Titta

En bok, en författare

En bok, en författare (2013)

Om En bok, en författare (2013)

Den rika utgivningen av svensk och utländsk facklitteratur hamnar i fokus då vi i varje program möter en aktuell författare som intervjuas om sin bok och dess ämne. Böckerna handlar om vitt skilda ämnen som till exempel media, historia, politik, samhälle, naturvetenskap, konst och kultur. Sändningsår 2013.

Till första programmet

En bok, en författare : Kina enligt ChoDela
 1. Frédéric Cho
  är Kinarådgivare på Handelsbanken.

 2. Han har jobbat i Kina och bott-

 3. -i Peking, Shanghai,
  Taipei och Hong Kong.

 4. Han delar tillvaron
  mellan Sverige och Kina.

 5. Han talar perfekt kinesiska och har
  skrivit boken: "Kina enligt Cho:"

 6. "Det du måste veta om
  världens snabbast växande ekonomi."-

 7. -tillsammans med Kerstin Danasten.

 8. Intervjuar gör
  journalisten John Chrispinsson.

 9. Varför har du skrivit boken?

 10. Det var ett bra läge
  att skriva en bok-

 11. -som skulle svara på en del frågor-

 12. -som dyker upp i Sverige.

 13. Intresset för Kina
  ökar kolossalt mycket.

 14. Med stor hjälp från
  min förläggare Hans-Olov Öberg-

 15. -och Kerstin Danasten
  kunde vi göra någonting.

 16. Man kan ana när man läser boken-

 17. -att du som kan Kina är lite trött
  på alla självutnämnda Kinaexperter.

 18. Jo, så är det. Det är en stor risk
  om vi fortsätter att harva vidare-

 19. -i allmän okunskap om Kina
  att vi inte förstår vad som händer.

 20. Finns det bluffmakare?

 21. Ja, tyvärr. Alltför många för
  att motivera ett intresse kring Kina.

 22. Kina är trots allt
  världens näst största ekonomi.

 23. Inom tio år kanske världens största.

 24. Vi ska veta vad vi vill få ut
  av relationen med Kina-

 25. -och hur vi ska hantera den oavsett
  om det är positivt eller negativt.

 26. Är en felaktig kunskap om Kina
  sämre än ingen kunskap alls?

 27. Ja, det tror jag. Det finns en risk
  att olika typer av myter-

 28. -blir förevigade och håller
  i decennier eller sekler-

 29. -utan att vi vet om de stämmer.

 30. Vi nämner ett exempel i boken.

 31. Det är en myt att Marco Polo
  kom till Kina och var där i tjugo år-

 32. -som nära rådgivare
  till Mongoldynastins härskare.

 33. Det har aldrig nämnts ett ord
  eller kinesiskt tecken-

 34. -i annalerna över Mongoldynastin-

 35. -om att det fanns
  en person som hette Marco Polo.

 36. Man kan fråga sig var Marco Polo var-

 37. -och vad han baserade
  sina påståenden kring.

 38. Det finns i dag
  liknande Marco Polo-fenomen-

 39. -där folk säger sig ha upptäckt Kina.
  Alltför ofta återuppfinner vi hjulet.

 40. Det är bra att man
  kan upptäcka något om Kina.

 41. Men är det redan konstaterat
  sedan lång tid tillbaka-

 42. -bidrar det inte
  till kunskapsutveckling.

 43. Vilken är den mest
  skadliga myten om Kina?

 44. Du nämner en långvarig trend.
  En "exotism" - både på gott och ont.

 45. Men den är inte sann.
  Lever den än i dag?

 46. Ja, det gör den fortfarande.

 47. Ta ett enkelt exempel.

 48. Vi vill tycka att allt som har
  med Kina att göra är annorlunda.

 49. Vi utgår inte från det som
  förenar oss eller likheterna vi har.

 50. Vi vill alltid hitta olikheterna.

 51. Jag tror att olikheterna
  är färre än likheterna.

 52. Vi kanske ska utgå ifrån
  att vi är väldigt lika varandra.

 53. Kina närmar sig
  vår samhällsutveckling-

 54. -i form av marknadsekonomi
  och ett öppet samhälle.

 55. Trots att landet
  styrs som en enpartistat.

 56. Vi vill hänga kvar
  kring det exotiska, speciella Kina.

 57. Vi tror på något sätt att Kina-

 58. -geografiskt sett
  ligger så långt bort.

 59. Säger nån att de ska åka till Kina
  tycker alla att det är så långt bort.

 60. Det tar ännu längre tid
  att flyga till USA eller Sydney.

 61. Men ska man till Kina,
  då är det speciellt.

 62. Kina är ju annorlunda.
  Eller är det språket och tecknen-

 63. -som gör att det känns så främmande?

 64. Det är annorlunda
  och kommer alltid att vara det.

 65. På samma sätt som Frankrike
  är annorlunda jämfört med Sverige.

 66. Vi upplever kulturskillnader
  i alla länder jämfört med Sverige.

 67. Vi exotiserar Kina kring det här med-

 68. -att det är viktigt
  att förstå kulturella skillnader.

 69. Vi stirrar oss blinda på ett träd
  i stället för att se hela skogen.

 70. Trots dessa skillnader ska vi
  förhålla oss till Kina som nation-

 71. -privatperson och företag
  på ett genomtänkt och påläst sätt.

 72. Du punktar upp saker som
  man måste förstå för att förstå Kina.

 73. En sak är den långa historien.
  På vilket sätt då?

 74. Ja, därför att...

 75. Kinas historia har präglats
  av de olika dynastierna-

 76. -som har styrt landet med grundande,
  uppgång, nedgång och sen totalkrasch.

 77. Sen tar en ny dynasti över
  och så blir det samma logik.

 78. Nu är det Folkrepubliken Kina
  som är under kommunistpartiets styre.

 79. Men det finns hela tiden
  en stark återkoppling till historien.

 80. Hur man för sig,
  vilka citat man använder-

 81. -och hur man...
  Vilka typer av åtgärder man gör.

 82. Ta som exempel Kinas nye ledare
  och nya nummer ett, Xi Jinping-

 83. -som tog över på partikongressen
  i november efter Hu Jintao.

