Titta

UR Samtiden - Varning för ras

UR Samtiden - Varning för ras

Om UR Samtiden - Varning för ras

I Sverige, ett land som gärna ser sig som antirasistiskt, är begreppet ras ett närmast förbjudet begrepp. Men självbilden och verkligheten stämmer inte överens. Under två dagar samtalar forskare och debattörer om hur ras och vithet hjälper till att forma klyftor i samhället. Arrangör: Mångkulturellt centrum. Inspelat i november 2012.

Till första programmet

UR Samtiden - Varning för ras: DebattDela
 1. Jag heter Catrin Lundström och ska
  leda diskussionen om ras och vithet.

 2. Jag vill tacka talarna-

 3. -för de fantastiska och tankeväckande
  föredrag vi har hört under dagen.

 4. Och i anslutning till deras föredrag-

 5. -ska vi nu ha en diskussion
  kring vithet och raspolitik-

 6. -och förhoppningsvis skapa en dialog
  som kan föra fram frågorna i ljuset-

 7. -och hur
  de kan appliceras på Sverige.

 8. Sverige har en särskild plats
  i historien vad gäller ras.

 9. 1922 grundades Rasbiologiska
  institutet på Uppsala universitet.

 10. Det var det första i sitt slag
  i världen-

 11. -och grundades
  med stöd av alla partier.

 12. Vit överhöghet var på den här tiden
  officiellt sanktionerad i Sverige.

 13. Men efter 1968 blev Sverige
  en progressiv röst internationellt-

 14. -och protesterade
  mot apartheid i Sydafrika-

 15. -och stödde
  medborgarrättsrörelsen i USA.

 16. Under den här svenska epoken
  slutade man tala om raser-

 17. -och den hegemoniska antirasismen
  stöddes av en medveten färgblindhet.

 18. Man talade inte om raser eftersom
  rasismen förpassades till historien-

 19. -extremister
  eller andra delar av världen.

 20. Antirasismen var nu norm-

 21. -och normativa svenskar
  hade en antirasistisk ideologi.

 22. Idén om
  nordisk exceptionalism uppstod-

 23. -och de nordiska såg sig
  stå utanför den koloniala historien-

 24. -och ironiskt nog
  utanför rasismens historia.

 25. I valet 2010 kom rasistpartiet
  Sverigedemokraterna in i riksdagen.

 26. Ett rasistisk parti
  i det antirasistiska Sverige-

 27. -gav upphov till starka reaktioner
  bland antirasister och andra-

 28. -men man tog inte upp ras
  och vithet i det svenska samhället.

 29. I och med valet kan man säga-

 30. -att Sveriges ställning både i väst-
  världen och på andra platser-

 31. -som föregångsland
  vad gäller en antirasistisk politik-

 32. -hade nått vägs ände.

 33. Föga förvånande fortsätter Sverige ha
  en udda plats i rasismens historia.

 34. Dagens Sverige toppar fortfarande
  internationella jämförelser-

 35. -vad gäller
  antidiskriminerande lagstiftning-

 36. -och vad gäller antirasistiska
  åsikter bland befolkningen-

 37. -enligt statistiska analyser.

 38. Samtidigt har Sverige
  börjat utmärka sig-

 39. -som ett av de mest etniskt
  segregerade länderna i västvärlden-

 40. -särskilt vad gäller
  bostads- och arbetsmarknad.

 41. Så vi kan även tala om
  olika nationsformande projekt-

 42. -med särskilda uttryck
  för en vit hegemoni-

 43. -som har existerat länge
  med olika förevändningar.

 44. Det här kan kopplas ihop
  med kön, sexualitet och klass-

 45. -och olika minoritetsdiskurser-

 46. -och olika politiska ideologier
  och känslogrundade strukturer.

 47. Sverige verkar lida av en
  dubbelt bindande svensk vithet-

 48. -såtillvida att det vita Sverige-

 49. -alltså Sverige som
  en etniskt homogen nation-

 50. -och Sverige som
  en politisk progressiv nation-

 51. -båda ses som hotade-

 52. -av förekomsten av färgade personer
  inom nationens gränser.

 53. Såväl reaktionärer och rasister
  som radikala och antirasister-

 54. -har anledning att sörja förlusten
  av det gamla och goda Sverige.

 55. Det är en intressant brytpunkt.

 56. Vi hoppas att konferensen ska
  öka förståelsen för läget i Sverige-

 57. -ur ett ras- och vithetsperspektiv-

 58. -vilket är nytt i ett land som utsett
  sig till en postrasistiskt utopi-

 59. -där ras och vithet
  är tabubelagda frågor.

 60. Vi hoppas att konferensen kan bidra-

 61. -till forskningen
  kring vithet i Sverige.

 62. Jag vill börja den här frågestunden
  med några frågor från mig-

 63. -till föredragshållarna.

 64. Vi har med oss Eduardo Bonilla-Silva
  från Duke University i USA-

 65. -Raka Shome, medie- och
  kommunikationsvetare från New York-

 66. -och Jin Haritaworn
  från York University i Kanada.

 67. Så, tack för att ni kom hit.

 68. Vi är glada över att ha er i Sverige
  på den här konferensen.

 69. Vi talade om statistik,
  och jag vill påpeka-

 70. -att det inte förs statistik över
  självupplevd etnicitet i Sverige.

 71. Det blandade alternativet
  togs bort 2003-

 72. -precis som
  statistiken över adoptivbarn.

 73. Och det kan man säga...

 74. ...förstärker uppdelningen
  i svenskar och invandrare.

 75. Och svenskar antas vara vita-

 76. -och invandrare ickevita.

 77. Det finns inget däremellan.

 78. Jag ville bara nämna det.

 79. Har ni nåt att tillägga-

 80. -angående hur statistik kan användas
  inom antirasistisk politik-

 81. -även om det också innebär-

 82. -att man måste dela upp människor
  i olika kategorier?

 83. Det är intressant...

 84. I Tyskland fanns precis som här
  ett stort motstånd...

 85. ...mot att samla in
  etnisk statistik...

 86. ...för man menade att det var
  ett steg tillbaka mot nazismen.

 87. Men intressant nog
  gällde det bara när statistiken-

 88. -gällde etnisk fördelning.

 89. Men när det gäller brottsstatistik
  försvinner motståndet.

 90. Så jag frågar mig...

 91. ...vad...

 92. Statistik är ju
  ett universellt och abstrakt språk-

 93. -som ändå används och bestrids
  ur ojämlika perspektiv.

 94. Vissa menar att vi behöver statistik-

 95. -för att visa
  hur personer rasprofileras-

 96. -och stannas av polisen, vilket är
  en stor debatt i Tyskland just nu.

 97. Polisen för själv rasifierad
  brottsstatistik utan problem-

 98. -med konstiga kategorier
  som "svart afrikan"-

 99. -där rasen är avgörande.

 100. Och man har arbetsgrupper för araber.

 101. Ibland uppstår en skandal
  när nån på insidan avslöjar-

 102. -att polisen t.ex. har grupper
  som bara jobbar med araber.

 103. Ändå får vi inte veta hur troligt
  det är att nån som ser arabisk ut-

 104. -stannas
  och kroppsvisiteras av polisen.

 105. Så det är intressant.

 106. Tidigare talade vi om statistik
  kring fattigdom och utbildning.

 107. I de här rapporterna
  fanns mycket statistik om det.

 108. Men den användes inte för att visa
  att det finns mycket rasism-

 109. -och att saker måste göras
  för att omfördela resurser-

 110. -som fördelas alltmer ojämlikt-

 111. -vilket gör att vissa döms till en
  tidig död, enligt Ruthie Gilmore.

 112. I stället används den-

 113. -för att beskriva en samhällsgrupp-

 114. -som redan
  har dömts till en tidig död-

 115. -och allt som händer dem.

 116. De upplever våld och fattigdom.
  De sparkas ur skolan i tidig ålder.

 117. Det ses som en självförvållad...

 118. ...egenskap som bevisar
  att de inte förtjänar resurser.

