Titta

UR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa

UR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa

Om UR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa

Föreläsningar med fokus på vuxnas psykiska hälsa: om känslor som går över styr, vikten av att hitta sin rätta väg och identifiering av störningar och risksituationer. Inspelat på Folkets Hus i Stockholm den 27 mars 2012. Arrangör: Expo Medica.

Till första programmet

UR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa : Personlighetsstörningar - kriterier och symtomDela
 1. Alla människor har sin personlighet
  med unika drag-

 2. -som gör oss till unika människor.

 3. Men när dragen blir "för mycket"-

 4. -eller avviker från det mönster
  man brukar prata om-

 5. -som vanligt förekommande
  i den miljö där man befinner sig...

 6. När man också får
  en funktionsnedsättning-

 7. -och inte klarar av sina relationer,
  arbete och studier-

 8. -och både personen och omgivningen
  utsätts för signifikant lidande-

 9. -pratar man
  om en personlighetsstörning.

 10. Man kan se personlighetsdragen
  som ett kontinuum.

 11. Ett överskott av vissa drag
  ger obalans.

 12. Det kan vara lite
  eller ganska mycket överskott-

 13. -men också oerhört mycket överskott
  och obalans.

 14. Nånstans i detta kontinuum
  finns vi allihop.

 15. Varför utvecklar vissa
  en personlighetsstörning?

 16. Och hur kommer det sig att det blir
  olika personlighetsstörningar?

 17. Det är bra att se människan
  som ett träd.

 18. Man har med sig genetiskt betingad
  sårbarhet eller styrka.

 19. Och så har vi vår uppväxtmiljö.

 20. Det gäller inte bara våra föräldrar.

 21. Vi har också med oss förhållningssätt
  som kan ha funnits i generationer.

 22. Man kan ha depressiva drag-

 23. -eller förhålla sig till livet
  på ett aggressivt sätt.

 24. Vi tar efter drag och
  förhållningssätt av våra föräldrar.

 25. Man kan också se på hur föräldrarnas
  föräldrar har förhållit sig.

 26. Man glömmer ibland bort mönster
  i familjelinjen.

 27. Det kan vara bra att rita upp
  familjeträdet i 3-4 generationer.

 28. Mönstren blir tydliga då.

 29. Men vi har alla med oss
  sårbarhet eller styrka.

 30. Vi kanske har växt upp
  i en familj-

 31. -där föräldrarna lider
  av personlighetsstörning-

 32. -instabila drag eller obalanser.

 33. Det kan vara missbruk
  eller en miljö fylld av våld-

 34. -aggressivitet, övergrepp
  eller trauman.

 35. Och det som är trauma för en person
  behöver inte vara det för en annan.

 36. Man brukar prata om att alla
  är en frukt av arv och miljö.

 37. För att utveckla personlighets-
  störning är det cirka 50/50.

 38. Vi har också med oss ärftlighet
  för fysiologiska problem.

 39. Har man en stark konstitution
  står man emot påfrestningar bättre.

 40. Sen handlar det om barnets anknytning
  till de viktiga vuxna-

 41. -och speciellt mamman
  eller den som är vårdnadshavare.

 42. Om man blir tryggt anknuten
  blir man stabilare-

 43. -än om man börjar
  som otryggt anknuten.

 44. Man delar upp anknytningarna
  i fyra olika mönster.

 45. Man pratar om
  en trygg anknytningsform-

 46. -en otryggt undvikande form-

 47. -och en otryggt ambivalent,
  där det svänger mycket.

 48. Ibland är det tryggt, ibland otryggt.
  Man får ingen förutsägbarhet-

 49. -och barnet får inget begrepp
  om hur världen ser ut.

 50. Man pratar också
  om en desorganiserad anknytning-

 51. -där barnet utsätts
  för väldigt svåra upplevelser.

 52. Man kan vara uppväxt
  med psykotiska föräldrar-

 53. -eller också händer det saker tidigt
  som gör att man dissocierar.

 54. Beroende på hur sårbart
  eller stabilt det är-

 55. -kommer vår personlighet att formas
  och vi får överlevnadsmekanismer-

 56. -för att hantera verkligheten
  eller det vi ska förhålla oss till-

 57. -i vår familj, i skolan
  och samhället i stort.

 58. Man brukar prata
  om tre sätt att försvara sig.

 59. Antingen undviker vi,
  eller också attackerar vi-

 60. -eller hamnar i en neutralitet,
  som djuren som spelar döda.

 61. Och så finns det förfinade varianter
  av det här.

 62. Ju tidigare i livet en person en
  person är utsatt för påfrestningar-

 63. -desto större risk är det att få
  en instabil personlighetsutveckling-

 64. -där det finns risk att man utvecklar
  en personlighetsstörning.

 65. Man diagnostiserar inte person-
  lighetsstörningar före 18 års ålder.

 66. En person behöver gå igenom
  sin utveckling i tonåren-

 67. -där hormonerna svänger åt alla håll
  och man söker sin plats i samhället.

 68. När det har lagt sig kan man se
  hur personligheten har landat.

 69. Från arton års ålder
  kan man diagnostisera.

 70. En person med sårbarhet
  som har en instabil uppväxtmiljö-

 71. -och inte hittar sin plats-

 72. -utan mår dåligt, känner ångest eller
  osäkerhet och undrar vem man är...

 73. Alla behöver en grundkänsla:
  "Så här funkar jag."

 74. Om man ber människor beskriva
  sig själva-

 75. -svarar de ofta:
  "Det får du fråga nån annan."

 76. Men man kanske ändå
  har nån känsla av-

 77. -att man finns till-

 78. -och att det inte är
  som ett enda svart hål.

 79. Många beskriver det som ett hål.

 80. Det spelar ingen roll hur mycket man
  fyller hålet. Det blir aldrig nog.

 81. När man får hålet fyllt
  kan det väcka aggressivitet-

 82. -för att man regredierar
  och kommer på vad man har missat.

 83. Man kan aldrig fylla
  mamma- eller pappafunktionen-

 84. -men man kan ge stöd.

 85. Det är viktigt att vända sig till
  de vuxna strukturerna i personen.

 86. Det finns såna också.

 87. Ponera att det är en sårbar person
  med en instabil uppväxt-

 88. -och man har utvecklat
  en personlighetsstörning-

 89. -så har man också en sårbarhet
  för samsjuklighet.

 90. Man har högre risk att drabbas
  av ångest och depressioner.

 91. Man kan också få värk i kroppen
  och sätta känslorna där.

 92. Man kan svänga i sinnesstämningen
  väldigt mycket.

 93. En del personer
  utvecklar fobier eller tvång.

 94. Man blir väldigt rigid
  i sitt sätt att fungera.

 95. Man löper också högre risk
  att utveckla psykossjukdomar.

 96. Där handlar det om att man
  tappar verklighetsförankringen.

 97. Man kanske ser saker som inte finns
  eller hör röster.

 98. Man kan ha svårt att känna
  var gränserna för jaget finns.

 99. Man kan få en känsla av att
  man flyter samman med omgivningen.

 100. Man kan tänka sig vilken
  skräckupplevelse det måste vara.

 101. Och så kommer det ångest på grund
  av det. Det blir pålagringar.

 102. Man har ett problem i botten.

 103. Det är inte så lätt när en person
  söker sig till psykiatrin-

 104. -att kunna se vad som är vad.

 105. Det är viktigt att gå tillbaka
  i anamnesen och se hur det ser ut.

 106. Hur ser anknytningen ut?
  Hur tryggt har det varit?

 107. Är instabiliteten nåt
  som är tillfälligt-

 108. -eller förorsakat av ett trauma
  eller en kris?

 109. Om man är stabil i botten läks man
  när krisen går över.

 110. Har man en instabilitet bakom
  tar det längre tid.

 111. Till psykisk sjukdom
  räknas organiska sjukdomar-

 112. -som demens och retardation,
  som utvecklingsstörning.