 84. Han har varit i Guangdong-provinsen.
  Varför det?

 85. Därför att hans far Xi Zhongxun-

 86. -var med och drog igång
  de ekonomiska zonerna i Sydkina...

 87. -...med Deng Xiaoping.
  -Det var början till kapitalismen?

 88. Kina öppnades
  för utländsk investering.

 89. Man började på fyra ställen
  i Guangdong-provinsen.

 90. Där kunde man locka till sig
  de första utländska investerarna.

 91. Sen spreds det över hela landet.

 92. Man visar mycket
  att man respekterar sina förfäder.

 93. Man använder historiska analogier-

 94. -för att uttrycka
  något för allmän kunskap-

 95. -eller för att attackera motståndare.

 96. Man går sällan till frontalangrepp.

 97. Man använder någon anekdot
  från de krigande staternas period.

 98. Men alla förstår. I Kina är
  den dåtida historien väldigt levande.

 99. Skulle vi referera
  till vad en romersk kejsare har sagt-

 100. -när vi menar att någon har fel?
  Vi är mindre intråcklade i historier.

 101. Något som hänger ihop med historien-

 102. -är det auktoritära draget,
  som inte är något nytt.

 103. Hur förstår man Kina bättre
  genom dess auktoritära tradition?

 104. Det är ju så att landet...

 105. Man kan säga att det daterar sig
  till flera tusen år före Kristus.

 106. Det tog sitt första formella uttryck
  när den första kejsaren av Qin-

 107. -Qin Shi Huangdi,
  grundade Qindynastin.

 108. Ur ordet "Qin" fick vi namnet Kina
  på 200-talet före Kristus.

 109. Man skapade en centralt
  styrd standardiserad nation-

 110. -med enhetliga vagnbredder
  och annat som man införde.

 111. Och en hierarki som
  efterföljande dynastier förädlade-

 112. -genom att införa ämbetsmannasystem
  med tydliga graderingar i hierarkin.

 113. Hierarkin har alltid funnits.

 114. Det är samma sak i dag
  i kommunistpartiets regi.

 115. Kina är väldigt hierarkiskt.
  Man måste veta vem som är chef.

 116. Det gäller även i näringslivet,
  på statliga eller privata företag.

 117. Det finns bara en chef
  som kan bestämma.

 118. Det blir en kontrast med vår
  platta svenska företagskultur.

 119. Men man måste förhålla sig till den?

 120. Ja, det finns ett intresse i Kina-

 121. -för att prova andra
  "managementformer".

 122. Den svenska managementformen
  möts ofta med uppskattning i Kina-

 123. -av kineser som provar på det.

 124. Eftersom de i ett tidigt skede
  får mycket ansvar och frihet.

 125. Skandinaver
  betraktar sig själv som egalitära.

 126. Är det den största kulturkrocken
  mellan skandinaver och Kina?

 127. Ja, det är nog en av de större.

 128. Det finns andra områden också.

 129. Även vi i Norden
  har olika syn på hierarki.

 130. I Sverige var vi mer hierarkiska
  för en-två generationer sedan.

 131. Man kallade alla vid titlar.

 132. "Herr" och "Fru" och så vidare.

 133. I Finland och Danmark
  är det mer auktoritärt.

 134. Sverige är nog
  det mest egalitära av de fyra.

 135. Det som skiljer mest
  mellan skandinaviska länder och Kina-

 136. -är öppenheten i samhället.

 137. Öppenheten och tilltron som
  man har till var och en i samhället.

 138. Att institutioner är goda.

 139. I Kina litar man inte
  på institutioner eller på övermakten.

 140. Man kan bara lita på sig själv,
  på sin familj och sina vänner.

 141. Därför sparar man så mycket pengar-

 142. -i kinesiska hushåll, eller hur?
  Man räknar inte med en pension.

 143. -Så det får en konkret effekt?
  -Ja, i att man sparar.

 144. Från ett västerländskt perspektiv-

 145. -kanske det verkar lite väl sparsamt.

 146. Men kineser och andra
  tycker att det är sunt förnuft.

 147. Man vet inte vad som händer härnäst.

 148. Brinner det i knutarna
  bör man vara förberedd.

 149. En tredje punkt som är främmande
  för en västeuropé är Konfucianismen.

 150. Vilka kvarlevor finns i Kina
  av Konfucius tänkande?

 151. Det finns väldigt mycket
  som är kvar i traditionen-

 152. -och en del
  som håller på att återupplivas.

 153. Moderna Kina håller på
  att återupptäcka sitt gamla arv.

 154. Konfucius var den som med ord
  beskrev hierarkin som fanns i Kina.

 155. Och ett önskemål om
  ett harmoniskt samhälle-

 156. -baserat på harmoniska relationer
  mellan över- och underordnad-

 157. -kvinna och man, äldre och yngre.

 158. Det skulle se till att alla
  visste sin plats i samhället-

 159. -på sina olika hierarkiska nivåer,
  så att det blev harmoni.

 160. Det finns också i det sätt som-

 161. -det kinesiska kommunistpartiet
  uttrycker och organiserar sig.

 162. Även i hur de uttrycker sig
  både inrikes- och utrikespolitiskt.

 163. När USA eller Västeuropa
  gör något som Kina inte gillar-

 164. -kommer officiella Kina ofta säga-

 165. -att landet har sårat
  det kinesiska folkets känslor.

 166. På ett paternalistiskt sätt-

 167. -iklär sig partiet rollen som
  talesman för 1,35 miljarder kineser.

 168. Att de kollektivt
  fick sina känslor sårade.

 169. Det paternalistiska är väldigt
  konfucianskt och hierarkiskt.

 170. Det finns också i privatägda företag-

 171. -där patriarken är en person
  som har grundat företaget-

 172. -men som på mindre
  än tjugo år har blivit miljardär.

 173. Vad händer
  om västeuropéer skickar iväg-

 174. -en ung kvinna, som möter
  det här patriarkala samhället-

 175. -och en tradition där den
  "äldsta ingefäran är den starkaste"?

