Titta

En bok, en författare

En bok, en författare (2013)

Om En bok, en författare (2013)

Den rika utgivningen av svensk och utländsk facklitteratur hamnar i fokus då vi i varje program möter en aktuell författare som intervjuas om sin bok och dess ämne. Böckerna handlar om vitt skilda ämnen som till exempel media, historia, politik, samhälle, naturvetenskap, konst och kultur. Sändningsår 2013.

Till första programmet

En bok, en författare : Att geDela
 1. Tove Lifvendahl
  har träffat elva filantroper-

 2. -förmögna som utan krav
  på egen vinning-

 3. -stödjer forskning,
  utbildning och kultur.

 4. I "Att ge" berättar
  Percy Barnevik, Anders Wall-

 5. -Gunilla von Platen
  och övriga varför de ger.

 6. Tove Lifvendahl
  är författare och debattör.

 7. Hon möter
  journalisten Mattias Österlund.

 8. -Varför en bok om filantropi?
  -Det behövs mer medvetenhet...

 9. ...i samhället
  om fenomenet filantropi-

 10. -samt en förståelse om dess roll för
  samhällsutvecklingen-

 11. -om vi inkluderar fler som bidrar.

 12. Varför behövs mer förståelse?

 13. Därför att fenomenet
  har setts som nåt från förr-

 14. -innan staten byggdes
  och som vi kanske inte behöver nu.

 15. Men stora delar av Sverige
  behöver filantropiska insatser-

 16. -och ändå diskuteras väldigt lite
  hur det kan utvecklas.

 17. Vad är skillnaden mellan filantropi och
  välgörenhet?

 18. Filantropi är att ge oegennyttigt.

 19. Att ge utan förväntan
  på en monetär avkastning.

 20. Ändamålet kan vara
  t.ex. klassisk välgörenhet-

 21. -till människor i nöd
  som behöver akut hjälp.

 22. Men forskning, idrott eller kultur kan
  vara föremål för givandet.

 23. Filantropi
  är den övergripande handlingen-

 24. -och välgörenhet innebär
  en inriktning på social hjälp.

 25. När jag ger 100 kronor till
  Röda Korset är det filantropi?

 26. I Sverige finns ett begrepp
  som jag tycker är bra.

 27. Vi har folkhemsfilantropi.
  Så kan de givare kategoriseras-

 28. -som ger små summor.

 29. Med den här boken har vi försökt-

 30. -att lyfta fram
  de stora donationerna.

 31. Hur stort är fenomenet
  med donationer?

 32. Det är svårt att mäta
  eftersom området är eftersatt.

 33. Ett sätt är att se hur mycket
  som når ideella organisationer.

 34. Men det gäller bara organisationer
  med ett 90-konto.

 35. Bara där finns statistik.
  De får runt fem miljarder per år.

 36. Utöver det ska man lägga
  pengar från stiftelser-

 37. -från utlandet-

 38. -och man bör räkna in ideella insatser
  som inte är pengar.

 39. Den tiden omräknad i pengar-

 40. -skulle kunna utgöra
  väldigt många heltidsarbeten.

 41. Är filantropi stort
  eller litet i Sverige?

 42. Tittar man på internationella mätningar
  och listor-

 43. -placeras Sverige i mitten.
  Vi är varken stora eller små.

 44. Men det är svårt
  därför att vi mäter olika saker.

 45. Den ideella sektorn,
  som ofta är mottagare-

 46. -definieras olika i olika länder.

 47. Vi sticker inte ut.
  Vi är mellanmjölkslandet.

 48. Vi är lagom filantropiska,
  men du vill ha mer.

 49. Du har intervjuat elva personer
  som ger av sin egen förmögenhet.

 50. Hur ser vi på förmögna människor
  i Sverige?

 51. Vi har ett laddat förhållande
  till dem.

 52. Det beror väl dels
  på ett subversivt drag.

 53. Vi gillar både att beundra
  och hålla nere folk.

 54. Sverige är väldigt starkt präglat av
  jantelagen-

 55. -och en egalitär tradition.

 56. Dessutom menar etnologerna
  att svenskar uppskattar likhet-

 57. -före allt annat.
  Så vi har svårt med olikheter.

 58. Trots knapparna med texten
  "Alla gillar olika"-

 59. -så har svenskar
  jämförelsevis svårt för olikhet.

 60. Det kommer till uttryck även
  när vissa har mycket pengar.

 61. Det är väldigt laddat,
  och vi gillar att skämta om det.

 62. Vi tycker om att plocka ner
  folk som är förmögna.

 63. Hur ser de förmögna själva
  på sin förmögenhet?

 64. Det beror dels på
  var pengarna kommer ifrån.

 65. Förmögenheter kan komma
  av att man ärver.

 66. Personerna i boken
  har själva genom företagande-

 67. -tjänat ihop
  sina egna förmögenheter.

 68. -Vad är pengar för dem?
  -Ett klassiskt svar...

 69. ...är att pengar är frihet,
  att göra saker eller att avstå.

 70. Många som ägnat sig
  åt filantropisk verksamhet-

 71. -ser en styrka i fria pengar. Ingen
  behöver tillfrågas om lov.

 72. Det skiljer de pengarna från dem som går
  via det offentliga.

 73. De ideella organisationerna
  upplever i dag...

 74. Vårt ideella samhälle är beroende av det
  offentliga för bidrag.

 75. De måste anpassa sig
  för att passa in-

 76. -i de föreskrifter som det offentliga
  måste ställa upp-

 77. -eftersom skattebetalarna
  kräver det.

 78. Filantroperna,
  t.ex. Percy Barnevik-

 79. -mycket av hans fria pengar
  kommer från hans jättepension.

 80. Nu säger han att han ångrar
  att han lämnade tillbaka-

 81. -för han hade kunnat göra
  mer med pengarna.

 82. Det är pengar som har möjliggjort
  för Hand in Hand.

 83. -Vad gjorde han med pengarna?
  -Startat självhjälpsprojekt...

 84. ...främst i Indien,
  men de har fått spridning.

