Titta

UR Samtiden - Ett universum ur ingenting

UR Samtiden - Ett universum ur ingenting

Om UR Samtiden - Ett universum ur ingenting

Lawrence M Krauss, professor i fysik vid Arizona State University i USA, berättar om vilka upptäckter som har förändrat vår bild av universums uppkomst och framtid. Han menar att det inte bara är möjligt att vårt universum uppstod ur ingenting - det är också troligt att det gjorde det. Efter föreläsningen hålls en debatt med teologer och filosofer. Inspelat i mars 2013. Arrangör: Fri Tanke förlag.

Till första programmet

UR Samtiden - Ett universum ur ingenting: Varför finns det någonting?Dela
 1. Tanken är
  att vi nu ska diskutera de frågor-

 2. -som professor Krauss tog upp.

 3. Varför finns nånting
  snarare än ingenting?

 4. Kan vetenskapen
  besvara de här frågorna-

 5. -eller behöver vi andra förklaringar?

 6. Jag ska presentera paneldeltagarna-

 7. -och be dem kommentera före-
  läsningen. De får tre minuter var.

 8. Professor Krauss får svara,
  och sen är ordet fritt.

 9. Men först ska jag presentera panelen.

 10. Stefan Gustavsson är teolog
  vid Credoakademin i Stockholm.

 11. Han är även generalsekreterare
  för Svenska evangeliska alliansen-

 12. -och författare till flera böcker
  om kristen tro.

 13. Ulrika Engström är
  vetenskapsjournalist och författare.

 14. Hon har gett ut en bok
  om astronomins historia-

 15. -och hon arbetar för SVT
  och "Vetenskapens värld".

 16. Professor Krauss har ni träffat.

 17. Åsa Wikforss är professor i filosofi
  vid Stockholms universitet.

 18. Hon forskar bland annat
  om förhållandet-

 19. -mellan mentala tillstånd
  och den externa världen.

 20. Bengt Gustafsson är astronom
  och professor i teoretisk astrofysik-

 21. -vid Uppsala universitet. Han är
  kristen och vetenskapsskribent-

 22. -och har skrivit boken
  "Kosmisk resa".

 23. Det kanske kommer mer i framtiden,
  vi får se.

 24. Jag vill låta er
  kommentera föreläsningen.

 25. Du får börja, så går vi i turordning.

 26. Tack så mycket, och tack för boken.
  Den är väldigt välkommen.

 27. Vi har inget liknande på svenska.

 28. -På engelska finns det några.
  -Men de är inte lika bra.

 29. Men John Barrow har faktiskt
  skrivit en bra bok om ingenting.

 30. De framsteg som kosmologin
  har gjort under min livstid-

 31. -har varit helt enastående.

 32. Vi vet mycket mer i dag
  än vi gjorde för 40-50 år sen.

 33. Och jag är ännu äldre än så.

 34. Men när jag läser din bok
  får jag intrycket-

 35. -att mycket av det här beror på
  några individers insatser.

 36. De framstår som ganska romantiska,
  som 1800-talets upptäcktsresande.

 37. Du berättar flera fina anekdoter-

 38. -gärna med hjälp av adjektiv
  som "lysande".

 39. Jag vill bara påminna om
  att vi är beroende av-

 40. -tusentals ingenjörer
  och andra forskare-

 41. -som har utvecklat detektorer
  och raketteknik-

 42. -styrning av teleskop och adaptiv
  optik och mycket annat.

 43. Det här nämns inte så ofta.

 44. Jag vill gärna att du
  i nästa populärvetenskapliga bok-

 45. -lyfter fram de här anonyma massorna
  som vi är så beroende av.

 46. De har varit nödvändiga
  för vår framgång.

 47. Sen tycker jag nog
  att det finns ett problem.

 48. Det gäller vad vi vet med säkerhet-

 49. -vad som är gissningar
  eller hypoteser-

 50. -och vad som är mer långsökt
  och spekulativt.

 51. Det här är ett problem
  i alla populära framställningar-

 52. -men jag är rädd
  att du ibland går för långt.

 53. Vi kan ta omega som exempel.
  Omega är ungefär 1-

 54. -plus eller minus en procent.

 55. Men det skulle kunna vara 1,01-

 56. -eller 0,99.

 57. Du kanske vill ha ett slutet
  universum.

 58. Det är 1,000000000000000000001.

 59. Han hoppas det.
  - Men i din framställning-

 60. -framgår inte den här osäkerheten.
  Det kan vara 1,01.

 61. I så fall är din tes om
  att ingen energi behövs-

 62. -i fara.

 63. -Men det är inte så.
  -Det här är intressant.

 64. Teoretiker vet att den kosmologiska
  konstanten måste vara 0-

 65. -och att omega måste vara 1.

 66. Men vi empiriker
  vill gärna utgå från data-

 67. -som man inte extrapolerar
  alltför långt.

 68. Det är en generell känsla.
  Sen ser jag ett till problem.

 69. Problemet gäller nåt jätteintressant,
  nämligen multiversumhypotesen.

 70. För mig är det en metafysisk hypotes-

 71. -som används för att förklarar
  varför vårt universum är så unikt.

 72. Problemet är att vi inte ser dem,
  och frågan är om vi kan göra det.

 73. Om vi inte kan det,
  blir den här tanken...

 74. ...inte bara problematisk
  utan även...lite kuslig.

 75. Det blir väl mycket metafysik.

 76. Tack. Vi låter professor Krauss
  svara sist. - Åsa, varsågod.

 77. -Vill du ha ett större papper?
  -Det här räcker gott.

 78. -Varsågod, Åsa.
  -Filosoferna har varit elaka mot dig.

 79. Några. Bara de dåliga.

 80. Då får väl jag vara en bra filosof.

 81. Det är intressant att filosoferna
  har reagerat så här.

 82. Filosofernas reaktion i recensioner
  och debatter-

 83. -har handlat om falsk marknadsföring.

 84. Han svarar inte på frågan
  varför det finns nånting.

 85. Han svarar på frågan
  varför nånting finns-

 86. -utifrån väldigt få antaganden
  om varför universum existerar.

 87. Det är intressant, men det var inte
  den frågan vi ville ha svar på.

 88. En del filosofer verkar inte ha läst
  boken så noga. Det finns tre steg.

 89. Du visade den första sortens ingen-
  ting, som är fluktuerande kvantfält.

 90. Vi fick se en fantastisk animation
  av energin i dem.

 91. Men för filosofer är ingenting
  avsaknaden av allt, även kvantfält.

 92. Steg två innebär-

 93. -att rum, kanske till och med tid,
  kan skapas utan kvantfält.

