Titta

UR Samtiden - Hemliga agenter under andra världskriget

UR Samtiden - Hemliga agenter under andra världskriget

Om UR Samtiden - Hemliga agenter under andra världskriget

Stella Polaris hette en hemlig operation som flyttades från Finland till Sverige efter andra världskriget. Hemliga ljudupptagningar och dokument som de var rädda om och som kunde avslöja deras hemliga uppdrag under kriget. Det var ett välutvecklat avlyssningssystem som inte fick förstöras. Rädslan var stor och därför bestämde man sig för att flytta hela apparaten till Sverige och även ge skydd till de personer och deras familjer som hade arbetat med avlyssningar. Idag har dokument och avlyssningar studerats och många har berättat sin historia. Under Stella Polaris-dagen berättas några av de historierna.

Till första programmet

UR Samtiden - Hemliga agenter under andra världskriget: Hur jobbade agenter och spioner?Dela
 1. Spioner, illegalister och agentradio.

 2. Först en djupdykning. Ska man jaga
  agenter, så behövs säkerhetspolis.

 3. Frågan är: När fick vi vårt
  första SÄPO? Det är en bra fråga.

 4. Vi får gå tillbaka till 1500-talet,
  men vi såg också samma i England

 5. -och även i Ryssland bildades
  säkerhetstjänster. Här är Erik XIV.

 6. Han hade problem och kallade till sig
  sin gunstling, Göran Persson-

 7. -som är mannen i svart.
  Erik XIV sitter på golvet.

 8. Göran Persson fick i uppdrag att
  bilda en säkerhetsorganisation.

 9. Han hade tre huvuduppdrag. Håll koll
  på danskarna, håll koll på ryssarna-

 10. -men framför allt på adeln.
  Persson var alltför ambitiös.

 11. Han missbrukade sin befattning,
  våldtog kvinnor, stal egendom-

 12. -och lät dessutom avrätta folk
  utan rättegång.

 13. Hans övervakning av adeln var så
  intensiv, att adeln var rasande.

 14. Det gick inte så bra.
  1568 fick adeln nog-

 15. -och lejde knektar som grep Persson.

 16. Han torterades under två dagar. Det
  beskrivs som den gräsligaste tortyr.

 17. Sedan halshögg man och styckade honom
  och satte upp delarna på pålar.

 18. Så gick det för vår första SÄPO-chef.
  Dagens chefsbyten på SÄPO-

 19. -går mycket mer stillsamt till.

 20. Hoppar man fram ett par hundra år
  i tiden, till 1700-talet-

 21. -så fanns Kunskaparverksamheten.

 22. Det finns ett brev från chefen
  som skriver till Gustaf III.

 23. Han har problem med de ryska
  kurirerna som reser runt i Sverige-

 24. -och inte nog med att de reser
  befästningar, de ritar också skisser.

 25. Det får mig osökt att hoppa över
  till TIR-bilar och diplomatbilar.

 26. Under 1980-talet var det en uppsjö
  av TIR-bilar från öststater-

 27. -vi har också diplomatbilar, också
  från öststater i det här fallet.

 28. De hade en förmåga att röra sig på
  platser där de inte skulle vara.

 29. TIR-bilarna hade dålig kvalitet på
  motorn, för de fick lätt motorstopp-

 30. -i ett område med militärövning
  eller nära nån hemlig anläggning.

 31. Det var ett sätt att kunna
  positionera var olika saker fanns.

 32. Det var innan vi hade den
  välutvecklade GPS som vi har i dag.

 33. TIR-bilarna var plomberade för att
  kunna passera flera länders gränser-

 34. -utan att tullen skulle behöva titta
  om det var något att förtulla.

 35. Men då kunde man inte titta
  vad som fanns i bilarna.

 36. Det här var ett problem, men
  allmänheten rapporterade in sådant.

 37. Vi har rapporter från militärövningar
  som beskriver var de uppehöll sig.

 38. Detsamma gällde också diplomatbilar,
  och de var ganska fräcka.

 39. På 80-talet hade vi övning med ett
  signalspaningskompani i Skåne-

 40. -och skulle åka längre upp
  i Sverige till ett regemente.

 41. Förutom diverse besök från främmande
  makt som ville studera vad vi gjorde-

 42. -så möttes vi, när vi skulle åka upp,
  av en diplomatbil-

 43. -som öppet fotograferade allt vi
  gjorde. De har diplomatisk immunitet.

 44. De var så fräcka att de följde med
  ända upp till regementets grindar-

 45. -och fotograferade varenda bil.
  En väldigt fin redogörelse.

 46. Vi var rosenrasande,
  men kunde inget göra.

 47. Jag kommer tillbaka till detta att
  missbruka sin diplomatiska status-

 48. -när man bedriver
  underrättelseverksamhet.

 49. Ett annat fenomen på 80-talet
  var tavelförsäljarna-

 50. -som sålde fullständigt gräsliga
  skisser och tavlor.

 51. De gick runt i områden-

 52. -det var noga planerat var,
  och ringde på alla dörrar.

 53. Men de hade ett speciellt uppdrag att
  kartlägga var stridsflygarna bodde.

 54. De blev till slut lite lata, och
  när de gick in i ett radhusområde-

 55. -gick de bara till de radhus
  där det bodde stridsflygare.

 56. Här är procentsatserna: I Östersund
  fick 60 % av alla piloter besök.

 57. Luleå 21, Ljungbyhed 50 %...

 58. Ganska många har varit utsatta för
  detta, och ni förstår den press-

 59. -piloten och familjen måste känna när
  främmande makt kartlägger var de bor.

 60. Varför gör man det? Jo, vid en väpnad
  konflikt kommer sabotageförband hit.

 61. Om det är nåt motsidan inte gillar,
  så är det flyg, särskilt attackflyg.

 62. Inte heller signalspaningspersonal
  som tittar på eldledningsradar.

 63. Därför måste man försöka eliminera
  de personalkategorierna.

 64. Det var därför denna kartläggning
  skedde. Det var ganska obehagligt.

 65. Vad markerar procenten egentligen?

 66. Hur många stridsflygare på varje
  förband som blev kontaktade.

 67. I Östersund blev 60 % av alla piloter
  på flottiljen kontaktade.

 68. Det här är inte nytt.

 69. I början av 1900-talet fanns något
  som hette sågfilar. Det var ryssar-

 70. -som gick runt i Sverige
  och filade sågblad manuellt.