 85. Med kvinnorna i centrum
  bygger man självhjälpsgrupper-

 86. -som kan lyfta sig ur fattigdom
  genom att starta företag.

 87. Företagandet i sig räcker inte.
  Man jobbar integrerat i samhället-

 88. -med skolor, hygienfrågor,
  vattentillförsel, o.s.v.

 89. Han behöver inte fråga om lov.
  Med pengar och goda kontakter-

 90. -kan man göra mycket, inte som när man
  söker pengar från olika håll-

 91. -eller när man måste
  passa in i andras regelverk.

 92. Nästan alla här nämner jantelagen.

 93. På vilket sätt har personerna
  märkt av det?

 94. De har mött det
  i olika utsträckning.

 95. De är medvetna om den ambivalenta
  inställningen som finns-

 96. -till rika människor.
  Det var lite rörande att se hur-

 97. -de var angelägna att inte
  framstå som förmer än andra.

 98. Det får de höra ändå.

 99. Och för många är det provocerande
  att de inte bara har pengar-

 100. -de säger dessutom
  att de gör bra saker.

 101. De är väldigt medvetna om det.
  Men som entreprenörer har de-

 102. -utmanat jante på olika sätt.

 103. Om man inte tror att man är bättre än
  andra startar man inte företag.

 104. Hur valde du personerna?
  De är alla entreprenörer.

 105. -Hur gjordes urvalet?
  -Jag satt med Charity Rating...

 106. ...och tankesmedjan Sektor 3
  som tog initiativ till boken.

 107. Charity Rating är en intresse-
  organisation för givare.

 108. När vi diskuterade satte vi upp
  dels de vi kom på-

 109. -och sen blev det
  ett pusselläggande.

 110. Vi var angelägna
  om att hitta en spridning.

 111. Vi ville inte att alla skulle syssla med
  välgörenhet-

 112. -utan försökte hitta
  en spridning i ändamål-

 113. -och en spännande blandning
  av personer-

 114. -som inte liknar varann
  särskilt mycket.

 115. Flera av dem talar om en ändring
  i synen på filantropi.

 116. Hade du kunnat skriva boken
  för tio, tjugo år sen?

 117. Redan nu var det svårt
  att få människor att ställa upp.

 118. Det var nästan omöjligt
  att hitta nån från landsbygden.

 119. De finns där också, men det sociala
  trycket är så stort.

 120. Även förmögna människor
  responderar på social kultur.

 121. Det skulle varit svårare
  att skriva den förr.

 122. Vad har hänt som gör det möjligt?

 123. Dels har det många fler
  från entreprenörssidan tillkommit.

 124. Ingen av de personerna
  ger bara pengar-

 125. -utan de ger tid, engagemang
  och kunskap.

 126. Man ska inte
  dra för stora slutsatser-

 127. -men har man lagt mycket tid
  på att ihop tjäna pengar-

 128. -ger man lättare bort dem
  om man vet att de gör nytta.

 129. I grunden finns hos var och en
  ett starkt intresse.

 130. De är angelägna
  att det de kan kommer till nytta.

 131. Varför ger de?

 132. Jag har låtit författaren
  Lasse Berg besvara den frågan.

 133. Han har studerat människans
  evolutionshistoria-

 134. -och tittat på
  varför vi blev så här.

 135. Där är givandet en nyckel till
  att människan blev överlägsen.

 136. Fast alla miljonärer
  är inte filantroper.

 137. -Varför ger de du har träffat?
  -Jag fortsätter med Lasse Berg.

 138. Han pekar på att människan inte
  överlevt utan att samarbeta.

 139. Vi är dåligt konstruerade
  och springer inte ifrån rovdjur.

 140. Vår enda överlevnadschans
  var att samarbeta.

 141. Vi har inbyggt i oss dopaminsystemet-

 142. -vilket belönar oss
  när vi gör gott.

 143. Där är forskningen solklar.
  Det finns hos alla.

 144. Det är en sak att lyssna
  på genviskningen eller inte.

 145. Och det finns
  några återkommande teman.

 146. Ett är att bidra till
  en samhällsförändring.

 147. Det andra är att ge tillbaka
  till samhället av tacksamhet.

 148. Ett tredje skäl kan vara
  en personlig tragedi.

 149. Finansmannen Marcus Storch-

 150. -startade Tobias Stiftelsen,
  när hans son dog.

 151. Sorgen kan användas för att åstadkomma
  nåt för andra.

 152. Det kan bero på barnlöshet,
  man har ingen som ärver.

 153. Det kan kompensera brister
  i välfärden.

 154. Hur har de filantroper
  som du träffat valt sina projekt?

 155. I vissa fall
  har projekten valt dem.

 156. Ta ett exempel.

 157. Dan Olofsson hade ett livsprojekt
  som var att-

 158. -ihop med hustrun
  bygga en safarilodge i Sydafrika.

 159. De byggde en lodge
  som har fått mycket priser.

 160. Men de blev varse att utbredningen av
  hiv och aids var bekymmersam.

 161. Människor som var anställda dog
  och anhöriga dog.

 162. De blev medvetna om
  hur problematiken såg ut.

 163. Därför investerade de i ett
  preventionsprogram i skolor.

 164. Där jobbar man med unga
  för att lära och förebygga.

 165. Det öppnade nog dörren
  till generna för hans del.

 166. Han uttryckte att han tidigare inte
  varit mottaglig.

 167. -Det hade inte funnits med.
  -Fullt fokus på företagandet.

 168. Projektet i Sydafrika
  drivs vidare med framgång.

 169. Han tog med sig engagemanget
  till Malmö där han bor och verkar.

 170. Han har krokat arm
  med fjorton andra välbärgade.

 171. De har haft ett riskkapital
  på sammanlagt 30 miljoner.

 172. Det har använts
  i jobbskapande åtgärder.

 173. Mindre företag kan anställa fler vilket
  minskar arbetslösheten.

 174. Det var inte ett medvetet val
  att ägna sig åt filantropi-

 175. -utan det var en upptäckt
  som fick honom att agera.