 113. Man diagnostiserar psykisk ohälsa
  enligt två system.

 114. Kriterierna vi ska titta på
  är tagna från DSM-

 115. -manualen som västvärlden använder.

 116. Just nu
  har vi en fjärde reviderad upplaga.

 117. En femte kommer nån gång nästa år.

 118. Man funderar på att förändra lite,
  och det har förändrats även tidigare.

 119. Tidigare har man kunnat ha
  en "organisk personlighetsstörning"-

 120. -och då syftar man
  på drag som kan ta sig uttryck i-

 121. -att man har blödningar eller att
  det har hänt saker i frontalloben-

 122. -som reglerar vårt sätt
  att förhålla oss-

 123. -vår impulskontroll och hur vi styr
  över vårt känsloliv.

 124. Det kan vara bra
  att tänka på det här.

 125. Arv och miljö.
  Hur ser anknytningen ut?

 126. Hur är vår personlighetsutveckling?

 127. Och vad är samsjukligheten,
  om det är nån?

 128. Diagnosen personlighetsstörning
  kräver vissa grundkriterier.

 129. Det man tittar efter i grunden
  är det här mönstret-

 130. -av upplevelser, tankar, känslor
  och beteenden som avviker.

 131. Och det ska inte bara avvika
  i en viss miljö-

 132. -som hemma eller i skolan. Avvikelsen
  ska synas genom hela linjen.

 133. Både i privata sammanhang
  och ute i samhället.

 134. Mönstret ska avvika-

 135. -från den kulturella miljön
  som personen befinner sig i.

 136. I västvärlden förhåller vi oss
  på ett sätt.

 137. I andra länder
  kan det vara annorlunda.

 138. Man får vara försiktig
  när man sätter en diagnos-

 139. -på en person från en annan kultur.

 140. Mönstret ska ta sig uttryck
  på två sätt av fyra.

 141. I kognitionen, vårt sätt att tänka-

 142. -och i affekterna, vårt känsloliv.

 143. Det vi tänker och känner
  visar sig oftast-

 144. -i hur vi relaterar till andra.

 145. Om vi är trygga relaterar vi
  annorlunda än om vi är otrygga.

 146. Var och en har en referensram
  där tillvaron blir begriplig.

 147. När människor agerar tolkar vi det
  utifrån våra tidigare erfarenheter-

 148. -och mycket
  utifrån anknytningsmönstren.

 149. Det sätt man är anknuten på och
  har relaterat i grunden som liten-

 150. -ser man ofta i
  hur man relaterar i andra relationer-

 151. -speciellt i parrelationer.

 152. Ingen kommer åt vårt hjärta
  som den vi lever tillsammans med.

 153. Det som triggar mest
  och får i gång anknytningsmönstren-

 154. -är det man känner igen och har mått
  dåligt av, eller det som är olikt.

 155. Det som är främmande kan man inte
  få in i en begriplig karta.

 156. Där brukar det bli problem.

 157. Människor säger att de inte passar
  ihop och inleder en ny relation.

 158. Var och en är fri att göra det-

 159. -men man tar med sig själv
  och sina förhållningssätt-

 160. -och så iscensätts det igen,
  i en ny mix med en annan person.

 161. Det kan vara bra att i stället
  arbeta på att bygga broar emellan.

 162. Man kan sträva efter förståelse
  i kommunikationen.

 163. Man behöver inte vara lika.

 164. Tvärtom berikar vi varandra
  om det finns olikheter.

 165. En fjärde sak är impulskontrollen.

 166. En stabil person
  kan hålla sina impulser.

 167. Man flyger inte på nån
  eller skriker rakt ut.

 168. Man kan ha svårare att reglera sig-

 169. -om man har en instabilitet i botten.

 170. Jag har jobbat inom rättspsykiatrin,
  och där såg vi ofta-

 171. -att svårigheten att hålla impulsen
  ställde till det.

 172. Man kan vara en bra person
  och ångra sig-

 173. -men om man inte klarar av att
  hålla impulserna händer det mycket-

 174. -som gör att man mår dåligt
  av pålagringarna.

 175. Att växa upp i en miljö
  där det är väldigt impulsstyrt-

 176. -blir väldigt oförutsägbart
  och otryggt.

 177. Barn har en tendens
  att vända saker till sig själva.

 178. "Är det mig det är fel på?"
  "Hur ska jag förstå det här?"

 179. Det här mönstret ska vara oflexibelt
  och visa sig i olika sammanhang.

 180. Det ska förorsaka
  ett kliniskt signifikant lidande.

 181. Ofta påverkar lidandet också
  människor runt omkring-

 182. -i nära relationer
  och på arbetsplatsen.

 183. Det är ofta en grund till mobbning
  och andra problem-

 184. -som kan komma när man inte
  kan samspela på ett bra sätt.

 185. Man kan ha en försämrad funktion
  i arbetet.

 186. Om man är instabil
  och upptagen av en kriskänsla-

 187. -är det inte så lätt att ha
  energi över till att reflektera.

 188. Krisen är det som styr.
  Många personer har sagt-

 189. -när de har blivit lugnare
  och inte längre är i kris:

 190. "Jag vet inte hur man lever.
  Jag är van vid att ha kris."

 191. Då kan personen få en vinst
  av att hålla kvar sin kris-

 192. -för att slippa tomheten som kommer
  när det hela lägger sig.

 193. Det är lättare att hantera känslor
  när det är nån annans fel-

 194. -än att hantera tomhet.

 195. Det är en otrolig skräckupplevelse.

 196. Jag har jobbat med flera personer
  som gradvis har vågat möta tomheten-

 197. -och haft turen att ha stabila
  förhållanden runt omkring.

 198. Jag har sett glädjen över
  att slippa den diffusa ångesten-

 199. -och i stället upptäcka
  att man klarar av saker-

 200. -och kan må bra.

 201. Att slippa vakna varje morgon
  med oro, ängslan och ångest.

 202. Mönstren ska spåras
  till tidig vuxen ålder-

 203. -men man ska ha gått igenom tonåren
  så att man har fått en mognad.

 204. Man ska inte kunna förklara det
  bättre med en annan psykisk störning.

 205. Det ska inte ha kommit till
  en kris eller ångest-

 206. -eller att man har en psykossjukdom.

 207. Anamnesen ger en tydlig bild
  om man tittar bakåt.

 208. Mönstret ska inte bero på en effekt
  av nån substans-

 209. -som alkohol, droger
  eller lugnande tabletter.

 210. Man kan också få problem
  av abstinensen.

 211. Det kan vara många pålagringar
  som det handlar om.

 212. Det ska inte heller finnas
  nån somatisk sjukdom eller skada-

 213. -som trauma mot huvudet
  eller en ämnesomsättningsrubbning.

 214. Det kan också ge instabila drag.

 215. Det här är själva grunden.

 216. Man delar in personlighetsstörningar
  i kluster.

 217. Det finns tre kluster: A, B och C.

 218. Det första klustret handlar
  om de udda och excentriska-

 219. -förpsykotiska
  personlighetsstrukturerna.

 220. I vissa läroböcker
  räknar man kluster A-störningarna-

 221. -som förstadier till schizofreni.

 222. Man är sjukligt misstänksam
  eller drar sig undan omgivningen.

 223. Man kan också ha ett udda tänkande,
  den schizotypa personligheten.

 224. Det här med att höra röster
  och se saker som inte finns...

 225. Jag har läst
  att upp till tio procent hör röster-

 226. -utan att för övrigt
  ha psykotiska symptom.

 227. Det är ett innehåll i tankevärlden-

 228. -som är främmande
  från de egna tankarna.

 229. Men det kan stanna på ett stadium-

 230. -av att vara udda
  och misstänksam till viss del-

 231. -utan att det blir övergång
  i ett psykotiskt utbrott.

 232. Det handlar också om uppväxten.

 233. Om man har fått lära sig att man
  ska akta sig för andra människor-

 234. -eller att andra vill en illa
  har man den grundinställningen.

