Titta

UR Samtiden - Varning för ras

UR Samtiden - Varning för ras

Om UR Samtiden - Varning för ras

I Sverige, ett land som gärna ser sig som antirasistiskt, är begreppet ras ett närmast förbjudet begrepp. Men självbilden och verkligheten stämmer inte överens. Under två dagar samtalar forskare och debattörer om hur ras och vithet hjälper till att forma klyftor i samhället. Arrangör: Mångkulturellt centrum. Inspelat i november 2012.

Till första programmet

UR Samtiden - Varning för ras: Kärlek utan gränserDela
 1. Det känns verkligen stort
  att vara här-

 2. -på den första konferensen
  om ras och vithet i Sverige.

 3. Jag vet vad som krävs
  för att synliggöra ras-

 4. -i sammanhang
  som inte ens uppfattas som vita.

 5. Man är inte medveten om vitheten.
  Hörs jag ordentligt?

 6. Jag hoppas
  att alla transnationella importer-

 7. -från USA och Kanada...

 8. Jag har just korsat Atlanten, precis
  som många färgade från Europa.

 9. Jag fick korsa Atlanten eftersom det
  var svårt att prata om frågorna här.

 10. Men det händer intressanta saker-

 11. -delvis inom institutioner
  och delvis utanför-

 12. -som vi kanske kan prata om.

 13. Hur kan man stötta yngre
  färgade människor från Europa-

 14. -som ofta arbetar med det här-

 15. -utan några mentorer.

 16. Det var intressant att lyssna
  på föredragen tidigare i dag.

 17. Jag visste inte exakt vad de skulle
  handla om, men mycket sammanfaller.

 18. Eduardo sa att vit makt fungerar
  bättre med ett icke-vitt ansikte.

 19. Hur muterar rasism
  i ett nyliberalt sammanhang-

 20. -där man gärna pratar om mångfald,
  samtidigt som rasismen finns kvar.

 21. Du tog upp skiftet från välfärd
  till välbefinnande-

 22. -och rasifierade kroppars roll.

 23. Det dyker liksom upp
  från andra hållet.

 24. Jag ska ta upp olika saker.
  Jag börjar med något positivt.

 25. Det är ämnet för min nya bok
  "The Biopolitics of Mixing".

 26. Jag kommer att avsluta med
  att gå från det till något negativt.

 27. Jag går från kärleken utan färg
  till det obotliga hatet.

 28. Det handlar mer om mitt projekt
  om rasifiering av sexualpolitik-

 29. -anti-muslimsk rasism i Europa,
  gentrifiering och postfordism.

 30. Jag ska fortsätta med ett tredje
  projekt om vilken roll miljön spelar.

 31. Både som metafor för rasifierade
  familjer och dysfunktionella barn-

 32. -och som vår faktiska miljö
  med vissa resurser.

 33. Läget håller ju på att förvärras.

 34. Jag ska försöka
  hålla båda bollarna i luften-

 35. -men jag kan inte göra dem rättvisa.

 36. Men vi har ju alltid
  boken och frågestunden.

 37. Jag börjar med mitt projekt om ras
  som uppstod under en märklig period.

 38. Det började på 2000-talet-

 39. -under årtiondet för kriget mot
  terrorismen, integrationspanik-

 40. -och kriser inom multikulturalismen,
  som Titley och Lentin säger.

 41. Multikulturalismen har dödförklarats-

 42. -men en del av dess symboler
  finns kvar och har fått nytt liv.

 43. En av dem är
  det multirasifierade subjektet.

 44. "Multi" är en motkraft-

 45. -till assimileringen
  av dem som inte tillhör vitheten.

 46. "Rasifierade" påminner om
  att påståendet om en ny befolkning-

 47. -spelar en viktig roll i biopolitiska
  och nekropolitiska krafter-

 48. -som låter vissa leva
  och sorterar bort andra.

 49. Boken handlar om 22 personer-

 50. -med thailändska
  och icke-thailändska föräldrar-

 51. -som får förklara sina kroppar
  för omgivningen-

 52. -och hantera olika tolkningar. Jag
  kan inte göra komplexiteten rättvisa.

 53. Det multirasifierade subjektet
  uppfattas som idealt-

 54. -i en framtid utan ras, för att hen
  har föräldrar av olika härkomst.

 55. Jag ska säga något om pronomen.
  När jag talar om mig själv-

 56. -och när jag talar om subjekt
  i olika exempel-

 57. -där kön inte är relevant-

 58. -brukar jag använda könsneutrala
  pronomen som "hen" och så vidare.

 59. Jag använder manliga pronomen
  när man föreställer sig en man.

 60. Jag kommer att prata om
  den rasifierade brottslingen senare.

 61. Den här multirasifierade
  subjektiviteten-

 62. -som Eduardo beskrev så bra,
  där är Obama ett typexempel.

 63. Det var mycket sådant
  i hans första valkampanj.

 64. Personerna jag intervjuade
  ingick i det här-

 65. -även om de sällan kunde
  använda det som identitet.

 66. I intervjuerna får föreställningar om
  den vackra personen av olika raser-

 67. -kärleken utan färg,
  den genetiskt berikade hybriden-

 68. -och den mångkulturella stadsbon-

 69. -tävla mot föreställningar om mannen
  som är förvirrad i sin identitet-

 70. -den thailändska prostituerade-

 71. -och andra exempel som trots allt
  överlever och lurar runt hörnet-

 72. -för att återta den
  som har kommit undan.

