Titta

En bok, en författare

En bok, en författare (2013)

Om En bok, en författare (2013)

Den rika utgivningen av svensk och utländsk facklitteratur hamnar i fokus då vi i varje program möter en aktuell författare som intervjuas om sin bok och dess ämne. Böckerna handlar om vitt skilda ämnen som till exempel media, historia, politik, samhälle, naturvetenskap, konst och kultur. Sändningsår 2013.

Till första programmet

En bok, en författare : Ingenting är anstötligare än sanningenDela
 1. Christer Hedin berättar i "Ingenting
  är anstötligare än sanningen"-

 2. -om en mer okänd sida
  av Torgny Segerstedt.

 3. Det var inte bara Hitler och nazismen
  som Segerstedt kritiserade.

 4. Han tog även strid mot sin tids
  förlegade syn på skola och kyrka.

 5. Journalisten och författaren,
  Per Enerud intervjuar.

 6. -Varför skrev du den här boken?
  -Det är hundra år sen i år...

 7. ...som Segerstedt tillträdde tjänsten
  som professor i religionshistoria.

 8. Då hette det Stockholms högskola,
  idag är det universitet.

 9. Det är enda tjänsten
  i religionshistoria helt förlagd-

 10. -till en humanistisk fakultet
  och vi är stolta över det.

 11. Jag arbetar själv där och vi är glada
  att ha honom som förebild.

 12. Vi tyckte att i samband med det stora
  jubileum som kommer i höst-

 13. -att hans insats är värd
  att uppmärksammas.

 14. Hur viktigt är det att det är
  en humanistisk fakultet?

 15. Religionshistoria
  har ju fått tränga sig fram-

 16. -i den humanistiska vetenskapen.

 17. Det började på 1800-talet
  med engelsmannen, Max Müller.

 18. Han skrev om indisk religion
  och det fanns intresse för det då.

 19. Sen blev det som en konflikt.

 20. Teologerna ville
  ibland ha religionshistoria-

 21. -för att lära sig att argumentera
  emot andra religioner.

 22. Men många ville lära känna
  all världens religioner.

 23. Det blev en tävlan
  mellan humanister och teologer-

 24. -om vem som hade rätt
  till religionshistoria.

 25. Vår store religionshistoriker, Nathan
  Söderblom, försökte medla emellan.

 26. Men det fanns många teologer
  som inte gillade ämnet.

 27. De tyckte att man bara skulle läsa
  om andra religioner för att bevisa-

 28. -att kristendomen är bäst.
  Det ville inte Torgny Segerstedt.

 29. Vad ville han?

 30. Att man skulle läsa om alla
  religioner och se dem som likvärdiga.

 31. Han tyckte att man skulle studera
  alla religioner då de hade nåt-

 32. -som han kallade religiositet,
  vilket är ett dunkelt ord.

 33. En andlig atmosfär,
  en grundinställning-

 34. -till tillvaron kan man hitta
  i alla religioner.

 35. Det är värdefullt att se
  hur den är utformad.

 36. Då finns mycket gemensamt,
  men den kan få olika färg-

 37. -och inriktning och det
  har man nytta av att lära känna.

 38. Vad betyder bokens titel?

 39. Den kan tolkas på olika sätt.
  En viktig sida är-

 40. -att många irriterar sig på det
  som är ofrånkomligt.

 41. Då försöker man bevaka
  revir på olika sätt.

 42. Det är vad som hände vid den tiden.
  Kyrkan hade stor makt på 1800-talet.

 43. Alla vet att det fanns
  en religionskritik-

 44. -men kyrkan bevakade sitt revir
  och teologerna var måna om-

 45. -att blivande präster i Sverige
  aldrig fick förgiftas-

 46. -av såna tankar
  som fick dem att ifrågasätta.

 47. Torgny Segerstedt tyckte
  att de blev mycket bättre präster-

 48. -om de hade mött all kritik
  som man kan tänka sig mot religionen.

 49. Är inte han själv ett bevis på
  att det de var rädda för inträffade?

 50. Han skulle bli präst,
  men blev nästan ateist.

 51. Genom att han blev bemött så
  stöttes han bort av kyrkan.

 52. Han är en sorts sanningsägare
  som kyrkan inte ville veta av.

 53. Inte hela kyrkan. Söderblom tyckte
  att han hade en viktig funktion.

 54. Men de mäktiga i kyrkan
  försökte bli av med honom.

 55. Han är ett bevis på
  att de egentligen inte uppskattade...

 56. ...en förutsättningslös forskning
  och syn på religionen.

 57. Segerstedt är väldigt känd
  som tidningsman och antinazist.

 58. Men vad var han för person?

 59. Han kom från Karlstad och började
  studera på gymnasiet där.

 60. Han var, som man brukar säga,
  måttligt lysande.

 61. Men det sägs ju till och med
  om Einstein. Fast det lär vara lögn.

 62. Det är en tröst för föräldrar att det
  kan gå bra hur det än går i skolan.

 63. Men när han var på studentförhör
  träffade han en teolog från Lund-

 64. -som berömde honom mycket.
  Per Eklund.

 65. Han kände sig säkert stolt
  och inriktade sig på att bli präst.

 66. Han studerade till präst i Lund.

 67. Men där stötte han på en del idéer
  som rörde om i hans huvud.

 68. Då började han fundera på
  vad han skulle göra.

 69. Han ville inte gå ut i prästtjänst
  direkt utan ville forska.

 70. Det innebar på den tiden att man
  kunde bli universitetslärare.

 71. Det kallades för docent.

 72. Efter en grundexamen på universitetet
  kunde man skriva docentavhandling.

 73. Den betydde att man
  var legitimerad universitetslärare.

 74. När han hade tagit sin grundexamen
  i teologi åkte han till Stockholm-

 75. -och började på en avhandling.

 76. Den första avhandlingen om svensk
  kyrkohistoria övergav han.

 77. Han tyckte det var inskränkt och
  satsade på nåt mycket bredare.

 78. Det kallas för polyteismens uppkomst
  och det betyder att han studerade-

 79. -hur läran om många gudar
  har vuxit fram i olika kulturer.

 80. Han lade fram "Polyteismens
  uppkomst" i Uppsala 1903.

 81. Det blev
  den första katastrofen i hans liv.

 82. Hur stor var den händelsen
  i hans liv?

 83. Det är ju en besvikelse
  att bli kuggad på ett sånt förhör.

 84. Man kan förklara nästan allt i hans
  fortsatta liv utifrån den händelsen.

 85. Han hade satsat på läraryrket,
  men blev bortmotad-

 86. -av konservativa teologer som inte
  tyckte han var tillräckligt kristen-

 87. -i avhandlingen och som människa.
  Det var ju svårt att avgöra.