 235. Kluster B är de störningar
  som man ofta märker av-

 236. -i brottsliga sammanhang eller andra
  sammanhang där de gör väsen av sig.

 237. De är utagerande, dramatiska,
  impulsiva och känslostyrda.

 238. Till dem räknas
  den antisociala störningen-

 239. -och borderline, som vi ofta
  har väldigt mycket känslor kring.

 240. En bättre benämning,
  som i ett annat diagnossystem-

 241. -är emotionellt
  instabil personlighet.

 242. Ordet "borderline" beskriver
  en person-

 243. -som kan svänga mellan att allt är
  lugnt, när omständigheterna är lugna-

 244. -till att man nästan
  tappar verklighetsförankringen.

 245. En person med borderline
  ligger nånstans mitt emellan.

 246. Det kan vara olika grad av det också.

 247. Den histrioniska personligheten
  benämndes förr som "hysterisk".

 248. Och så den narcissistiska,
  egofokuserade personligheten.

 249. Vi ska titta mer ingående på dem.

 250. Kluster C handlar om de nervösa,
  ängsliga-

 251. -lite
  mer ångestdrivna personligheterna.

 252. En fobisk personlighetsstörning
  har en social ängslan.

 253. Det är annorlunda att dra sig undan-

 254. -för att man har en låg självkänsla-

 255. -jämfört med att vara
  som en schizoid personlighet-

 256. -som inte har stor behållning
  av att umgås.

 257. Det kan te sig lika utåt,
  men det har olika grund.

 258. Den osjälvständiga, barnsliga
  personlighetsstörningen-

 259. -kan komma av en uppväxtmiljö-

 260. -utan så mycket tilltro
  till att man klarar av nåt.

 261. Man har kanske växt upp med mycket
  ängslan och inte fått försöka.

 262. Jag träffade en kvinna
  i 30-årsåldern-

 263. -som beskrev att hon måste fråga
  om hon gör rätt på sin arbetsplats-

 264. -fast hon har gjort det i åratal.
  Ändå frågar hon: "Är det rätt?"

 265. Det blir en irritation
  från arbetskamrater eller chefer-

 266. -när man inte hittar nån trygghet.

 267. Bästa sättet att ta sig ur det
  är att inte ställa frågorna.

 268. Man kanske beter sig som man är van-

 269. -och behåller sin personlighets-
  obalans vid liv i onödan.

 270. När man ska förändra såna här saker
  behöver man nån bredvid sig.

 271. Nån som står där när det skakar
  och man möter tomhetskänslor.

 272. Den tvångsmässiga personligheten som
  är ordningsam och perfektionistisk...

 273. ...blandas ofta samman
  med tvångssyndrom.

 274. Det finns också en variant
  som kallas UNS-drag.

 275. "Utan närmare specifikation".
  Det är en blandad personlighet.

 276. Man kan få diagnosen
  personlighetsstörning UNS-

 277. -med borderlinedrag
  och narcissistiska drag.

 278. Men man kan också få en diagnos
  i botten, som borderlinestörning-

 279. -och sen lägger man till drag
  utifrån det.

 280. Vissa har flera
  personlighetsstörningsdiagnoser.

 281. Då måste man vara noga, så att de
  inte sammanblandar sig för mycket-

 282. -och man får diagnoser i onödan.
  Det händer.

 283. Diagnoserna är till för
  att beskriva ett förhållningssätt-

 284. -för att man sen ska kunna
  sätta in åtgärder och träning.

 285. Man ska få en begriplighet
  om hur personen fungerar.

 286. Det är inte
  för diagnostiserandets skull.

 287. Man diskuterar
  om diagnoser passiviserar oss-

 288. -eller om en person med diagnos
  får en stämpel.

 289. Sen är det upp till andra
  att behandla.

 290. Ofta är det bättre att titta
  på beteendet eller funktionen-

 291. -och försöker träna
  och arbeta på det.

 292. Enligt DSM-IV
  ser diagnoserna ut så här.

 293. Det har funnits andra varianter,
  som passivt aggressiv.

 294. Man skulle också kunna sätta in
  en depressiv personlighetsstruktur.

 295. Inför upplaga V pratar man om
  att ta bort narcissistisk störning.

 296. Det finns mycket att säga
  och tänka kring det.

 297. Man funderar också på att lägga in
  en hypersexuell störning-

 298. -som när man fastnar i pornografi
  på nätet.

 299. Det är en försvarsmekanism
  att fly in i nåt annat-

 300. -för att slippa nånting.

 301. Vi ska också titta på psykopati
  i dag.

 302. Det blandas samman
  med antisocial störning.

 303. Det kan se liknande ut,
  men är inte samma.

 304. Antisocial personlighetsstörning
  handlar mer om ett ungdomsbeteende-

 305. -som har följt med upp i vuxen ålder-

 306. -där det kan ingå psykopatiska drag,
  men inte behöver göra det.

 307. Man kan också ha en personlighets-
  struktur som är känslokylig-

 308. -utan
  att man uppvisar antisociala drag.

 309. Det här mixas också i läroböckerna
  emellanåt.

 310. Vi ska titta på hur man bedömer
  och diagnostiserar det-

 311. -och vad det är för kriterielista
  på det.

 312. Vi börjar med den paranoida
  personlighetsstörningen mer ingående.

 313. Det handlar om
  en sjuklig misstänksamhet-

 314. -gentemot omgivningen i stort
  och i nära relationer.

 315. Ofta uttrycker det sig
  som svartsjuka mot partnern.

 316. Är personen otrogen,
  eller berättar personen nåt om en?

 317. Man kan också vara misstänksam
  mot chefer eller arbetskamrater.

 318. Man tror att människor vill en illa.

 319. Om det skulle hända nåt
  när man har en sån störning-

 320. -är risken mycket större.

 321. Man har en sårbarhet
  för att få ett psykotiskt genombrott.

 322. Om man börjar uppvisa såna tendenser
  är det viktigt med snabb behandling-

 323. -så att man får
  antipsykotisk medicin-

 324. -och kan hålla samman personligheten.

 325. Personen kan också vara misstänksam
  mot tabletterna.

 326. Man säger till doktorn
  att man tar dem-

 327. -och upprätthåller en fasad
  fast man krackelerar på insidan.

 328. Det kan bli en psykos och ta lång tid
  innan man blir sammanhållen.

 329. Det kan röra sig om år,
  även om det inte behöver det.

 330. De har svårt att hantera motgångar-

 331. -och tror att människor
  har en underliggande agenda.

 332. De tror att människor
  sammangaddar sig emot dem.

 333. I den här gruppen finns det
  en tendens till rättshaverism.

 334. Man brukar också prata
  om det autistiska spektrumet-

 335. -när det gäller rättshaverism.

 336. Man driver en sak utan att ge sig-

 337. -och blir illa bemött
  när man är påstridig.

 338. Ofta blir det ett moment 22.

 339. Det kan riktiga saker
  i det rättshaveristen driver.

 340. Det kan finnas verkliga oförrätter-

 341. -men sättet de gör det på
  gör det till en rundgång.

 342. Det finns människor som ägnar livet
  åt att vara i olika processer.

 343. Då funderar man på
  vad de smiter ifrån i sitt inre.

 344. Vad har de för vinning
  av att hålla på med det här?

 345. Man kan också finna
  en väldigt hög självkänsla.

 346. Man kan ha en självbild
  att man är förmer än andra.

 347. Det finns varianter
  av den paranoida störningen.

 348. Det kan också finnas
  en väldig överkänslighet.

 349. De kan också vara grälsjuka
  och skapa konflikt av ingenting.

 350. Jag har varit med om det
  några gånger.

 351. Då har jag ansträngt mig
  för att inte hamna i konflikt-

 352. -bara för att upptäcka
  att jag sitter i en konflikt ändå.

 353. Nånting har personen nappat på.

 354. Det är omöjligt att kommentera,
  förklara eller ställa tillrätta.

 355. Det är ingen idé
  att engagera sig i nåt sånt.

 356. Det kan övergå
  i en paranoid schizofreni-

 357. -men i en personlighetsstörning
  ser man inte de psykotiska symptomen-

 358. -som man beskriver
  som positiva eller negativa.