 71. Men man misstänkte snart att de inte
  bara var sådana som filade sågar-

 72. -för de rörde sig så pass konstigt
  och sökte upp kunderna.

 73. Man misstänkte kartläggning.

 74. Det var en väldigt animerad debatt
  i början av 1900-talet-

 75. -mellan August Strindberg
  och Sven Hedin-

 76. -som var oense om det var
  ryska spioner eller inte.

 77. Men man kan väl misstänka att det var
  någon form av kartläggning.

 78. Kartläggningen av vad vi gör
  och inte gör pågår även i dag.

 79. Nyligen kunde vi läsa i tidningarna-

 80. -hur man vid ett regemente hade
  observerat en flygflottilj-

 81. -där en person står precis
  utanför stängslet, helt lagligt.

 82. Då händer följande: Ett plan från ett
  annat land kör mot Sveriges gräns.

 83. Sverige skickar upp en rote
  som ska säga "hit men inte längre"-

 84. -och i värsta fall
  får de avvisa planet.

 85. Personen som står vid flygflottiljen
  ser när planen lyfter-

 86. -och noterar klockslaget i ett block.

 87. Sedan går han omkring utanför
  staketet tills planen landar igen.

 88. Han stod och klockade när planen
  lyfte, vilken tid det tog-

 89. -och när de var tillbaka. Det var ett
  sätt att testa vår beredskap.

 90. Och så har vi u-båtarna,
  och det kan man prata om länge.

 91. Jag har varit med om u-båtsjakter.
  Varför skulle säkerhetstjänsten-

 92. -vara med då? Jo, de bedrev
  underrättelseverksamhet i Sverige.

 93. U-båtar kan man också ha till att
  sätta i land eller hämta folk.

 94. Gärna spioner.

 95. Jag tyckte synd om marinen
  när pressen raljerade-

 96. -av okunnighet om att det skulle vara
  minkar eller sälar.

 97. Då ska ni veta att det är väldigt
  komplicerat att jaga u-båtar.

 98. Jag vet ett speciellt ärende
  där man hade stängt in-

 99. -främmande farkost i en vik
  med ett stort kraftigt u-båtsnät.

 100. Det slängdes ett antal sjunkbomber.

 101. Men det fanns inte någon verksamhet
  på botten. En dykare skickades ner-

 102. -som konstaterade att nätet hade
  rammats och flyttat sig tio meter.

 103. Det krävs ganska mycket kraft för att
  flytta ett sådant nät tio meter.

 104. Dessutom hade någon klippt ett hål
  med en bultsax i ena hörnet-

 105. -så att en farkost, titta på den med
  larvfötter, kunde rulla ut i frihet.

 106. Då blev man frustrerad, för det här
  kunde man ju inte prata om.

 107. Media raljerade om sälar och minkar,
  men varken sälar eller minkar-

 108. -kan flytta ett u-båtsnät tio meter
  och de kan inte hantera en bultsax.

 109. Det hände också andra saker på land,
  men det går jag inte in på här.

 110. Tveklöst hade vi u-båtar i Sverige.
  Nationaliteten kan diskuteras-

 111. -men jag går inte in på det.

 112. Vad vi också hade
  var de här spionerna som dök upp.

 113. Den som gjorde mest avtryck, efter
  Wennerström, var Stig Bergling.

 114. Det var märkligt, för när han började
  som polis 1958 på Östermalm-

 115. -så började en person som hette
  Tore Forsberg samtidigt.

 116. Han blev chef för kontraspionaget,
  och var med och såg till-

 117. -att Bergling avslöjades.

 118. Efter tio år hos polisen
  kom Bergling till SÄPO.

 119. Men han trivdes sådär med tillvaron
  och ville göra nåt annat.

 120. 1971 kom han till Försvarsstaben.

 121. Han skulle samverka mellan
  säkerhetsavdelningen där och SÄPO.

 122. Då höll man på att kartlägga ryska
  diplomaters aktivitet i Sverige.

 123. Bergling kände sig illa behandlad-

 124. -och det fanns lite groll
  mellan de här två myndigheterna.

 125. Men jag tycker
  att det är lite överdrivet.

 126. Men Bergling kände sig illa behandlad
  och beslöt att ta en pärm-

 127. -och kopiera, "save it for a rainy
  day" var den klassiska kommentaren.

 128. Den innehöll den s.k. FO-koden,
  en topphemlig förteckning-

 129. -över Sveriges försvarsanläggningar,
  kustartilleribefästningar-

 130. -och mobiliseringsförråd,
  och det var ju mumma för ryssarna.

 131. Så redan när han tog pärmen hade han
  bestämt sig för att bli spion.

 132. Man kan undra varför en människa
  förråder sitt land, men...

 133. Bergling hade svårt att sitta stilla,
  och tjänstgjorde i omgångar-

 134. -i olika FN-bataljoner.

 135. I Libanon 1973 träffade han en
  GRU-officer, Alexander Nikiforov.

 136. Denne tjänstgjorde på den legala
  GRU-residenturen-

 137. -på Sovjets ambassad i Beirut.

 138. Bergling frågade om Nikiforov
  var intresserad av pärmen.

 139. Det var han.

 140. I november 1973 bytte Bergling pass
  med en annan officer där nere-

 141. -och åkte hem, hämtade pärmen
  och sålde den till Nikiforov.

 142. Nu var han en spion
  och hade förrått sitt land.

 143. Bergling skulle få spionutbildning
  i öst.

 144. SÄPO:s personal
  fick inte resa i öststaterna.

 145. Han åkte krokiga vägar till Berlin-

 146. -och fick lära sig saker som man
  behöver kunna om man ska spionera.

