Titta

UR Samtiden - Nobelpriset 2012

UR Samtiden - Nobelpriset 2012

Om UR Samtiden - Nobelpriset 2012

Populärvetenskapliga presentationer av 2012 år pris i kemi, fysik och ekonomi. I fysik belönas två forskare för att på varsitt håll ha uppfunnit och utvecklat modeller för att styra och mäta enskilda kvantpartiklar. Kemipriset går till två amerikanska läkare som beskrivit hur kroppens celler tar emot signaler från omvärlden. Matchmaking är nyckelordet för årets ekonomipris till Alfred Nobels minne. Inspelat i oktober 2012. Arrangerat av Kungl. Vetenskapsakademien.

Till första programmet

UR Samtiden - Nobelpriset 2012: Cellernas sinnrika mottagareDela
 1. Nu är det dags
  att prata om årets Nobelpris i kemi.

 2. Det gick till Robert J. Lefkowitz
  och Brian K. Kobilka-

 3. -"för studier
  av G-proteinkopplade receptorer."

 4. Den motiveringen är
  vetenskaplig, precis och vacker.

 5. En mer flummig formulering är:

 6. "För studier av sinnrika mottagare
  på cellernas yta."

 7. Jag heter Anne Fernholm
  är vetenskapsjournalist-

 8. -och jag ska presentera priset för er
  och ge er en bakgrund till det.

 9. Sen kommer Sara Snogerup Linse
  som nu får mikrofon på sig.

 10. Vinka till publiken.

 11. Hon ska ge er
  de härliga detaljerna till priset.

 12. Jag gillar årets Nobelpris i kemi,
  för det handlar om biokemi-

 13. -och för länge sen
  skulle jag studera miljövetenskap-

 14. -men råkade börja på biokemi, och
  blev fångad av kroppens molekyler.

 15. Det är helt sjukt-

 16. -att i vår kropp samverkar
  tiotusentals miljarder celler-

 17. -som samtidigt strävar mot samma mål.

 18. Årets pris handlar just om
  en kugge som gör att det fungerar-

 19. -om en liten mottagare
  på cellernas yta-

 20. -om G-proteinkopplade receptorer-

 21. -som gör att cellerna kan känna av
  vad som händer i omgivningen-

 22. -och reagera på omgivningen.

 23. I det populärvetenskapliga materialet
  ni har fått-

 24. -ger vi ett exempel
  på när man kan märka-

 25. -hur cellerna snabbt ställer om till
  en ny situation när vi blir rädda.

 26. Tänk på
  när ni senast blev riktigt rädda-

 27. -hur snabbt hjärtat börjar slå
  och kroppen börjar skaka.

 28. Det som händer då...

 29. Det syns dåligt.

 30. ...är att nervsignaler går
  från hjärnan ut i kroppen.

 31. Hjärnan släpper också ut hormoner
  som väcker binjurarna-

 32. -och binjurarna släpper ut adrenalin,
  kortison och noradrenalin-

 33. -stresshormoner-

 34. -som far ut i blodet
  och väcker resten av alla organ.

 35. Då stängs blodflödet
  till matsmältningsapparaten av-

 36. -för ni behöver inte smälta mat då.

 37. Blodflödet till musklerna öppnas, och
  socker och fett släpps ut i blodet-

 38. -för att ge energi till musklerna.

 39. Hjärtat slår snabbare
  för att pumpa ut blodet-

 40. -och ni andas snabbare
  för att syresätta det-

 41. -för att ni ska kunna springa
  så fort ni kan-

 42. -för att rädda era liv.

 43. Hela omställningen sker med hjälp av
  G-proteinkopplade receptorer.

 44. På ytan av cellerna
  sitter receptorerna-

 45. -och känner av hormonmängden blodet,
  så cellerna ställer om blixtsnabbt.

 46. För att ni ska förstå hur viktiga
  pristagarnas upptäckter är-

 47. -tänkte jag göra
  en historisk tillbakablick.

 48. Man hittade adrenalin
  redan mot slutet av 1800-talet-

 49. -och såg att det har
  en kraftfull effekt i kroppen.

 50. När man gav det till försöksdjur
  slog hjärtat fortare-

 51. -och man hade en teori
  om att det skedde-

 52. -eftersom adrenalin
  påverkade nervtrådar i kroppen-

 53. -och nervtrådarna
  hade effekt på hjärtat.