 359. Fast inte positiv
  i bemärkelsen "bra".

 360. Det är saker som läggs till,
  som hallucinationer eller röster.

 361. Det är positiva symptom.

 362. Negativa symptom handlar om att
  man blir flack i sitt känslouttryck-

 363. -eller ansiktsuttryck.

 364. Den schizoida
  personlighetsstörningen-

 365. -handlar om en känslokyla-

 366. -som kommer av ointresse
  och likgiltighet inför andra.

 367. Man har få vänner,
  om man har några alls.

 368. Man trivs bäst med aktiviteter
  där man är ensam-

 369. -och får pyssla med sitt eget.

 370. Det kan också finnas autistiska drag-

 371. -i det här med schizoid
  och schizotyp personlighet.

 372. Men det kanske inte räcker
  för en autistisk diagnos.

 373. Man är ofta oberörd
  av sociala normer.

 374. Oberörd om man får beröm
  eller kritik. Man är sig själv nog.

 375. Det är inte ovanligt
  i en parrelation-

 376. -att en person har schizoida drag
  och den andra känslouttryckande drag.

 377. Från början kompletterar
  man varandra-

 378. -och blir hel
  när båda typerna av drag finns.

 379. Men det ställer till det senare.

 380. En vill kommunicera hela tiden
  och den andra inte alls.

 381. Ändå finns det en känsla mellan dem.
  "Motsatser attraherar", säger man.

 382. Det är svårt att bygga broar här-

 383. -om personen inte förstår
  varför man behöver bygga en bro.

 384. Man har det bra
  när man lever parallella liv.

 385. En schizoid personlighet
  kan ha ett inre rikt liv-

 386. -av fantasier och själviakttagelser.

 387. Då vill det till
  att fantasierna inte är av ond natur-

 388. -eller att det är sammanblandat
  med paranoia.

 389. När personer med den här läggningen
  begår brott-

 390. -kan det ha kretsat nåt inom dem
  under lång tid-

 391. -utan att nån annan har kunnat säga:
  "Det där var inte bra."

 392. Man har gått ensam och kanske
  varit upptagen av ett spel.

 393. Man kanske inte vet vem man är.

 394. Man hittar en rollfigur i ett spel
  och spelar dygnet runt.

 395. Det finns många varianter.

 396. Under åren på rättspsykiatrin
  har jag hört meningen:

 397. "Om jag hade haft nån att prata med
  hade det här aldrig hänt."

 398. Den schizotypa personligheten
  kallades "borderline-schizofreni"-

 399. -för att det finns
  schizofrenliknande drag.

 400. Man har ett udda,
  kanske magiskt sätt att tänka-

 401. -och lägger ihop saker
  som inte har nån relevans alls.

 402. Jag träffade en person
  som drog sig undan omgivningen.

 403. Han vågade inte gå ut, för han trodde
  att alla kunde höra hans tankar.

 404. Om han tänkte nåt negativt om nån
  och alla i mataffären hörde det-

 405. -tyckte han att det var obehagligt.
  Så han höll sig hemma.

 406. Ofta finns ett behov
  av social isolering-

 407. -men det är också den
  som ställer till det.

 408. Det finns en hög samsjuklighet
  av det fobiska.

 409. Man har ett väldigt kontrollbehov-

 410. -och
  ett misstänksamt förhållningssätt.

 411. Sättet att tänka är stört.

 412. Eller väldigt udda.

 413. Det är de tre störningarna
  i kluster A.

 414. Den misstänksamma, den som drar sig
  undan och den som tänker udda.

 415. I kluster B har vi de personligheter
  som vi läser om i samhället.

 416. Det händer saker kring dem. Det
  första är den antisociala störningen.

 417. Där ska det egentligen finnas...

 418. ...indikatorer eller en diagnos
  på uppförandestörning-

 419. -för att man
  ska kunna ställa diagnosen.

 420. Om de indikationerna inte finns
  pratar man om "antisociala drag".

 421. Vi pratade om
  att vi alla har vår personlighet-

 422. -och en person kan ha uttalade drag
  utan att uppfylla kriterierna.

 423. Men man förhåller sig ändå
  som schizoid eller antisocial.

 424. Och man kan uppfylla kriterierna
  med råge.

 425. Vid uppförandestörning
  har man skolkat, stulit-

 426. -skadat djur, tänt eld eller rymt
  och såna saker.

 427. Man har haft svårt
  att följa normerna som liten.

 428. Grunden kan vara
  att man har autistiska drag-

 429. -eller en obehandlad ADHD-

 430. -där man inte känner sig förstådd
  eller har fått rätt hjälp.

 431. Ingenting i beskrivningarna
  i DSM-IV-

 432. -säger nåt om grundorsaken.
  Det kan vara ett trauma i familjen.

 433. Man kan vara uppväxt i en familj
  som har antisocialitet-

 434. -kriminellt beteende
  eller kriminella värderingar.

 435. Man kan vara uppväxt i ett hem
  där man blir hårt kontrollerad.

 436. Man kanske bli utsatt för verbala
  övergrepp eller slagen.

 437. Det kan finnas
  många olika anledningar.

 438. Det är inte ovanligt
  med en obehandlad ADHD i botten-

 439. -som leder till antisocial
  personlighetsutveckling.

 440. Det är inte så lätt för
  personligheterna att göra nåt åt det.

 441. Om man har kommit snett
  och umgås i fel sällskap-

 442. -är det inte lätt att få kompisar
  som inte beter sig så.

 443. Ibland hjälper familjerna till
  att hålla barnen ifrån sig.

 444. "Umgås inte med den." "Akta dig."

 445. Om man har kommit snett
  är det inte lätt att hitta tillbaka.

 446. Speciellt inte vid tidigt missbruk.

 447. Personligheterna inom kluster B
  har en ökad risk för missbruk.

 448. Om man lämnar en ADHD obehandlad-

 449. -och personen inte
  får tillräckliga insatser-

 450. - och då handlar det inte bara
  om medicin -

 451. -ökar missbruksrisken med 85 procent.

 452. Man självmedicinerar eller försöker
  hitta sätt att göra livet spännande-

 453. -för att komma ifrån sitt eget inre
  eller andra omständigheter.

 454. De bryr sig inte om sociala normer-

 455. -utan tar för sig
  på andra människors bekostnad.

 456. Ofta kan man se en irritabilitet
  och aggressivitet.

 457. Det kan vara upprepade slagsmål
  eller överfall.

 458. Många gånger hör man:
  "Det bara hände. Det bara blev så."

 459. Det är inte helt ovanligt
  att ungdomar bär kniv på stan.

 460. Då ökar risken att saker ska hända
  om man har dålig impulskontroll.

 461. Man kanske ska hjälpa sin kompis,
  och begår ett överfall-

 462. -och så hamnar man
  på ungdomsvårdsskola.

 463. Det är inte säkert att man blir
  väl bemött när man ska få hjälp.

 464. Det kan bli ytterligare trauman,
  med t.ex. maktmissbruk.

 465. Det finns ungdomar som råkar ut
  för övergrepp-

 466. -inom samhällets
  hjälpande myndigheter.

 467. Ofta ser man en falskhet
  eller upprepade lögner.

 468. Man kanske ljuger obehindrat
  och inte känner sitt samvete.

 469. Man kan också ha dövat samvetets röst
  och inte hör signalerna.

 470. Det finns barn
  som har förmåga till samvete-

 471. -där föräldrarna säger:
  "Du gjorde helt riktigt."

 472. Man får inte
  den spegling man behöver-

 473. -för att utveckla en trygg
  personlighetsstruktur-

 474. -där man inte beter sig
  på andra människors bekostnad.

 475. Ofta kan man se impulsivitet.

 476. Man har svårt att visa ansvar,
  är vårdslös och spänningssökande.

 477. Man kan också misslyckas med
  att ta hand om sin försörjning.

 478. Man kan ha svårt
  att sitta stilla i skolan-

 479. -eller att klara av
  det "vardagstråkiga".

