Titta

UR Samtiden - Den döva hjärnans hemlighet

UR Samtiden - Den döva hjärnans hemlighet

Om UR Samtiden - Den döva hjärnans hemlighet

Från seminariet "Den döva hjärnans hemlighet". Talare är bland andra professor Peter Hauser, neuropsykolog och professor vid National technical institute of the deaf, och Joe Murray, professor i deaf studies vid Gallaudet university. Moderator: Ragnar Veer, ordförande Sveriges dövas riksförbund (SDR). Inspelat den 31 maj på Näringslivets hus i Stockholm. Arrangör: Sveriges dövas riksförbund.

Till första programmet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Den döva hjärnans hemlighet

Inledning

Ragnar Veer, ordförande i Sveriges dövas riksförbund (SDR), inleder seminariedagen om dövhet och förutsättningarna kring lärande med att berätta om dövas situation i Sverige under de senaste århundradena.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Den döva hjärnans hemlighet

Är det skillnad mellan dövas och hörandes hjärnor?

Peter Hauser, neuropsykolog och professor vid National technical institute of the deaf, säger att det finns tydliga skillnader på hur döva och hörande uppfattar olika fenomen. Om skolan och undervisningen tar hänsyn till detta har såväl döva som hörande barn nytta av det.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Den döva hjärnans hemlighet

Fördel döv

Tidigare har döva definierats av att vi har stuckit ut från gruppen. Jag vill istället tala om vad vi kan bidra med till mänskligheten, säger Joe Murray, professor i studier om dövhet vid Gallaudet university i USA. Ett sådant bidrag är gester och tecken.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Den döva hjärnans hemlighet

Ung med implantat

Att som ung och döv eller hörselskadad få cochleaimplantat har en stor betydelse för hur man uppfattar omvärlden. Flerspråkighet utvecklar vår inlärning, menar Gunilla Preisler, professor emerita vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Maria Midböe, psykolog för döva och hörselnedsatta, berättar att det i dag är ovanligt att barn bara väljer teckenspråk.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Den döva hjärnans hemlighet

Diskussion om inlärning och undervisning

Diskussion om dövhet, inlärning och undervisning. Medverkande: Peter Hauser, neuropsykolog; Joe Murray, professor i studier om dövhet; Maria Midböe, psykolog för döva och hörselnedsatta; Gunilla Preisler, professor emerita vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Moderator: Lolo Danielsson.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Den döva hjärnans hemlighet

I fokus: Att vara döv i Sverige

Ragnar Veer, ordförande i Sveriges dövas riksförbund (SDR), menar att döva redan på 1800-talet levde bra. Sedan gick det nedåt för icke-hörande. Det krävdes en stor kamp från SDR och dess företrädare för att få till en skola som var lika bra för döva som för hörande.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Fråga oss