 176. "Gammal är äldst".

 177. -Vad händer i krocken?
  -Man får hantera det smart.

 178. Jag har sett
  många duktiga, svenska sinologer-

 179. -som har
  kommit till Kina för att jobba.

 180. De är unga, duktiga och attraktiva.

 181. I Kina så har man en konform syn-

 182. -på vad man ska vara och inte vara,
  och det kinesiska är ju normen.

 183. Kommer man dit som utlänning
  så är man redan abnorm och konstig.

 184. Då spelar det mindre roll
  om det är en man eller kvinna.

 185. Det gäller att uttrycka sig
  på det sätt som kineser är vana vid-

 186. -samtidigt som man inte-

 187. -tummar för mycket
  på sina egna principer.

 188. Det finns en nyfikenhet hos kineser
  att veta vad som händer i omvärlden-

 189. -och att lära känna omvärlden.

 190. För att göra affärer i Kina måste
  man inte klä sig som en mandarin-

 191. -eller agera
  mer kinesiskt än en kines.

 192. De flesta kineser skulle tycka
  att det var ganska löjligt.

 193. -Man ska vara som vanligt?
  -Ja, och vi säger det i boken.

 194. Jag utgår ifrån...
  Och det kanske bottnar i att jag-

 195. -är uppväxt
  med kulturella skillnader-

 196. -och har ett tränat öga för att hitta
  likheter i stället för olikheter.

 197. Utgår man från att hitta likheter-

 198. -så konstaterar vi kanske
  att 90 procent är likt oss emellan.

 199. Därefter funderar man på-

 200. -vad man kan göra utifrån det
  för att vi ska uppnå det vi ska.

 201. Ett ord som återkommer flera gånger-

 202. -när du beskriver Kina är "revansch".

 203. Att hela det kinesiska samhället-

 204. -har ett revanschbehov
  gentemot mot världen-

 205. -efter förnedringen
  på arton- och nittonhundratalet.

 206. "Revansch" låter ju farligt.
  Man talar om "revanschism".

 207. Är kinesisk revanschism farlig?

 208. Den skulle kunna bli farlig
  om den får löpa amok.

 209. Om den inte modereras
  och tempereras inifrån-

 210. -från partiet eller
  andra modererande krafter som säger:

 211. "Vi har rätt att växa som vi vill
  men vi kan inte rusa fram"-

 212. -"som en tjur i en porslinsbutik."

 213. Den risken finns också.

 214. Den här comebacken
  som Kina tycker sig ha rätt att göra-

 215. -bottnar sig i historien
  och vad Kina upplevde som-

 216. -150 år av förödmjukelser.

 217. Kina delades upp
  ungefär som en kluven vattenmelon.

 218. Landet delades upp
  av olika kolonialmakter.

 219. På 1900-talet
  kom den japanska invasionen.

 220. Kina tyckte att det som Mao åstadkom
  i början av sitt ledarskap var bra.

 221. Han återförenade landet
  och fick det att ställa sig upp igen.

 222. Man marscherar
  mot vad man anser vara-

 223. -Kinas rätta position
  i världen: nummer ett.

 224. Den stora frågan är om man ska-

 225. -fortsätta marschen framåt
  och upp på toppen av prispallen.

 226. Kommer det att ske
  i god harmoni med omvärlden?

 227. Revanschism kan vara
  ett lite väl värdeladdat ord.

 228. Men en vilja att göra en comeback.

 229. Om man lägger till det du säger
  om det kinesiska kommunistpartiet-

 230. -att ideologin
  praktiskt taget är borta.

 231. Då måste den
  ersättas med en ideologi.

 232. Det kan vara
  en aggressiv nationalism.

 233. Går det att bedöma
  hur stor den risken är?

 234. En värdemätare
  är hur landet mår ekonomiskt.

 235. Ju bättre det går
  desto mindre behöver de fokusera på-

 236. -externa faktorer
  som kan tillgripas för att-

 237. -avstyra uppmärksamhet från en
  sämre inhemsk ekonomisk utveckling.

 238. Det är det första.
  Det andra är att Kina nu lär sig...

 239. De var trots allt
  självisolerade under Mao.

 240. Under kulturrevolutionen hade man
  ingen diplomatisk bundsförvant-

 241. -med undantag av ett fåtal länder.

 242. Sedan dess har Kina
  blivit en medlem av världssamfundet.

 243. Det har inneburit att i
  de moderata och sunda krafter-

 244. -som styr Kina
  i utrikespolitiska frågor-

 245. -så är det fråga om att Kina
  också ska anpassa sig till omvärlden.

 246. Kina vill nu
  att landet ska framstå som mer-

 247. -salongsfähigt och acceptabelt.

 248. Man vill inte stämplas som
  en skurkstat såsom Nordkorea.

 249. Man vill bli accepterad
  som en utvecklad nation

 250. Det innebär ett ansvarstagande.
  Man kan inte vara hur-

 251. -hänsynslös som helst.

 252. Vi och media i väst bedömer-

 253. -demonstrationer mot Japan i Kina.

 254. Det ser vi säkert även i framtiden.

 255. Det är bra så länge det håller sig
  till demonstrationer och inget annat.

 256. Där kan de i regimen
  som tycker lika nationalistiskt-

 257. -eller chauvinistiskt
  som befolkningen, inte vara det.

 258. De inser att om de
  äventyrar relationerna med Japan-

 259. -skulle alla andra
  länder i världen fundera på-

 260. -om man kan lita på Kina
  som en trovärdig handelspartner.

 261. De måste tänka rationellt
  och hålla nationalismen i schack.

 262. Frågan är hur man kan bredda
  partiets erbjudande till folket-

 263. -i form av andlig föda?

 264. Nationalism kan lätt
  slå över till chauvinism.

 265. Vad kan de då göra?

 266. De måste stärka samhällets-

 267. -kulturella utveckling.

 268. Där måste man
  kanske tillåta mer frihet.

 269. Allt ifrån yttrandefrihet
  till konstnärlig frihet och annat.

 270. Om man lägger ihop det som du sa nu-

 271. -och den ökande medelklassen
  som du skriver om.

