blockera melatoninproduktionen.

 255. Å andra sidan kommer nya
  forskningsrön hela tiden.

 256. De börjar tala om att det finns
  energi i det långvågiga området-

 257. -som är nödvändig
  för att balansen ska fungera.

 258. Där har våra vänner biologerna
  kommit ganska mycket längre-

 259. -när det gäller studiet av växternas
  behov av ljus och våglängdsområden.

 260. Vi har en flervetenskaplig grupp
  här vid Lunds universitet.

 261. Vi är en study group vid Pufendorf.

 262. Där kan man fortsätta arbetet för att
  förstå den här komplexa situationen.

 263. En sista fråga här.

 264. Påverkar åldern vakenheten?

 265. Ja, det gör den faktiskt
  från flera aspekter.

 266. Vi har en ganska stabil
  biologisk klocka.

 267. Men med tilltagande ålder
  förändras denna tendens.

 268. Sen har vi en annan faktor
  som spelar roll.

 269. Det är vår grumling av linsen,
  så vi kan behöva mer ljus.

 270. Även när det gäller de icke visuella
  aspekterna när vi blir äldre.

 271. Tack ska ni ha.

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Ljus, vakenhet och upplevelse

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ljuset medverkar till att styra vår vakenhet och upplevelse. Det har både biologisk och psykologisk betydelse. Kombinationen av ljus och mörker är nödvändig för vår överlevad. Vad forskarna sett på senare tid är att speciellt dagsljuset påverkar vår inlärning. Ljusets riktning har också betydelse, berättar Thorbjörn Laike, forskare i miljöpsykologi vid Lunds universitet. Inspelat i mars 2012. Arrangör: Lunds universitet.

Ämnen:
Biologi, Miljö
Ämnesord:
Humanekologi, Ljus, Miljöfrågor, Människan och naturen, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Lundaforskare föreläser

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser

Gatukonst - vad är det?

Peter Bengtsen, forskare i kulturvetenskap vid Lunds universitet, förklarar skillnader och likheter mellan graffiti och gatukonst och ger exempel på olika typer av gatukonst. Han menar att gatukonst kan bidra till medborgarnas reflektion och till mer demokrati.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser

Stan är full av vatten

Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet, ger en bild av såväl vattnets betydelse globalt som de utmaningar som vi står inför för att lösa den framtida vattenförsörjningen.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser

Så undviker man fukt i hus

Lars-Erik Harderup, forskare i byggnadsfysik vid Lunds universitet, berättar om de största fällorna när det gäller fukt i hus och vad man kan göra för att undvika dem.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser

Att använda språket konstruktivt

Anders Sigrell, retorikprofessor vid Lunds universitet, ger olika infallsvinklar på retorik, ett ämne som har flera tusen års historia; det härstammar ända från 400-talet f Kr. Retoriken kan få oss att fundera över hur vi väljer, både som talare och lyssnare, och få oss att använda språket mer konstruktivt.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser

Ekonomiska kriser går i cykler

Lennart Schön, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet, berättar om vad han kallar för den globala ekonomins fyrtioårskriser. Ekonomiska kriser har kantat vägen för utvecklingen av det moderna samhället, de är en del av den ekonomiska tillväxten.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser

Globaliseringen av ekonomin

Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet, säger att vi aldrig tidigare har levt i en värld som är så ekonomiskt integrerad. Den ekonomiska globaliseringen har i stort varit gynnsam för världen och också för Sverige, men det finns vinnare och förlorare.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser

Så får du kreativa medarbetare

Samuel West, psykolog och forskare i psykologi vid Lunds universitet, säger att det finns lite forskning på sambandet mellan lekfullhet och kreativitet. En lek som är frivillig, fantasifull och rolig och som inte är målorienterad kan ge både lust och kreativa medarbetare.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser

Män och kvinnor i populärkulturen

Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet, har jämfört hur kvinnor och män porträtteras i populärkulturen. Hon menar att skillnaden mellan idealen i populärkulturen och hur verkligheten ser ut aldrig har varit så stor som nu.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser

Ljus, vakenhet och upplevelse

Thorbjörn Laike, forskare i miljöpsykologi vid Lunds universitet, berättar om hur ljuset påverkar oss och hur det medverkar till att styra vår vakenhet och upplevelse. I kombination med mörkret är det nödvändigt för vår överlevnad, och det har visat sig att speciellt dagsljuset påverkar vår inlärning.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser

Religiösa affischer

Religiösa affischer är viktiga för den religiösa minoritetsgruppen aleviterna, något som är otänkbart för de sunnimuslimer de lever ibland i Turkiet. Hege Markussen, doktorand i religionshistoria, säger att hur man använder bilden visar vilket förhållande man har till religionen.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser

Därför går det bra för Sverige

I internationell jämförelse har svensk ekonomi klarat de senaste årens kriser bra, men det finns problem även i framgångslandet Sverige. Andreas Bergh, forskare i nationalekonomi, beskriver utvecklingen och dagens situation.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser

Plast av jordärtskockor

Eftersom oljan i världen en dag kommer att ta slut, letar forskare efter alternativ till den. Bo Mattiasson, professor i bioteknik, berättar hur man kan framställa kemikalier från växter. Inspelat i mars 2012. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser

Snacka med delfiner

Josefin Starkhammar, forskare i elektrisk mätteknik vid Lunds universitet, berättar om delfiners ekolokalisering och på vilket sätt de senaste årens forskning gett överraskande resultat.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser

Diabetes hos barn

Hur uppstår typ 1-diabetes hos barn och hur behandlas det? Helena Edling Larsson, överläkare och forskargruppchef vid Lunds universitet, berättar vad som händer i kroppen när man får typ 1-diabetes och visar på olika behandlingsalternativ.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser

Hjälp, vårt barn har fått diabetes

När barn får diabetes och föräldrarna inte vet vad det innebär är det lätt att både föräldrar och barn känner sig stressade. Per Johnsson, forskare i psykologi vid Lunds universitet, berättar och ger råd.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Markanvändningen i utvecklingsländer

Mats Sandewall, forskare i skogsresurser vid SLU, berättar om hur vi har sett på skog och mark genom tiderna. Rätt användning av skog och mark kan ge utvecklingsländerna den framåtrörelse de behöver. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - sex

Den oförväntade lusten

Patrik Rosdahl och Sahar Mosleh utmanar föreställningen att funktionshinder är ett hinder för ett bra sexliv. Patrik Rosdahl besöker ofta skolor i Malmö och berättar om sig själv. "En del tror att man inte har någon sexlust, bara för att man sitter i en rullstol", säger han. Sahar Mosleh är lesbisk och gift. Hon sitter i en permobil, för Sahar är sex mycket viktigt. Samtal med sexologen Birgitta Hulter.

Fråga oss