 147. Bland annat hur man kommunicerar,
  som jag återkommer till.

 148. Sedan skulle Bergling granska ryska
  diplomater i underrättelsetjänst-

 149. -och varför de blev avslöjade,
  för att de skulle bli bättre-

 150. -på att dölja vad de gjorde.
  Det var vanligt med diplomater-

 151. -som bedrev underrättelseverksamhet
  fast de inte skulle göra sådant.

 152. När det uppdagades
  utvisades de från landet.

 153. När Bergling skulle kommunicera med
  GRU, så skickades radiomeddelanden-

 154. -på kortvåg till honom. Han satt med
  en vanlig transistorradio-

 155. -som hade ett kortvågsband.

 156. Han svarade med brev
  med osynlig skrift.

 157. I mars -76 hamnade Bergling
  på SÄPO:s spaningsexpedition.

 158. Han hade en unik inblick
  i pågående operationer.

 159. SÄPO började notera att dessa
  gick åt pipan en efter en-

 160. -när man försökte fånga folk
  som inte gjorde det de skulle.

 161. Man började misstänka
  att det fanns en mullvad på SÄPO.

 162. Det är rena mardrömmen,
  för om man ska utreda det-

 163. -vem ska man utse? Risken är
  att man utser själva spionen.

 164. Men SÄPO-ledningen valde två personer
  som fick ta itu med utredningen.

 165. Men en händelse gjorde att man snabbt
  började fokusera på Bergling.

 166. Han bad om semester och fick det.

 167. Han bad en kollega att få låna 3 000
  kr inför semestern. Det fick han.

 168. Men i stället för semester åkte han
  till sina uppdragsgivare i Berlin.

 169. Men när Bergling kom hem betalade han
  genast tillbaka pengarna.

 170. Men har man inte pengar inför
  semestern, så har man det inte sen.

 171. Man började ana att det kunde vara
  Bergling. SÄPO fick oväntad hjälp-

 172. -från MI6, ni vet där James Bond
  arbetat sedan 1953.

 173. Det är 60 år sedan, så han har nog
  fått två guldklockor.

 174. De hade en egen mullvad i KGB,
  Oleg Gordievskij.

 175. Han var en mycket tacksam avhoppare.

 176. Han hade av kontakter på GRU förstått
  att de hade en spion på SÄPO.

 177. Denna information gick via MI6
  till SÄPO.

 178. I mars 1979 står Bergling
  på Ben Gurion-flygplatsen.

 179. En tulltjänsteman kommer och säger
  att det är något fel med hans pass.

 180. Han börjar väl bli lite orolig.

 181. Han fick följa med genom diverse
  kulvertar under flygplatsen-

 182. -och kom fram till en plåtdörr som
  såg ut som dörren till ett soprum.

 183. Hon bultade på dörren.

 184. Dörren öppnades,
  och där inne fanns tre personer.

 185. En av dem sa att han kom från
  den israeliska säkerhetstjänsten.

 186. Han sa: "Vi skålar väl i vodka,
  som ni gör i Moskva?"

 187. Då blev Bergling riktigt stirrig.

 188. Sen åkte de till ett hotell,
  till en våning högt upp-

 189. -och den person som hade pratat
  med honom tog Berling till fönstret-

 190. -och sa: "Ibland ramlar turister ut,
  särskilt om de har druckit."

 191. Berling hade precis druckit vodka,
  så han hade alkohol i kroppen.

 192. De sa: "Du får en timme på dig att
  fundera på om du vill samarbeta."

 193. Bergling behövde en halvtimme på sig,
  och sa sen att han skulle samarbeta.

 194. SÄPO och israelerna var överens om
  att Bergling skulle få gripas-

 195. -och förhöras av israelerna. De ville
  veta om Bergling hade spionerat-

 196. -även på israeliska intressen.
  Sedan skulle han lämnas till Sverige.

 197. Redan när han satt på flyget
  på väg till Ben Gurion-flygplatsen-

 198. -kände han att nåt var fel.

 199. En person bredvid satt
  och läste en arabisk tidning.

 200. Men han höll den upp och ner,
  och Bergling kunde arabiska tecken-

 201. -och han fick en obehaglig känsla.

 202. Bergling kom efter många turer
  till Sverige, men inte nog med det.

 203. Av olika tragiska skäl
  lyckades Bergling fly.

 204. Han kom till slut till Moskva
  via Finland. Flykten var välplanerad.

 205. I Moskva var man väldigt misstänksam
  mot honom.

 206. Han förhördes i ett par månader.

 207. Sen fick han översättningsuppdrag.
  Han var frustrerad över tillvaron.

 208. Sedan fick han välja mellan att
  flytta till Alger eller Budapest.

 209. Han valde Budapest, men trivdes inte-

 210. -och han hade tagit med sig
  en kvinna som han hade gift sig med.

 211. Hon var frustrerad, för hon trodde
  att hon snart skulle komma tillbaka-

 212. -och träffa sina barn,
  men det gick inte.

 213. Efter olika turer kom Bergling
  tillbaka till Sverige 1994.

 214. Det var för att hustrun
  var väldigt akut sjuk, och hon dog-

 215. -och tragiskt nog var det
  på parets bröllopsdag.

 216. Så gick det med Bergling. I dag bor
  han på ett vårdhem här i Stockholm.

 217. Nyligen blev det rubriker då han hade
  ett soft air gun-

 218. -som han hade skjutit en vårdare
  i ansiktet med.

 219. Bergling sa att vårdaren
  hade huggit sig själv med en penna.

 220. Bergling har levt på lögner,
  så jag tror mer på vårdaren.

 221. Bergling lämnade ut uppgifter
  om befästningar och så vidare.

 222. Hade det blivit en konflikt-

 223. -med Sovjet, och de hade ju kunskapen
  om svenska befästningar-

 224. -då hade många tusen
  svenska soldater stupat.

 225. Vad fick Bergling för det här?
  Han tjänade totalt 67 000 kr-

 226. för sju års spioneri.
  9 500 kr per år.

 227. Det är en tragisk historia.
  Jag funderar återigen på-

 228. -vad som driver en människa att
  förråda sitt land på det här viset.

 229. Nu ska vi se vad som hände...

 230. Ett annat spionärende
  som dök upp samtidigt-

 231. -var Hans Melin.