 88. Nästa strid blev en fråga
  om hans personliga tro.

 89. De tyckte att hans avhandling
  hade handlat om polyteism.

 90. På den tiden var det en väldig strid
  om Babel och Bibel.

 91. Några hade upptäckt
  att kilskriftstecken-

 92. -från Babylonien kunde användas
  för att läsa gamla texter därifrån.

 93. Och allt det som stod i Bibeln
  fanns i Babylon.

 94. Det var egentligen bara inlånat
  från Babylonien.

 95. Kyrkans fiender sa: "Bibeln kommer
  tydligen inte från Gud utan Babylon."

 96. Det blev en olycka och Torgny
  Segerstedt blev inblandad i den-

 97. -eftersom Nathan Söderblom
  ville skriva böcker-

 98. -som bevisade att Bibeln också
  kommer från Gud, åtminstone delvis.

 99. Han försökte utnyttja Segerstedt
  som inte lät sig utnyttjas.

 100. "Jag har skrivit om polyteism och
  vill inte bli inblandad i bråket."

 101. Det gjorde att många trodde att han
  själv inte var övertygat kristen.

 102. Hans avhandling kunde inte användas
  som bevis för att Bibeln kom från Gud

 103. Då tyckte de inte
  att han var pålitlig.

 104. Vad var skälet till
  att han underkändes?

 105. Man förklarade det på många sätt.
  Han kunde bl.a. inte bli lärare-

 106. -i sitt disputerade ämne-

 107. -då det innehöll apologetik, vilket
  är när man försvarar kristendomen.

 108. Eftersom han inte ville försvara den
  med alla de metoder som fanns-

 109. -kunde han inte vara lärare i ämnet.

 110. De menade att teologer inte ska
  syssla vad de kallade "hedendom".

 111. Det var främmande för teologer
  att ägna sig åt det.

 112. De var rädda att han skulle sätta
  griller i huvet på blivande präster.

 113. Då skulle de kunna förlora sin tro
  eller bli mindre hängivna-

 114. -än de borde vara
  för att kämpa för kyrkan.

 115. Det låter märkvärdigt
  att dessa frågor var så allvarliga-

 116. -för 110 år sen.

 117. Går det att jämföra denna strid
  med något idag?

 118. Inte på samma sätt.

 119. Jag vet inte om man kan jämföra med
  en annan konflikt i nåt annat område.

 120. Men det finns fortfarande
  en diskussion om hur trogna...

 121. Till exempel religiösa företrädare
  är emot texter och Bibeln...

 122. Det finns alltid nån som enligt
  dem inte är tillräckligt troende.

 123. Vi har ju pastorsutbildning
  inom vissa frikyrkor-

 124. -där man har mer konfessionell
  inställning än vid fakulteterna.

 125. Vill man bli präst i Sverige idag kan
  man studera på många olika ställen.

 126. Där skiljer det på
  hur pass konfessionell man är.

 127. Utbildningen utgår från
  att religionen är sann-

 128. -och att texterna kommer från Gud.

 129. Det vore intressant att veta om det
  fanns likartat på ett annat område-

 130. -men jag har svårt
  att komma på nåt exempel.

 131. Vi möter Torgny Segerstedt
  som person i din bok.

 132. Den följer hans liv från liten pojke
  till tidningsman i Göteborg.

 133. Vad var han för person bortsett
  från religion och journalistik?

 134. Han tycks ju
  för det första ha varit allvarlig.

 135. Han beskrivs som mannen
  med det blyga leendet.

 136. Han var nog lite blyg
  och tog allt på allvar.

 137. Som ung student
  hade han träffat några personer-

 138. -som gjort stort intryck på honom.
  Han hade inte träffat Kirkegaard-

 139. -men många av hans anhängare
  och han studerade Kirkegaard.

 140. Han är aktuell i år för det är
  jubileum av hans födelse.

 141. Kirkegaards tanke
  att man måste ge sig hän-

 142. -och bestämma sig
  och stå för det finns-

 143. -i Ibsens dramatik hos prästen Brand.

 144. "Vad du gör, gör fullt och helt,
  inte styckevis och delt."

 145. Det hade gjort intryck på Segerstedt.

 146. Ska man vara människa
  måste man ta ställning.

 147. Kirkegaard sa: "Att inte välja är
  att förlora sig själv."

 148. Det var precis vad Segerstedt menade.
  Man måste välja och ta ställning.

 149. På det sättet blir han
  ganska bestämd i sina åsikter.

 150. När han valde kampen mot Hitler
  blev han efteråt beundrad för det.

 151. Det är troligt att han
  hade mognat fram till en sån attityd-

 152. -genom sina erfarenheter tidigare.

 153. Kunde han ha blivit nazist?

 154. Det viktiga var att ta ställning,
  inte innehållet. Hur ska man tolka?

 155. Jag vill ju inte tro det. Han ville
  ju också kämpa för det goda.

 156. Det finns en bok från 1915 som heter
  "Gammal och ny religiositet."

 157. Där anser han att den moderna
  religiositeten är just-

 158. -en poetisk religiositet
  där man ser...

 159. ...djupdimensionen i tillvaron.
  Där man kan se nån sorts...

 160. "Något bortom bergen"
  som Dan Andersson skriver.

 161. Samtidigt menar han
  att det där ställer etiska krav.

 162. Det kräver
  att vi kämpar för det goda.

 163. Jag tror att han har tagit intryck
  av judiska attityder-

 164. -under senare delen av livet.

 165. För han förstod
  att vara god betyder-

 166. -att man arbetar för livet
  och för människorna.

 167. Han har säkert förstått det utifrån
  såna tankar som betydde mycket-

 168. -för judarna efter förintelsen.
  Men han levde ju före.

 169. Vi kommer in på hans antinazism
  och tidningskarriär-

 170. -men jag tänkte först på Kirkegaard,
  dansk präst, filosof, teolog.

 171. Hur kontroversiellt var det-

 172. -att Segerstedt tog till sig
  Kirkegaards syn och idéer?

