Titta

En bok, en författare

En bok, en författare (2013)

Om En bok, en författare (2013)

Den rika utgivningen av svensk och utländsk facklitteratur hamnar i fokus då vi i varje program möter en aktuell författare som intervjuas om sin bok och dess ämne. Böckerna handlar om vitt skilda ämnen som till exempel media, historia, politik, samhälle, naturvetenskap, konst och kultur. Sändningsår 2013.

Till första programmet

En bok, en författare : Kongo - en historiaDela
 1. David van Reybrouck är författare
  och välkänd i Belgien.

 2. Inte minst för sina romaner.

 3. Boken "Kongo - en historia" har fått
  ett översvallande mottagande.

 4. Den har getts ut i många länder.
  Nu är det Sveriges tur.

 5. Intervjuar gör Afrikakännaren
  och tv-filmaren Marika Griehsel.

 6. David, varför skrev du boken?

 7. Jag skrev om Kongos historia
  eftersom jag ville läsa om den.

 8. Det var 2003 som jag planerade
  min första resa till Kongo.

 9. Jag letade efter en bok att läsa
  på planet, men hittade inte nån.

 10. "I så fall får jag skriva den själv."
  Kanske kan andra ha nöje av den.

 11. Du är författare till yrket
  och arkeolog.

 12. Du angrep det här på ett makalöst
  sätt och samlade massor med material.

 13. Varför har den blivit
  så väl mottagen?

 14. Tja...
  Jag förstår mig faktiskt inte på det.

 15. Jag trodde att det var för att jag är
  belgare och Kongo tillhörde Belgien.

 16. Därför skulle den appellera till
  en viss grupp av människor i Belgien.

 17. Boken skrevs på flamländska,
  alltså holländska.

 18. Boken sålde faktiskt bäst i Holland,
  där den samtidigt publicerades.

 19. Holland har inga historiska band
  med Centralafrika.

 20. Kapstaden under 1600-talet,
  men det är allt. Så jag vet inte.

 21. Jag vill tro
  att folk tycker om att läsa boken-

 22. -eftersom den är både läsvärd
  och nyanserad.

 23. Mycket om Kongo är läsvärt,
  men inte nyanserat.

 24. En hel del böcker är inte läsbara.
  Jag försökte förena det där.

 25. Jag berättar Kongos historia utifrån
  olika kongolesiska perspektiv.

 26. Jag ger röst åt dem som sällan hörs.

 27. Det var viktigt för mig att boken
  innehöll kongolesiska perspektiv.

 28. Att det var deras röster som hördes.
  Det var det jag ville uppnå.

 29. Det lyckades du med.

 30. Ifrågasatte du att det var du som
  belgare som skulle skriva boken...

 31. -...och inte en kongoles?
  -Boken borde skrivas...

 32. ...av en äldre kongolesisk kvinna.

 33. Kanske hon som är
  på det svenska omslaget.

 34. Jag är vit, jag är europé,
  jag är belgare.

 35. Min far var i Kongo
  efter att det blev självständigt.

 36. Jag är den
  som inte borde skriva boken.

 37. Men det
  kan jag ju inte göra något åt.

 38. Jag är medveten om att min utkiks-
  punkt, så att säga, är speciell.

 39. Boken är ett försök att komma förbi
  detta. Jag tror att det är möjligt.

 40. Om Kongos historia
  bara kan skrivas av en kongoles-

 41. -måste vi ifrågasätta om vi i dag
  kan skriva medeltidens historia.

 42. Det finns en förmåga till empati
  och en förmåga att analysera.

 43. Jag tror att det är viktigt att visa
  att man kan inleda en dialog.

 44. Om det inte är möjligt så innebär det
  slutet för människans globalisering.

 45. Om möjligheten att prata och lyssna
  på varandra har sina begränsningar...

 46. Det vore problematiskt.

 47. Du träffar folk
  vars historia aldrig har berättats.

 48. Ingen har velat lyssna på dem.

 49. Vissa säger till dig att ingen har
  frågat dem om det här. Hur känns det?

 50. En av personerna, ett vittne...
  Jag har intervjuat 500 människor-

 51. -och jag har läst 5 000 källor.
  Så ser vågskålarna ut.

 52. En av...

 53. Jag intervjuade några vittnen som var
  veteraner från andra världskriget.

 54. Kongoleser
  som utkämpade andras krig.

 55. De befriade Etiopien från Italien.

 56. "Har nån annan frågat om det här?"
  De hade varit med om otroliga saker.

 57. De korsade Sahel och Sahara
  för att nå Egypten.

 58. De seglade runt kontinenten
  för att nå Främre Orienten.

 59. Kongolesiska soldater har tagit hand
  om brittiska soldater i Burma.

 60. Det är helt bortglömt!
  Jag intervjuade dessa människor.

 61. Jag frågade dem
  om historiker kontaktade dem.

 62. "Nej, det är första gången."
  De är 80-85 år.

 63. Jag ville nå bortom
  de skriftliga källorna. Om man...

 64. Om man begränsar sig till
  det som skrivits ner, till rapporter-

 65. -så blir perspektivet elitistiskt.
  Den vita eller kongolesiska eliten.

 66. Jag ville
  skriva deras historia underifrån.

 67. Därför försökte jag nedteckna röster
  från dem som sällan hörs.

 68. Det var inte lätt.
  Det blev en långsam journalistik.

 69. Jag satte mig ner med personerna
  för pass på tre till sex timmar.

 70. En hel dag, två dagar, tre dagar!

 71. När jag skulle ta farväl
  efter fem timmar, sa ett vittne:

 72. "Ska du redan gå? Vi har
  knappt börjat." Det är viktigt.

 73. Jag spelar inte in, eller tar foton.
  Penna och block.

 74. Jag beställer öl. Ibland.

 75. -Du är där och lyssnar.
  -Jag lyssnar långsamt.