 480. Man ska lägga sig i tid
  och vänta på semestern.

 481. Man har en impulssvårighet
  och vill ta ut det nu.

 482. De här antisociala beteendena,
  om det ska ställas en sån diagnos-

 483. -får inte finnas
  under ett schizofrent skov-

 484. -eller att en manodepressiv person
  är manisk och beter sig knepigt.

 485. Såna diagnoser ska vara uteslutna.

 486. Nu ska vi gå över
  till att titta på psykopati-

 487. -som diagnostiseras
  enligt ett helt annat system.

 488. Därför blir det ofta
  missuppfattningar.

 489. Kriterierna går i varandra.

 490. När man bedömer psykopati,
  en extrem personlighetsstörning-

 491. -brukar man titta på en känslomässig
  lista och en beteendelista-

 492. -med tio kriterier vardera.

 493. Därutöver bedömer man kriterierna
  från 0-2.

 494. "inte alls", "lite/kanske"
  eller "det finns belägg".

 495. Sen poängsätter man det.

 496. Man kan få 20 poäng
  på den känslomässiga sidan-

 497. -och 20 på beteendesidan.

 498. Och så har man ett cut off-värde-

 499. -d.v.s. var gränsen ligger
  för diagnos. Den ligger vi 30.

 500. Man har diskuterat om den ska sänkas.

 501. Det räcker att ha många poäng
  på psykopati-bedömningen-

 502. -för att man ska ha
  uttalade psykopatiska drag.

 503. Psykopati-checklistan
  är reviderad för andra gången.

 504. Den amerikanske fängelsepsykologen
  Robert Hare har reviderat den.

 505. Han har skrivit bra böcker
  om psykopati som finns på svenska.

 506. De många exemplen gör det lätt att
  förstå hur personligheten fungerar.

 507. Om man tittar ute i samhället
  på vanlighetsgrad-

 508. -så uppfyller 3 procent av männen och
  1 procent av kvinnorna kriterierna.

 509. Betänk andra personlighetsstörningar
  med andra siffror-

 510. -med psykopatiska drag
  som inte uppfyller kriterierna.

 511. I en kriminell population
  av personer i fängelse-

 512. -är den antisociala störningen
  förekommande till 65 procent-

 513. -medan psykopatin
  ligger på 20-30 procent.

 514. Det kan samvariera-

 515. -men man kan också ha psykopatiska
  drag utan antisociala drag.

 516. Ungefär så ser det ut i proportion.

 517. Det är ibland lite vilseledande
  i litteraturen.

 518. På den känslomässiga sidan
  tittar man på "skärmen".

 519. Man är nonchalant, hal och opålitlig.

 520. Vad får man för känsla i magen
  när man möter en människa?

 521. Det första intrycket
  säger ofta ganska mycket.

 522. Man behöver både ta reda på fakta
  och lyssna på sin intuition.

 523. Med en person som är ytligt charmig
  känner man att det inte är äkta.

 524. Man kan få ett väldigt trevligt
  bemötande eller frågor.

 525. "Hur är det? Trevligt att träffas."

 526. Men innan man hinner svara-

 527. -har personen dragit iväg
  i sitt pratande.

 528. Det är ganska vanligt
  med narcissistiska drag-

 529. -bland psykopater.

 530. De blir lätt uttråkade,
  behöver mycket spänning-

 531. -och är bra på
  att lura och manipulera.

 532. Det är egentligen ganska märkligt-

 533. -att de har en sån känslighet
  för att se var du är svag-

 534. -för att få som de vill-

 535. -när de tycks sakna djupare känslor
  i sitt eget känsloliv.

 536. Ingen är så bra på att läsa av
  som en person med psykopatiska drag.

 537. De vill ha ut nånting av dig.

 538. Rubriken på en psykopat
  vore "egen vinning".

 539. Allt sker för egen vinnings skull.

 540. De är ofta kyliga, distanserade
  och har låg förmåga till inlevelse.

 541. De kan bete sig sadistiskt
  och annat.

 542. De utnyttjar ofta andra ekonomiskt.

 543. Gamla föräldrar eller partner.
  Man kan ha flera parrelationer.

 544. Man kanske är gift och sammanbor
  och utnyttjar dem.

 545. Man bryr sig inte om
  ifall man blir påkommen med lögner.

 546. Man tar till en ny lögn
  för att kamouflera det.

 547. De har lätt att tappa humöret-

 548. -om nån inte uppfyller
  det som personen förväntar sig.

 549. En känsla som jag får-

 550. -när jag har varit i kontakt
  med personer med psykopatiska drag-

 551. -är en känsla av obehag inom mig.

 552. Det är svårt att sätta fingret
  på det, men nåt är obehagligt.

 553. Man behöver lyssna på det.

 554. Kvinnor och män
  som faller för psykopater-

 555. -brukar man ha åsikter om.

 556. Hur kunde han eller hon
  gå in i det här?

 557. Men det kan drabba vem som helst.

 558. Det har inget att göra
  med utbildningsgrad.

 559. Man kan nästlas in i en period.

 560. När förälskelsen kommer
  har man svårare att se klart.

 561. Det behöver man inga problem för.
  Förälskelsen ger anknytning.

 562. Från den stund
  man har ett sexuellt förhållande-

 563. -utsöndras ett anknytningshormon
  för att vi ska binda oss.

 564. Många saker gör det svårt att bryta
  efter en tid i relationen.

 565. Man måste se sig för,
  så att det inte går för snabbt.

 566. De som har fler poäng
  på den här listan-

 567. -är kanske inte så charmiga
  och manipulativa.

 568. De är mer råbarkade
  i sin framtoning.

 569. Om de begår brott
  är det av en helt annan grad-

 570. -av kallblodighet,
  eller vad man ska säga.

 571. Ofta finns en kriminell mångfald.

 572. Man bryr sig inte om
  ifall man är villkorligt frigiven-

 573. -utan man gör som man vill.

 574. Om de här personerna blir straffade
  är de duktiga på-

 575. -att bete sig enligt normerna
  för att få sina förmåner.

 576. Personen kanske inte har förändrats-

 577. -för att den inte beter sig illa
  i fängelset.

 578. Det kan vara en strategi bakom.

 579. När man diagnostiserar psykopati-

 580. -tittar man på den känslomässiga
  delen och beteendedelen.

 581. I den känslomässiga
  ser man samspel med andra-

 582. -och hur affekterna fungerar,
  känslokallt och manipulativt.

 583. På beteendesidan ser man mer
  på livsstil och antisocialitet.

 584. Man kan hitta personer med
  antisocial personlighetsstörning här.

 585. Det kallas tvåfaktormodellen-

 586. -och man har pratat om
  en trefaktormodell-

 587. -så att samspelet med andra
  skulle få en egen kriterielista.

 588. Det finns mycket forskning på
  psykopati i Sverige och andra länder.

 589. Man har också sett att det kan finnas
  olika grupper av psykopater.

 590. Det finns böcker skrivna
  om indelningar-

 591. -men forskningen visar
  att det är bäst att titta på-

 592. -om personen har låg
  eller hög grad av ångest.

 593. En person med låg grad av ångest
  är mer instrumentellt kall-

 594. -medan en person med mycket
  ångest är mer reaktiv.

 595. Kanske mer antisocial
  eller borderline och utagerande.

 596. Det finns forskning på det också.

 597. Det finns en hel del att googla på
  när det gäller det här.

 598. Vi ska övergå
  till borderline-störning-

 599. -som man kan känna igen
  på "splitten" mellan ont och gott.

 600. Allt är idealiserat och fantastiskt
  eller förskräckligt och nedvärderat.

 601. Och personer med personlighets-
  störning gör nåt med oss.

 602. Det bästa diagnostiska instrumentet
  är överföringskänslan i samspelet.

 603. Man ska inte dras in
  i deras ångest-

 604. -eller fastna
  i ett idealiserat läge-

 605. -där man är en fantastisk terapeut
  eller utredare-

 606. -eller vilken situationen nu är.