 119. Min fråga blir
  hur man ska använda statistiken-

 120. -så att den visar
  de här ojämlika förutsättningarna.

 121. Statistik är alltid farlig, så
  man ska inte tro att den är neutral.

 122. Det kommer igen
  i diskussionen om sociala rörelser.

 123. Jag fokuserar på
  hur de knyter an till politiken-

 124. -och tvingar staten att samla in
  statistik som hjälper-

 125. -och som kan filtreras.

 126. Vi kan inte säga att svarta löper
  dubbelt så hög risk för fattigdom-

 127. -för då antar folk
  att de är dubbelt så lata-

 128. -eller att de inte
  klarar av högre utbildning.

 129. Så vi måste samla in statistik-

 130. -medveten om farorna,
  för inget är som sagt neutralt-

 131. -och sen använda statistiken-

 132. -för att föra upp
  rasojämlikhet på agendan-

 133. -och göra det
  som de flesta i världen inte gör.

 134. De flesta antar
  att rasism handlar om fördomar.

 135. Vi har Ku Klux Klan i USA
  och skinnskallar i Europa.

 136. Rasism handlar om raslig dominans,
  så vi måste undersöka orsakerna.

 137. Om minoriteter är överrepresenterade
  i brottsstatistiken-

 138. -måste vi undersöka vilka mekanismer
  som ligger bakom det.

 139. Så den vita befolkningen
  ser dem som brottslingar.

 140. Men det finns mekanismer
  som orsakar den situationen.

 141. I USA har det kommit ut en bok
  som jag vill rekommendera:

 142. "The New Jim Crow"
  av Michelle Alexander.

 143. Hon visar hur expansionen
  av fängelsesystemet-

 144. -var en ny aspekt av raslig dominans.

 145. Jag tror inte
  att det finns ett perfekt svar.

 146. Jag tror att vi
  bör försöka samla in statistik-

 147. -men vara medvetna om
  att den kan vändas mot oss.

 148. Så bara statistik duger inte.

 149. Vi måste koppla ihop den med sociala
  rörelser och konfrontera de krafter-

 150. -inom stat och befolkning
  som vill använda dem av fel skäl.

 151. -Ville du säga nåt?
  -Jag sparar det till senare.

 152. Även jag har blandade känslor.

 153. Tidigare i min karriär-

 154. -vände jag mig
  mot statistikanvändning-

 155. -men det är inte alltid så bra.

 156. Siffror spelar en viktig roll-

 157. -och för mig handlar det om
  var jag hittar dem.

 158. Siffror är farliga, men de behövs
  i den antirasistiska diskursen.

 159. De måste kombineras med vittnesmål-

 160. -alltså med röster,
  individer ur etniska minoriteter.

 161. Kombinerade med vittnesmål-

 162. -kan de göra det lättare
  att föra fram vårt budskap.

 163. Men det kan inte bara vara statistik.

 164. Orsaken till att jag frågar-

 165. -är att Sverige har en tradition
  av att lära andra länder-

 166. -hur man bedriver
  en antirasistisk politik.

 167. Men att lyssna på andra länder-

 168. -och ta till oss saker av dem-

 169. -har vi inte varit lika skickliga på.

 170. Så det är intressant att jämföra
  vad ni har för upplevelser.

 171. I Sverige
  kan vi använda amerikansk statistik-

 172. -rätt lättvindigt.

 173. Men när vi diskuterar...

 174. ...huruvida vi behöver
  den här sortens kunskap...

 175. ...i Sverige
  blir diskussionen en helt annan.

 176. När det gäller ras
  och att bevisa rasism-

 177. -måste man kunna
  uppvisa bevis från flera platser-

 178. -för att skapa en större helhet.

 179. Annars är det lätt att bli avfärdad
  med att perspektivet är för litet.

 180. Så man måste ha gott om bevis.

 181. Problemet med siffror
  är deras hegemoni.

 182. Det går nästan
  inte att bortse från dem-

 183. -vilket kan komma i vägen
  för andra viktiga metodologier.

 184. En invändning
  jag har mot multirasial aktivism-

 185. -och kravet på en ruta
  för blandad ras-

 186. -var att man bortsåg
  från allt annat som pågick-

 187. -och att man förtingligande
  "the marginal man".

 188. Man menar att vi lär bli olyckliga
  och få psykiska problem-

 189. -och lär inte kunna bevisa hur många
  som relegeras från skolan-

 190. -om vi inte har den här rutan.
  Men samtidigt sker så mycket annat-

 191. -där marginalmänniskan trängs undan.

 192. Så många kritiker undrade
  vad kravet på rutan handlade om.

 193. Så det beror nog alltid
  på sammanhanget.

 194. Baserat på min erfarenhet av
  olika länder och forskningsvärlden-

 195. -tror jag att vi inte lär folk
  att se vad som är bevis.

 196. Man kanske krävs på bevis
  för att rasism existerar-

 197. -och bara siffror godtas.

 198. Jag tror inte
  att vi är tillräckligt duktiga på-

 199. -att lära folk
  vad som kan räknas som bevis.

 200. Det är viktigt.

 201. Jag tänkte på blandad ras-

 202. -och hur det ter sig
  i olika sammanhang-

 203. -och jag hör gärna er syn på saken.

 204. Brasilien har ju en självbild-

 205. -som ett blandat land
  och en raslig demokrati-

 206. -även om Brasilien är rassegregerat
  precis som många länder.

 207. Och jag tänkte på
  den eurasiska kvinnligheten-

 208. -som har blivit
  ett globalt kosmopolitiskt fenomen.

 209. Kan ni fundera på
  hur vitheten reproduceras-

 210. -och hur det ser ut
  i olika sammanhang?

 211. Jag vet inte så mycket om Brasilien,
  trots att alla tar upp det...

 212. ...men det som Eduardo sa i morse...

 213. ...om att ras ses...

 214. ...ur ett perspektiv av multirasial
  dominans i delar av Latinamerika.

 215. Mestisen är...

 216. ...förkroppsligandet av
  den postrasiala nationen.

 217. Och rasismen
  mot svarta brasilianer syns inte-

 218. -eftersom landet
  vill vara postrasialt.

 219. Och andra vita länder ser Brasilien-

 220. -som ett föredöme och ett paradis.

 221. En av texterna som jag citerade,
  "Is It Better to Be Mixed Race?"-

 222. -är lite av en raslig dokumentär
  där de åker till Brasilien-

 223. -i ett väldigt kolonialt tilltag.

 224. Programledaren är asiat men
  hennes dotter är till hälften vit-

 225. -och programledaren
  ser blandningen som en fördel.

 226. Forskare i Brasilien
  säger till henne:

 227. "Brasilien är bäst i världen,
  för alla har blandad härkomst."

 228. Man har exotisk musik och
  glada bruna människor som dansar.

 229. Det är väldigt...

 230. Den här etiketten jag talade
  om sattes felaktigt på Brasilien-

 231. -där ras avgör klass-

 232. -och hur förmögenheten är fördelad.

 233. Framtiden
  för den vita överhögheten i världen-

 234. -kommer att bli nåt i stil med
  Brasilien, Mexiko eller Kuba.

 235. Den här kategorin
  som vi kallar multirasial-

 236. -kommer snart att döpas om
  till "svensk" eller "brasiliansk".

 237. Då försvinner kategoriseringen
  efter ras-

 238. -eftersom vi är likadana,
  men rasdominansen består.

 239. Om vi ser till Brasilien eller Kuba-

 240. -har svarta och färgade det sämre-

 241. -än de skulle ha det
  i Sverige eller USA.

 242. Så Sverige och USA
  rör sig åt det hållet.

 243. Det sker en "latinamerikanisering"
  av rasindelningen-

 244. -i USA och tydligen i Europa.

 245. Om vi tittar på trenden
  i Tyskland, England och USA-

 246. -blir man om 50 år som Latinamerika.

 247. Man slutar samla in
  statistik över ras.

 248. Men det finns
  en ännu värre form av dominans-

 249. -där vi slutar samla in statistik,
  för vi är alla svenskar-

 250. -eller puertoricaner
  eller amerikaner.