 94. Det kan visas med en teori om allt
  och en kvantteori om gravitationen.

 95. Om vi har det, kanske vi når fram.

 96. För filosoferna är det inte ingen-
  ting, för man behöver fysikens lagar.

 97. Varför skulle just den teorin stämma?

 98. Det blir nästa fråga för dem.

 99. Men så säger du
  att det finns ett tredje steg-

 100. -och det är multiversum.

 101. Varför är naturlagarna
  och konstanterna som de är?

 102. Det råkar bara vara så-

 103. -att det finns många universum.

 104. I ett av dem blir det så här,
  och där är vi och ställer frågan.

 105. Men enligt filosoferna
  är inte heller det ingenting.

 106. Det är multiversum
  och antaganden om naturlagar.

 107. Om de är slumpmässiga hos oss,
  måste det finnas metalagar.

 108. Vi låter inte nöja oss med de svaren.

 109. Jag undrar om du anser
  att vi stångas mot ingenting.

 110. Är det en pseudofråga?
  Vissa menar det.

 111. Till sist når vi ett evigt universum,
  evig urmateria eller nåt.

 112. Eller ska vi slå fast att vi inte ens
  kan tänka på ingenting?

 113. Att tänka kräver nånting.
  Frågan kanske inte kan formuleras.

 114. Parmenides var inne på det.

 115. Har filosoferna nått vägs ände eller
  ställer de en grundläggande fråga-

 116. -som är legitim, men som vetenskapen
  inte kan eller ens vill besvara?

 117. Det är min fråga.

 118. Ulrika, vad är din kommentar?

 119. Du sa
  att vi lever i det här universumet-

 120. -eftersom vi inte kan se nåt annat.
  Vi är här av en slump.

 121. Det är som att inte fråga
  var jag kommer från-

 122. -eftersom det bara är en slump
  att Ulrika Engström råkade födas.

 123. Men varför skulle då Newton
  ställa frågor om gravitationen?

 124. Han såg den och förstod den, men han
  ville ändå veta vad som styr den.

 125. Om man slutar ställa frågor
  gör man det lätt för sig.

 126. Då skulle vi inte ha nån vetenskap,
  så varför sluta där?

 127. Det blir nästan en religiös
  tankegång.

 128. Man kan säga
  att vi inte vet nåt mer, Gud finns-

 129. -eller att vi inte kan säga nåt
  mer...

 130. ...eftersom vi inte skulle kunna
  iaktta det annars.

 131. Det var mina tankar i huvuddrag.

 132. Stefan?

 133. Välkommen till Sverige, och tack för
  en mycket stimulerande föreläsning.

 134. Jag har tre frågor
  som jag vill diskutera.

 135. Definitionen av ingenting,
  definitionen av kunskap-

 136. -och skapandet av en mänsklig kultur.

 137. Hur definierar man ingenting?
  Jag läste din bok med stort intresse-

 138. -men jag hittade inte det ingenting
  som titeln utlovade.

 139. I stället verkar professor Krauss
  omdefiniera ingenting-

 140. -till att alltid vara nånting.

 141. I boken har ingenting egenskaper
  och är instabilt.

 142. Det är alltid nånting-

 143. -och detta nånting blir hela tiden
  mer och mer immateriellt.

 144. Rörelsen mot det immateriella
  verkar bekräfta slutsatsen-

 145. -att bokstavligt förstådd intighet
  har skapat kosmos.

 146. Det liknar argumentet att eftersom
  man kan leva på allt mindre föda-

 147. -så måste man kunna leva utan mat.

 148. -Men det är nog en osund slutsats.
  -Jag håller med.

 149. Min fråga liknar Åsas.
  Vi måste definiera ingenting.

 150. Sen till synen på kunskap.

 151. Om jag förstår professor Krauss rätt-

 152. -är den enda kunskap vi har
  om världen empirisk kunskap.

 153. Han förnekar den självklara principen
  att ingenting kommer ur ingenting-

 154. -eftersom den
  "saknar vetenskaplig grund".

 155. Det stämmer-

 156. -men det gäller för alla logikens
  lagar.

 157. Vetenskapen måste ta logikens lagar
  för givna.

 158. Jag blir lite förvånad.

 159. Professor Krauss verkar ansluta sig
  till den logiska positivismen-

 160. -som bara accepterar
  det som kan bevisas vetenskapligt.

 161. Principen vederlägger sig själv, den
  inte kan verifieras vetenskapligt.

 162. Det är min andra fråga:
  Behöver vi en bredare kunskapssyn?

 163. Och så skapandet
  av en mänsklig kultur.

 164. I annonsen för föreläsningen
  användes sloganen-

 165. -"Vi är mer betydelselösa
  än vi kan föreställa oss".

 166. Jag håller med professor Krauss om
  att sanningen är vårt mål-

 167. -vad vi än tycker om den.
  Men jag vill ändå reflektera över-

 168. -de nya ateisternas evangelium.
  Och professor Krauss är en av dem.

 169. I 2 000 år har kristendomen lärt
  varje ny generation-

 170. -att vi är mer betydelsefulla
  än vi kan föreställa oss.

 171. Vad händer med en kultur som i 2 000
  år säger till varje ny generation:

 172. "Du är mer betydelselös
  än du kan föreställa dig."

 173. -Det är mina tre frågor.
  -Det vore vår största gåva till fred.

 174. -Då så, professor Krauss.
  -Oj! Men jag tar dem i ordning.

 175. Det blir bra att avsluta med dina,
  för då kommer jag att vara elak.

 176. Du har helt rätt i att forskning
  är en kollektiv verksamhet.

 177. När man skriver en historia
  hittar man...

 178. Människor gillar berättelser
  om människor.

 179. Forskning är en kollektiv verksamhet,
  och vi begår misstaget...

 180. Jag vill låta bli, men forsknings-
  resultat beskrivs ibland som språng-

 181. -när de i själva verket
  är resultatet av myrsteg.

 182. När man läser om vetenskap
  i tidningarna är alla Einstein.

 183. Vetenskapen går framåt med myrsteg
  och bygger på tidigare resultat.

 184. Stora språng är sällsynta, och inte
  ens de görs av enstaka individer.

 185. De är helt beroende av ingenjörer
  och medarbetare-

 186. -utan kollegor.
  Jag jobbar på samma sätt.

 187. Jag samarbetar med doktorander
  och forskare över hela världen.

 188. Det är en del av vetenskapen
  som bör hyllas-

 189. -och jag tror att jag nämner det.

 190. Jag framhåller gärna att vetenskapen
  bör hyllas av just det skälet.

 191. Vetenskap är en mänsklig aktivitet
  som visar på det möjliga.

 192. Den lär oss att överbrygga kultur,
  språk och religion.

 193. Large Hadron Collider, LHC,
  är ett bra exempel.

 194. Den är 2000-talets gotiska katedral.

 195. Katedralerna tog över hundra år
  att bygga-

 196. -och involverade tusentals
  hantverkare, i flera familjeled.

