Titta

UR Samtiden - Chick lit och odöda

UR Samtiden - Chick lit och odöda

Om UR Samtiden - Chick lit och odöda

Chick lit, böcker om kvinnor i 30-årsåldern, ses det ofta ner på i finkulturella sammanhang. Men det är böcker som bör tas på stort allvar, menar en rad forskare som talar på Linnéuniversitetet på seminariet Populärlitteraturens dag. Många av böckerna kan istället ses som rådgivningslitteratur som tar unga kvinnor på allvar, och som ibland går längre i sjukdomsbeskrivningar än annan samtida litteratur. Böcker om odöda, där kvinnorna är allt annat än svars- och försvarslösa, är en annan växande genre som lyfts fram. Seminariet arrangerades av Institutionen för film och litteratur vid Linnéuniversitet i Växjö och spelades in i april 2013. Moderator var litteraturforskaren Maria Nilson.

Till första programmet

UR Samtiden - Chick lit och odöda: Chick lit som självhjälp och rådgivningDela
 1. "Chick lit
  kan ge dålig kroppsuppfattning"-

 2. -var rubriken i Svenska Dagbladet
  nyligen.

 3. Forskare varnar för att chick lit kan
  ge kvinnor dålig kroppsuppfattning.

 4. 150 kvinnor hade svarat på frågor
  om chick lit-

 5. -och hur skildringen av hjältinnan
  påverkade deras egen självkänsla.

 6. Motsvarande undersökningar om hur män
  påverkas av manliga actionhjältar-

 7. -i filmer och romaner
  känner jag inte till.

 8. Man undrar vilken kroppsuppfattning
  Rambo och andra förmedlar-

 9. -och vilken inverkan den har
  på deras fans.

 10. Resultatet är typiskt för
  hur kvinnligt kodade genrer-

 11. -som romantik och chick lit
  alltid har en negativ påverkan-

 12. -och hur den kvinnliga publiken anses
  vara extremt mottaglig för sådant.

 13. Så har det varit ända sedan romanens
  genombrott på 1700-talet.

 14. Vad gäller chick lit
  om den urbana yrkeskvinnan runt 30-

 15. -har den anklagats för att uppmuntra
  till ohejdad lyxkonsumtion-

 16. -och orealistiska föreställningar om
  romantik och glamour-

 17. -och dess betydelse
  för kvinnors lycka.

 18. Sophie Kinsellas shopaholic-serie-

 19. -handlar om den oförbätterliga
  shopparen Becky-

 20. -som ständigt spenderar
  långt över sina tillgångar.

 21. Det kan vid en ytlig läsning spä på
  den här kritiken.

 22. Men även den här typen av chic lit
  döljer ett annat budskap.

 23. Den skildrar ironiskt det som den
  på ytan verkar förespråka.

 24. Många chick lit-romaner
  är en sorts bildningsromaner-

 25. -eller moderna rådgivningsromaner.

 26. Berättelserna börjar
  där Askungen-sagan slutar.

 27. De inleds med att hjältinnan dumpas
  av den hon trodde var drömprinsen-

 28. -och sedan skildras hur hon
  hamnar i existentiell kris-

 29. -och till slut lyckas ta sig
  ur krisen, omvärdera sin tillvaro-

 30. -och börja ett nytt, lyckligare
  och mer framgångsrikt liv.

 31. Ett liv med stärkt självkänsla.

 32. En tidig storsäljare inom genren,
  Marian Keyes roman "Vattenmelonen"-

 33. -är ett typiskt exempel.
  Claire överges på förlossningsbordet-

 34. -när hon föder makens
  och hennes dotter.

 35. Bridget Jones, i "Bridget Jones
  dagbok" kämpar med viktproblem-

 36. -och försätter sig
  i pinsamma situationer.

 37. Marian Keyes svenska motsvarighet
  Kajsa Ingemarsson-

 38. -skriver också om sådant.

 39. Hennes "Små citroner gula",
  som nu har blivit film-

 40. -inleds med att Agnes
  utsätts för ett sexuellt övergrepp-

 41. -av sin arbetsgivare,
  på arbetsplatsen, under arbetstid.

 42. Eftersom hon gör motstånd blir hon
  avskedad från restaurangen-

 43. -och när hon några timmar senare
  ringer sin sambo-

 44. -visar det sig att precis har lämnat
  henne för en bystig blondin.