 173. Jag tror att det delvis var kontro-
  versiellt, men inte så allvarligt.

 174. Kirkegaard hade många beundrare
  vid Lund under den tiden.

 175. Det fanns en grupp teologer som
  träffades och diskuterade hans texter

 176. Därför beundrade många Kirkegaard.

 177. Senare kom Kirkegaard att presenteras
  i Sverige på ett mer avslaget sätt.

 178. Mer som en idealist i allmänhet.

 179. Grundtanken om att ta ställning
  kom bort en del i Sverige.

 180. Därför har det betytt mycket att
  Segerstedt kämpade för den attityden.

 181. Kristendomen, kyrkan och teologin
  förändras oerhört-

 182. -under några år, i stort sett
  under Torgny Segerstedts liv.

 183. Vilka förändringar sker?

 184. Det stora är att man öppnar sig
  för vetenskap på alla områden.

 185. Man ville studera Bibelns tillkomst
  som en vanlig bok.

 186. Det har funnits bibelkritik från
  1700-talet men den var omdiskuterad.

 187. Nu blev man öppen för att studera
  Bibeln och se hur den kom till.

 188. Man såg att en del kom från Babylon,
  men tyckte att Gud kunde ligga bakom.

 189. Då kunde man säga att en historisk-
  kritisk bibelsyn gick att förena-

 190. -med kyrkan, trots en del kritiker.

 191. Sen diskuterade man varianter
  av den kristna tron.

 192. Då tog många intryck av engelska
  och amerikanska idéer-

 193. -som hette "social gospel" -
  det sociala evangeliet.

 194. Man skulle verkligen jobba
  i samhället med religionens ideal-

 195. -för att få det att genomsyra
  arbetet i samhället.

 196. Det är en förändring där det öppnar
  sig på ett nytt sätt under denna tid.

 197. Vi ser även väckelserörelsen då.
  Vid denna tid när Segerstedt strider-

 198. -om religion, Babel och Bibeln,
  så byggs det bönehus-

 199. -precis överallt i Sverige.

 200. Det är en religiös revolution.
  Hur stor är förändringen för Sverige?

 201. Sverige är unikt
  eftersom vi har så många frikyrkor.

 202. Han hade kontakt
  med Norge och Danmark-

 203. -där man hade större öppenhet
  för de frikyrkliga idéerna.

 204. I Sverige stötte man sig
  med frikyrkan redan på 1870-talet.

 205. Då kom de första frikyrkorna.
  Baptister kom på 1850-talet.

 206. Frikyrkan är oerhört effektiv
  då den engagerar så många.

 207. Det är många ur medelklassen
  där det finns entreprenörsanda.

 208. Då tar man ansvar för religionen
  på ett nytt sätt.

 209. Det blir en fri verksamhet
  som Segerstedt delvis är emot.

 210. Han vill att religion ska vara
  en nationell angelägenhet.

 211. Han kan beundra
  frikyrkornas hängivenhet.

 212. Samtidigt menar han att det finns en
  hysterisk attityd i frikyrkligheten-

 213. -som han är främmande för.
  Han vill ha en stillsam religiositet-

 214. -med det moraliska allvaret
  som främsta kännetecken.

 215. Vi kliver över till journalistiken.
  Det är inget självklart karriärsteg-

 216. -att gå in på en teologisk fakultet
  med avsikt att blir präst-

 217. -kuggas på en studentuppsats
  i teologi och sen bli journalist.

 218. Var är den felande länken nånstans?

 219. Den typiska felande länken är när
  han blir professor i Stockholm, 1913.

 220. Där blir han snabbt uppraggad
  av liberala, politiska krafter.

 221. Han var ju så ytterst liberal, vilket
  gjorde honom så beundrad sen.

 222. Då vill man
  från Bonniers sida starta-

 223. -en debattidsskrift som hette Forum.

 224. Då har lundafilosofen, Hans Larsson,
  upptäckt att Segerstedt var duktig-

 225. -för han medverkade i tidningen
  "Kristendomen och vår tid" i Lund.

 226. Han tipsade Bonnier om att Segerstedt
  var en lämplig redaktör.

 227. Därför bli han engagerad
  som redaktör för Forum från 1915.

 228. Då får han kontakt
  med många viktiga personer i Sverige.

 229. Då får han lite blodad tand.

 230. Det är viktigt att skriva
  och roligt om många läser.

 231. Han skrev ju om vetenskap
  som inte alla läser.

 232. Han tyckte att han skulle göra
  en insats i samhällsdebatten-

 233. -om han tillträdde tjänsten
  som redaktör vid handelstidningen.

 234. Handelstidningen
  hade mycket gott rykte-

 235. -för där hade Viktor Rydberg arbetat.
  Där hade också liberala teologer-

 236. -eller kyrkodebattörer arbetat.

 237. Handelstidningen var inarbetad
  i den kyrkliga debatten.

 238. Jag tror att han blev oerhört stolt
  att erbjudas den här tjänsten.

 239. Vad i hans journalistiska gärning
  har sina rötter i teologin?

 240. Ganska mycket.

 241. Han engagerar sig i samhällsdebatten
  på alla områden.

 242. Han är främst en förkämpe
  för de liberala idealen.

 243. Han arbetar för människans frihet
  och värdighet på alla områden.

 244. Han tar upp religiösa frågor
  med jämna mellanrum.

 245. Han uttrycker olika åsikter och
  vill framhålla religionens värde.

 246. Han är otroligt neutral
  när det gäller religion.

 247. Han försvarar visserligen
  judarna naturligtvis-

 248. -men säger inte
  att judendomen är bättre.

 249. Han menar att alla religioner
  har allt gott möjligt i sig-

 250. -fast det utnyttjas inte. Tvärtom
  missbrukas många religioner.

 251. Antinazismen är det vi normalt
  förknippar Torgny Segerstedt med.

 252. Hur självklart
  var ställningstagandet?

 253. Det var nog fullständigt självklart.
  Men det är intressant att tänka på-

 254. -att Tyskland var det land
  där han kände sig mest hemma.

 255. Han måste ha tyckt att det var
  förnedrande för tyskarna-

 256. -att få en härskare som Hitler.

 257. Man kan tänka sig att om Hitler
  blivit härskare utanför Europa-

 258. -kanske han
  inte hade reagerat lika starkt.