 232. Under Bergling-utredningen
  fick SÄPO uppgifter som tydde på-

 233. -att det läckte information från
  polisen till irakiska ambassaden.

 234. En underrättelseofficer,
  Kamil Fanar-

 235. -var då en intressant person
  att studera.

 236. SÄPO konstaterade att han träffade en
  kriminalkommissarie, Hans Melin-

 237. -på hotell Sheraton. Det väckte
  förstås förvåning och bestörtning-

 238. -för nu skulle man börja spana
  på en person som man kände.

 239. De kände Melin kollegialt, och han
  hade varit lärare på Polisskolan.

 240. Även en annan irakisk
  underrättelseofficer var aktuell.

 241. När Melin greps i februari 1979
  blev det oväntad dramatik.

 242. Man visste att underrättelseofficeren
  Haidar och Melin-

 243. -fanns i en lägenhet på Sveavägen.

 244. Melin hade en extra,
  lite halvhemlig lägenhet där.

 245. SÄPO tänkte: "De får ha sitt möte,
  men när de öppnar dörren"-

 246. -"då stormar vi in."

 247. Men innan dess blev det ett väldigt
  liv i trapphuset-

 248. -för in stormade Stockholmspolisens
  piketstyrka med dragna vapen.

 249. Det uppstod milt uttryckt förvirring.
  Det visade sig att det var en granne-

 250. -som hade tittat i kikhålet och sett
  några herrar stå länge i porten-

 251. -och misstänkt ett inbrottsförsök.
  Därför ringde han Stockholmspolisen.

 252. Det blev några syrliga kommentarer
  från Stockholmspiketen, som gick.

 253. Men mötet mellan Melin och Haidar
  stördes inte av det.

 254. När dörren öppnades greps de.

 255. I Melins ficka hittades - och
  det här var ju bingo - 3 000 dollar.

 256. Haidar hade ett antal dokument
  med polisens hemligstämpel.

 257. I Haidars ficka fanns också
  av maximal otur det här brevet-

 258. -där Melin säger att han
  vill samarbeta med irakierna.

 259. Det var svårt att neka i det läget.

 260. Han hade lämnat ut en utredning
  om en irakier som hade sökt asyl-

 261. -meddelande från Rikspolisstyrelsen
  om en kapare och flygkapningar.

 262. Han hade lämnat Rikspolisstyrelsens
  hemliga terroristlista-

 263. -samt några rapportöversikter
  från UD.

 264. Men dessutom hade Melin fått kontakt
  med KGB och lämnat uppgifter dit.

 265. Det handlade om sovjetmedborgare
  och SÄPO:s interna telefonkatalog.

 266. Det var inte så uppskattat.

 267. Melin fick fängelse.

 268. Men KGB gav inte upp, utan fortsatte
  bearbeta en kriminalinspektör-

 269. -som jobbade nära Melin, men det
  avslöjades på ett tidigt stadium.

 270. KGB-mannen, som kom från ambassaden,
  blev utvisad ur Sverige.

 271. Det blev även de irakiska
  underrättelseofficerarna.

 272. Melin fick fyra års fängelse. Hans
  förklaring påminde om Wennerströms.

 273. Wennerström sa när han greps att han
  skulle verka för världsfreden.

 274. Melin sa att han ville ha goda
  förbindelser mellan Sverige och Irak.

 275. Det är svårt att följa resonemanget.

 276. Ett annat ärende som väckte...
  Nu ska vi se...

 277. Så! Det var spionen Ströberg.

 278. En fredag, den 22 april 1983,
  står en taxichaufför-

 279. -utanför Centralstationen
  i Stockholm och väntar på en körning.

 280. Då kommer det fram en person och
  säger: "Kan du ta en körning"-

 281. -"utan att jag följer med?"
  "Ja" säger chauffören.

 282. "Jag har letat efter Friggagatan
  men nu måste det här kuvertet dit."

 283. "Jag hinner inte åka själv."
  Det ska till det polska konsulatet.

 284. De kom överens om ett pris. "Ge mig
  30 kr så kör jag dit" sa chauffören.

 285. "Du får 40", sa mannen.

 286. Så börjar en märklig spionaffär.
  Överstelöjtnanten Bertil Ströberg-

 287. -dömdes mot sitt nekande till
  sex års fängelse för grovt spioneri.

 288. Ströberg var överstelöjtnant och chef
  vid flygstabens sambandsavdelning.

 289. Han hade information om hela det
  militära kommunikationssystemet.

 290. Namnet Sven Roland Larsson
  var mycket i fokus.

 291. Ströberg påstår sig ha avvärjt
  en attack när Sven Roland Larsson-

 292. -skulle ha blivit överfallen
  och att de då höll kontakten efteråt-

 293. -då Larsson ville visa tacksamhet.

 294. Men Sven Roland Larsson var också den
  som hade gått till polska ambassaden-

 295. -och sagt: "Om jag får 25 000 kr
  ska ni få en massa uppgifter av mig."

 296. Sven Roland Larsson hittades aldrig-

 297. -och Ströberg dömdes mot sitt nekande
  till fängelse.

 298. Han greps 1983 på huvudpostkontoret
  borta på Vasagatan-

 299. -när han skulle hämta ut
  ett poste restante-kuvert-

 300. -adresserat till Sven Roland Larsson.

 301. Ströberg nekade in i det sista.

 302. Han avled förra året och hävdade
  hela tiden att han var oskyldig.

 303. Det var lite bus
  på svenskt territorium...

 304. Så där.

 305. Jag talade om vad man gör
  på ambassader och inte.

 306. Inom Sovjet visste man att
  ambassadernas underrättelseinsamling-

 307. -var oerhört viktig och utgjorde
  merparten av informationen man fick.

 308. På ambassaderna fanns det man kallade
  för legal residentur.

 309. Det var en underrättelseorganisation,
  man bedrev underrättelseverksamhet.

 310. Här står vilken sorts uppdrag man
  utförde bakom diplomatisk täckmantel.

 311. De kunde inte straffas. Däremot
  spioner som hade värvats i landet-

 312. -de råkade illa ut direkt
  och kunde få långa fängelsestraff.