 251. Då försvinner
  möjligheten till motstånd.

 252. Men segregationen finns kvar.

 253. Tänk er...

 254. ...att de som i USA i dag är en
  minoritet blir en majoritet om 40 år.

 255. Om stratifieringen fortsätter
  kan de som tidigare var minoriteter-

 256. -i framtiden bli olika segment,
  jag kallar dem "hedersvita".

 257. Man kan ha en grupp hedersvita,
  men hudfärgen noteras.

 258. Så även om ras inte spelar roll
  räknas allt med.

 259. "Jag är bättre än du eftersom
  mitt hår ser annorlunda ut än ditt."

 260. Så kan det vara i Puerto Rico.

 261. Att ha pelo malo, dåligt hår, är
  normalt bland afroamerikaner.

 262. Det här är problemet
  för oss i framtiden-

 263. -om vi får de här
  "rasliga demokratierna".

 264. Rasdominans fungerar bäst
  i rasliga demokratier.

 265. Jag tror att dina poänger om att
  gå bortom den nationella ramen-

 266. -är väldigt viktigt här.
  För vi tenderar att jämföra.

 267. Tidigare bråkade vi om
  vems land som är mest rasistiskt.

 268. "Vi uppfann fenomenet!"

 269. Man får gå bortom det
  och se att rasism sprider sig-

 270. -till skillnad från antirasism.

 271. Det här är
  en väldigt viktig diskussion-

 272. Samtidigt påminner jag mig själv om,
  vis av erfarenhet-

 273. -att den blandade rasen
  som en tecken på en ny era-

 274. -och en ny samhällelig identitet-

 275. -är en idé som på många sätt är-

 276. -Europa- och Nordamerikacentrerad.

 277. För man kan inte
  applicera det här på Asien-

 278. -för där är ras
  inte en politisk fråga.

 279. Ibland tänker jag på
  att när vi talar om ras i USA-

 280. -är det en rättighetsbaserad diskurs
  centrerad på Nordamerika-

 281. -som inte kan appliceras överallt.

 282. En forskare i Hongkong
  sa till mig en gång-

 283. -hon är en välkänd kulturvetare-

 284. -att så fort amerikanska forskare
  kommer till Hongkong-

 285. -vill de diskutera vithet.

 286. Poängen är att de här frågorna
  är geografiskt bundna.

 287. När vi tittar på
  Indien eller Hongkong-

 288. -eller Pakistan är ojämlikheten
  inte rasbetingad.

 289. -Där handlar det om kaster.
  -Eller religion eller annat.

 290. Det jag försöker säga är att
  även om det är en viktig diskussion-

 291. -måste vi veta att den endast gäller
  för Europa och Nordamerika.

 292. Jag vill inte säga
  att man stänger ute andra-

 293. -men risken är att vi luras att tro
  att ras är viktigt överallt.

 294. Och det är ett problem.

 295. Det var inte meningen att förstöra
  diskussionen om blandad ras...

 296. ...men...

 297. ...den är bara giltig
  i den här kontexten och inte i andra.

 298. Men vithet är relevant
  på många platser.

 299. Vi kan flytta blicken
  från Asien till Karibien.

 300. Internationellt
  ses Haiti som ett svart land-

 301. -fastän vitheten
  finns i kolonialismen.

 302. Det är en del av
  den globala hudfärgsordningen.

 303. På Haiti är ungefär två procent vita.

 304. Så omvärlden ser Haiti som ett land
  av enbart svarta människor-

 305. -men väl där
  inser man att de är indelade-

 306. -efter ras. Den upplevs
  annorlunda där än på andra platser-

 307. -för ras kan förändras
  beroende på var man är.

 308. De som vi kallar "svarta"
  kallar sig på Haiti för "bruna".

 309. I många länder i Karibien
  talar man om "afrikaner"-

 310. -mer nedsättande än
  vad rasister i USA talar om svarta.

 311. Så i ett land
  som ses som monorasialt-

 312. -förvandlas ras så att
  vit överhöghet gäller även där.

 313. -Jag... - Förlåt.
  -Det beror på vad "ras" är.

 314. Bilden av kineser i Thailand-

 315. -påverkades först av hur judar
  sågs av ickejudar på annat håll.

 316. Vi tenderar att anta-

 317. -att ras kretsar kring vita
  ur ett västerländskt perspektiv.

 318. Jag har försökt få fram
  min poäng i min artikel-

 319. -"Unmapping the Limits of
  Multiculturalism in Globalization".

 320. Vi tänker på ras i termer av-

 321. -vad som gäller för USA och
  applicerar det på andra sammanhang.

 322. När vi talar om "blandad ras"-

 323. -har det europeiska
  och amerikanska förtecken.

 324. Och förtecknen är så tydliga-

 325. -att när sammanhanget förändras är vi
  fast i de ursprungliga perspektiven.

 326. Och då tar vi inte till oss
  de lokala förutsättningarna.

 327. Och det är politiskt
  och metodologiskt intressant-

 328. -att analysen är europeisk även när
  den gäller andra delar av världen.

 329. Man kan ta svarta
  runtom i världen som exempel.

 330. Svarta i Puerto Rico,
  i Haiti eller i Brasilien.

 331. De här grupperna
  har funnits i hundratals år längre-

 332. -och är därför bättre utgångspunkter-

 333. -vad gäller raslig utveckling än USA.

 334. Men
  den imperialistiska logiken säger-

 335. -att bara tre länder spelar nån roll.

 336. Sydafrika är skräckscenariot-

 337. -USA är mitt emellan och Brasilien
  är "den rasliga demokratin."

 338. Det är inte mycket
  att analysera världen med.

 339. Det är nu dags
  för postkoloniala länder att påpeka-

 340. -att vi har längre erfarenhet.

 341. Så oavsett vilka rasuppdelningar
  det finns i resten av världen-

 342. -bör den här erfarenheten användas
  till att tänka i nya rasliga banor-

 343. -och att tänka på
  logik och metodologi.

 344. Tänk på hur man mäter
  bostadssegregering.

 345. Du sa att Sverige var sämst
  i västvärlden där, om jag hade rätt.

 346. I många latinamerikanska länder
  är segregationsindexen irrelevanta-

 347. -eftersom dominansen är så extrem
  att folk kan bo på samma plats.

 348. För när makten
  är absolut och tvingande-

 349. -kan man bo på samma plats
  utan att indexen spelar nån roll.

 350. De här grupperna bor ihop men
  makten är koncentrerad hos den ena.

 351. Vi måste alltså tänka om-

 352. -och inse att den del
  som vi kallar tredje världen-

 353. -har mycket att lära Europa
  om dess framtid.

 354. För framtiden
  för Europa och Nordamerika-

 355. -ser vi i vår verklighet i dag.

 356. Det här är en väldigt viktig aspekt
  som helt ignoreras.

 357. Och jag uppskattar att du beskriver-

 358. -hur man lever ihop
  på många platser i Asien-

 359. -och vad vi kan lära oss av det.

 360. Men samtidigt...
  Jag är medveten om sammanhanget-

 361. -som är en konferens i Sverige-

 362. -med vita forskare,
  där det här arbetet påbörjas-

 363. -på oftast väldigt marginella sätt.

 364. På ett sätt är även USA hegemoniskt
  gentemot Europa.

 365. Ni tycker att det jag säger låter
  konstigt, och det kan jag förstå.

 366. Vi talar här om en forskarvärld...

 367. ...där färgade människor sällan
  når bortom doktorsexamineringen.

 368. De får inga jobb.

 369. De jobb som blir tillgängliga-

 370. -inom områden som intersektionalitet
  eller migrationsvetenskap-

 371. -går ofta
  till vita med intresse för ämnet.

 372. Det är bra, men det finns
  för få inslag av mentorskap.

 373. Jag undrar ofta
  över vår fixering på USA-

 374. -för vi tittar på vad som händer
  i USA snarare än här.

 375. Det gäller färgade i både Sverige
  och i andra europeiska länder-

 376. -och vilken kunskap
  vi redan besitter.