 197. LHC byggdes av tusentals fysiker
  från hundratals länder.

 198. De talade olika språk
  och hade olika religion-

 199. -men alla talade vetenskapens språk.

 200. Det är bara inom vetenskapen som
  människor klarar av att samarbeta-

 201. -mot ett gemensamt mål.

 202. Vetenskapen är
  ett fantastiskt exempel på-

 203. -hur många individer bidrar med
  små insatser till ett gemensamt mål.

 204. Det är viktigt att betona det här.

 205. Om jag inte gjorde det i boken
  så får jag ändra på det.

 206. -Du vill säga nåt.
  -En kort fråga.

 207. Anser du att man bör dela ut nobel-
  priset i fysik till hela grupper?

 208. En bra fråga. Vi får se vad som
  händer nästa gång priset delas ut.

 209. Det lär gå
  till upptäckten av Higgspartikeln.

 210. Vi har slagit vad,
  men nån annan vet nog mer än jag.

 211. Det här är det första exemplet på...

 212. Om priset delas ut för experimentet,
  kan man inte ge det till en individ.

 213. Det kan vara dags
  att ge priset till en grupp.

 214. Det skulle strida
  mot Alfred Nobels testamente-

 215. -men så är det varje år. Priset
  ska ju gå till insatser året innan.

 216. Det är en intressant fråga.
  Jag tror inte...

 217. Det vore rimligt, för få veten-
  skapliga framsteg görs av individer.

 218. De stora problemen kräver samarbete-

 219. -inte bara i fysik, utan även i
  biologi och klimatforskning.

 220. All vetenskap kräver samarbete.
  Det är svårt att välja ut individer.

 221. Därför vore det vore det rimligt
  att göra så.

 222. -Tar det för lång tid?
  -Nej då.

 223. Metafysik är ett intressant ämne,
  så vi kan prata lite om det.

 224. Är multiversum metafysiska?

 225. Då skulle diskussionen om dem
  vara meningslös.

 226. Jag är inte så förtjust i metafysik.

 227. Och ännu mindre i teologi,
  men vi kommer till det.

 228. Men metafysik
  har ändå en viss substans.

 229. Okej, det var lite publikfrieri.

 230. Poängen är...

 231. Det stämmer att vi inte
  kan upptäcka andra universum-

 232. -men det kan ändå bli en vetenskap.
  Just nu är det spekulation.

 233. Jag vänder mig mot en sak du sa.

 234. I boken gör jag allt jag kan för att
  skilja på spekulation och bevis.

 235. Det är väldigt viktigt. Jag försöker
  skilja på spekulation och bevis.

 236. Så här tror jag
  att det kan bli en vetenskap.

 237. Om vi hade en teori om inflationen...

 238. Vi har ingen bra teori
  som bygger på elementarpartikelfysik.

 239. Om vi kan förklara varför protonen är
  2 000 gånger tyngre än elektronen-

 240. -varför det finns tre familjer
  elementarpartiklar, och så vidare...

 241. Inflationen måste enligt teorin
  ha inträffat i det tidiga universum.

 242. Inflationen skapar många universum.

 243. Med en teori
  skulle man kunna räkna ut det.

 244. En teori kanske kan göra 100
  förutsägelser, där 99 är testbara-

 245. -och en påvisar flera universum.

 246. Om det går och låter som en anka,
  så är det en anka.

 247. Då kan man testa så mycket av teorin
  att man kan härleda resten.

 248. Då skulle det inte vara metafysik.
  Atomernas existens accepterades-

 249. -långt innan vi hade
  elektronmikroskop.

 250. Atomteorin bekräftades
  av så många experiment-

 251. -att man accepterade deras existens.

 252. Om vi inte kan gå i den riktningen
  så är det bara prat, det medger jag.

 253. En annan sak,
  som anknyter till en senare fråga...

 254. Du tog upp det, men jag svarar nu.

 255. Är skillnaden mellan multiversum...

 256. Det är sannolikt evigt, så vi kommer
  till frågor om kausalitet och inget.

 257. Kalla gärna multiversum för Gud, men
  tron på multiversum är välgrundad.

 258. Det vi inte förstår
  hänvisar vi till Gud.

 259. "Jag vill inte tänka. Det är Gud."

 260. Multiversumhypotesen kommer inte
  från frågan om ingenting ur nånting-

 261. -utan från partikelfysiken.
  Vi har tvingats acceptera den.

 262. Jag gillar inte multiversumhypotesen.

 263. Men universum finns inte till
  för min skull.

 264. Om bevisen gör det sannolikt - och
  det gör de - så får jag leva med det.

 265. Teorin är välgrundad av andra skäl
  än viljan att förklara universum-

 266. -och ge ett sammanhang
  till filosofernas löjliga fråga.

 267. Tron på multiversum är välgrundad.
  Över till frågan...

 268. Frågan som intresserar filosoferna
  är helt ointressant.

 269. -För dig, ja.
  -Det här är jättebra.

 270. Då kan filosoferna ställa sina frågor
  medan vi gör framsteg.

 271. Poängen med den här frågan är...

 272. Välj vilket argument du vill
  om yttersta orsaker-

 273. -hos Augustinus eller Aristoteles.

 274. Det enkla svaret är att om multi-
  versum finns, kan det vara evigt.

 275. Det är faktiskt sannolikt.

 276. "Det är inte ingenting", säger nån
  då, men vem tusan bryr sig?

 277. Den intressanta och viktiga frågan-

 278. -är inte om orsakssambanden
  kan ledas bakåt i det oändliga.

 279. Frågan är
  hur det universum vi ser skapades.

 280. Det är miraklet som vi har undrat
  över sen tidernas begynnelse.

 281. Det är miraklet
  som verkar kräva en gud.

 282. Men jag hävdar att universum
  kan skapas ur ingenting.

 283. Låg det inbäddat i nåt?
  Kanske. Men vem tusan bryr sig?

 284. Det oerhörda är att det inte
  existerade.

 285. Ingenting i vårt universum
  existerade-

 286. -varken rum, tid, materia
  eller strålning.

 287. Ändå kan det ha skapats spontant.

 288. Kanske inuti ett större objekt, ett
  multiversum, som kanske är evigt-

 289. -men det är inte intressant.

 290. Frågan är om universum
  kan ha skapats ur ingenting-

 291. -utan vare sig syfte eller avsikt-

 292. -och utan intelligens
  som yttersta orsak.

 293. Det är den fascinerande frågan.

 294. Frågan är inte varför utan hur.

 295. Hur skapades ett universum med
  400 miljarder galaxer ur ingenting?

 296. Den försöker jag besvara. Filosofer
  kanske inte finner den intressant-

 297. -men det ger jag tusan i.