 313. Men personalen på ambassaden gömde
  sig bakom diplomatisk täckmantel-

 314. -och bedrev omfattande verksamhet.

 315. De bedrev operativa uppdrag och stöd
  till egna agenter och illegalister.

 316. Vad är illegalist? Det finns s.k.
  legal residentur, på ambassaden-

 317. -och chefen var en legal resident,
  han hade ofta överstes grad.

 318. På ambassaden har han täckbefattning
  som förste ambassadsekreterare.

 319. Deras underrättelseverksamhet
  och övriga ambassadens verksamhet-

 320. -där var det inte alltid klockrena
  kontakter mellan de två grupperna.

 321. Om nu Sverige skulle hamna i ett krig
  så förklarar man för ambassaden-

 322. -dvs. Sovjet, i det här fallet, att
  de får tömma ambassaden och åka hem.

 323. Då har de ingen möjlighet
  att hämta in underrättelse.

 324. Då används
  de illegala residenturerna.

 325. Det är väldigt välutbildade spioner
  med många års utbildning-

 326. -som bor i landet under falsk
  identitet, har byggt upp en tillvaro-

 327. -som vem som helst.

 328. När signalen kommer ska de börja
  arbeta med underrättelseverksamhet.

 329. Illegalisterna hade lång utbildning,
  från tre år ända upp till sju år.

 330. Det berodde på att de skulle lära sig
  ett främmande språk flytande.

 331. De hade en stulen identitet. Det
  kunde vara en försvunnen person-

 332. -exv. personer som hade försvunnit
  för tolv, tretton år sedan.

 333. De har utgått från den identiteten
  och byggt upp en levnadsbeskrivning-

 334. -och det är ett
  väldigt omfattande arbete.

 335. Sedan ska illegalisten läsa in
  beskrivningen så att den håller-

 336. -när han är i landet och jobbar.

 337. Därefter har man en procedur innan
  illegalisten åker ut på uppdrag.

 338. Han träffar sin närmsta handledare,
  och så ytterligare en chef-

 339. -och så skålar man i konjak,
  och så ger han sig i väg, helt ensam.

 340. Då hade han sin falska identitet,
  och förfalskade papper-

 341. -men innan dess har han drillats i
  hur det är att bo i landet.

 342. Ambassadens underrättelsefolk
  upplyste om triviala saker som-

 343. -hur funkar en tvättinrättning,
  hur ser en vanlig räkning ut...

 344. Det dagliga praktiska...
  Om vi skulle hamna i Sovjet-

 345. -även om man pratar ryska så skulle
  det finnas praktiska problem.

 346. Man får inte verka bortkommen.

 347. De kom till landet, och hade till
  uppgift att etablera sig-

 348. -och försöka vara självförsörjande.

 349. Man kunde ge honom ekonomiskt stöd,
  och då via den legala residenturen.

 350. Man gick ut till en terrängbrevlåda
  och gömde en summa pengar.

 351. Men det där var ju ett riskmoment.
  Det kan iakttas.

 352. Men när han hade etablerat sig
  i landet-

 353. -och varit där ett par år,
  så kom uppdraget: Sök medborgarskap.

 354. Så söker han medborgarskap. Och när
  illegalisten hade fått medborgarskap-

 355. -och nu hade äkta papper på
  att han var exv. finsk medborgare-

 356. -så kom nästa uppdrag: Du ska
  flytta till mållandet, Sverige.

 357. Det första kallar man då
  för transiteringsland-

 358. -och sedan går han över
  till mållandet.

 359. De visste inte alltid
  vilket mållandet var.

 360. De skulle lära sig ett språk och att
  vara där och flytta till mållandet.

 361. De skulle vara vanliga medborgare.
  Det finns tre typer av illegalister.

 362. Det fanns de som gjorde operativa
  uppdrag även i fred.

 363. Det var riskfyllt, för det här
  skulle ju vara en reservfunktion.

 364. Det fanns även de som inte gjorde
  nåt, de var vilande illegalister.

 365. Och så fanns de som kunde åka ut
  på kortare uppdrag, under en månad.

 366. De var alla stationerade i Moskva.

 367. I USA, under McCarthy-eran
  på 40-talet, så var det stor skräck-

 368. -för kommunister och ryska spioner.

 369. När man där förstod att det fanns
  sovande agenter, s.k. sleepers-

 370. -så blev det panik. Det var en väldig
  skräck för just kommunister-

 371. -men på östsidan var det ännu värre.

 372. I Sovjet, med Stalin,
  som hade klart paranoida drag-

 373. -han rensade bort alla
  som han inte litade på.

 374. Det var många lediga tjänster
  i underrättelse- och säkerhetstjänst.

 375. Det blev problem,
  de tappade kompetens till och från.

 376. Hur kommunicerar spioner?
  Ja, det finns en rad olika metoder.

 377. Terrängbrevlådor eller
  dead letter boxes, DLB-

 378. -det kan vara en stubbe på Djurgården
  eller en annan förrekad plats-

 379. -där man lägger nåt,
  och så hämtas det av nån annan.

 380. De möts aldrig vid brevlådan.
  Men det finns ett riskmoment-

 381. -om kontraspionaget
  spanar på en av personerna.

 382. Det finns också levande brevlådor.
  Jag har kanske nåt i mikrofilm-

 383. -som jag lägger i en tvättsäck
  och lämnar in på en tvättinrättning-

 384. -där just den tvättsäcken tas om hand
  och hamnar nån annanstans.

 385. Radio:
  Man har enkelriktade sändningar.

 386. Radiokommunikation med spioner
  började under första världskriget.

 387. Trafiken var dubbelriktad, men sedan
  lär man sig att pejla in sändningar-

 388. -så man förstod att man bara kunde ha
  enkelriktad trafik till spionerna.