 607. "Ingen förstår mig som du."
  Tills man säger nåt som inte passar-

 608. -eller beter sig på nåt sätt
  som de tolkar-

 609. -som kränkande
  eller att man överger dem.

 610. Då faller man ner från piedestalen
  och blir hemsk och förskräcklig.

 611. Det är bättre
  när man ska arbeta med dem-

 612. -för man är friare som förskräcklig-

 613. -än om man blir låst
  för att inte störa friden.

 614. Det blir en vinning
  när personen mår bra och är lugn.

 615. Man kan bli lurad där ibland.

 616. Man kan illustrera det här
  som två personer-

 617. -som det inte finns kontakt mellan.

 618. När man mår bra glömmer man bort
  att det kan vara hemskt.

 619. Och när det har blivit kris har
  man ingen kontakt med det positiva.

 620. Man kan inte hämta nånting inifrån
  som gör att det kommer att gå över-

 621. -eller att personen
  också har goda sidor.

 622. Det skapar dramatiken-

 623. -som ofta leder till att man skär
  sig, försöker ta livet av sig-

 624. -eller hotar med att ta livet av sig
  om man inte blir förstådd.

 625. Borderline är egentligen
  en identitetsstörning-

 626. -med en kroniskt tomhetskänsla.
  Man vet inte vem man är.

 627. De använder projektion
  som den främsta försvarsmekanismen.

 628. Det är inget fel på dem-

 629. -utan de är orättvist behandlade.
  Det är omgivningen det är fel på.

 630. När man möter en sån här person
  i behandlingssammanhang-

 631. -brukar man känna
  att man är ganska värdelös.

 632. Det är lika bra att packa ihop
  och gå hem och syssla med nåt annat.

 633. Det är meningen, för personen klarar
  inte av att titta på sig själv-

 634. -och se att man kanske behöver
  ta eget ansvar.

 635. Strukturerna är för sköra.

 636. Det finns mycket åsikter
  kring borderline-personlighet.

 637. Vi kan glömma att de har haft
  en tragisk eller instabil uppväxt.

 638. Det kan vara ett övergrepp i grunden
  som man ingen vet om-

 639. -som ligger till grund
  för personlighetsutvecklingen.

 640. Om man själv hade varit sårbar
  och född under såna omständigheter-

 641. -så hade man kanske själv agerat ut.

 642. Det är viktigt att se på personerna,
  hur besvärliga de än kan vara.

 643. Hur mycket de än väcker i oss
  behöver vi se på dem med empati.

 644. Jag har arbetat både med utredning
  och som privatpraktiserande.

 645. Jag brukar tänka: "Om det var min son
  eller dotter som satt där"-

 646. -"hur skulle jag vilja
  att mitt barn blev bemött?"

 647. Man ska ändå inte tappa sina gränser-

 648. -för det är otroligt viktigt
  att man håller fast vid gränserna.

 649. "Splittingen" brukar förorsaka
  att man tappar gränserna.

 650. I en personalgrupp
  kan några vara förtjusta-

 651. -och ser det sköra i personligheten-

 652. -tycker synd om personen
  och daltar för mycket.

 653. Men den andra delen ser det som
  är besvärligt och manipulativt-

 654. -och vill inte hjälpa alls.

 655. Då blir det bråk i personalgruppen
  kring personen.

 656. Det är ett bra symptom-

 657. -där man behöver handledning
  för att se vad som pågår.

 658. Om en arbetsgrupp funkar bra
  och det kommer in en ny patient-

 659. -och det börjar hända saker-

 660. -behöver man börja titta på
  vad det är som iscensätts.

 661. Det är viktigt.

 662. Personer med personlighetsstörning
  hamnar ofta i missbruk.

 663. Det är förståeligt att man försöker
  självmedicinera ångesten-

 664. -eller den bottenlösa existentiella
  skräcken som finns inombords-

 665. -och som man kanske inte
  kan förklara-

 666. -för att man har upplevt
  diffusa känslor så länge.

 667. Ju mer diffust det är,
  desto större blir ångesten.

 668. Hur man än försöker söka hjälp
  finns det aldrig nån som hjälper en.

 669. Vi kan hjälpa personligheterna
  att hjälpa sig själva-

 670. -och få tag i de vuxna strukturerna-

 671. -och visa barmhärtighet för övrigt.

 672. Hög samsjuklighet.

 673. Pålagringarna av ytterligare ångest,
  depression och missbruk-

 674. -och symptom på missbruk-

 675. -tvång, kontroll, perfektionism,
  fobier av olika slag.

 676. Ofta är både tvång, ångest
  och fobier-

 677. -känslor "i stället för".

 678. Det kan vara nåt som personen
  inte orkar eller förmår kännas vid.

 679. Är man upptagen av ångest eller tvång
  kommer man bort från sig själv.

 680. Fast man konstant söker hjälp
  fyller ångesten en funktion.

 681. Man brukar fråga: "Vad har du för
  vinning av att bete dig så här?"

 682. Man behöver kartlägga
  och sakta börja föra in en struktur.

 683. När en terapeut börjar rota i det
  kan det bli väldiga ångestpåslag-

 684. -och man kan vara ute efter
  att ta livet av-

 685. -eller fullkomligt knäcka.

 686. Man kan också få såna uttryck
  i terapirummet.

 687. "Är du ute efter att förgöra mig?"

 688. Det gäller att hålla i sig-

 689. -och veta att om man plockar upp
  ångestkänslorna-

 690. -så kan man själv börja bada
  i ångest.

 691. Då måste man förstå
  att det inte handlar om mig.

 692. När personen går ut ur rummet återgår
  man till hur man brukar känna.

 693. Vad det nu är man kände.

 694. Det är lätt att plocka upp det. Det
  kallas "projektiv identifikation".

 695. Man måste få ögonen på det,
  så att man blir fri att agera.

 696. Nancy McWilliams har skrivit en
  bra bok om personlighetsstörningar.

 697. Hon belyser att det finns
  olika personlighetsstörningar-

 698. -men man kan vara borderline-
  strukturerad oavsett störning.

 699. Man tittar på graden
  av emotionell stabilitet.

 700. Det tycker jag är
  ett bra förhållningssätt.

 701. Ofta kan de hålla ihop
  så länge allt är väl-

 702. -men vid kriser krackelerar det.

 703. Då kan man få dissociativa symptom,
  "utanför kroppen"-upplevelser-

 704. -eller paranoida tankar om att nån
  är ute efter att förstöra för en.

 705. Man kan jämföra med den histrioniska
  personlighetsstörningen-

 706. -som också är labil
  i sina känslouttryck-

 707. -men "splittingen" finns inte där.

 708. Man kommer ihåg när man idealiserar
  och nedvärderar.

 709. Man åker ytligare mellan känslorna.

 710. Överföringskänslan
  i kontakt med såna människor-

 711. -är att de starka känslorna
  inte påverkar en själv så mycket.

 712. Man känner inte det djupa medlidandet
  med de stora tårarna.

 713. Det övergår från ilska till lugn,
  skratt och gråt ganska frekvent-

 714. -utan att det griper tag i en.

 715. En person
  som fungerar på det här sättet-

 716. -är inte lika tidigt störd, eller har
  inte haft lika svårt tidigt i livet.

 717. Det har kommit lite senare, så man
  har ingen krackelerad personlighet.

 718. Man har en kärna.

 719. En histrionisk personlighet
  är uppmärksamhetssökande.

 720. Många gånger genom ett flirtigt
  eller dramatiskt uppträdande.

 721. "Sexualiserande", kallas det.

 722. Man känner inte att man som person
  har tillräckligt mycket-

 723. -utan att man måste lägga till manér
  för att man ska duga.

 724. Den histrioniska personligheten
  är lättpåverkad av samhällstrender-

 725. -och av vad omgivningen tycker.

