Titta

UR Samtiden - Så minns unga

UR Samtiden - Så minns unga

Om UR Samtiden - Så minns unga

Vad påverkar barns lärande? Och vad ligger bakom nedsättningar som förhindrar lärande, så som adhd, läs- och skrivsvårigheter och dyskalkyli? Under fem år har en rad framstående forskare försökt ta reda på de frågorna. Här presenterar de sina resultat. Inspelat i Tändstickspalatset i Stockholm i maj 2012. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Till första programmet

UR Samtiden - Så minns unga: Vad kan vi lära från internationella studier - Stefan SamuelssonDela
 1. Jag heter Stefan Samuelsson
  och har varit en av forskarna-

 2. -i det internationella
  tvillingprojektet-

 3. -som egentligen startade redan 2000-

 4. -men som har haft finansiering
  från Wallenbergstiftelsen-

 5. -Riksbanken och Vetenskapsrådet
  2007-2011.

 6. Innan jag presenterar bilderna
  jag har med mig-

 7. -tycker jag att vi kan tänka en stund
  på Ingvar Lundberg-

 8. -som lämnade oss för ett tag sen.

 9. Ingvar var en god vän
  och kollega till mig.

 10. Vi arbetade intensivt tillsammans
  i ett antal år.

 11. I sammanhanget vill jag nämna-

 12. -att jag inte hade fått vara en
  av kollegerna i projektet-

 13. -om inte Ingvar hade funnits.

 14. Han tipsade mig att min kollega
  Richard Olson från USA-

 15. -och den tredje kollegan
  från Australien-

 16. -var på jakt efter en svensk
  samarbetspartner till projektet.

 17. Ingvar tyckte att han var för gammal,
  och jag bad att få ta den kontakten.

 18. Vi har mycket att tacka Ingvar för-

 19. -att vi har haft det fantastiska
  samarbetet i över ett decennium.

 20. Den här timmen kommer jag att dela
  med Richard Olson-

 21. -från Colorado University at Boulder.

 22. Vi kommer att ta en halvtimme var.

 23. Jag kommer att visa några exempel-

 24. -på resultat
  från några publikationer-

 25. -som är fenotypiska analyser
  från projektet-

 26. -där vi inte utnyttjar det faktum
  att barnen är tvillingar-

 27. -utan där vi ser dem
  som vilka barn som helst.

 28. Richard kommer att prata mer-

 29. -om den beteende-genetiska delen
  av det här projektet.

 30. Richard kommer ni snart
  att få höra och se bättre.

 31. Killen till höger är Brian Byrne,
  den tredje personen i projektet-

 32. -och ansvarig för tvillingprojektet
  i Australien-

 33. -och de tvillingar
  som är testade i Sydney-området.

 34. I det här projektet
  ingår också Norge-

 35. -där jag själv har varit professor
  och numera är professor 2.

 36. Jag har fått möjlighet att samla in
  ett norskt sample till projektet.

 37. Det är fyra länder som deltar.

 38. Det är inte bara vi tre,
  utan ett koppel av folk-

 39. -som har varit delaktiga
  och är delaktiga i projektet.

 40. Jag kan inte nämna alla, men det
  är många tunga personer på bilden.

 41. Det kanske syns...

 42. Här har vi ett arbetsmöte på Hawaii.

 43. Det är trevligt
  att samarbeta med australiensare-

 44. -för då är Hawaii
  en naturlig mötesplats.

 45. Det här mötet hade vi
  innan vi fick de här medlen...

 46. Det var andra medel
  som bekostade den här resan.

 47. Vi har varit ganska flitiga.
  Projektet har genererat 18 artiklar-

 48. -som är publicerade
  i internationella tidskrifter.

 49. Vi har minst fyra
  som är ute för granskning just nu.

 50. Det har blivit sju bokkapitel
  i olika böcker-

 51. -och min doktorand i Bergen
  har disputerat på det här materialet.