 298. Frågan är inte intressant.
  Frågan är hur vårt universum uppstod-

 299. -och om fysiken hjälper oss
  att förstå det.

 300. Jag håller med om,
  och det skriver jag också-

 301. -att den grundläggande frågan
  om en yttersta orsak-

 302. -besvaras inte av fysiken.

 303. Multiversum kanske besvarar den,
  om det är evigt-

 304. -och det vore dessutom en mer
  välgrundad förklaring än Gud.

 305. Frågan är intressant för filosofer,
  men inte för fysiker.

 306. Och det är verkligen ingenting.
  Jag ogillar invändningen.

 307. När en elektron avger en foton-

 308. -och kastar ljus
  över ditt vackra ansikte...

 309. Inte mitt.

 310. Fotonen gömde sig inte inuti
  elektronen eller atomen.

 311. Den skapades spontant.

 312. Ingen invänder mot tanken
  att fotonen skapades ur ingenting.

 313. Detsamma kan gälla
  för hela universum.

 314. Och om man undrar vilka egenskaper
  ett sånt universum borde ha-

 315. -så skulle det ha samma egenskaper
  som vårt universum.

 316. Jag har inget svar,
  jag säger bara att det är rimligt.

 317. Din fråga är inte intressant för mig.

 318. Så till den sista frågan.

 319. Jag försöker besvara
  din fråga om "tur".

 320. Multiversum ska inte göra oss glada.

 321. Hypotesen drevs fram av inflations-
  teorin, i viss mån av strängteorin.

 322. Men multiversum är en automatisk
  följd av inflationsteorin.

 323. Men det var väl inte min fråga?

 324. Det kanske är tur,
  men så är det bara.

 325. Men innebär det att vi inte behöver
  ställa fler frågor?

 326. Det fina med vetenskapen är
  att alla svar leder till nya frågor.

 327. Men man behöver ju inte
  ställa fler frågor.

 328. -Man är redan nöjd.
  -Det är det man inte är.

 329. Det handlar inte om
  att slippa ställa frågor.

 330. Kan en teori förutsäga multiversum
  och dess sannolikhetsfördelning-

 331. -och kan den testas?
  Om inte, är teorin oanvändbar.

 332. Vi vill ha en teori som gör förut-
  sägelser, men vi har det inte än.

 333. Och om vi inte får det,
  är det bara mental onani.

 334. Det är som frågan om varför
  fysikaliska konstanter är som de är.

 335. -Den måste vi kunna besvara.
  -Det kanske vi kan.

 336. Vi kanske får en teori om allt,
  jag har inte gett upp hoppet.

 337. Innan den mentala onanin
  börjar på allvar vill jag...

 338. Förlåt, jag kan inte låta bli.

 339. Det här är ett sätt att svara på
  frågan.

 340. Säg att vi
  bland strängteorins "landskap"-

 341. -hittar många olika universum
  där konstanterna korrelerar.

 342. Alla universum
  med en liten kosmologisk konstant-

 343. -kanske har tre familjer elementar-
  partiklar och fyra fundamentalkrafter

 344. Det skulle kunna vara bevis för
  att vi är speciella.

 345. Får man X så får man även Y
  enligt en sannolikhetsfördelning.

 346. Då kan man dra intressanta slutsatser
  om universum från en observation.

 347. Alltså måste vi hitta
  ett universum som vårt?

 348. Det viktiga - och det är även viktigt
  för filosofi och teologi-

 349. -är att vi sitter fast i vårt
  universum.

 350. Det kan finnas frågor
  som vi aldrig kan besvara empiriskt.

 351. Vi sitter fast i vårt universum
  14 miljarder år efter big bang.

 352. Jag tog inte upp det här.

 353. Om vår art var tio miljoner år äldre
  skulle vi ha sett annat-

 354. -och vi skulle göra det
  om 100 miljoner år.

 355. Vi sitter fast i tid och rum,
  och det får vi leva med.

 356. Det kan finnas frågor
  som vi aldrig kan besvara empiriskt.

 357. Så är det
  när man lever i ett universum.

 358. Epidemiologer behöver två patienter,
  men vetenskapen fungerar inte så.

 359. Med ett universum kan man inte
  avgöra sannolikhetsfördelningen.

 360. Jag ska svara på dina tre frågor,
  eller åtminstone två av dem.

 361. Som jag skriver har teologer problem
  med min definition av ingenting-

 362. -eftersom teologer är experter
  på ingenting.

 363. Du hittade ingenting,
  för du letade inte.

 364. Teologernas definition av ingenting
  är, jag har ältat frågan i åratal-

 365. -att ingenting är det ur vilket
  bara Gud kan skapa nånting.

 366. De accepterar aldrig ett ingenting
  som skapas utan Gud.

 367. Ett universum som inte fanns innan
  det skapades, är skapat ur ingenting.

 368. Kan det ha skapats ur nåt ännu
  större, med eviga lagar?

 369. Absolut, det är multiversum,
  och tron på det är välgrundad.

 370. När det gäller kunskap
  måste jag säga nåt-

 371. -som kommer att låta oförskämt.

 372. Men det är sant, anser jag,
  för jag har frågat teologer.

 373. Jag brukar uppmana dem-

 374. -att nämna teologins bidrag till
  kunskapen de senaste 500 åren.

 375. Jag hävdar att teologi, som inte
  borde vara ett universitetsämne-

 376. -inte har bidragit med nån ny kunskap
  de senaste 500 åren.

 377. "Ge mig ett exempel", säger jag,
  och alla svarar likadant:

 378. "Vad menar du med kunskap?"

 379. Det är intressant. Om jag hade frågat
  fysiker, biologer, psykologer-

 380. -historiker eller ekonomer,
  skulle de ha gett mig exempel.

 381. Den enda kunskap som är viktig
  är den vi får från universum.

 382. Den kunskap som har sitt ursprung
  i våra hjärnor är oftast felaktig.

 383. Vilket är anledningen till
  att alla religiösa doktriner-

 384. -motsäger det vi ser i universum.

 385. Som jag sa i ett program tidigare så
  tror de flesta religiösa människor-

 386. -även de här inne,
  som jag redan har förargat...

 387. Katoliker tror inte att en oblat
  förvandlas till Kristi lekamen.

 388. De tror inte på det eller på att Jona
  åts upp av en fisk och överlevde.

 389. De skippar dumheterna och tror
  på det de vill. De tror på att tro.

 390. Folk kallar sig katoliker, kristna,
  judar och muslimer-

 391. -och skippar det de inte gillar
  och behåller det de gillar.

 392. Vi är programmerade att tro på en
  högre makt av goda evolutionära skäl.

 393. Den sista frågan gällde kultur.

 394. Vetenskapen kan ge oss
  en mycket sundare kultur-

 395. -än den kultur
  som teologin har gett oss.