 45. Precis som för Keyes Claire
  leder separationen och misslyckandet-

 46. -till att hon hamnar i kris.

 47. Det blir inte lika drastiskt
  för Agnes-

 48. -för Keyes Claire isolerar sig i
  flera månader hemma hos föräldrarna-

 49. -under sin depression.

 50. Men också för Ingemarssons Agnes-

 51. -leder det misslyckade
  kärleksförhållandet-

 52. -och övergreppet och arbetslösheten
  till att hon omvärderar-

 53. -både sig själv och sin omgivning.

 54. Som chick lit- och romantikhjältinnor
  brukar-

 55. -måste Agnes brytas ner och krossas
  för att sedan resa sig-

 56. -bygga upp en ny identitet
  och en starkare självkänsla-

 57. -för att kunna påbörja
  ett lyckligare liv.

 58. Utmärkande för chick lit
  är att romanerna inledningsvis-

 59. -skildrar hur hjältinnans
  verklighetsbild-

 60. -inte stämmer med den värld
  hon lever i-

 61. -samt genrens ironiska skildring
  av diskrepansen-

 62. -mellan mediernas idealiserade
  drömvärld och kändisreportage-

 63. -och den moderna, yrkesarbetande
  kvinnans vardagstillvaro.

 64. Chick lit-hjältinnan
  är en modern Madame Bovary-

 65. -som ofta har försett sig på reklam
  och mediernas glittriga kändisliv-

 66. -samtidigt som hon påminns om att hon
  lever i en krassare verklighet.

 67. Precis som för Emma Bovary
  resulterar de orealistiska idealen-

 68. -i en förvanskad självbild
  vilket leder till-

 69. -både sociala och personliga problem,
  i alla fall till en början.

 70. I Sophie Kinsella
  "En shopaholics bekännelser"-

 71. -köper Becky dagligen Finacial Times
  för att se ut-

 72. -som en professionell ekonomisk
  konsult fast vi vet-

 73. -att hennes ekonomi är en katastrof
  med enorma kreditkortsskulder.

 74. I Martina Haags "Underbar och älskad
  av alla" har skådespelerskan Bella-

 75. -en överdrivet positiv uppfattning
  om sin egen förmåga. Hon hävdar:

 76. "Det är som om det liv jag lever inte
  är det liv jag är ämnad att leva."

 77. "Jag har kapacitet
  till ett innehållsrikare liv."

 78. För att få till stånd
  detta bättre liv skyr hon inga medel.

 79. Hon söker jobb med förfalskad cv,
  sätter upp meriter som hon inte har.

 80. Hon får en roll på Dramaten-

 81. -för att hon påstår sig vara
  utbildad akrobat.

 82. Hon försöker dölja att så inte
  är fallet-

 83. -och inbillar sig att hon
  på ett par dagar kan bli akrobat.

 84. Hon blir naturligtvis avslöjad
  och får därmed sparken.

 85. Det är inte alltid som hjältinnorna
  har den här överdrivet positiva-

 86. -uppfattningen om sig själva. Ofta
  utmärks de av bristande självkänsla.

 87. Någon typ av mindervärdeskomplex.

 88. I Keyes "En oväntad semester"
  inser läsaren snart att Rachel-

 89. -har en förvanskad kroppsuppfattning
  när hon ser sig som kraftig.

 90. När folk hävdar att hon
  har blivit så smal-

 91. -ser hon det som ett dåligt skämt.

 92. Läsaren inser snart
  att det är omgivningen som har rätt.

 93. Hon hamnar på sjukhus-

 94. -och vårdpersonalen är bekymrade
  över hennes undervikt.

 95. När hjältinnorna inser att de
  har en oriktig självbild-

 96. -bryter deras liv samman.

 97. En del chick lit-romaner är utformade
  som skönlitterära patografier.

 98. Alltså litterära berättelser, eller
  fiktiva självbiografiska berättelser-

 99. -som skildrar huvudpersonens
  upplevelse som sjuk eller patient.

 100. Keyes romaner "En oväntad semester"
  och "Är det någon där?" innehåller-

 101. -några av de mest genomförda
  sjukdoms- och fallbeskrivningar-

 102. -kanske i modern litteratur.