 76. Jag försöker vara oberoende.
  Det är viktigt.

 77. Man får ett intryck av närvaro.

 78. För min del beror det på
  att du ger plats åt verkliga möten.

 79. Du är flugan på väggen.
  Jag ser allt framför mig.

 80. Det gör även de som aldrig varit där.

 81. Hur påverkade dessa möten dig?
  Har de förändrat dig?

 82. Som person? Ja, självklart.

 83. Det hände att jag inte kunde anteckna
  nåt. Som tur är har jag mitt minne.

 84. Att intervjua barnsoldater
  som ännu inte var demobiliserade...

 85. För att intervjua barnsoldater går
  man till ett demobiliseringscenter.

 86. Deras historier är tillrättalagda.

 87. Att träffa barn som var stolta över
  vad de gjorde och gärna berättade-

 88. -likt fulla studenter som skryter
  om en utekväll... Det var förfärligt.

 89. Att intervjua flyktingar i läger...

 90. Att intervjua kvinnor
  som våldtagits om och om igen-

 91. -medan deras män tvingades titta på,
  eller dödades...

 92. Det är stunder som jag finner...

 93. Uppslitande är fel ord. Förkrossande!

 94. Ibland har jag
  fått lägga ifrån mig pennan.

 95. Jag skrev ner allt i efterhand.

 96. Det har funnits stunder
  då jag har varit rädd.

 97. När jag intervjuade krigsherrar
  i krigszoner. Det är inte ofarligt.

 98. Jag besökte fängelset i Kinshasa,
  det värsta fängelset i världen.

 99. Jag besökte en dödsdömd,
  som rymde och nu lever i Sverige.

 100. Det var otäckt
  att gå in i det fängelset.

 101. Att sova med barnsoldater,
  medan det krigas-

 102. -bara 20-25 km längre bort...

 103. Jag har sovit bättre.

 104. Det har påverkat mig.
  Kongo är extremernas land.

 105. Man ser prov på oerhörd grymhet
  och oerhört mod.

 106. Efter Kongo
  upphör man att bli förvånad.

 107. -Det har tagit dig runt tio år...
  -Sex år.

 108. En lång tid.

 109. Du går över 500 år tillbaka i tiden
  och sen fram till i dag.

 110. Du säger att Kongo
  är en del av världen och tvärtom.

 111. Ändå vet vi så lite om landet.
  Omvärldens behov av mineraler-

 112. -har ständigt genererat
  det vi ser i Kongo.

 113. Kan du sammanfatta
  dina fjorton kapitel?

 114. -Hur gick du tillväga?
  -Det är kronologiskt ordnat.

 115. Det är logiskt.

 116. Det finns flera konstanter
  genom århundradena. En av dem-

 117. -är att Kongo
  har varit kapitalismens lagerhus.

 118. Från sent 1400-tal fram till i dag.

 119. I början var det slavar som var den
  mest eftersökta "naturtillgången".

 120. Sen blev det elfenben,
  gummi, koppar och uran.

 121. Få känner till
  att USA vann andra världskriget-

 122. -eftersom man bombade Japan-

 123. -med bomber
  innehållande uran från Kongo.

 124. Än i dag bär vi Kongo i våra fickor.

 125. Ens mobil, Ipod, Iphone
  och mp3-spelare-

 126. -innehåller alla coltan. Det är ett
  ovanligt mineral som finns i Kongo.

 127. Kongo har alltid haft de natur-
  tillgångar som världen efterfrågar.

 128. Det är en stor tillgång för ett land.

 129. Om man ständigt under historiens lopp
  har det som just då efterfrågas-

 130. -borde man vara det rikaste landet
  i världen. I stället är det tvärtom.

 131. Det är ett ödelagt, korrupt
  och hungrigt land.

 132. Skälet till det är
  att om marken är rik på tillgångar-

 133. -men staten svag-

 134. -så är chansen inte stor
  att dessa rikedomar når befolkningen.

 135. Det är troligare att internationella
  aktörer lägger hand på dem-

 136. -och tar vad de behöver.

 137. Det är också troligt
  att det översta skiktet inom staten-

 138. -övervakar de ekonomiska
  transaktionerna och tar pengarna.

 139. Vissa i Kongo är extremt rika,
  men många lever i yttersta fattigdom.

 140. Det är den stora orättvisan i Kongo.
  Det är mycket frustrerande.

 141. Vi ska vrida tillbaka klockan
  och tala om bokens karaktärer.

 142. Vi kan bara påpeka
  att kriget fortfarande pågår-

 143. -i en omfattning som är svår
  att förstå. Det är mineralerna som...

 144. ...driver kriget.
  Många tjänar pengar på kriget.

 145. Finns det en lösning?
  Ser du en lösning på Kongos problem?

 146. Det finns olika lösningar
  på olika problem.

 147. Vi i väst måste sluta se på Kongo
  som ett exotiskt land.

 148. Ofta talar vi om Kongo
  som "mörkrets hjärta".

 149. Mörkret finns inte där, utan
  i vårt sätt att se på kontinenten.

 150. Det är inte så att det som händer
  i Kongo i dag bara kan förstås...

 151. ...i termer av primitivism och
  i ljuset av etniska konstruktioner.

 152. De här klichéerna dyker ständigt upp.
  De är inte intressanta.

 153. Det som händer i Kongo i dag är en
  logisk konsekvens av flera faktorer.

 154. Därför måste vi inse att Kongo
  är en del av världen av i dag.

 155. Det är inget exotiskt land.

 156. Konflikten som nu äger rum i Kongo-

 157. -är en modern konflikt.
  Det är ingen primitiv konflikt.

 158. Den beror på den svaga staten,
  de rika naturtillgångarna-

 159. -de internationella aktörerna
  och fattigdomen.

 160. Avsaknaden av nationell säkerhet.

 161. Det som händer i östra Kongo liknar
  det som pågår i Somalias farvatten.

 162. I Kongo sker piratdåden på land.

 163. Staten förmår inte ta hand om folket.
  De tvingas ta hand om sig själva.

 164. De skapar sin egen stat.
  De gör det som en stat normalt gör:

 165. Kontrollerar våldet och
  beskattar folk. Det är vad de gör.

 166. Det vi ser är ministater, miliser.

 167. Miliserna skapar en stat inom staten.
  De tar kontrollen över några gruvor.

 168. De beskattar pengarna som genereras
  och beväpnar sig.

 169. Det är det som sker.
  Det är inte många slag som utkämpas.

 170. Det finns ingen front med två sidor.
  Inte alls.

 171. Det är inget krig,
  det är militärekonomi.

 172. En ekonomi som har militariserats.
  Det är svårt att komma tillrätta med.

 173. -Den civila befolkningen lider.
  -Oerhört.