 259. Vi hade hämtat all vår kultur
  därifrån och han reste dit.

 260. Han var inte mycket utomlands, men
  som teolog var han där två gånger.

 261. Han tyckte att det var därifrån som
  kulturen härstammade på olika sätt.

 262. Han tyckte då att det var
  en förnedring för tyskarna.

 263. Därför skriver han:
  "Herr Hitler är en förolämpning."

 264. Det var alldeles självklart att han
  inte accepterade Hitler som ledare.

 265. Antinazismen var grundad
  i hans kärlek till Tyskland.

 266. Till friheten. Han var ju
  liberal skribent hela tiden.

 267. Det liberala är en respekt för
  människan och människovärdet-

 268. -och varje individs frihet
  att bestämma över sitt liv.

 269. Det är självklart
  att man blir antinazist då.

 270. "Herr Hitler är en förolämpning",
  vad fick den frasen för konsekvenser?

 271. Den fick allvarliga konsekvenser.

 272. Sverige och regeringen
  fick olika propåer från Tyskland-

 273. -att det där måste stoppas.

 274. Sen blev han nån
  som irriterade många i Sverige-

 275. -inklusive konungen, Gustav V.

 276. Det hände mycket efter 1933
  när han hade skrivit det-

 277. -som gjorde
  att man försökte hindra honom.

 278. I oktober 1940 var han hos Gustav V
  som försökte tala honom tillrätta.

 279. Men hans enda svar är
  det här med friheten.

 280. Bevara friheten till varje pris.

 281. Men han skriver också att friheten
  är till för livets skull.

 282. Det är inte ett egenvärde utan det
  ska bevara det värdiga människolivet.

 283. Vacklade han aldrig under konflikten?

 284. Jag tycker det är obehagligt att
  få skäll för nåt jag har publicerat.

 285. Om en hel stat skällde på mig
  skulle jag bli stressad.

 286. Det kan också verka som om han
  kände sig mer stärkt av detta.

 287. Om han har bestämt sig för
  att det finns en ond och en god sida-

 288. -och sen angrips för att försvara
  den goda sidan tolkar han det som-

 289. -att den onda sidan angriper honom.

 290. Den finns en demonisering när han
  beskriver de som bekämpar honom.

 291. Han blir nog bara ännu mer övertygad
  på den punkten.

 292. Det finns ett citat
  som du använder i boken.

 293. Det var ett lyckokast för honom
  att Hitler uppträdde.

 294. Det är hans fiende
  som har skrivit det, John Landquist.

 295. "Han hade inte mycket att komma med
  men tack vare Hitler hade han nåt."

 296. Det är typiskt sånt
  som motståndarna har sagt.

 297. De menade
  att han spelade ett högt spel.

 298. Han betedde sig så att Sverige
  kunde komma att kastas in i kriget.

 299. Landquist är ju inte nazist,
  men det fanns många nazister då-

 300. -som också retade sig på honom.

 301. Vi vet alla att det fanns en stark
  nazistisk kraft i Sverige då också.

 302. De tyckte naturligtvis
  att han inte hade nåt annat värde-

 303. -än att han i eftervärldens ögon
  blivit en hjälte tack vare Hitler.

 304. Man talar väldigt mycket om indisk
  religion och sånt på den tiden-

 305. -men man tar aldrig upp islam.
  Var hamnar islam-

 306. -i den här bilden
  av Torgny Segerstedt?

 307. Långt ute i periferin.
  Han skriver nästan aldrig om islam.

 308. Det är intressant för Söderblom
  skrev inte heller mycket om islam.

 309. Men när Söderblom skrev om islam
  var det alltid negativt.

 310. Det var
  en självklar förutsättning då.

 311. Förmodligen var han
  så upptagen av andra religioner.

 312. Det kan ju vara så
  att han tyckte:

 313. "Jag har inte upptäckt
  några goda sidor hos islam."

 314. "När jag inte har lärt känna
  religionen ska jag inte kritisera."

 315. Det gjorde alla andra vid den tiden.

 316. Det fanns en massa föreställningar
  om muslimer, islamofobi om man vill.

 317. Men det var mest okunnighet och den
  vädrades i många sammanhang.

 318. Men Segerstedt höll sig
  helt utanför sånt.

 319. Vad har imponerat på dig i Torgny
  Segerstedt? Vad tar du till dig?

 320. Jag är uppvuxen i Göteborg och
  mina föräldrar beundrade honom.

 321. Jag är fortfarande kvar
  i den attityden-

 322. -när jag dessutom har sett att han är
  en banbrytande religionshistoriker.

 323. Det som imponerar är hans
  ståndaktighet och civilkurage.

 324. Och hans kompromisslöshet.

 325. Det är inte självklart att vara det,
  men det kan behövas ibland.

 326. Men han vågade stå
  för den åsikt som han-

 327. -var övertygad om skulle segra.

 328. Jag vet inte om han nånsin tvivlade
  på att Hitler skulle förlora kriget.

 329. Han skulle nog varit lika övertygad
  även om tyskarna hade vunnit.

 330. Var fann han ro i alla dessa strider?

 331. Han var nog ångestfylld i många
  situationer, men han var trygg.

 332. Han hade ett hem och älskade sina
  hundar och levde väldigt organiserat.

 333. Han var nog stolt över sin tidning.
  Det går många berättelser om honom.

 334. Han bodde en bit
  uppåt Aschebergsgatan.

 335. Han gick gatan ner fram till Nordstan
  där tidningen låg-

 336. -vid exakt samma tid,
  ofta i sällskap med hundar.

 337. Sen fattade han sina beslut där.
  Det var en rutin som gav trygghet.

 338. Hur hatad han än var kände han nog
  en sorts inre trygghet-

 339. -att han ändå hade stått
  för det rätta.

 340. Vem skulle du vilja se läsa
  den här boken?

 341. Det är många som jag tycker
  skulle ha glädje av den.

 342. Björn Ulvaeus, kan jag tänka.

 343. En genomgod människa som har
  kommit på kant med religionen.

 344. Jag tror att han känner igen sig
  i Segerstedts förhållningssätt.

 345. Han har nog också glädje av att
  ta del av hans syn på religiositet.

 346. Sen tror jag det skulle vara
  ett utmärkt ämne för en musikal.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ingenting är anstötligare än sanningen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Som en av Sveriges tydligaste kritiker av nazismen visste Torgny Segerstedt att sanningen inte alltid var bekväm. Ändå valde han att inte tiga. I "Ingenting är anstötligare än sanningen" behandlar religionshistorikern Christer Hedin hans religionshistoriska forskning och en akademisk karriär kantad av strid mot konservativa krafter inom universitetsvärlden - från disputationen 1903 till professuren i religionshistoria 1913. Boken redogör för den filosofiska, teologiska och religionshistoriska bakgrunden till Torgny Segerstedts akademiska verksamhet, dess betydelse för hans senare publicistiska gärning och kamp för mänskliga rättigheter.