 73. I boken använder jag mig av Avery
  Gordons och Herman Grays arbete-

 74. -för att förstå det där,
  och för att få grepp om de resterna.

 75. Synen på blandad härkomst är kluven,
  men nu hyllas det oftast.

 76. Det lyckliga blandade subjektet
  i ett mångkulturellt samhälle-

 77. -var närvarande överallt, i medierna,
  politiken och intervjuerna.

 78. Här är svar på frågan om
  vad andra tycker om deras härkomst.

 79. Ni kan inte läsa det längst bak.

 80. Jag skrev ut...

 81. Jag skriver mycket om metodik i
  min bok och hur problematiskt det är-

 82. -att dissekera,
  även från rasifierade positioner-

 83. -när man dissekerar rasifierade
  subjekt. Jag tänker på Fanon.

 84. Vi kan problematisera det här sedan,
  men jag har ändå gjort så här.

 85. Jag intervjuade en person från London
  och en från Berlin.

 86. Mark sa att folk tycker att det är
  spännande med folk av olika raser-

 87. -eftersom de är nya och öppensinnade.

 88. Att vara av blandad härkomst och vara
  trångsynt är en självmotsägelse.

 89. Personen av blandad härkomst får
  representera mångkulturella London.

 90. Det är också ett tema
  i litteraturen om kosmopolitism.

 91. Michael från Berlin
  säger att Berlin är "multikulti".

 92. Folk frågar var man kommer ifrån,
  men de gillar det.

 93. Jag har blivit intresserad av det jag
  kallar ett metronormativt synsätt.

 94. Jag utgår från
  Halberstam och Tongson.

 95. Nya kroppar från en rasfri framtid-

 96. -existerar alltså i toleranta
  metropoler som London och Berlin.

 97. Mina intervjuobjekt
  är inte ensamma om sin uppfattning.

 98. Jag läser litteratur som hyllar dem
  som de ideala världsmedborgarna-

 99. -och litteratur om kapitalistisk
  konsumtion som hyllar hybriditet.

 100. Ett av mina nördiga intressen
  är att titta på stadsplanering-

 101. -och idén om en bra social blandning.

 102. Det är ett slags pånyttfödelse.

 103. Men det står ändå för social död.

 104. Människor som hölls inom ett område
  trängs undan.

 105. De trängs bort så fort det området
  "återhämtar sig". Det är intressant.

 106. När det gäller Berlin och London
  så skiljer sig de platserna-

 107. -från hur det är i Paris eller
  Stockholm där innerstaden är helvit.

 108. Den rasifierade befolkningen
  bor längst ut.

 109. Men folk flyttar till Fittja nu-

 110. -så det vore väldigt intressant att
  få reda på mer om Fittjas historia.

 111. Hyllandet verkar välvilligt-

 112. -men man skiljer ändå mellan personer
  som erkänns som "blandade"-

 113. -och personer vars hybriditet
  inte ses på det sättet.

 114. Deras sociala orörlighet,
  frivilliga segregation-

 115. -dysfunktionella tvåspråkighet
  och våldsamhet-

 116. -ses som symtomatiskt
  för deras vägran att blanda sig.

 117. En text som jag undersöker i min bok-

 118. -tillsammans med
  berättelserna från intervjuerna-

 119. -är programmet "Mixed Britannia"
  som sändes förra året.

 120. Storbritannien beskrivs
  som ett pionjärland inom blandning-

 121. -eftersom blandningen
  började med kolonialismen.

 122. Det bygger på en uppfattning om
  att ras numera är oviktigt.

 123. Fortier menar att Storbritannien-

 124. -och det gäller även nordvästra
  Europa, är anti-muslimskt.

 125. Vi kan använda en relationsanalys
  av globaliserad rasism-

 126. -för att se hur rasism här
  överlappar annan rasism.

 127. Vi kan ha ett transatlantiskt samtal-

 128. -med Jared Sextons tes
  att multirasdiskursen i USA-

 129. -blir anti-svart, då afroamerikaner
  ses som motståndare till blandning.

 130. Man patologiserar dem som redan
  har drabbats hårt av kriminalisering.

 131. Vi ska koppla det fina blandade
  subjektet till andra hybriditeter.

 132. Fortier undersökte hur
  rasifierade ungdomar framställdes-

 133. -i Storbritannien,
  och fann två kategorier.

 134. Den "utopiska modellen", en vacker
  person med svart och vit härkomst-

 135. -i vilka nationen framstår som så
  sympatisk som den skulle vilja vara.

 136. "Det dystopiska odjuret"-

 137. -representeras av ungdomar i upplopp
  och segregerade muslimer.

 138. Man patologiserar dem
  som inte är tillräckligt blandade.

 139. Deras hybriditet passar inte
  inom diskursen om lycklig blandning.

 140. Jag vill undersöka
  de patologiserade hybriditeterna.

 141. Inte som distinkta grupper med
  objektivt mätbara utmärkande drag-

 142. -som man skulle göra
  inom antropologi och rasbiologi-

 143. -utan som en bild
  som hör ihop med blandning-

 144. -för att visa hur bilderna skapas
  i en rasistisk och nyliberal kontext.

 145. Det blandade och otillräckligt
  blandade subjektet dyker ofta upp.

 146. Bland annat i den nya rasforskningen
  efter Human Genome Project.

 147. Jag undersöker
  en populärvetenskaplig dokumentär.

 148. Det handlar om
  hur multirasifierade subjekt-

 149. -i dagens post-rasistiska
  och post-rashygieniska genprojekt-

 150. -blir dissekerade ännu en gång, men
  nu ses deras härstamning som bättre.