 54. För att testa den tesen slog man ut
  försöksdjurens nervceller.

 55. Man använde bl.a. giftet curare-

 56. -men när man tillsatte adrenalin
  fick man ändå en effekt-

 57. -så nervtrådarna
  kunde inte vara inblandade.

 58. I stället kom man med en annan teori-

 59. -om att när man tillsatte adrenalinet
  från cellernas utsida-

 60. -såg man att det hände grejer
  inuti cellen-

 61. -och då tänkte man att det måste
  finnas en mottagare på cellens yta-

 62. -en receptor som känner av
  det som händer i omgivningen.

 63. Men receptorn var
  ytterst svår att hitta-

 64. -för den sitter ganska väl gömd
  inne i cellens vägg.

 65. Dessutom är receptorerna
  ganska få till antalet.

 66. Man lyckades utveckla läkemedel
  som verkade via receptorerna-

 67. -innan man hittade receptorerna.
  Forskaren Raymond Ahlquist-

 68. -gjorde experiment
  med adrenalinliknande ämnen-

 69. -och undersökte effekten
  på blodkärlen och på hjärtat.

 70. Han drog slutsatsen att det måste
  finnas två receptorer för adrenalin-

 71. -och kallade dem alfa och beta.

 72. Med den kunskapen som grund
  utvecklade man betablockerare-

 73. -som specifikt blockerar
  adrenalinets effekt på hjärtat.

 74. Betareceptorerna får framförallt
  hjärtat att slå snabbare-

 75. -men alfareceptorerna
  får blodkärlen att dra ihop sig.

 76. Man hade läkemedel mot receptorerna
  men visste inta vad det var för nåt-

 77. -och det dröjde till 1970-talet
  innan man fick reda på det.

 78. Då gör Robert Lefkowitz entré
  i receptorernas historia.

 79. Han tog såna här hormoner-

 80. -och märkte dem med radioaktivt jod
  som strålade.

 81. Sen kunde han följa
  hormonets väg mot cellens yta-

 82. -och med hjälp av den
  detektera de första receptorerna.

 83. Det är här historien om
  årets Nobelpris i kemi börjar-

 84. -så jag lämnar över
  till Sara Snogerup Linse-

 85. -ledamot i Nobelkommittén i kemi, som
  annars hänger på Lunds universitet-

 86. -som professor i fysikalisk kemi
  och molekylär proteinvetenskap.

 87. Varsågod.

 88. Jag ska förklara
  vad G-proteinkopplade receptorer är-

 89. -vad priset innebär-

 90. -vilket arbete som var inblandat
  och hur forskarna hittade svaren.

 91. Jag börjar med att förklara bilden.

 92. Det biologiska membranet
  som omsluter varje cell i kroppen-

 93. -är bland det viktigaste för livet.

 94. Man måste kunna skapa en insida
  och en utsida-

 95. -med olika kemisk sammansättning.

 96. Det finns många teorier om hur livet
  uppstod, men innan barriären fanns-

 97. -kunde man inte ha en sammanhållen
  organism som kunde ta sig nånstans.

 98. De här ser nästan ut som små spermier
  men de har två svansar-

 99. -och de påminner om olja.

 100. Häller ni olja i vatten och skakar om
  så ser det ut som en emulsion-

 101. -men låter ni det stå
  så flyter oljan iväg-

 102. -för den vill inte vara i vattnet.

 103. Fast det är faktiskt vattnet
  som inte vill vara med oljan-

 104. -och precis det sker här.
  De feta svansarna dras mot varandra-

 105. -och bildar bilager eller membraner-

 106. -som vi hittar överallt i biologin:
  runt varje cell och inne i cellerna-

 107. -där det finns en massa organeller,
  som också har membraner.

 108. I membranerna på cellens utsida finns
  en massa olika proteiner.

 109. Proteiner vet ni säkert vad det är.

 110. Det är polypeptidkedjor,
  eller kedjor av aminosyror.

 111. Det finns 20 som kodas av våra gener,
  och fler som kan modifieras efteråt.

 112. Men i princip finns det 20 sorter-

 113. -och beroende på vilka och hur många
  de är, veckas en proteinkedja ihop.

 114. De G-proteinkopplade receptorerna
  har en sån sekvens-

 115. -att de gärna bildar spiraler-

 116. -som har vattenlösliga delar
  och feta delar-

 117. -och de har så mycket feta delar
  att de går in i det feta innandömet.