 377. Vi måste inte korsa Atlanten-

 378. -och applicera
  amerikanska teorier här.

 379. Vad kan vi tillföra,
  nu när vi ändå sitter här?

 380. Jag hade tänkt
  att både vara eurocentrisk-

 381. -och att fokusera på kön och vithet.-

 382. Och utifrån Rakas föredrag-

 383. -ville jag diskutera kön och vithet.

 384. Och den särskilda position-

 385. -som den vita kvinnan har-

 386. -och hur man ser på jämlikhet
  mellan könen i rasdiskurser.

 387. Jag vill visa en video
  från EU-kommissionen-

 388. -men först
  ska jag berätta lite om den.

 389. Det är en vit europeisk kvinna
  som befinner sig i...

 390. ...en stor industrilokal.
  Och hon blir angripen av tre...

 391. ...män som representerar BRIC-länder,
  Brasilien, Indien och Kina.

 392. De angriper henne
  och hon använder nån sorts...

 393. ...meditativt försvar
  som överrumplar männen...

 394. ...och får dem att försvinna.

 395. Det här lanserades som...

 396. ...en film om att försvara EU...

 397. ...och samarbetet
  med nya länder i EU.

 398. Det är intressant att fundera på-

 399. -hur kön och vithet fungerar
  i det här sammanhanget.

 400. Filmen är ungefär en minut lång.

 401. Du får gärna sätta på den.

 402. Går den att hitta på Internet?

 403. Vi kan ta det efteråt.

 404. Senare fick filmen mycket kritik-

 405. -för att man återgav
  rasistiska föreställningar.

 406. -Vem producerade filmen?
  -EU-kommissionen.

 407. Det var... - Ni kan komma tillbaka.

 408. Vad var syftet med filmen?

 409. Det var nog...

 410. ...att diskutera
  hur nya länder blir...

 411. ...en del av EU
  i takt med att unionen växer.

 412. Och man säger
  att ju starkare vi är...

 413. -Ju fler vi är...
  -...desto starkare är vi.

 414. Hon klär sig som Bruce Lee.

 415. Hon är klädd i gult.

 416. -Det är så uppenbart.
  -Det är som "Kill Bill".

 417. -Filmen brukar leda till diskussion.
  -"Kill Bill"?

 418. Och vi behöver mikrofoner,
  men vi diskuterar det efteråt.

 419. Först vill jag fråga panelen.

 420. Vad tror ni om rollen?
  Här såg vi en vit kvinna-

 421. -som hängav sig åt
  nån sorts meditation.

 422. Det är en annan typ av andlig fix.

 423. Hur ser ni på avbildningen
  av den vita kvinnan här?

 424. Både hennes roll som nån försvarare
  av jämlikhet mellan könen-

 425. -och även sett ur ett
  raspolitiskt perspektiv.

 426. Filmen utnyttjar stereotyper.

 427. De är som BRIC-dockor, eller hur?

 428. Den vita kvinnan ses, vilket jag
  tog upp för ett par dagar sen-

 429. -som en absorberande kraft.

 430. Hon sitter i en meditativ pose.

 431. Det är nästan
  som ett andligt kapital-

 432. -som gör att hon kan absorbera
  de andra. Det är uppenbart.

 433. Jag slås av hur rasistisk
  den här filmen faktiskt är.

 434. Jag trodde filmen
  var gjord av nynazister.

 435. Att tänka sig en indisk figur
  med turban och svärd...

 436. Varför spelar den vita kvinnan
  en så central roll?

 437. Figurerna symboliserar hot.

 438. Den vita kvinnan är hotad.

 439. Hon representerar nationen,
  hotad av växande ekonomier.

 440. Och de ger alla uttryck
  för våld och aggression.

 441. Det är inte indiska eller
  brasilianska affärsmän vi ser.

 442. De är våldsverkare.

 443. Jag är inte kulturanalytiker,
  men jag spelar en.

 444. Det spelar lite på
  den låga fertiliteten i Europa.

 445. Om befolkningen ska bestå-

 446. -bör varje familj ha 2,1 barn.
  Två barn och lite till, alltså.

 447. Europeiska länder
  ligger under den gränsen.

 448. Så det är intressant
  att kvinnan blir fler-

 449. -genom att få
  de färgade männen att försvinna.

 450. Intressant att EU ligger bakom.

 451. Jag trodde
  att det var nån rasistorganisation.

 452. Och det kanske det var.

 453. Du frågade vilket samband det finns
  med min presentation-

 454. -och det här är ett klassiskt exempel
  på vad jag talade om.

 455. Den vita kvinnan manifesterar oron
  över en raslig förändring.

 456. Hon hanterar oron
  genom att få dem att försvinna.

 457. Det är hennes inre kapital.

 458. Hon har nån särskild kraft inom sig.

 459. Och det är skrämmande.

 460. Och hon blir fler
  medan de försvinner.

 461. -Jin?
  -Könet är också intressant.

 462. Den vita kvinnan representerar
  en övernationell enhet-

 463. -och diskursen
  kring kvinnors rättigheter...

 464. Jag försöker citera
  Yasemin Yildiz tankar kring det.

 465. Det här enar Europa.

 466. Nationella idéer om "den andre"
  blir då ett gemensamt hot.

 467. Och det är intressant hur
  den emanciperade vita kvinnan...

 468. Normalt ses hon
  som i behov av skydd-

 469. -och vita gaymän
  har tagit över rollen-

 470. -som den nya typen
  av sårbara vita individer.

 471. Men kvinnan här försvarar sig själv
  utan att förlora sin kvinnlighet.

 472. Definitivt.

 473. Och man ser också den ständiga
  spänningen, som är så vanlig-

 474. -mellan det
  globala och det nationella-

 475. -och hur den vita kvinnligheten
  existerar precis på gränsen där.

 476. Den är en väldigt verklig faktor
  i länder med vit dominans-

 477. -den här spänningen. Så även om jag
  är en väldigt amerikansk person-

 478. -måste jag vara global. Det är så
  den vita kvinnligheten måste agera.

 479. Så jag ser det
  som att hon gör likadant.

 480. Tack. Jag tror att introduktionen
  har värmt upp publiken.

 481. Jag avbröt ju några av er-

 482. -men se till att ni har
  en mikrofon när ni ställer frågan.

 483. Jag tror att vi inleder frågestunden.

 484. Varsågod.

 485. -Säg ditt namn och...
  -Jag heter Adrian Groglopo.

 486. Det som slår mig
  när jag ser filmen...

 487. ...är frånvaron av två subjekt.

 488. Det är den vite mannen
  och den färgade kvinnan.

 489. De tas för givna. Den färgade kvinnan
  måste beskyddas-

 490. -och nån står bakom den vita kvinnan.

 491. Man behöver inte nämna dem-

 492. -utan de finns i bakgrunden.

 493. Ni kanske kan säga nåt om
  varför de här två subjekten-

 494. -inte är representerade i filmen.

 495. Någon?

 496. Ett av skälen vill jag mena är
  att det vita kvinnligheten-

 497. -ses som grundläggande
  i länder med vit dominans.

 498. För den vita kvinnokroppen
  är där nationen förökar sig.

 499. Så det symboliserar nationen. Och
  vad gäller den vite mannens frånvaro-

 500. -så reproducerar vit kvinnlighet
  den vite mannens begär.

 501. Så även om den vite mannen inte
  är där så är vit maskulinitet det.

 502. För hon är där
  och vaktar vithetens gränser.

 503. Är det här
  en förändring inom nån form av...

 504. ...raslogik, tror du...

 505. ...att den vita kvinnligheten
  blir en central symbol?

 506. Det är ingen förändring, för den vita
  kvinnligheten har jämt varit central-

 507. -i ideologier som kretsar
  kring den nationella familjen.

 508. I USA har du Frihetsgudinnan,
  som är vit.

 509. I hundra år har en vit kvinna
  fått representera nationen.

 510. Men bakom den här bilden finns
  fortfarande vit manlig dominans.

 511. Att färgade kvinnor saknas
  är nog en rasfråga.

 512. Men de ses inte som hot mot nationen.
  De kommer att förlåtas.

 513. Och medan vita kvinnor
  söker efter en sak-

 514. -söker vita män efter nåt annat.