 176. Han är entreprenör
  liksom nästan alla.

 177. Finns det kopplingar mellan
  entreprenörskap och filantropi?

 178. Enormt stor koppling.
  Filantropi är en form av-

 179. -avantgardistisk riskkapital.
  Det är fria pengar.

 180. Men man får inga pengar tillbaka.

 181. För Dan har projektet givit honom den
  största avkastningen.

 182. Det har gett honom
  mycket mer än tidigare projekt.

 183. Det är så många resonerar.
  Det handlar om-

 184. -att lyssna på vår drivkraft
  att göra gott för andra.

 185. De får en omedelbar belöningskick
  när de gör nåt bra.

 186. Det finns ingen
  av personerna som gör nånting-

 187. -rent altruistiskt,
  utan att få nåt tillbaka.

 188. Lyckoreturen får man
  när man ger tio kronor i en bössa-

 189. -och när man skickar
  tio miljoner till forskning.

 190. Effektivitet är ju viktigt.
  Det kanske förklarar framgången.

 191. Hur tar de hänsyn
  till effektiviteten i givandet?

 192. De är mycket noga med det.

 193. Pengarna är fria att ges bort-

 194. -men mottagaren ser nog
  att de kommer från erfarna.

 195. Mikael Ahlström,
  grundade Charity Rating.

 196. Hans givande består i grundandet
  av givarnas intresseorganisation.

 197. Han la en tia i en bössa
  och undrade vart pengen hamnade.

 198. Den kommer till ett centralkontor,
  sen kanske till ett Europakontor-

 199. -och sen skickas den kanske
  till ett afrikanskt land.

 200. Där ska den till en byäldste
  och sen fördelas till en kvinna.

 201. Han funderade på
  hur avbränningarna såg ut.

 202. Han beställde årsredovisningar
  från stora hjälporganisationer.

 203. Han har jobbat
  som riskkapitalist-

 204. -och är van vid
  att få pengar att växa.

 205. Han förfärades-

 206. -när han såg hur vissa hanterat
  det mödosamt insamlade kapitalet.

 207. Därför bestämde han sig
  för att det behövdes-

 208. -en större förmåga att se
  effekten av insamlade pengar.

 209. Det är hans filantropiska gärning.

 210. Är entreprenörer mer effektiva
  filantroper än andra?

 211. Det är farligt att säga.

 212. Det finns icke-entreprenörer
  som kan ställa rätt frågor.

 213. Men entreprenörerna
  har mycket gratis.

 214. De är nog mer vaksamma
  över slöseri-

 215. -eller ineffektivitet.

 216. Man kan vara filantrop på olika sätt,
  säger Gunilla von Platen.

 217. Ibland blir vi fixerade
  vid pengar.

 218. Men en person som kan mycket
  kan hjälpa till gratis.

 219. Det är ett sätt att hjälpa.
  Tänker man på hela samhället-

 220. -och hur vi bygger det starkare-

 221. -så kan insatsen att kontakta
  den ensamma grannen-

 222. -vara mycket viktigare än att
  skicka i väg tjugofem kronor.

 223. Om man måste välja.

 224. Man kan vara filantrop
  också i sin gärning.

 225. Det innebär inte
  en monetär transaktion.

 226. Varför brinner du själv
  för filantropin?

 227. Jag har varit engagerad
  ideellt ända sen barnsben.

 228. Jag är en folkrörelsemänniska.

 229. Från scouterna, t.ex.
  Jag har stått med bössa.

 230. Jag vet
  hur mottagarsidan har det-

 231. -och vad som möjliggörs
  med pengar.

 232. Men jag fick en jätteupplevelse-

 233. -under ett studiebesök i Stadsmissionens
  bullkyrka.

 234. De jobbar för hemlösa i Stockholm.

 235. Bullkyrkan är en mötesplats
  i Gamla stan-

 236. -där man håller gudstjänst
  och bjuder på fika.

 237. När jag var där såg jag
  att man åstadkommer ett möte.

 238. Även om det är uppenbart
  att vissa har och andra inte-

 239. -så skapar man
  ett hyggligt jämlikt möte.

 240. Jag insåg att det inte
  är möjligt för det offentliga.

 241. Jag är också uppfylld
  av det som sker som inte...

 242. Även med 100 % skatt
  kan vi inte åstadkomma det.

 243. Det är skillnad på att träffa
  en frivillig och en avlönad.

 244. Många verksamheter i Sverige
  finns tack vare fria pengar.

 245. Många avancerade forskningsprojekt-

 246. -skulle inte vara möjliga
  utan detta.

 247. Jag ser
  att det finns en potential-

 248. -som är tillvaratagen
  till en liten del.

 249. Den skulle bli mycket större
  om fenomenet bejakades.

 250. Vad skulle du satsa på
  som ekonomiskt oberoende-

 251. -om du skulle ge bort pengar?

 252. Jag ger, men inga jättesummor.
  Alla kan ge efter sin förmåga.

 253. Jag ger både pengar och tid.

 254. Det beror lite grann på.
  Det dessa personer har gemensamt-

 255. -vilket är ett bra givande
  även för mottagaren-

 256. -är ett personligt engagemang.

 257. Det finns konstfilantroper
  som är konstintresserade.

 258. Där konstaterade dottern
  att fler borde få se tavlorna.

 259. Så de började låna ut till museer.

 260. Då kommer konsten
  allmänheten till del.

 261. För mig skulle det kunna bli
  kring barn och unga.

 262. Agneta Trygg har engagerat sig
  i nåt som berör alla.

 263. Hennes man var alkoholist.
  Hon har startat en stiftelse-

 264. -där hon och hennes dotter
  hjälper barn och familjer-

 265. -med alkoholproblematik. Det är
  klasslöst och förstör mycket.

 266. Det finns väldigt mycket,
  vilket är inspirerande.

 267. Man inser att vi inte är större
  än vad vi är gemensamt.

 268. Men det går att göra mycket.

 269. Du har varit inne på den ideella sektorn
  kontra det offentliga.

 270. Hur ser staten
  på den filantropiska verksamheten?

 271. Det finns ett kluvet förhållande,
  kan man säga.

 272. I Sverige bestämdes det
  på trettiotalet-

 273. -att staten skulle fixa trygghet
  och kapitalet fixa pengarna.

