Titta

En bok, en författare (2013)

En bok, en författare (2013)

Om En bok, en författare (2013)

Den rika utgivningen av svensk och utländsk facklitteratur hamnar i fokus då vi i varje program möter en aktuell författare som intervjuas om sin bok och dess ämne. Böckerna handlar om vitt skilda ämnen som till exempel media, historia, politik, samhälle, naturvetenskap, konst och kultur. Sändningsår 2013.

Till första programmet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Lärarens retorik

Hans Gunnarsons retoriska verktyg kan användas i klassrum, vid konferenser och i möte med föräldrar. "Lärarens retorik" är tänkt att utveckla såväl den egna som elevernas förmåga att kommunicera. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Maten och makten

Samtidigt som efterfrågan på mat i världen ökar blir de svenska bönderna allt färre. Vilka blir följderna av att Sverige ställer sig utanför den globala matproduktionen? Christer Isaksson intervjuas av Susanna Baltscheffsky.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Sveriges historia 1830-1920

I ”Sveriges historia: 1830-1920” beskriver Bo Stråth, professor i historia vid Helsingfors universitet, en period präglad av framtidstro och industrialism, men också av konflikter mellan kungamakt och folkstyre, mellan arbetare och arbetsgivare. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

En dos stryknin

Snövit, Madame Bovary och pastor Gregorius är bara några exempel på personer i litteraturen som har förgiftats. I ”En dos stryknin” ger Olle Matsson, professor i kemi vid Uppsala universitet, en bred kulturhistorisk och naturvetenskaplig skildring av gifter och giftmord i litteraturen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Sveriges historia 1920-1965

Det Sverige som beskrivs i ”Sveriges historia: 1920-1965” är ett land som av sin samtid betraktades med såväl avund som misstro. Medan fattigdomen och arbetslösheten minskar ökar siffrorna för valdeltagande, löneökningar, semesterveckor och pensioner. Yvonne Hirdman intervjuas av Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Alltings mått

Vad är värdet av humaniora? Inom universiteten och forskningspolitiken har debatten om humaniora länge varit låst i två positioner. I ”Alltings mått” hävdar idéhistorikerna Anders Ekström och Sverker Sörlin att humanistisk kunskap redan idag spelar en betydligt större roll än vad som erkänns. Anders Ekström intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Den siste resenären

Tomas Löfström skriver i "Den siste resenären” om den bortglömde Torgny Sommelius som utvecklade reseskildringen under 50-talet. Journalisten och författaren Torgny Sommelius följde ett eget spår. Han skrev om resenärens ensamhet och blandade dokumentära reportage med fiktion. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Främling, vad döljer du för mig?

Rasism utförs oftast inte av monster. Den utförs av sådana som du och jag, välintegrerad och så kamouflerad att vi ofta inte ser den. Marcus Priftis, författare och spoken word-artist, hävdar att vi alla, mer eller mindre, gör oss skyldiga till sådan här vardagsrasism. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Furstar och folk i Åbo 1812

I augusti 1812 möts den ryske kejsaren Alexander I och den svenske kronprinsen Karl Johan i Åbo för att diskutera hur de ska bekämpa Napoleon. I ”Furstar och folk i Åbo 2012” berättar historikern Nils Erik Villstrand om mötet som kom att få betydelse för hela Europas framtid.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Jäkla människa

Hur hanterar man jobbiga människor i vardagen och på jobbet? Psykologerna Mattias Lundberg och Anders Wahlberg vill med ”Jäkla människa! - en handbok i hur du hanterar jobbiga människor på arbetet” ge oss verktygen. Mattias Lundberg intervjuas av Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Kongo - en historia

David van Reybrouck skildrar Demokratiska republiken Kongos utveckling från och med 1850. Det är en historia om exploatering, kolonisering och folkmord. Men också om människors förmåga att se framåt under de mest exceptionella omständigheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Kryp

I John Hallméns närgångna fotografier får vi uppleva krypens värld i makroperspektiv - håriga flugor, slitna skalbaggar och färgstarka flicksländor täckta av daggens droppar. Det blir som en upptäcktsfärd till en främmande civilisation. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Mitt grymma öde

"Mitt grymma öde - roman" av Carl-Michael Edenborg är en ocensurerad berättelse. Det är kompositören Händel som själv får föra ordet. Han ansågs vara tidens största kompositör, men uppfattades också som fet, ful, snål och lynnig. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Route 66

”Route 66 och den amerikanska drömmen” av Peter Kadhammar beskriver ett Amerika långt från den amerikanska drömmen. Kadhammar reser från Oklahoma till Kalifornien. Han stannar till i småstäder och pratar med folk på bensinmackar, härbärgen och i soppköer. Han ser ett land i förfall. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Blindspår

Är radium ett bra skönhetsmedel? Ligger det gamla Troja i Småland? I ”Blindspår – vetenskap på villovägar” går Peter Olausson igenom en rad intressanta, men som det visat sig, felaktiga vetenskapliga idéer.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Bruden är vacker men har redan en man

Ingmar Karlsson, Mellanösternkännare och f.d. diplomat, beskriver hur en sionistisk rörelse växer fram ur den judiska diasporan, hur sionismen blir en uttalad ideologi och vad den fått för konsekvenser i Israel-Palestina-konflikten. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Du har svaren!

Många av oss har svårt att hantera dilemman och tunga känslor. Tulsa Jansson är praktisk filosof och vill med ”Du har svaren!” ge oss nya verktyg att hantera kriser med. Hennes råd är: Gå till filosofen! Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Godkänt?

Svenska elevers resultat i internationella mätningar blir allt sämre. I ”Godkänt? – en reportagebok om den svenska skolan” försöker reportern Emma Leijnse ta reda på varför. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Härlig är Norden

Journalisten Bengt Lindroth är trött på påståendena att Norden är mossigt. I ”Härlig är Norden” berättar han om sin egen väg till nordismen och porträtterar de nordiska länderna genom gestalter som Fridtjof Nansen, Gustaf Mannerheim, Halldór Laxness och Astrid Lindgren.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Limbo

Vad gör en förälder med en 20-åring som tillbringar nätterna framför datorn och sover halva dagarna? Helene Lumholdt och Karin Enqvist har skrivit ”Limbo : en bok om dem som fastnat i entrén till vuxenvärlden till deras oroliga, arga och vilsna föräldrar”. Författarna vill visa på en väg framåt. Helene Lumholdt intervjuas av Hélène Benno.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Magen

Magen är en central och nästan outforskad del av vår kropp. Vi har cirka ett kilo bakterier i magen och tarmarna. "Magen - bakterier, buller och brak" är skriven av ledande forskare och läkare inom ämnet. Här bekantar vi oss med matens betydelse, genernas påverkan och de livsviktiga bakterierna. Ingemar Ernberg intervjuas av Anita Kratz.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Välj rätt!