 272. Innebär det en automatisk
  process mot mer demokrati?

 273. Det måste vara en vanlig fråga.

 274. Ja, den frågan
  har jag fått många gånger.

 275. Det kommer ju inte
  som ett brev på posten.

 276. Men att det sker en sådan utveckling-

 277. -skapar bättre
  förutsättningar för att det kan ske.

 278. Hade Kina haft en utveckling-

 279. -som Sovjetunionen fick
  från 70-talet och framåt-

 280. -hade det varit mer sannolikt
  att kommunistpartiet hade fallit-

 281. -och därmed
  också Folkrepubliken Kina.

 282. Kommunistpartiet
  har anpassat sig till utvecklingen-

 283. -tillräckligt effektivt för att-

 284. -partiets medlemsantal
  ska växa med 1,5 miljon varje år.

 285. Är det för att folk
  vill göra karriär få det bättre?

 286. De vill vara nära maktens köttgrytor?

 287. Jo, visst är det så.

 288. Det är ett plus i karriären
  att vara medlem i kommunistpartiet.

 289. Frågan är vad som händer
  när Kina tar nästa steg.

 290. Hur man ska kunna skapa
  det pluralistiska samhälle...

 291. -...man är på väg mot.
  -Är man det?

 292. Ja, det är man.
  Det vågar man kanske inte erkänna.

 293. Rapporten som skrevs av Världsbanken-

 294. -i samarbete med
  kinesiska regeringen -"China 2030"-

 295. -pekade på
  vart Kina borde vara på väg 2030.

 296. Det leder till
  ett mer pluralistiskt samhälle-

 297. -i form av politiskt inflytande
  och relationer med omvärlden.

 298. Kommunistpartiet måste fundera på-

 299. -hur de ska hantera
  tänkbara politiska alternativ.

 300. Det är en möjlig utveckling.
  Mer pluralism och öppenhet.

 301. Men du beskriver också i boken
  att det finns en "Mao-nostalgi".

 302. Det är en regim som har dödat
  upp till 70 miljoner invånare.

 303. -Hur går det ihop?
  -Det är paradoxalt...

 304. ...men det finns många
  som har jobbat i statliga företag-

 305. -och blivit permitterade
  när företaget har privatiserats.

 306. De tycker att det var bättre förr.
  Alla var jämlika och jämlikt fattiga.

 307. -Som DDR-nostalgin?
  -Just det.

 308. Den här falska tryggheten.
  Man tyckte att det var bättre förr.

 309. Man tyckte att Kina förr i tiden var-

 310. -ideologiskt renlärigt.
  Det fanns ingen korruption.

 311. Vissa drömmer sig tillbaka.

 312. Det finns retro-maoister
  som åker till Nordkorea-

 313. -och vallfärdar
  till en av Mao Zedongs söners grav.

 314. De säger att det var bättre förr.

 315. Är det knäppgökar
  eller en riktig politisk rörelse?

 316. Det är en blandning.
  Man ska inte utesluta det.

 317. Det här gör att det finns-

 318. -många intressegrupper som
  påverkar den politiska utvecklingen.

 319. Kommunistpartiet
  måste ta dem i beaktande.

 320. Allting blandas ihop i någon slags...

 321. Allt det här leder till att de fattar
  beslut som tillfredsställer många.

 322. Det är en annan myt kring Kina.
  Att alla kineser är likadana.

 323. Jag ogillar
  att man lätt generaliserar.

 324. -Man säger "alla kineser".
  -"Hur är det i Kina?"

 325. Det är fullkomligt absurt.

 326. Vi från den lilla nationen Sverige-

 327. -blir stötta när andra länder
  säger att alla svenskar är sexgalna.

 328. Vi glömmer återigen
  individen som finns i Kina.

 329. Det finns maoister,
  ultrakapitalister och annat.

 330. De är kineser
  och måste förhålla sig till varandra.

 331. När man närmar sig Kina ska man
  vara som vanligt och vara nyfiken?

 332. Det låter kanske
  för enkelt för att vara sant-

 333. -men det är mina erfarenheter
  av snart 33 år med Kina.

 334. Varför ska man förställa sig?

 335. Var dig själv och var konsekvent.
  Lev som du lär.

 336. Vem bör läsa den här boken?

 337. Jag hoppas att alla
  som är intresserade av Kina-

 338. -läser boken och får inspiration
  att läsa om andra ämnen kring Kina.

 339. Jag skulle vilja att Xi Jinping
  läste den kinesiska översättningen.

 340. Jag har fått frågan om jag inte
  skulle översätta den. Vi får se.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Kina enligt Cho

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Går det verkligen att se den kinesiska muren från månen? Kina är en av världens snabbast växande ekonomier men fördomarna och missuppfattningarna om landet är många.Frédéric Cho, rådgivare i Kinafrågor på Handelsbanken, och journalisten Kerstin Danasten har skrivit boken "Kina enligt Cho" där de reder ut vad som är vad och förklarar det de tycker alla behöver veta om Kina. Frédéric Cho intervjuas av John Chrispinsson.

Ämnen:
Geografi > Asien
Ämnesord:
Asien, Geografi, Kina
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i En bok, en författare

2010
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Alexander Bard

Intervju med Alexander Bard som tillsammans med Jan Söderqvist skrivit boken "Kroppsmaskinerna" som handlar om vår hjärna som bedragare.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Alf W Johansson

Intervju med Alf W. Johansson, historieprofessor och en av redaktörerna för antologin "Svenska historiker". I boken ges en översikt över hur svenska historiker från medeltiden till våra dagar har tolkat den svenska historien genom tiderna.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Anders Kaliff

"Dracula och hans arv" av arkeologiprofessor Anders Kaliff tar oss med på en resa från 1700-talets vampyrskräck till dagens populärkulturella vampyrmyter. Genom en väl förborgad släkthemlighet har han lyckats finna nya rön om vem den verklige Dracula var. Intervjuare: Kristina Bennet Westre.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Andreas Ekström

Intervju med Andreas Ekström som i "Google-koden" skrivit om företaget som med stor precision berättar precis den historia om sig själv som man vill.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Andreas Malm