 274. Problemet var att det civila samhället
  inte fanns med.

 275. Båda kunde tycka att det var förr i
  tiden, och då var det...

 276. -Allmosorna skulle bort.
  -Det säger ingen emot.

 277. Men det gör
  att det civila samhället-

 278. -fick dålig självkänsla,
  blev bidragsberoende.

 279. I dag kämpar det för att upprätta
  både självbild och självkänsla.

 280. Man inser att de
  har viktiga roller-

 281. -som inte
  de andra sektorerna kan ta.

 282. Tittar vi på självklara delar
  av välfärdsstaten-

 283. -tandvård för barn, ambulanser-

 284. -så är det innovationer
  som kom från det civila samhället.

 285. Staten är inte bäst på att förbättra.
  Det sker på annat håll.

 286. Staten kan plocka upp
  och se till att det tillgodogörs.

 287. Du har politisk bakgrund
  som ordförande i MUF.

 288. Det är ingen hemlighet
  att du vill ha en mindre stat.

 289. Kan man inte säga:

 290. "Hon vill att de rika ska få mer och att
  staten gör mindre"?

 291. Självklart finns det läsare-

 292. -som redan från början avfärdar-

 293. -den som skriven av en tidigare moderat
  som gillar rika svin.

 294. De reaktionerna finns.

 295. Jag kan nog inte
  förändra deras världsbild.

 296. Jag tycker att det är tråkigt-

 297. -med människor som avfärdar andra på
  grund av en faktor.

 298. Det är en filt som går ner-

 299. -och hindrar tänkandet.
  Det finns inte mycket att göra.

 300. Spänningsfältet handlar om
  vem som ska göra vad.

 301. Riskerar inte filantropi
  och stat att konkurrera?

 302. Det handlar mer om samarbete.
  Tittar man på forskningen-

 303. -så är en tiondel av forskningen
  beroende av privata initiativ.

 304. Jag tror inte att det ses
  som ett bekymmer.

 305. Vi säger inte att forskningen
  är beroende av det.

 306. Det är ett viktigt tillskott
  som möjliggör saker.

 307. Det är inte diskussioner
  som är kommunicerande kärl.

 308. Vi kan diskutera
  hur effektiv staten är-

 309. -men när man ser
  vad den ideella sektorn förmår-

 310. -är det saker som staten aldrig
  kommer att klara av.

 311. Man ska inte se det civila samhället som
  ett komplement-

 312. -utan ibland är det
  ett alternativ vi behöver.

 313. I boken finns frågan
  om skatteavdrag för gåvor.

 314. Vilken betydelse har det
  att utöka det avdraget?

 315. Det beror på personerna.
  Dessa ger utan avdraget.

 316. Flera av dem försöker få
  andra rika personer att ge-

 317. -och de möter det argumentet
  från sina bekanta.

 318. Man skulle kunna avskaffa
  ett dåligt motargument.

 319. Varför ska allmänheten subventionera
  rikas generositet?

 320. Den kommer oss till del.

 321. Den omsätts till avancerad
  stamcellsforskning.

 322. Generositeten omsätts
  i att hjälpa barn som växer upp-

 323. -i familjer där pappa super.
  Det kommer alla till del.

 324. Det skulle vara argumentet
  för att göra det.

 325. Jag är själv för
  ett ganska transparent-

 326. -och så lite undantagsinriktat
  skattesystem som möjligt.

 327. Det är en annan fråga.

 328. Jag är rent generellt kluven.

 329. Vem skulle du vilja läste
  boken "Att ge"?

 330. Jag har två typprofiler.

 331. Dels att den rika hen-

 332. -som har funderat på
  att göra nåt med överflödet-

 333. -läser boken och får knuffen
  som behövs för att engagera sig.

 334. Den andra är den som ger 50 kronor per
  månad och känner sig stolt-

 335. -men avfärdar dessa som såna
  som ger för egen vinning.

 336. Jag hoppas att läsningen visar
  att de bär på samma drivkraft.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Att ge

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I "Att ge - samtal med svenska filantroper" intervjuar Tove Lifvendahl ett tiotal filantroper som skänker bort en del av sin förmögenhet. I Sverige är det ovanligt att filantroper berättar offentligt vad de gör. Här beskriver författaren drivkrafter bakom givande och vad som kan göras för att underlätta filantropi. Personer som intervjuas är: Anders Wall, Bengt Ågerup, Gunilla von Platen, med flera. Intervjuare: Mattias Österlund.

Ämnen:
Samhällskunskap > Ekonomi
Ämnesord:
Filantroper, Filantropi, Frivillig hjälpverksamhet, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Sverige
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i En bok, en författare

En bok, en författare (2010)
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Alexander Bard

Intervju med Alexander Bard som tillsammans med Jan Söderqvist skrivit boken "Kroppsmaskinerna" som handlar om vår hjärna som bedragare.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Alf W Johansson

Intervju med Alf W. Johansson, historieprofessor och en av redaktörerna för antologin "Svenska historiker". I boken ges en översikt över hur svenska historiker från medeltiden till våra dagar har tolkat den svenska historien genom tiderna.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Anders Kaliff

"Dracula och hans arv" av arkeologiprofessor Anders Kaliff tar oss med på en resa från 1700-talets vampyrskräck till dagens populärkulturella vampyrmyter. Genom en väl förborgad släkthemlighet har han lyckats finna nya rön om vem den verklige Dracula var. Intervjuare: Kristina Bennet Westre.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Andreas Ekström

Intervju med Andreas Ekström som i "Google-koden" skrivit om företaget som med stor precision berättar precis den historia om sig själv som man vill.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Andreas Malm

I debattboken "Hatet mot muslimer" skriver Andreas Malm om den växande islamofobin och menar att den utbredda fientligheten utgör ett hot mot det öppna samhället. Intervjuare: Lena Scherman.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Anna Josephson

