Titta

UR Samtiden - Varning för ras

UR Samtiden - Varning för ras

Om UR Samtiden - Varning för ras

I Sverige, ett land som gärna ser sig som antirasistiskt, är begreppet ras ett närmast förbjudet begrepp. Men självbilden och verkligheten stämmer inte överens. Under två dagar samtalar forskare och debattörer om hur ras och vithet hjälper till att forma klyftor i samhället. Arrangör: Mångkulturellt centrum. Inspelat i november 2012.

Till första programmet

UR Samtiden - Varning för ras: Sverige - självbild utan grundDela
 1. Under det senaste året har vi sett
  en backlash mot den svarta diasporan-

 2. -på bägge sidor om Atlanten,
  alltså i västvärlden i stort-

 3. -bl.a. med upploppen i Tottenham
  och Trayvon Martin-skjutningen.

 4. Då kunde vi se att meningsskapandet
  kring såna händelser-

 5. -kan få global spridning
  på ett ögonblick.

 6. Det i sig är inget speciellt-

 7. -men vi kan också se hur receptionen och
  diskussionen av såna händelser-

 8. -bidrar till att accentuera
  de lokala diskursiva referensramarna.

 9. Vad kan sägas? I vilket register?
  Utifrån vilka nyckelord?

 10. Händelser som cakegate
  på Moderna museet i våras-

 11. -Tintin-gate och Liten skär, m.fl.-

 12. -skulle kunna bli
  just den pressbaserade studie-

 13. -som en byxlös DN-skribent
  önskade sig.

 14. Händelserna skulle kunna infogas
  i en internationell fallstudie-

 15. -av hur Europa har genomgått en snabb
  kulturpolitisk glidning mot höger-

 16. -där det har blivit alltmer tillåtet att
  sprida grövre rasstereotyper.

 17. Vi som diskuterade det senaste...

 18. Det droppar in bilder och saker
  varje dag.

 19. I början rasade det in saker nån gång i
  kvartalet, sen en gång i månaden-

 20. -varje vecka, flera gånger i veckan,
  varje dag, flera gånger om dagen...

 21. Så håller det nu på-

 22. -så för en del känns det påtagligt.

 23. Men vi skämtade häromdagen om
  att barn erbjuds ett blackface-kit-

 24. -som lär dem att betrakta skillnader-

 25. -som ett slags spektakelkultur
  att träda in i själv.

 26. Zwarte Piet-traditionen i Holland
  är sån, så skämtet om blackface-kit-

 27. -kan vara allvar.

 28. För då ritar barn på sig blackface-

 29. -och deltar i
  ett firade av Zwarte Piet i december.

 30. Sverige ingår i kretsloppet
  av betydelseskapande-

 31. -men har vissa diskursiva accenter
  vad gäller språk och kulturpraktiker-

 32. -så många som har studerat
  nordisk och svensk exceptionalism-

 33. -petar gärna i det.

 34. De flesta vet vad begreppet betyder, men
  jag kan kort definiera det-

 35. -som ett antagande om att Norden
  inte har ett kolonialt förflutet.

 36. Att vi har ett det är vederlagt-

 37. -men exceptionalistiska
  förhållningssätt fortlever ändå.

 38. Mitt intresse för det här kommer
  från min blick på populärkulturen-

 39. -och på glappet mellan
  vad som kan betraktas-

 40. -som rimligt att ringa in
  i vardagligt språkbruk-

 41. -och vad som praktiseras
  genom materiella relationer.

 42. Det är t.ex. helt tillåtet-

 43. -att frammana bilder av rasialiserad
  skillnad visuellt och materiellt-

 44. -men inte att kommentera dem kritiskt
  genom att tala om hur skillnaden-

 45. -reproduceras i vår kultur. Om det ska
  vi inte tala, tycker en del-

 46. -för då bestjäl vi
  en del av den vita kultureliten-

 47. -på sockret i deras saft,
  som det har sagts.

 48. Andra har ropat "censur!" när grupper
  kommenterar hur de representeras.

 49. Läget bedöms nu
  som hotande och odemokratiskt.

 50. Man är rädd.

 51. Tidigare hölls svenska diskussioner om
  ras-

 52. -i ett lugnare tonläge
  än i andra sammanhang.

 53. Med det menas inte
  att de var lugnare i sig-

 54. -utan att de filtrerades genom ett
  imperativ till konsensus och balans.

 55. Det har inneburit
  att våra diskussioner-

 56. -oftast har hållits i ett svalare
  känsloregister eller känslopolitik-

 57. -än i internationella sammanhang,
  där koloniala arv legat i öppen dag-

 58. -och man erkänt att det råder kamper om
  tolkningsföreträde.

 59. Den diskussionen har haft
  en mer legitim plats.

 60. Men nyliberala och nykonservativa
  strömningar har skapat en backlash-

 61. -och överfört politiska strider från
  politikens till kulturens arenor.

 62. I det sammanhanget har Paul Gilroy, Sara
  Ahmed och Wendy Brown, t.ex.-

 63. -pekat på hur känsloekonomier
  har blivit viktiga redskap-

 64. -för vita förhållningssätt
  i det postkoloniala.

 65. Deras hantering
  av kulturell skillnad-

 66. -kanaliseras genom politik
  som känslor-

 67. -av hot, utsatthet och sårbarhet.

 68. I det här sammanhanget ventileras vithet
  som en typ av företräde-

 69. -genom att nyckelbegrepp,
  som t.ex. tolerans, används-

 70. -för att hantera det som betraktas som
  en kulturförskämmande aspekt-

 71. -praktik eller grupp.

 72. Att värna om och oroa sig för nationens
  framtida öde-

 73. -stöder sig på en raskodad fördelning
  av känslotillstånd och dispositioner-

 74. -länkade till berättigande.