 174. En milis skapar omedelbart
  hundratusentals flyktingar.

 175. Jag vill gå tillbaka till Belgiens
  kung Leopold II, som hade Kongo-

 176. -som sitt eget territorium.

 177. Det är rätt ovanligt.

 178. Om man tittar på Västeuropas
  kolonisering av Afrika-

 179. -var det oftast länder
  som koloniserade regioner.

 180. Här var det en organisation,
  en papperskonstruktion-

 181. -som leddes av kung Leopold II.

 182. Han styrde allt på egen hand
  tillsammans med några rådgivare-

 183. -utan att sätta sin fot där.
  Han for aldrig dit.

 184. Det är ovanligt. I europeisk historia
  får man gå tillbaka-

 185. -till tiden efter det romerska rikets
  fall, kring 500-talet-

 186. -för att finna sådana konstruktioner.
  En kung som är godsägare-

 187. -över stora landområden.
  Så var det för honom.

 188. Han investerade
  och hoppades bli rik på elfenben.

 189. Elefanterna utrotades
  och han var nära att gå bankrutt.

 190. Plötsligt uppfann en skotsk veterinär
  något högst ovanligt:

 191. Gummihjulet. Så att hans dotter
  skulle kunna cykla sin trehjuling.

 192. Plötsligt
  behövdes det gummi till bilar.

 193. Det tar tjugo år
  innan man kan skörda gummi.

 194. Leopold II hade inga fler elefanter,
  men han hade en skog full av gummi.

 195. Vem ska skörda gummit?
  Kongoleserna.

 196. De tvingades in
  i ett system med tvångsarbete.

 197. De betalade sin skatt genom att
  skörda gummi, som är ett tungt jobb.

 198. Straffen var stenhårda om man inte
  skördade tillräckligt mycket gummi.

 199. Många människor dödades.
  Många flydde.

 200. Det finns paralleller
  till dagens flyktingar. Många flydde-

 201. -för att undkomma den regim
  som styrdes av den belgiske kungen.

 202. Det är ett exempel på hur världen
  finns i Kongo och tvärtom.

 203. Det var en eftersökt vara.
  Men det gav Belgien dåligt rykte.

 204. När Kongo
  till slut fick sin frihet...

 205. Belgarna var inte glada,
  men de visste att det var nödvändigt.

 206. Till slut tar Mobutu Sese Seko över.
  Han figurerar också i boken.

 207. -De fick hjälp av västmakterna.
  -Det stämmer.

 208. Han var en fasansfull person.
  Ett kapitel gjorde mig alldeles kall.

 209. Han hade styrt några månader.
  Det fanns några-

 210. -som han trodde var oppositionella.
  Han avrättar dem. Berätta om det.

 211. Hans taktik var söndra och härska.
  Hemskt!

 212. Kongo blev självständigt 1960.
  Första åren var tuffa.

 213. 1965 griper Mobutu makten
  med CIA:s hjälp.

 214. Amerikanerna ville kontrollera Kongo
  på grund av allt uran där.

 215. De ville undvika
  att ryssarna tog sig in där.

 216. CIA sa: "Mobutu är en skitstövel,
  men han är vår skitstövel."

 217. De stödde honom,
  även om de hade olika idéer.

 218. Mobutus inspirationskälla
  var Machiavelli.

 219. Han ansåg att en härskare
  bör vara fruktad, snarare än älskad.

 220. "Nu ska jag göra
  så att folk blir rädda för mig."

 221. Ett halvår efter sin kupp
  skred han till verket.

 222. Han hängde fyra tidigare ministrar.

 223. Han hängde dem offentligt vid pingst.

 224. Och... Tiotusentals människor
  bevittnade-

 225. -hur
  fyra regeringstjänstemän hängdes.

 226. Från den dagen
  insåg man att en ny era inträtt.

 227. Hoppet om frigörelse, frihet
  och oberoende krossades-

 228. -när de såg den nya diktatorn.

 229. Samtidigt var Mobutu
  under de första åren...

 230. Han satt i 32 år. De sista 22 åren
  gjorde han vad som föll honom in.

 231. En av världens värsta diktatorer.

 232. Men Kongo vitaliserades under de
  första tio åren, trots hans förtryck.

 233. En nationell stolthet
  växte fram för första gången.

 234. Folk blev stolta över sitt land.
  Det är de fortfarande.

 235. Tidigare
  såg man sig inte som kongoleser.

 236. Man hörde till en viss kyrka,
  eller en viss stam.

 237. Mobutu skapade en nationell stolthet
  som finns kvar.

 238. Många kongoleser skäms över sitt
  styre, men är stolta över sitt land.

 239. Det är dubbelt.

 240. Mobutu tvingades lämna landet 1996.

 241. Kabila tog över med benäget bistånd
  av grannländerna.

 242. Det skedde i efterdyningarna
  av folkmordet i Rwanda.

 243. Vi har redan pratat om det,
  men vad är det som gör dig hoppfull?

 244. Papa Ngase, som var äldst
  bland dem som du intervjuade...

 245. Du refererar ofta till honom.
  Gav det dig kraft?

 246. Ja. Man hör ofta folk säga-

 247. -att alla naturtillgångar
  ger Kongo en sådan stor potential.

 248. Jag tror att den viktigaste
  tillgången är människorna i Kongo.

 249. Jag blir fascinerad
  varje gång jag är där och ser-

 250. -alla
  som lyckas behålla sin värdighet-

 251. -sitt hopp och sitt mod.

 252. Det är... Varje gång jag är där
  träffar jag fredspriskandidater.

 253. Denis Mukwege är läkaren
  som har vårdat tusentals kvinnor-

 254. -som har utsatts för sexuellt våld.