Vad händer i hjärnan när vi fattar beslut? Och kan man göra något åt velande? I ”Välj rätt! En guide till bra beslut” berättar medicine doktor Katarina Gospic hur vårt belöningssystem styr oss och varför rädsla och ilska starkt inverkar på livsval. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Lärare som ledare

Hur utövas lärarens ledarskap? "Lärare som ledare - i och utanför klassrummet" innehåller det mesta om vad en lärare behöver veta om ledarstilar, elevinflytande och lärares utbyte av erfarenheter. Gunnar Berg, professor i pedagogik, intervjuas av Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Vården inifrån

Petra Lilja Andersson och Ami Hommel har intervjuat vårdgivare som plötsligt blivit vårdtagare. "Vården inifrån" ger ett unikt perspektiv på omvårdnad i dagens Sverige. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Maria Magdalena Mathsdotter

”Maria Magdalena Mathsdotter - kungen, samekvinnan och den franske pastorn” av Lilian O. Montmar handlar om en samekvinna på 1860-talet. Maria Magdalena Mathsdotter hade modet att skida ner till Stockholm och be kungen om hjälp med samebarnens skolgång. Det gav resultat. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

3 ml - Om ett blodprov och ett åtal

Medicinjournalisten Sara Gunnarsdotter redogör för det uppmärksammade fallet med narkosläkaren vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus som 2009 åtalades för att ha dödat fyra månader gamla Linnéa. Två och ett halvt år senare friades narkosläkaren av en enig tingsrätt. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

56 enkla ekorecept

Carola Magnusson har samlat sina bästa recept i "56 enkla ekorecept". Hon använder sig av ekologiska samt närproducerade råvaror och det är enkelheten som styr.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

A day in the world

”A day in the world - ett dygn i tusen bilder” dokumenterar den 15 maj 2012. En av initiativtagarna är Jeppe Wikström. Bokens fotografier är utvalda av en internationell jury. Jeppe Wikström intervjuas av Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Affärsaktivisten

CSR, Corporate Social Responsibility är ute. Nu gäller CSP, Corporate Social Profitability. Detta menar Anna Ryott i "Affärsaktivisten - manifest för lönsam och hållbar business". En kombination av profit och humanism är möjlig. Författaren har intervjuat några av Sveriges näringslivsprofiler och affärsaktivister. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Alldeles hemlikt

Den finske filologen och upptäcktsresanden Georg August Wallin gjorde sin första stora forskningsresa till Egypten under åren 1843-45. I ”Alldeles hemlikt” berättar Sofia Häggman om resan samtidigt som hon följer i Wallins fotspår i dagens Egypten. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Att ge

I "Att ge - samtal med svenska filantroper" beskriver Tove Lifvendahl drivkrafter bakom givande och vad som kan göras för att underlätta filantropi. Ett tiotal filantroper intervjuas: Anders Wall, Bengt Ågerup, Gunilla von Platen, med flera. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Barnexperimentet

Per Kornhall menar att alla barn idag inte får en bra utbildning, att allt fler misslyckas men också att de som är duktiga ändå är sämre än tidigare. I ”Barnexperimentet – svensk skola i fritt fall” analyserar han förändringarna som skett inom svensk skola och utbildningspolitik de senaste tjugo åren. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Den arabiska våren

När Mohammed Bouazizi tänder eld på sig själv blir det startskottet för en våg av protester som sprider sig över Nordafrika och Mellanöstern. I ”Den arabiska våren” förklarar Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi, vad som låg bakom protesterna, västvärldens reaktioner och upprorens efterdyningar. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Den dag jag blir fri

Lawen Mohtadi har skrivit den första biografin om författaren Katarina Taikon. "Den dag jag blir fri" handlar kvinnan vars livsprojekt blev kampen mot svenskarnas fördomar om romer. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Den onda badankan

Vad är det egentligen som gör badankan så mjuk? Katarina Johansson varnar i "Den onda badankan" för att barnen ständigt exponeras för kemikalier i vårt samhälle. Vi omger oss med prylar som utsöndrar kemikalier. I boken delar hon med sig av enkla knep för att minska de farliga gifterna kring barnen. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Den ädla döden

I "Den ädla döden" tecknar Michael Azar det västerländska martyrskapets idéhistoria. Författaren skildrar hur martyrens blod blir till skådespel och en symbol för sanning. Människans sårbarhet förvandlas till hennes främsta vapen. Det är genom att dö som man segrar. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Det stora tågrånet

Tåg som inte går i tid, eller inte går alls. Haverier och dödsolyckor. Tågresenärer och tågpersonal har fått stå ut med mycket de senaste åren. I ”Det stora tågrånet” skriver journalisten och författaren Mikael Nyberg om vad som har hänt sedan den svenska järnvägen avreglerades. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

En misstänkt liten kanelgiffel

Herman Wicksell är en mästare på att manipulera sin omgivning. Han är också bipolär, har tvångstankar och är rädd för allt som kommer från England. I ”En misstänkt liten kanelgiffel” berättar journalisten Karl-Johan Karlsson om Hermans vardag som inte är lik någon annans. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Filosofen som inte ville tala

Detta är den första riktigt omfattande biografin som skrivits på svenska om Wittgenstein. "Filosofen som inte ville tala - ett personligt porträtt av Ludwig Wittgenstein" av Sten Andersson. Här berättas om ett geni, ett skarpt intellekt och ett asketiskt, udda liv. Tigandets filosofi var viktig. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Franska bilder

Lasse Bergström gör en rad personliga nedslag i fransk filmkonst. "Franska bilder" handlar om landet där filmen officiellt föddes. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Friendly bread - baka glutenfritt

Efter att sonen Adam diagnosticerats som glutenintolerant öppnade Karin Moberg ett glutenfritt bageri. I ”Friendly bread – baka glutenfritt” har hon och bagaren Oscar Målevik samlat sina bästa recept och ger många smarta tips. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Frälsningsarmén

Abdellah Taïa är född och uppvuxen i Marocko men är numera bosatt i Paris. ”Frälsningsarmén” är en självbiografisk roman om en ung marockansk student som kommer till Europa och om hans sökande efter jämvikt mellan den marockanska traditionen och den västerländska kulturen. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Genusmedvetet ledarskap

I "Genusmedvetet ledarskap" vill författarna visa hur organisationer kan öka konkurrenskraften genom jämställdhetsarbete. Fortfarande tar männen de ledande positionerna i företagen. Detta trots att antalet kompetenta kvinnor bara ökar. Hur påverkar detta innovationsförmågan hos organisationerna? Medförfattaren Marita Svensson intervjuas av Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

God utbildning och dålig

"God utbildning och dålig - internationella exempel" är skriven av Inger Enkvist. Hon har tidigare skrivit en rad böcker om utbildning och skola. Enkvist jämför med andra länder och visar på både goda och dåliga exempel. Hon tar även upp hur god utbildning kan se ut i klassrummet. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Gul utanpå