 515. De söker efter färgade kvinnor-

 516. -att antingen köpa utomlands
  för att ha som fruar-

 517. -eller att köpa dem
  som prostituerade.

 518. De är inte det stora hotet.

 519. Jag tror att vi hade en fråga.

 520. Jag har två frågor,
  och den första gäller klippet vi såg.

 521. Jag har en annan observation:

 522. Det första kampsporten
  var wushu och den andra capoeira.

 523. Den tredje var Hollywood.

 524. Det var hemska bilder-

 525. -vad gäller framställningen
  av människor från Asien.

 526. Det kan jämföras med...

 527. Jag vill veta vad ni tycker om det.

 528. Den andra frågan handlar om
  hur jag uppfattas i Sverige.

 529. Jag bemöts på två olika sätt.

 530. Om jag talar svenska ses jag som
  afrikan och bemöts ibland rasistiskt.

 531. Om jag talar engelska
  ses jag som amerikan-

 532. -och bemöts då oftast med respekt.

 533. Så det finns en rasism som
  är kopplad till etnicitet i Sverige.

 534. Det var min andra fråga,
  rasism och etnicitet.

 535. Du nämnde "Kill Bill" tidigare-

 536. -och kampsorterna
  som vi såg här kanske liknar...

 537. Bruce Lee gjorde det här populärt.

 538. Jag försökte styra om frågan...

 539. Jag försökte styra om till en person
  som kan besvara det bättre än vi.

 540. Jag tror inte
  att jag har ett bättre svar.

 541. Tarantino
  är ju ett stort Bruce Lee-fan-

 542. -så det är uppenbart
  att det är det som är referensen.

 543. Det påminner mig om filmen "300"
  som kom för några år sen.

 544. I den slåss den vite mannen-

 545. -mot hela världen.

 546. Den utspelar sig i antiken,
  men handlar om vår tid-

 547. -om den globala världen
  och det hot som "de andra" utgör.

 548. De mörka slåss mot de vita.

 549. I den filmen kämpar han framgångs-
  rikt, tills han till slut dödas.

 550. Men likheterna vad gäller
  hotet och faran är intressanta.

 551. Jag tror att vi har en annan fråga.

 552. Jag har också en fråga om klippet.

 553. Det jag såg var också-

 554. -att den vita kvinnan stod i centrum.

 555. Och de etniska andra-

 556. -begär den vita kvinnan i centrum.

 557. Så begäret
  till vitheten sexualiseras-

 558. Och när de angriper henne
  måste hon kunna försvara sig själv-

 559. -så att nationen
  eller kanske snarare EU-

 560. -inte reproducerar
  ickevita människor.

 561. Så på sätt är det ett begär
  gentemot den vita kvinnan.

 562. Och det förklarar också
  varför det inte finns...

 563. ...ickevita kvinnliga kroppar
  representerade.

 564. För kvinnan är per definition vit.
  Och alla vill ha den vita kvinnan.

 565. De här andra männen gör det,
  precis som den vite mannen.

 566. Hon är den som alla vill få barn med.

 567. Hon måste kunna försvara sig-

 568. -för att kunna få endast vita barn.

 569. Man ska vara många, men bara vita.

 570. Det intressanta var
  att hon kunde kopiera sig själv-

 571. -och de andra använde sina kroppar
  för att bekämpa henne.

 572. Hon använde sig av modern teknik
  för att kopiera sig själv.

 573. Det var väldigt...

 574. Det var nåt som hon...

 575. ...nåt modernt som hjälpte henne
  att försvara sig mot de här männen.

 576. Och det representerar mycket hur
  den vite mannen uppfattar sin makt-

 577. -när den representeras
  av den här kvinnliga kroppen.

 578. Jag ville höra
  om ni har kommentarer kring det.

 579. Tack för den analysen.

 580. Jag kom att tänka på
  vad som snarare är en analys av film-

 581. -men där Beverley Skeggs
  pratar om mobila resurser.

 582. Den vita kvinnan
  rasifieras inte av kampsporten.

 583. Hon blir inte en galning med en dolk.

 584. Hon kan koppla bort det om hon vill.

 585. I hennes fall blir det ett tecken
  på att hon är modern...

 586. -...i stället för...
  -...en barbar.

 587. Har vi fler frågor från publiken?

 588. Jag heter Sayaka
  och jobbar på Malmö högskola.

 589. Jag vill återvända till det ni
  diskuterade innan klippet.

 590. Raka, jag måste läsa din artikel om
  begränsningar av multikulturalism-

 591. -och du sa att ibland kan koncept
  inte appliceras på nya sammanhang.

 592. Du sa att det inte alltid
  går att tala om-

 593. -och du nämnde att vi kanske måste
  påbörja en teoretisk diskussion-

 594. -som inte kommer
  från andra sidan Atlanten.

 595. Min fråga handlar om problemen jag
  har när jag diskuterar ras i Sverige-

 596. -då jag ofta får höra att ras är
  ett nordamerikanskt begrepp-

 597. -som inte kan appliceras på Sverige.
  Och som ickesvensk får jag höra-

 598. -att jag måste förstå
  den svenska kontexten-

 599. -som handlar om
  rasbiologi och rashygien.

 600. När jag visar
  att jag förstår det säger man-

 601. -att min analys handlar om rasteori.

 602. Jag kommer ingenvart.
  Har ni några tips på-

 603. -hur jag kan argumentera för behovet
  att diskutera ras i Sverige?

 604. För många av forskarna här
  har skrivit mycket-

 605. -som visar
  att ras har betydelse i Sverige.

 606. Jag visar det, men ändå
  vill vissa människor inte-

 607. -inse det, och de vill inte
  att vi pratar om ämnet.

 608. Har ni tips på
  hur jag kan argumentera för-

 609. -behovet av att diskutera ras?

 610. Kan du inte göra en empirisk studie?

 611. Det känns som ett grundläggande sätt
  att skapa bevis på.

 612. Det gjorde jag, och den byggde
  dessutom på Catrins studie-

 613. -och...studier gjorda av andra här.

 614. Du gjorde dessutom
  en väldigt empirisk...

 615. Du visade dina argument empiriskt,
  men det hjälpte inte.

 616. Så du gjorde en studie
  som inte uppmärksammades?

 617. -Det insåg jag inte.
  -Sverige verkar vara som Puerto Rico.

 618. Strategin är nog att
  inte bara producera statistik.

 619. Så när det gäller rasdominans
  är det vår uppgift-

 620. -att undersöka
  hur ojämlikheten uppstår.

 621. Det räcker inte att visa skillnader,
  för de kan vinklas genetiskt.

 622. "Du är fattig för att du är lat."

 623. "Du blir fängslad för
  att du har kriminaliteten i generna."

 624. Vi måste gå ett steg längre-

 625. -och sen kombinera
  empiriska bevis och statistik.

 626. Vi måste undersöka vad som i Sverige
  orsakar rasojämlikhet.

 627. Och som samhällsvetare måste vi tro
  att ett mönster över många år-

 628. -kan förklaras av vissa vanor.

 629. Det är problemet i Puerto Rico:

 630. De som forskar om raser
  pratar bara om traditionella raser-

 631. -eller presenterar statistik,
  och så vinner man aldrig.

 632. För då säger politikerna bara
  att man är fattig...

 633. De radikala säger
  att det beror på klass.

 634. Problemet med Sverige
  är en klassfråga-

 635. -men ras och kön
  handlar om identitet.

 636. Så dokumentera det
  och gå till nästa nivå.

 637. Och ju längre man väntar,
  desto svårare blir det-

 638. -för ännu en generation växer upp.

 639. Den första gången-

 640. -som en kurs om ras gavs på mitt
  universitet i Puerto Rico var 1989.

 641. Kursen gavs av en nordamerikan
  och handlade om raser i USA.

 642. Om vi hoppar fram 20 år i Sverige-

 643. -så handlar kurserna här
  om Latinamerika eller USA.