 52. Han heter Bjarte Furnes.
  Det har blivit en hel del.

 53. Jag har en sammanställning
  av allt vi har publicerat-

 54. -om nån är intresserad av
  att se på det i mer detalj.

 55. Det går inte att prata om allt vi har
  skrivit och analyserat under åren.

 56. Jag tänker bara ta några nedslag-

 57. -som exempel på
  hur vi har använt materialet.

 58. Den första frågan
  är en ganska het fråga.

 59. Vi pratar om lärarens betydelse
  för barns lärande-

 60. -och hur ofantligt betydelsefull
  lärarens roll är.

 61. Jag tror
  att läraren är av stor betydelse-

 62. -men det ligger nåt läskigt i det.

 63. Om man påstår att lärarens betydelse-

 64. -är 30-50 procent
  av vad barn faktiskt lär sig-

 65. -får man gå med skakiga knän
  första skoldagen med sitt barn-

 66. -och hoppas att barnet
  får rätt lärare-

 67. -när det har så ofantligt stor
  betydelse för vad de lär sig.

 68. En sån situation önskar jag mig inte.

 69. Men vi har ett utmärkt tillfälle
  att titta på lärareffekter.

 70. Vi har enäggstvillingar
  som delar 100 procent av generna-

 71. -och som delar på miljön
  när de lämnar skolan.

 72. Vi har kontroll på generna-

 73. -och den miljö barnen är i
  efter skoldagens slut.

 74. En del av enäggstvillingarna går
  i olika klasser med olika lärare.

 75. En del har samma lärare.

 76. Kan ni tänka er en starkare design
  för att studera lärarens effekt?

 77. Här är det begränsat-

 78. -till den tidiga läs-
  och skrivutvecklingen, inget annat.

 79. Jag kommer att problematisera
  hur vi definierar dyslexi-

 80. -och huruvida det är en homogen,
  lättidentifierad grupp.

 81. Vi har nyligen jobbat
  med bland annat Bruce Pennington-

 82. -som har varit involverad
  i projektet.

 83. Vi pratar också om olika former
  av lässvårigheter.

 84. Hur tydligt kan man identifiera
  läs- och skrivsvårigheter-

 85. -i dess olika former?

 86. Jag kommer att visa
  att dyslexi är en heterogen grupp.

 87. Det är inte enkelt
  att veta vad dyslexi är.

 88. Det går inte att identifiera dyslexi
  eller specifika svårigheter-

 89. -så tidigt som många tror.

 90. I dag pågår en debatt
  om att man ska göra kartläggningar-

 91. -för att ta reda på vilka barn
  som löper den största risken-

 92. -redan innan de har fått chans
  att lära sig läsa och skriva.

 93. Det är mer eller mindre omöjligt.

 94. Vi vet inte hur det kommer att gå-

 95. -och inte vilken form av svårigheter
  barnen riskerar att utveckla.

 96. Det här är dagsläget,
  vårt N som vi har arbetat upp.

 97. I projektet träffar vi tvillingarna
  när de är fem år gamla-

 98. -i slutet av förskoleklass,

 99. -och i slutet
  av år 1 och år 2 i skolan.

 100. I Sverige och USA träffar vi dem
  i slutet av år 4 i skolan-

 101. -och tack vara nya anslag
  här och i USA-

 102. -kommer vi att träffa gruppen
  kring år 7-8-

 103. -innan de lämnar grundskolan.

 104. Det är ungefär 1 000 tvillingpar,
  både enäggs- och tvåäggstvillingar.

 105. Jag kommer inte att prata mer
  om den beteende-genetiska delen-

 106. -och hur man kan använda tvillingar-

 107. för att uppskatta genernas
  och miljöns betydelse.

 108. Det lämnar jag till Richard.

 109. Det är ett ganska omfattande arbete.

 110. När vi träffar tvillingarna
  vid första tillfället-

 111. -kartlägger och testar vi barnen
  i totalt 6-7 timmar.