 726. De kan också åka med i diskussionerna
  och vända.

 727. Självbilden är inte helt stabil.

 728. De har svårt att klara av sociala
  och romantiska relationer-

 729. -men oftast utan självskadebeteende
  eller hot om självmord.

 730. Kanske inte fullt så dramatiskt.

 731. Men det kan bli depression
  eller ångestattacker vid separation.

 732. Det är jagfunktionen
  i utvecklingen som blir stabila-

 733. -när man inte har en störning.

 734. Men ju mer instabil man blir-

 735. -desto mindre sammanhållen
  känner man sig i sitt jag.

 736. Man skyller misslyckanden på andra-

 737. -för självbilden håller inte
  för att man ska ha gjort fel.

 738. Det här är också en grupp som lätt
  blir uttråkad och söker spänning.

 739. Det är också ett sätt att fylla på,
  att det händer saker.

 740. Om det är lugnt
  kan man iscensätta saker.

 741. Har man levt i en lugn relation-

 742. -kanske man iscensätter
  en separation för att få fart.

 743. Sen kanske man vänder
  och vill stabilisera relationen igen-

 744. -för att spänningen fyller
  en funktion.

 745. Om man lever med en person
  med störning, och inte har det själv-

 746. -så kan man åka med ett tag.
  Nåt händer med ens eget känsloliv.

 747. Den narcissistiska personligheten
  har fått namn från grekisk mytologi.

 748. Narcissus, en vacker ung man
  som enligt sagan-

 749. -blev förälskad
  i sin egen spegelbild-.

 750. Han var ute i naturen
  och stannade vid en damm.

 751. Han fastnade och kom aldrig därifrån.

 752. Det fanns en ung flicka med,
  men hon hade ingen chans-

 753. -om man jämför med hur förälskad
  han blev i sig själv.

 754. Det narcissistiska förhållningssättet
  är ett "ihärdigt mönster".

 755. Det uttrycket säger en hel del.

 756. Man är grandios
  och ser sig själv som förmer.

 757. Ett sätt att bemöta andra
  är att visa förakt.

 758. De har svårt
  med medkänsla och empati.

 759. De är ofta lättkränkta. Man pratar
  om den narcissistiska kränkningen.

 760. Det krävs inte mycket för att de ska
  känna sig förorättade eller kränkta.

 761. Det märker man som terapeut.
  "I somras sa du..."

 762. De kan citera mening efter mening.
  "Jag har tänkt på det här..."

 763. Och så tänker man lite förvirrat:
  "Ja, det kanske jag sa..."

 764. Man överdriver ofta personligheten
  med framsteg och talanger-

 765. -och betraktar sig som överlägsen
  även i arbetssammanhang-

 766. -trots att man saknar
  lämpliga meriter.

 767. Det behöver inte betyda betyg
  och utbildningar, utan förmåga.

 768. Man anser sig förmer och över andra-

 769. -utan att ha kapaciteten.

 770. Man behöver och kräver stor beundran.

 771. I parrelationer
  söker sig narcissisten-

 772. -till nån som är svagare
  och som behöver beundra.

 773. Kaka söker maka.

 774. Två narcissister som lever
  tillsammans eller trängs om chefskap-

 775. -hamnar i riktiga konflikter.

 776. Man "tuppar sig" för att se
  vem som är mest ihärdig-

 777. -och har störst behov
  av att hålla sig uppe på toppen.

 778. De har svårt att glädjas med andra
  och andras framgång.

 779. Att arbeta i team
  och tillsammans göra ett arbete-

 780. -kan vara en underbar känsla,
  även om man inte funkar så väl-

 781. -för man utvecklar varandra
  och kommer framåt.

 782. Men narcissisten
  behöver glänsa själv.

 783. De avbryter ofta och kör sitt race
  på andras bekostnad.

 784. De utnyttjar andra.

 785. Ett narcissistiskt förhållningssätt
  i kombination med psykopatiska drag-

 786. -blir en grandios person
  med låg grad av ångest-

 787. -som beter sig på andras bekostnad.

 788. Arrogant, hotfull, attityder...

 789. Jag vet inte hur de tänker
  när de vill ta bort diagnosen-

 790. -även om man blir bunden av diagnoser
  och behöver titta på beteende.

 791. Men risk för att låta gammalmodig
  tror jag-

 792. -att vi skulle behöva gå tillbaka
  till gamla grundvalar.

 793. Det här självuppfyllandet som vi
  ägnar oss åt i samhället i dag...

 794. Vi ska vara så utbildade
  och bo bra...

 795. Allt ska vara perfekt.

 796. Det gör inget att man har mål
  och blomstrar.

 797. Men när man glömmer bort den andre
  är det nåt som är fel.

 798. Det blir kärlekslöst och ingen
  bra grogrund för familjebildning.

 799. Vi behöver utveckla oss själva,
  men också ha empatisk förmåga.

 800. Det är jätteviktigt.

 801. Vi ger näring till det narcissistiska
  förhållningssättet i dag.

 802. Och som allt annat
  kan vi se det här så småningom-

 803. -i samhällsutvecklingen.

 804. Den narcissistiska personligheten
  fantiserar om framgång och makt-

 805. -och perfekt kärlek.

 806. Därför stannar de ofta inte
  i relationer, utan letar vidare.

 807. Partnern kanske inte duger att vara
  tillsammans med nån så speciell.

 808. Det blir ingen kontakt
  och inget äkta möte av det.

 809. De är avundsjuka
  och tror att andra är avundsjuka.

 810. Det här att vara avundsjuk
  och ha det perfekta...

 811. Den narcissistiska hållningen-

 812. -står som skydd mot sin motsats,
  baksidan av myntet.

 813. Att uppleva skam och skuld
  och att man inte räcker till.

 814. Personen kanske inte alls
  har kontakt med den sidan.

 815. Det är så avstängt att man inte
  upptäcker att man är narcissistisk.

 816. Man ser sig som fantastisk.

 817. Man förstår ingenting
  när nån försöker pålysa såna saker.

 818. När man möter narcissistiska personer
  i terapi eller utredningar-

 819. -har de många gånger sagt: "Det är
  inte så lätt för dig att förstå."

 820. "Hur länge har du jobbat
  som psykolog?"

 821. Känslan man får är
  att man är värdelös och okunnig.

 822. Man får tänka att man måste gå ur
  det som händer mellan oss.

 823. "Det här är jag, och jag vet
  vad jag gör på mitt område."

 824. En osäker och osjälvständig person
  har lättare att dras in i det här.

 825. De kan börja anklaga sig själv.

 826. Tiden som är kvar
  ska vi ägna åt kluster C.

 827. Det är osjälvständiga, ängsliga,
  neurotiska personligheter-

 828. -som ofta har
  ett undvikande beteende.

 829. Det som känns obehagligt
  undviker man.

 830. Man blir lättad när man slipper.

 831. Men nästa gång blir det ännu lättare
  att undvika och få en lättnad.

 832. Man målar in sig i ett hörn-

 833. -där man håller sig undan och aldrig
  får träning att bryta mönstret.

 834. Det bästa sättet att jobba
  med undvikande är att göra tvärtom.

 835. Det kan man ibland behöva hjälp med,
  men det är fullt möjligt.

 836. Mönstret är inte fobier,
  utan en social hämning.

 837. Man är osäker, och självkänslan
  håller inte i sociala sammanhang.

 838. Det liknar social fobi
  och kan utvecklas till det.

 839. Då får man problem med
  att man rodnar eller svettas.

 840. Man kan inte äta med andra.
  Tuggorna växer i munnen.

 841. Man känner sig scannad hela tiden.
  Och man scannar sig själv också.

 842. Man har ett metaperspektiv
  där man registrerar-

 843. -hur man ser ut och hur man gör.

 844. Då har man ingen möjlighet att
  bete sig avslappnat eller samspela.

 845. Det finns ingen uppmärksamhet över.

 846. Man ser sig själv
  som socialt oduglig och så.

 847. Om man i det läget
  träffar på en narcissist-

 848. -blir man full av beundran
  och vill vara som den.