 75. Vita ses som bärare av nationen.

 76. De oroar sig för och kan mobilisera hopp
  om nationens bästa.

 77. De känner smärta, rädsla och hat inför
  närvaron av det hotande andra-

 78. -i Sverige nu senast mördarsniglar.

 79. Vi mördarsniglar
  är oerhört skrämmande.

 80. Precis som flera teoretiker visar-

 81. -etableras
  en inverterad makthierarki-

 82. -i anspråken på sårbarhet, marginalitet
  och hotad oskuld.

 83. De som har makt i samhället ser sig som
  offer för politisk korrekthet-

 84. -och tror att de är i stor fara.

 85. I kontrast till
  högt uppskruvade känslostämningar-

 86. -har man haft exceptionalism
  som buffert från konfrontationer.

 87. Den svenska vita oskulden
  har kommit ur-

 88. -kollektiva nationsberättelser
  om Sverige som historiens goda aktör-

 89. -vilka gör en vit svensk
  lugn och ohotad.

 90. Därför undviker vi att fundera över
  hur postkolonialt betydelseskapande-

 91. -är en del av hur Sveriges plats
  i världen gestaltas.

 92. Många som ligger bakom konferensen-

 93. -och många i publiken och akademien-

 94. -har sen länge skrivit om Sveriges
  rörelser inom vithetsproblematiken.

 95. Jag tar avstamp-

 96. -i det som tills nyligen var
  ett relativt svalt diskussionsläge-

 97. -för att se hur framställningar av
  balans, lugn och sans mobiliseras-

 98. -för att bemöta talet
  om konflikt, antagonism och patos.

 99. Det här är ett "work in progress"-

 100. -och en fortsättning
  på artikeln i Bang.

 101. Den handlade om ett nyliberalt begär
  efter neutralitet och förnöjsamhet-

 102. -när konflikter kommer till ytan.

 103. Jag återvände till Susan Sontags
  brev från Sverige som hon skrev 1969-

 104. -efter en längre vistelse här.

 105. När jag läste det, tycktes många av de
  resonemang vi har fört genom åren-

 106. -falla på plats historiskt
  på nya sätt.

 107. Plötsligt såg jag
  att det hon belyste 69-

 108. -kan betraktas som en vithetskritik.

 109. Hon skrev konkret om det som senare
  kom att kallas svensk exceptionalism-

 110. -d.v.s. den nationella berättelsen om
  Sverige som internationellt föredöme-

 111. -inom jämlikhet, tolerans
  och demokrati.

 112. Sontag skriver att svenskarnas
  "höga grad av självmedvetenhet"-

 113. -"kan man delvis förvänta sig
  av ett folk med stark övertygelse"-

 114. -"om sitt lands
  moraliska överlägsenhet".

 115. Hon talar om svala känslostrukturer-

 116. -och frånvaron av
  konflikt och nyfikenhet.

 117. "Så långt det går har situationer ord
  för vad de utger sig för att vara."

 118. Det här är en nyckelformulering.

 119. Jag och andra har sett många exempel
  på det förhållningssättet.

 120. Jag ska berätta om en egen erfarenhet
  från en undervisningssituation.

 121. Det var en föreläsning på dåvarande
  Statens ljud- och bildarkiv.

 122. Där hade jag ordnat en visning
  av kortfilmen "Vita myror"-

 123. -som inkluderade ett anförande
  av regissören Bo Bjelfvenstam själv.

 124. Filmen visar svenska aktörers intressen
  i Afrika.

 125. De kan enligt filmen inte separeras från
  den rasistiska maktdynamik-

 126. -som i slutet av 60-talet råder
  i de avkoloniserade områdena.

 127. Den lyfter fram västs ekonomiska
  exploatering av syd generellt-

 128. -och visar hur svenska utvecklings-
  experter, missionärer och ingenjörer-

 129. -städslar den svarta befolkningen
  som sina tjänare och arbetare.

 130. På samma sätt som övriga européer
  går de in i en given härskarposition-

 131. -i länder som Kenya och Tanzania.

 132. Tjänstefolket visas i bild
  liksom deras arbete.

 133. Efter visningen räckte nån i publiken
  upp handen för att fråga:

 134. "Vad är egentligen problemet
  i relationen?"

 135. "Piskade de vita de svarta?"

 136. Det var det visuella beviset för att
  en maktojämlikhet skulle kunna råda.

 137. Ingenting mindre sågs som ett bevis.

 138. Sån brist på föreställningsförmåga
  ses ofta som saklighet och distans.

 139. Själv ser jag det, flera år efteråt, som
  en naiv och brutal utblick.

 140. Den taggar in i den impuls som i höst
  har tillåtit många att tycka-

 141. -att nästan ingen nivå
  av rapporterad rasism kan bevisa-

 142. -att en rasistisk handling har skett.

 143. Detsamma gäller det offentliga samtalet
  om stereotyper.

 144. Egen etisk reflektion eller beläsenhet i
  ämnet ska inte behövas

 145. Snarare ska en neutral betraktare,
  som är vit-

 146. -bedöma
  vad som verkligen är rasistiskt.

 147. En Facebook-vän betraktade det här
  som en allergi-

 148. -som hon kallade
  "informationsintolerans".

 149. Det som inte syns på ytan
  eller inte räknas äger inte rum.

 150. Jag tänkte låta mig inspireras
  av vad Eduardo Bonilla-Silva sa-

 151. -om sin position som svart
  i ett prestigefyllt yrke-

 152. -för att belysa det som inte syns. Jag
  är inte så viktig i sammanhanget.

 153. Men om jag som har en doktorsgrad, talar
  till er och verkar må fint-

 154. -så gör jag antagligen det,
  enligt en sån bedömning.

 155. Vad jag skulle berätta om mina
  dolda villkor har ingen betydelse-

 156. -för den genomsnittliga betraktaren
  vill se bevis på ytnivå.