Adopterade Patrik Lundbergs resa till sitt födelseland Korea ställde allt på ända och han tvingades konfrontera de fördomar som andra har haft om honom. Gul utanpå är en berättelse om utanförskap och ett sökande efter rötter, ursprung och tillhörighet. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Hatet

Hur kommer det sig att aggressiviteten mot feminister och kvinnor ökar just nu? Vad får hatet för konsekvenser? I "Hatet - en bok om antifeminism" berättar Maria Sveland hur det blivit legitimt att avsky feminismens företrädare. Ett nytt debattklimat har vuxit fram i Sverige. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Herbert Tingstens sista dagar

Statsvetaren, författaren och publicisten Herbert Tingsten var en av 1900-talets mest betydande svenska intellektuella och dominerade debatten under sin tid som chefredaktör på Dagens Nyheter. ”Herbert Tingstens sista dagar” är författaren och journalisten Per Wirténs berättelse om hans liv. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Hitler für alle

Tanja Schult och medförfattare synar vad referenserna till Nazityskland i vår vardag kan tänkas göra med oss. I "Hitler für alle" ger skribenter från olika forskningssfärer en tvärvetenskaplig bild. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Hjärnrevolutionen

I ”Hjärnrevolutionen” berättar Johan Norberg om vår formbara hjärna. Den gamla synen på hjärnan som statisk och hierarkisk gäller inte längre. Här presentera nya rön om neuroplasticitet, neurogenes och epigenetik. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Hjärtat

"Hjärtat" är skriven av några av Sveriges främsta hjärtspecialister, forskare och läkare och riktar sig till hjärtpatienter och deras anhöriga. Boken ger en populärvetenskaplig orientering om hjärtats normala beteende, dess sjukdomar och behandlingar. Per Tornvall intervjuas av Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Håkan Juholt - utmanaren

Håkan Juholt hade varit Socialdemokraternas partiordförande i knappt tio månader när han på en presskonferens meddelade att han avgick. I ”Håkan Juholt – utmanaren” ställer journalisten Fredrik Loberg frågan: vad var det som hände? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Inte helt hundra

Caroline Hainer rannsakar sina tidigare förhållanden i romanen "Inte helt hundra." Hur var det egentligen med den äldre fransmannen och hockeykillen som ville för mycket? Vi får följa hennes relationshistoria fram till ett svar. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Jag var barn i Gulag

Julian Better kan, som ett av de yngsta offren, berätta om Stalins terror. "Jag var barn i Gulag" är historien om de som blev bestulna på barndom, föräldrar och, inte sällan, sina liv. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Kamper i handikapprörelsen

En kollektiv identitet behövs i handikapprörelsen. "Kamper i handikapprörelsen - resurser, erkännande, representation" av Agneta Hugemark och Christine Roman handlar om identitet och rättvisekrav i handikapprörelsen. För att kunna nå legitimitet och politisk framgång behöver de handikappade en samlande kollektiv identitet. Intervjuare: Erik Fichtelius

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Kina enligt Cho

Kina är en av världens snabbast växande ekonomier men fördomarna och missuppfattningarna om landet är många. I ”Kina enligt Cho” förklarar Frédéric Cho, rådgivare i Kinafrågor på Handelsbanken, och journalisten Kerstin Danasten det de tycker alla behöver veta om Kina. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Koltrasten som trodde att den var en ambulans

"Koltrasten som trodde att den var en ambulans" av Anders Mildner visar hur samhällsutveckling och ljudmiljö hänger ihop. Det är en vindlande berättelse om spöken, militärens ljudvapen, sjungande neandertalare, klasskamp, den onde Kahn från Star Trek och mycket mer. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Kärlek och kärnfysik

1938 upptäcker den österrikiska fysikern Lise Meitner hur nukleär fission fungerar – en upptäckt som får världsomvälvande konsekvenser. I ”Kärlek och kärnfysik” skriver Hedvig Hedqvist om upptäckten och om Lise Meitners vänskap med den svenska fysikern Eva von Bahr. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Lärarens dubbla uppdrag

Lärare är både pedagoger och tjänstemän. För att kunna påverka sin situation och yrkesroll, krävs god insikt i hur kommuner styrs och vad som står i skollagen. Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik, intervjuas av Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Lögn, förbannad lögn & prognoser

I ”Lögn, förbannad lögn & prognoser” visar civilekonomen Alf Riple på hur psykologiska faktorer får oss att fatta irrationella ekonomiska beslut. Han menar också att finansmarknaden fungerar dåligt med känslomässigt grundade beslut, dåliga verktyg och gammalmodiga beslutsunderlag. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Madonna

Madonna har lyckats hålla sig kvar på popens absoluta topp ända sedan debuten 1983. I den första svenska biografin om henne skriver journalisten Maria G Francke om hennes olika roller som bland annat musiker, modeikon, affärskvinna och förebild. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Mammuten

Den omstridde kulturpersonligheten Jörn Donner berättar om sitt liv i "Mammuten". Han skriver om de intensiva åren som filmare, författare och rebell, ofta sedd som bråkstake. Jörn Donner blev ökänd i Sverige för att ha rökt, svurit och druckit whisky i tv.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Margaret Thatcher

Gunnela Björk skriver om en av Storbritanniens mest älskade och hatade premiärministrar genom tiderna. "Margaret Thatcher" summerar initierat den så kallade Järnladyns liv och gärning. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Med nya ögon

Jan Johansen skriver om sitt liv som artist, liksom kampen mot ett långvarigt alkohol- och drogberoende. Att sluta dricka är inte det svåra, utan det är att fortsätta vara nykter. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Medvetandets gåta

Vad innebär det om universum är oändligt? Vad upplever en katt eller en bakterie? "Medvetandets gåta - om hjärnan, själen och konsten att kila runt hörnet" är en populärvetenskaplig bok av Jonathan Lindström. Här tas både modern hjärnforskning och kosmologi upp. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Min röst

I självbiografin "Min röst" berättar sångerskan Barbara Hendricks om uppväxten i amerikanska södern, karriären, vännerna, familjen och kärleken. Och varför Sverige fått så stor plats i hennes liv. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Norrland

Journalisten Po Tidholm har samlat sina viktigaste texter i "Norrland - essäer & reportage." Skeva mediebilder och historiska orättvisor är författarens utgångspunkter. Han belyser hur glesbygdens problem hänger ihop med framväxten av storstäderna. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Oktober i Fattigsverige

Hur var det att växa upp som fattig i Sverige på 1960- och 70-talet? I sin dagbok försöker Susanna Alakoski närma sig sin tonårstid och uppväxt i ett fattighem. Omkring sig ser hon ett samhälle där samma mönster fortfarande finns kvar: fattigdom, hemlöshet och osynlighet. Intervjuare: Bengt Westerberg, f.d. socialminister.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Petrarca och litteraturen