 644. Då gäller det att undersöka
  vilka mekanismerna är-

 645. -som orsakar ojämlikhet i Sverige.

 646. Problemet är inte bara
  en brist på empiriska bevis.

 647. Många har forskat om det, men
  oftast stannar det på doktorandnivå.

 648. Det blir inte kurslitteratur.

 649. Och nu utgår jag
  från vad jag upplevt i Tyskland.

 650. Och när den blir kurslitteratur
  fästs oftast ingen vikt vid den-

 651. -eftersom den har gjorts
  av en färgad person.

 652. Vi upplever samma sak i Tyskland.

 653. Problemet är att man å ena sidan-

 654. -fokuserar på de teorier
  som kommer från USA.

 655. De beror mycket på USA:s makt,
  men man säger även-

 656. -att det är ickeautentiskt
  när vi talar om rasism-

 657. -och att vi inte har förstått
  det lokala sammanhanget.

 658. Vi kan inte tala
  om det lokala sammanhanget-

 659. -trots att - även om -
  vi är härifrån.

 660. Rasism korsar gränser,
  så det borde vi också kunna.

 661. Och kategorier,
  kunskap och erfarenheter-

 662. -blir nåt annat när de flyttas.

 663. Kategorin "svart tysk"
  har en väldigt annorlunda historia-

 664. -än "svart amerikan".

 665. Ändå var det när Audre Lorde åkte
  till Berlin och mötte svarta kvinnor-

 666. -och uppmuntrade dem att skriva
  den första boken om svarta tyskar-

 667. -som sen gav upphov
  till en social rörelse-

 668. -som kommunicerar med färgade
  människor i andra länder-

 669. -men som ändå är tysk.

 670. Jag vill gärna kommentera
  det som Eduardo sa.

 671. Jag förstår varför många ser ras
  som nåt amerikanskt.

 672. Men delvis handlar det om
  att förklara vad ras är.

 673. Det är en struktur av ojämlikhet.

 674. Det handlar inte främst
  om stereotyper.

 675. Utan främst
  handlar det om ojämlikhet.

 676. Jag tror att vi har en fråga till.

 677. Det gäller
  era presentationer och Sverige.

 678. Catrin, du gjorde en bra
  sammanfattning av dagens läge.

 679. Och jag funderade på vad vi
  kan ta till oss av era föreläsningar.

 680. Jag tänker på det du sa, Eduardo-

 681. -om att det förflutna är historia.
  För vi tenderar att glömma det.

 682. Sen har vi det här med "jag ser dig"-

 683. -som ni också tog upp.

 684. Jag tänker även på de referenser
  som du gjorde till Tyskland, Jin.

 685. Jag har länge gjort en svensk analys-

 686. -över de studier
  som gjorts om "den andra".

 687. Det är bara sen 2000-

 688. -när Katarina, Catrin
  och andra började-

 689. -som vi har haft kritisk forskning.

 690. Traditionellt har de svenska
  forskarna mest bekräftat-

 691. -vad de tror sig redan veta.

 692. Jag kan lägga till att man i Sverige
  pratar om "vi" och "de"-

 693. -på ett sätt-

 694. -som gör att det riskerar att bli
  ett begrepp utan nåt innehåll.

 695. Om jag får lägga till nåt-

 696. -så undrar jag vad ni tror
  att Sverige kan lära sig-

 697. -av andra länder.

 698. Varsågoda att besvara frågan.

 699. Baserat på
  vad jag har hört om Sverige-

 700. -låter det som om ni måste slåss
  mot den här färgblindheten.

 701. Det verkar vara
  en av de största utmaningarna.

 702. Det finns problem med att se
  det förflutna som historia.

 703. I USA har vi slaveriet, och vita
  amerikaner lider av minnesförlust.

 704. De tänker att problemen
  försvann med slaveriet.

 705. Därför glömmer de bort
  hundra år av raslig dominans.

 706. Och svaret på det bör vara-

 707. -att det förflutna har fortsatt
  i nya former.

 708. Efter slaveriet började Jim Crow-
  perioden, och sen en ny regim.

 709. Den upprätthåller rasdominansen.

 710. Det finns problem
  i Puerto Rico, USA och Sverige.

 711. Dokumentera problemet
  och starta en rörelse.

 712. För Jin har helt rätt. Oavsett
  hur mycket forskning man har-

 713. -så befriar inte den nån.

 714. Jag är sociolog
  och försörjer mig på min forskning-

 715. -men forskning
  har inte befriat en enda person.

 716. Vårt mål måste vara
  att skapa politik-

 717. -som går hand i hand
  med den forskning som vi gör.

 718. Jag vill nog omformulera frågan lite.

 719. Vad kan...

 720. Vad skulle behöva förändras...

 721. ...för att få den kunskap
  som redan existerar i Sverige...

 722. ...och som produceras av
  färgade svenskar...

 723. ...och andra färgade
  som bor i Sverige...

 724. Vad måste hända
  för att den kunskapen...

 725. ...ska få inflytande nog...

 726. ...och påverkar rörelser...

 727. ...som sen kan förändra
  institutioner och samhället?

 728. Nåt som inte bara
  gör forskningen som redan sker...

 729. ...i de här vita strukturerna
  mindre problematisk utan även...

 730. Det kan handla om etniska studier.

 731. Inte bara innehållet utan
  hela strukturen måste förändras.

 732. Om de flesta kritiska studier
  nu görs av dig-

 733. -så är det även om de är väldigt bra
  inte tillräckligt, uppenbarligen.

 734. Vad skulle behöva förändras
  för att färgade ska tillåtas-

 735. -producera studier av sig själva
  och sina grupper?

 736. Bra. - Katarina?

 737. Hade vi en annan...?

 738. Vänta lite. Varsågod.

 739. Jag håller inte med om att de första
  studierna kom på en gång-

 740. -vad gäller vithet.

 741. Vithet togs upp redan 1996, tror jag,
  i Mekonnen Tesfahuneys avhandling-

 742. -och det har tagits upp
  på olika sätt-

 743. -men har först på senare tid
  blivit en egen disciplin.

 744. Och det beror på
  det arbete som andra utfört tidigare.

 745. En annan sak är investeringen
  i vithet inom svensk forskning.

 746. Det gör det omöjligt även med fakta.

 747. Man kan med fakta visa på en
  rashierarki på arbetsmarknaden-

 748. -på bostadsmarknaden och på skolor-

 749. -och i alla andra delar av samhället.

 750. Men folk inser ändå inte
  att vi har ett rasifierat samhälle.

 751. Vi måste börja fundera på vilka
  känslor som investerats i idén-

 752. -och även vilka akademiska
  investeringar som görs.

 753. Hur kan vi bli en del
  av de här investeringarna?

 754. Vi har i höst även märkt att folk
  är investerade i stereotyper.

 755. "Jag läste 'Tintin i Kongo'
  som liten utan att bli rasist."

 756. Den sortens reaktioner
  på kritiken mot-

 757. -att bibliotek fortfarande
  har boken på barnavdelningen.

 758. Folk ser det inte som ett problem-

 759. -för de har positiva minnen
  av hur de läste Tintin.

 760. De kan säga
  att de hade svarta dockor som barn-

 761. -som de tyckte om.

 762. "Varför är stereotyper..."

 763. "...av svarta problematiska?
  Jag har aldrig upplevt dem så."

 764. Så den här
  känslomässiga investeringen-

 765. -har vi nog inte lärt oss att bemöta.

 766. För det är en väldigt starkt
  försvarsmekanism.

 767. Så fort man talar om orättvisorna
  får man ett känslogrundat svar.

 768. Det är svårt att bemöta med fakta.

 769. Vi behöver ett annat verktyg.

 770. Jag förstår vad du menar
  med känslogrundade svar.

 771. -"Vi menar inget illa."
  -"Vi är vänliga vita människor."

 772. Baserat på min erfarenhet i USA
  med studenter-

 773. -så är det ögonblick då de tillbaka-
  visar det man hävdar om dem-

 774. -väldigt frustrerande, men jag
  tror ändå att de börjar tänka.