 112. Ett enda tvillingpar
  kräver ungefär en veckas arbete.

 113. Ni kan ana hur det är på Vestlandet
  i Norge med fjordar och berg.

 114. Det kan ta två veckor
  att bli klar med ett tvillingpar.

 115. Det är ett enormt arbete
  som har lagts ner på det.

 116. Jag har några citat med mig-

 117. -från amerikanska
  eller australiensiska tidningar.

 118. Det har varit en debatt
  om skolans och lärarnas betydelse-

 119. -där man ger läraren skulden
  för elevernas misslyckande.

 120. "Det går dåligt"
  är den allmänna politiska retoriken.

 121. Debatten pågår lite överallt.

 122. "If schools can't fire bad teachers
  and reward good ones"-

 123. -"nothing else we do to improve
  education will do any good."

 124. Det är starka ord,
  men hur stor är lärareffekten?

 125. Hur stor betydelse har det
  vilken lärare jag möter i skolan-

 126. -när jag ska lära mig
  att läsa och skriva?

 127. Vi kan jämföra enäggstvillingar
  som delar samma lärare-

 128. -med enäggstvillingar
  som har olika lärare.

 129. De blå staplarna är tvillingpar
  som går i samma klass.

 130. Staplarna illustrerar sambandet
  mellan deras prestationer-

 131. -gällande ordigenkänning, ord-
  avkodning, stavning, läsförståelse-

 132. -och en kombination
  av olika läs- och stavningstester.

 133. Och motsvarande korrelation för
  enäggstvillingar i olika klasser.

 134. Ni kan se
  att sambandet är något högre-

 135. -för enäggstvillingar som går i samma
  klass och därmed delar samma lärare-

 136. -jämfört med enäggstvillingar
  som går i olika klasser.

 137. Så ser det ut i årskurs 1.

 138. Det ser ut så här
  också i årskurs 2.

 139. När vi räknar ihop det här
  kan vi konstatera-

 140. -att lärareffekten totalt sett
  över de olika testerna-

 141. -är maximalt 8 procent.

 142. Det är inte bara läraren som har
  betydelse för vad som sker i klassen.

 143. Det är också med-elever
  och andra aspekter.

 144. Vår uppskattning är att lärareffekten
  inte är så stor som många hävdar.

 145. Det finns de som hävdar
  att lärareffekten är 60 procent.

 146. Det kan vara så, men inte
  med tidig läs- och skrivutveckling.

 147. Jag tycker i och för sig
  att det är ett positivt resultat.

 148. Jag kan lägga till uppgifter
  som inte härrör från vårt projekt.

 149. Jag har tittat
  i min kommun Linköping-

 150. -på vad lärare sysslar med när
  de undervisar i att läsa och skriva-

 151. -eller utveckla
  den skriftspråkliga kompetensen.

 152. Det har jag gjort
  på 16-18 skolor i Linköpings kommun.

 153. Man kan konstatera
  att så tidigt som i årskurs 2-

 154. -är uppskattningsvis 60-65 procent
  av den tid-

 155. -eleverna i skolan ägnar sig åt läs-
  och skrivrelaterade aktiviteter-

 156. -inte lärarledda aktiviteter.

 157. Så hur man kan hävda att läraren,
  när undervisningen bedrivs så-

 158. -skulle ha en så fantastiskt
  stor roll är ett mysterium för mig.

 159. Så till den tredje saken
  jag tänkte prata om.

 160. Så här definierar man dyslexi.
  Ursäkta att det är så mycket text.

 161. Man kan konstatera-

 162. -att dyslexi manifesteras
  genom svag ordavkodning och stavning.

 163. Det behöver inte innebära svårigheter
  med läsförståelse-

 164. -bara man får tillräckligt mycket
  tid på sig att förstå texten.

 165. Det man anser vara orsaken-

 166. -till problemen med avkodning
  och stavning är fonologiska problem.

 167. Det är en definition som inte bara
  vi i Sverige har använt i många år.

 168. Det är också så man definierar
  dyslexi i USA och många andra länder-

 169. -så länge vi pratar
  om ett alfabetiskt skriftspråk.