 396. Den bygger på verkligheten,
  och dess moralprinciper är lovvärda.

 397. Det till skillnad från religionernas
  moralprinciper, som är avskyvärda.

 398. Evangelierna är enligt mig
  inte värda att leva efter.

 399. Min vän Christopher Hitchens sa-

 400. -att han inte var ateist,
  utan anti-teist.

 401. Han visste inte om det fanns en gud-

 402. -men han ville inte leva i ett
  universum där det fanns en.

 403. Vem vill vara ett får
  under en kosmisk Saddam Hussein?

 404. Som inte bara fördömer dig
  i detta livet utan i all evighet-

 405. -för att du inte tror på honom! Jag
  vill inte leva i ett sånt universum.

 406. Nu blev det många stickspår.

 407. Du avviker från ämnet.

 408. Min definition av ingenting
  är inte teologisk, utan filosofisk.

 409. Det stör mig att du avfärdar filosofi
  som universitetsämne-

 410. -samtidigt som din föreläsning är
  proppfull med filosofiska antaganden.

 411. Du avfärdar metafysik
  men spekulerar om multiversum-

 412. -som sen blir troliga
  och sen sannolika...

 413. Din invändning är både intressant
  och berättigad.

 414. Jag avfärdar viss filosofi.
  Jag diskuterade det nyligen i Oxford.

 415. Jag sysslar med filosofi, om filosofi
  är kritiskt tänkande och analys.

 416. Men sånt kräver inte en filosof, och
  filosofi hjälper inte vetenskapen.

 417. För att utröna multiversum existens-

 418. -behöver vi inte logik,
  deduktion eller induktion.

 419. Vi måste ta reda på
  om det faktiskt finns.

 420. Självklart sysslar vi alla med
  filosofi varje dag-

 421. -om vi tänker kritiskt
  och ställer frågor om universum.

 422. Filosofin är bra på att ställa
  frågor, vetenskapen besvarar dem.

 423. -Åsa?
  -Tack.

 424. Jag försökte vara
  en trevlig och bra filosof.

 425. Jag måste kommentera
  det här med kunskap.

 426. Grunden för fysiken är matematik,
  och det är a priori-kunskap.

 427. Du förlitar er
  på mängder av a priori-resonemang.

 428. Kanske inte metafysik,
  men definitivt matematik och logik.

 429. Varför vissa a priori-resonemang ska
  uteslutas - a priori, så att säga-

 430. -från din världsbild,
  begriper jag inte.

 431. Det förvånar mig inte
  att de frågor som intresserar dig-

 432. -är vetenskapliga frågor.
  Du är ju vetenskapsman.

 433. Jag intresserar mig för filosofiska
  frågor, och vi bör ha många frågor.

 434. De är inte samma frågor,
  men det gör inget.

 435. I boken föreslår du-

 436. -att vi omformulerar frågan om varför
  nånting finns snarare än ingenting.

 437. -Är varför-frågor dåliga frågor?
  -Nej, man kan ställa dem.

 438. -De är ju meningslösa.
  -Nej.

 439. Varför-frågor är egentligen
  hur-frågor.

 440. Varför-frågor kan tolkas kausalt.
  Varför gick fönstret sönder?

 441. Du undrar ju hur fönstret gick
  sönder. Det fanns inget syfte.

 442. Varför-frågor implicerar inte syfte.
  Det finns många legitima frågor-

 443. -och att avfärda filosofiska frågor
  a priori låter väldigt dogmatiskt.

 444. Jag tror att du menar...

 445. Okej, en applåd.

 446. Jag avfärdar dem inte, jag säger bara
  att de inte intresserar vetenskapsmän

 447. De är irrelevanta när man ska skaffa
  kunskap om världen.

 448. Poängen är att filosofi-

 449. -har varit ett väldigt nyttigt ämne-

 450. -när det gäller att ställa olika
  frågor.

 451. Det är oundvikligt
  att filosofiämnets område krymper.

 452. Jag tycker
  att moralfilosofi är intressant.

 453. Men det beror på att vi inte
  har en fullständig medvetandeteori.

 454. I så fall skulle moralfilosofin
  kunna uppgå i neurofysiologin.

 455. Den filosofiska fråga som du ställer
  går inte att besvara.

 456. Därför leder inte den typen av filo-
  sofiska frågor till några framsteg.

 457. Filosofer vill ofta tolka
  vetenskapliga resultat-

 458. -t.ex. kvantmekanikens betydelse,
  och sätta den i en logisk kontext.

 459. Det är väldigt nyttigt. Jag ogillar
  att de säger till vetenskapsmän-

 460. -att de inte förstår vad de gör utan
  filosofin. Empirin visar nåt annat.

 461. Vetenskapsmän läser inte filosofi,
  men de klarar sig bra.

 462. Det kan tyckas trivialt, trångsynt
  och inskränkt-

 463. -men på nåt sätt
  förklarar det universum.

 464. Kanske därför missar fysikerna
  den stora frågan.

 465. Kosmologin har ju problem.

 466. Håller du med om
  att kosmologin har ett problem?

 467. Det är mycket vi inte förstår,
  men är det ett problem?

 468. Att jämka kvantfysiken
  med gravitationen, till exempel.

 469. -Vi är inte i närheten av ett svar.
  -Det är det som är spännande!

 470. Det kanske beror på
  att ni saknar vissa frågor.

 471. Vissa frågor kan vi inte besvara, men
  de lär inte besvaras av filosofin.

 472. Får vi inte ställa dem, lär de inte
  bli besvarade av filosofin heller.

 473. När det gäller universum...

 474. Du har rätt i att vi använder
  matematik.

 475. Men matematik är inte verkligheten.

 476. Matematik kan skapa olika uni-
  versum. Teoretiska fysiker gör det.

 477. Oftast har jag fel, och ibland
  beror det på att jag räknar fel.

 478. Jag kan skapa oändligt många
  matematiska universum-

 479. -men de är inte verkliga.

 480. Vi måste förstå vårt eget universum.
  Allt hänger på experimentet.

 481. Du behöver rätt matematik
  för att göra beräkningar.

 482. Ja, men experimentet är avgörande.
  Så visst är jag begränsad.

 483. Det som inte kan mätas empiriskt,
  är inte kunskap.

 484. Det är
  en väldigt problematisk ståndpunkt.

 485. Åsikten att vetenskapen inte behöver
  filosofin är djupt problematisk.

 486. Epistemologerna förkastade din
  kunskapssyn för flera årtionden sen.

 487. Den är motsägelsefull.

 488. Du måste postulera väldigt mycket som
  vetenskapen inte kan bevisa.

 489. Varför använda
  en motsägelsefull epistemologi?

 490. De flesta vetenskapsmän
  kan inte stava till filosofi.

 491. -Vi är filosofiskt okunniga.
  -Är ni stolta över det?