 118. De mer vattenlösliga delarna
  pekar ut och in.

 119. Våra G-proteinkopplade receptorer
  sitter i membranet-

 120. -och berättar för insidan av cellen
  vad som händer på utsidan.

 121. Årets pris handlar om
  hur den signalöverföringen går till.

 122. Lefkowitz och Kobilka upptäckte
  receptorerna, hur de såg ut-

 123. -hur de fungerar
  när de skickar signaler-

 124. -och hur de regleras,
  t.ex. hur man stänger av signaler.

 125. De såg att det finns
  en hel familj av receptorer.

 126. Jag pratar inte om
  alla andra proteiner i membranet.

 127. Det finns inte bara lipidmolekyler
  och G-proteinkopplade receptorer-

 128. -men jag visar bara dem, så tänk er
  att det sitter 5 000 andra proteiner-

 129. -med olika utseenden och uppgifter.

 130. Kanske sitter inte alla G-protein-
  kopplade receptorer i samma membran.

 131. Johan från för Forskning och framsteg
  har gjort bilderna.

 132. Det är därför de är så snygga.

 133. Här visar vi bara en av upptäckterna:

 134. Att det finns en familj av receptorer
  som ser ungefär likadana ut.

 135. Alla har sju helixar
  som går genom membranet-

 136. -och skickar signalen
  på ungefär samma sätt-

 137. -men binder olika saker, så
  receptorena tar upp olika signaler.

 138. Den som finns här borta, glutamat...

 139. Tycker ni om Knorr...?
  Oj, jag får inte nämna varumärken.

 140. Men tycker ni om halvfabrikat?
  Då är det ofta glutamat i-

 141. -som gör
  att det inte smakar hemlagat.

 142. Det är ett av de viktigaste
  nervsignalämnena i hjärnan-

 143. -som gör att vi blir glada.
  Det är en exitatorisk signalsubstans.

 144. Det skickas mycket glutamat
  runt i hjärnan, vilket gör er glada.

 145. Det sätter i gång saker.

 146. Vasopressin är ett hormon
  som justerar kroppens vattenbalans.

 147. Ljus har vi fått höra om,
  och om fotoner.

 148. Det finns receptorer av samma sort
  som svarar på en foton.

 149. Dopamin är ett viktigt signalämne
  precis som serotonin.

 150. Balansen mellan de två är viktig
  för vårt psykiska välbefinnande...

 151. ...och för smärtfrihet i hjärnan.

 152. Histamin är inblandat i allergier,
  och adrenalin har vi hört talas om.

 153. Det är bara ett par exempel.

 154. Lefkowitz och Kobilka
  såg att det fanns en familj-

 155. -men anade inte
  hur stor den skulle bli.

 156. Det var innan HUGO och att man
  sekvenserade människans genom.

 157. I dag vet man att det finns
  ungefär 950 såna receptorer i oss-

 158. -som har olika uppgifter.

 159. Nio känner av adrenalin, så för
  vissa ämnen finns flera receptorer-

 160. -och vissa receptorer
  känner av flera saker.

 161. Här har vi adrenalin.

 162. I molekylen finns lite kol, syre
  och lite kväve.

 163. Protonerna är inte utritade.

 164. Det är en kroppsegen substans-

 165. -som binder till nio
  G-proteinkopplade receptorer-

 166. -och som Anne berättade, orsakar den
  olika effekter i olika organ.

 167. Vi kan samtidigt få i gång hjärtat
  och stänga av matsmältningen.

 168. Det är svårt att springa
  när matsmältningen pågår.

 169. Den här molekylen
  har en människa tillverkat i labbet.

 170. Den kallas betablockerare.

 171. Den har också kol, syre och kväve.
  De är snarlika men ändå olika.

 172. Den molekylen heter propranolol
  och har fått Nobelpris för länge sen.

 173. Den upptäcktes före receptorerna.

 174. Den binder till vissa av adrenalinets
  receptorer, till betareceptorerna.

 175. Det är en selektiv medicin
  som bara stänger av vissa processer.

 176. Om man tittar på de mediciner
  som finns tillverkade upp till i dag-

 177. -påverkar ungefär hälften av dem
  en G-proteinkopplad receptor.