 389. Om spionen börjar sända,
  så kan man pejla in var han är.

 390. Men spioner kan sända, med s.k.
  snabbsändare som aktiveras i krig.

 391. Vad är snabbsändare? Ni har hört
  morsesignaler med olika långa tut.

 392. Man kan komprimera det så att hela
  telegrammet förs över på en gång.

 393. Det var en lustig händelse
  i Malmö på 1960-talet.

 394. Vi hade ju orkan i Sverige -68.
  En ryslig massa träd blåste omkull.

 395. I en park i Skåne rasade ett stort
  träd, och under rotvältan-

 396. -hittades en snabbsändare
  från öststaterna.

 397. Man får förutsätta
  att det finns fler sådana nergrävda.

 398. Brev med osynligt bläck. Som sagt,
  Bergling använde osynligt bläck.

 399. Det är ganska harmlöst.

 400. Men mikropunkter är nog ovanligt.

 401. Det är mycket meck om man ska krympa
  informationen till en mikropunkt.

 402. Ni med linser i ögat vet
  hur svårt det är att hitta en lins-

 403. -och den är ändå betydligt större
  än en liten punkt.

 404. Personliga möten är alltid en risk.
  Man kunde ha det, i tredje land.

 405. Men man undvek det.
  Vid personliga möten-

 406. -var det alltid uppdragsgivaren
  som bestämde när man skulle ha möte.

 407. Spionen, illegalisten,
  fick inte bestämma det själv.

 408. Fysiska signaler, då? Jo, det är
  ett kritstreck på en anslagstavla-

 409. -ett häftstift på muggen på Berns,
  släppa ett apelsinskal i en tunnel...

 410. En illegalist visade just på så sätt
  att han hade tagit emot ett telegram.

 411. När han tog emot det, och hade
  dechiffrerat det, det är omständigt-

 412. -så skulle han på en viss tidpunkt
  släppa ett bananskal i en tunnel.

 413. Det var kvittensen.

 414. Men då måste ju någon
  komma och kolla kvittensen.

 415. Vet man vilka som jobbar med
  underrättelse på en ambassad-

 416. -så är det intressant att se deras
  rörelsemönster. Ett delikat pussel-

 417. -men det är intressant att vi vet
  att nån måste kolla kvittensen.

 418. I dag har vi Internet.
  2010 greps tio illegalister i USA.

 419. Man grep tio ryska illegalister.

 420. Jag trodde först att det var ett
  skämt, men det var det inte.

 421. Men Internet kan stängas ner. Ska
  man ha en backup i kommunikationen-

 422. -så är det kortvåg. Det där med
  illegalisterna tystades ner-

 423. -för man jobbar hårt
  med avspänning mellan öst och väst.

 424. Kort innan hade Putin och Obama ätit
  pommes frites från samma tallrik.

 425. Då ville man inte förstöra det
  man hade uppnått genom det.

 426. Det här skyfflades undan snabbt,
  och det blev inga stora rubriker.

 427. Året efter greps en illegalist
  från öststaterna i Tyskland-

 428. -men det skrevs inte mycket om det.

 429. Över till agentradio.

 430. Kommunikation
  är ju A och O för spionen.

 431. Om han ska sända eller kommunicera,
  så är han ju exponerad, tar en risk.

 432. Samtidigt är den information han har
  färskvara.

 433. I tidernas begynnelse hade spionen
  kanske en liten resväska-

 434. -och så riggade han upp det
  i nån lada.

 435. Och så satt han med telegrafnyckel
  och sände, eller pratade i telefon.

 436. Det var klartext från början, men man
  kom på att man måste kryptera det.

 437. Då tar det tid och det kan knäckas.

 438. Utvecklingen gick framåt, och
  man kom fram till blankettchiffret.

 439. Det ska vara säkert om det
  används rätt. Men det är komplicerat.

 440. Men spionen sände inte tillbaka
  radiosignaler i fredstid.

 441. Det finns snabbsändningar
  som har gått i väg i fredstid-

 442. -men det får man nog se mer
  som testfunktioner.

 443. När spionen ska lyssna, så har han en
  vanlig transistorradio-

 444. -som en som ni har på köksbordet,
  en vanlig enkel kortvågsradio.

 445. Han ska ställa in frekvensen
  och har ett papper med den.

 446. Sedan ska han
  börja ta emot signalerna.

 447. Han lyssnar och hör en signal.
  Jag tänkte spela upp några exempel-

 448. -men av olika skäl
  går inte det i dag.

 449. Han ställer in rätt frekvens.

 450. Förr i tiden, innan man hade digital
  visning på radioapparaten-

 451. -så var skalorna grova. Hur skulle
  man veta att man hade hittat rätt?

 452. Jo, man började spela musik.
  Man kan höra nån ungersk vild låt-

 453. -allt möjligt konstigt, och då lär
  sig spionen att leta efter den.

 454. Frekvenserna ändras beroende på tid
  på dygnet, varifrån man sänder-

 455. -och årstid osv.

 456. Han letar rätt på frekvensen,
  lyssnar på melodin och ställer in-

 457. -så att radion låter perfekt,
  och då vet han att det låter bra.

 458. Det kunde vara telefonisändningar,
  någon läser upp siffergrupper-

 459. -eller telegrafisändningar
  eller olika tonsändningar.

 460. Tar vi då...
  Vi ska se så att det funkar.

 461. Här är några typer på mottagare.
  Det är vanliga, enkla mottagare.

 462. En illegalist som hette Herrman
  hade apparaten nere till höger.

 463. De kostar några hundralappar
  i en affär.

 464. Bergling satt vid sitt köksbord,
  ställde in radion-

 465. -och hörde en röst som började läsa.

 466. Hur kunde det låta, då? Jo, det kunde
  vara femställiga siffergrupper-

 467. -man läste varje siffergrupp
  två gånger. Det kunde låta så här:

 468. Dva, cetiri, sjest, pjat, nul.

 469. Dva, cetiri, sjest, pjat, nul.

 470. Siem, vosiem, dievitj, tri, dva osv.
  Det går alltså ganska långsamt.

 471. Får man ett telegram med 120 grupper,
  och varje grupp läses två gånger-

 472. -det tar en himla tid att skriva ner
  det, och det återkommer jag till.

