Titta

Why Poverty?

Why Poverty?

Om Why Poverty?

Varför finns det fattigdom i världen? I åtta dokumentärer skildas fattigdom ur olika perspektiv; huruvida stödgalor och välgörenhetsarbete mot fattigdom verkligen hjälper; vem som gynnas när internationella företag satsar på utvinning av naturresurser i utvecklingsländer, och om hur demokrati och maktstrukturer påverkas av olika ekonomiska förutsättningar. Dokumentärerna ingår som en del i det världsomspännande projektet Why Poverty? som har målet att få till en världsomspännande diskussion om varför det finns fattigdom i världen år 2012 och att skapa medvetenhet om demokratifrågor.

Till första programmet

Why Poverty? : En amerikansk mardröm

Programmet är inte tillgängligt

Det här programmet går inte längre att spela upp på UR Skola.

En amerikansk mardröm

Avsnitt 8 av 8

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

740 Park Avenue, Manhattan, är adressen för några av USA:s rikaste personer. Här lever en ekonomisk maktelit som har förmåga och resurser att påverka politiken. Tio minuter norrut, på Park Avenue i South Bronx är verkligheten en annan. Här lever mer än hälften av befolkningen på matkuponger och barnen som bor här löper 20 procent högre risk att dödas än deras grannar söderut. Här är möjligheterna att påverka politikerna väsentligt mindre. Många frågar sig om det överhuvudtaget är möjligt att röra sig mellan de sociala skikten och påverka sin framtid i positiv riktning om man är född fattig. Är den amerikanska drömmen numera bara möjlig för eliten?

Ämnen:
Samhällskunskap > Ekonomi > Välstånd och fattigdom
Ämnesord:
Fattiga, Förenta staterna, Rika, Samhällsvetenskap, Social differentiering, Social ojämlikhet, Sociala klasser, Sociala strukturer, Sociologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i Why Poverty?

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2014

Etik i samisk forskning

Anna-Lill Ledman, historie- och genusforskare vid Centrum för samisk forskning (Cesam), drar en rad exempel på hur god och dålig forskning kan se ut. Från Lars Thomasson-symposiet på Samiska veckan. Inspelat 6 mars 2014 på Västerbottens museum i Umeå. Arrangör: Vaartoe/Cesam.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
LyssnaBildningsbyrån - integration

Etableringslotsar

Sedan december 2010 är det Arbetsförmedlingen som med hjälp av så kallade etableringslotsar som har ansvaret för att hjälpa flyktingar in på arbetsmarknaden. Det är dock inte många som vet vad en etableringslots faktiskt gör. Faten Nilsson, en av Sveriges bästa jobbcoacher för invandrare, driver ett av de nybildade lotsföretagen.

Fråga oss