Titta

UR Samtiden - Skydda kulturarvet

UR Samtiden - Skydda kulturarvet

Om UR Samtiden - Skydda kulturarvet

Vilka förutsättningar finns för att bevara det materiella kulturarvet? Konferensen fokuserar på konsekvenserna av Sveriges lagstiftning för den praktiska hanteringen av kulturarvsmaterial idag och i ett längre historiskt perspektiv. Medverkar gör aktörer från olika delar av fältet, från akademiska forskare till personer med erfarenheter från handel, juridik och tillsynsmyndigheter. Originaltitel: Värdehandling och kulturarv. Inspelat i februari 2013. Arrangör: Stockholms Auktionsverk och Södertörns högskola.

Till första programmet

UR Samtiden - Skydda kulturarvet : Bevara flatlusen

Du måste logga in för att nå programmet!

Du behöver logga in via till exempel en mediecentral för att kunna titta eller lyssna på det här programmet.

Se programmet via din mediecentral

Bevara flatlusen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Är flatlusen värd att bevara? Konstnären Frida Klingberg ställer frågan om vårt kulturarv på sin spets när hon ifrågasätter det faktum att flatlusen, på grund av ökad intimrakning, nu kan föras till listan över utdöende djur, utan att någon verkar se det som ett problem. Vad räknas som värdefull natur och varför är nära djur som silverfiskar och mjölbaggar inte värda att bevaras? Är inte allt levande en del av den biologiska mångfalden? Inspelat i februari 2013. Arrangör: Stockholms Auktionsverk och Södertörns högskola.

Ämnen:
Bild > Konsthistoria, Biologi > Djur och natur > Djur
Ämnesord:
Djurlöss, Historia, Insekter, Kulturarv, Kulturarvsskydd, Kulturhistoria, Naturvetenskap, Ryggradslösa djur, Zoologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Skydda kulturarvet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skydda kulturarvet

Vad är ett kulturarv?

Kulturarvsbegreppet är både svårfångat och angeläget. Katarina Wadstein MacLeod, forskare i konstvetenskap vid Södertörns högskola, berättar hur diskussioner om vårt kulturarv ofta förknippas med konflikter, och inte minst konflikter kring objekt.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Skydda kulturarvet

En konstsamlings öde

Karin Ådahl, forskare i konstvetenskap, berättar om den världsunika samlingen av målningar från osmanska Turkiet som funnits i Sverige i mer än tvåhundra år, men som nu är utbjuden till försäljning. Vilket ansvar har svenska staten att bevara ett svenskt kulturarv? Och vad är egentligen ett svenskt kulturarv?

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skydda kulturarvet

Brister i kulturminneslagen

Tidigare ansågs Sverige av många som den ledande nationen när det gällde lagar och skydd av kulturföremål. Jan-Mikael Bexhed, advokat som specialiserat sig på kulturarvslagar, berättar hur det inte längre är fallet. Den nuvarande lagen är ett hopklipp av ålderdomliga författningar, menar Bexhed.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skydda kulturarvet

Konsten, marknaden och rätten

Hur ser relationen mellan konsten, marknaden och rätten ut? Frida Larsdotter-Lundgren, konstvetare och jurist, vill etablera kulturegendomsrätten som ett separat och tvärvetenskapligt forskningsämne. Inom det här området ligger Sverige långt efter många andra länder.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Skydda kulturarvet

Grafftiti som konstobjekt och kulturarv

Jacob Kimvall, doktorand i konstvetenskap, och Tomas Örn, byggnadsantikvarie, berättar om graffitimålningen Fascinate i Bromsten, som konstobjekt och kulturarv. Som ny var det en av de största och mest ambitiösa graffitimålningar i norra Europa. Idag, tjugo år senare, är det en av de äldsta bevarade målningarna i sitt slag.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Skydda kulturarvet