Italienaren Francesco Petrarca levde på 1300-talet och är idag mest känd för sina kärleksdikter. Med utgångspunkt i hundratals utdrag ur Petrarcas verk låter Anders Bergman, litteraturvetare, "humanismens fader" komma till tals om litteraturens väsen, värde och former. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Post Scriptum

Christer Strömholm var en av 1900-talets främsta fotografer. Som en del av den stora monografin ”Post Scriptum” har Johan Tell skrivit ett porträtt av honom. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Reformpolitikens strategier

Peter Santesson diskuterar det politiska förändringsarbetets hårda villkor i "Reformpolitikens strategier". Här presenteras också internationell forskning kring framgångsrika reformer. De senaste decennierna har Sverige präglats av många politiska reformer. Här får man följa processerna bakom flera centrala beslut som förändrat landet. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Skrivbordskrigarna

Internet har gett främlingsfientliga grupper en helt ny plattform att sprida sina åsikter på och den potentiella rekryteringsbasen är stor. I ”Skrivbordskrigarna” skriver journalisten Lisa Bjurwald om hur extremister använder internet för att sprida fördomar, osanningar och propaganda. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Spanien - en stat, flera nationer

"Spanien - en stat, flera nationer" av Thomas Gustafsson beskriver politik, samhälle och vardagsliv i dagens Spanien. Detta är andra delen i Gustafssons serie om Spanien som inleddes med ”Spanien - en färd genom historien” (2009).

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Svensk stadsplanering

Under stormaktstiden var svensk stadsplanering utan motstycke i tidens Europa. Den har utgjort en grund för fortsatt utveckling och präglar fortfarande våra äldre städer. I ”Svensk stadsplanering” ger Nils Ahlberg en samlad bild av stadsplaneringen i Sverige från 1500-talet till idag och gör jämförelser med städer i andra länder. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Sveriges nationallitteratur

Sveriges litterära kanon undersöks av Per Rydén i ”Sveriges nationallitteratur är inte bara historia.” Ett flertal faktorer har påverkat kanonbildningen som: förlag, översättningar, kritik och läroböcker. Rydén diskuterar litteraturens villkor i en digitaliserad framtid. Men det blir också en kulturpolitisk resa genom hundra års bokläsande. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Tillsammans - i lust eller blomstring

Dan Andersson frågar sig varför vi gör allt mindre åt våra allt större problem. "Tillsammans - i lust eller blomstring?" synar begrepp som frihet, plikt, ansvar och ömsesidighet. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Ungdomsarbetslöshet

Malin Sahlén undrar vad som händer med de ungdomar som hamnar utanför yrkeslivet. "Ungdomsarbetslöshet" handlar om problemet som blir värre för varje gång som ekonomin hackar. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Ur askan

Shora Esmailian skildrar hur en värld under uppvärmning påverkar vår tillvaro och överlevnad. "Ur askan" handlar om de som blir kvar efter extrema väderhändelser, klimatflyktingarna. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Världsarv - människans mästerverk

Peter Hanneberg gjort ett urval av de mest intressanta världsarven i "Världsarv - människans mästerverk." Det är ett praktverk där etthundra världsarv visas genom trehundra bilder. En mosaik av spännande kulturer som visar människans förmåga att skapa, men också att förstöra. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

CSR i praktiken

Allt fler företag inser att de kan öka sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att bidra till en hållbar utveckling. Drivkraften att ta sociala och miljömässiga hänsyn är inte nödvändigtvis moral utan lönsamhet. I ”CSR i praktiken” visar journalisten och hållbarhetsexperten Per Grankvist hur företag över hela världen förändrat sitt sätt att agera. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Boskapsskötseln under medeltiden

I "Boskapsskötseln under medeltiden" har Janken Myrdal använt källor som landskapslagar, ordspråk, bildkonst samt träarkeologi. Kvinnorna fick under senmedeltiden större ansvar för boskapsskötseln. Produktionen blev också allt mera effektiv och specialiserad. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

En droppe svart blod

Rasbegreppet är fortfarande högst levande i USA. I ”En droppe svart blod” skriver journalisten Karin Henriksson om ras och tolerans i USA. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Kvinnors entreprenörskap under 400 år

Anita Du Rietz, nationalekonom, menar att kvinnor förr inte alls var undertryckta - tvärtom. Före 1900-talet var kvinnor fria att göra väldigt mycket, menar hon. Kvinnors ageranden utgjorde en pådrivande faktor bakom upptakten till den industriella revolutionen, även i Sverige. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Ett sötare blod

Aldrig tidigare har mänskligheten ätit så mycket socker som nu. "Ett sötare blod - om hälsoeffekterna av ett sekel med socker" är skriven av Ann Fernholm. Sockret triggar en inflammation som påverkar hjärta, hjärna, blodådror och muskler. Hjärt- och diabetespatienter har rekommenderats att äta mat med lite fett, när de borde följa kost med så lite blodsockerhöjande kolhydrater som möjligt. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Food junkie

Mons Kallentofts besök på sjukhusakuten får honom att reflektera över sitt sätt att leva. Restaurangerna, dryckerna och maten har fått Mons att spendera en förmögenhet och försaka nästan allt i ett maniskt sökande efter den ultimata smakupplevelsen. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Framtidsutmaningar

Vilka samhällsutmaningar står Sverige inför? Professor Jesper Strömbäck är huvudsekreterare i regeringens Framtidskommission som ska identifiera framtida utmaningar inom områden som hållbar utveckling, social sammanhållning och demokrati. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Hemmafixarbibeln

I ”Hemmafixarbibeln” ger Martin Timell, Karin Hedin Röös och Daniel Röös handfasta tips och råd till den som vill fixa hemma. Boken innehåller såväl pedagogiska bygginstruktioner som guider för verktyg och material. Martin Timell intervjuas av Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Hur en trädgård blir till

"Hur en trädgård blir till - förverkliga din trädgårdsdröm" av landskapsarkitekten Torsten Wallin visar hur man kan förvandla ett gammalt 1700-talstorp. När Petra och Sven Lindvall tog över torpet i Sörmland var trädgården helt igenvuxen. Tio år senare har de förverkligat sin trädgårdsdröm. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

I saknadens tid

I maj 2002 omkom Jonas Weiss i en bilolycka i Irak där han var posterad som ambassadråd. ”I saknadens tid” är hans pappas, journalisten Lars Weiss, berättelse om ett saknat barn, och om en ung utrikestjänsteman vars rastlöshet och okonventionella arbetssätt förde honom långt bort från skrivbordet. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Jag vill ju vara fri