I debattboken "Hatet mot muslimer" skriver Andreas Malm om den växande islamofobin och menar att den utbredda fientligheten utgör ett hot mot det öppna samhället. Intervjuare: Lena Scherman.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Anna Josephson

Intervju med neurokirurgen Anna Josephson, som tillsammans med kollegan Lars Olson skrivit boken "Hjärnspark" som handlar om vad som händer med hjärnan när den utsätts för våld.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Annika Borg

"Bibeln på mitt sätt" av teologen, prästen och författaren Annika Borg är en guide till Bibelns texter skriven på ett såväl kärleksfullt som respektlöst sätt. Intervjuare: Mats Svegfors.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Björn af Kleen

Intervju med journalisten Björn af Kleen, som i sin bok "Jorden de ärvde" berättar hur stigande markpriser, sänkta skatter och återupprättat rykte har inneburit en ny skördetid för den markägande adeln i Sverige.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Björn Höglund

I "Alla spelar spel" skildrar kulturjournalisten Björn Höglund sällskapsspelens historia. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Branting

Hjalmar Branting var Sveriges första socialdemokratiska statsminister på 1920-talet. Han spelade en nyckelroll när den allmänna rösträtten drevs igenom 1918. Intervju med Lars Ilshammar som har skrivit en biografi över Branting. Boken ingår i boxen "Sveriges statsministrar under 100 år".

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Britta Wahren

Intervju med professor Britta Wahren som i "Framtidens farliga smitta" bland annat tar upp hur mikroorganismer och sjukdomar tycks utvecklas nästan lika snabbt som människans motmedel. Hur skyddar vi oss bäst mot smittorna?

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Börje Ljunggren

Intervju med Börje Ljunggren som i boken "Kina, vår tids drama" skildrar landets utveckling under de senaste decennierna. Under kort tid har Kina vuxit till en stormakt och hur landet fortsätter utvecklas angår oss andra allt mer.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Carlsson

Ingvar Carlsson tillhörde den svenska politikens innersta krets i fyrtio år. Intervju med Rolf Gustavsson som skrivit biografin "Carlsson" som ingår i boxen "Sveriges statsministrar under 100 år".

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Charlotte Sifvert

"Vad gör man när någon dör?" är en handbok som tar upp en mängd av de praktiska frågor som kan uppstå i samband med dödsfall. Här berörs också olika trosuppfattningar och hur synen på döden kan skilja sig åt. Intervjuare: Antonio de la Cruz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Christina Wahldén

Intervju med journalisten Christina Wahldén som i boken "Du kan glömma bort ditt eget barn" skriver om kvinnors utsatthet i väpnade konflikter och i efterkrigssituationer, framför allt i Demokratiska republiken Kongo där det sexuella våldet mot kvinnor är exempellöst i sin grymhet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2011
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kristoffer Ahlström

Med "Magkänslans anatomi" vill journalisten Kristoffer Ahlström kartlägga de psykologiska mekanismer som ligger bakom hur vi fattar våra beslut. Vad krävs för att de beslut vi slutligen tar skulle kunna bli mycket bättre? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lotta Schüllerqvist

"Marnas hemlighet" av journalisten Lotta Schüllerqvist vill visa det Gaza som finns bortom dramatiska bilder och rapporter om våld. Här möter vi människor i deras vardag med sina drömmar och okuvliga hopp. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Sören Sommelius

"Från King till Obama" av kulturjournalisten Sören Sommelius tar upp de svartas kamp för sina medborgerliga rättigheter i det "civiliserade" USA. Rasåtskillnader är inte så långt bort som många tror. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jonas Söderström

"Jävla skitsystem!" av informationsarkitekten Jonas Söderström tar upp undermåliga datasystem ur ett arbetsmiljöperspektiv. Vad är det som stressar dig på jobbet? Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Birgitta Almgren

I "Inte bara Stasi" tar tyskprofessorn Birgitta Almgren upp det svenska tankeklimatets kulturella mönster och värderingar under kalla kriget. Hur såg relationerna mellan Sverige och DDR ut? Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ernst Brunner

I "Anckarström och kungamordet" tecknar författaren Ernst Brunner ett porträtt av Gustav III:s mördare. Jacob Johan Anckarström var ansedd som en brutal person i Sverige, men som ett moraliskt föredöme ute i Europa. Vilken är den sanna bilden? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bengt Göransson

I "Tankar om politik" vill den före detta skol- och kulturministern Bengt Göransson uppmana till eftertanke och nyansering i ett medialt klimat som ställer allt högre krav på politikern och medborgaren. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Birgitta Kimber

"Att stå ut med busungar" av specialläraren och psykoterapeuten Birgitta Kimber handlar om att bemöta barn som skolkar, bråkar, stör eller på annat sätt visar att de inte mår bra. Här bygger metoden på att det skapas en allians mellan föräldrar och skola. Intervjuare: Thord Eriksson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Dilek Baladiz

"I hederns skugga" av socionomen Dilek Baladiz kommer unga män som är uppvuxna med hedersnormer till tals. Vilka krav och förväntningar har deras familjer på dem som bröder och som blivande äkta män och pappor? Intervjuare: Thord Eriksson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Görrel Espelund

"8 kvinnor som skapat världsrubriker" av journalisten Görrel Espelund handlar om det manliga maktmonopol som håller på att brytas. Men vilken skillnad gör egentligen kvinnliga ledare? Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hooman Majd

I "Irans dubbla ansikte" av Hooman Majd möter vi den sekulära storstadseliten och den fattiga jordbrukarmajoriteten. Deras land är storslaget, komplext och motsägelsefullt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingemar Lundkvist

"Det löstagbara sinnet" av vetenskapsjournalisten Ingemar Lundkvist handlar om glasögon. Detta hjälpmedels historia handlar också om läsandets, lärdomens, högfärdens och klarsynthetens emblem. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kjell Albin Abrahamson

"Så länge du lever" av radiojournalisten Kjell Albin Abrahamson handlar om samtal mellan honom själv och kollegan Kerstin Bodell - två människor som vill prata om något annat än sina sjukdomar. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Steve Sjöquist