Den byggnadsanknutna konsten

Emelie Karlsmo, konstvetare, och Karin Herméren, konservator, berättar om mängden av konstverk som förstörs i samband med renovering av byggnader. Hus byter ofta ägare och konsten kan förefalla trist under en period för att sedan bli högaktuell. Framför allt berättar dock konsten en viktig historia om sin samtid.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Skydda kulturarvet

Illegal utförsel

Antalet ansökning för att på lagligt sätt föra ut kulturföremål ur landet är väldigt lågt. Hanna Sofia Johansson, utredare på Brottsförebyggande rådet, berättar om rapporten "Förebygga illegal utförsel av kulturföremål" som Brå skrivit i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Skydda kulturarvet

Kulturarvsbrott

Kenneth Mandergrehn, polisintendent på Rikskriminalpolisen, berättar om kulturarvs- och fornminnesbrott. Speciellt utsatta är kyrkor och idag tvingas de flesta församlingar hålla dörrarna låsta. Ett exempel är Tiderums kyrka i Östergötland som blivit hårt drabbad.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skydda kulturarvet

Frågor och svar om kulturarvslagen

Ska graffiti skyddas av lagen? Kan en rättsligt sanktionerad upplysningsplikt vara en lösning för problemet med utförsel av kulturföremål? Publiken ställer frågor om kulturarvsskydd och kulturarvsbrott till Hanna Sofia Johansson, Kenneth Mandergrehn, Tomas Örn och Karin Herméren.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Skydda kulturarvet

Samisk-svenskt kulturarv

Charlotte Bydlers, konstvetare vid Södertörns högskola, del i projektet Nationellt kulturarv handlar om samiska objekt. Här tar hon upp samiska objekt som har sålts på Stockholms Auktionsverk under 2000-talet. Hon frågar sig bland annat vad vi egentligen skyddar med begreppet kulturmiljö.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Skydda kulturarvet

Carl Larsson och Midvinterblot

Tintin Hodén, forskare i idéhistoria vid Linköpings universitet, berättar om den intensiva debatt som uppstod 1987 när det stod klart att Carl Larsons målning Midvinterblot skulle säljas på auktion i London. Debatten bidrog till att målningen så småningom kom att klassas som kulturarv.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Skydda kulturarvet

Vems vardag blir kulturhistoria?

En viss typ av designobjekt från vardagen återkommer ständigt i böcker, på museer och betingar ett högt värde när det säljs på auktion. Christina Zetterlund, professor i konsthantverkshistoria och teori vid Konstfack, ställer frågan vems vardag det är som egentligen visas.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skydda kulturarvet

Frågor och svar om värde

Ska kulturinstitutioner agera på andrahandsmarknaden? Vad har media för roll när det gäller att skapa ett värde hos ett kulturföremål? Publiken ställer frågor om kulturföremåls värde till Christina Zetterlund, Charlotte Bydlers och Tintin Hodén.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Skydda kulturarvet

Bevara flatlusen

Är flatlusen värd att bevara? Konstnären Frida Klingberg ställer frågan om vårt kulturarv på sin spets när hon ifrågasätter det faktum att flatlusen nu kan föras till listan över utdöende djur, utan att någon verkar se det som ett problem. Är inte allt levande en del av den biologiska mångfalden?

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & bild

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
TittaUR Samtiden - Polarprissamtal 2014

Att ljussätta Lady Gaga och Abba

Patrick Woodroffe har ljussatt London-OS och konserter med artister som Rolling Stones, Abba och Lady Gaga. Han berättar om sitt arbete. Moderator: Mats Jankell. Från Polar music talks. Inspelat på Rigoletto i Stockholm den 25 augusti 2014. Arrangör: Polar music prize.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
LyssnaBildningsbyrån - ledarskap

Opinionsskapande konst

Kan ett enda konstverk skapa opinion och påverka samhällsutvecklingen? Vi möter tre konstnärer som på olika sätt varit med och skapat opinion.

Fråga oss