 157. För att ytterligare försöka övertyga
  den som tvivlar-

 158. -ska jag ge en kort överblick-

 159. -av hur det nu kan se ut
  för den svarta minoriteten i Sverige.

 160. Det står sällan om det i tidningen, för
  det tillskrivs ingen betydelse.

 161. Det jag säger
  gäller i princip den senaste månaden-

 162. -och jag sorterar inte
  olika stora händelser-

 163. -för jag vill inte att man skiljer
  mellan små och stora rasismer.

 164. Det är annars en diskussion som
  dominerar det offentliga samtalet nu:

 165. Man sorterar rasismer,
  och jag vill vägra det.

 166. Det är en listning
  av händelser ute i samhället-

 167. -som jag har hört om
  främst genom Facebook.

 168. En vit mor hittar sitt bruna barn när
  det försöker tvätta bort sin hudfärg.

 169. En svart tonåring
  får båda armarna brutna.

 170. Det är ett av två svåra fall
  av misshandel samma vecka.

 171. En svart familj hotas av vräkning från
  sin lägenhet-

 172. -utan föregående varning
  eller konkreta bevis.

 173. De betecknas även som kriminella,
  också det utan bevis.

 174. Vid överlåtelsen av en lokal
  som hyrts av svarta-

 175. -vill en bostadsrättsförening
  få bort dem. Konflikten är olöst.

 176. Ett barn vill inte att hennes svarta
  pappa följer henne till förskolan-

 177. -då hon tvingas av kamraterna
  att säga att hon är en "N".

 178. En afrosvensk pojke blir av en vit
  kvinna bortkörd från sitt bussäte.

 179. Hon vill inte sitta bredvid en sån.

 180. Sen har jag en egen berättelse.

 181. Jag har två egentligen,
  men den ena har jag förträngt.

 182. Mitt eget tillägg:

 183. Jag ska precis kliva av bussen-

 184. -och utgången i mitten blockeras-

 185. -av en vit kvinna
  med vagn med en tvååring i.

 186. Hon glömmer världen för en stund
  och stannar i utgången-

 187. -för att trösta sitt barnbarn.

 188. När jag kommer av bussen ser jag-

 189. -att en ung, svart man
  vid de bakre dörrarna-

 190. -försöker komma på samma buss
  med sin barnvagn.

 191. Då stänger chauffören dörrarna.

 192. Mannen och jag tittar förfärat
  på varandra och sen på chauffören-

 193. -men ingen av oss skriker.
  Vi är bara stumma av häpnad.

 194. Jag har ett annat exempel på sånt som
  inte syns i det sociala samspelet-

 195. -och som diskuteras
  av Elisabeth Kaya Susanna-

 196. -som skriver en masteruppsats
  om svarta muslimska kvinnor.

 197. Min förhoppning var att hon skulle vara
  här och läsa stycket själv-

 198. -men hon kan nog inte det,
  för hon har ett litet barn.

 199. Då jag inte ser henne
  läser jag det själv.

 200. Det skulle kunna ringas in som
  en erfarenhet av att vara invandrare-

 201. -i vårdapparaten-

 202. -och bli problematiserad
  av myndigheter och vård.

 203. Texten heter:

 204. "Diagnosis: You are suffering
  from intersectional oppression."

 205. Jag ska läsa ett gott stycke
  och börjar "in medias res".

 206. "Kanske kan orättvisorna bli tydliga
  för dem som slipper känna av dem."

 207. "I undertiteln till texten
  finns ett hopp om att min psykolog"-

 208. -"alla kommunala tjänstemän
  jag tampats med och många vänner"-

 209. -"ska förstå vad
  intersektionellt förtryck betyder."

 210. "Det skulle göra mina besök
  hos psykologen mindre traumatiska..."

 211. "Det skulle göra besöken
  mindre traumatiska"-

 212. -"om jag slapp övertyga
  en vit medelklasskvinna"-

 213. -"om att min mentala hälsa"-

 214. -"inte bara beror på
  isolerade barndomshändelser"-

 215. -"som skadat mitt sätt att hantera
  min yttre och inre värld"-

 216. -"utan på systematiska övergrepp
  som definierat mig som 'den andra'"-

 217. -"som pågår än i dag,
  även i Sverige."

 218. "Hennes reaktion
  på mina problem i Sverige:"

 219. "'Inte alla, d.v.s. färgade,
  känner som du'"-

 220. -"eller 'rasismen finns överallt'".

 221. "'Mitt vita barn kallades...'"
  Nu berättar psykologen själv nåt.

 222. "'Mitt vita barn kallades -
  infoga kränkande tillmäle'"-

 223. -"'i ett invandrarområde,
  och det påverkade honom.'"

 224. "Att helt nivellera rasism
  så som min psykolog här gör"-

 225. -"är kanske inte menat
  att undergräva mig direkt."

 226. "Hon är nog inte medveten om sin
  vithet, men det är ett exempel på"-

 227. -"hur den vita rasens överlägsenhet
  tar sig uttryck i vardagen."

 228. "Det förringar det som de mest
  marginaliserade i Sverige upplever."

 229. "Jag försöker förklara
  att vi ingår i en maktstruktur"-

 230. -"och även om hennes vita barn
  påverkas tillfälligt av rasismen"-

 231. -"särskilt i det området"-

 232. -"har den isolerade händelsen
  ingen påverkan på hans möjligheter-"

 233. -"att skaffa jobb och bostad, eller
  att bli respekterad i samhället"-

 234. -"i Sverige så väl som utomlands."

 235. "Han är den positiva norm som ligger
  till grund för landets identitet."

 236. "Sverige och övriga länder i norr
  exporterar framgångsrikt normen"-

 237. -"världen över,
  inte minst till utvecklingsländer."