Intervju med neurokirurgen Anna Josephson, som tillsammans med kollegan Lars Olson skrivit boken "Hjärnspark" som handlar om vad som händer med hjärnan när den utsätts för våld.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Annika Borg

"Bibeln på mitt sätt" av teologen, prästen och författaren Annika Borg är en guide till Bibelns texter skriven på ett såväl kärleksfullt som respektlöst sätt. Intervjuare: Mats Svegfors.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Björn af Kleen

Intervju med journalisten Björn af Kleen, som i sin bok "Jorden de ärvde" berättar hur stigande markpriser, sänkta skatter och återupprättat rykte har inneburit en ny skördetid för den markägande adeln i Sverige.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Björn Höglund

I "Alla spelar spel" skildrar kulturjournalisten Björn Höglund sällskapsspelens historia. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Branting

Hjalmar Branting var Sveriges första socialdemokratiska statsminister på 1920-talet. Han spelade en nyckelroll när den allmänna rösträtten drevs igenom 1918. Intervju med Lars Ilshammar som har skrivit en biografi över Branting. Boken ingår i boxen "Sveriges statsministrar under 100 år".

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Britta Wahren

Intervju med professor Britta Wahren som i "Framtidens farliga smitta" bland annat tar upp hur mikroorganismer och sjukdomar tycks utvecklas nästan lika snabbt som människans motmedel. Hur skyddar vi oss bäst mot smittorna?

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Börje Ljunggren

Intervju med Börje Ljunggren som i boken "Kina, vår tids drama" skildrar landets utveckling under de senaste decennierna. Under kort tid har Kina vuxit till en stormakt och hur landet fortsätter utvecklas angår oss andra allt mer.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Carlsson

Ingvar Carlsson tillhörde den svenska politikens innersta krets i fyrtio år. Intervju med Rolf Gustavsson som skrivit biografin "Carlsson" som ingår i boxen "Sveriges statsministrar under 100 år".

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Charlotte Sifvert

"Vad gör man när någon dör?" är en handbok som tar upp en mängd av de praktiska frågor som kan uppstå i samband med dödsfall. Här berörs också olika trosuppfattningar och hur synen på döden kan skilja sig åt. Intervjuare: Antonio de la Cruz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Christina Wahldén

Intervju med journalisten Christina Wahldén som i boken "Du kan glömma bort ditt eget barn" skriver om kvinnors utsatthet i väpnade konflikter och i efterkrigssituationer, framför allt i Demokratiska republiken Kongo där det sexuella våldet mot kvinnor är exempellöst i sin grymhet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2011)
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kristoffer Ahlström

Med "Magkänslans anatomi" vill journalisten Kristoffer Ahlström kartlägga de psykologiska mekanismer som ligger bakom hur vi fattar våra beslut. Vad krävs för att de beslut vi slutligen tar skulle kunna bli mycket bättre? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lotta Schüllerqvist

"Marnas hemlighet" av journalisten Lotta Schüllerqvist vill visa det Gaza som finns bortom dramatiska bilder och rapporter om våld. Här möter vi människor i deras vardag med sina drömmar och okuvliga hopp. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Sören Sommelius

"Från King till Obama" av kulturjournalisten Sören Sommelius tar upp de svartas kamp för sina medborgerliga rättigheter i det "civiliserade" USA. Rasåtskillnader är inte så långt bort som många tror. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jonas Söderström

"Jävla skitsystem!" av informationsarkitekten Jonas Söderström tar upp undermåliga datasystem ur ett arbetsmiljöperspektiv. Vad är det som stressar dig på jobbet? Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Birgitta Almgren

I "Inte bara Stasi" tar tyskprofessorn Birgitta Almgren upp det svenska tankeklimatets kulturella mönster och värderingar under kalla kriget. Hur såg relationerna mellan Sverige och DDR ut? Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ernst Brunner

I "Anckarström och kungamordet" tecknar författaren Ernst Brunner ett porträtt av Gustav III:s mördare. Jacob Johan Anckarström var ansedd som en brutal person i Sverige, men som ett moraliskt föredöme ute i Europa. Vilken är den sanna bilden? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bengt Göransson

I "Tankar om politik" vill den före detta skol- och kulturministern Bengt Göransson uppmana till eftertanke och nyansering i ett medialt klimat som ställer allt högre krav på politikern och medborgaren. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Birgitta Kimber

"Att stå ut med busungar" av specialläraren och psykoterapeuten Birgitta Kimber handlar om att bemöta barn som skolkar, bråkar, stör eller på annat sätt visar att de inte mår bra. Här bygger metoden på att det skapas en allians mellan föräldrar och skola. Intervjuare: Thord Eriksson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Dilek Baladiz

"I hederns skugga" av socionomen Dilek Baladiz kommer unga män som är uppvuxna med hedersnormer till tals. Vilka krav och förväntningar har deras familjer på dem som bröder och som blivande äkta män och pappor? Intervjuare: Thord Eriksson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Görrel Espelund

"8 kvinnor som skapat världsrubriker" av journalisten Görrel Espelund handlar om det manliga maktmonopol som håller på att brytas. Men vilken skillnad gör egentligen kvinnliga ledare? Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hooman Majd

I "Irans dubbla ansikte" av Hooman Majd möter vi den sekulära storstadseliten och den fattiga jordbrukarmajoriteten. Deras land är storslaget, komplext och motsägelsefullt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingemar Lundkvist

"Det löstagbara sinnet" av vetenskapsjournalisten Ingemar Lundkvist handlar om glasögon. Detta hjälpmedels historia handlar också om läsandets, lärdomens, högfärdens och klarsynthetens emblem. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kjell Albin Abrahamson

"Så länge du lever" av radiojournalisten Kjell Albin Abrahamson handlar om samtal mellan honom själv och kollegan Kerstin Bodell - två människor som vill prata om något annat än sina sjukdomar. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Steve Sjöquist