 492. Några är det.
  Men jag har faktiskt läst filosofi.

 493. "Physics and Philosophy" av James
  Jeans fick mig intresserad av fysik.

 494. Jag är empiriker. Mitt empiriska
  bevis för filosofins irrelevans-

 495. -är att vetenskapsmän inte kan nåt om
  filosofi, men se vad som har hänt.

 496. Trots att vi inte behärskar filosofi-

 497. -har vi fått kunskap om universum,
  vacciner och evolutionsteorin.

 498. Vår okunskap om filosofi
  stjälpte oss inte.

 499. Bengt vill ha ordet.

 500. -Jag försöker provocera.
  -Du lyckas bra.

 501. Jag försöker hålla mig vaken.

 502. Jag har flera frågor.
  Själv högaktar jag filosofiämnet-

 503. -även om jag anser att vetenskapen
  har både rätt och skyldighet-

 504. -att överskrida
  invanda filosofiska föreställningar.

 505. Vetenskapen har gått framåt genom att
  ifrågasätta filosofiska grundteser.

 506. Jag är nyfiken på
  din syn på matematik.

 507. Matematiken är ett redskap
  som förutsäger orimliga universum-

 508. -om man använder den
  utan empirisk grund.

 509. Men matematiken kan också göra
  väldigt intressanta förutsägelser-

 510. -om fenomen som vi inte ens
  kunde föreställa oss tidigare.

 511. Vi har
  Eugene Wigners berömda essä...

 512. -"The Unreasonable Effectiveness."
  -Ja. Vad är matematik?

 513. Jag skrev en bok om extra dimensioner
  med den frågan i åtanke.

 514. Vi är programmerade
  att gilla sånt som extra dimensioner.

 515. Men vad är en produkt av våra hjärnor
  respektive av universum?

 516. Är matematiken en produkt av
  våra hjärnor eller av universum?

 517. -Det är en filosofisk fråga.
  -Javisst.

 518. Och det är intressant att ställa
  frågan.

 519. Jag menar inte att det inte finns
  intressanta filosofiska frågor.

 520. Det gör det. Det gör dem inte till
  intressanta vetenskapliga frågor.

 521. De intressanta filosofiska frågorna-

 522. -är inte intressanta vetenskapliga
  frågor för oss fysiker.

 523. Det är inget fel med det,
  men jag vill påpeka det-

 524. -för vissa filosofer menar att deras
  frågor är vetenskapligt intressanta.

 525. Frågan om matematiken skapas av
  våra hjärnor är intressant.

 526. Poängen är
  att vi kan avgöra det empiriskt.

 527. På empirisk väg, inte med logik, har
  vi upptäckt att matematiken fungerar.

 528. Upptäckten att matematiken fungerar
  är empirisk.

 529. Det visar att matematiken
  existerar i den yttre världen.

 530. De relationer som vi har formulerat
  i våra hjärnor-

 531. -svarar mot hur universum fungerar,
  och det är en empirisk upptäckt.

 532. Det centrala
  är just den här empiriska aspekten.

 533. Jag avslutar en bok med ett
  citat av matematikern Hermann Weyl.

 534. Eftersom han var mer matematiker
  än fysiker, sa han:

 535. "Jag tvingas ofta välja
  mellan det sanna och det sköna."

 536. "Och jag väljer alltid det sköna."
  Han var ju matematiker.

 537. Som fysiker tvingas jag välja det
  sanna, även om det inte är vackert.

 538. Stefan ställde en fråga
  som du inte har svarat på.

 539. Även din naturalistiska världsbild
  utgår från metafysiska antaganden-

 540. -till exempel
  att det finns en yttre verklighet-

 541. -och att logikens lagar
  inte motsäger sig själva.

 542. Vi kan inte lita på logiken,
  vi måste kolla om den fungerar.

 543. Kvantmekaniken har visat
  på logikens brister.

 544. Lagen om orsak och verkan
  är meningslös utan tiden.

 545. Om tiden och universum
  skapades samtidigt-

 546. -hur kan man då prata om en orsak?

 547. Vi behöver nya föreställningar,
  men det är så man lär sig nytt.

 548. Jag förstår.
  Men håller du ändå inte med om-

 549. -att du måste utgå
  från vissa antaganden-

 550. -som inte är vetenskapligt testbara
  för att bedriva vetenskap?

 551. -Jag försvarar Stefan!
  -Oväntat, men tack så mycket.

 552. Jo, men bara till en del.

 553. Jag kan inte bevisa
  att det finns en yttre verklighet.

 554. Jag kan inte bevisa att vi var här
  för tre sekunder sen-

 555. -eller att vi och minnet av mina
  kommentarer inte skapades nyss.

 556. Jag kan inte bevisa det.

 557. Men poängen är...

 558. Man kan säga det och ge upp. Men
  fråga i stället vad som är sannolikt.

 559. Jag kan påstå att Gud skapade
  universum för tre sekunder sen-

 560. -och påstå att det är möjligt,
  men vad är vitsen?

 561. Vi kan utgå från att det inte är så
  och ställa frågor om universum.

 562. Tidigare pratade jag med dig
  och några andra journalister.

 563. Stockholm kan vara ett fantasifoster,
  men det är högst osannolikt.

 564. Vetenskapen kan bara avgöra
  vad som är sannolikt och osannolikt.

 565. Det är osannolikt att det finns
  en gud-

 566. -och att Stockholm
  bara finns i min fantasi.

 567. Så bra fantasi har jag inte.

 568. Därför är jag inte arkitekt. Jag kan
  inte skapa alla vackra byggnader.

 569. Det är osannolikt,
  och jag agerar utifrån det.

 570. Då kan jag göra bra förutsägelser-

 571. -och utföra experiment och bygga
  teknik som gör världen bättre.

 572. Du kan inte förneka filosofin,
  för du sysslar med den hela tiden.

 573. -Du har filosoferat hela kvällen.
  -Javisst.

 574. Varför säger du då att den är
  oviktig?

 575. Du kan bara välja mellan
  att vara en bra eller dålig filosof.

 576. Nej, en bra eller dålig
  vetenskapsman.

 577. Men inte utan att använda filosofi.

 578. Visst, men man kan inte vara
  människa utan att använda filosofi.

 579. Vi tar det igen. Det här påminner
  om en debatt i Oxford.

 580. När jag arbetade vid Yale tänkte de
  stänga filosofiska institutionen där.

 581. -De hade goda skäl.
  -Ja, den var kass.