 473. Illegalisten Rudolph Herrman. Det här
  är de enda bilder som finns på honom.

 474. Han lever i dag under en ny identitet
  nånstans i världen.

 475. Han rekryterades i Tjeckoslovakien av
  den tjeckiska säkerhetstjänsten, STB.

 476. Han kallades till inrikesministeriet
  och trodde att det var nåt otäckt.

 477. De har respekt för myndigheter.

 478. Han tillfrågades om han ville jobba
  för sitt land. Det ville han.

 479. Men det var KGB-folk med också.
  Till slut frågade han-

 480. -om det var Tjeckoslovakien han
  jobbar för, eller KGB, och fick svar.

 481. Han tilldelades en hustru,
  och KGB hade valt en argentinska.

 482. Det är nog svårt
  att hitta en livspartner ändå-

 483. -men de sa att argentinskan
  var pålitlig och aldrig sa nej.

 484. Argentina var ju inte direkt
  vänstervridet-

 485. -rätt många nazister bodde ju där,
  så det var nog mer åt höger.

 486. Men han hade träffat en kvinna på ett
  bibliotek och tycke hade uppstått.

 487. Men KGB var smidiga, de utredde henne
  och utbildade henne till illegalist.

 488. De blev genast ett illegalistpar.
  Han fick göra testuppdrag.

 489. Han kunde få en identitet och åka
  till nåt land med ett enkelt uppdrag-

 490. -och öva på
  att leva med olika identiteter.

 491. Det är psykiskt påfrestande
  att leva med falsk identitet.

 492. På 60-talet tänkte KGB lägga ner
  det här med illegalister.

 493. Det var ju en omfattande och dyr
  utbildning, och man har ju inte-

 494. -en skolklass med 24 illegalister
  som kan ha klassfest.

 495. Var och en utbildas individuellt,
  så det går åt mycket logistik.

 496. Vissa utlandsstationerade
  började få smått paranoida drag.

 497. De kunde tänka: "Så låg ju inte
  tandborsten! Har nån varit här?"

 498. "Är lägenheten buggad?"

 499. Det fanns också illegalister som fick
  problem med sprit och tabletter.

 500. De klarade inte pressen.

 501. Men man insåg att de har ett värde.
  Slår man igen legala residenturer-

 502. -så måste man ha illegalister. De
  fick vara kvar som en personalreserv.

 503. Deras status ökade gradvis igen.

 504. När ryssarna bråkade i Afghanistan
  för ett antal decennier sedan-

 505. -så visade de vad de gick för.
  Illegalisterna gjorde ett kanonjobb.

 506. Den här Herrman som jag nämnde,
  honom hade man spanat på.

 507. Enkelt uttryckt så började man
  med gärningsmannaprofiler.

 508. Man hade lite tur och hittade en
  person som tömde en terrängbrevlåda.

 509. Man följde den personen som senare
  fyllde på samma terrängbrevlåda.

 510. Man låg och spanade. Så kom Herrman,
  som snabbt kunde identifieras.

 511. Man grep honom på hans garageuppfart.
  Det kom upp en svart van-

 512. -och man slet in honom, som på film.

 513. De åkte till ett hotellrum, där man
  hade monterat upp en kortvågsradio.

 514. Då blev han ganska skakad när han
  hörde att de lyssnade på-

 515. -samma typ av sändning
  som han satt och tog emot.

 516. De sa: "Vi har följt
  alla dina sändningar."

 517. Han fick den klassiska frågan:
  "Vill du samarbeta"-

 518. -"eller ska det bli den hårda vägen?"
  Han ville samarbeta.

 519. Han var rätt sur på KGB,
  för han hade fått konstiga uppdrag-

 520. -där man riskerade hans identitet,
  saker som att bombhota NASA.

 521. Det var så att hans handledare
  kunde hur man driver spioner-

 522. -men de som satt ovanför visste inget
  om hur det fungerar på fältet.

 523. Så han var irriterad på KGB.

 524. När man sedan tog kontakt
  med hans hustru, så bröt hon ihop.

 525. Hon hade precis fått i uppdrag
  att åka till ett annat land-

 526. -och hämta ett nytt schema för då de
  skulle ta emot telegrafisändningar.

 527. Hon lovade att sköta det,
  och åkte i väg-

 528. -men hon förstörde schemat
  innan hon kom tillbaka.

 529. Men sedan rättade hon in sig i ledet,
  man valde att samarbeta.

 530. Man tankade honom på information
  och gav honom en ny identitet.

 531. Det blev ett familjeföretag.
  De fick två söner, och den äldste-

 532. -fick en fråga av pappan, som hade
  gett sken av att vara nazistisk-

 533. -men så sa han att han var officer
  i underrättelsetjänsten.

 534. Sonen sa att han hade förstått det.

 535. Pappan frågade: "Vill du hjälpa mig
  att jobba för socialismen?"

 536. Det ville sonen. Men vad som hände
  med sonen är en annan historia.

 537. Jag nämnde tidigare blankettchiffret.
  Ni hörde mig läsa upp siffergrupper.

 538. Det går långsamt. Låt säga att man
  får ett telegram på 120-150 grupper.

 539. Det ska skrivas ner två gånger.
  Man ska skriva snyggt också-

 540. -för sedan river man av blanketten
  Den här kommer från KGB:s arkiv.

 541. De öppnade sina arkiv men stängde
  dem sedan. GRU öppnade aldrig sina.

 542. Han ska fylla i siffrorna under,
  med ganska många tecken.

 543. Och så tänker man att kontraspionaget
  kanske kommer och knackar på dörren.

 544. Sedan ska man göra en matteoperation
  med varje tecken.

 545. Då får man en tredje rad med siffror,
  så det blir många siffror.

 546. Man har ett dokument som gör att man
  kan göra om det till klartext.

 547. Sedan när han har läst meddelandet,
  så förstår han. Det tar lång tid.

 548. Herrman var så irriterad på ryssarna
  för de skickade telegram som:

 549. "Grattis, införandet av socialismen
  i DDR firar jubileum." Ointressant.

 550. Och det skulle han lägga tid på
  och i värsta fall riskera-

 551. -att någon kom in och såg vad han
  höll på med när han satt där.