"Fotspår" av författaren och föreläsaren Steve Sjöquist handlar om livet som hiv-positiv i dagens Sverige. Vad händer när vi vågar möta medmänniskor utanför de konventionella ramarna? Steve Sjöquist intervjuas av Gabriella Ahlström.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Thomas Anderberg

"Den stora konstsvindeln" av kritikern och filosofidocenten Thomas Anderberg handlar om Andy Warhols Brillolåda som skulle säljas på Stockholms Auktionsverk. Försäljningen stoppades sedan märkliga omständigheter framkommit. Intervjuare: Ulrik Petersson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2012)
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Fredrik S. Heffermehl

Har Nobels fredspris blivit ett pris som gagnar politiska och kommersiella intressen? I "Nobels fredspris" granskar advokaten och fredsaktivisten Fredrik S. Heffermehl motiven bakom fredsprisen som delats ut mellan 1901 och 2010. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Fatima Bremmer

I "De sista tanterna" har Fatima Bremmer och fotograf Magnus Wennman klivit in i tanternas värld. De har följt med Ebba, 85, på syjunta och Maj-Britt, 82, till Salong Fleur. Boken tar upp ämnen som husmorsideal och familjepolitik, ger bakgrund till tanternas karakteristiska inredning, frisyr, klädstil och fritidsintressen.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jan Jörnmark

"Avgrunden" av ekonomhistorikern Jan Jörnmark och bildkonstnären Annika von Hausswolff är en undersökning i efterdyningarna av kollaps, skenande statsskulder och ödeplatser. Hur sätter kapitalismen spår i geografin? Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingemar Härd

I "Efter fem miljoner år av tystnad" utreder Ingemar Härd grundligt frågan om språkets uppkomst och betydelse. Är det grammatik, fräckisar och lägersånger som gjort människan till en bättre överlevare än Tyrannosaurus rex? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Birgitta Forsman

I " Gudlös etik" argumenterar Birgitta Forsman för att etiken måste befrias ur religionens tvångströja. De religiösa moralreglerna är inte så bra som många vill tro, och sökandet efter svar på dagens moralfrågor i uråldriga skrifter är en usel metod att bedriva etik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bo Bergström

Vi upplever just nu en gigantisk fotoboom och det är många som är nyfikna på den kommunikativa sidan av fotograferandet. I "Bild & budskap" skriver Bo Bergström om triangeldramat mellan beställaren, fotografen och betraktaren. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Dan Josefsson

"Den mörka hemligheten" av journalisten Dan Josefsson och psykologen Egil Linge vänder sig till alla som märker att det är något som inte stämmer när de försöker skapa, eller leva i, nära relationer, och till dem vars förflutna hindrar dem från att leva det liv de vill leva. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ewonne Winblad

"Annonsdrottningen" av journalisten Ewonne Winblad berättar historien om tidningsvärldens mäktigaste kvinna kring förra sekelskiftet, Sofia Gumælius. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kenneth Kauppi

Ett fritidshus kan ligga nästan varsomhelst. Och se ut hur som helst. Det som gör fritidshusen i "Arkitektens fritidshus" av Kenneth Kauppi så speciella är att de bebos av personer som i sitt dagliga värv bland annat skapar vackra, trivsamma miljöer åt andra. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Nisse Simonson

I "Glöm inte minnet" berättar läkaren Nisse Simonson om vår snillrika hjärna utifrån nyckelorden minnet och glömskan. Han bjuder också på olika fallbeskrivningar och berättar om det senaste inom minnesforskningen. Intervjuare: Aina Bergvall.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Åsa Moberg

Vad är väninneskap - ett ord som inte ens finns? I "Väninnorna och jag" har författaren Åsa Moberg samlat exempel ur sitt eget och åtta nära väninnors liv. I fritt flödande och mycket spontana intervjuer diskuterar de väninneskapets natur. Intervjuare: Ann Lagerström.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Leif GW Persson

I "Gustavs grabb" berättar Leif GW Persson i romanform om sitt eget liv, om hela klassresan från uppväxten i arbetarkvarteren på Gärdet i Stockholm till livet idag. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Åke Holmquist

I "Beethoven" av Åke Holmquist möter vi Ludwig van Beethovens (1770-1827) unika konstnärskap och tragiska liv som personifierade romantikens begrepp om ett geni. Han blev en legend redan under sin livstid, beundrad och ifrågasatt, utmanande och oroande. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Anders Andrén

"Det medeltida Gotland" av arkeologiprofessorn Anders Andrén tar upp öns dramatiska historia och dess spår av en svunnen storhetstid. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lena Granqvist

Under ett helt liv står en akademiker inför många val som får betydelse för livets sammanlagda inkomst. "Livslön", av bland andra Lena Granqvist, är tänkt som en vägledare för alla som vill veta mer om detta begrepp. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2013)
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lärarens retorik

Hans Gunnarsons retoriska verktyg kan användas i klassrum, vid konferenser och i möte med föräldrar. "Lärarens retorik" är tänkt att utveckla såväl den egna som elevernas förmåga att kommunicera. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Maten och makten

Samtidigt som efterfrågan på mat i världen ökar blir de svenska bönderna allt färre. Vilka blir följderna av att Sverige ställer sig utanför den globala matproduktionen? Christer Isaksson intervjuas av Susanna Baltscheffsky.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Sveriges historia 1830-1920

I ”Sveriges historia: 1830-1920” beskriver Bo Stråth, professor i historia vid Helsingfors universitet, en period präglad av framtidstro och industrialism, men också av konflikter mellan kungamakt och folkstyre, mellan arbetare och arbetsgivare. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En dos stryknin

Snövit, Madame Bovary och pastor Gregorius är bara några exempel på personer i litteraturen som har förgiftats. I ”En dos stryknin” ger Olle Matsson, professor i kemi vid Uppsala universitet, en bred kulturhistorisk och naturvetenskaplig skildring av gifter och giftmord i litteraturen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Sveriges historia 1920-1965

Det Sverige som beskrivs i ”Sveriges historia: 1920-1965” är ett land som av sin samtid betraktades med såväl avund som misstro. Medan fattigdomen och arbetslösheten minskar ökar siffrorna för valdeltagande, löneökningar, semesterveckor och pensioner. Yvonne Hirdman intervjuas av Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Alltings mått

Vad är värdet av humaniora? Inom universiteten och forskningspolitiken har debatten om humaniora länge varit låst i två positioner. I ”Alltings mått” hävdar idéhistorikerna Anders Ekström och Sverker Sörlin att humanistisk kunskap redan idag spelar en betydligt större roll än vad som erkänns. Anders Ekström intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den siste resenären

Tomas Löfström skriver i "Den siste resenären” om den bortglömde Torgny Sommelius som utvecklade reseskildringen under 50-talet. Journalisten och författaren Torgny Sommelius följde ett eget spår. Han skrev om resenärens ensamhet och blandade dokumentära reportage med fiktion. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Främling, vad döljer du för mig?