 238. "Jag gillar hur Obama definierar
  vitas privilegier i sina memoarer:"

 239. "'Ni bär ert arv med er, och rasen
  öppnar dörrar världen över'."

 240. "'Känslan av att ha rätt
  att äga och ockupera världen'"-

 241. -"'är ett symptom på
  de vitas privilegier.'"

 242. "Min psykologs barn kan ha flera
  identiteter att anpassa sig till."

 243. "Han kan välja mellan många vita
  identiteter, eller skapa en ny."

 244. "Detsamma gäller inte för svarta,
  som Jan Peieterse Nederveen skriver"-

 245. -"i 'White on Black -
  Images of Africa and blacks...'."

 246. "Negativa bilder av vita
  skapade svarta afrikaner"-

 247. -"kan inte jämföras med kraften
  i bilder av svarta skapade av vita."

 248. "Svarta afrikaner har inte förslavat
  miljontals européer i flera sekler"-

 249. -"tvingat dem att emigrera"-

 250. "-ockuperat Europa och förstört
  deras ekosystem och samhällen."

 251. "De har inte heller försökt utplåna
  vita genom rasbiologiska planer"-

 252. -"och vetenskapliga studier i t.ex.
  antropologi, historia och medicin."

 253. "Svarta har inte begått fysiskt
  och kulturellt folkmord på vita."

 254. "Jag har gett psykologen min
  överlevnadsbibel 'Sister outsider'"-

 255. -"i hopp om att hon ska läsa den
  och förstå mig bättre."

 256. Det är en upptakt
  till det som inte syns.

 257. Det gäller diskrimineringsgrunder
  för många grupper i samhället-

 258. -men den svarta gruppen
  är särskilt utsatt-

 259. -för det som hamnar under era näsor och
  blir en nyhet är inte givet.

 260. För att återgå till Susan Sontag
  innan jag går vidare:

 261. På många sätt
  föregriper hennes iakttagelser...

 262. Hennes iakttagelse om att ta saker för
  vad de förefaller att vara-

 263. -föregriper vårt politiska läge-

 264. -liksom Åke Dauns skrivande
  om svenska mentaliteter-

 265. -där han ringar in i förväg
  det diskussionsläge vi har nu.

 266. Hans påpekande att svenskar ofta ser
  starka politiska ställningstaganden-

 267. -som nåt alarmistiskt och barnsligt-

 268. -har i höst
  aktualiserats flera gånger.

 269. Med "svenskar"
  menar jag alla svenskar.

 270. Inte bara vita svenskar tänker så,
  utan alla socialiseras in i det.

 271. Därför är det svårt
  att åstadkomma nån förändring.

 272. Den som i dag tycker att påståendet
  om vår kollektiva konflikträdsla-

 273. -har traderats och tömts på innehåll-

 274. -bör återvända
  till Sontags och Dauns observationer-

 275. -av välfärdens bieffekter, d.v.s.
  oförståelse för fara, konflikt-

 276. -och patosfyllt engagemang.

 277. Begäret efter balans, förnuft
  och neutralitet i höstens debatter-

 278. -sammanstrålar i exceptionalistiska
  förhållningar med historisk botten.

 279. De döljer delvis
  vad som står på spel-

 280. -i många politiska diskussioner
  i vårt postkoloniala samhälle.

 281. Vitt, liberalt, eller postpolitiskt
  tvivel inför angelägenhetsgraden-

 282. -i frågor om social ojämlikhet
  lägger sig allt oftare i vägen-

 283. -för möjligheterna att låta
  meningsskiljaktigheter ventileras.

 284. Det gäller både på hög och låg nivå -
  både högkulturellt och lågkulturellt-

 285. -som vi har sett med
  Liten skär, Forserum och Tintin.

 286. Vårt politiska läge påminner om det
  statsvetaren Chantal Mouffe talat om:

 287. Att postpolitiska förhållningssätt
  springer ur liberala föreställningar-

 288. -om att samhället
  inte längre är hegemoniskt-

 289. -och att politisk antagonism
  där gjorts överflödig.

 290. I en sån världsbild ses politisk
  konflikt som ett arkaiskt fenomen-

 291. -som bör elimineras och ersättas av-

 292. -transparent kommunikation
  mellan rationella parter-

 293. -som når konsensus
  om universella värden.

 294. Det ses som en okomplicerad process
  officiellt.

 295. Hon skriver: "De som utmanar denna
  optimistiska syn på demokratin"-

 296. -"uppfattas automatiskt
  som demokratins fiender."

 297. Politiska höger-vänster-motsättningar
  omvandlas till moraliska såna-

 298. -vilket får farliga konsekvenser-

 299. -då ömsesidighet inte längre ryms
  i intressekonflikten.

 300. Det spektrum av liberala perspektiv som
  ingår i en postpolitisk hegemoni-

 301. -erkänner inga meningsmotståndare-

 302. -bara fiender som ska utdefinieras eller
  kriminaliseras.

 303. I det svenska diskussionsklimatet
  har mediaoffentligheten-

 304. -snabbt godtagit premisserna för
  utvecklingen, utan att granska dem.

 305. Språkbrukets snabba förändring
  är ett av de mest tydliga tecknen.

 306. Fast de sociala klyftorna ökar-

 307. -får vi signaler om
  att frikoppla fenomenen-

 308. -från de betecknande beskrivningarna.

 309. Jag är inte den första att notera
  hur ordet "utanförskap"-

 310. -allt oftare använts på senare år,
  först i Europa och sen här hos oss.

 311. Det används för att man ska slippa närma
  sig frågor-

 312. -om hur en utveckling mot
  ökad segregation kan ha gått till.

 313. Problemen skjuts över på de utsatta-

 314. -som om sociala orättvisor uppstod genom
  deras inneboende motsträvighet.

 315. Det är inget nytt problem.

 316. I USA talade man på 80-talet-

 317. -om nyliberalernas utpekande av
  "the undeserving poor".