 170. Det är "poor spelling,
  poor decoding abilities"-

 171. "resulting from a deficit in a
  phonological component of language."

 172. Den fråga som vi har ställt oss är-

 173. -i vilken mån det räcker att studera
  fonologisk förmåga och medvetenhet-

 174. -om man vill upptäcka dyslektiska
  läs- och skrivsvårigheter-

 175. -eller specifika
  läs- och skrivsvårigheter.

 176. Det man först kan konstatera,
  och det har jag tittat på-

 177. -är att om man slår ihop
  fonologisk medvetenhet...

 178. Vi har ägnat oss
  åt 1,5 timmes testning-

 179. -bara för att observera
  barns fonologiska förmåga vid 5 år.

 180. Vi har också tittat på RAN,
  "rapid automatized naming"-

 181. -som också är en fonologisk förmåga.

 182. Det är två timmars testning,
  eller kartläggning-

 183. -bakom den här mätningen.

 184. Hur stor andel av de individuella
  variationerna i läsförmåga-

 185. -i förskoleklass kan fonologisk
  medvetenhet och RAN förklara?

 186. Inte mer än 16 procent.

 187. Det säger jag
  för att jag vill argumentera för-

 188. -att det inte låter sig göras-

 189. -att i förväg avgöra vem som
  kommer att få problem med läsningen.

 190. Det är oerhört svårt.

 191. Man kan öka procenten
  om man vet nåt om hereditet.

 192. Om man vet att en elev har
  ett äldre syskon eller en förälder-

 193. -som har dokumenterad dyslexi,
  så kan man öka procenten.

 194. Men man kommer aldrig upp
  i en så hög precision-

 195. -att det är nån idé
  att identifiera problemen-

 196. -innan barnen har fått
  läs- och skrivundervisning.

 197. Det är ännu svårare att förklara
  varför barn tidigt i skolan-

 198. -varierar när det gäller stavning.

 199. Vi ställde flera frågor,
  men vi sammanfattar det så här.

 200. När vi utreder dyslexi:
  Kan en svårighet som tas upp-

 201. -som den enskilt viktigaste orsaken
  till dyslexin, d.v.s. fonologi-

 202. -vara nödvändig och tillräcklig
  för att förstå dyslexins orsaker?

 203. Och i så fall:
  Är fonologiska svårigheter-

 204. -en tillräcklig orsak
  för att försvara dyslexin?

 205. Här har vi ställt
  fonologisk medvetenhet mot RAN.

 206. Det är inte en form
  av fonologisk förmåga-

 207. -utan handlar om hur snabbt
  man har tillgång till språket.

 208. Det är inte hur rikt språket är
  i termer av vokabulär-

 209. -utan hur snabbt man når det.

 210. Vi mätte upp språklig förmåga, med
  vokabulär, grammatik och morfologi.

 211. Vi har arbetat
  med sammanslagna variabler.

 212. Med det här observerar vi fonologisk
  medvetenhet vid fem års ålder.

 213. RAN observerar vi
  med färger och objekt.

 214. De här uppgifterna ingår
  i variabeln "språklig förmåga".

 215. I förskoleklass mäter vi läsning
  av ord och non-ord-

 216. -de basala färdigheter som är
  en förutsättning för utvecklingen.

 217. Det här visar
  hur många de är i varje grupp.

 218. Vi har en dyslexigrupp på 82 elever
  och typiska läsare på 272 elever.

 219. Det är jämnt när det gäller ålder,
  föräldrars utbildning och IQ.

 220. Det är fler pojkar i dyslexigruppen
  jämfört med flickor.

 221. De skiljer sig åt
  nästan tre standardavvikelser-

 222. -när det gäller läsförmåga.

 223. När vi ställer de här frågorna...

 224. Är fonologisk förmåga-

 225. -och den roll detta har fått
  vid definitionen av dyslexi-

 226. -nödvändig och tillräcklig
  för att förstå-

 227. -vilka som löper risk
  att utveckla dyslexi?