 849. Där kan det bli ett slags dans där
  man fyller en funktion för varandra.

 850. Det är vanligt med ångeststörningar-

 851. -som generaliserad ångest
  eller panikattacker.

 852. Panikattacker drabbar
  ungefär var fjärde person.

 853. Varje människa
  har nån gång upplevt ångest.

 854. Så många som var fjärde person
  har upplevt panikångest.

 855. Det går att bli av med.

 856. Det är en signal på att nåt är fel
  eller att det är för mycket stress.

 857. Ångest är psykets signal på att
  nåt är fel, som feber för kroppen.

 858. Man behöver titta på
  vad det handlar om.

 859. Det är inte bra att bara medicinera.
  Man bör titta på själva grunden.

 860. Annars har man problemet med sig,
  fast det går att göra nåt åt.

 861. Den osjälvständiga personligheten
  som beter sig barnsligt och osäkert-

 862. -frågar, vill bli omhändertagen
  och är rädd att bli övergiven.

 863. I en arbetsgrupp
  kan de råka ut för att bli mobbade-

 864. -eller att människor blir irriterade.
  Osäkerheten visar sig hela tiden.

 865. Om man har extra svårt
  att hantera osäkra människor-

 866. -behöver man fråga sig varför man har
  så svårt med osäkerhet och svaghet.

 867. Kan man ha svårt att se svaghet
  i sin egen person?

 868. Man behöver sätta gränser
  och lägga tillbaka ansvaret-

 869. -på den andre.

 870. Maria kommer att prata mer
  om bemötande och förhållningssätt-

 871. -gentemot olika personligheter.
  Man ska inte ta över som hjälpare.

 872. Det behöver man också titta på.

 873. Om man tar över den andres oförmågor,
  vad är det då man själv sliter med?

 874. Om man bemöter på ett vuxet sätt
  så hjälper man personen.

 875. Man ska ge lagom med stöd och inte
  stödja och uppmuntra in absurdum.

 876. Den här personligheten går hellre med
  på att bli felbehandlad, dominerad-

 877. -eller utsatt för dåliga relationer
  eller dåligt chefsskap.

 878. Man vill inte bli övergiven
  eller ensam.

 879. Man finner sig
  och anpassar sig för mycket.

 880. Det brukar bli en rekyl
  när man har anpassat sig för mycket.

 881. Om man har fått anpassa sig
  i familjen-

 882. -så kan man i trettioårsåldern börja
  titta på de val man har gjort.

 883. När man har anpassat sig
  brukar det komma ett uppror.

 884. Och det är sunt att välja
  det som är rätt för mig i livet.

 885. Men det kan få väldiga konsekvenser
  i parrelationen och för barnen.

 886. För den tvångsmässiga personligheten
  kan det vara perfektionistiskt.

 887. Man gör överdrivna "att göra"-listor
  för att få nåt slags struktur-

 888. -och kompensera
  för en inre kaoskänsla.

 889. Man rationaliserar ofta beteendena
  med att man är ordentlig-

 890. -att man har ordning och reda-

 891. -är väldigt hälsosam
  eller har en väldig struktur.

 892. Att äta väldigt sunt
  och träna är jättebra-

 893. -om det inte övergår
  i en tvångsmässighet.

 894. Det har vi ofta inte koll på
  i samhället.

 895. Det blir ortorexi, för mycket.

 896. Om man släpper beteendena
  kan man få ångestkänslor.

 897. Men man lurar sig
  genom att rationalisera.

 898. Den tvångsmässiga personligheten
  förväxlas ofta med tvångssyndrom-

 899. -där man får en stark ångest
  och beteenden som skapar ångest.

 900. Sen har man andra beteenden
  som ska reglera den första ångesten.

 901. Till exempel
  att man tvättar sig jättemycket-

 902. -eller kollar sladdar och spis.

 903. Vissa tittar på vredet på spisen
  tills det nästan rör på sig.

 904. Har man stirrat på lampan i fem
  minuter så tror man att den blinkar.

 905. Man kan nästan inte lämna bostaden-

 906. -för att det är en sån ångest
  förknippad med att missa nåt.

 907. "Då är det mitt fel."

 908. "Tänk om huset brinner ner
  och jag inte har kollat det."

 909. "Tänk om jag slänger nåt som
  mina barn eller barnbarn vill ha."

 910. Man får så mycket saker att det
  bara blir en liten gång att gå på.

 911. Ni kanske har sett program
  om extrema samlare.

 912. De lägger ofta mänskliga egenskaper
  i sakerna.

 913. De behöver saker för att hålla ihop.
  Och saker gör ingen illa.

 914. Det är ofta tryggare med saker
  än med människor.

 915. Man brukar säga att 6-22 procent
  lider av personlighetsstörningar.

 916. Men ofta pratar man
  om runt 10-15 procent.

 917. Det är svårbedömt.

 918. Vad är uppfyllda kriterier
  och vad är uttalade drag?

 919. Ofta kanske man
  har andra problem också.

 920. Det är sammanblandat.

 921. Det är skillnad
  på mäns och kvinnors diagnoser.

 922. Kvinnor är oftare borderline,
  "hysteriska" eller osjälvständiga.

 923. Män får antisocial diagnos,
  psykopati-

 924. -eller också är de misstänksamma
  och tvångsreglerade.

 925. Borderlinedrag och obehandlad ADHD-

 926. -som ofta är ett problem för pojkar,
  men finns hos flickor också-

 927. -kan te sig ganska lika.

 928. Kvinnor kan få en borderlinediagnos
  när det egentligen är ADHD.

 929. Men så här ser det ut
  i genusperspektivet.

 930. Där kom jag i mål.
  En minut innan min tid var ute.

 931. Textning: Malin Hedlund
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Personlighetsstörningar - kriterier och symtom

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Alla människor har sin personlighet med olika drag som utmärker oss, men om de är avvikande och leder till ett signifikant lidande för en person så kallas det för en personlighetsstörning. Psykologen Helena Bingham redogör, med utgångspunkt i diagnostiseringsverktyget DSM IV, för olika personlighetsstörningar och hur de visar sig hos människor. Arrangör: Expo Medica.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa
Ämnesord:
Personlighetsstörningar, Psykiatri, Psykiska sjukdomar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa

Hjärnan och känslorna

Åke Pålshammar, universitetslektor i psykologi vid Uppsala universitet, talar om hur hjärnan ligger bakom känslor som till exempel kärlek. Han berättar också om det lilla barnets hjärna vid anknytningsprocessen och hjärnans förmåga att nybilda celler.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa

Personlighetsstörningar - kriterier och symtom

Alla människor har sin personlighet med olika drag som utmärker oss, men om de är avvikande och leder till ett signifikant lidande för en person så kallas det för en personlighetsstörning. Psykologen Helena Bingham redogör, med utgångspunkt i diagnostiseringsverktyget DSM IV, för olika personlighetsstörningar och hur de visar sig hos människor.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa

Att bemöta personlighetsstörningar

Maria Bauer, beteendevetare och författare, föreläser om svårigheter och utmaningar i behandling och vård av personer med personlighetsstörningar.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa

Identifiera risksituationer

Beteendevetaren och författaren Maria Bauer föreläser om förebyggande åtgärder i organisationer och verksamheter för att hantera personer med personlighetsstörningar.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Barn som brottsoffer

Så påverkas ett barn av trauman

Dag Ø Nordanger är bl.a. doktor i klinisk psykologi, och han menar att ett sätt att tänka kring barn som brottsoffer är att inte tänka diagnoser, utan tänka anknytning och beröring för att nå fram till barnet och stötta dess obehag. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Inspelat den 21 februari. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Att skära i det allra känsligaste

Kvinnlig omskärelse är ett laddat ämne, både bland utövare och bland motståndare. Socialantropologen Sara Johnsdotter tycker att svenskar har en onyanserad bild. Hör mer om forskning, myter och fördomsfullt bemötande.

Fråga oss