 775. Man förnekar kraftigt,
  men samtidigt börjar man tänka.

 776. -Man träffar en öm punkt.
  -Helt klart.

 777. För reaktionen är inte apati.

 778. Jag ska vara
  lite "pessoptimistisk" om USA.

 779. I dag har inställningen varit
  att USA ligger före Sverige.

 780. Jag vill vända på den beskrivningen.

 781. För inom den
  amerikanska forskningsvärlden-

 782. -är vi som forskar om ras
  under angrepp.

 783. Tro för all del inte
  att man värdesätter vår kunskap.

 784. Jag kan ge er ett exempel
  på vad vi får utstå.

 785. På min egen institution
  kallade en kollega-

 786. -min forskning för "me-search"
  i stället för "research".

 787. Jag sysslar alltså med me-search
  och vita forskare med research.

 788. Så det är bra
  att ni försöker tänja på gränserna-

 789. -och när ni påbörjar den processen
  med de konflikter det innebär-

 790. -bör ni veta
  att det går i motsatt riktning i USA.

 791. Vår kunskap
  är under ständiga angrepp.

 792. -Och den gettofieras.
  -Den ses som andraklasskunskap.

 793. Många tidsskrifter och förlag
  undviker att publicera oss.

 794. Nu när Obama är president i USA
  kan det lustigt nog-

 795. -bli så att en svart president
  gör så att utvecklingen går bakåt.

 796. Och en del av att man alltid skriver-

 797. -för att övertyga vita
  om att rasism existerar-

 798. -verkar begränsande på forskningen
  och även...

 799. Man kanske ska ändra målet lite-

 800. -och snarare rikta in sig på folk
  som är beredda att diskutera med en.

 801. Det är svårt
  i en isolerad forskningsvärld-

 802. -men i Berlin har man börjat göra
  studier delvis utanför institutionen.

 803. Man träffas hos
  en antirasistisk förening.

 804. Det är studenter, doktorander
  och organiskt intellektuella-

 805. -som bildar små grupper-

 806. -där det är möjligt att ge varandra
  den utbildning man har rätt till.

 807. Jag tycker om din poäng, Katarina-

 808. -och det du har sagt
  de senaste dagarna.

 809. Ni försöker med utbildning
  förändra strukturen.

 810. Kanske är jag idealistisk,
  men det är en av de sista utposterna-

 811. -som inte helt
  har tagits över av nyliberalismen.

 812. Att skapa program
  för etniska studier-

 813. -och ni har uppenbarligen
  ett fint genusprogram-

 814. -kan stärka de här strukturerna.

 815. För ihop med studenterna
  skapar ni nationens framtid.

 816. Det är viktigt.

 817. Jag tror att vi har en fråga till.

 818. -Två.
  -Två.

 819. -Får jag lov?
  -Ja.

 820. Jag heter Paula Mählck.
  Tack för era föreläsningar i dag.

 821. Jag vill ta upp filmen igen.

 822. Mitt område är forskningspolitik.

 823. Det kändes inte som en slump att
  angriparna kom från BRIC-länderna.

 824. Och dessutom
  var de i en industrilokal-

 825. -så jag såg det som en bild-

 826. -som tydligt visade de ekonomiska
  incitamenten för rasdominans.

 827. Och om vi kopplar det till europeiska
  forskningspolitiska dokument-

 828. -ser vi en tydlig rädsla
  för särskilt Kina och Indien.

 829. Och eftersom forskningspolitik
  i allt större utsträckning-

 830. -blir samma sak som handelspolitik-

 831. -blir det extra tydligt.

 832. Men min fråga är riktad
  till Raka Shome.

 833. Under din presentation tidigare-

 834. -tyckte jag mig höra att du nämnde-

 835. -att två saker sker samtidigt:

 836. Det kosmopolitiska läkandet-

 837. -och en ökad militarisering.

 838. Kan du förklara det lite mer?

 839. Det gör jag gärna.

 840. Den här motsättningen
  intresserade mig.

 841. Man vänder sig inåt samtidigt
  som vi ser en hypermilitarisering.

 842. Det jag vill mena där-

 843. -är att det här beslutet
  att vända sig inåt och läka-

 844. -och producera en global själ-

 845. -är ett sätt att hantera
  hypermilitariseringen på.

 846. Så den subjektposition
  som vit kvinnlighet har-

 847. -är ett sätt att hantera
  mycket av det ökade våld-

 848. -av de moderna
  nordamerikanska formationerna.

 849. Det var vad jag ville få fram.

 850. Hade vi en fråga till?

 851. -Victoria?
  -Tack.

 852. Även jag vill tacka er.

 853. Min fråga gäller
  de sociala rörelserna-

 854. -och deras roll i kampen mot rasism.

 855. I Sverige är de mest framgångsrika
  sociala rörelserna-

 856. -vad gäller kampen mot ojämlikhet-

 857. -till exempel HBTQ-rörelsen-

 858. -eller rörelsen
  för jämlikhet mellan könen.

 859. I Sverige är dessa organisationer
  väldigt vita.

 860. Och de är väldigt svenska
  organisationer, på många sätt.

 861. Ofta står de här rörelserna
  forskningsvärlden nära-

 862. -och kan påverka politiska beslut-

 863. -som styr om resurser som påverkar
  marginaliserade personers liv.

 864. Och det här har antirasistiska
  organisationer misslyckats med.

 865. En av orsakerna är
  att vi inte samarbetar-

 866. -med dem som har hittat rätt sätt-

 867. -och försöker stärka
  de underprivilegierades ställning.

 868. Så min uppfattning är att det...

 869. ...saknas solidaritet
  mellan rörelserna.

 870. Allt är väldigt organiserat runt...

 871. ...enskilda frågor,
  vilket är ett av problemen.

 872. Det är enskilda frågor,
  och man saknar förståelse.

 873. De enskilda frågorna
  kretsar kring vithet och svenskhet.

 874. Det innebär
  att när exempelvis svarta angrips-

 875. -vilket har varit tydligt
  under hösten-

 876. -när den svarta kvinnokroppen
  har varit under angrepp-

 877. -hör man ingen analys-

 878. -som pratar om att man har våldfört
  sig på den svarta kvinnokroppen.

 879. Sverige, där jämställdheten
  mellan könen är viktig-

 880. -borde inte tillåta
  att man behandlar kvinnokroppen så.

 881. Man ser bara
  att hon har en annan etnicitet.

 882. Ingen bryr sig om
  att diskutera genusperspektivet.

 883. Så min fråga är hur man kan göra-

 884. -för att skapa
  intersektionell solidaritet-

 885. -och åtgärda att organisationer
  fokuserar på en fråga-

 886. -utan att göra
  en intersektionell analys?

 887. Det gör
  att många rasifierade grupper-

 888. -inte får de resurser som de behöver.

 889. -Jag tänker högt, men om man har...
  -Jag förstår vad du menar.

 890. Jag vill gärna höra mer
  om vad som hände i höstas-

 891. -men institutionalisering
  har den effekten.

 892. Det är lite som med Obama. Man tar
  den mest framgångsrike ur gruppen-

 893. -och som därmed
  är den minst hotfulle-

 894. -och låter den individen
  representera gruppen.

 895. Så man låter en vit, heterosexuell
  man göra ras... Han måste inte ens...

 896. ...förlåt, en färgad, heterosexuell
  man. Ni har kanske inte det-

 897. -men det vore
  ett troligt scenario annars.

 898. Man låter en vit cisperson...

 899. ...som är kvinna
  sköta genusforskningen...

 900. ...och en vit cis-man
  forska om sexualitet.

 901. Genus- och sexualitetsforskningen
  har institutionaliserats mycket-

 902. -och i Nordamerika
  har det skett med större framgång.

 903. Där får man inte längre
  syssla med etniska studier-

 904. -och genusforskningen
  har fått utökade resurser.

 905. Och utmaningen är nu
  att fördela resurserna-

 906. -särskilt nu
  när det finns ont om resurser.

 907. I dagens nyliberala samhälle-

 908. -vill man inte dela med sig,
  och skyller på jobben.