 255. Han är som doktorn
  i Albert Camus "Pesten".

 256. En man som försöker leva
  ett värdigt liv i en ovärdig värld.

 257. Det ger mig hopp.
  Jag är övertygad om att...

 258. Det kommer inte att ske över en natt,
  men det kommer att bli bättre.

 259. Papa Ngase var över 100 år.
  Vad betydde han för dig?

 260. Han var den äldsta person som jag har
  träffat. 126 år, enligt honom själv.

 261. Jag var skeptisk i början, men han
  berättade detaljerat om 1890-talet.

 262. Jag såg aldrig nåt födelsebevis.
  Men förutom hans extraordinära ålder-

 263. -var han en vänlig själ.
  Jag saknar honom.

 264. I Paris träffade jag nyligen
  hans sonson. Det var fantastiskt.

 265. Han var likadan.
  En vis och modig ung man.

 266. Det var ett stort nöje.

 267. Det du beskriver har jag upplevt.

 268. Personen du pratar med
  kanske inte har några ägodelar-

 269. -men om det finns
  en banan eller ris...

 270. -...så bjuds man in till måltiden.
  -Och man kan inte tacka nej.

 271. Jag tycker att det är fantastiskt.

 272. Jämför det med Västeuropa.
  En liftare får vänta i två timmar-

 273. -innan en bil vågar stanna
  för "seriemördaren".

 274. I Kongo har folk inte nånting.
  Därför har de ingenting att förlora.

 275. Den generositeten
  gör stort intryck på mig.

 276. Det är kvinnornas roll i samhället.

 277. Du beskriver i din bok hur kvinnorna
  har kämpat för ett värdigt liv.

 278. Särskilt en kvinna,
  som deltar i konferensen-

 279. -för att stärka demokratin
  efter Mobutus fall.

 280. Hur ser kvinnans roll ut i dag?

 281. De spelar en ytterst viktig roll.

 282. Jag berördes särskilt
  av en kvinnlig lärare-

 283. -som deltog
  i demokratiseringsrörelsen.

 284. Hon spelade en viktig roll.
  Jag hade tur som fick träffa henne.

 285. Jag hoppas
  att nästa president blir kvinna.

 286. Det kan betyda mycket,
  som i Liberia under Johnson Sirleaf.

 287. Jag tror...
  Det är de som håller landet flytande.

 288. Ekonomiskt, men även moraliskt.

 289. I min bok, trots att jag är man...
  Jag ville nå bortom min identitet.

 290. Jag är både belgare och man.
  Det var viktigt för mig-

 291. -att prata
  med olika typer av kvinnor.

 292. Kvinnor som har spelat en roll.

 293. Inte nödvändigtvis politiskt,
  men en historisk roll.

 294. Man kan inte ha ett nerifrån-
  perspektiv utan att se kvinnorna.

 295. Det är ju uppenbart.

 296. Tänk att det tog historiker
  tvåhundra år innan de insåg-

 297. -att kvinnor har nåt att berätta.
  Jag säger det inte för din skull.

 298. För mig framstår det som självklart.

 299. I min generation är det självklart
  att ha ett genusperspektiv.

 300. Vi går tillbaka till din barndom.

 301. Du växte upp med historier om Kongo.
  Din pappa hade jobbat där.

 302. Inte direkt. I unga år
  var pappa järnvägsingenjör där.

 303. Hans berättelser
  handlade bara om järnvägar.

 304. Det gjorde mig frustrerad. Jag var
  intresserad av historia och politik.

 305. Men vi hade några masker
  och en tamtam i vardagsrummet.

 306. Vår hund därhemma...
  Han dog för många år sen.

 307. Han hette Mbwa,
  som betyder hund på swahili.

 308. -Men det var också allt.
  -Det planterade ett frö.

 309. Just det! Om pappa hade berättat mer
  kanske jag inte hade skrivit boken.

 310. Han kanske hade gjort det.

 311. -Är du samma person nu som förut?
  -Nej, det är klart att jag inte är.

 312. Det är väldigt starka intryck
  och jag...

 313. Det har förändrat mig som människa.

 314. Trots framgångarna med boken
  och alla översättningar-

 315. -känner jag mig mycket mindre nu
  än vad jag gjorde tidigare.

 316. Jag är mycket mer ödmjuk.

 317. Om man har sett livets extrema
  kontraster och mänskligt lidande...

 318. Och om man har sett glädje...
  Allt i Afrika är inte elände.

 319. Där finns gästfrihet och generositet.
  Glädje, musik, dans, mat.

 320. Skratt och vänskap!

 321. Om man lever i Västeuropa
  får man perspektiv på saker.

 322. Vem ska läsa boken?
  Vem vill du ska läsa boken?

 323. Jag vore glad om Per Olof Enquist
  ville läsa den. Är det korrekt uttal?

 324. Jag har influerats av hans bok...
  Jag kan inte ens namnet på engelska.

 325. "The Visit of the Doctor"?
  Vad heter den på svenska?

 326. -"Livläkarens besök".
  -Vilken fantastisk bok!

 327. Jag har aldrig träffat honom,
  men han...

 328. Jag skulle bli stolt
  om han läste den.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Kongo - en historia

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I historie- och reportageboken "Kongo - en historia" porträtterar den belgiske författaren David van Reybrouck ett sargat land, samtidigt som han ökar vår förståelse för hela Afrika. Van Reybrouck skildrar Demokratiska republiken Kongos utveckling från och med 1850 fram till idag och berättar om exploatering, kolonisering, folkmord och krig. Det ges exempel på människors mod och förmåga att se framåt under de mest exceptionella omständigheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Ämnen:
Historia > Efter ca 1900, Historia > Nya tiden - Europa och världen > 1815-1914
Ämnesord:
Historia, Kongo (Kinshasa), Kongos (Kinshasa) historia
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i En bok, en författare

En bok, en författare (2010)
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Alexander Bard

Intervju med Alexander Bard som tillsammans med Jan Söderqvist skrivit boken "Kroppsmaskinerna" som handlar om vår hjärna som bedragare.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Alf W Johansson

Intervju med Alf W. Johansson, historieprofessor och en av redaktörerna för antologin "Svenska historiker". I boken ges en översikt över hur svenska historiker från medeltiden till våra dagar har tolkat den svenska historien genom tiderna.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Anders Kaliff

"Dracula och hans arv" av arkeologiprofessor Anders Kaliff tar oss med på en resa från 1700-talets vampyrskräck till dagens populärkulturella vampyrmyter. Genom en väl förborgad släkthemlighet har han lyckats finna nya rön om vem den verklige Dracula var. Intervjuare: Kristina Bennet Westre.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Andreas Ekström

