Titta

Man för en dag

Man för en dag

Programmet är inte tillgängligt

Det här programmet går inte längre att spela upp på UR Skola.

Dela

Man för en dag

Produktionsår:
Längd:

Diane Torr, ståuppkomiker från USA, arrangerar en workshop för kvinnor i Berlin där de utforskar manlighet och makt. Hon lär ut manligt kroppsspråk, ansiktsuttryck och klädkoder. Deltagarna skapar en manlig karaktär som de prövar på sina anhöriga och ute i olika sociala sammanhang. Kvinnorna som deltar är i olika åldrar, har varierande bakgrund och etnicitet. De beskriver hur de själva påverkas av att de tar plats, slutar att le och nicka. Kvinnorna studerar hur män agerar och rör sig i det offentliga rummet och försöker kopiera det manliga beteendet. Omgivningens reaktioner påverkar deras syn på hierarkier och könsroller. Diane Torr menar att det är utvecklande att studera vad det innebär att vara något annat än det invanda, traditionella.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Genusfrågor, Genus (socialt kön), Kvinnor i manskläder, Mansrollen, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Inledning

Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten, inledningstalar. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Tema: Barn som brottsoffer. Inspelat den 21 februari på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - rasism

Det diskriminerande samhället

Under de senaste decennierna har flera studier belagt att det sker etnisk diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden i Sverige. Vi tittar närmare på olika förklaringsmodeller som används inom akademin för att förstå hur diskriminering uppstår.

Fråga oss