 151. Blandad härkomst ger bättre gener.
  Det kallades "korsningsvitalitet".

 152. Nu kallas det "heterozygoti".

 153. Det passar med "heterosexualitet".

 154. Jared Sexton och många andra
  multirasteoretiker, speciellt queera-

 155. -menar att blandad härkomst bara
  anses intressant vid fortplantning.

 156. Degenerering lever ändå vidare
  i det inavlade rasifierade subjektet-

 157. -som inte utbyter gener och
  t.ex. fortsätter med kusinäktenskap-

 158. -vilket leder till en sämre avkomma.

 159. Vi känner igen idén om degenerering
  från moralpaniken kring integration.

 160. Ett tyskt exempel är Thilo Sarrazin.

 161. Direktören
  för den tyska centralbanken-

 162. -uttalade sig om den judiska genen
  och muslimers låga intelligens.

 163. Det är ett transnationellt tema.

 164. "The Bell Curve" dyker upp
  i Europa i ett annat sammanhang.

 165. Det multirasifierade subjektet
  bekräftar degenererade "andra".

 166. Funktionsnedsatta personer vars
  föräldrar har fortplantat sig fel.

 167. De har inte tagit ansvar-

 168. -för sin egen hälsa
  eller för folkhälsan.

 169. I dag vill jag ta upp
  debatterna om integration och brott-

 170. -från Tyskland på 2000-talet.

 171. Vi måste undersöka det på ett sätt-

 172. -där vi lägger märke till kunskaper
  om fängelse och biomedicin.

 173. Mycket av litteraturen jag tar upp
  hänvisar till litteratur på engelska-

 174. -som tittar på andra rasifierade
  grupper, speciellt afroamerikaner.

 175. Framför allt de här rapporterna som
  beskriver en ny typ av brottsling.

 176. "Die Intensivtäter"
  är en återfallsförbrytare.

 177. Det är en administrativ kategori-

 178. -men den spelar en viktig roll för
  kontrollen av rasifierade ungdomar.

 179. Om man får den etiketten...
  Medierna beskriver dem som odjur.

 180. Men det kan räcka med att man har
  blivit kroppsvisiterad någon gång.

 181. Deras omgivning och umgänge-

 182. -och människor som bor i närheten
  kan också bli kontrollerade.

 183. En forskare i juridik kan undersöka
  hur det används i domstolarna.

 184. Men mycket information blir
  lättillgänglig för olika myndigheter.

 185. Skolor, människor som arbetar
  med ungdomar och polisen.

 186. Det blir lättare
  att kriminalisera ungdomar.

 187. Jag tittade på olika rapporter och
  artiklar om den här nya kategorin.

 188. Problemet
  presenteras med hjälp av siffror.

 189. Zuberi och Bonilla-Silva menar
  att statistik, rashygien och rasism-

 190. -hänger ihop som vit logik.

 191. Ofta har det samma ursprung
  och tänkandet liknar Francis Galtons.

 192. Metoderna är redan globaliserade.

 193. Yasemin Yildiz menar att skapandet
  av muslimen som ersättning-

 194. -för äldre idéer om den brittiska
  asiaten och den franska araben-

 195. -har gjort det möjligt för Europa
  att hänga ihop-

 196. -i ett släktskap med västvärlden.

 197. Det här transnationella utrymmet
  gör att ideologi sprids lätt-

 198. -och nationernas egenart bevaras.

 199. Den brittiska sammanhållningsutopin-

 200. -kontrasteras mot den tyska dystopin
  med ett parallellsamhälle.

 201. Men båda delar "den andra"-

 202. -som representeras av andra och
  tredje generationens invandrare.

 203. Deras hybriditet framställs inte alls
  som den upphöjda hybriditeten.

 204. I rapporterna om integration och
  brott leder det till en sortering-

 205. -av olika grupper som jämförs
  och ställs mot varandra-

 206. -vad gäller integrering, religiositet
  och brottslighet. Det blir synonymt.

 207. Rapporten som befäste moralpaniken
  kring "die Intensivtäter"-

 208. -är den så kallade Pfeiffer-studien.

 209. Den spreds via rubriker
  som "Ung, muslim, brutal".

 210. "Muslimer" anses mest våldsamma-

 211. -och så kallade "asiater" framstår
  som den minst våldsamma gruppen.

 212. Och "tyskar"...
  Det är nog likadant i Sverige.

 213. Man säger inte "vita tyskar",
  men tyskar är vita.

 214. De hamnar någonstans i mitten.

 215. Rapporten förstärker bilden av ett
  farligt muslimskt Främre Orienten-

 216. -och ett fredligt
  icke-muslimskt Fjärran Östern.

 217. "Tyskhet" är något vitt och kristet.

 218. Skolbarnen som inte...
  Så här står det i studien.

 219. Skolbarn som inte är tyska medborgare
  eller inte är födda i Tyskland-

 220. -eller om det gäller deras föräldrar,
  räknas inte som tyskar i studien.

 221. Det påminner om Nürnberglagarna.

 222. Det räcker med en farförälder.

 223. Men när de svarar att de
  inte ser sig själva som tyskar-

 224. -så sjunker deras integrationsindex,
  och då stiger deras våldsindex.

 225. Hur man än gör så blir det fel.

 226. Om man växer upp i ett invandrartätt
  område, så stiger ens våldsindex.

 227. Studierna
  påminner deltagare och läsare om-

 228. -att färgade människor, speciellt
  muslimer, är farliga och inte tyska.