 103. I "En oväntad semester" resulterar
  Rachels bristande självtillit-

 104. -i ätstörningar och drogmissbruk.

 105. Efter en överdos hamnar hon på
  ett behandlingshem-

 106. -och större delen av romanen,
  flera hundra sidor-

 107. -skildrar hur hon genomgår åtskilliga
  behandlingar, gruppterapisamtal-

 108. -och hur hon stegvis leds till insikt
  om att hon är missbrukare-

 109. -och måste hantera den omognad
  och osäkerhet-

 110. -som ligger till grund
  för hennes beteende.

 111. I "Är det någon där?" är den
  existentiella krisen av annat slag.

 112. Huvudpersonen Anna skadas svårt i
  en trafikolycka där hennes make dör.

 113. I romanen skildras hur hon
  går igenom-

 114. -sorgearbetets alla faser
  och tillstånd-

 115. -samtidigt som hon lider fysiskt.

 116. Ihållande smärta,
  begränsad rörelseförmåga-

 117. -och ett stort, missklädsamt ärr
  i ansiktet.

 118. I början vägrar hon acceptera
  att maken är död-

 119. -och försöker få kontakt med honom-

 120. -samtidigt som hon hänger sig
  åt minnen.

 121. Keyes romaner exemplifierar
  hur chick lit-fiktionen-

 122. -behandlar de mentala problemen. Det
  kvinnliga jagets sjukdomstillstånd.

 123. Skildringen av hur hon hittar en ny
  och bättre man-

 124. -får lämna plats åt de ingående
  beskrivningarna-

 125. -av terapeutiska samtal
  och krishantering.

 126. "Är det någon där?" handlar inte bara
  om hur Anna träffar en ny man-

 127. -utan hur hon bearbetar sorgen.

 128. Det är först i slutet,
  dessutom i epilogen-

 129. -som det antyds att hon så småningom
  inleder ett förhållande-

 130. -med någon av de män som ingår
  i hennes vänkrets.

 131. I "En oväntad semester" är det först
  när Rachel har varit drogfri ett år-

 132. -har ett nytt, hälsosammare liv och
  har börjat utbilda sig till psykolog-

 133. -som hon är mogen att återförenas
  med sin före detta pojkvän.

 134. Någon traditionell kärleksskildring
  finns inte i Keyes båda romaner.

 135. Förmågan att hantera lidandet
  gör huvudpersonen till en hjältinna.

 136. Med sitt sjukdomstillstånd
  bekräftar hon sin kvinnlighet.

 137. Chick lit-hjältinnan lider alltid
  av det som-

 138. -numer definieras som ett kvinnligt
  sjukdomstillstånd: Depression.

 139. Depressionen orsakas dessutom alltid
  av kärleksbekymmer-

 140. -eller bristande självkänsla.

 141. Det hennes kvinnlighet och hennes
  status som romantisk hjältinna.

 142. De psykiska lidandena gör henne
  mänsklig och värd läsarens empati.

 143. Hennes förmåga att övervinna
  problemen och komma till insikt-

 144. -blir därmed engagerande.

 145. Det som gör henne modern är inte
  att hon utsätts för prövningar-

 146. -utan att hon på eget initiativ och
  av egen kraft förmår ta sig ur dem-

 147. -med hjälp av viljestyrka
  och ett aktivt liv.

 148. Budskapet är tydligt: En kvinna måste
  komma till rätta med sina problem-

 149. -innan hon kan förenas med den rätte-

 150. -som alltid är en mer jämställd
  och mer empatisk man.

 151. En man som både är en god vän
  och en passionerad älskare-

 152. -är den slutliga bekräftelsen på-

 153. -mental mognad och balans.

 154. För svenska hjältinnor
  som Agnes i "Små citroner gula"-

 155. -och Kristin i Rudbergs "Väninnan"-

 156. -så spelar arbetslivet en stor roll
  för rehabiliteringen.

 157. Det är tydligt i de svenska böckerna-

 158. -jämfört med den anglosaxiska
  varianten av genren.

 159. För att de svenska hjältinnorna
  ska hitta självkänslan-

 160. -måste de bygga upp en ny identitet
  på jobbet.

 161. De måste etablera sig yrkesmässigt
  och få ett professionellt erkännande.

 162. Agnes tar sig snabbt ur depressionen
  när hon får möjlighet-

 163. -att hjälpa en före detta kollega att
  starta en gourmetrestaurang.