Intervju med Andreas Ekström som i "Google-koden" skrivit om företaget som med stor precision berättar precis den historia om sig själv som man vill.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Andreas Malm

I debattboken "Hatet mot muslimer" skriver Andreas Malm om den växande islamofobin och menar att den utbredda fientligheten utgör ett hot mot det öppna samhället. Intervjuare: Lena Scherman.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Anna Josephson

Intervju med neurokirurgen Anna Josephson, som tillsammans med kollegan Lars Olson skrivit boken "Hjärnspark" som handlar om vad som händer med hjärnan när den utsätts för våld.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Annika Borg

"Bibeln på mitt sätt" av teologen, prästen och författaren Annika Borg är en guide till Bibelns texter skriven på ett såväl kärleksfullt som respektlöst sätt. Intervjuare: Mats Svegfors.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Björn af Kleen

Intervju med journalisten Björn af Kleen, som i sin bok "Jorden de ärvde" berättar hur stigande markpriser, sänkta skatter och återupprättat rykte har inneburit en ny skördetid för den markägande adeln i Sverige.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Björn Höglund

I "Alla spelar spel" skildrar kulturjournalisten Björn Höglund sällskapsspelens historia. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Branting

Hjalmar Branting var Sveriges första socialdemokratiska statsminister på 1920-talet. Han spelade en nyckelroll när den allmänna rösträtten drevs igenom 1918. Intervju med Lars Ilshammar som har skrivit en biografi över Branting. Boken ingår i boxen "Sveriges statsministrar under 100 år".

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Britta Wahren

Intervju med professor Britta Wahren som i "Framtidens farliga smitta" bland annat tar upp hur mikroorganismer och sjukdomar tycks utvecklas nästan lika snabbt som människans motmedel. Hur skyddar vi oss bäst mot smittorna?

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Börje Ljunggren

Intervju med Börje Ljunggren som i boken "Kina, vår tids drama" skildrar landets utveckling under de senaste decennierna. Under kort tid har Kina vuxit till en stormakt och hur landet fortsätter utvecklas angår oss andra allt mer.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Carlsson

Ingvar Carlsson tillhörde den svenska politikens innersta krets i fyrtio år. Intervju med Rolf Gustavsson som skrivit biografin "Carlsson" som ingår i boxen "Sveriges statsministrar under 100 år".

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Charlotte Sifvert

"Vad gör man när någon dör?" är en handbok som tar upp en mängd av de praktiska frågor som kan uppstå i samband med dödsfall. Här berörs också olika trosuppfattningar och hur synen på döden kan skilja sig åt. Intervjuare: Antonio de la Cruz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Christina Wahldén

Intervju med journalisten Christina Wahldén som i boken "Du kan glömma bort ditt eget barn" skriver om kvinnors utsatthet i väpnade konflikter och i efterkrigssituationer, framför allt i Demokratiska republiken Kongo där det sexuella våldet mot kvinnor är exempellöst i sin grymhet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2011)
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kristoffer Ahlström

Med "Magkänslans anatomi" vill journalisten Kristoffer Ahlström kartlägga de psykologiska mekanismer som ligger bakom hur vi fattar våra beslut. Vad krävs för att de beslut vi slutligen tar skulle kunna bli mycket bättre? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lotta Schüllerqvist

"Marnas hemlighet" av journalisten Lotta Schüllerqvist vill visa det Gaza som finns bortom dramatiska bilder och rapporter om våld. Här möter vi människor i deras vardag med sina drömmar och okuvliga hopp. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Sören Sommelius

"Från King till Obama" av kulturjournalisten Sören Sommelius tar upp de svartas kamp för sina medborgerliga rättigheter i det "civiliserade" USA. Rasåtskillnader är inte så långt bort som många tror. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jonas Söderström

"Jävla skitsystem!" av informationsarkitekten Jonas Söderström tar upp undermåliga datasystem ur ett arbetsmiljöperspektiv. Vad är det som stressar dig på jobbet? Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Birgitta Almgren

I "Inte bara Stasi" tar tyskprofessorn Birgitta Almgren upp det svenska tankeklimatets kulturella mönster och värderingar under kalla kriget. Hur såg relationerna mellan Sverige och DDR ut? Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ernst Brunner

I "Anckarström och kungamordet" tecknar författaren Ernst Brunner ett porträtt av Gustav III:s mördare. Jacob Johan Anckarström var ansedd som en brutal person i Sverige, men som ett moraliskt föredöme ute i Europa. Vilken är den sanna bilden? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bengt Göransson

I "Tankar om politik" vill den före detta skol- och kulturministern Bengt Göransson uppmana till eftertanke och nyansering i ett medialt klimat som ställer allt högre krav på politikern och medborgaren. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Birgitta Kimber

"Att stå ut med busungar" av specialläraren och psykoterapeuten Birgitta Kimber handlar om att bemöta barn som skolkar, bråkar, stör eller på annat sätt visar att de inte mår bra. Här bygger metoden på att det skapas en allians mellan föräldrar och skola. Intervjuare: Thord Eriksson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Dilek Baladiz

"I hederns skugga" av socionomen Dilek Baladiz kommer unga män som är uppvuxna med hedersnormer till tals. Vilka krav och förväntningar har deras familjer på dem som bröder och som blivande äkta män och pappor? Intervjuare: Thord Eriksson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Görrel Espelund

"8 kvinnor som skapat världsrubriker" av journalisten Görrel Espelund handlar om det manliga maktmonopol som håller på att brytas. Men vilken skillnad gör egentligen kvinnliga ledare? Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hooman Majd

I "Irans dubbla ansikte" av Hooman Majd möter vi den sekulära storstadseliten och den fattiga jordbrukarmajoriteten. Deras land är storslaget, komplext och motsägelsefullt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingemar Lundkvist

"Det löstagbara sinnet" av vetenskapsjournalisten Ingemar Lundkvist handlar om glasögon. Detta hjälpmedels historia handlar också om läsandets, lärdomens, högfärdens och klarsynthetens emblem. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kjell Albin Abrahamson