Rasism utförs oftast inte av monster. Den utförs av sådana som du och jag, välintegrerad och så kamouflerad att vi ofta inte ser den. Marcus Priftis, författare och spoken word-artist, hävdar att vi alla, mer eller mindre, gör oss skyldiga till sådan här vardagsrasism. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Furstar och folk i Åbo 1812

I augusti 1812 möts den ryske kejsaren Alexander I och den svenske kronprinsen Karl Johan i Åbo för att diskutera hur de ska bekämpa Napoleon. I ”Furstar och folk i Åbo 2012” berättar historikern Nils Erik Villstrand om mötet som kom att få betydelse för hela Europas framtid.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jäkla människa

Hur hanterar man jobbiga människor i vardagen och på jobbet? Psykologerna Mattias Lundberg och Anders Wahlberg vill med ”Jäkla människa! - en handbok i hur du hanterar jobbiga människor på arbetet” ge oss verktygen. Mattias Lundberg intervjuas av Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kongo - en historia

David van Reybrouck skildrar Demokratiska republiken Kongos utveckling från och med 1850. Det är en historia om exploatering, kolonisering och folkmord. Men också om människors förmåga att se framåt under de mest exceptionella omständigheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kryp

I John Hallméns närgångna fotografier får vi uppleva krypens värld i makroperspektiv - håriga flugor, slitna skalbaggar och färgstarka flicksländor täckta av daggens droppar. Det blir som en upptäcktsfärd till en främmande civilisation. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mitt grymma öde

"Mitt grymma öde - roman" av Carl-Michael Edenborg är en ocensurerad berättelse. Det är kompositören Händel som själv får föra ordet. Han ansågs vara tidens största kompositör, men uppfattades också som fet, ful, snål och lynnig. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Route 66

”Route 66 och den amerikanska drömmen” av Peter Kadhammar beskriver ett Amerika långt från den amerikanska drömmen. Kadhammar reser från Oklahoma till Kalifornien. Han stannar till i småstäder och pratar med folk på bensinmackar, härbärgen och i soppköer. Han ser ett land i förfall. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Blindspår

Är radium ett bra skönhetsmedel? Ligger det gamla Troja i Småland? I ”Blindspår – vetenskap på villovägar” går Peter Olausson igenom en rad intressanta, men som det visat sig, felaktiga vetenskapliga idéer.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2014)
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Katastrofdoktorn

Johan von Schreeb har 25 års erfarenhet av att arbeta som kirurg på slagfält. "Katastrofdoktorn" handlar om varför han har sökt sig till platser som andra hjälporganisationer flyr. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

Lars Trägårdh och hans medförfattare har analyserat centrala framtidsfrågor. I "Civilsamhället klämt mellan stat och kapital" synas utmaningar, som när det homogena folkhemmet ska övergå till ett pluralistiskt medborgarsamhälle. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju så jävla easy going

Jenny Jägerfelds roman ”Jag är så jävla easy going” handlar om 18-åriga Joanna som har adhd, är ganska impulsiv och inte alltid så genomtänkt. Men diagnosen är inget större problem så länge hon äter sin medicin. Men när familjen inte längre har råd med den och Joanna blir kär i Audrey blir det värre. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Giv mig, min son, ditt hjärta

Eskil Franck växte upp i en familj där prästämbetet gått i arv i generationer, och själv vigdes han till präst som mycket ung. Han blir framgångsrik inom kyrkan men kämpar mot tvivel. I ”Giv mig, min son, ditt hjärta” skriver han om vägen bort från tron och kyrkan och ut mot ovissheten. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En halv sanning är också en lögn

Journalisten Hanne Kjöller uppmärksammar fall i media där hon menar att läsare och tittare har vilseförts. I "En halv sanning är också en lögn" ger hon sin kritiska syn på delar av journalistkårens förhållningssätt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lappväsendet

Utnämnandet av Adolf Suwe till lappfogde år 1885 var första steget mot bildandet av myndigheten lappväsendet. I ”Lappväsendet” skriver Patrik Lantto bland annat om hur lapptjänstemännen agerade, hur samerna betraktades och om lappväsendets funktion i statens samepolitik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Organ till salu

I ”Organ till salu” skriver etnologen Susanne Lundin om organhandelns dunkla värld där desperata patienter utgör små bitar i ett stort pussel. Hon skildrar en växande marknad någonstans mellan medicinsk spetskompetens och människohandel. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Plundrarna

Under 1930- och 40-talen stal nazisterna miljontals konstverk. Mycket hittades vid krigsslutet men en del försvann för att komma fram i ljuset igen långt senare. I ”Plundrarna” skriver Anders Rydell om nazisternas besatthet av konst och om dagens bittra kamp om rätten till den ”försvunna” konsten. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Det nya Afrika

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika förbises ofta till förmån för gamla stereotyper. I ”Det nya Afrika” skriver SVT:s korrespondent Erika Bjerström om ett Afrika där fattigdomen minskar, demokratin är på uppgång och utvecklingen av sjukhus, utbildning och vägar drivs på av en allt större medelklass. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vina Vinas vargpinne

I Jujja Wieslanders barnbok ”Vina Vinas vargpinne” hittar Vina Vina en pinne. Den kan bli både motorsåg och metspö men är framför allt användbar när vargen kommer. Jujja Wieslander intervjuas av Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