 229. När det gäller ett medborgarskap-

 230. -där man släpper på de biologiska
  gränserna är det här effektivt.

 231. Bilden av den segregerade invandraren
  blir ett sätt att dra en ny gräns.

 232. Fatima El-Tayeb granskar-

 233. -hur idén om den eviga invandraren
  håller Tyskland vitt.

 234. Om studierna flyttar gränsen-

 235. -för att flytta färgade människor
  till andra sidan-

 236. -antar de även att man måste ta sig
  över gränsen, och på ett visst sätt.

 237. Heterosexuellt och mot vithet.

 238. Förutom att det bara är intressant
  i relation till heterosexualitet-

 239. -är blandad härkomst också bara
  intressant i relation till vithet.

 240. Två färgade människor som får barn
  vore alltså helt ointressant.

 241. I rapporterna är en vit tysk
  som biologisk förälder-

 242. -eller ett äktenskap
  med en vit tysk av motsatt kön-

 243. -inte bara den enda vägen
  till integration och socialt kapital.

 244. Det är också nästan obligatoriskt.

 245. Thilo Sarrazin,
  som pratade om den judiska genen-

 246. -och muslimers låga intelligens-

 247. -menar att partnervalet
  visar benägenheten att integreras.

 248. Bara 3 % av unga män
  och 8 % av unga kvinnor-

 249. -med turkisk invandrarbakgrund
  gifter sig med en tysk partner.

 250. Integrationsrapporterna håller med
  och gör det respektabelt-

 251. -med en vetenskaplig metodik,
  även om de får fram andra siffror.

 252. Det viktiga är hur siffrorna används.

 253. Den här rapporten av Sonja Haug-

 254. -heter "Interetniska kontakter
  hos invandrare i Tyskland"-

 255. -och gjordes
  åt den federala byrån för migration.

 256. Omslaget är intressant i sig,
  eftersom det visar "integration".

 257. Ett ungt heterosexuellt medelklasspar
  som ler och verkar lyckliga.

 258. Hon är från Mellanöstern, han är vit.
  Siffrorna ger en mer komplex bild.

 259. Bara 8 % av vita tyskar-

 260. -är gifta med så kallade
  "tyskar med invandrarbakgrund".

 261. 18 % av män och 21 % av kvinnor
  med invandrarbakgrund-

 262. -är gifta med vita tyskar. Det är
  inget nytt när man studerar det här.

 263. Vita människor har historiskt sett
  varit emot blandäktenskap.

 264. Nu börjar det förändras lite-

 265. -och blandäktenskap
  blir ett tecken på tolerans.

 266. Muslimska män är mest benägna
  att gifta sig utanför sin religion.

 267. Haug menar dock att man överskattar
  antalet interetniska äktenskap-

 268. -om man bortser från att många tyska
  medborgare har invandrarbakgrund.

 269. Om man i stället ser till etnicitet-

 270. -väljer turkar och tyska turkar ofta
  en partner av samma etnicitet.

 271. Det betyder att invandrare
  inte är tillräckligt integrerade.

 272. Det är intressant att rapporterna
  som bryr sig om integration-

 273. -håller så hårt på vissa kategorier.

 274. De här nya kategorierna, som
  "person med invandrarbakgrund"-

 275. -betyder att många har ett pass,
  vilket tidigare var omöjligt.

 276. Nu när de är tyskar måste man
  skilja dem från "riktiga tyskar".

 277. Den sociala integrationen
  hos barn av blandad härkomst-

 278. -beskrivs som mer lovande
  än andra rasifierade barns.

 279. Men deras medlemskap i den tyska
  nationen och familjen är begränsat.

 280. Jag ber om ursäkt
  för det här tråkiga materialet-

 281. -men det är så fascinerande...

 282. I stället för familjer
  har de "relationsnätverk".

 283. Och de existerar för att ge dem
  "kulturella färdigheter".

 284. Ett intressant sätt att se på närhet.

 285. Medlemskap i den tyska nationen
  skjuts hela tiden på framtiden.

 286. Det hänger på kulturella färdigheter-

 287. -som måste förmedlas
  av riktiga tyskar.

 288. Bilden av "ett relationsnätverk"
  där barnet måste integreras-

 289. -skiljer sig från "den riktiga
  familjen", vars resurser man ärver.

 290. Hybriditetsdiskursen återkommer.

 291. Saker som inte kan blandas organiskt
  sätts ihop.

 292. Vi kan se det integrerade subjektet
  med en vit förälder eller partner-

 293. -som en skicklig aktör som lovas
  rättigheter medan den hålls utanför-

 294. -och kan bjudas in när man behöver
  exempel på integration och mångfald.

 295. Men för att ses som "kompetent"-

 296. -måste man rätta sig efter nationella
  och nyliberala värderingar.

 297. I Nottmeyers rapport om interetniska
  förhållanden och integration-

 298. -är gruppen
  "interetniska invandrare"-

 299. -öppen, kommunikativ, risktagande-

 300. -och nöjd med livet.

 301. Jag blev helt ställd när jag
  läste det. Tänk att man mäter det!

 302. Jag har svårt för siffror-

 303. -eftersom de har blivit så populära
  och har en viss effekt i ett läge-

 304. -när definitionen av vad som är tyskt
  förändras.

 305. De här företagsamma egenskaperna-

 306. -jämförs med det som kallas
  de fem stora personlighetsdragen.