 582. Då tänkte jag
  att det nog inte var en så dum idé.

 583. Logikerna kan gå
  till matematiska institutionen.

 584. Idéhistoriker och klassicister kan
  också gå till andra institutioner.

 585. Vad är det som är unikt med filosofi?

 586. Jag anser att filosofi är viktigt
  som ett hjälpmedel i undervisningen.

 587. Den hjälper unga att lära sig
  kritiskt tänkande och logisk analys.

 588. Men det är inte nödvändigt.

 589. Man kan lära sig det
  på många olika institutioner.

 590. Filosofi ingår i alla ämnen.

 591. Man måste inte vara filosof
  för att syssla med filosofi.

 592. Den filosofi jag behöver-

 593. -är inte den jag lärde mig från Kuhn
  och Popper, även om jag läste dem.

 594. Jag lärde mig vetenskapsfilosofi av
  Feynman och andra vetenskapsmän.

 595. Det var likadant
  för de flesta av mina kollegor.

 596. Jag menar att filosofiämnet
  är av intresse för filosofer-

 597. -och kanske bra för att lära
  studenter hur man tänker.

 598. Men ämnet behövs inte
  inom vetenskapen.

 599. Allt vi gör är inte till nytta
  för vetenskapen.

 600. Men det gäller många andra ämnen.

 601. Du kan inte veta mycket om filosofi.
  Det är ett mycket brett ämne.

 602. Det finns epistemologi, medvetande-
  filosofi, metafysik, semantik m.m.

 603. Ämnet är enormt stort och det växer.

 604. -Jaså?
  -Ja, absolut.

 605. Filosofi var vårt första sätt
  att tänka om världen.

 606. Ämnet växte och blev mer avancerat,
  och vissa discipliner föll ifrån.

 607. Först föll fysiken ifrån
  och blev en empirisk vetenskap.

 608. Fler ämnen följde,
  senast psykologin på 1800-talet.

 609. Logiken kanske uppgår i matematiken.

 610. Men filosofin kommer att finnas,
  för det finns generella frågor-

 611. -som de specialiserade vetenskaperna
  inte har tid att undersöka.

 612. Filosofin kommer att göra det,
  även om du inte blir hjälpt av den.

 613. -Den är viktig för kunskapen.
  -Det håller jag med om.

 614. Kunskap fascinerar mig,
  och vetenskapshistoria är intressant.

 615. Du har helt rätt. När studenter
  frågar mig vad de ska studera-

 616. -säger jag åt dem att studera
  det som intresserar dem.

 617. Men jag ogillar när filosofer säger
  att vetenskapen kräver filosofi.

 618. Fysiken lämnade filosofiämnet.
  De frågorna är ointressanta för oss.

 619. -Ulrika först och sen Bengt.
  -Vi pratar teologer och filosofer.

 620. -Du gillar inte strängteoretiker!
  -De är nästan filosofer.

 621. -Men varför?
  -Jag ogillar inte strängteoretiker.

 622. -De sitter längst bak.
  -Då gör det inget.

 623. Jag ogillar hajp.

 624. Jag skrev en hel bok om strängteori.

 625. Den enda rättvisa och balanserade bok
  som finns om strängteori.

 626. Fox News kallar sig rättvisa och
  balanserade, men det är de inte.

 627. Strängteorin är i högsta grad
  välgrundad, och jag förklarar varför.

 628. Men den har varken visat
  eller förutsagt nånting alls.

 629. Ju mer vi förstår, desto mer inser
  vi att vi inte vet den kan förutsäga.

 630. Men den är värdefull.

 631. Några av mina bästa doktorander är
  i dag framstående strängteoretiker-

 632. -men jag vill inte att min dotter
  gifter sig med nån av dem.

 633. Jag ogillar strängteoretiker som
  hävdar att de har en teori om allt.

 634. Många har hört talas om strängteori,
  men de vet inget om riktig vetenskap.

 635. Jag ogillar hajp
  och ogrundade påståenden.

 636. Sånt får man nämligen äta upp.

 637. När man gör ogrundade påståenden...

 638. Jag påpekar alltid
  vetenskapens begränsningar.

 639. Jag vet att det finns frågor
  som vetenskapen inte kan besvara.

 640. Varje gång vetenskapen försöker
  gå bortom det empiriskt verifierbara-

 641. -så har den fel, och människor
  börjar misstro vetenskapen.

 642. Strängteoretiker får vetenskapen
  att likna teologi eller filosofi.

 643. De saknar empiri, och då är det inte
  vetenskap. Det är vilseledande.

 644. Men strängteori är värt att forska
  om.

 645. Den kanske ger resultat,
  men hittills har den inte gjort det.

 646. Bengt, vad anser du om strängteori?

 647. Den ger oss många universum.

 648. Men inflationsteorin är bättre på
  det.

 649. Jag vill återkomma till Ulrikas
  fråga.

 650. Genom att tänka
  i termer av många universum-

 651. -får vi en "naturlig" förklaring till
  varför universum är så hemtrevligt.

 652. Jag menar att det också är hajp.
  Rent struntprat, faktiskt.

 653. -Men många hävdar det.
  -Ja, men de tänker inte filosofiskt.

 654. Då har du kanske besvarat min fråga.

 655. När man använder såna förklaringar
  till varför vår värld är som den är-

 656. -påminner det
  om Kiplings "Just så-historier".

 657. Alla förklaringar
  är kopplade till vår existens.

 658. De blir ganska ytliga.

 659. Det är inte ens en förklaring,
  för den bygger på okunnighet.

 660. Den antropiska principen behövs inte.

 661. Den har använts många gånger
  på sånt vi inte förstår-

 662. -och alltid helt felaktigt,
  för vi har förstått.

 663. Jag vill betona
  att jag inte alls är säker på-

 664. -att tomrummets energi är som den är
  för att vi ska kunna vara här.

 665. Men det bygger på antaganden
  som saknar empirisk grund.

 666. Utifrån andra antaganden
  blir tomrummets energi en annan.

 667. Vi vet varken variablerna
  eller deras sannolikhetsfördelning-

 668. -så vi kan inte bedriva vetenskap
  utifrån den antropiska principen.

 669. De som hävdar det lovar för mycket.

 670. Då är vi överens,
  men jag har en följdfråga.

 671. Vilket hopp hyser du om
  att vi ska kunna förstå naturen-

 672. -inklusive fundamentalkonstanterna-

 673. -i vårt eget universum,
  utan att ta hjälp av andra världar?

 674. Som vetenskapsman
  lever jag på hoppet.

 675. Varje gång vi öppnar ett nytt fönster
  mot universum blir vi överraskade.

 676. Så länge vi öppnar nya fönster
  som vägleder vårt tänkande-

 677. -och utgår från empiri-

 678. -kommer vår bild av världen
  att bli mer fulländad.

 679. Inget säger att vi inte
  kommer att förstå frågor som i dag...

 680. Jag kunde inte ha skrivit boken
  för 30 år sen.

 681. Då hade jag aldrig trott-

 682. -att vi ens skulle kunna ställa
  de här frågorna.