 178. Alla vill slippa ta mediciner,
  men om vi nån gång behöver det-

 179. -är det sannolikt att det vi får...
  Man kan ju läsa om sina mediciner-

 180. -och sannolikt se att den funkar
  genom en G-proteinkopplad receptor.

 181. Jag har migrän, och min medicin-

 182. -visar sig gå mot en av receptorerna
  i familjen vi hade här.

 183. Den binder till serotoninreceptorn-

 184. -och på en kvart är man som en vanlig
  människa igen. Det är fantastiskt.

 185. Det är ingen reklam,
  bara ett exempel.

 186. Hur fungerar då receptorerna?

 187. Hur lyckas de tala om för innanmätet
  av cellen vad som händer på utsidan?

 188. De sitter och latar sig i membranet.

 189. Sen händer nåt på utsidan.
  Lite adrenalin kommer farande-

 190. -men receptorn släpper inte in det.

 191. Det är fortfarande tomt på insidan,
  och ändå får cellen inuti veta.

 192. Hur gör receptorn då?

 193. Den är ganska fiffig.

 194. I en liten ficka på utsidan
  binder den adrenalin.

 195. Då tvingas den röra sig,
  och då ändras insidan-

 196. -så den kan binda ett annat protein
  på insidan. Här är det ett G-protein-

 197. -men den G-proteinkopplad receptorn
  kan också binda andra protein.

 198. Det är vanligt i biologin, inte bara
  i G-proteinkopplade receptorer.

 199. Proteiner som överför information
  från ett ställe till ett annat-

 200. -är ofta uppbyggt av alfahelixar,
  d.v.s. spiraler.

 201. Här har vi fyra alfahelixar.

 202. När receptorn inte är aktiverad
  är de ungefär parallella.

 203. Här är cellens utsida och insida, och
  här finns inte mycket att binda till.

 204. Men en ligand kan binda till utsidan
  och orsaka en stor förändring inuti-

 205. -eftersom helixarna är stela.

 206. Här blir ett bindningssite
  för G-proteinet.

 207. Plötsligt avslöjas feta delar
  från receptorns innanmäte.

 208. Olja löser sig inte i vatten, men då
  kommer G-proteinets feta delar in.

 209. Binder en annan molekyl vid receptorn
  kan de inre delarna hamna annorlunda-

 210. -och då passar inte G-proteinet,
  men kanske ett annat protein.

 211. En receptor kan alltså binda
  olika molekyler på utsidan-

 212. -och aktivera olika signalvägar.

 213. Den vanligaste
  har med G-proteinet att göra.

 214. Så fort det här komplexet
  har bildats-

 215. -börjar det hoppa av en nukleotid
  från alfa.

 216. G-proteinet består av
  alfa-, beta- och gamma-subenheter.

 217. En nukleotid lossnar, och en annan
  kommer in. Då faller det sönder-

 218. -och alfa- domänen
  börjar aktivera andra enzymer.

 219. Sen kan det komma ett nytt G-protein.

 220. Medan liganden sitter
  kan man aktivera flera stycken.

 221. Här ser ni att nåt händer.

 222. Det som vi ser här kallas ibland för
  det ternära komplexet-

 223. -för det består av tre saker:
  hormon, receptor och ett G-protein.

 224. Det visste man i mitten på 80-talet.

 225. Med hjälp av radioaktivitet,
  som Anne berättade, kunde man mäta-

 226. -hur starkt adrenalinet
  binder in till receptorn-

 227. -hur starkt det binder
  när G-proteinet sitter där-

 228. -hur starkt G-proteinet binder till
  receptorn, även när hormonet är där.

 229. Man mätta fyra jämviktskonstanter,
  och såg en termodynamisk koppling.

 230. Det kvittar i vilken ordning de
  binder. Det skapar samma tillstånd.

 231. Det kallas för det ternära komplexet,
  och man visste redan 1980-

 232. -att det var tre saker-

 233. -och i mitten på 80-talet visste man
  att det bestod av sju helixar.

 234. I dag, sen september 2011,
  alltså i ett helt år-

 235. -har vi vetat att det ser ut så här.

 236. Så här ser det ut
  i nästan atomisk upplösning.

 237. Det är en kristallstruktur
  av det aktiva komplexet.

 238. Här ser vi liganden/hormonet i gult-

 239. -och receptorn är ritad
  med band som följer alfahelixarna.