 307. Jag kollade upp det.
  Det är en psykologisk modell.

 308. Wikipedia-sidan
  refererade till Francis Galton...

 309. Dragen är öppenhet, extraversion,
  samvetsgrannhet, värme, neuroticism.

 310. De används för att förutspå hur en
  individ kommer att lyckas ekonomiskt.

 311. "Interetniska invandrare" är mer
  välutbildade och mer framgångsrika-

 312. -som det leende medelklassparet.

 313. Nottmeyer patologiserar inte personer
  som inte har relationer med vita.

 314. Men hon menar att de som har det
  känner sig mindre diskriminerade-

 315. -än invandrare
  i intraetniska relationer.

 316. Den lyckliga invandraren lever alltså
  ett gott liv i en vit familj-

 317. -som är ett direkt resultat av fria
  val och en icke-paranoid läggning.

 318. Vi tittar lite på lycka. Vi kan
  använda oss av affektforskning.

 319. Sara Ahmed kommenterar de ständigt
  närvarande berättelserna om lycka-

 320. -och ser lycka
  som ett sätt att orientera sig.

 321. Den leder oss till de rätta objekten
  och grupperna där vår lycka finns.

 322. Lycka kommer ofta till dem
  som hittar eller stannar vid-

 323. -det vi vet gör oss lyckliga,
  som ett äktenskap eller en karriär.

 324. Om privilegier gör oss lyckliga
  är även det omvända sant.

 325. Heather Love menar att amerikansk
  kultur värderar gladlynthet högt.

 326. Lyckliga personer är goda medborgare-

 327. -och tillståndet är kopplat till vår
  förmåga att producera och konsumera.

 328. Att anpassa sig känslomässigt
  är ännu viktigare för de förtrycka.

 329. Berlant diskuterar ekonomi, känslor
  och det postfordiska medborgarskapet-

 330. -och menar att tillhörighet
  förutsätter optimism och uthållighet-

 331. -för att uppnå de mål
  som bidrar till att vi bryts ner.

 332. Att behålla jobbet, bli respektabel
  och heterosexuellt åtråvärd.

 333. Komplexa löften följer
  för dem som investerar i lyckan.

 334. Förutom att undersöka löftena-

 335. -kan vi titta på straffen
  för dem som inte är lyckliga.

 336. Lycka är ett slags samarbete-

 337. -som skapas av governmentalitet, det
  du själv gör för att anses trevlig-

 338. -och disciplin, det du tvingas visa
  för att klara kontrollen.

 339. Det är ett slags känslomässig
  anpassning till förtryck-

 340. -som ligger nära opassande känslor,
  som ilska och depression.

 341. Sådana känslor
  straffas och patologiseras.

 342. Bilden av lycka fyller
  en bio- och nekropolitisk funktion.

 343. Den skiljer lyckliga grupper
  från olyckliga grupper-

 344. -som måste segregeras.

 345. Martin Luther King talar om att vara
  stolt över att vara missanpassad.

 346. Det är inte så vanligt nu för tiden.

 347. Är det en slump att den lyckliga
  invandraren älskar vita människor-

 348. -och inte känner sig diskriminerad?

 349. Under Obamas första valkampanj-

 350. -ansågs hans ungdomstid
  väldigt intressant.

 351. Han ska ha varit arg och besatt
  av ras och Malcolm X som tonåring.

 352. Men han lämnade antirasismen-

 353. -eftersom han älskade
  sin vita mamma och mormor.

 354. Om kärleken utan färg
  har en äldre liberal historia-

 355. -har den i en nyliberal kontext-

 356. -genomgått vissa förändringar.

 357. Jag vet inte hur många som minns
  de gamla undersökningarna.

 358. Skulle en vit dotter få gifta sig med
  någon med stigmatiserad etnicitet?

 359. Sedan jämfördes det med tidigare år,
  och rasismen hade minskat.

 360. Jag saknar nästan undersökningarna.

 361. Nu ställer man bara den här frågan
  till färgade människor.

 362. Man vill peka ut dem som intoleranta.
  Rasism har fått en annan betydelse.

 363. Jag experimenterade med det här...
  Jag brukar inte göra sådant.

 364. Inom tysk rasterminologi var det
  alltid svårt att prata om rasism-

 365. -ungefär som i Sverige-

 366. -utanför det som hände under
  nationalsocialismen 1933-1945.

 367. Man föredrar
  att prata om "främlingsfientlighet".

 368. Det förskönar, avpolitiserar
  och psykologiserar rasism-

 369. -som en naturlig reaktion
  mot utlänningar.

 370. Men nu har det här också förändrats.

 371. Främlingsfientligheten distraherar
  oss från det verkliga problemet.

 372. Fientlighet mot tyskar.
  Det har skapat riktig moralpanik.

 373. Det utspelar sig i samma miljö
  som producerar "die Intensivtäter":

 374. Skolgårdarna
  i Kreuzberg och Neukölln.

 375. Det gäller säkert Fittja också.

 376. Rasifierade ungdomar
  mobbar vita ungdomar.

 377. Det är ett stort problem, och lärarna
  måste ta i med hårdhandskarna.

 378. Det kan följas av aggressiva förslag.

 379. Det är vägen
  från skolan till fängelse.

 380. Det är dags att börja undersöka
  hur det ser ut här.

 381. Våra amerikanska kollegor kan hjälpa
  oss. Ni har mer erfarenhet av det.

 382. Den våldsamma brottslingen som inte
  är tacksam för det vi har gett honom-

 383. -spelar en stor roll i det här.