På andra sidan oss

Max Bergander, 26 år gammal, skriver i diktsamlingen "På andra sidan oss" om de känslor han hade när han separerade från sin dotters mamma och hennes tidigare barn. Det handlar om rädsla och skam, men också om glädjen över att ha tagit ett beslut för att förändra sitt liv. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingens mamma

I antologin ”Ingens mamma – tolv kvinnor om barnfrihet” skriver kvinnor som av olika skäl valt att inte få barn. Kvinnor som valt att sterilisera sig, som tycker att klimakteriet är befriande och som vänder sig mot den kulturella press samhället sätter på kvinnor att bli mammor. Anna Lindman intervjuar bokens redaktör Josefine Adolfsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Eremiten i Paris

Den rumänske filosofen Emil Cioran föddes i Rumänien 1911 och kom till Paris 1937. I ”Eremiten i Paris” vill Tobias Dahlkvist visa hur Cioran förvandlar den teoretiska pessimismen till en levnadskonst. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Som om vi hade glömt

Journalisten Daniel Poohl berättar om sin uppväxt i början av 1990-talet. När flyktingar från inbördeskriget i Jugoslavien flyttar till den lilla orten blir Daniel lycklig. Men i mellanstadieklassen uppstår en konflikt, likt den som pågår i övriga Sverige, när flera i klassen börjar kalla sig patrioter. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever

Isa Ståhl och Zandra Bergman vill ge unga kunskapen som krävs för att kunna påverka skola och studiesituation. "Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever" visar bland annat vad skolan enligt lag är skyldig att ta ansvar för. Isa Ståhl på Sveriges elevkårer intervjuas av Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2015)
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Urban express

Per Schlingmann och Kjell A Nordström guidar oss i vad som händer i världen, staden och med oss människor. "Urban express" är ett collage som beskriver vår tid och hur man själv kan hantera de förändringar som möter oss alla.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

9,3 på Richterskalan

Andreas Norman berättar i sin bok ”9,3 på richterskalan” om hur han som nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand dagarna efter tsunamin den 26 december 2004 och oförberedd hamnade mitt i krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När lojaliteten prövas

Anders Carlberg reflekterar i sin bok ”När lojaliteten prövas” över svenska judars relation till den svenska offentligheten och om förhållandet till Israel och israelisk politik. Utgångspunkten är personlig och präglad av egna erfarenheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju svensk

I ”Jag är ju svensk” berättar Cheko och Nalin Pekgul om de ökade motsättningarna mellan konservativa muslimer och mer liberala eller sekulära. I Tensta är arbetslösheten hög och det finns många fördomar som skapar spänningar mellan olika grupper. Nalin Pekgul intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Kent Asp är statsvetare och professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han mediernas roll inom politiken. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vad är bildning

Odd Zschiedrich är bland annat kansliansvarig vid Svenska Akademien. I boken ”Vad är bildning” resonerar han kring hur begreppet bildning används i olika sammanhang. Finns det olika slags bildning och vad är allmänbildning? Har bildningsbegreppet förändrats över tid? Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Gymnasiet som marknad

Inom skolvärlden har marknadsföring blivit viktig sedan det beslutades att främja skolval och skolors frihet att utforma sin verksamhet. Lisbeth Lundahl reflekterar i "Gymnasiet som marknad" över den ökade konkurrensen mellan skolorna. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bibliotekarien som medpedagog

Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag bara tvingar mig lite

”Jag bara tvingar mig lite” är en självbiografisk roman skriven av Maja-Stina Fransson. I den får vi följa Minna som barn, tonåring och ung kvinna. Vi får läsa hennes dagbok och följa med in i terapirummet. Hon har tvångstankar. I boken skildras det med allvar, men också med en viss komik som ett liv med tvångstankar kan innebära. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När jag inte hade nåt

Ison Glasgow är en av Sveriges mest hyllade hiphopartister. Han berättar i "När jag inte hade nåt" om sin uppväxt och hur den format honom till den han är idag. Han berättar om utanförskap, utsatthet och ett starkt band till sin mor. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Cornelis - en liten bok om vänskap

Agneta Brunius berättar i ”Cornelis – en liten bok om vänskap” om sin vänskap med Cornelis Vreeswijk. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

De nya dödssynderna

I "De nya dödssynderna" får vi reda på egenskaperna som svenska folket anser vara de sämsta. Stefan Einhorn presenterar resultaten från en opinionsundersökning och illustrerar med historier ur sitt liv. Intervjuare: Behrang Miri.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Facebookpolisen

Genom sina personliga och humoristiska inlägg på Växjö/Alvestapolisens Facebooksida har Scott Goodwin fått mycket uppmärksamhet. ”Facebookpolisen” är den ocensurerade bokversionen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Twitterboken

Sophia Sundberg, föreläser och utbildar i Twitter. I Twitterboken ger hon tips från första kvittret till att flyga fritt, och om hur man kan tänka strategiskt i sitt twitteranvändande. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den nya amerikanska maten

Emil Arvidson och Martin Gelin berättar i ”Den nya amerikanska maten” om den revolution som skett i amerikansk matkultur. Emil Arvidson intervjuas av John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
TittaUR Samtiden - När rättigheter krockar

Att rusta sig teologiskt

Kristina Hellqvist berättar om Svenska kyrkans handlingsplan i mötet med asylsökande. Vi vill jobba med den här typen av frågor, eftersom kyrkan har ett mörkt arv att göra upp med, säger hon. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Örebro läns museum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
LyssnaBarnaministeriet dokumentär

Krigarprinsessorna

17-åriga Vera och 18-åriga Jenny har båda haft en jobbig uppväxt. Deras delade erfarenheter ledde dem till ett mycket speciellt stall i Västmanland. I stallet har de fått hjälp och stöd. Genom att rida och ta hand om hästarna började Vera och Jenny att ta kontrollen över sina liv. Hör historien om hur ett stall med hästar kunde hjälpa två människor att lägga ett smärtsamt förflutet bakom sig.

Fråga oss