 240. Vi ser inte alla atomer här-

 241. -men man har ritat ut
  ryggraden i peptidkejdan.

 242. Här är G-proteinet
  med de tre subenheterna.

 243. Så ser det ut, och det brukar kallas
  för ett molekylärt mästerverk.

 244. Det här komplexet
  är inte snutet ur näsan.

 245. Från det att man visste det, till att
  man visste det gick det 31 år.

 246. Är nån här under 31 år?

 247. Ja, jag tror ni är runt 20 år.
  Kan det stämma?

 248. När ni föds har forskarna-

 249. -svettats i över 10 år
  med den här bilden.

 250. Sen har de svettats under
  hela er livstid, och nu har vi den.

 251. Varför har det då varit så svårt?

 252. Kristallisera proteiner
  har man kunnat göra sen 50-talet-

 253. -men det här är supersvårt,
  och en anledning är att...

 254. Nu har vi aktiverat G-proteinet.

 255. Av flyger en nukleotid, in flyger
  en annan, och sen lossnar det fort.

 256. Den där kanske vill hoppa av och på,
  och då börjar receptorn röra sig.

 257. För att mäta ett proteins struktur
  med kristallografi-

 258. -måste man ha det i en kristall
  där saker ligger stilla.

 259. Det är ganska lätt med vattenlösliga
  och med stillsamma proteiner-

 260. -men det är svårt med ett komplex
  som ständigt vill flyga sönder.

 261. Hur får man det bilda en kristall?

 262. Delarna far åt var sitt håll och
  bildar kanske tre olika kristaller.

 263. Det var en utmaning, och dessutom
  är allt gjort för att vara dynamiskt.

 264. Kobilka som har tagit fram strukturen
  jobbade under många år-

 265. -och utvecklade biokemiska tricks.

 266. Han stod vid labbänken och tänkte
  och donade, och kom på olika sätt.

 267. Bland annat tog han
  antikroppar från kameler-

 268. -och letade efter
  såna som kunde binda.

 269. Han fann en
  som band till alfadomänen.

 270. Man binder in den i den aktiva formen
  och håller fast den-

 271. -och tvingar den att stanna kvar.

 272. Sen behandlade han liganden kemiskt-

 273. -och kopplade fast den på receptorn
  så att den inte kunde flyga av.

 274. Han satte till kolesterol i membranet
  för att receptorn skulle bli stelare-

 275. -och det fanns en speciell loop-

 276. -i receptorn på den här sidan,
  som är väldigt rörlig.

 277. Då tog han ett annat protein,
  T4 lysozymet-

 278. -och satte in det där-

 279. -genom att klistra in det
  i gener för receptorproteinet.

 280. Så i stället för att ha
  ett par aminosyror dör-

 281. -sitter där ett helt annat protein.

 282. Med olika tricks fick han receptorn
  att ligga still och forma kristaller.

 283. Då blir man kanske lite tveksam.
  Hur vet man att det är rätt?

 284. Han har ju tvingat det att ligga så,
  men ser det verkligen ut så?

 285. Han gjorde andra försök samtidigt.

 286. Han gjorde ett omodifierat komplex-

 287. -och det räcker
  att det lever en sekund-

 288. -för att man ska kunna använda andra
  biokemiska och fysikaliska metoder.

 289. Han använde en metod där man ser
  hur snabbt protoner hoppar av och på-

 290. -ryggraden på proteinet.

 291. Sen mätte han det med masspektrometri
  med hög upplösning-

 292. -och kom fram till att det ser ut så.
  Rätt delar är skyddade i komplexet.

 293. I vetenskap är inget hundra procent-

 294. -men han har gjort det sannolikt
  att det faktiskt ser ut så.

 295. Den här bilden kan förklara populärt
  hur en receptor fungerar.

 296. Receptorn i cellmembranet
  fungerar som en telefonväxel.

 297. I växeln sitter alltid en människa,
  i alla fall i min värld.

 298. Det var mitt första sommarjobb. 1977
  jobbade jag i växeln på ett bageri.

 299. Här ringer de från Stockholm,
  så man ska förstå stockholmska-

 300. -och när stockholmaren ringer
  ska han prata med Bengt.