 683. Om vi får en bra partikelteori,
  som LHC kan ge oss-

 684. -så kan vi få en teori
  om hur inflationen gick till.

 685. Då skulle vi få
  en teori om multiversum.

 686. Jag vet inte om det blir så, men det
  är möjligt. Vi kan bara försöka.

 687. När vi slutar ställa frågor
  och stänger av maskinerna...

 688. För mig finns inte vetenskapens värde
  i tekniken, utan i idéerna.

 689. Samma idéer
  inspirerar filosofer och teologer.

 690. Det handlar om varför vi är här
  och vart är vi på väg.

 691. Vetenskapen, liksom konsten, tvingar
  oss att omvärdera vår plats i kosmos.

 692. När vi slutar ställa frågorna,
  är vi inte längre människor.

 693. Vi måste snart sluta,
  men Stefan har en fråga.

 694. En fördomsfri person bör reflektera
  över både hur- och varför-frågor.

 695. Vi människor söker efter svar
  på många frågor-

 696. -som vetenskapen inte kan besvara.

 697. Din världsbild verkar ge dystra svar-

 698. -på frågan om människans villkor.

 699. Vi är obetydliga,
  och framtiden är eländig.

 700. På Fri tankes hemsida fanns det en
  film med dig och Richard Dawkins.

 701. Det är en ny film på gång.

 702. Den avslutades med en publikfråga:
  Tror du på den fria viljan?

 703. Både du och Richard Dawkins sa
  att ni inte gjorde det.

 704. Det är ett annat område
  där jag har problem-

 705. -med din världsbild som går ut på
  att det inte finns nån gud.

 706. Om mina tankar och argument
  helt orsakas av fysiska händelser-

 707. -så är de förutbestämda. Så varför
  sitter vi då här och diskuterar?

 708. Din världsbild
  gör inte människans villkor rättvisa.

 709. På sätt och vis
  är min världsbild dyster.

 710. Det finns ingen fri vilja. Universum
  beter sig om det gjorde det.

 711. Jag kan förutsäga vad varje partikel
  ska göra, men jag vet inte.

 712. Världen är så komplicerad-

 713. -att vi i praktiken har en fri vilja.

 714. Men differentialekvationer
  av andra graden är deterministiska-

 715. -och de styr verkligheten.

 716. Men vi har i praktiken en fri vilja
  och är ansvariga för våra handlingar.

 717. Men min världsbild är långt mindre
  dyster än den du står för.

 718. Enligt din världsbild är vi får.

 719. Vår moral och våra värderingar
  bestäms av ett utomstående väsen.

 720. -Jag sa inget om min världsbild.
  -Sant, jag borde inte säga "du".

 721. Du har rätt, det var förmätet av mig.
  Du verkar vara en vettig teolog.

 722. Det finns några.

 723. Enligt religionernas världsbild-

 724. -definieras tillvarons mening och
  syfte utanför oss själva.

 725. För mig är ett ändamålslöst universum
  mer inspirerande och mindre dystert.

 726. Vi skapar själva livets mening.
  Den tvingas inte på oss av nåt väsen.

 727. -Det betyder att...
  -Men allt är ju förutbestämt.

 728. -I praktiken har jag en fri vilja.
  -Men inte i sista hand.

 729. I sista hand avgör fysikens lagar
  min existens.

 730. Men jag har ett medvetande
  och förmågan att använda det.

 731. Alltså ger jag själv mitt liv mening.

 732. Min livskvalitet
  beror på mina handlingar.

 733. Att vara obetydlig i ett ändamålslöst
  universum är inspirerande.

 734. Jag vill få ut det mesta
  av min existens-

 735. -och ge mitt liv mening
  genom mina handlingar.

 736. Den tron gör mig mer ödmjuk-

 737. -än tron
  att universum skapades för min skull.

 738. Vi måste faktiskt sluta här.

 739. Panelen underlättade mitt jobb.

 740. Jag vill be Åsa om ett slutord.

 741. En filosofisk summering.

 742. Vi bör hylla kunskap i alla dess
  former-

 743. -filosofi, fysik, biologi och så
  vidare-

 744. -och hålla rågången
  mot allt som inte bygger på bevis.

 745. I tillvaron får vi nog acceptera
  filosofen William James ord:

 746. "Här är vi alla tiggare."

 747. -Det är nog kontentan av det här.
  -Det köper jag.

 748. Tack ska ni ha.
  Och tack för att ni kom.

 749. Översättning: Niclas Balinder
  www.broadcasttext.com

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Varför finns det någonting?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett samtal om definitionen av ingenting. Och om filosofins och teologins relation till vetenskapen. Med Lawrence M Krauss, professor i fysik vid Arizona State University i USA, Bengt Gustafsson, professor i teoretisk astrofysik vid Uppsala universitet, Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, Stefan Gustavsson, teolog och författare, och Ulrika Engström, vetenskapsjournalist. Moderator är Christer Sturmark. Inspelat i mars 2013. Arrangör: Fri Tanke förlag.

Ämnen:
Fysik > Astronomi, Psykologi och filosofi > Filosofi
Ämnesord:
Astronomi, Filosofi och naturvetenskap, Naturvetenskap, Religion och vetenskap, Universum
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Ett universum ur ingenting

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ett universum ur ingenting

Lawrence Krauss om universums uppkomst

Lawrence M Krauss, professor i fysik vid Arizona State University i USA, berättar om vilka upptäckter som har förändrat vår bild av universums uppkomst och framtid. Han menar att det inte bara är möjligt att vårt universum uppstod ur ingenting - det är också troligt att det gjorde det.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ett universum ur ingenting

Varför finns det någonting?

Ett samtal om definitionen av ingenting. Och om filosofins och teologins relation till vetenskapen. Med Lawrence M Krauss, Bengt Gustafsson, Åsa Wikforss, Stefan Gustavsson och Ulrika Engström. Moderator: Christer Sturmark.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & fysik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskar-Grand Prix 2014

Elektronernas hemliga liv

Johan Mauritsson, forskare vid Lunds tekniska högskola, berättar om området attofysik. Där försöker man avslöja elektronernas värld med hjälp av ljuspulser som är så ofattbart korta att de bara tar en miljarddel av en miljarddels sekund - en attosekund. Inspelat den 25 november 2014 på Debaser Medis i Stockholm. Arrangörer: Vetenskap & Allmänhet och forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2014

Hiroshi Amano, Fysik

Hiroshi Amano tilldelades tillsammans med Isamu Akasaki och Shuji Nakamura 2014 års Nobelpris i fysik. Han föreläser här om hur de lyckades utveckla det blå LED-ljuset, som har revolutionerat ljustekniken för dess stora användningsområde och energisnålhet. Inspelat den 8 december 2014. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Fråga oss