"Så länge du lever" av radiojournalisten Kjell Albin Abrahamson handlar om samtal mellan honom själv och kollegan Kerstin Bodell - två människor som vill prata om något annat än sina sjukdomar. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Steve Sjöquist

"Fotspår" av författaren och föreläsaren Steve Sjöquist handlar om livet som hiv-positiv i dagens Sverige. Vad händer när vi vågar möta medmänniskor utanför de konventionella ramarna? Steve Sjöquist intervjuas av Gabriella Ahlström.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Thomas Anderberg

"Den stora konstsvindeln" av kritikern och filosofidocenten Thomas Anderberg handlar om Andy Warhols Brillolåda som skulle säljas på Stockholms Auktionsverk. Försäljningen stoppades sedan märkliga omständigheter framkommit. Intervjuare: Ulrik Petersson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2012)
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Fredrik S. Heffermehl

Har Nobels fredspris blivit ett pris som gagnar politiska och kommersiella intressen? I "Nobels fredspris" granskar advokaten och fredsaktivisten Fredrik S. Heffermehl motiven bakom fredsprisen som delats ut mellan 1901 och 2010. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Fatima Bremmer

I "De sista tanterna" har Fatima Bremmer och fotograf Magnus Wennman klivit in i tanternas värld. De har följt med Ebba, 85, på syjunta och Maj-Britt, 82, till Salong Fleur. Boken tar upp ämnen som husmorsideal och familjepolitik, ger bakgrund till tanternas karakteristiska inredning, frisyr, klädstil och fritidsintressen.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jan Jörnmark

"Avgrunden" av ekonomhistorikern Jan Jörnmark och bildkonstnären Annika von Hausswolff är en undersökning i efterdyningarna av kollaps, skenande statsskulder och ödeplatser. Hur sätter kapitalismen spår i geografin? Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingemar Härd

I "Efter fem miljoner år av tystnad" utreder Ingemar Härd grundligt frågan om språkets uppkomst och betydelse. Är det grammatik, fräckisar och lägersånger som gjort människan till en bättre överlevare än Tyrannosaurus rex? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Birgitta Forsman

I " Gudlös etik" argumenterar Birgitta Forsman för att etiken måste befrias ur religionens tvångströja. De religiösa moralreglerna är inte så bra som många vill tro, och sökandet efter svar på dagens moralfrågor i uråldriga skrifter är en usel metod att bedriva etik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bo Bergström

Vi upplever just nu en gigantisk fotoboom och det är många som är nyfikna på den kommunikativa sidan av fotograferandet. I "Bild & budskap" skriver Bo Bergström om triangeldramat mellan beställaren, fotografen och betraktaren. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Dan Josefsson

"Den mörka hemligheten" av journalisten Dan Josefsson och psykologen Egil Linge vänder sig till alla som märker att det är något som inte stämmer när de försöker skapa, eller leva i, nära relationer, och till dem vars förflutna hindrar dem från att leva det liv de vill leva. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ewonne Winblad

"Annonsdrottningen" av journalisten Ewonne Winblad berättar historien om tidningsvärldens mäktigaste kvinna kring förra sekelskiftet, Sofia Gumælius. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kenneth Kauppi

Ett fritidshus kan ligga nästan varsomhelst. Och se ut hur som helst. Det som gör fritidshusen i "Arkitektens fritidshus" av Kenneth Kauppi så speciella är att de bebos av personer som i sitt dagliga värv bland annat skapar vackra, trivsamma miljöer åt andra. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Nisse Simonson

I "Glöm inte minnet" berättar läkaren Nisse Simonson om vår snillrika hjärna utifrån nyckelorden minnet och glömskan. Han bjuder också på olika fallbeskrivningar och berättar om det senaste inom minnesforskningen. Intervjuare: Aina Bergvall.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Åsa Moberg

Vad är väninneskap - ett ord som inte ens finns? I "Väninnorna och jag" har författaren Åsa Moberg samlat exempel ur sitt eget och åtta nära väninnors liv. I fritt flödande och mycket spontana intervjuer diskuterar de väninneskapets natur. Intervjuare: Ann Lagerström.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Leif GW Persson

I "Gustavs grabb" berättar Leif GW Persson i romanform om sitt eget liv, om hela klassresan från uppväxten i arbetarkvarteren på Gärdet i Stockholm till livet idag. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Åke Holmquist

I "Beethoven" av Åke Holmquist möter vi Ludwig van Beethovens (1770-1827) unika konstnärskap och tragiska liv som personifierade romantikens begrepp om ett geni. Han blev en legend redan under sin livstid, beundrad och ifrågasatt, utmanande och oroande. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Anders Andrén

"Det medeltida Gotland" av arkeologiprofessorn Anders Andrén tar upp öns dramatiska historia och dess spår av en svunnen storhetstid. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lena Granqvist

Under ett helt liv står en akademiker inför många val som får betydelse för livets sammanlagda inkomst. "Livslön", av bland andra Lena Granqvist, är tänkt som en vägledare för alla som vill veta mer om detta begrepp. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2013)
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lärarens retorik

Hans Gunnarsons retoriska verktyg kan användas i klassrum, vid konferenser och i möte med föräldrar. "Lärarens retorik" är tänkt att utveckla såväl den egna som elevernas förmåga att kommunicera. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Maten och makten

Samtidigt som efterfrågan på mat i världen ökar blir de svenska bönderna allt färre. Vilka blir följderna av att Sverige ställer sig utanför den globala matproduktionen? Christer Isaksson intervjuas av Susanna Baltscheffsky.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Sveriges historia 1830-1920

I ”Sveriges historia: 1830-1920” beskriver Bo Stråth, professor i historia vid Helsingfors universitet, en period präglad av framtidstro och industrialism, men också av konflikter mellan kungamakt och folkstyre, mellan arbetare och arbetsgivare. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En dos stryknin

Snövit, Madame Bovary och pastor Gregorius är bara några exempel på personer i litteraturen som har förgiftats. I ”En dos stryknin” ger Olle Matsson, professor i kemi vid Uppsala universitet, en bred kulturhistorisk och naturvetenskaplig skildring av gifter och giftmord i litteraturen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Sveriges historia 1920-1965