Detta är den första biografin om den folkkära skådespelerskan Lena Nyman. I "Jag vill ju vara fri" skriver Annika Persson om en person som alltid ville gå sin egen väg. Genom de skandalomsusade filmerna ”Jag är nyfiken” blev hon också känd internationellt. Lena Nyman är en av de största skådespelarna inom svensk film och teater. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Jakten på liv i universum

I "Jakten på liv i universum" berättar Peter Linde hur rymdforskningen har utvecklats. Sedan 1995 har astronomerna hittat närmare tusen exoplaneter, planeter runt andra stjärnor än vår egen sol. Vad händer om vi får kontakt med en annan civilisation? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Kärleken är starkare än döden

Malin Sävstam berättar i "Kärleken är starkare än döden" om sorgen efter maken och barnen som omkom i tsunamin år 2004. Hon berättar hur hon fann livskraften igen efter denna svåra förlust. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Livstid

Existensen är märklig och svindlande. Hur tar man bäst tillvara på den? Nyligen fick idéhistorikern Sven-Eric Liedman sitt första barnbarnsbarn. Det ledde till tankar om vilka val vi gör i livet, medvetet eller omedvetet. Livstid är en filosofisk text om vad som formar en människas liv. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

New Delhi - Borås

Berättelsen om den fattige indiern Pikej är som en skimrande saga. När han träffar adelsflickan Lotta från Borås börjar en hisnande kärlekshistoria. Chansen att de två ungdomarna ska återses igen är minimal. Om det inte vore för en begagnad damcykel. Journalisten Per J. Andersson intervjuas av Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Nyttan av en halv kalebass

Wilhelm Östberg, antropolog och Afrikakännare, berättar i boken ”Nyttan av en halv kalebass - berättelser om föremål från Afrika” om föremåls historia, användning och vad det säger om de människor som har använt dem. Genom föremålen närmar sig Östberg den afrikanska vardagen. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Operation Norrsken

Journalisten Christoph Andersson har hittat information att östtyska Stasi planerade att genomföra en operation tänkt att kompromettera Sverige genom att lyfta våra kopplingar till Nazityskland. I sista stund avblåstes allt - för att ersättas av en ny plan. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Sorgboken

Varje år förlorar 3000 barn i Sverige en förälder. Dessa barn går igenom olika faser i en sorgeprocess. Sorgboken vänder sig i första hand till barn mellan 9 och 13 år som har förlorat en mamma, en pappa, ett syskon eller en nära vän. Maria Farm, psykolog, intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Sveriges historia: 1965-2012

Den avslutande delen av bokserien Sveriges historia tar sin början under en period när den svenska modellen prisades internationellt och rör sig fram till en nutid där mycket har förändrats. Kjell Östberg, professor i samtidshistoria, intervjuas av Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Älskade fascism

Henrik Arnstad synar den fascistiska ideologin som återigen har nått in i de europeiska parlamenten. "Älskade fascism" är en redogörelse över 1900-talets mest inflytelserika, ideologiska innovation. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

438 dagar

Journalisten Martin Schibbye och fotografen Johan Persson dömdes år 2011 i Etiopien, efter en Kafkaartad rättegång, till elva års fängelse för terroristbrott. Där det ursprungliga reportaget dog tog en historia om rättslöshet, propaganda och storpolitik sin början. Martin Schibbye intervjuas av Anna Lindman.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Att upptäcka det oväntade

Forskning leder inte alltid fram till det man tänker sig. I ”Att upptäcka det oväntade – om vetenskapliga bakslag och storslagna resultat” skriver vetenskapsjournalisten Peter Sylwan om forskningsprojekt som i slutändan visade sig ge helt andra resultat än de förväntade. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Balanskonster för nya lärare

Hur är det att vara nyutexaminerad lärare? I ”Balanskonster för nya lärare” delar Katja Hvenmark-Nilsson med sig av sina erfarenheter av hur man kan hantera oförutsedda situationer i klassrummet. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Berömda sista ord

Vem sa vad - och varför? Och hur kan man veta vad som faktiskt sades? Journalisten och historikern Åke Persson berättar de sanna och fascinerande historierna bakom bevingade ord som uttalats av berömda personer just innan de dog. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Blodflöden

Boel Berner skriver om det oegennyttiga blodgivandets betydelse för samhällskroppen."Blodflöden" skildrar en dramatisk medicinsk verksamhets uppkomst, historia samt sociala innebörder. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Blondieland

Kristofer Flensmarck följer filmprojektet Blondie under två år, från idé till premiär. "Blondieland" tar även upp ämnen som litteraturen, kärleken och villkoren för konstnärligt skapande. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Botaniska bilder till allmänheten

Carl Lindmans ”Bilder ur Nordens flora” har i hög grad format vår bild av hur botaniska illustrationer ska se ut. I ”Botaniska bilder till allmänheten” skriver Gunilla Törnvall om Lindmans flora som gavs ut 1901-1905. Floran sätts in i ett historiskt, kulturellt och vetenskapligt sammanhang och genom dessa bilder ser vi hur Sverige blir en modern industrination. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Clas Rålamb

Sten Westerberg skriver om 1600-talets färgstarka personer och deras machiavelliska intriger. "Clas Rålamb" handlar om en man med stort inflytande och den tid han verkade i. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

De förlorade barnen

Journalisterna Katia Wagner och Jens Mikkelsen undersöker vad som händer med alla de ensamkommande barn som försvinner spårlöst i Sverige. "De förlorade barnen" ger oroväckande svar. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

De nya industrialisterna

Janerik Larsson ger en bild av vad riskkapitalbolagen har betytt - och betyder - för svenskt välfärdsbygge. "De nya industrialisterna" bygger på samtal med bolagens förvaltare samt de som har investerat i dessa. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Den magiska gnistan

Vad är kreativitet, vad är inspirationens källa och kan vi på något sätt påverka dess flöde? Detta är frågor som Kajsa Ingemarsson ställer i Den magiska gnistan. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Det blir bra

Efter en skilsmässa lever många män i ett tillstånd av förnekelse. ”Det blir bra – manual för skilda män” är skriven av kommunikationskonsulten Ola Ringdahl, som varit där och tagit sig igenom det. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Det medeltida Stockholm

Arkeologen Elisabet Regner hjälper läsaren att upptäcka huvudstaden på djupet. "Det medeltida Stockholm" utforskar spår och rötter som vittnar om den historiska framväxten. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Dödsorsak Ogaden

Heli von Rosen skildrar den svenske flygaren Carl Gustaf von Rosens fyrtioåriga insatser för Afrika. Från 1935, då han kom till Etiopien som ambulansflygare för Röda Korset, fram till 1977 och den tilltagande konflikten om Ogadenprovinsen som till slut tog hans liv.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Efter självmordet

Einar Plyhn och medförfattare skriver om dödsorsaken som ofta får efterlevande att känna starka och ibland motstridiga känslor av skuld, ilska och saknad. "Efter självmordet" tar upp sorgeprocesser, förklaringsmodeller till självmord och stöd till de anhöriga. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