 318. Om man går tillbaka till vår vardag-

 319. -finns det nåt skrämmande och rörande i
  den svenska postpolitiska impulsen-

 320. -att via ett maktundvikande språkbruk
  undanta Sverige från de problem-

 321. -som vi redan är involverade i,
  och alltid har varit.

 322. De diskreta ordvalens strategi-

 323. -skvallrar om en beröringsångest inför
  sociala orättvisor-

 324. -som det samhälleliga "viet"
  inte kan eller vill identifieras med.

 325. Snart tål ingenting
  att nämnas vid sitt rätta namn.

 326. Förra året försökte jag ifrågasätta det
  färgblinda språkbruk-

 327. -som vävdes kring bilder av
  invandrarskap och rasism i media.

 328. Nyhetsrapporteringen kring Malmö-
  skjutningarna hade formulerats så-

 329. -att man bidrog till att dölja
  att det var bruna och svarta offer.

 330. Då media inte ville diskutera det då
  eller tycktes fatta vad det innebär-

 331. -skriver jag det nu.

 332. Ängslan för att nämna hudfärg
  bland flertalet medieaktörer-

 333. -behövde uppenbarligen prioriteras
  till varje pris.

 334. I ett skarpt läge gavs normativ
  färgblindhet moraliskt företräde-

 335. -framför intresset att rädda liv.

 336. Den språkliga distanseringen
  från det som hänt-

 337. -blev ingen engångsföreteelse.

 338. I år när Peter Mangs
  stod inför rätta-

 339. -hade diskretionen
  i mediarapporteringen ökat.

 340. Han beskrevs som en "serieskytt",
  som om han ägnat sig åt en idrott.

 341. En del har raljerat över ordvalet-

 342. -men en brist på nyfikenhet
  råder i offentligheten-

 343. -kring hur man kommit fram till
  att kalla seriemördaren det.

 344. Är det ett slags
  freudiansk felsägning?

 345. Nu hoppar jag lite.

 346. Det framstår som om det blivit upptill
  de dominanta samhällsskikten-

 347. -att avgöra hur vår omvärld
  får upplevas och beskrivas.

 348. Man kan kalla hållningen
  passiv-aggressiv-

 349. -där ond tro-

 350. -och ett separatistiskt, expansivt
  lyckokrav samverkar-

 351. -och ger mandat att lägga
  alla andra hänsyn under sig.

 352. Den hållningen är knappast ny. Det som
  skrämmer mig i vårt sammanhang-

 353. -är att lyckokravets erfarenhet-

 354. -är att de lyckligt lottade
  är just lottade till det.

 355. Sara Granérs
  "Kan ni svälta lite tystare?"-

 356. -outade på ett tydligt sätt
  den här hållningen.

 357. Sara Ahmed menar att
  det postpolitiska kravet på lycka-

 358. -utgår från att om nåt känns bra för
  det normativa vita subjektet-

 359. -är det bra. Det individualiserade,
  framgångsbaserade lyckokriteriet-

 360. -underkastar marginaliserade grupper-

 361. -kravet att leva efter
  en önskebaserad verklighetsbild.

 362. Redan Susan Sontag menade att...

 363. ...exceptionalistiska
  affektiva register-

 364. -blir ett slags strategiska verktyg för
  att upprätta social stabilitet.

 365. Man dämpar konflikter på det sättet,
  och upprätthåller stabilitet.

 366. Om lycka i ett postpolitiskt klimat-

 367. -används för att definiera maktdynamiken
  i sociala relationer-

 368. -på nya eller nygamla sätt-

 369. -så har Ahmed följt dessa rörelser
  och envist återpolitiserat dem.

 370. Det är skillnad på om lyckokravet
  uttrycks under- eller ovanifrån.

 371. Hon citerar Audre Lordes berättelser om
  att som svart barn-

 372. -bli bespottad av vita på gatan-

 373. -och hur barnets mor
  torkar bort spottet-

 374. -och behandlar händelsen
  som om den vore utan betydelse.

 375. Senare blev det onämnbara minnen.

 376. Ahmed skriver i relation till det:

 377. "Vissa av oss väljer att inte tala om
  det som orsakar lidande"-

 378. -"för att skydda dem vi älskar eller
  oss själva från att bli sårade."

 379. "Det är åtminstone menat att skydda."

 380. "Även om vi tar skydd bakom lyckan
  fungerar den inte alltid som skydd."

 381. "Den kan dölja lidandets orsaker"-

 382. -"och få det att se ut som om
  andra själva åsamkar sitt lidande."

 383. Här är ett citat från Lorde själv:

 384. "'Att se saker från den ljusa sidan'
  är en eufemism för att mörka saker."

 385. Det svenska postpolitiska tillståndet
  föreskriver också förnöjsamhet-

 386. -oavsett vad som inträffar.

 387. Det ska enligt en sån normbild-

 388. -skapas en rågång mellan sunt förnuft
  och konstlad politisk korrekthet.

 389. "Viet" vars erfarenheter spelar roll ska
  inte nämna obehagligheter.

 390. Den här mentaliteten verbaliseras
  ner på banalaste vardagsnivå.

 391. Man "tar bort" husdjur
  när de blir gamla och sjuka.

 392. Förut vågade man säga
  att man avlivade dem.

 393. Hör, säg och se intet ont,
  så kan du leva i de bästa av världar.

 394. Sen kan du göra vad du vill.

 395. Om inget problematiskt
  kan spåras i språket försvinner det.

 396. Nu går jag över till en motreaktion mot
  det här känsloläget-

 397. -som utgår från "das plumpe denken".

 398. Dem som går emot förnöjsamhetens krav på
  neutralitet i verklighetsbilderna-

 399. -behandlas nu
  med allt större hänsynslöshet.

