Lyssna

Lärarrummet

Lärarrummet

Om Lärarrummet

Porträtt av inspirerande och engagerade lärare som på olika sätt utmärker sig genom sitt sätt att undervisa. De är verksamma på såväl förskolor, grundskolor, gymnasium samt universitet och högskolor över hela Sverige. Vi får den unika möjligheten att följa med läraren in i klassrummet och vi får ta del av deras undervisningsmetoder och höra deras knep och råd som kan inspirera andra lärare till att själva bli bättre pedagoger. Säsong 3.

Till första programmet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Daniel Barker - The flipped classroom

Avsnitt 1 av 30

För att öka förkunskapen inför lektionerna får eleverna se sin lärares föreläsningar på nätet. På så sätt får gymnasieläraren Daniel Barker mer tid i klassrummet att lägga på fördjupning och frågeställningar.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Mattias Rowe, skolkurator

Avsnitt 2 av 30

”Min grundsyn är att det varken finns goda eller onda människor.” Vi följer skolkuratorn Mattias Rowe under en dag när han arbetar med en grupp elever som valts till kamratstödjare. Temat för dagen är att motverka mobbning.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Ann Pettersson, frisörlärare

Avsnitt 3 av 30

Under mer än två decennier har Ann Pettersson arbetat på salong, tävlat för svenska frisörlandslaget och fortbildat lärare i hela Norden. Hon har brunnit för branschen sedan lågstadiet. År 2012 tilldelade internationella frisörförbundet hennes skola priset ”Best school of the year”.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Camilla Edvall, svenska som andraspråk

Avsnitt 4 av 30

Ingen av Camilla Edvalls elever har varit i Sverige längre än ett år och många är analfabeter. Hon undervisar högstadieelever i en förberedelseklass i svenska som andraspråk. Hon berättar om sina metoder för att få eleverna att knäcka läs- och skrivkoden så att de kan göra sina egna berättelser rättvisa.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Malin Westermark, montessorilärare

Avsnitt 5 av 30

Malin Westermark är lärare på Sundsvalls Montessoriskola för en klass med ettor och tvåor. Hela förmiddagen består av ett arbetspass och barnen är med och planerar arbetet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Lena Boström, lärare till lärare

Avsnitt 6 av 30

Lena Boström, docent i pedagogik vid Mittuniversitetet, har forskat kring lärstilar. Människor lär sig på olika sätt och det är viktigt för pedagogen att anpassa undervisningen till alla lärstilar, menar hon. Lika viktigt är också att förstå hur sociala relationer påverkar lärandet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Christofer Danielsson, kemilärare

Avsnitt 7 av 30

Christofer Danielssons kemilektioner är fyllda av experiment och lustfyllda uppgifter. Han menar att det viktigaste i en undervisningssituation är att ge eleverna självförtroende och känslan att de kan klara av en uppgift.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Ulf Jämterud, historie- och religionskunskapslärare

Avsnitt 8 av 30

Ulf Jämterud är lärare i historia och religionskunskap vid Bromma gymnasium. Han tycker det är viktigt att utveckla elevernas förmåga till källkritik när det gäller Internet och sociala medier. För två år sedan mottog han Kungliga Vitterhetsakademins lärarpris.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Sara och Ola på Kunskapsakademin

Avsnitt 9 av 30

Sedan fyra år tillbaka driver Sara Albecker och Ola Westman Kunskapsakademin, en friskola på Alnön utanför Sundsvall. Här bedrivs mycket av undervisningen i projektform i samarbete med näringsliv och organisationer.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Lillemor Eriksson, ASL-klasslärare

Avsnitt 10 av 30

Lillemor Eriksson är klasslärare i lågstadiet och arbetar med ASL, Att skriva sig till läsning. I denna metod fokuserar man på läsinlärning och att lära sig att skriva med hjälp av datorer. Lillemor Eriksson använder även ASL när hon undervisar inom matematik.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Eva Dahlqvist, superlärare

Avsnitt 11 av 30

Skolverket har valt ut tio skolor där lärarna ska få stöd genom kvalificerad grupphandledning. Eva Dahlqvist är en av dem som ska hjälpa till att vända skolornas negativa utveckling och höja elevernas kunskapsresultat.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Marja Labba, lärare i nordsamiska

Avsnitt 12 av 30

Marja Labba undervisar i nordsamiska, rennäring och samernas kultur och historia på Bokenskolan i Jokkmokk. Nordsamiska är hennes modersmål och hon har både teoretiska och praktiska kunskaper i sina undervisningsämnen eftersom hon också är en renskötande same.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Maria och Sussie - dansmatte

Avsnitt 13 av 30

Lärarna Maria Edin och Sussie Nybacka ser dansen som en möjlighet att lära med flera sinnen. De driver dansmatteprojektet på Sagaskolan i Märsta. En gång i veckan får alla elever från förskoleklass till årkurs 3 ”dansa matematik”.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Monika Westin, dramapedagog

Avsnitt 14 av 30

"För mig handlar berättandet om hur det är att vara människa." År 2011 fick Monika Westin både Sundsvalls Tidnings Jubileumsstipendium samt Mickelpriset vid Ljungby berättarfestival. Orden är en lika stor del av hennes yrkesliv som hennes fritid.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Jo-Anne Bassarath Bagge, språklärare

Avsnitt 15 av 30

Efter en tid som lärare insåg Jo-Anne att det eleverna framför allt sökte var bekräftelse. Hon fokuserar därför nu på att stärka deras mod, ge dem lust att lära och försöka få dem att må bra. Hennes egen resa har gått från Trinidad och Tobago till högstadieskolan Prolympia i Östersund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Agneta Carlsten, sjukhuslärare