En passande död

Lina får veta att hon har Alzheimers sjukdom och bestämmer sig för att göra vad hon kan för att påverka sitt eget öde. Och hur skulle en passande död kunna se ut? Åsa Nilsonnes roman ”En passande död” handlar om det ingen av oss kommer undan och vårt liv fram till dess. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Ett krig här och nu

"Ett krig här och nu - från svensk fredsoperation till upprorsbekämpning i Afghanistan 2001-2014" är den första djupare analysen av Sveriges militära engagemang i Afghanistan. Wilhelm Agrell beskriver hur en klassisk fredsoperation blev ett deltagande i en toppstyrd och tröstlös bekämpning av uppror. Vad har det inneburit för Sverige att första gången delta i en internationell väpnad konflikt? Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Expeditionen - Min kärlekshistoria

År 1897 ger sig ingenjör Andrées expedition iväg i en vätgasballong med riktning Nordpolen. Trettio år senare hittas männen och deras dagboksanteckningar på den öde Vitön. I "Expeditionen - Min kärlekshistoria" letar Bea Uusma, läkare och författare, i arkiv och i polartrakternas permafrusna jordlager efter sanningen om expeditionen. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Farsan, Spanien, kriget och jag

Kerstin Gustafsson Figueroa skriver sin pappas historia. Erik Gustafsson föddes före den ryska revolutionen och dog efter murens fall. När fascismen växte sig stark i 1930-talets Europa gjorde han som tusentals andra unga från hela världen: han reste som frivillig till Spanien. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Fortsättning följer

Lotta Skoglund vill ge kunskap och inspiration inför livet efter 60. "Fortsättning följer" handlar om att leva nu och inte skjuta upp det som är roligt. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Från verklighetens stränder

Agnes von Krusenstjernas romaner orsakade både succé och skandal när de kom ut under mellankrigstiden. I ”Från verklighetens stränder” skriver litteraturforskaren Anna Williams om en författare som på många sätt var motsägelsefull. Och som vågade skriva om sådant som samtiden teg om. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Född 1953

Sten-Åke Stenberg skriver om Metropolitprojektet som var tänkt reda ut varför vissa klarar sig bättre än andra i livet. "Född 1953" handlar om den samhällsvetenskapliga forskning som kom att väcka stor debatt. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

För det vi vill ska synas

Lars-Åke Kernell menar att vårt "jag" består av våra relationer och de roller vi spelar mot omgivningen. I ”För det vi vill ska synas - en bok om hur du blivit den du tror att du är” bygger han upp en bild av hur vi formar våra identiteter, våra ställningstaganden, vår kommunikation och våra relationer. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Förortshat

Hur blev förorten så avskydd? i ”Förortshat” skriver journalisten Johanna Langhorst om den dolda, svenska rasismen. Hon granskar förorten och segregationen. Langhorst bodde 17 år i Tensta och flyttade därifrån efter att äldste sonen blivit rånad två gånger utanför deras hus. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Hjälp, mitt barn är mobbat!

Lars Arrhenius och Lisbeth Pipping skriver om mobbningens effekter ur olika vinklar. "Hjälp, mitt barn är mobbat!" är tänkt som ett verktyg för alla vuxna som möter utsatta barn och ungdomar. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Humlan som flyger

Efter flera dygns dramatik tog Stefan Löfven, då ordförande för IF Metall, år 2012 över rollen som partiledare för Socialdemokraterna. Hur motsvarar den politiskt oprövade Löfven förväntningarna och hur enar han falangerna i Sveriges största politiska parti? Lena Hennel intervjuas av Anita Kratz.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Hållbarhetens villkor

Hur blir begreppet hållbarhet meningsfullt och användbart i planeringen av vår samtid och framtid? Arkitekten och samhällsplaneraren Erland Ullstad samlar i "Hållbarhetens villkor" artiklar om samhälls- och stadsplanering, byggande, relationen mellan stad och land och kulturell hållbarhet. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

I kroppen min

Journalisten och trummisen Kristian Gidlund delar med sig av tankarna kring livet och dess slut. "I kroppen min" handlar om hans kamp mot obotlig cancer. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Ingenting är anstötligare än sanningen

Christer Hedin skriver om Torgny Segerstedt, en av Sveriges tydliga kritiker av nazismen. "Ingenting är anstötligare än sanningen" redogör för grunden för hans publicistiska gärning och kamp för mänskliga rättigheter. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Jag törs inte men gör det ändå

Hur kan man hjälpa barn som inte vågar pröva nya saker eller som känner sig otrygga i samspelet med kamrater? I ”Jag törs inte men gör det ändå” visar psykologen Martin Forster på olika vägar att hjälpa barn att finna trygghet och glädje. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Jobbskaparna

I ”Jobbskaparna - företagande, utanförskap och mångfald” skriver Kenneth Bengtsson, tidigare koncernchef för ICA, om företagets satsning att anställa över tusen personer med funktionsnedsättningar i sina butiker. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Jourhavande historiker

Rökte vikingarna cannabis? Och vad hände med Domusvaruhusen? I "Jourhavande historiker" har några av historikern Dick Harrisons bloggtexter från Svenska Dagbladets historieblogg samlats. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Kvinnorna gör mannen

David Tjeder och medförfattare tar upp nya infallsvinklar på hur hegemoni och legitimitet uppstår och ifrågasätts. "Kvinnorna gör mannen" visar hur manlighet har skapats och formats från 1500-talet och framåt. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Leka för livet

Vad betyder leken för överlevnad, social samvaro och kreativitet? Lars H Gustafsson, barnläkare, författare och debattör, ivrar för lekens nödvändighet i de vuxnas tillvaro. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Lönekamp med förhinder

Lika lön för lika arbete, det är de flesta överens om. Ändå går det väldigt långsamt att minska lönegapet mellan män och kvinnor. I ”Lönekamp med förhinder” ställer Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg frågan varför det går så långsamt. Anna Danielsson Öberg intervjuas av Anita Kratz.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Maten är min medicin

Janesh Vaidyas kokbok baseras på den indiska hälsoläran ayurveda. Recepten i "Maten är min medicin" är sammansatta för att ge oss bättre balans utifrån vår kroppstyp. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Måste få polisen ur huvudet

År 2003 dömdes 75 kubanska demokratiaktivister till fängelse och flera av deras vänner och kollegor visade sig vara agenter för säkerhetstjänsten. Erik Jennische har intervjuat aktivister, bloggare och agenter och letar i ”Måste få polisen ur huvudet” efter anledningen till att bröderna Castros makt varat så länge. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Nutida kinesisk litteratur

I ”Nutida kinesisk litteratur – jakten efter det moderna” skriver Kerstin Johansson, fil. dr i kinesiska, om enskilda författare och övergripande tendenser i den kinesiska skönlitteraturen från 1930-talet till idag. Gränserna för vad som får tryckas har tänjts och nya vägar har öppnats. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Nästan allt om människan