"Fotspår" av författaren och föreläsaren Steve Sjöquist handlar om livet som hiv-positiv i dagens Sverige. Vad händer när vi vågar möta medmänniskor utanför de konventionella ramarna? Steve Sjöquist intervjuas av Gabriella Ahlström.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Thomas Anderberg

"Den stora konstsvindeln" av kritikern och filosofidocenten Thomas Anderberg handlar om Andy Warhols Brillolåda som skulle säljas på Stockholms Auktionsverk. Försäljningen stoppades sedan märkliga omständigheter framkommit. Intervjuare: Ulrik Petersson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2012
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Fredrik S. Heffermehl

Har Nobels fredspris blivit ett pris som gagnar politiska och kommersiella intressen? I "Nobels fredspris" granskar advokaten och fredsaktivisten Fredrik S. Heffermehl motiven bakom fredsprisen som delats ut mellan 1901 och 2010. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Fatima Bremmer

I "De sista tanterna" har Fatima Bremmer och fotograf Magnus Wennman klivit in i tanternas värld. De har följt med Ebba, 85, på syjunta och Maj-Britt, 82, till Salong Fleur. Boken tar upp ämnen som husmorsideal och familjepolitik, ger bakgrund till tanternas karakteristiska inredning, frisyr, klädstil och fritidsintressen.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jan Jörnmark

"Avgrunden" av ekonomhistorikern Jan Jörnmark och bildkonstnären Annika von Hausswolff är en undersökning i efterdyningarna av kollaps, skenande statsskulder och ödeplatser. Hur sätter kapitalismen spår i geografin? Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingemar Härd

I "Efter fem miljoner år av tystnad" utreder Ingemar Härd grundligt frågan om språkets uppkomst och betydelse. Är det grammatik, fräckisar och lägersånger som gjort människan till en bättre överlevare än Tyrannosaurus rex? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Birgitta Forsman

I " Gudlös etik" argumenterar Birgitta Forsman för att etiken måste befrias ur religionens tvångströja. De religiösa moralreglerna är inte så bra som många vill tro, och sökandet efter svar på dagens moralfrågor i uråldriga skrifter är en usel metod att bedriva etik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bo Bergström

Vi upplever just nu en gigantisk fotoboom och det är många som är nyfikna på den kommunikativa sidan av fotograferandet. I "Bild & budskap" skriver Bo Bergström om triangeldramat mellan beställaren, fotografen och betraktaren. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Dan Josefsson

"Den mörka hemligheten" av journalisten Dan Josefsson och psykologen Egil Linge vänder sig till alla som märker att det är något som inte stämmer när de försöker skapa, eller leva i, nära relationer, och till dem vars förflutna hindrar dem från att leva det liv de vill leva. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ewonne Winblad

"Annonsdrottningen" av journalisten Ewonne Winblad berättar historien om tidningsvärldens mäktigaste kvinna kring förra sekelskiftet, Sofia Gumælius. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kenneth Kauppi

Ett fritidshus kan ligga nästan varsomhelst. Och se ut hur som helst. Det som gör fritidshusen i "Arkitektens fritidshus" av Kenneth Kauppi så speciella är att de bebos av personer som i sitt dagliga värv bland annat skapar vackra, trivsamma miljöer åt andra. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Nisse Simonson

I "Glöm inte minnet" berättar läkaren Nisse Simonson om vår snillrika hjärna utifrån nyckelorden minnet och glömskan. Han bjuder också på olika fallbeskrivningar och berättar om det senaste inom minnesforskningen. Intervjuare: Aina Bergvall.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Åsa Moberg

Vad är väninneskap - ett ord som inte ens finns? I "Väninnorna och jag" har författaren Åsa Moberg samlat exempel ur sitt eget och åtta nära väninnors liv. I fritt flödande och mycket spontana intervjuer diskuterar de väninneskapets natur. Intervjuare: Ann Lagerström.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Leif GW Persson

I "Gustavs grabb" berättar Leif GW Persson i romanform om sitt eget liv, om hela klassresan från uppväxten i arbetarkvarteren på Gärdet i Stockholm till livet idag. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Åke Holmquist

I "Beethoven" av Åke Holmquist möter vi Ludwig van Beethovens (1770-1827) unika konstnärskap och tragiska liv som personifierade romantikens begrepp om ett geni. Han blev en legend redan under sin livstid, beundrad och ifrågasatt, utmanande och oroande. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Anders Andrén

"Det medeltida Gotland" av arkeologiprofessorn Anders Andrén tar upp öns dramatiska historia och dess spår av en svunnen storhetstid. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lena Granqvist

Under ett helt liv står en akademiker inför många val som får betydelse för livets sammanlagda inkomst. "Livslön", av bland andra Lena Granqvist, är tänkt som en vägledare för alla som vill veta mer om detta begrepp. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2013
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lärarens retorik

Hans Gunnarsons retoriska verktyg kan användas i klassrum, vid konferenser och i möte med föräldrar. "Lärarens retorik" är tänkt att utveckla såväl den egna som elevernas förmåga att kommunicera. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Maten och makten

Samtidigt som efterfrågan på mat i världen ökar blir de svenska bönderna allt färre. Vilka blir följderna av att Sverige ställer sig utanför den globala matproduktionen? Christer Isaksson intervjuas av Susanna Baltscheffsky.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Sveriges historia 1830-1920

I ”Sveriges historia: 1830-1920” beskriver Bo Stråth, professor i historia vid Helsingfors universitet, en period präglad av framtidstro och industrialism, men också av konflikter mellan kungamakt och folkstyre, mellan arbetare och arbetsgivare. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En dos stryknin

Snövit, Madame Bovary och pastor Gregorius är bara några exempel på personer i litteraturen som har förgiftats. I ”En dos stryknin” ger Olle Matsson, professor i kemi vid Uppsala universitet, en bred kulturhistorisk och naturvetenskaplig skildring av gifter och giftmord i litteraturen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Sveriges historia 1920-1965

Det Sverige som beskrivs i ”Sveriges historia: 1920-1965” är ett land som av sin samtid betraktades med såväl avund som misstro. Medan fattigdomen och arbetslösheten minskar ökar siffrorna för valdeltagande, löneökningar, semesterveckor och pensioner. Yvonne Hirdman intervjuas av Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Alltings mått

Vad är värdet av humaniora? Inom universiteten och forskningspolitiken har debatten om humaniora länge varit låst i två positioner. I ”Alltings mått” hävdar idéhistorikerna Anders Ekström och Sverker Sörlin att humanistisk kunskap redan idag spelar en betydligt större roll än vad som erkänns. Anders Ekström intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den siste resenären

Tomas Löfström skriver i "Den siste resenären” om den bortglömde Torgny Sommelius som utvecklade reseskildringen under 50-talet. Journalisten och författaren Torgny Sommelius följde ett eget spår. Han skrev om resenärens ensamhet och blandade dokumentära reportage med fiktion. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Främling, vad döljer du för mig?