 384. I Pfeiffer-studien korrelerade
  våldsbenägenhet med diskriminering-

 385. -fientlighet mot tyskar
  och homosexuella.

 386. När en ung människa som upplever
  rasism ses som en våldsam person-

 387. -som hatar vita människor,
  försvinner inte bara rasismen.

 388. De som uppfattar den i sin mest
  nedtonade form som diskriminering-

 389. -stämplas som farliga
  och lämpliga för segregering.

 390. De senaste åren har jag tittat på hat
  och sambandet med kriminalisering.

 391. Jag började med att studera hatbrott
  som ny, globaliserad LGBT-politik.

 392. Jag har inte pratat så mycket om det.

 393. Jag såg att det kom till Tyskland
  på samma sätt som brottspaniken.

 394. Jag undersökte hur homosexuella
  medier och nya experter-

 395. -beskriver den nya hatiska homofoben.

 396. Det existerade tidigare,
  men i en annan form.

 397. Aktivister pratade inte nödvändigtvis
  om "kriminell" eller "hatisk".

 398. Ett årtionde av homonationalistisk
  aktivism gjorde hatbrottslingen...

 399. När den metodiken
  kom från USA och Storbritannien-

 400. -blev det genast den unga muslimen,
  samma person som "die Intensivtäter".

 401. Båda beskrivs på liknande sätt.
  De kommer från problemområden.

 402. De kommer från patriarkala kulturer
  och talar inte tyska hemma.

 403. Jag kommer tillbaka till det sedan.

 404. De kommer från lågutbildade,
  dysfunktionella familjer-

 405. -med en överdriven könsuppdelning
  som är en variant av en äldre profil-

 406. -av vita arbetarklassfamiljer
  som saknar könsuppdelning.

 407. Men våld appliceras på rasifierade
  människor på ett ännu värre sätt.

 408. Litteraturen om "die Intensivtäter"
  är full av psykiatri och diagnoser.

 409. Inklusive ADHD
  och antisocial personlighetsstörning.

 410. Jag har inte det här. Det var det jag
  syftade på med min frågeställning.

 411. Psykiatrer upptäcker en ny grupp.

 412. I en kontext där icke-västerländska
  uppfattningar om hälsa-

 413. -tas över av dem
  som faktiskt förtjänar riktig vård.

 414. Snarare än isolering.

 415. Jag tänkte ta med mig
  personlighetsprofilen.

 416. Om man har fler än tre drag har man
  antisocial personlighetstörning.

 417. Den betonar ilska,
  bristande impulskontroll-

 418. -och oförmåga att följa lagen.
  Den blandar lag och biomedicin.

 419. Den är likadan överallt,
  men inte helt och hållet.

 420. I engelsktalande sammanhang-

 421. -kallas det ofta
  asocial personlighetsstörning.

 422. I Tyskland kallas det inte "asocial".
  Det var människor ur arbetarklassen-

 423. -lesbiska eller andra avvikare som
  skickades till koncentrationsläger.

 424. Det finns något gammalt där
  som måste hållas på avstånd.

 425. "Die Intensivtäter" och hans gelikar
  är ett område där biopsykiatrer-

 426. -kan pröva sina teorier om våldsamma
  gener och defekta framhjärnor.

 427. Där sitter impulskontrollen
  och medvetandet.

 428. Här är ett extremt exempel.

 429. Två forskare,
  en kriminolog och en psykolog-

 430. -undersökte uppgifter om ungdomar
  som kallades "Intensivtäter"-

 431. -och utan någon direkt anledning
  listade de funktionsnedsättningar.

 432. Men utan att kalla dem för det,
  för det vore för tydligt.

 433. Jag blir förvånad över
  att vissa av mina kollegor-

 434. -ser optimistiskt på det här.

 435. De insisterar på att man
  måste bryta sig loss från rashygien.

 436. Rose menar
  att dagens biokriminologer-

 437. -inte pratar om ärftlig våldsamhet,
  utan ärftlig våldsbenägenhet-

 438. -som måste utlösas på något sätt. Men
  det sker oftast genom barnmisshandel.

 439. Så på sätt och viss präglas man ändå
  av sin degenererade släkt.

 440. Oavsett om man föddes med det eller
  om man hade våldsamma föräldrar.

 441. Det här är tabeller
  från en del av våldsrapporterna.

 442. Det är intressant
  att se vad det är som gör en våldsam.

 443. Eller vad det är man mäter.

 444. Det här säger något även
  om de inte hittar något samband.

 445. Bara det att man räknar in religion
  eller avhopp från skolan...

 446. ...eller hur integrerad man är.

 447. De mäter hur det gick i skolan-

 448. -i ett av de mest klasspräglade
  utbildningssystemen i världen.

 449. Det hänger på statligt understöd. Den
  asociala personligheten återkommer-

 450. -i en annan skepnad.

 451. Jag undrar hur arv
  och miljö-diskursen om våld-

 452. -får med sig socialkonstruktivister,
  maskulinitetsforskare-

 453. -genusforskare, socialarbetare
  och homoaktivister-

 454. -som inte skulle demonisera
  de här ungdomarna normalt sett.

 455. Berättelsen
  om den hatiska brottslingen-

 456. -sägs ofta handla om empati.
  Det låter inte så empatiskt hittills.

 457. I medierna beskrivs brottslingarnas
  egna upplevelser av övergrepp-

 458. -på ett till synes lyhört sätt.

 459. Det här kommer
  från queertidningen Siegessäule.

 460. Intervjuobjektet kallas vanligtvis
  för expert på "die Intensivtäter".

 461. Men efter moralpaniken
  kring homofobiska muslimer-

 462. -och diskussionen om hatbrott-

 463. -fick han också uttala sig
  om den gruppen.