 400. Många av de liberala förespråkare
  som hörs mest-

 401. -tror att sunt tänkande människor alltid
  står i den neutrala mitten-

 402. -oavsett vilka åsikter de förfäktar.

 403. Vad som står på spel, och för vem, blir
  då av underordnad betydelse.

 404. Som de svenska mentaliteterna-

 405. -betecknas mitten som emblematisk
  för balans och förstånd.

 406. Man ska inte ta ställning,
  utan lugnt iaktta frågan på distans.

 407. Det här är naturligtvis inget nytt-

 408. -men högerkantringen har gått fort
  och har redan normaliserats.

 409. Det gav ett brutalt uppvaknande
  till snabbheten i förändringen-

 410. -att se Lena Anderssons
  rasistiska argumentation-

 411. -på ledarplats i Dagens Nyheter i år.

 412. Där liknar hon mångfald och migration
  vid horder av mördarsniglar.

 413. Ytterst få intresserar sig för det-

 414. -och krönikan gav endast upphov till
  ljumma reaktioner, om några alls.

 415. En del trodde att hon talade om riktiga
  mördarsniglar i allmänhet.

 416. Många sa sig inte förstå
  vad hon menade.

 417. Andra drog sig stumt undan
  när det fördes på tal.

 418. Det var tyst i cirka en månad.

 419. Sen blossade en liten diskussion upp
  på Facebook, i min bekantskapskrets.

 420. I andra kretsar
  har det kanske blivit större.

 421. Till slut skrev folk till Andersson för
  att fråga vad hon menade-

 422. -då de trodde att hon själv
  kunde förklara sina egna impulser-

 423. -och ärligt bekänna
  om hon verkligen var rasistisk.

 424. I dagsläget-

 425. -är den intentionsdrivna argumentationen
  ganska envis.

 426. Det är svårt att kritisera den.
  Folk vill tro på intentioner.

 427. Säger en skribent att hen menar väl
  så blir hen trodd.

 428. Den otaliga företrädaren för mitten-

 429. -får inte sättas i samband
  med nåt obehagligt-

 430. -som historia, världshändelser
  eller politiska strömningar.

 431. Det liberala jaget tyngs inte
  av att ingå i nåt sammanhang.

 432. Hur orimlig självbilden än är har ingen
  argumentation kunnat rubba den.

 433. Det offentliga samtalet ger mycket
  utrymme åt politisk amnesi.

 434. Saker hänger inte ihop.
  Vi lever inte i nåt sammanhang-

 435. -och ingen problematisk del
  av vår historia griper in i nuet.

 436. Så har jag ett inlägg som motargument
  mot toleransbegreppet-

 437. -och diskussionsläget.

 438. På senare tid har jag sett flera
  som vill återpolitisera-

 439. -den postpolitiska kampen
  om tolkningsföreträdet.

 440. De knyter an till Brechts kritiska
  estetik och "det grova tänkandet"-

 441. -eller "das plumpe denken".

 442. Det myntades under Weimarregimen.
  Som en del av den nya sakligheten-

 443. -utvecklades grovt tänkande för att
  väcka arbetarklassen till reflektion.

 444. Jag ska förklara hur grovt tänkande kan
  förstås och iscensättas-

 445. -för att sen länka Brechts kritiska
  estetik till samtidiga filmexempel-

 446. -där samhällets unga, diskriminerade
  talar till ett lomhört samhälle.

 447. Dem som betraktar sig själva
  som den neutrala mitten tilltalas.

 448. De marginaliserade, diskriminerade och
  segregerade ungdomarna-

 449. -ser sig som dem som mobiliserar hopp
  till skillnad från andra grupper.

 450. Det hoppar vi.

 451. Om man kort ska sammanfatta
  "das plumpe denken", kan man säga...

 452. Nu försvinner pappren.

 453. Det ursprungliga tyska begreppet
  "das plumpe denken"-

 454. -ger associationer
  till en grov tankepraktik.

 455. Car-Henning Wijkmarks översättning
  är "naivt tänkande"-

 456. -vilket gör att det förlorar
  sin politiska udd och medvetenhet.

 457. I Hannah Arendts diskussion som
  översatts till engelska kallas det-

 458. -"crude thinking" - "grovt tänkande"-

 459. -och framstår
  som en reflekterad aktivitet-

 460. -en medveten grovhetens strategi-

 461. -som man både kan associera med
  rå sammanställning och grovhet.

 462. Hon resonerar via Walter Benjamin
  som menade att förhållningssättet-

 463. -var en teori som kunde bli praktik.

 464. En tanke måste vara grov för att komma
  till sin rätt i handling.

 465. Det grova tänkandets praktik innebär-

 466. -att några tar tolkningsföreträdet-

 467. -genom politiserade förenklingar
  i sin tolkning av sociala relationer.

 468. Via estetiska representationer
  av ett givet socialt sammanhang-

 469. -försöker de skala bort de lager av
  acceptans, försoning och förtroende-

 470. -som är viktiga delar i ett samhälles
  vardagliga maktdynamik.

 471. Den grova tankens estetik visar däremot
  naket på sakernas tillstånd-

 472. -exempelvis intressekonflikter.

 473. Man vill skapa oavvisliga påståenden-

 474. -om den fiktiva värld som representeras
  och om världen utanför.

 475. Enligt Benjamin, som tolkade Brecht-

 476. -kunde de vardagliga ordspråken kallas
  en skola i grovt tänkande-

 477. -då de tydliggjorde oundviklig logik.

 478. De säger nåt väsentligt
  om sociala maktrelationer.

 479. Ett exempel är det enkla
  "ingen rök utan eld".

 480. Brechts episka teater
  med sin kritiska teknik-

 481. -vände sig mot det han betecknade-

 482. -som borgerligt försjunkande
  i illusionsskapande berättelser.

 483. Den syftade i stället till att fostra
  publiken till politiskt uppvaknande-

 484. -så att de skulle granska
  sin egen situation.