 228. Det ser inte ut så.

 229. Fonologisk medvetenhet
  är ett problem hos en del-

 230. -men lika många
  har endast problem med RAN.

 231. En del har endast problem
  med sin verbala förmåga.

 232. Det är också vanligt med bekymmer
  med fonologi i kombination med annat.

 233. Men det vanligaste är
  att eleverna vid fem års ålder-

 234. -inte har några bekymmer med
  fonologi, RAN eller språklig förmåga-

 235. -men ändå får kraftiga problem
  i skolan med att läsa och skriva.

 236. Återigen vill jag illustrera
  hur svårt det är att förutse det här.

 237. Och dyslexi,
  specifika läs- och skrivsvårigheter-

 238. -är en väldigt heterogen grupp.

 239. Det är inte alldeles enkelt
  att nagla fast-

 240. -fenotypen specifika
  läs- och skrivsvårigheter.

 241. Här kan ni också se att...

 242. ...att det är färre med dyslexi
  som har enbart fonologiska problem-

 243. -eller i kombination
  med andra språkliga problem.

 244. Det är vanligare att inte uppvisa
  några tidigare fonologiska bekymmer.

 245. Det här är ett budskap
  som jag vill skicka med.

 246. Det räcker inte med
  att studera fonologisk förmåga-

 247. -utifrån definitioner av dyslexi-

 248. -och bara fastställa
  att de har svag avkodning.

 249. Det är mycket mer att tänka på
  om man vill närma sig definitionen.

 250. Bland de typiska läsare-

 251. -som inte visar upp några spår
  av läs- och skrivsvårigheter-

 252. -finns det en mindre andel-

 253. -som också uppvisar bekymren
  som vi associerar till dyslexi.

 254. Det är knepigt, det hela.

 255. Jag vill avsluta
  med nåt som inte är publicerat.

 256. Det arbetar min doktorand
  Åsa Elvér med i Linköping.

 257. Vi intresserar oss
  för två former av lässvårigheter-

 258. -som utgår från en enkel form-

 259. -för vad
  som bygger upp läsförståelse.

 260. Man säger att läsförståelse är
  produkten av en avkodningsförmåga-

 261. -gånger språkförståelse.

 262. Känner man de två komponenterna-

 263. -dels deras avkodningsförmåga,
  dels deras språkliga kompetens-

 264. -så kan man med ganska god säkerhet
  förutse deras läsförståelse.

 265. Med det här kan man identifiera
  två grupper av lässvårigheter.

 266. Den ena gruppen
  har bekymmer med avkodning-

 267. -vilket är karakteristiskt
  för dyslexi-

 268. -och den andra gruppen
  kallar vi "poor comprehenders".

 269. De har mer eller mindre normal
  avkodningsförmåga-

 270. -men brister i språklig förmåga
  som också påverkar läsförståelsen-

 271. -lika mycket som dålig avkodning.

 272. Men problemet med läsförståelsen
  har två helt olika orsaker.

 273. Det har vi identifierat
  i det här materialet.

 274. Kvadranterna längst ner till höger
  och längst upp till vänster-

 275. -är intressanta.

 276. Vi identifierar dem
  när de är tio år gamla, i årskurs 4-

 277. -och kan följa dem tillbaka i tiden.

 278. Hur har de sett ut
  från fem års ålder?

 279. Här kan ni se gruppen-

 280. -med specifika läsförståelseproblem,
  "poor comprehenders" och dyslektiker.

 281. Vid fem års ålder är den ingen större
  skillnad i fonologisk medvetenhet.

 282. Det är t.o.m. så, att gruppen som har
  svag läsförståelse fem år senare-

 283. -ligger lägre i fonologisk
  medvetenhet än de som får dyslexi.

 284. Det är omöjligt att veta om man
  kommer att få några bekymmer-

 285. -och i så fall vilken typ av problem
  man kommer att utveckla.

 286. Men så fort man får formell
  läs- och skrivundervisning i skolan-

 287. -utkristalliserar sig
  de här två grupperna snabbt-

 288. -och det blir stora skillnader fort.