Det Sverige som beskrivs i ”Sveriges historia: 1920-1965” är ett land som av sin samtid betraktades med såväl avund som misstro. Medan fattigdomen och arbetslösheten minskar ökar siffrorna för valdeltagande, löneökningar, semesterveckor och pensioner. Yvonne Hirdman intervjuas av Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Alltings mått

Vad är värdet av humaniora? Inom universiteten och forskningspolitiken har debatten om humaniora länge varit låst i två positioner. I ”Alltings mått” hävdar idéhistorikerna Anders Ekström och Sverker Sörlin att humanistisk kunskap redan idag spelar en betydligt större roll än vad som erkänns. Anders Ekström intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den siste resenären

Tomas Löfström skriver i "Den siste resenären” om den bortglömde Torgny Sommelius som utvecklade reseskildringen under 50-talet. Journalisten och författaren Torgny Sommelius följde ett eget spår. Han skrev om resenärens ensamhet och blandade dokumentära reportage med fiktion. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Främling, vad döljer du för mig?

Rasism utförs oftast inte av monster. Den utförs av sådana som du och jag, välintegrerad och så kamouflerad att vi ofta inte ser den. Marcus Priftis, författare och spoken word-artist, hävdar att vi alla, mer eller mindre, gör oss skyldiga till sådan här vardagsrasism. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Furstar och folk i Åbo 1812

I augusti 1812 möts den ryske kejsaren Alexander I och den svenske kronprinsen Karl Johan i Åbo för att diskutera hur de ska bekämpa Napoleon. I ”Furstar och folk i Åbo 2012” berättar historikern Nils Erik Villstrand om mötet som kom att få betydelse för hela Europas framtid.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jäkla människa

Hur hanterar man jobbiga människor i vardagen och på jobbet? Psykologerna Mattias Lundberg och Anders Wahlberg vill med ”Jäkla människa! - en handbok i hur du hanterar jobbiga människor på arbetet” ge oss verktygen. Mattias Lundberg intervjuas av Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kongo - en historia

David van Reybrouck skildrar Demokratiska republiken Kongos utveckling från och med 1850. Det är en historia om exploatering, kolonisering och folkmord. Men också om människors förmåga att se framåt under de mest exceptionella omständigheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kryp

I John Hallméns närgångna fotografier får vi uppleva krypens värld i makroperspektiv - håriga flugor, slitna skalbaggar och färgstarka flicksländor täckta av daggens droppar. Det blir som en upptäcktsfärd till en främmande civilisation. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mitt grymma öde

"Mitt grymma öde - roman" av Carl-Michael Edenborg är en ocensurerad berättelse. Det är kompositören Händel som själv får föra ordet. Han ansågs vara tidens största kompositör, men uppfattades också som fet, ful, snål och lynnig. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Route 66

”Route 66 och den amerikanska drömmen” av Peter Kadhammar beskriver ett Amerika långt från den amerikanska drömmen. Kadhammar reser från Oklahoma till Kalifornien. Han stannar till i småstäder och pratar med folk på bensinmackar, härbärgen och i soppköer. Han ser ett land i förfall. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Blindspår

Är radium ett bra skönhetsmedel? Ligger det gamla Troja i Småland? I ”Blindspår – vetenskap på villovägar” går Peter Olausson igenom en rad intressanta, men som det visat sig, felaktiga vetenskapliga idéer.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2014)
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Katastrofdoktorn

Johan von Schreeb har 25 års erfarenhet av att arbeta som kirurg på slagfält. "Katastrofdoktorn" handlar om varför han har sökt sig till platser som andra hjälporganisationer flyr. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

Lars Trägårdh och hans medförfattare har analyserat centrala framtidsfrågor. I "Civilsamhället klämt mellan stat och kapital" synas utmaningar, som när det homogena folkhemmet ska övergå till ett pluralistiskt medborgarsamhälle. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju så jävla easy going

Jenny Jägerfelds roman ”Jag är så jävla easy going” handlar om 18-åriga Joanna som har adhd, är ganska impulsiv och inte alltid så genomtänkt. Men diagnosen är inget större problem så länge hon äter sin medicin. Men när familjen inte längre har råd med den och Joanna blir kär i Audrey blir det värre. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Giv mig, min son, ditt hjärta

Eskil Franck växte upp i en familj där prästämbetet gått i arv i generationer, och själv vigdes han till präst som mycket ung. Han blir framgångsrik inom kyrkan men kämpar mot tvivel. I ”Giv mig, min son, ditt hjärta” skriver han om vägen bort från tron och kyrkan och ut mot ovissheten. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En halv sanning är också en lögn

Journalisten Hanne Kjöller uppmärksammar fall i media där hon menar att läsare och tittare har vilseförts. I "En halv sanning är också en lögn" ger hon sin kritiska syn på delar av journalistkårens förhållningssätt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lappväsendet

Utnämnandet av Adolf Suwe till lappfogde år 1885 var första steget mot bildandet av myndigheten lappväsendet. I ”Lappväsendet” skriver Patrik Lantto bland annat om hur lapptjänstemännen agerade, hur samerna betraktades och om lappväsendets funktion i statens samepolitik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Organ till salu

I ”Organ till salu” skriver etnologen Susanne Lundin om organhandelns dunkla värld där desperata patienter utgör små bitar i ett stort pussel. Hon skildrar en växande marknad någonstans mellan medicinsk spetskompetens och människohandel. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Plundrarna

Under 1930- och 40-talen stal nazisterna miljontals konstverk. Mycket hittades vid krigsslutet men en del försvann för att komma fram i ljuset igen långt senare. I ”Plundrarna” skriver Anders Rydell om nazisternas besatthet av konst och om dagens bittra kamp om rätten till den ”försvunna” konsten. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Det nya Afrika

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika förbises ofta till förmån för gamla stereotyper. I ”Det nya Afrika” skriver SVT:s korrespondent Erika Bjerström om ett Afrika där fattigdomen minskar, demokratin är på uppgång och utvecklingen av sjukhus, utbildning och vägar drivs på av en allt större medelklass. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vina Vinas vargpinne

I Jujja Wieslanders barnbok ”Vina Vinas vargpinne” hittar Vina Vina en pinne. Den kan bli både motorsåg och metspö men är framför allt användbar när vargen kommer. Jujja Wieslander intervjuas av Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