 485. Tanken var att skapa distans och
  förvåning över pjäsens berättelser-

 486. -genom främmandegöring-

 487. -som plötsliga avbrott, sångnummer eller
  politiska tablåer-

 488. -som visar på
  konfliktfyllda ögonblick.

 489. Syftet var att åskådliggöra tillstånd
  snarare än berättelseutveckling.

 490. Numren rymde ofta distanserande
  kommentarer till berättelsen-

 491. -som därigenom ramades in som en typ av
  lärostycke för arbetarpubliken.

 492. Skådespelet skulle mana till förvåning
  snarare än empati.

 493. Idealt skulle den reflektera över
  karaktärernas livsvillkor-

 494. -och genom avbrotten
  stimulera politisk reflektion.

 495. Benjamin skriver om Brecht så här:

 496. "Den episka teatern riktar sig till dem
  som inte tänker utan anledning."

 497. I det sammanhanget spelar historia
  en viktig roll som retorisk resurs.

 498. Redan kända samhällsföreteelser-

 499. -ses som lämpliga berättelsemotiv,
  då de kan fungera som fabler.

 500. Man ville framställa oavvisliga
  påståenden med historien som stöd.

 501. För en stund sen...
  Nej, för en tid sen-

 502. -fick jag se filmen
  "Ras, rum, rörelse"-

 503. -som är ett sammandrag
  av Revolution Poetrys performance-

 504. -i somras.

 505. En del av dem som tar micken
  ser ut att framställa ett klasshat-

 506. -utifrån
  en "das plumpe denken"-logik.

 507. Antagonismen frammanas
  genom konfrontationer-

 508. -där poetens frasering och språk-

 509. -lyfter fram en konflikt om
  tolkningsföreträdet i samhället.

 510. Man försöker lyfta fram
  att en konflikt finns.

 511. Enligt min tolkning adresserar de
  den del av den vita majoritet-

 512. -som glider undan och inte ser sig som
  tilltalad av kritik.

 513. De vill slå hål på oskulden.

 514. Att kalla det "performativt klasshat"
  räcker egentligen inte-

 515. -utan det handlar om
  ett slags intersektionell övning.

 516. Man försöker
  tänja och vända på ordens valörer-

 517. -turnera olika idiomatiska uttryck-

 518. -lyssna på språket
  med ett musikaliskt öra-

 519. -och trotsa de etablerade betydelser
  som vardagsnivån i språket har.

 520. Det är alltså när vi känner
  att vi använder språket som verktyg-

 521. -utan att orden smakar nåt speciellt.

 522. Poeterna utsätter också den samtida
  kulturen och dess språkbruk-

 523. -för en intersektionell granskning-

 524. -som gestaltas
  som en kartläggning av livsvillkor-

 525. -i meditativa framställningar
  eller snabba ordkaskader-

 526. -men oavsett tempo
  blir det ett slags showdown.

 527. En av dem som gör det är
  "Så jävla Södermalm"-

 528. -ett livsstilsorienterat,
  vithetskritiskt hate speech-

 529. -mot det politiskt korrekta heteroskikt
  i samhället-

 530. -som säger sig bejaka queerhet,
  feminism, bruket av "hen" och olika.

 531. Det samhällsskikt
  som står i skottlinjen-

 532. -är nöjda, välbetalda människor-

 533. -som behagsjukt anammar
  det politiskt korrekta.

 534. Jag brukar tillbakavisa
  termen "politiskt korrekt"-

 535. -då jag själv och andra engagerade
  blir anklagade för det.

 536. Men styckena visar att det kanske finns
  en politiskt korrekt hållning.

 537. Möjligen... Vi får se.

 538. Vi är från den adliga linjen. Låt kungen
  abdikera, så Abdi kan regera.

 539. "Blått blod" heter den.

 540. De som vill ha kronan på huvudet
  har den i hälarna. Härliga hälare.

 541. Kedjerökande, tjejtjusande tjålare
  från rikets otryggaste område-

 542. -bedragen på lönedagen. Inga parra, men
  för stolt för bidragen.

 543. Kanske bryter lagen?
  Dags att bryta mönster.

 544. Trött på ramaskrin och att referera till
  Farbror blå. Vill citera Taube.

 545. Flickan i Havanna har inga pengar kvar.
  Sitter och vinkar åt en karl.

 546. Samtidigt dricker vi kubanskt och
  blir kära i guzzar med samma roll.

 547. Dags att bryta mönster.

 548. Förlåt mamma. Jag älskar dig, fast vi
  svär på ditt huvud när vi ljuger.

 549. Det blir komplext när även madonnan blir
  kallad för hora-

 550. -när tunnelbana 11 och 10
  gett dig tunnelseende.

 551. Carl Gustaf, jag slickar ditt huvud och
  postar ett vykort från en förort.

 552. En dag kör jag också italienskt
  och kysser nåt brasilianskt-

 553. -men tills dess sitter jag på tronen
  högt ovan marken och spottar ner.

 554. Vi kör "Så jävla Södermalm".

 555. Vi kör den med lite musik.

 556. Södermalm är så jävla Södermalm.

 557. Han eller hon eller hen som bor där är
  också så jävla Södermalm-

 558. -på grund av att de bara bor där
  för att det är så jävla Södermalm.

 559. Det är så jävla Södermalm att bo
  i en svindyr etta på tjugo kvadrat-

 560. -när man kan bo tjugo minuter utanför
  och mycket billigare.

 561. Men tjugo minuter utanför
  och mycket billigare-

 562. -är så inte Södermalm.

 563. Att få valuta för pengarna
  är inte Södermalm.

 564. Men framförallt: Utanför Södermalm
  finns inte ställen med spexiga namn-

 565. -som Underbara bar, eller konstgallerier
  som heter Konstigt.