Överläkaren Johan Frostegård menar att våra geners långsamma förändring skett utan att det funnits någon förutbestämd riktning. I "Nästan allt om människan" skildras evolutionens avtryck i våra kroppar och själar. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Oligarken mot presidenten

”Oligarken mot presidenten - tvekampen mellan Chodorkovskij och Putin” är skriven av Stig Fredriksson. Michail Chodorkovskij var ägare av Rysslands största oljebolag Yukos, innan han fängslades av myndigheterna. Boken bygger på en brevväxling mellan utrikeskorrespondenten Stig Fredrikson och Michail Chodorkovskij. Stig Fredrikson intervjuas av Per Enerud.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Operation barn

I ”Operation barn - om kampen för att bli förälder” skriver Marie Granmar om sin kamp för att bli förälder. Vad är en riktig förälder? Hur gammal bör en förälder vara? Vem kan och får hjälpa en ensamstående kvinna att bli gravid? Vad kostar det? Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Perspektiv på förändring

I ”Perspektiv på förändring - om en förändringsresa på Sveriges television” beskriver Pär Mårtensson största förändringen i SVT:s historia sedan TV2. Organisationsförändringen började 2008 och innebar stora besparingar, förändrade arbetssätt, minskning av personal etc. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Rena hem på smutsiga villkor

Anna Gavanas skriver om hushållstjänstemarknaden som idag subventioneras med ungefär 1,5 miljarder av våra skattemedel. "Rena hem på smutsiga villkor?" tar upp arbetsförhållanden, jämlikhet och internationella samband. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Svart i Sverige

Det har funnits personer med svarta rötter i Sverige ända sedan 1500-talet. I boken ”Svart i Sverige” skriver Cecilia Sylvan Henriksson och Patrick Gibson om hur svarta personer och företeelser presenterats, tagits emot och påverkat Sverige och svenskarna. Cecilia Sylvan Henriksson intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Svensk ostkultur

Martin Ragnar följer ett mycket populärt påläggs framväxt. "Svensk ostkultur i recept och formspråk" beskriver utvecklingen från äldsta tid fram till dagens små gårdsmejerier. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Tankar som ändrar allt

Sören Holst är teoretisk fysiker och visar hur verkligheten kan vara mer osannolik än både andevärldar och himmelriken. "Tankar som ändrar allt" tar upp hur långt vi kan komma med rationellt tänkande. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Tillbaka till skolan

Krysmyntha Sjödin och Marie Gladh riktar sig till dem som arbetar med hemmasittande barn. "Tillbaka till skolan" ger bland annat praktisk handledning i den så kallade nyckelmetoden, en arbetsmodell för skolan att utgå ifrån för att nå hemmasittande elever och förebygga skolfrånvaro. Intervjuare: Birger Schlaug

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Trendmakarna

Forskaren och ekonomie doktorn Jenny Lantz undersöker betydelsen av trender i den globala modeindustrin. "Trendmakarna" visar hur mode, kapitalism, kultur och ekonomi samverkar. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Vad är arkitektur?

Arkitekterna Gert Wingårdh och Rasmus Waern ger tänkvärda och dramatiska svar på frågor kring ett stort ämne i "Vad är arkitektur och 100 andra jätteviktiga frågor" Gert Wingårdh intervjuas av Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Vad är pengar och 100 andra jätteviktiga frågor

Pengar är ett start verktyg men för många är de vår tids vardagsmysterium. Med boken ”Vad är pengar och 100 andra jätteviktiga frågor” vill sparekonomen Claes Hemberg göra pengar till något personligt och begripligt och göra fler nyfikna på sin ekonomi. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Walderstens instagram

Konstnären Jesper Waldersten är tillbaka med de skeva kropparna och bittra kommentarerna. "Walderstens instagram" är en liten, stor, snabb och långsam bok. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Vi är romer

Cecilia Köljing och medförfattare lyfter fram folkgruppen som ofta tvingas flytta. I "Vi är romer" berättar människor om hur deras tillvaro påverkas av Europas främlingsfientliga vindar. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Winston Churchill: Del I. 1874-1939

Winston Churchill - beundrad, hjälteförklarad och en av 1900-talets stora profiler. Historikern Bengt Liljegren porträtterar Churchill utan att skygga för de mörkare sidorna av hans gärning och personlighet. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Vägen tillbaka

”Vägen tillbaka - må bra, prestera bra!” berättar om ett avgörande år i skidskytten Helena Ekholms karriär. Det börjar med ett misslyckat OS i Vancouver 2010 och fortsätter till VM-guld i Chanty-Mansijsk 2011. Helena Ekholm berättar öppet om sitt liv och vad som format henne till en framgångsrik idrottskvinna. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Dregen - självbiografin

I "Dregen - självbiografin" berättar Dregen för journalisten Tore S Börjesson om sitt intensiva och kompromisslösa liv som rockstjärna. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Västsahara - Europas sista koloni i Afrika

Västsahara är till stora delar ockuperat av Marocko sedan 1975. Fortfarande lever 160 000 flyktingar i läger medan FN-resolutioner om Västsaharas rätt till självständighet aldrig realiseras. Lena Thunberg, som följt landets kamp för frihet i 28 år, skriver i "Västsahara - Europas sista koloni i Afrika" om avkolonisering, omvärldens syn, flyktinglägren och frihetsrörelsen. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Njutning - berättelser om kärlek, känslor och kemi

Känslor som förälskelser och njutningar handlar krasst nog bara om bindningar mellan olika molekyler. Hjärnans sinnrika kemifabrik är det som gör oss både glada och ledsna. Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid Lunds tekniska högskola, intervjuas av John Chrispinsson.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Kroppspanik

Julia skott pläderar för en mer nyanserad bild av hälsa i en värld där alla kroppar tillåts må bra. Övervikt är inte alltid är farligt, men skräcken för att betraktas som tjock driver oss till hälsofarliga bantningsexperiment. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Klimatet och välfärden

Vår moderna livsstil bygger på ett kolberoende som styr hur vi organiserar både arbete och produktion. I ”Klimatet och välfärden - mot en ny svensk modell” föreslår professor Staffan Laestadius en modell för industriell omvandling mot ett fossilfritt samhälle. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Är du full? Nej, jag har haft stroke

Dr Magnus Edner, berättar utifrån patientens egenupplevda perspektiv om sin komplicerade rehabilitering och långa väg tillbaka efter en stroke. "Är du full? Nej, jag har haft stroke" är både nedslående och upplyftande på en och samma gång. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Hyland - legenden och hans tid

Lars Ragnar Forssberg porträtterar en av svensk radio- och tv-historias viktigaste personer. Under tre decennier trollband Lennart Hyland miljontals människor över hela landet. Men Hyland hade också en svart och komplicerad sida. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Handbok i resemedicin