 464. Det är tydligen samma grupp.

 465. Han säger: "Brottslingarna
  har svårt att prata om känslor."

 466. "De får aldrig lära sig att prata
  om känslor eftersom det är omanligt."

 467. Det är alltså raka motsatsen till
  den självförverkligade vita kvinnan.

 468. Det är utanförskap
  för den nyliberala medborgaren.

 469. Nikolas Rose och Beverley Skeggs
  beskriver hur hanteringen av känslor-

 470. -att kunna prata om känslor och
  strävan efter självförverkligande-

 471. -är det som definierar
  den nyliberala medborgaren.

 472. "Die Intensivtäter" lider av samma
  oförmåga att prata om känslor.

 473. Ungdomarna Serkan A och Spyridon L-

 474. -och fallet som spred paniken till
  den tyska tv-publiken är ett exempel.

 475. Serkan A har en våldsam pappa.

 476. Serkan satt på barnhem och Spyridon
  på en psykiatrisk institution.

 477. Vår empati kontrasteras
  mot deras känslokyla-

 478. -som i den här profilen av Serkan A
  i tidningen Stern.

 479. "Poliserna förstummades av kylan."

 480. "De här ungdomarna
  har svårt att prata om sina känslor."

 481. "Vi vet inte om det beror
  på brister i språket"-

 482. -"eller bristande erfarenhet."

 483. Vår empati gör
  att vi vänder oss bort från Serkan A.

 484. Den kontrasteras mot hans brist
  på empati och känslor.

 485. Vi vet att Serkan A och Spyridon L-

 486. -har misshandlat en vit pensionär
  strax före jul.

 487. Offret är en gammal man
  som säger till domaren:

 488. "Jag har varit lärare hela mitt liv,
  och sedan..."

 489. I flera månader spelas
  övervakningsfilmen upp på tv-

 490. -med en intensitet och brutalitet
  som uppmuntrar till hårdare straff-

 491. -och deportation av tyska ungdomar.

 492. Men avfärdar människor
  som omänskliga i talet om reformer.

 493. Pedagoger och maskulinitetsforskare
  undrar hur vi kan lära de här barnen-

 494. -att kontrollera sin ilska
  och känna empati.

 495. Att vi ska bli förstummade signalerar
  att sådana försök är meningslösa.

 496. Det verkar hopplöst att försöka
  hjälpa ungdomar som är så hatiska.

 497. Låt mig gå från den hatiska individen
  till den hyllade individen.

 498. Istället för att kontrastera
  en lycklig, välanpassad grupp-

 499. -som inte känner sig diskriminerade
  mot en hatisk grupp som gör det-

 500. -kan vi se kärleken utan färg och det
  obotliga hatet som besläktade idéer-

 501. -som uppstår i en kontext av rasism,
  assimilationism och nyliberalism.

 502. Tvåspråkighet betraktas både som
  ett negativt drag hos de segregerade-

 503. -som vi kan göra oss av med
  på grund av deras kriminella kultur-

 504. -och som en symbol för nyliberal
  mångfald och världsmedborgaren.

 505. Mina intervjuobjekt
  blev ofta tolkade på det här sättet.

 506. "Vad tycker andra om din härkomst?"
  "En annan kultur är intressant."

 507. De frågar om hon pratar thailändska.
  Hon brukar svara nej. Vi skrattar.

 508. Luzia hyllas som en världsmedborgare,
  men hon upplever inte sitt liv så.

 509. Samhället bestraffar föräldrar
  som uppfostrar ett barn tvåspråkigt-

 510. -så hon fick
  lära sig thailändska själv-

 511. -i stället för att ärva det
  av sin mamma.

 512. Den tvåspråkiga är inte en person,
  utan en magisk varelse.

 513. Man utgår från
  att Luzia pratar thailändska.

 514. Hennes intressanta
  blandade härkomst-

 515. -finns bara i betraktarens fantasi.

 516. Den andra kulturen har skurits bort,
  men nu klistras den på hennes kropp.

 517. Det blir en kvasi-genetisk egenskap
  hos en yta-

 518. -som sätter i gång en melankolisk
  jakt på något som har förstörts.

 519. Rey Chow vill undersöka
  i hur hög grad den etniska personen-

 520. -förväntas likna det som är tydligt
  etniskt som "tvingande mimetism".

 521. Vi förväntas objektifiera oss själva
  i enlighet med det redan kända.

 522. På så vis bekräftar vi uppfattningen
  om oss som "etniska personer".

 523. Hur kan vi förklara att
  tvingande mimetism sammanfaller-

 524. -med tvingande assimilationism,
  kärlek utan färg och obotligt hat-

 525. -utan att godkänna essentialistiska
  skillnader mellan "östasiater"-

 526. -och "kriminella,
  lågutbildade västasiater"-

 527. -eller mellan par av olika raser
  och hatiska andra?

 528. Exemplen
  med känslomässig anpassning-

 529. -och tvåspråkighet som ett oönskat
  drag hos den hatiska brottslingen-

 530. -och något som man måste projicera
  på den mångkulturella medborgaren-

 531. -är lärorika. I båda fallen upplever
  det rasifierade subjektet social död.

 532. Jag refererar till Orlando Patterson-

 533. -Avery Gordon, Povinelli...