Rasism utförs oftast inte av monster. Den utförs av sådana som du och jag, välintegrerad och så kamouflerad att vi ofta inte ser den. Marcus Priftis, författare och spoken word-artist, hävdar att vi alla, mer eller mindre, gör oss skyldiga till sådan här vardagsrasism. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Furstar och folk i Åbo 1812

I augusti 1812 möts den ryske kejsaren Alexander I och den svenske kronprinsen Karl Johan i Åbo för att diskutera hur de ska bekämpa Napoleon. I ”Furstar och folk i Åbo 2012” berättar historikern Nils Erik Villstrand om mötet som kom att få betydelse för hela Europas framtid.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jäkla människa

Hur hanterar man jobbiga människor i vardagen och på jobbet? Psykologerna Mattias Lundberg och Anders Wahlberg vill med ”Jäkla människa! - en handbok i hur du hanterar jobbiga människor på arbetet” ge oss verktygen. Mattias Lundberg intervjuas av Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kongo - en historia

David van Reybrouck skildrar Demokratiska republiken Kongos utveckling från och med 1850. Det är en historia om exploatering, kolonisering och folkmord. Men också om människors förmåga att se framåt under de mest exceptionella omständigheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kryp

I John Hallméns närgångna fotografier får vi uppleva krypens värld i makroperspektiv - håriga flugor, slitna skalbaggar och färgstarka flicksländor täckta av daggens droppar. Det blir som en upptäcktsfärd till en främmande civilisation. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mitt grymma öde

"Mitt grymma öde - roman" av Carl-Michael Edenborg är en ocensurerad berättelse. Det är kompositören Händel som själv får föra ordet. Han ansågs vara tidens största kompositör, men uppfattades också som fet, ful, snål och lynnig. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Route 66

”Route 66 och den amerikanska drömmen” av Peter Kadhammar beskriver ett Amerika långt från den amerikanska drömmen. Kadhammar reser från Oklahoma till Kalifornien. Han stannar till i småstäder och pratar med folk på bensinmackar, härbärgen och i soppköer. Han ser ett land i förfall. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Blindspår

Är radium ett bra skönhetsmedel? Ligger det gamla Troja i Småland? I ”Blindspår – vetenskap på villovägar” går Peter Olausson igenom en rad intressanta, men som det visat sig, felaktiga vetenskapliga idéer.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2014
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Katastrofdoktorn

Johan von Schreeb har 25 års erfarenhet av att arbeta som kirurg på slagfält. "Katastrofdoktorn" handlar om varför han har sökt sig till platser som andra hjälporganisationer flyr. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

Lars Trägårdh och hans medförfattare har analyserat centrala framtidsfrågor. I "Civilsamhället klämt mellan stat och kapital" synas utmaningar, som när det homogena folkhemmet ska övergå till ett pluralistiskt medborgarsamhälle. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju så jävla easy going

Jenny Jägerfelds roman ”Jag är så jävla easy going” handlar om 18-åriga Joanna som har adhd, är ganska impulsiv och inte alltid så genomtänkt. Men diagnosen är inget större problem så länge hon äter sin medicin. Men när familjen inte längre har råd med den och Joanna blir kär i Audrey blir det värre. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Giv mig, min son, ditt hjärta

Eskil Franck växte upp i en familj där prästämbetet gått i arv i generationer, och själv vigdes han till präst som mycket ung. Han blir framgångsrik inom kyrkan men kämpar mot tvivel. I ”Giv mig, min son, ditt hjärta” skriver han om vägen bort från tron och kyrkan och ut mot ovissheten. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En halv sanning är också en lögn

Journalisten Hanne Kjöller uppmärksammar fall i media där hon menar att läsare och tittare har vilseförts. I "En halv sanning är också en lögn" ger hon sin kritiska syn på delar av journalistkårens förhållningssätt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lappväsendet

Utnämnandet av Adolf Suwe till lappfogde år 1885 var första steget mot bildandet av myndigheten lappväsendet. I ”Lappväsendet” skriver Patrik Lantto bland annat om hur lapptjänstemännen agerade, hur samerna betraktades och om lappväsendets funktion i statens samepolitik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Organ till salu

I ”Organ till salu” skriver etnologen Susanne Lundin om organhandelns dunkla värld där desperata patienter utgör små bitar i ett stort pussel. Hon skildrar en växande marknad någonstans mellan medicinsk spetskompetens och människohandel. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Plundrarna

Under 1930- och 40-talen stal nazisterna miljontals konstverk. Mycket hittades vid krigsslutet men en del försvann för att komma fram i ljuset igen långt senare. I ”Plundrarna” skriver Anders Rydell om nazisternas besatthet av konst och om dagens bittra kamp om rätten till den ”försvunna” konsten. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Det nya Afrika

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika förbises ofta till förmån för gamla stereotyper. I ”Det nya Afrika” skriver SVT:s korrespondent Erika Bjerström om ett Afrika där fattigdomen minskar, demokratin är på uppgång och utvecklingen av sjukhus, utbildning och vägar drivs på av en allt större medelklass. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vina Vinas vargpinne

I Jujja Wieslanders barnbok ”Vina Vinas vargpinne” hittar Vina Vina en pinne. Den kan bli både motorsåg och metspö men är framför allt användbar när vargen kommer. Jujja Wieslander intervjuas av Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