Ämnen:
Historia > Efter ca 1900, Religionskunskap > Religion och samhälle, Samhällskunskap > Mänskliga rättigheter
Ämnesord:
Antinazism, Biografi, Publicister, Religion, Religion och politik, Religionshistoria, Segerstedt, Torgny, 1876-1945, Sverige
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i En bok, en författare

En bok, en författare (2010)
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Alexander Bard

Intervju med Alexander Bard som tillsammans med Jan Söderqvist skrivit boken "Kroppsmaskinerna" som handlar om vår hjärna som bedragare.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Alf W Johansson

Intervju med Alf W. Johansson, historieprofessor och en av redaktörerna för antologin "Svenska historiker". I boken ges en översikt över hur svenska historiker från medeltiden till våra dagar har tolkat den svenska historien genom tiderna.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Anders Kaliff

"Dracula och hans arv" av arkeologiprofessor Anders Kaliff tar oss med på en resa från 1700-talets vampyrskräck till dagens populärkulturella vampyrmyter. Genom en väl förborgad släkthemlighet har han lyckats finna nya rön om vem den verklige Dracula var. Intervjuare: Kristina Bennet Westre.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Andreas Ekström

Intervju med Andreas Ekström som i "Google-koden" skrivit om företaget som med stor precision berättar precis den historia om sig själv som man vill.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Andreas Malm

I debattboken "Hatet mot muslimer" skriver Andreas Malm om den växande islamofobin och menar att den utbredda fientligheten utgör ett hot mot det öppna samhället. Intervjuare: Lena Scherman.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Anna Josephson

Intervju med neurokirurgen Anna Josephson, som tillsammans med kollegan Lars Olson skrivit boken "Hjärnspark" som handlar om vad som händer med hjärnan när den utsätts för våld.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Annika Borg

"Bibeln på mitt sätt" av teologen, prästen och författaren Annika Borg är en guide till Bibelns texter skriven på ett såväl kärleksfullt som respektlöst sätt. Intervjuare: Mats Svegfors.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Björn af Kleen

Intervju med journalisten Björn af Kleen, som i sin bok "Jorden de ärvde" berättar hur stigande markpriser, sänkta skatter och återupprättat rykte har inneburit en ny skördetid för den markägande adeln i Sverige.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Björn Höglund

I "Alla spelar spel" skildrar kulturjournalisten Björn Höglund sällskapsspelens historia. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Branting

Hjalmar Branting var Sveriges första socialdemokratiska statsminister på 1920-talet. Han spelade en nyckelroll när den allmänna rösträtten drevs igenom 1918. Intervju med Lars Ilshammar som har skrivit en biografi över Branting. Boken ingår i boxen "Sveriges statsministrar under 100 år".

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Britta Wahren

Intervju med professor Britta Wahren som i "Framtidens farliga smitta" bland annat tar upp hur mikroorganismer och sjukdomar tycks utvecklas nästan lika snabbt som människans motmedel. Hur skyddar vi oss bäst mot smittorna?

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Börje Ljunggren

Intervju med Börje Ljunggren som i boken "Kina, vår tids drama" skildrar landets utveckling under de senaste decennierna. Under kort tid har Kina vuxit till en stormakt och hur landet fortsätter utvecklas angår oss andra allt mer.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Carlsson

Ingvar Carlsson tillhörde den svenska politikens innersta krets i fyrtio år. Intervju med Rolf Gustavsson som skrivit biografin "Carlsson" som ingår i boxen "Sveriges statsministrar under 100 år".

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Charlotte Sifvert

"Vad gör man när någon dör?" är en handbok som tar upp en mängd av de praktiska frågor som kan uppstå i samband med dödsfall. Här berörs också olika trosuppfattningar och hur synen på döden kan skilja sig åt. Intervjuare: Antonio de la Cruz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Christina Wahldén

Intervju med journalisten Christina Wahldén som i boken "Du kan glömma bort ditt eget barn" skriver om kvinnors utsatthet i väpnade konflikter och i efterkrigssituationer, framför allt i Demokratiska republiken Kongo där det sexuella våldet mot kvinnor är exempellöst i sin grymhet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2011)
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kristoffer Ahlström

Med "Magkänslans anatomi" vill journalisten Kristoffer Ahlström kartlägga de psykologiska mekanismer som ligger bakom hur vi fattar våra beslut. Vad krävs för att de beslut vi slutligen tar skulle kunna bli mycket bättre? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lotta Schüllerqvist

"Marnas hemlighet" av journalisten Lotta Schüllerqvist vill visa det Gaza som finns bortom dramatiska bilder och rapporter om våld. Här möter vi människor i deras vardag med sina drömmar och okuvliga hopp. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Sören Sommelius

"Från King till Obama" av kulturjournalisten Sören Sommelius tar upp de svartas kamp för sina medborgerliga rättigheter i det "civiliserade" USA. Rasåtskillnader är inte så långt bort som många tror. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jonas Söderström

"Jävla skitsystem!" av informationsarkitekten Jonas Söderström tar upp undermåliga datasystem ur ett arbetsmiljöperspektiv. Vad är det som stressar dig på jobbet? Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Birgitta Almgren

I "Inte bara Stasi" tar tyskprofessorn Birgitta Almgren upp det svenska tankeklimatets kulturella mönster och värderingar under kalla kriget. Hur såg relationerna mellan Sverige och DDR ut? Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ernst Brunner

I "Anckarström och kungamordet" tecknar författaren Ernst Brunner ett porträtt av Gustav III:s mördare. Jacob Johan Anckarström var ansedd som en brutal person i Sverige, men som ett moraliskt föredöme ute i Europa. Vilken är den sanna bilden? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bengt Göransson

I "Tankar om politik" vill den före detta skol- och kulturministern Bengt Göransson uppmana till eftertanke och nyansering i ett medialt klimat som ställer allt högre krav på politikern och medborgaren. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Birgitta Kimber

"Att stå ut med busungar" av specialläraren och psykoterapeuten Birgitta Kimber handlar om att bemöta barn som skolkar, bråkar, stör eller på annat sätt visar att de inte mår bra. Här bygger metoden på att det skapas en allians mellan föräldrar och skola. Intervjuare: Thord Eriksson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Dilek Baladiz