 301. Sen ringer de från Göteborg, och de
  vill prata med Gertrud på analysen.

 302. Efter ett tag känner man igen folk
  på rösten, bara de säger "Hej".

 303. Så fungerar en telefonväxel:

 304. Operatören har erfarenhet,
  och beroende på vem som ringer-

 305. -skickas de vidare
  till olika ställen-

 306. -och så fungerar
  en G-proteinkopplad receptor.

 307. Beroende på
  vilken molekyl som binder på utsidan-

 308. -blir det olika signaler på insidan.

 309. Signalen går olika vägar
  via olika proteiner.

 310. Det finns många språk på vår jord.

 311. Få personer kan alla,
  och det behövs många olika växlar-

 312. -så att man kan ge liknande respons
  för alla personer i världen.

 313. Och vi har
  950 G-proteinkopplade receptorer-

 314. -för att alla substanser
  ska ha en chans att påverka nån.

 315. Sen finns det substanser,
  som t.ex. adrenalin-

 316. -som kan ringa flera växlar, för
  det språket talas på flera platser.

 317. Adrenalinspråket
  talas på nio platser i kroppen-

 318. -och därför kan samma uppringare
  få olika effekt på olika platser-

 319. -för de olika operatörerna
  har olika idéer om vad som ska ske.

 320. Så fungerar systemet.
  Det är oerhört smart.

 321. Synd att man inte kom på det själv,
  för det är ett oerhört smart system.

 322. Det är ett modulärt system, som lego.

 323. Man har vissa smarta komponenter
  på insidan som ger signaler.

 324. Sen kopplar man det till en receptor
  där man redan har ett byggnadsverk-

 325. -och gör förändringar
  i fickan där substansen ska binda-

 326. -så att den kan svara mot nåt nytt.

 327. Evolutionen kan lätt skapa en ny
  receptor, för byggnadsverket finns.

 328. Det finns också G-proteinkopplade
  receptorer på ytan, som fotoner.

 329. Vi har massor av
  G-proteinkopplade receptorer i näsan-

 330. -på tungan - så det finns
  inte bara fyra smaker - och i ögat.

 331. Det gör att vi kan skapa oss
  information om omvärlden.

 332. Alla våra celler kan få information
  om vad som händer runtomkring dem-

 333. -men vi använder samma receptorer för
  att få veta vad som sker runtom oss.

 334. Tack vare Lefkowitz och Kobilka
  kan vi inte bara ta in intrycken-

 335. -utan också ha kul åt att veta vad
  som sker när en foton träffar ögat-

 336. -varför hjärnan fattar
  att det inte har hänt-

 337. -och varför det sker så snabbt.

 338. Nu tänkte jag visa
  vad gubbarna har gjort.

 339. Här sitter en ung Lefkowitz
  med en plåt med radioaktiva fläckar.

 340. När han var ung, och när jag var ung-

 341. -hade man inte digitalkameror
  utan fotoplåtar.

 342. Vid experiment med radioaktivitet-

 343. -fick man antingen sprida proteinerna
  med hjälp av elektrofores, som här-

 344. -eller dutta dem
  på membran eller vävnadsprover-

 345. -lägga en fotografisk film över
  och stoppa det i en svart låda-

 346. -och hoppas att ingen öppnade den
  innan man framkallade det.

 347. Sen fick man fläckar med olika svärta
  som betydde olika mycket signal.

 348. Man fick fram kvantitativa data.

 349. Geigermätaren är också gammal,
  så man kunde använda den-

 350. -och därigenom kunde han detektera
  receptorerna och rena fram dem.

 351. Med hjälp av radioaktiva hormoner
  kunde han testa var de fanns.

 352. Han använde dem i bindningsstudier
  för det kan bli kvantitativt.

 353. Det är en gammal metod
  som används ännu.

 354. Trots all modern biokemisk metodik
  som bygger på fluorescenta prober-

 355. -är mer exakt än radioaktivitet
  om man vill ha kvantitativa data.

 356. Allt det här gjorde han på 70-talet.

 357. 1980 kom den ternära komplexmodellen.
  Då var det i princip klart.

 358. Så här ser det ut.
  Det här är vad vi kallar "blobologi".

 359. Det finns ju biologi,
  men det här är blobologi.

 360. Man ritar proteiner som blobbar.

 361. Här har vi en receptor, ett hormon-

 362. -och ett heterotrimert G-protein-

 363. -och vi kan antingen
  först binda hormon och sen G-protein-

 364. -eller först binda G-protein.