 566. Utanför Södermalm kan man inte köpa
  begagnade kallingar för en tusenlapp-

 567. -och kalla skiten för vintage.

 568. Utanför Södermalm
  kallar man inte sånt här för kultur-

 569. -och det är därför du, ditt äckel,
  bor på Södermalm.

 570. Jag bajsar på Södermalm,
  för det är så jävla Södermalm.

 571. Jag bajsar på dig som bor där,
  för det är så Södermalm.

 572. Jag bajsar på din valsedel
  där du kryssar i Fi.

 573. Fi är så jävla Södermalm.

 574. Jag bajsar på att du jobbar
  med reklam, men kallar dig socialist.

 575. Jag bajsar
  på allt som gör dig till den du är.

 576. Jag bajsar på att du har "Vi gillar
  olika"-märket på ditt Facebook-foto.

 577. Du gillar egentligen inte olika.
  Du har inte en enda blattepolare-

 578. -och om du har en blattepolare-

 579. -så är han, hon eller fucking hen
  en jävla husblatte till iranier-

 580. -som inte heller har
  en enda blattepolare-

 581. -vars profilbild på Facebook
  också utger sig för att gilla olika!

 582. Som sagt, jag tror inte att det är hat
  mot Fi eller bruket av "hen"-

 583. -eller nåt i sig som står i fokus.

 584. På Facebook uppstod en diskussion
  om vem som egentligen var tilltalade-

 585. -och konfronterade i framförandet
  av "Så jävla Södermalm".

 586. Jag kan vara både okänslig
  och inte så lite heteronormativ-

 587. -då jag känner mig lugn, även om jag får
  för mig att jag är tilltalad-

 588. -som en ganska förljugen typ. Visst...

 589. En lesbisk väninna blev upprörd
  och diskuterade med dem.

 590. Hon tyckte att de var homofobiska.

 591. Jag tror inte att den vänder sig mot
  verklighetens HBTQ-

 592. -verklighetens hen, verklighetens Fi
  eller rörelsen "Vi gillar olika"-

 593. -utan mot det liknöjda
  men politiskt korrekta samhällsskikt-

 594. -som inte aktivt arbetar för detta men
  gillar allt detta-

 595. -mest som en politisk fjäder i hatten
  för sig själv och sin livsstil.

 596. Detta skikt av gissningsvis
  heteropersoner mitt i karriären-

 597. -har anammat
  allt som är politiskt korrekt-

 598. -och beskrivs
  som havande koketta vänsteråsikter-

 599. -men är egentligen entreprenörer
  som bejakar nyliberala värderingar.

 600. Den hållningen kritiserar man här.

 601. Gruppen distanserar sig från
  men kramar invandrare-

 602. -och förhandlar med tolerans genom att
  välja nån enstaka välkammad vän.

 603. Det här ser jag som ett exempel på grovt
  tänkande, grovt tolkande-

 604. -eller en skrikande
  misstankens hermeneutik.

 605. Översättning: Sofie B. Grankvist
  www.broadcasttext.com

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Sverige - självbild utan grund

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Forskaren Ylva Habel ger en bild av hur den svenska exceptionalismen står i bjärt kontrast till den rasism som präglar det svenska samhället. Rasismen avtar heller inte, utan ökar, hävdar Habel. Arrangör: Mångkulturellt centrum. Inspelat i november 2012.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Rasism och främlingsfientlighet
Ämnesord:
Minoriteter, Rasism, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Sverige
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Varning för ras

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Från Martin Luther King till Obama

Eduardo Bonilla-Silva, professor i sociologi, berättar varför Obamas vinst i det amerikanska presidentvalet inte betydde någonting för de svartas situation i USA. Obama är en borgerlig politiker - ingen radikal visionär, menar Bonilla-Silva.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Publikens frågor till Eduardo Bonilla-Silva

Eduardo Bonilla-Silva, professor i sociologi, svarar på publikens frågor efter sitt föredrag om Obama som upprätthållare av status quo i det amerikanska samhället.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Fixerad på vithet

Raka Shome, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap, visar hur den vita feminina identiteten representeras och skapas med hjälp av mindfulness och östasiatiska traditioner.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Kärlek utan gränser

I sin forskning har Jin Haritaworn studerat hur rasismen ser ut i en gränslös värld, där kön, hudfärg, sexualitet och etnicitet blandas i allt högre grad.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Debatt

Hur antirasistiskt är Sverige? Samtidigt som Sverige uppfattar sig som det är skillnaden i levnadsstandard mellan människor med olika hudfärger större än i andra länder. Med Eduardo Bonilla-Silvia, Raka Shome, Jin Haritaworn och Catrin Lundström.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Är gult fult?

Astrid Trotzig läser ur sin debutroman "Blod är tjockare än vatten" och resonerar om hur rasismen i Sverige ser ut idag. Hennes slutsats är kort: "Det har inte blivit så mycket bättre".

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Sverige - självbild utan grund

Forskaren Ylva Habel ger en bild av hur den svenska exceptionalismen står i bjärt kontrast till den rasism som präglar det svenska samhället. Rasismen avtar heller inte, utan ökar, hävdar Habel.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Debatt: Varför behöver vi tala om ras?

"Ras" har länge varit ett bannlyst begrepp i Sverige, men debattörerna menar att rasbegreppet behövs för att synliggöra den rasism som finns i det svenska samhället. Med Kitimbwa Sabuni, Sissela Nordling Blanco, Victoria Kawesa och Nathan Hammelberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Inledning

Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten, inledningstalar. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Tema: Barn som brottsoffer. Inspelat den 21 februari på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - rasism

Det diskriminerande samhället

Under de senaste decennierna har flera studier belagt att det sker etnisk diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden i Sverige. Vi tittar närmare på olika förklaringsmodeller som används inom akademin för att förstå hur diskriminering uppstår.

Fråga oss