"I hederns skugga" av socionomen Dilek Baladiz kommer unga män som är uppvuxna med hedersnormer till tals. Vilka krav och förväntningar har deras familjer på dem som bröder och som blivande äkta män och pappor? Intervjuare: Thord Eriksson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Görrel Espelund

"8 kvinnor som skapat världsrubriker" av journalisten Görrel Espelund handlar om det manliga maktmonopol som håller på att brytas. Men vilken skillnad gör egentligen kvinnliga ledare? Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hooman Majd

I "Irans dubbla ansikte" av Hooman Majd möter vi den sekulära storstadseliten och den fattiga jordbrukarmajoriteten. Deras land är storslaget, komplext och motsägelsefullt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingemar Lundkvist

"Det löstagbara sinnet" av vetenskapsjournalisten Ingemar Lundkvist handlar om glasögon. Detta hjälpmedels historia handlar också om läsandets, lärdomens, högfärdens och klarsynthetens emblem. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kjell Albin Abrahamson

"Så länge du lever" av radiojournalisten Kjell Albin Abrahamson handlar om samtal mellan honom själv och kollegan Kerstin Bodell - två människor som vill prata om något annat än sina sjukdomar. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Steve Sjöquist

"Fotspår" av författaren och föreläsaren Steve Sjöquist handlar om livet som hiv-positiv i dagens Sverige. Vad händer när vi vågar möta medmänniskor utanför de konventionella ramarna? Steve Sjöquist intervjuas av Gabriella Ahlström.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Thomas Anderberg

"Den stora konstsvindeln" av kritikern och filosofidocenten Thomas Anderberg handlar om Andy Warhols Brillolåda som skulle säljas på Stockholms Auktionsverk. Försäljningen stoppades sedan märkliga omständigheter framkommit. Intervjuare: Ulrik Petersson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2012)
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Fredrik S. Heffermehl

Har Nobels fredspris blivit ett pris som gagnar politiska och kommersiella intressen? I "Nobels fredspris" granskar advokaten och fredsaktivisten Fredrik S. Heffermehl motiven bakom fredsprisen som delats ut mellan 1901 och 2010. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Fatima Bremmer

I "De sista tanterna" har Fatima Bremmer och fotograf Magnus Wennman klivit in i tanternas värld. De har följt med Ebba, 85, på syjunta och Maj-Britt, 82, till Salong Fleur. Boken tar upp ämnen som husmorsideal och familjepolitik, ger bakgrund till tanternas karakteristiska inredning, frisyr, klädstil och fritidsintressen.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jan Jörnmark

"Avgrunden" av ekonomhistorikern Jan Jörnmark och bildkonstnären Annika von Hausswolff är en undersökning i efterdyningarna av kollaps, skenande statsskulder och ödeplatser. Hur sätter kapitalismen spår i geografin? Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingemar Härd

I "Efter fem miljoner år av tystnad" utreder Ingemar Härd grundligt frågan om språkets uppkomst och betydelse. Är det grammatik, fräckisar och lägersånger som gjort människan till en bättre överlevare än Tyrannosaurus rex? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Birgitta Forsman

I " Gudlös etik" argumenterar Birgitta Forsman för att etiken måste befrias ur religionens tvångströja. De religiösa moralreglerna är inte så bra som många vill tro, och sökandet efter svar på dagens moralfrågor i uråldriga skrifter är en usel metod att bedriva etik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bo Bergström

Vi upplever just nu en gigantisk fotoboom och det är många som är nyfikna på den kommunikativa sidan av fotograferandet. I "Bild & budskap" skriver Bo Bergström om triangeldramat mellan beställaren, fotografen och betraktaren. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Dan Josefsson

"Den mörka hemligheten" av journalisten Dan Josefsson och psykologen Egil Linge vänder sig till alla som märker att det är något som inte stämmer när de försöker skapa, eller leva i, nära relationer, och till dem vars förflutna hindrar dem från att leva det liv de vill leva. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ewonne Winblad

"Annonsdrottningen" av journalisten Ewonne Winblad berättar historien om tidningsvärldens mäktigaste kvinna kring förra sekelskiftet, Sofia Gumælius. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kenneth Kauppi

Ett fritidshus kan ligga nästan varsomhelst. Och se ut hur som helst. Det som gör fritidshusen i "Arkitektens fritidshus" av Kenneth Kauppi så speciella är att de bebos av personer som i sitt dagliga värv bland annat skapar vackra, trivsamma miljöer åt andra. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Nisse Simonson

I "Glöm inte minnet" berättar läkaren Nisse Simonson om vår snillrika hjärna utifrån nyckelorden minnet och glömskan. Han bjuder också på olika fallbeskrivningar och berättar om det senaste inom minnesforskningen. Intervjuare: Aina Bergvall.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Åsa Moberg

Vad är väninneskap - ett ord som inte ens finns? I "Väninnorna och jag" har författaren Åsa Moberg samlat exempel ur sitt eget och åtta nära väninnors liv. I fritt flödande och mycket spontana intervjuer diskuterar de väninneskapets natur. Intervjuare: Ann Lagerström.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Leif GW Persson

I "Gustavs grabb" berättar Leif GW Persson i romanform om sitt eget liv, om hela klassresan från uppväxten i arbetarkvarteren på Gärdet i Stockholm till livet idag. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Åke Holmquist

I "Beethoven" av Åke Holmquist möter vi Ludwig van Beethovens (1770-1827) unika konstnärskap och tragiska liv som personifierade romantikens begrepp om ett geni. Han blev en legend redan under sin livstid, beundrad och ifrågasatt, utmanande och oroande. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Anders Andrén

"Det medeltida Gotland" av arkeologiprofessorn Anders Andrén tar upp öns dramatiska historia och dess spår av en svunnen storhetstid. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lena Granqvist

Under ett helt liv står en akademiker inför många val som får betydelse för livets sammanlagda inkomst. "Livslön", av bland andra Lena Granqvist, är tänkt som en vägledare för alla som vill veta mer om detta begrepp. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2013)
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lärarens retorik

Hans Gunnarsons retoriska verktyg kan användas i klassrum, vid konferenser och i möte med föräldrar. "Lärarens retorik" är tänkt att utveckla såväl den egna som elevernas förmåga att kommunicera. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Maten och makten

Samtidigt som efterfrågan på mat i världen ökar blir de svenska bönderna allt färre. Vilka blir följderna av att Sverige ställer sig utanför den globala matproduktionen? Christer Isaksson intervjuas av Susanna Baltscheffsky.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Sveriges historia 1830-1920