 289. De med specifika svårigheter
  har inga fonologiska bekymmer.

 290. De har en adekvat
  ordavkodningsförmåga-

 291. -medan dyslektikerna successivt blir
  allt sämre på fonologisk förmåga-

 292. -för att deras grundproblem är
  att lära sig att koda av skrift-

 293. -som i sin tur påverkar det vi menar
  med fonologisk medvetenhet.

 294. Samma sak när det gäller RAN.

 295. Fast RAN är en komponent som är
  bättre på att tidigt diskriminera-

 296. -mellan vilka
  som löper risk för dyslexi-

 297. -jämfört med vilka som löper
  större risk för svag läsförståelse.

 298. Så här ser ordavkodningen ut
  över tid.

 299. Ni kan se hur glappet växer
  mellan de här två grupperna.

 300. För läsförståelsen inträffar det...

 301. Vi kan inte se det än,
  men gruppen som har dyslexi-

 302. -drabbas tidigt hårt
  när det gäller läsförståelse.

 303. Läsförståelsen är beroende
  av en god avkodningsförmåga.

 304. Men sambandet mellan dem
  minskar successivt.

 305. Man kan börja kompensera
  för sin svaga avkodning-

 306. -och andra aspekter, som språklig
  förmåga, blir allt viktigare.

 307. Dyslektikerna tar igen-

 308. -i förhållande till dem med specifika
  läs- och skrivsvårigheter.

 309. Deras läs- och skrivförmåga
  ökar successivt.

 310. Vi kommer att träffa eleverna
  när de går i årskurs 7 och 8.

 311. Jag gissar att den röda stapeln då
  kommer att vara lägre ner än den blå-

 312. -när vi igen tittar
  på de här två grupperna.

 313. Det jag vill säga är bara...

 314. Jag fick börja lite tidigare, så
  jag har tappat kontrollen på tiden.

 315. Jag är strax färdig.

 316. Det här var ett par smakprov
  av det som vi har arbetat med.

 317. Det är nästan omöjligt att veta
  före skolstarten-

 318. -om en elev riskerar att utveckla
  tidiga läs- och skrivsvårigheter.

 319. I dag pågår det en debatt
  att allt ska ske tidigt-

 320. -kanske redan före skolstarten.

 321. Vi kanske ska börja upptäcka det
  redan på barnavårdscentralen.

 322. Lycka till.
  Det kommer inte att fungera.

 323. Inte med de verktyg vi har i dag-

 324. -för de har inte den precision
  som behövs.

 325. Och det är lika svårt att veta-

 326. -vilken typ av läs- och skrivsvårig-
  heter barnen riskerar att utveckla-

 327. -över tid
  eller under de tidiga åren i skolan.

 328. Men så fort alla barn
  har fått samma chans-

 329. -och liknande, formell, läs-
  och skrivundervisning i skolan-

 330. -alltså samma möjligheter
  och lika mycket tid-

 331. -är det möjligt
  att identifiera problemen.

 332. Särskilt när vi pratar om dyslexi.
  Det kan man göra relativt tidigt.

 333. Redan efter första skolåret,
  men inte före.

 334. Det går att göra det tidigt,
  men alla måste få samma chans.

 335. Först då vet man.

 336. När vi pratar
  om specifika läsförståelseproblem-

 337. -tar det lite längre tid
  innan problemen visar sig-

 338. -när vi observerar barns
  läs- och skrivförmåga.