 365. Vi kommer alltid hit,
  och den totala fria energin-

 366. -är exakt densamma,
  oberoende av vilken väg man går.

 367. Det är
  en av termodynamikens huvudsatser-

 368. -så hade de fått fram andra siffror
  hade nån nog blivit förvånad.

 369. Det är det aktiva komplexet-

 370. -och när det har bildats
  aktiveras G-proteinet.

 371. Det visste man 1980-

 372. -och 2011, tack vare Kobilkas arbete,
  vet vi också precis hur det ser ut-

 373. -i nära atomär detalj.

 374. Vi säger nära, för såna strukturer
  har en upplösning-

 375. -och man vet inte
  exakt var varje atom sitter-

 376. -men ganska väl,
  så man kan passa in alla sidokedjor.

 377. Man vet inte alltid exakt
  hur de är roterade, men ganska väl.

 378. En viktig bit som han gjorde
  var inte bara bilden själv-

 379. -som är enastående och förklarar
  vad som sker när receptorn aktiveras-

 380. -utan han tog också fram metodologi.
  Allt han gjorde-

 381. -för att tvinga det aktiva komplexet
  att kristallisera sig-

 382. -är metoder
  som många forskare använder nu-

 383. -för att ta fram bilder av receptorer
  som är viktiga för läkemedel-

 384. -och för att stilla vår nyfikenhet:
  Hur olika eller lika kan de vara?

 385. Här ser vi
  de sju helixarna i olika färger-

 386. -och hur skillnaden är
  mellan icke-aktiverad och aktiverad.

 387. Han har gjort strukturen
  för icke-aktiverad receptor också.

 388. Här kikar vi inifrån cellen.

 389. Den icke-aktiverade receptorn
  ser vi här med alla atomer utan väte-

 390. -men vi ser bara dem
  som sticker in på insidan mot cellen.

 391. De gula är de hydrofoba,
  eller oljerika.

 392. Det är små fläckar.

 393. En enskild bensenring gluttar fram-

 394. -men ett hormon binder på utsidan-

 395. -är det som om
  en bukett med rosor öppnas-

 396. -och vi får en hydrofob grotta-

 397. -i insidan på receptorn
  där G-proteinet kan sätta sig.

 398. Man ser
  att det blir ett tydligt ställe-

 399. -som G-proteinet binder.

 400. Familjen upptäckte de tillsammans
  1986.

 401. Kobilka var då postdoktor.

 402. Han hade precis disputerat
  och kom till Lefkowitz-

 403. -och sen klonade och sekvenerade de
  tillsammans.

 404. Det var ett hästjobb att rena fram
  receptorer från hamsterlunga-

 405. -för att se i vilken ordning
  aminosyrorna kommer.

 406. De måste börja med att rena proteinet
  och göra DNA utifrån det.

 407. Man måste göra dem degenererade,
  för vissa aminosyror har flera kodon-

 408. -och man fick göra blandningar
  och få fram genen med hjälp av dem.

 409. Sen lyckades de klona hela genen och
  fick fram hela aminosyrasekvensen.

 410. Då såg de att den var oerhört lik
  en annan receptor, som sitter i ögat.

 411. Det gjorde de
  för adrenalins betareceptor.

 412. De var oerhört lika i uppbyggnad
  och i ordningsföljd av aminosyrorna.

 413. Mörka färger är identiska
  och ljusa färger är snarlika.

 414. De kunde ta se var helixarna satt
  och fann exakt sju stycken.

 415. Looparna som förbinder dem är olika.

 416. Lefkowitz har också upptäckt
  G-proteinoberoende signalering-

 417. -att en receptor
  kan signalera mer än en väg-

 418. -och båda har arbetat med reglering
  och hur signaleringen stängs av.

 419. Lefkowitz har jobbat mycket
  med fosforylering:

 420. Vilka enzymer gör det?

 421. Kobilka har jobbat med
  hur de plockas in i cellen-

 422. -när de signalerat färdigt
  och ska bort.

 423. Här har vi årets vinnare, och med det
  tackar jag för er uppmärksamhet.

 424. Tack.

 425. Vi har tid för en fråga före pausen.

 426. Du visade cellytan och receptorerna.
  Vad är det för storlek på det här?

 427. Det är en jättebra fråga.

 428. Jag fick den i går också av nån.

 429. Här har vi en cellyta.

 430. Det här är ungefär 50 ångström,
  d.v.s. 5 nanometer.

 431. En cell är ungefär 10 mikrometer.

 432. -men om vi säger 5 mikrometer-

 433. -är det här
  en tusendel av cellens radie.