I ”Sveriges historia: 1830-1920” beskriver Bo Stråth, professor i historia vid Helsingfors universitet, en period präglad av framtidstro och industrialism, men också av konflikter mellan kungamakt och folkstyre, mellan arbetare och arbetsgivare. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En dos stryknin

Snövit, Madame Bovary och pastor Gregorius är bara några exempel på personer i litteraturen som har förgiftats. I ”En dos stryknin” ger Olle Matsson, professor i kemi vid Uppsala universitet, en bred kulturhistorisk och naturvetenskaplig skildring av gifter och giftmord i litteraturen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Sveriges historia 1920-1965

Det Sverige som beskrivs i ”Sveriges historia: 1920-1965” är ett land som av sin samtid betraktades med såväl avund som misstro. Medan fattigdomen och arbetslösheten minskar ökar siffrorna för valdeltagande, löneökningar, semesterveckor och pensioner. Yvonne Hirdman intervjuas av Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Alltings mått

Vad är värdet av humaniora? Inom universiteten och forskningspolitiken har debatten om humaniora länge varit låst i två positioner. I ”Alltings mått” hävdar idéhistorikerna Anders Ekström och Sverker Sörlin att humanistisk kunskap redan idag spelar en betydligt större roll än vad som erkänns. Anders Ekström intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den siste resenären

Tomas Löfström skriver i "Den siste resenären” om den bortglömde Torgny Sommelius som utvecklade reseskildringen under 50-talet. Journalisten och författaren Torgny Sommelius följde ett eget spår. Han skrev om resenärens ensamhet och blandade dokumentära reportage med fiktion. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Främling, vad döljer du för mig?

Rasism utförs oftast inte av monster. Den utförs av sådana som du och jag, välintegrerad och så kamouflerad att vi ofta inte ser den. Marcus Priftis, författare och spoken word-artist, hävdar att vi alla, mer eller mindre, gör oss skyldiga till sådan här vardagsrasism. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Furstar och folk i Åbo 1812

I augusti 1812 möts den ryske kejsaren Alexander I och den svenske kronprinsen Karl Johan i Åbo för att diskutera hur de ska bekämpa Napoleon. I ”Furstar och folk i Åbo 2012” berättar historikern Nils Erik Villstrand om mötet som kom att få betydelse för hela Europas framtid.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jäkla människa

Hur hanterar man jobbiga människor i vardagen och på jobbet? Psykologerna Mattias Lundberg och Anders Wahlberg vill med ”Jäkla människa! - en handbok i hur du hanterar jobbiga människor på arbetet” ge oss verktygen. Mattias Lundberg intervjuas av Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kongo - en historia

David van Reybrouck skildrar Demokratiska republiken Kongos utveckling från och med 1850. Det är en historia om exploatering, kolonisering och folkmord. Men också om människors förmåga att se framåt under de mest exceptionella omständigheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kryp

I John Hallméns närgångna fotografier får vi uppleva krypens värld i makroperspektiv - håriga flugor, slitna skalbaggar och färgstarka flicksländor täckta av daggens droppar. Det blir som en upptäcktsfärd till en främmande civilisation. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mitt grymma öde

"Mitt grymma öde - roman" av Carl-Michael Edenborg är en ocensurerad berättelse. Det är kompositören Händel som själv får föra ordet. Han ansågs vara tidens största kompositör, men uppfattades också som fet, ful, snål och lynnig. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Route 66

”Route 66 och den amerikanska drömmen” av Peter Kadhammar beskriver ett Amerika långt från den amerikanska drömmen. Kadhammar reser från Oklahoma till Kalifornien. Han stannar till i småstäder och pratar med folk på bensinmackar, härbärgen och i soppköer. Han ser ett land i förfall. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Blindspår

Är radium ett bra skönhetsmedel? Ligger det gamla Troja i Småland? I ”Blindspår – vetenskap på villovägar” går Peter Olausson igenom en rad intressanta, men som det visat sig, felaktiga vetenskapliga idéer.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2014)
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Katastrofdoktorn

Johan von Schreeb har 25 års erfarenhet av att arbeta som kirurg på slagfält. "Katastrofdoktorn" handlar om varför han har sökt sig till platser som andra hjälporganisationer flyr. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

Lars Trägårdh och hans medförfattare har analyserat centrala framtidsfrågor. I "Civilsamhället klämt mellan stat och kapital" synas utmaningar, som när det homogena folkhemmet ska övergå till ett pluralistiskt medborgarsamhälle. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju så jävla easy going

Jenny Jägerfelds roman ”Jag är så jävla easy going” handlar om 18-åriga Joanna som har adhd, är ganska impulsiv och inte alltid så genomtänkt. Men diagnosen är inget större problem så länge hon äter sin medicin. Men när familjen inte längre har råd med den och Joanna blir kär i Audrey blir det värre. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Giv mig, min son, ditt hjärta

Eskil Franck växte upp i en familj där prästämbetet gått i arv i generationer, och själv vigdes han till präst som mycket ung. Han blir framgångsrik inom kyrkan men kämpar mot tvivel. I ”Giv mig, min son, ditt hjärta” skriver han om vägen bort från tron och kyrkan och ut mot ovissheten. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En halv sanning är också en lögn

Journalisten Hanne Kjöller uppmärksammar fall i media där hon menar att läsare och tittare har vilseförts. I "En halv sanning är också en lögn" ger hon sin kritiska syn på delar av journalistkårens förhållningssätt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lappväsendet

Utnämnandet av Adolf Suwe till lappfogde år 1885 var första steget mot bildandet av myndigheten lappväsendet. I ”Lappväsendet” skriver Patrik Lantto bland annat om hur lapptjänstemännen agerade, hur samerna betraktades och om lappväsendets funktion i statens samepolitik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Organ till salu

I ”Organ till salu” skriver etnologen Susanne Lundin om organhandelns dunkla värld där desperata patienter utgör små bitar i ett stort pussel. Hon skildrar en växande marknad någonstans mellan medicinsk spetskompetens och människohandel. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Plundrarna

Under 1930- och 40-talen stal nazisterna miljontals konstverk. Mycket hittades vid krigsslutet men en del försvann för att komma fram i ljuset igen långt senare. I ”Plundrarna” skriver Anders Rydell om nazisternas besatthet av konst och om dagens bittra kamp om rätten till den ”försvunna” konsten. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Det nya Afrika