Rickard Ånell har skrivit en följeslagare till den som ger sig av till platser som saknar direkt tillgång till sjukvård. "Handbok i resemedicin" innehåller bland annat en omfattande behandlingsguide. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Firman

Bernt Hermele skiver om den medieskygga familj som sedan lång tid tillbaka tillhör Sveriges maktelit. "Firman Bonnier" ger inblickar i ett okänt imperium med dess miljardomsättningar, arvstvister och familjekonflikter. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Kerstin Thorvall - Uppror i skärt och svart

Beata Arnborg skildrar i biografin om författaren Kerstin Thorvall en yrkeskvinna som förenar sitt eget stundtals kaosliknande liv med järnhård arbetsdisciplin, kreativitet och produktivitet. Thorvall vågar också skildra och stå för det mest förbjudna - att bejaka sin egen lust. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Så blir du snuskigt rik i det snabbväxande Asien

Pakistanfödde Mohsin Hamids roman handlar om en pojke som föds på landsbygden och flyttar till stan. Där arbetar han hårt och bygger upp ett affärsimperium genom att hörsamma berättarens råd: undvik idealister, var beredd att ta till våld och, viktigast av allt, bli inte kär. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Senior power

"Senior power" handlar om styrketräningens nytta för den äldre kroppen. När man blir äldre kanske inte kroppen hänger med på samma sätt som tidigare. Men det finns ett sätt att bryta trenden, menar Michail Tonkonogi. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

I skuggan av Rom

Trots att det romerska rikets expansion aldrig nådde så långt norr ut som till Norden påverkades ändå människorna här på många sätt av den romerska kulturen. I boken ”I skuggan av Rom” berättar Kent Andersson, docent i arkeologi, om de mer än tusenåriga kontakterna mellan Norden och Romarriket. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

En perfekt natt

Björn Hedensjö har skrivit för de som sover och de som inte sover. I "En perfekt natt" får vi, med hjälp av sömnforskare och de senast rönen, svar på annorlunda frågor om sömn. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Kaos

Alexandra Pascalidou återvänder till ett Grekland som är långt ifrån feststämningen inför OS 2004. "Kaos" beskriver ett samhälle i förfall - och om människans förmåga att, trots allt, hålla hoppet om framtiden vid liv. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Ingmar Bergman

Ingmar Bergman gjorde närmare 70 produktioner för bio och tv, men journalisten Thomas Sjöberg porträtterar här mannen vid sidan av scenen; maken, älskaren, pappan, bråkmakaren. "Ingmar Bergman" beskriver häftiga passioner, kärlek, sex och svek. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

När jag blir stor

I den självupplevda romanen ”När jag blir stor” skildrar Jeanette Eriksson ur barnets perspektiv åren då hon blev utsatt för incest av sin morfar. Trots att släktingar, vårdpersonal och myndigheter kände till övergreppen var det ingen som satte stopp. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Minnet, fram och tillbaka

Genom att förstå hur minnet fungerar kan vi lära oss att ta bättre beslut, bryta vanor och bättre utnyttja våra kreativa krafter. I ”Minnet, fram och tillbaka” har läkaren och hjärnforskaren Pontus Wasling sammanställt den senaste forskningen i området. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Engagemang - Batman, Putnam och jag

Hur skapas engagemang? I ”Engagemang – Batman, Putnam och jag” skriver författaren Per Grankvist om engagemangets historia och framtid, från den industriella revolutionen till förortskravaller. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Prekariatet

Prekariatet är en ny samhällsklass i globaliseringens skugga som tvingas underkasta sig osäkra anställningsvillkor och som får stå ut med kortvariga och dåligt betalda arbeten. Ekonomen Guy Standing beskriver problemet men erbjuder också en väg framåt. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Sten Bergman

Henrik Ekman och medförfattare porträtterar en upptäcktsresande med ett liv som få. "Sten Bergman" handlar om en av våra viktigaste zoologiska och etnografiska forskare. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Värdet av konst

Kan konst få oss att må bättre? Och måste den alltid göra nytta? I ”Värdet av konst” skriver Karolina Modig och Erik Modig om konstens värde för såväl individer som för företag och samhället. Karolina Modig intervjuas av Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Åldrandets gåta

Henrik Ennart skriver om valen som påverkar cellernas livslängd och kvalitet. I "Åldrandets gåta" är de intervjuade eniga om att vi kommer att kunna leva mycket längre än idag. Men hur gamla vill vi bli? Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Bombay takeaway

I Indien är det vanligt att hälsa på varandra genom att fråga om den andra personen har ätit. Maten är viktig, den är kultur, politik och religion. I ”Bombay takeaway” skriver SVT:s Indienkorrespondent Malin Mendel Westberg om maten och om staden Bombay. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Tänka fritt, tänka rätt

CUL-doktoranden Anna-Karin Wyndhamn följer åtta gymnasielärares undervisning i svenska för att studera mötet med eleverna. "Tänka fritt, tänka rätt" är en studie om värdeöverföring och kritiskt tänkande. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Spår

Lena Sundström beskriver tre journalisters sökande efter sanningen i politikens mörka korridorer. "Spår" handlar om ett mystiskt flygplan, hemliga agenter och människor som förs bort. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

LTUG: läsa på talets och upplevelsens grund

Läsning är grunden till allting, menar läraren Lena von Sydow. Hennes bok ”LTUG: läsa på talets och upplevelsens grund” bygger på den nyzeeländska läsinlärningsmetoden Whole Language, och ger idéer och praktiska tips för att hjälpa barn att lära sig läsa. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Smartast i världen

Vad är egentligen intelligens? I ”Smartast i världen” tar journalisten Linda Leopold med oss in i IQ-sällskapens värld. Efter att ha klarat Mensas inträdestest blir hon del av en intelligent och brokig skara. Men det är bara början. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Kampen om opinionen

Hur mycket handlar om ideologi, och hur mycket handlar om marknadsföring? Den politiska kommunikationen är av avgörande betydelse i en demokrati. I ”Kampen om opinionen” möter vi den senaste forskningen i ämnet. Jesper Strömbäck, en av bokens redaktörer, intervjuas av Anita Kratz.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Bildningsakuten

Göran Everdahl har samlat kunskap om allt från Napoleons sista strid till Barbies första kyss, och mycket mer. "Bildningsakuten" hjälper läsaren att få koll på det viktigaste och det oviktigaste inom en rad ämnen. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
Titta En bok, en författare

Higgspartikeln

För 50 år sedan beskrev den skotske fysikern Peter Higgs en partikel som förklarar universums uppbyggnad. Efter årtionden av forskning kunde man sommaren 2012 konstatera att partikeln finns. Jim Baggott, forskare och författare, intervjuas av Bodil Appelquist.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Fråga oss