 164. Kristin visar sig vara mer kompetent
  inom sitt yrke än hon själv trott.

 165. Inledningsvis beskriver Kristin
  sitt jobb-

 166. -på en välrenommerad auktionsfirma
  inför en väninna såhär:

 167. "Jag öppnar fortfarande skåp med
  gamla saker åt nyfikna turister."

 168. Ganska nedvärderande.

 169. Hennes arbetsgivare har en annan
  uppfattning om hennes kompetens.

 170. När hon har lämnat sin förtryckande
  make får hon en heltidstjänst-

 171. -som projektledare,
  chefens personliga assistent-

 172. -med ansvar för personal, budget
  och marknadsstrategier.

 173. Med dessa framgångar får hon tillbaka
  sin självkänsla och tro på framtiden.

 174. Än större roll för självkänslan
  och identiteten-

 175. -spelar arbetet
  i Elisabeth Anderssons romaner-

 176. "På andra sidan Venus"
  och "Här och nu".

 177. I den första förklarar den
  karriärsinriktade Maria glatt:

 178. De här romanerna handlar
  mer om karriärer än kärlek.

 179. Huvudpersonen och hennes två väninnor
  träffas för karriärsrådgivning-

 180. -så fort de har problem på jobbet.

 181. De jobbcoachar varandra
  enligt konstens alla regler.

 182. De här romanerna kan beskrivas
  som karriärsrådgivare.

 183. De utgör ett typiskt exempel på
  arbetets betydelse-

 184. -i den svenska chick lit-romanen,
  och för hjältinnans-

 185. -välbefinnande, lycka
  och självkänsla.

 186. Det säger något om
  hur viktigt arbetet är-

 187. -i den lutheranska, nordiska
  välfärdsstaten, och i Sverige-

 188. -där det talas om arbetslinjen och
  varje politiker som vill nå framgång-

 189. -vill garantera varje medborgare
  rätt till ett heltidsjobb.

 190. Närheten mellan chick lit och dagens
  självhjälpsindustri är påfallande.

 191. Att chick lit är litteratur om och
  för kvinnor av kvinnliga författare-

 192. -markeras ofta på romanens ofta
  rosafärgade, glittriga omslag.

 193. De visar nästan alltid en bild av
  en välsminkad, moderiktig ung kvinna.

 194. Eller delarna av henne,
  som på de här omslagen.

 195. Ibland är det författaren själv
  som pryder omslaget-

 196. -för att visa att det handlar om ett
  vänskapligt utbyte av erfarenheter-

 197. -kvinnor emellan.

 198. Ibland resulterar det i
  att succéförfattare dessutom-

 199. -ger ut personliga självhjälpsböcker
  eller självbiografiska betraktelser.

 200. Keyes artiklar och krönikor
  har samlats i böcker-

 201. -under rubriker som
  "Tanke, kropp, själ - och skor".

 202. "Vänner och familj - vuxenliv."

 203. I "Kajsas värld" tilltalar Kajsa
  Ingmarsson läsaren i första person-

 204. -och omslaget pryds av en närbild
  på Kajsa Ingemarsson själv.

 205. Omslaget påminner mycket
  om den veckotidning-

 206. -där Ingemarsson har
  publicerat krönikor, Damernas värld-

 207. -och har den typen av rubriker. "Så
  blir du en riktig kvinna - 10 tips".

 208. "Fuska dig till ett drömliv".

 209. Också Martina Haag skriver
  personliga krönikor-

 210. -som publicerats i "Martina-Koden".

 211. Hennes liv som författare, småbarns-
  mamma och skådespelare gestaltas-

 212. -och skapar närhet
  mellan henne och läsarna.

 213. Här är hon själv på omslaget.

 214. Dessa romaner anknyter
  till de personliga krönikorna-

 215. -och bekräftar krönikornas budskap.

 216. Medan romanerna är utformade
  i romanstil-

 217. -är de någon sorts litterära exempel
  på krönikornas budskap-

 218. -och hur man kan få
  ett mer fullvärdigt liv.

 219. Här är Martina Haag själv på omslaget
  till sin roman-

 220. -"Underbar och älskad av alla".