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika förbises ofta till förmån för gamla stereotyper. I ”Det nya Afrika” skriver SVT:s korrespondent Erika Bjerström om ett Afrika där fattigdomen minskar, demokratin är på uppgång och utvecklingen av sjukhus, utbildning och vägar drivs på av en allt större medelklass. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vina Vinas vargpinne

I Jujja Wieslanders barnbok ”Vina Vinas vargpinne” hittar Vina Vina en pinne. Den kan bli både motorsåg och metspö men är framför allt användbar när vargen kommer. Jujja Wieslander intervjuas av Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

På andra sidan oss

Max Bergander, 26 år gammal, skriver i diktsamlingen "På andra sidan oss" om de känslor han hade när han separerade från sin dotters mamma och hennes tidigare barn. Det handlar om rädsla och skam, men också om glädjen över att ha tagit ett beslut för att förändra sitt liv. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingens mamma

I antologin ”Ingens mamma – tolv kvinnor om barnfrihet” skriver kvinnor som av olika skäl valt att inte få barn. Kvinnor som valt att sterilisera sig, som tycker att klimakteriet är befriande och som vänder sig mot den kulturella press samhället sätter på kvinnor att bli mammor. Anna Lindman intervjuar bokens redaktör Josefine Adolfsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Eremiten i Paris

Den rumänske filosofen Emil Cioran föddes i Rumänien 1911 och kom till Paris 1937. I ”Eremiten i Paris” vill Tobias Dahlkvist visa hur Cioran förvandlar den teoretiska pessimismen till en levnadskonst. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Som om vi hade glömt

Journalisten Daniel Poohl berättar om sin uppväxt i början av 1990-talet. När flyktingar från inbördeskriget i Jugoslavien flyttar till den lilla orten blir Daniel lycklig. Men i mellanstadieklassen uppstår en konflikt, likt den som pågår i övriga Sverige, när flera i klassen börjar kalla sig patrioter. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever

Isa Ståhl och Zandra Bergman vill ge unga kunskapen som krävs för att kunna påverka skola och studiesituation. "Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever" visar bland annat vad skolan enligt lag är skyldig att ta ansvar för. Isa Ståhl på Sveriges elevkårer intervjuas av Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2015)
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Urban express

Per Schlingmann och Kjell A Nordström guidar oss i vad som händer i världen, staden och med oss människor. "Urban express" är ett collage som beskriver vår tid och hur man själv kan hantera de förändringar som möter oss alla.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

9,3 på Richterskalan

Andreas Norman berättar i sin bok ”9,3 på richterskalan” om hur han som nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand dagarna efter tsunamin den 26 december 2004 och oförberedd hamnade mitt i krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När lojaliteten prövas

Anders Carlberg reflekterar i sin bok ”När lojaliteten prövas” över svenska judars relation till den svenska offentligheten och om förhållandet till Israel och israelisk politik. Utgångspunkten är personlig och präglad av egna erfarenheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju svensk

I ”Jag är ju svensk” berättar Cheko och Nalin Pekgul om de ökade motsättningarna mellan konservativa muslimer och mer liberala eller sekulära. I Tensta är arbetslösheten hög och det finns många fördomar som skapar spänningar mellan olika grupper. Nalin Pekgul intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Kent Asp är statsvetare och professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han mediernas roll inom politiken. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vad är bildning

Odd Zschiedrich är bland annat kansliansvarig vid Svenska Akademien. I boken ”Vad är bildning” resonerar han kring hur begreppet bildning används i olika sammanhang. Finns det olika slags bildning och vad är allmänbildning? Har bildningsbegreppet förändrats över tid? Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Gymnasiet som marknad

Inom skolvärlden har marknadsföring blivit viktig sedan det beslutades att främja skolval och skolors frihet att utforma sin verksamhet. Lisbeth Lundahl reflekterar i "Gymnasiet som marknad" över den ökade konkurrensen mellan skolorna. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bibliotekarien som medpedagog

Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag bara tvingar mig lite

”Jag bara tvingar mig lite” är en självbiografisk roman skriven av Maja-Stina Fransson. I den får vi följa Minna som barn, tonåring och ung kvinna. Vi får läsa hennes dagbok och följa med in i terapirummet. Hon har tvångstankar. I boken skildras det med allvar, men också med en viss komik som ett liv med tvångstankar kan innebära. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När jag inte hade nåt

Ison Glasgow är en av Sveriges mest hyllade hiphopartister. Han berättar i "När jag inte hade nåt" om sin uppväxt och hur den format honom till den han är idag. Han berättar om utanförskap, utsatthet och ett starkt band till sin mor. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Cornelis - en liten bok om vänskap

Agneta Brunius berättar i ”Cornelis – en liten bok om vänskap” om sin vänskap med Cornelis Vreeswijk. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

De nya dödssynderna

I "De nya dödssynderna" får vi reda på egenskaperna som svenska folket anser vara de sämsta. Stefan Einhorn presenterar resultaten från en opinionsundersökning och illustrerar med historier ur sitt liv. Intervjuare: Behrang Miri.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Facebookpolisen

Genom sina personliga och humoristiska inlägg på Växjö/Alvestapolisens Facebooksida har Scott Goodwin fått mycket uppmärksamhet. ”Facebookpolisen” är den ocensurerade bokversionen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Twitterboken

Sophia Sundberg, föreläser och utbildar i Twitter. I Twitterboken ger hon tips från första kvittret till att flyga fritt, och om hur man kan tänka strategiskt i sitt twitteranvändande. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den nya amerikanska maten

Emil Arvidson och Martin Gelin berättar i ”Den nya amerikanska maten” om den revolution som skett i amerikansk matkultur. Emil Arvidson intervjuas av John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2014

En bok, en författare - Den döende kommunismen

I "Den döende kommunismen" skildrar journalisten Wolfgang Hansson de avgörande ögonblicken som ledde fram till Berlinmurens fall 1989, samt hur vi än idag känner av följderna av händelsen. Intervjuare: John Chrispinsson. Inspelat på Svenska mässan i Göteborg under Bokmässan 2014.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
LyssnaBarnaministeriet dokumentär

De finska krigsbarnen

De två finska krigsbarnen Kielo och Pentti skickades till Sverige från Finland under andra världskriget. Mellan 70 000 och 80 000 finska barn delade samma öde. Hur var det att komma ensam till Sverige, och hur har resan påverkat dem som vuxna? För Kielo och Pentti var det en upplevelse i barndomen som satte djupa spår.

Fråga oss