 552. Agenter. Vad gjordes
  i säkerhetstjänsten-

 553. -för att förebygga att spioner
  värvades? Jag kan säga drastiskt-

 554. -att det finns ett register
  över tänkbara spioner i Sverige.

 555. Vi har skyddsklassning i Sverige.
  Det är personer-

 556. -med viktig information som kan vara
  av intresse för främmande makt.

 557. Registret innehåller personer som
  motsidan kan tänkas vilja värva.

 558. Man insåg för det första
  att det blev inflation i-

 559. -vem som skulle ha den högsta
  och näst högsta klassen.

 560. Men man utbildade alla skyddsklassade
  personer, och säkerhetschefer.

 561. Kontraspionagechefen Tore Forsberg
  var med och grundade föreningen.

 562. Han har åkt runt mycket och föreläst
  för säkerhetschefer-

 563. -om hur man agerar
  om någon blir kontaktad.

 564. Man får en fjäder i hatten om man
  griper en spion. Men nu sa man:

 565. "Om något är på gång, så väntar
  vi inte tills vi kan gripa personen"-

 566. -"utan försöker vända om personen
  så att han kan bli dubbelagent."

 567. Vi säger till personen:
  "Vi vet vad du håller på med"-

 568. -"men du kan jobba för oss i stället,
  så busar vi med motståndaren."

 569. Det var den ena biten. Det andra
  var att ställa till problem-

 570. -för de legala residenturerna
  som fanns på östambassader.

 571. Om någon blev utvisad
  för att ha brutit-

 572. -mot deras diplomatiska status,
  dvs. spionerat-

 573. -så hamnade de på en annan ambassad
  och fortsatte busa i stället.

 574. Men då bestämde västländerna
  att en sådan person-

 575. -inte fick komma till nåt annat land.

 576. Underrättelser från ambassaderna
  var de viktigaste för ryssarna-

 577. -så det här blev ett enormt avbräck.

 578. Man försvårade för dem,
  och hoppades att illegalisterna-

 579. -skulle börja aktivera sig, för man
  behövde ju underrättelsedelen.

 580. Så det var taktiken. Omvänd dem som
  håller på att hamna i trångmål-

 581. -och hindra de utvisade från att
  fortsätta spionera i ett annat land.

 582. Man vet också att de som jobbade på
  ambassaderna hade ett pensum-

 583. -att värva två personer i mållandet
  under sin utlandsstationering.

 584. Annars fick de ingen
  utlandskommendering. När då vissa-

 585. -fick fortsatt utlandskommendering
  var det ju inte bra.

 586. Hur värvar man agenter? Det är nån
  som har en informationspotential.

 587. Personer med en skyddsklassad tjänst,
  t.ex., och så närmar man sig dem.

 588. Och de försöker aldrig värva nån om
  de inte är rätt säkra på att lyckas.

 589. De appelerar till olika svagheter
  och böjelser man har.

 590. Tore Forsberg pratade
  om de tre värvningsfaserna.

 591. Vodka-, whisky- och konjaksfasen.

 592. Han sa att när man närmar sig en
  person, så lämnar man en present.

 593. När det är män är det ofta sprit,
  och då blev det vodka.

 594. Man bygger upp en kontakt, en vänskap
  med personen, och då blir det whisky.

 595. Har man sedan lyckats värva en
  person, då är det konjak-

 596. -och han sa att om nån är i
  konjaksfasen, så är det fara å färde.

 597. Avslutningsvis ska jag visa
  en klassisk bild som har bäring-

 598. -på det jag har berättat,
  och allt vi har pratat om.

 599. Jag vill tacka för uppmärksamheten.

 600. Textning: Anna Fotso Lundberg
  www.broadcasttext.com

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Hur jobbade agenter och spioner?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Under 80-talet var det mycket aktivitet som gjorde att man misstänkte att andra länder var här och spionerade. Människor som gick runt och knackade dörr för att sälja tavlor - var de spioner och jobbade med kartläggning? Inspelat i april 2013. Arrangör: Sveriges öga och öra.

Ämnen:
Historia > Efter ca 1900 > Andra världskriget
Ämnesord:
Andra världskriget 1939-1945, Militärväsen, Spioner, Underrättelseverksamhet
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Hemliga agenter under andra världskriget

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemliga agenter under andra världskriget

UR Samtiden - Hemliga agenter under andra världskriget

Johan Thorén fick ofta höra sin farfars historier som nattsagor. Det var påhittade historier, enligt farfadern, men när Johan blev äldre förstod han att de var sanna. De handlade om hans farfar Ragnar Thorén som tillsammans med sin bror Torgil Thorén var hörnpelare i den svenska underrättelsetjänsten.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemliga agenter under andra världskriget

Hur jobbade agenter och spioner?

Under 80-talet var det mycket aktivitet som gjorde att man misstänkte att andra länder var här och spionerade. Människor som gick runt och knackade dörr för att sälja tavlor - var de spioner och jobbade med kartläggning?

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemliga agenter under andra världskriget

Vad berättade de nedskjutna sovjetiska flygarna?

Flygarna som blev nedskjutna under vinterkriget blev ofta förhörda av rysktalande personer. Att få tag på fiendens flygare var värdefullt. Vad kunde de berätta och på vilket sätt kunde det hjälpa Finland? Krigshistorikern Carl-Fredrik Geust har gått igenom varje dokument och material som finns att få tag i.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm Literature 2014

Historiska karaktärer och fiktion

Samtal mellan den mexikanamerikanska författaren Álvaro Enrigue och den svenska litteraturforskaren Carina Burman. Den historiska konstnären Caravaggio figurerar i Enrigues senaste roman som handlar om en tennismatch som ägde rum för flera hundra år sedan. Samtalet rör sig kring skrivande om historiska karaktärer och att göra fiktion av historiska fakta. Vad händer om läsaren tror att det skrivna verkligen har hänt? Inspelat den 26 oktober 2014 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Stockholms litteraturfestival.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - historia

Uppfinningen Sverige

Vad innebär det att vara svensk? Om tre diktare som var med och skapade idén om en svensk identitet under 1800-talet.

Fråga oss