 434. Det blir det då.

 435. Man ritar ofta membranet tjockt
  i förhållande till cellen.

 436. Annars får man inte in det på bilden.

 437. Gör vi cellen med en promille membran
  ser vi inte vad vi har i membranet.

 438. Därför överdriver man.

 439. Om det här är 5 nanometer
  så är de ungefär 7-8 nanometer.

 440. Vet ni hur mycket en nanometer är?
  Det är n miljondels millimeter.

 441. Dela en millimeter en miljon gånger.

 442. Dela en meter, sen en millimeter
  och sen en mikrometer tusen gånger.

 443. Den moderna nanotekniken rör sig
  mellan en och hundra nanometer.

 444. Alla proteiner är nanopartiklar.
  De fanns långt innan nanotekniken-

 445. -så naturen var först.

 446. Ja, men det är coolt att nanoteknik
  och bioteknik kan skaka hand.

 447. Ja.

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Cellernas sinnrika mottagare

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Kemipristagarna Robert J Lefkowitz och Brian Kobilka har beskrivit hur det går till när kroppens celler tar emot signaler från omvärlden. Professorn i fysikalisk kemi Sara Snogerup Linse berättar om de sinnrika mottagare som finns placerade på cellernas yta. Dessa kan beskrivas som ett slags telefonväxel som kan ta emot meddelanden och sedan skicka dem vidare till rätt mottagare. Inspelat i oktober 2012. Arrangerat av Kungl. Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Kemi
Ämnesord:
Nobelpriset i kemi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nobelpriset 2012

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelpriset 2012

Matchningsteori belönas

Matchning är det centrala begreppet för 2012 års ekonomipris till Alfred Nobels minne. Tack vare amerikanerna Lloyd Shapley och Alvin Roths teorier kan människor få hjälp att välja rätt skola, hitta lämplig äktenskapspartner och söka efter en passande njure för transplantation. Tore Ellingsen, professor i nationalekonomi, berättar.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelpriset 2012

Med fokus på kvantvärlden

Fysikpristagarna Serge Haroche och David J Wineland belönas för sin forskning om hur man kan bemästra ljuspartiklar i den kvantfysiska världen. Professorn i atomfysik Anne L'Huillier berättar om de praktiska tillämpningar som kan komma ut av årets nobelpris. I framtiden kommer vi med stor sannolikhet att få supersnabba kvantdatorer.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelpriset 2012

Cellernas sinnrika mottagare

Kemipristagarna Robert J Lefkowitz och Brian Kobilka har beskrivit hur det går till när kroppens celler tar emot signaler från omvärlden. Professorn i fysikalisk kemi Sara Snogerup Linse berättar om de sinnrika mottagare som finns placerade på cellernas yta. Dessa kan beskrivas som ett slags telefonväxel som kan ta emot meddelanden och sedan skicka dem vidare till rätt mottagare.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & kemi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset

Viktigt med historiska förebilder

Det finns få kvinnliga forskare och innovatörer historiskt sett, påpekar Marja Makarow, vice ordförande i den finska forskningsakademien. Hon nämner Émilie Du Châtelet som verkade på 1700-talet och Marie Curie som två framstående exempel. Konsekvensen av att det funnits så få kvinnor inom forskningen är att det nu råder stor brist på kvinnliga professorer, rektorer och forskningsledare. Inspelat på Uppsala universitet den 22 maj 2015. Arrangör: Uppsala universitet, SciLifeLab och Young Academy of Europe.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset

Erfarenheter som kvinnlig professor i Sverige

Som student i biologi på 1970-talet var det ont om kvinnliga förebilder berättar Siv Andersson, professor i molekylär evolution vid Uppsala universitet. Att försöka kombinera en forskarkarriär och familjeliv trodde hon länge var omöjligt. Hon talar också om svårigheter och möjligheter som kvinnlig professor i Sverige, om att mötas av beröm och kritik, och gränser för etik och moral. Inspelat på Uppsala universitet den 22 maj 2015. Arrangör: Uppsala universitet, SciLifeLab och Young Academy of Europe.

Fråga oss