På andra sidan oss

Max Bergander, 26 år gammal, skriver i diktsamlingen "På andra sidan oss" om de känslor han hade när han separerade från sin dotters mamma och hennes tidigare barn. Det handlar om rädsla och skam, men också om glädjen över att ha tagit ett beslut för att förändra sitt liv. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingens mamma

I antologin ”Ingens mamma – tolv kvinnor om barnfrihet” skriver kvinnor som av olika skäl valt att inte få barn. Kvinnor som valt att sterilisera sig, som tycker att klimakteriet är befriande och som vänder sig mot den kulturella press samhället sätter på kvinnor att bli mammor. Anna Lindman intervjuar bokens redaktör Josefine Adolfsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Eremiten i Paris

Den rumänske filosofen Emil Cioran föddes i Rumänien 1911 och kom till Paris 1937. I ”Eremiten i Paris” vill Tobias Dahlkvist visa hur Cioran förvandlar den teoretiska pessimismen till en levnadskonst. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Som om vi hade glömt

Journalisten Daniel Poohl berättar om sin uppväxt i början av 1990-talet. När flyktingar från inbördeskriget i Jugoslavien flyttar till den lilla orten blir Daniel lycklig. Men i mellanstadieklassen uppstår en konflikt, likt den som pågår i övriga Sverige, när flera i klassen börjar kalla sig patrioter. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever

Isa Ståhl och Zandra Bergman vill ge unga kunskapen som krävs för att kunna påverka skola och studiesituation. "Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever" visar bland annat vad skolan enligt lag är skyldig att ta ansvar för. Isa Ståhl på Sveriges elevkårer intervjuas av Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2015)
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Urban express

Per Schlingmann och Kjell A Nordström guidar oss i vad som händer i världen, staden och med oss människor. "Urban express" är ett collage som beskriver vår tid och hur man själv kan hantera de förändringar som möter oss alla.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

9,3 på Richterskalan

Andreas Norman berättar i sin bok ”9,3 på richterskalan” om hur han som nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand dagarna efter tsunamin den 26 december 2004 och oförberedd hamnade mitt i krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När lojaliteten prövas

Anders Carlberg reflekterar i sin bok ”När lojaliteten prövas” över svenska judars relation till den svenska offentligheten och om förhållandet till Israel och israelisk politik. Utgångspunkten är personlig och präglad av egna erfarenheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju svensk

I ”Jag är ju svensk” berättar Cheko och Nalin Pekgul om de ökade motsättningarna mellan konservativa muslimer och mer liberala eller sekulära. I Tensta är arbetslösheten hög och det finns många fördomar som skapar spänningar mellan olika grupper. Nalin Pekgul intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Kent Asp är statsvetare och professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han mediernas roll inom politiken. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vad är bildning

Odd Zschiedrich är bland annat kansliansvarig vid Svenska Akademien. I boken ”Vad är bildning” resonerar han kring hur begreppet bildning används i olika sammanhang. Finns det olika slags bildning och vad är allmänbildning? Har bildningsbegreppet förändrats över tid? Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Gymnasiet som marknad

Inom skolvärlden har marknadsföring blivit viktig sedan det beslutades att främja skolval och skolors frihet att utforma sin verksamhet. Lisbeth Lundahl reflekterar i "Gymnasiet som marknad" över den ökade konkurrensen mellan skolorna. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bibliotekarien som medpedagog

Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag bara tvingar mig lite

”Jag bara tvingar mig lite” är en självbiografisk roman skriven av Maja-Stina Fransson. I den får vi följa Minna som barn, tonåring och ung kvinna. Vi får läsa hennes dagbok och följa med in i terapirummet. Hon har tvångstankar. I boken skildras det med allvar, men också med en viss komik som ett liv med tvångstankar kan innebära. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När jag inte hade nåt

Ison Glasgow är en av Sveriges mest hyllade hiphopartister. Han berättar i "När jag inte hade nåt" om sin uppväxt och hur den format honom till den han är idag. Han berättar om utanförskap, utsatthet och ett starkt band till sin mor. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Cornelis - en liten bok om vänskap

Agneta Brunius berättar i ”Cornelis – en liten bok om vänskap” om sin vänskap med Cornelis Vreeswijk. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

De nya dödssynderna

I "De nya dödssynderna" får vi reda på egenskaperna som svenska folket anser vara de sämsta. Stefan Einhorn presenterar resultaten från en opinionsundersökning och illustrerar med historier ur sitt liv. Intervjuare: Behrang Miri.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Facebookpolisen

Genom sina personliga och humoristiska inlägg på Växjö/Alvestapolisens Facebooksida har Scott Goodwin fått mycket uppmärksamhet. ”Facebookpolisen” är den ocensurerade bokversionen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Twitterboken

Sophia Sundberg, föreläser och utbildar i Twitter. I Twitterboken ger hon tips från första kvittret till att flyga fritt, och om hur man kan tänka strategiskt i sitt twitteranvändande. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den nya amerikanska maten

Emil Arvidson och Martin Gelin berättar i ”Den nya amerikanska maten” om den revolution som skett i amerikansk matkultur. Emil Arvidson intervjuas av John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
TittaUR Samtiden - Förintelsens överlevande berättar

Marina Hoff - hela intervjun

Lettiska Marina Hoff berättar om när SS kom till i förorten till Riga. Männen kördes bort på lastbil och försvann. Judiska kvinnor och barn utan davidsstjärna sköts ihjäl. 1944 hamnar åttaåriga Marina Hoff i centralfängelset i Riga. Nästa station blev ett förintelseläger. Inspelat av Föreningen Förintelsens Överlevande den 21 juni 2012. Intervjuare: Suzanne Kaplan.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
LyssnaBarnaministeriet dokumentär

De finska krigsbarnen

De två finska krigsbarnen Kielo och Pentti skickades till Sverige från Finland under andra världskriget. Mellan 70 000 och 80 000 finska barn delade samma öde. Hur var det att komma ensam till Sverige, och hur har resan påverkat dem som vuxna? För Kielo och Pentti var det en upplevelse i barndomen som satte djupa spår.

Fråga oss