Avsnitt 16 av 30

Hur motiverar man ett cancersjukt barn till att kämpa med multiplikationstabellen? Agneta Carlsten vet, efter fyrtio år som sjukhuslärare i Lund. Hon menar att det gäller att övertyga både elev och föräldrar att studier är det friskaste ett sjukt barn kan hålla på med.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Yvonne Franzon, lågstadielärare

Avsnitt 17 av 30

Yvonne Franzon är klasslärare i årskurs ett på Aspuddens skola i Stockholm - en besjälad lärare som är drivande i kollegiet i frågor om kompetensutveckling. Hon tycker att matematik är ett språk som alla andra språk, och därför ska man självklart kunna tala och sjunga på det språket under lektionerna.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Peter Kuwaja, klassmorfar

Avsnitt 18 av 30

Peter Kuwaja är klassmorfar på Fryshusets grundskola i Stockholm. Jobbet innebär att vara en slags allt-i-allo och hantera allt från tappade nycklar till avslitna skosnören. Men framför allt handlar det om att vara en vuxen medmänniska som eleverna inte är i beroendeställning till.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Rita Myrann Tjernberg, modersmålslärare i norska

Avsnitt 19 av 30

En elev som har ett annat modersmål än det svenska utvecklas bättre som person och i alla skolämnen om eleven får modersmålsundervisning i skolan. Det menar Rita Myrann Tjernberg som är modersmålslärare i norska och även arbetslagsledare för andra modersmålslärare i Sundsvalls skolor.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Helena-Irmeli Pekkala, NO-lärare med dyslexi

Avsnitt 20 av 30

Hon är läraren som inte kan stava. Men HP, som hon kallas, låter inte sin dyslexi hindra henne i klassrummet. Jag tänker lite annorlunda än andra lärare på grund av mitt handikapp och är extra mån om att göra mina lektioner så visuella och lättfattliga som möjligt, säger Helena-Irmeli Pekkala.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Sussi och Robert på mobil förskola

Avsnitt 21 av 30

Sussi Jansson och Robert Bergner arbetar på en mobil förskoleavdelning på Von Bahrs förskola i Uppsala. Varje dag i ur och skur åker de ut med sin buss och har naturen som sin arbetsplats.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Elisabeth Taube, historielärare

Avsnitt 22 av 30

Hon jämför kunskap med en snöboll och vill ge minneskrokar till eleverna. Elisabeth Taube på Vasaskolans gymnasium i Gävle har utsetts till Årets historielärare 2012.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Per Lundholm, NO-lärare

Avsnitt 23 av 30

Per Lundholms metod för minnesträning är tänkt att stärka elevernas koncentrationsförmåga och minneskapacitet. Sundsvalls kommun har nu gett honom uppdraget att bidra till utvecklingen av undervisningen i natur- och teknikämnena.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Klara Borg, särgymnasielärare

Avsnitt 24 av 30

Dramapedagogen Klara Borg är en av grundarna till Kung Saga gymnasium, en liten gymnasiesärskola med estetisk inriktning. Genom dans, teater och musik får eleverna bättre självkänsla och blir på så sätt även mer mottagliga för de klassiska ämnena, säger hon.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Monique Denkelaar Szczypinski, danslärare

Avsnitt 25 av 30

På Fryshusets grundskola får eleverna ägna sig åt sin passion: skate, basket, musik eller dans. Dansläraren Monique Denkelaar Szczypinski strävar främst efter att alla ska hänga med och känna sig trygga. Hon låter nästan därför själva dansen bli sekundär.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Nomi Cohen, lärare i kunskapsteori

Avsnitt 26 av 30

"Jag försöker inspirera eleverna till att bli kritiskt tänkande individer, till att få en nyanserad bild av verkligheten", säger Nomi Cohen som är gymnasielärare i svenska, religion och kunskapsteori på Katedralskolan i Lund. Vi är med på en lektion i kunskapsteori och en i svenska.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Miriam Lundqvist, dramapedagog

Avsnitt 27 av 30

Levande rollspel, eller lajv, kan vara ett ypperligt pedagogiskt verktyg menar dramapedagogen Miriam Lundqvist. I och med att eleverna är aktiva med hela kroppen och alla sinnen blir lärandet effektivt. Och det behöver inte bara handla om historia, ett av Miriams populäraste skollajv handlar om matematik.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Salomon Schulman, lärare i jiddisch

Avsnitt 28 av 30

Salomon Schulman är barnläkaren och författaren som även undervisar i jiddisch. Jiddisch är sedan år 2000 ett av Sveriges officiella minoritetsspråk. Vi följer Salomon Schulman när han undervisar vid Folkuniversitetet i Lund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Ann Nilsson, lärare i hem- och konsumentkunskap

Avsnitt 29 av 30

Ann Nilsson undervisar i hem- och konsumentkunskap på Höglundaskolan i Sundsvall. Under hennes långa yrkesliv har mycket förändras. Idag läggs större vikt på konsumentkunskapen vilket Ann menar är viktigt inte minst med tanke på den ökande näthandeln.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Lyssna Lärarrummet

Höjdpunkter 2013

Avsnitt 30 av 30

Vi blickar tillbaka på samtalen med några av Sveriges främsta pedagoger, på alla stadier mellan förskola och gymnasium. Möt sjukhuslärare, danslärare, en klassmorfar och prisbelönta NO-pedagoger.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Fråga oss