 909. Som tur är har vissa
  börjat komma till insikten-

 910. -att om vetenskapsvärlden
  är på väg att förändras-

 911. -så är inte lösningen
  att sparka av alla andra från båten-

 912. -utan att hålla dörrarna öppna.

 913. Och intresset för intersektionalitet
  inom genus är ett steg åt rätt håll-

 914. -men det måste även medföra
  att man delar med sig av resurserna-

 915. -och komma bort från vad
  som är trendigt och ser bra ut-

 916. -och i stället
  fokusera på lokala problem-

 917. -med hjälp av personer
  som har jobbat lokalt länge.

 918. Det får inte bara bli...

 919. ...nåt som ser bra ut på mitt cv
  utan att kosta alltför mycket.

 920. Har du nåt att lägga till?

 921. Innan man börja tala
  om intersektionalitet-

 922. -måste vi förstå
  att samarbete kräver-

 923. -att de förtryckta
  bildar ett kollektiv.

 924. Se på de svarta i USA.

 925. När vi afrikaner
  kom till den "nya" världen-

 926. -där det lustigt nog
  redan bodde miljontals människor-

 927. -var vi inte ett kollektiv
  utan många olika folk.

 928. Vi blev ett kollektiv
  efter generationer-

 929. -och senare började vi kalla oss
  "svarta" och "afroamerikaner".

 930. Så frågan du måste ställa dig
  är om färgade i Sverige-

 931. -redan är ett kollektiv-

 932. -eller om de fortfarande
  försöker hitta sin identitet.

 933. För det är svårt
  att begära resurser av nån-

 934. -när man inte kan redogöra för
  vilken grupp man representerar.

 935. Så intersektionalitet är positivt-

 936. -men frågan är om färgade personer
  här bildar ett kollektiv.

 937. Jag är, återigen, "pessoptimistisk".

 938. Det tar ett tag för kollektiv
  att hitta sig själv och sin politik.

 939. Så du måste titta på vilken nivå-

 940. -det färgade kollektivet
  befinner sig på i Sverige.

 941. -Embryo.
  -Jag hörde "embryo".

 942. Vänta tills barnet har fötts. Ni
  kan påverka i dag och i morgon ändå-

 943. -men var medvetna om att
  kollektivet gör det mycket enklare.

 944. Kollektivet har mer makt
  än den enskilde individen.

 945. Migration funkar kanske ett tag...
  men det gäller att bli ett kollektiv.

 946. Vi måste jobba
  för att bilda det här kollektivet.

 947. I USA brukade vi ha ett kollektiv,
  som nu har börjat splittras.

 948. "Jag är före detta svart."

 949. "Nu är jag multirasial."

 950. Du nämnde en skådespelare
  som kysser vita kvinnor på film.

 951. -Julia Roberts?
  -Nej, en manlig huvudrollsinnehavare.

 952. -Denzel Washington, förlåt.
  -En svart skådespelare.

 953. Och sen har vi Will Smith,
  som sen Obama valdes-

 954. -har sagt
  att det inte finns fler ursäkter.

 955. Från höger har vi vita skribenter som
  säger att det är slut på ursäkter-

 956. -och sen har vi svarta skådisar
  som Will Smith och Bill Cosby-

 957. -som säger
  att de svarta inte har fler ursäkter.

 958. Så medan ni försöker ena er-

 959. -har USA, som traditionellt
  har haft en stark svart enhet-

 960. -även om den varit splittrad-

 961. -en svart minoritet som håller på
  att förlora sitt kollektiv.

 962. Så kanske håller USA på
  att bli som Sverige och tvärtom.

 963. I dagens samhälle blir det
  allt svårare att skapa kollektiv-

 964. -för den nyliberala logiken
  förhindrar det.

 965. Invandrare i New York är
  inte intresserade av kollektiv.

 966. För själv har man 200 000 dollar
  i lön medan nån annan har 30 000.

 967. Man fastnar i den individualism
  som förespråkas av nyliberalismen.

 968. Så jag undrar om det inte
  var lättare att skapa kollektiv-

 969. -till och med under Reaganåren
  på 80-talet än vad det är nu.

 970. Obamafenomenet
  är ett exempel på det.

 971. Det har inte skapat några kollektiv.

 972. Så frågan är hur man kommer undan
  den nyliberala logiken.

 973. Det har varit en bra diskussion-

 974. -men vi måste sätta punkt här
  och fortsätta nån annanstans.

 975. Men tack för
  att ni har deltagit här i dag.

 976. Vi fick höra bra frågor och bra svar-

 977. -även om de inte alltid
  går att separera.

 978. Tack för en fin dialog.
  Jag tror att vi sätter punkt här.

 979. Tack.

 980. Översättning: Markus Svensson
  www.broadcasttext.com

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Debatt

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Sverige har en antirasistisk självbild - men hur väl stämmer den egentligen? Sverige var t.ex. det första landet i världen med ett rasibiologiskt institut. Samtidigt som landet uppfattar sig självt som antirasistiskt är skillnaden i levnadsstandard mellan människor med olika hudfärger större än i andra länder. Hur ser situationen för ras- och vithetsstudier ut internationellt och i Sverige? Debatt med Eduardo Bonilla-Silvia, professor i sociologi, Raka Shome, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap, Jin Haritaworn och Catrin Lundström, forskare i sociologi och genusvetenskap. Arrangör: Mångkulturellt centrum. Inspelat i november 2012.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Rasism och främlingsfientlighet
Ämnesord:
Minoriteter, Rasism, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Sverige
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Varning för ras

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Från Martin Luther King till Obama

Eduardo Bonilla-Silva, professor i sociologi, berättar varför Obamas vinst i det amerikanska presidentvalet inte betydde någonting för de svartas situation i USA. Obama är en borgerlig politiker - ingen radikal visionär, menar Bonilla-Silva.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Publikens frågor till Eduardo Bonilla-Silva

Eduardo Bonilla-Silva, professor i sociologi, svarar på publikens frågor efter sitt föredrag om Obama som upprätthållare av status quo i det amerikanska samhället.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Fixerad på vithet

Raka Shome, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap, visar hur den vita feminina identiteten representeras och skapas med hjälp av mindfulness och östasiatiska traditioner.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Kärlek utan gränser

I sin forskning har Jin Haritaworn studerat hur rasismen ser ut i en gränslös värld, där kön, hudfärg, sexualitet och etnicitet blandas i allt högre grad.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Debatt

Hur antirasistiskt är Sverige? Samtidigt som Sverige uppfattar sig som det är skillnaden i levnadsstandard mellan människor med olika hudfärger större än i andra länder. Med Eduardo Bonilla-Silvia, Raka Shome, Jin Haritaworn och Catrin Lundström.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Är gult fult?

Astrid Trotzig läser ur sin debutroman "Blod är tjockare än vatten" och resonerar om hur rasismen i Sverige ser ut idag. Hennes slutsats är kort: "Det har inte blivit så mycket bättre".

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Sverige - självbild utan grund

Forskaren Ylva Habel ger en bild av hur den svenska exceptionalismen står i bjärt kontrast till den rasism som präglar det svenska samhället. Rasismen avtar heller inte, utan ökar, hävdar Habel.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Debatt: Varför behöver vi tala om ras?

"Ras" har länge varit ett bannlyst begrepp i Sverige, men debattörerna menar att rasbegreppet behövs för att synliggöra den rasism som finns i det svenska samhället. Med Kitimbwa Sabuni, Sissela Nordling Blanco, Victoria Kawesa och Nathan Hammelberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Våldet genom barnens ögon

Kattis Ahlström, generalsekreterare för Bris, pekar på vikten av att kunna lyssna och höra barnets hela historia ur dess perspektiv. I 41 år har Bris stöttat barn som ropat på hjälp. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Inspelat den 21 februari. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
LyssnaMifforadio

MiffoTV bakom kulisserna, del 1

Följ programledargänget bakom kulisserna inför MiffoTV:s utfrågning av politiker från Sveriges riksdagspartier.

Fråga oss