 339. Där hade jag tänkt sluta. Tack.

 340. Textning: Malin Hedlund
  www.broadcasttext.com

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Vad kan vi lära från internationella studier - Stefan Samuelsson

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad spelar läraren för roll när det kommer till att utveckla barns förmåga till lärande och deras läs- och skrivfärdigheter? Enligt en ny internationell tvillingstudie är lärarens roll överskattad. Stefan Samuelsson, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, presenterar studien och visar hur svårt det är att upptäcka vilka som får problem med läsandet och skrivandet. Inspelat i Tändstickspalatset i Stockholm i maj 2012. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Dyslexi och dyskalkyli
Ämnesord:
Dyslexi, Elever med särskilda behov, Läs- och skrivsvårigheter, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Så minns unga

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så minns unga

Vad kan vi lära från internationella studier - Stefan Samuelsson

Enligt en internationell tvillingstudie är lärarens roll överskattad när det kommer till att utveckla barns läs- och skrivfärdigheter och förmåga till lärande. Stefan Samuelsson, professor i pedagogik, presenterar studien och visar hur svårt det är att upptäcka vilka som får problem med sitt läsande och skrivande.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så minns unga

Vad kan vi lära från internationella studier - Richard Olson

Hur kan vi veta om läs- och skrivsvårigheter har med generna att göra? Och vad spelar enskilda gener för roll? Richard Olson, professor i psykologi, berättar om den internationella tvillingstudie han har gjort tillsammans med Stefan Samuelsson vid Linköpings universitet.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så minns unga

När tekniken förändrar minnet och lärandet

Kunskaper och erfarenheter byggs upp genom att de dokumenteras utanför kroppen. Men då krävs det att man kan räkna, läsa och skriva - något som gör skolan central. Roger Säljö, professor i pedagogik, berättar hur inlärningen förändras när varje elev använder sig av digitala prylar i klassrummet.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så minns unga

Barns minne i hem och skola

Är det skillnad på att lära sig framför datorn än när barnen målar skalbaggar i skolan? Ann-Carita Evaldsson, professor i pedagogik vid Uppsala universitet, har studerat hur barn lär sig och minns i olika miljöer. Här ger hon en kort ingång till sin forskning.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så minns unga

Undersökande arbetssätt - vad lär sig eleverna?

Inquiry-based learning är en metod för lära eleverna de naturvetenskapliga begreppen - en metod som nästan alltid börjar med en fråga. Per-Olof Wickman, professor i didaktik vid Stockholms universitet, visar vad eleverna har lärt sig av metoden.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så minns unga

Att använda IT och ny teknik i skolan

Nigel Musk, doktor vid Linköpings universitet, har undersökt hur ny teknik används i engelskaundervisningen och vilka nya möjligheter som IKT, informations- och kommunikationsteknik, erbjuder eleverna och lärarna.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så minns unga

Lärande och minnande i skolmiljö

Åsa Mäkitalo, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, berättar hur elever hanterar allt komplexare problem i skolan och hur komplexiteten tacklas - projektarbete är en av de metoderna.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så minns unga

Genetiska riskfaktorer bakom dyslexi

Ord huggna i sten - så tänker sig professor Juha Kere vid Karolinska institutet att texten för en dyslektiker måste upplevas. Suddig, oklar och svårläst. Här berättar han om vilka biologiska mekanismer som kan ge upphov till dyslexi.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så minns unga

Gener, hjärnan och barns utveckling

Tre grupper av barn riskerar att få problem med sin skolgång: adhd-diagnostiserade, barn med dyslexi och barn med dyskalkyli. Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, visar kopplingarna mellan genetiken och hjärnans utveckling.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så minns unga

Adhd och arbetsminnet

Stina Söderqvist, doktorand vid Karolinska institutet, berättar hur genen SNAP25 hänger samman med arbetsminnet och symtom för adhd.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så minns unga

Avslutande debatt

Under ledning av moderatorn och professorn Gunnar Bjursell samtalar forskarna om dagens resultat och vad de innebär för eleven, lärarna och framtida forskning.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

1 till 1 lyfter resultaten

Lågstadieläraren Britt-Marie Hagman berättar hur möjligheterna med "1 till 1", en dator till varje elev, har lett till bättre resultat med läs- och skrivutvecklingen hos hennes elever. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
LyssnaBarnaministeriet Dokumentär

Vi är överbegåvade

Erik och Gustav kunde läsa vid tre års ålder och tala och läsa engelska vid fyra. Idag är de tio år, går i årskurs sju och läser spetsmatte och kinesiska.

Fråga oss