På andra sidan oss

Max Bergander, 26 år gammal, skriver i diktsamlingen "På andra sidan oss" om de känslor han hade när han separerade från sin dotters mamma och hennes tidigare barn. Det handlar om rädsla och skam, men också om glädjen över att ha tagit ett beslut för att förändra sitt liv. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingens mamma

I antologin ”Ingens mamma – tolv kvinnor om barnfrihet” skriver kvinnor som av olika skäl valt att inte få barn. Kvinnor som valt att sterilisera sig, som tycker att klimakteriet är befriande och som vänder sig mot den kulturella press samhället sätter på kvinnor att bli mammor. Anna Lindman intervjuar bokens redaktör Josefine Adolfsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Eremiten i Paris

Den rumänske filosofen Emil Cioran föddes i Rumänien 1911 och kom till Paris 1937. I ”Eremiten i Paris” vill Tobias Dahlkvist visa hur Cioran förvandlar den teoretiska pessimismen till en levnadskonst. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Som om vi hade glömt

Journalisten Daniel Poohl berättar om sin uppväxt i början av 1990-talet. När flyktingar från inbördeskriget i Jugoslavien flyttar till den lilla orten blir Daniel lycklig. Men i mellanstadieklassen uppstår en konflikt, likt den som pågår i övriga Sverige, när flera i klassen börjar kalla sig patrioter. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever

Isa Ståhl och Zandra Bergman vill ge unga kunskapen som krävs för att kunna påverka skola och studiesituation. "Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever" visar bland annat vad skolan enligt lag är skyldig att ta ansvar för. Isa Ståhl på Sveriges elevkårer intervjuas av Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2015
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Urban express

Per Schlingmann och Kjell A Nordström guidar oss i vad som händer i världen, staden och med oss människor. "Urban express" är ett collage som beskriver vår tid och hur man själv kan hantera de förändringar som möter oss alla.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

9,3 på Richterskalan

Andreas Norman berättar i sin bok ”9,3 på richterskalan” om hur han som nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand dagarna efter tsunamin den 26 december 2004 och oförberedd hamnade mitt i krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När lojaliteten prövas

Anders Carlberg reflekterar i sin bok ”När lojaliteten prövas” över svenska judars relation till den svenska offentligheten och om förhållandet till Israel och israelisk politik. Utgångspunkten är personlig och präglad av egna erfarenheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju svensk

I ”Jag är ju svensk” berättar Cheko och Nalin Pekgul om de ökade motsättningarna mellan konservativa muslimer och mer liberala eller sekulära. I Tensta är arbetslösheten hög och det finns många fördomar som skapar spänningar mellan olika grupper. Nalin Pekgul intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Kent Asp är statsvetare och professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han mediernas roll inom politiken. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vad är bildning

Odd Zschiedrich är bland annat kansliansvarig vid Svenska Akademien. I boken ”Vad är bildning” resonerar han kring hur begreppet bildning används i olika sammanhang. Finns det olika slags bildning och vad är allmänbildning? Har bildningsbegreppet förändrats över tid? Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Gymnasiet som marknad

Inom skolvärlden har marknadsföring blivit viktig sedan det beslutades att främja skolval och skolors frihet att utforma sin verksamhet. Lisbeth Lundahl reflekterar i "Gymnasiet som marknad" över den ökade konkurrensen mellan skolorna. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bibliotekarien som medpedagog

Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag bara tvingar mig lite

”Jag bara tvingar mig lite” är en självbiografisk roman skriven av Maja-Stina Fransson. I den får vi följa Minna som barn, tonåring och ung kvinna. Vi får läsa hennes dagbok och följa med in i terapirummet. Hon har tvångstankar. I boken skildras det med allvar, men också med en viss komik som ett liv med tvångstankar kan innebära. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När jag inte hade nåt

Ison Glasgow är en av Sveriges mest hyllade hiphopartister. Han berättar i "När jag inte hade nåt" om sin uppväxt och hur den format honom till den han är idag. Han berättar om utanförskap, utsatthet och ett starkt band till sin mor. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Cornelis - en liten bok om vänskap

Agneta Brunius berättar i ”Cornelis – en liten bok om vänskap” om sin vänskap med Cornelis Vreeswijk. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

De nya dödssynderna

I "De nya dödssynderna" får vi reda på egenskaperna som svenska folket anser vara de sämsta. Stefan Einhorn presenterar resultaten från en opinionsundersökning och illustrerar med historier ur sitt liv. Intervjuare: Behrang Miri.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Facebookpolisen

Genom sina personliga och humoristiska inlägg på Växjö/Alvestapolisens Facebooksida har Scott Goodwin fått mycket uppmärksamhet. ”Facebookpolisen” är den ocensurerade bokversionen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Twitterboken

Sophia Sundberg, föreläser och utbildar i Twitter. I Twitterboken ger hon tips från första kvittret till att flyga fritt, och om hur man kan tänka strategiskt i sitt twitteranvändande. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den nya amerikanska maten

Emil Arvidson och Martin Gelin berättar i ”Den nya amerikanska maten” om den revolution som skett i amerikansk matkultur. Emil Arvidson intervjuas av John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & geografi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
TittaKina om Kina - syntolkat

Makten och folket

Om hur Kinas styrs och hur det kinesiska folket kommer till tals. Hur förhåller sig det styrande kommunistpartiet till de ökande protestaktionerna? Det blir allt svårare att förena social rättvisa och marknadsekonomi. Vanligaste protesten gäller konfiskering av jord. Möte med företrädare för olika politiska riktningar. Är miljontals kinesiska bloggare en tillgång eller en risk?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
TittaEn bok, en författare

Bombay takeaway

I Indien är det vanligt att hälsa på varandra genom att fråga om den andra personen har ätit. Maten är viktig, den är kultur, politik och religion. I ”Bombay takeaway” skriver SVT:s Indienkorrespondent Malin Mendel Westberg om maten och om staden Bombay. Intervjuare: John Chrispinsson.

Fråga oss