 534. Personer som betraktar döden
  som mer än slutet på biologiskt liv.

 535. Det kan också handla om assimilering
  eller grupper som hamnar i fängelse.

 536. Ruthie Gilmore tar upp-

 537. -den helt urspårade expansionen
  av fängelsesystemet i USA.

 538. Hyllandet av mina intervjuobjekt
  kräver en viss glömska.

 539. Föreställningar
  om den vackra eurasiern-

 540. -eller exotisk thaimat
  förblev abstrakta.

 541. De var upprepningar av idéer om att
  alla av blandad härkomst är vackra-

 542. -och att alla gillar thaimat.

 543. De göder den dominerande fantasin,
  men förblev fenomenologiskt tunna.

 544. De skiljer subjektet
  från upplevelser-

 545. -från minnen av en tvåspråkig
  eller enspråkig uppväxt.

 546. De skiljs framför allt
  från dem som producerade dem.

 547. Arbetet med
  att uppfostra barn transnationellt-

 548. -att reproducera
  intimiteter mellan raser-

 549. -eller att uppfattas som lycklig,
  blir sällan en del av berättelsen.

 550. När vi tar upp rasifierade grupper-

 551. -måste vi också tala om makt och de
  mördande villkoren för vitalisering.

 552. Melameds tankar om nyliberal
  multikulturalism är intressanta.

 553. Liberal multikulturalism
  handlade om jämlikhet mellan raser-

 554. -till exempel jämlikhet på marknaden.

 555. Men nyliberal multikulturalism
  har gjort det mer abstrakt.

 556. "Det går från en allt annat än ideal
  relation till konkreta grupper"-

 557. -"till ett ekonomiskt system."

 558. Man kan uppskatta mångfald
  så länge allt förblir oförändrat.

 559. Du beskrev det bra
  som vit makt med "blackface".

 560. Det finns olika rasifierade grupper.

 561. Det finns världsmedborgare
  som passar nyliberal subjektivitet.

 562. Det finns även grupper som kallas
  monokulturella och kriminella.

 563. Rasismen ökar,
  men globaliseringen gör också-

 564. -det mångkulturella till ny vithet.

 565. Vad innebär det om vi vägrar att
  spela rollen som världsmedborgare?

 566. Som Mbembe och Foucault säger:
  Vem måste dö för att vi ska få leva?

 567. Vilka möjligheter skulle visa sig
  om vi upptäckte oss själva-

 568. -genom släktskapet med dem
  som är dömda till en för tidig död?

 569. Tack.

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Kärlek utan gränser

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I sin forskning har Jin Haritaworn studerat hur rasismen ser ut i en gränslös värld, där kön, hudfärg, sexualitet och etnicitet blandas i allt högre grad. Iden om ett "progressivt" Västeuropa rymmer också den en rasistisk hållning, där den moderna världen står i kontrast till andra, mindre "öppna" kulturer, enligt Haritaworn. Arrangör: Mångkulturellt centrum. Inspelat i november 2012.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Rasism och främlingsfientlighet
Ämnesord:
Intersektionalitet, Minoriteter, Rasism, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Varning för ras

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Från Martin Luther King till Obama

Eduardo Bonilla-Silva, professor i sociologi, berättar varför Obamas vinst i det amerikanska presidentvalet inte betydde någonting för de svartas situation i USA. Obama är en borgerlig politiker - ingen radikal visionär, menar Bonilla-Silva.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Publikens frågor till Eduardo Bonilla-Silva

Eduardo Bonilla-Silva, professor i sociologi, svarar på publikens frågor efter sitt föredrag om Obama som upprätthållare av status quo i det amerikanska samhället.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Fixerad på vithet

Raka Shome, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap, visar hur den vita feminina identiteten representeras och skapas med hjälp av mindfulness och östasiatiska traditioner.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Kärlek utan gränser

I sin forskning har Jin Haritaworn studerat hur rasismen ser ut i en gränslös värld, där kön, hudfärg, sexualitet och etnicitet blandas i allt högre grad.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Debatt

Hur antirasistiskt är Sverige? Samtidigt som Sverige uppfattar sig som det är skillnaden i levnadsstandard mellan människor med olika hudfärger större än i andra länder. Med Eduardo Bonilla-Silvia, Raka Shome, Jin Haritaworn och Catrin Lundström.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Är gult fult?

Astrid Trotzig läser ur sin debutroman "Blod är tjockare än vatten" och resonerar om hur rasismen i Sverige ser ut idag. Hennes slutsats är kort: "Det har inte blivit så mycket bättre".

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Sverige - självbild utan grund

Forskaren Ylva Habel ger en bild av hur den svenska exceptionalismen står i bjärt kontrast till den rasism som präglar det svenska samhället. Rasismen avtar heller inte, utan ökar, hävdar Habel.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Debatt: Varför behöver vi tala om ras?

"Ras" har länge varit ett bannlyst begrepp i Sverige, men debattörerna menar att rasbegreppet behövs för att synliggöra den rasism som finns i det svenska samhället. Med Kitimbwa Sabuni, Sissela Nordling Blanco, Victoria Kawesa och Nathan Hammelberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Barn, brott och politik

Martin Valfridsson, statssekreterare vid justitiedepartementet, talar om brott mot barn. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Tema: Barn som brottsoffer. Inspelat den 21 februari på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - rasism

Vem är rasist?

De senaste åren har flera debatter om påstådd rasism blossat upp. Men vad menas egentligen med rasism? Det finns olika svar på frågan och i programmet sätter forskare och aktivister begreppet i en historisk kontext och resonerar kring dagens definition.

Fråga oss