 221. Det handlar om en skådespelare,
  det jobb som Haag själv har.

 222. Martina Haag lanserar sig inte bara
  som författare-

 223. -utan hon lanserar sig även
  i andra sammanhang-

 224. -för att erhålla ett mer sunt
  och bättre liv.

 225. Bland annat har hon lanserat sig
  mycket som löpare.

 226. En av våra mest lästa
  svenska coacher, Mia Törnblom-

 227. -har publicerat sitt coachingrecept-

 228. -"Självkänsla nu
  - din personliga coach visar hur"-

 229. -eller "När du vill bli bättre".

 230. Hennes universalmetod är balansen
  mellan självförtroende-

 231. -alltså tilltron till
  den egna förmågan att prestera-

 232. -och å andra sidan självkänsla,
  alltså vetskapen om sitt eget värde.

 233. Samma sak förkunnar Ingemarsson
  och Keyes-

 234. -i sina krönikor,
  rådgivningshandböcker och romaner.

 235. Deras romanhjältinna uppvisar
  inledningsvis bristande självkänsla.

 236. De ser sig som offer, jämför sig med
  andra, söker bekräftelse-

 237. -och försöker leva upp till idealet.

 238. De försöker uppträda så som de tror
  att omgivningen-

 239. -vill att de ska uppträda
  som moderna kvinnor.

 240. Deras negativa självbild förstärks
  när de blir övergivna-

 241. -av den man de älskar och kanske har
  gjort allt för att stötta och behaga.

 242. De behöver då,
  för att citera Mia Törnblom:

 243. "Affirmera och bekräfta sig själva."

 244. Beskrivningar av denna inre
  utveckling-

 245. -anknyter till äldre uppfostrings-
  och rådgivningslitteratur-

 246. -med avskräckande och förebildliga
  litterära exempel-

 247. -för att uppfostra läsaren,
  eller i alla fall visa-

 248. -vad som anses vara en kvinnas
  rätta bestämmelse.

 249. Förr var det att vara maka och mor-

 250. -och underkasta sig den patriarkala
  ordningen: Fadern, maken och Gud.

 251. I dagens chick lit är det
  ett annat ideal.

 252. En självständig och självsäker kvinna
  lanseras som ideal.

 253. Hon är ett exempel
  på vår tids coachingideologi.

 254. Hur alla kan förändras och förbättra
  sig själva och sina liv-

 255. -om de bara anstränger sig
  och följer rätt metod.

 256. Vägen till mognad beskrivs
  underhållande.

 257. Inslagen av uppbrott och frigörelse
  bekräftar kvinnors möjligheter.

 258. Alltså att man kan åstadkomma
  förändringar om man bara vill.

 259. På så sätt kan berättelserna fungera-

 260. -som någon typ av emotionell
  och kognitiv träning-

 261. -där framställningen får läsaren att
  känna igen sig-

 262. -och leva sig in i olika typer
  av situationer.

 263. Framställningen kan fungera
  som en sentimental övning-

 264. -som ger läsaren möjlighet
  att inom fiktionens ram-

 265. -prova att hitta lösningen
  på hjältinnans problem-

 266. -vilket i sin tur kan ge läsaren
  beredskap att själv-

 267. -möta, tolka eller hantera liknande
  situationer i verkliga livet.

 268. Skildringen i chick lit-romaner
  är ofta respektlös och humoristisk.

 269. Det är ett genredrag. Vi ska skratta
  åt hjältinnans tillkortakommanden-

 270. -och kunna glädja oss åt att vi
  är lite bättre och lite mognare.

 271. Vi ska också kunna skratta med henne-

 272. -och känna igen oss
  i hennes strävande och därmed-

 273. -få lite distans
  till våra egna misslyckanden.

 274. Dessa berättelser kan få oss
  att känna att vi inte är ensamma om-

 275. -våra upplevelser av problem
  och tillkortakommanden.

 276. Chick lit är alltid berättelser
  om det kvinnliga jagets triumf-

 277. -och seger över sig själv
  och vardagslivet.

 278. I likhet med dagens
  make over-program-

 279. -ger det bekräftelse att man
  kan förändra allt till det bättre-

 280. -om man vill och förmår det.

 281. Såsom många Gör om mig-program
  handlar chick lit-

 282. -om en person som har misslyckats
  och hamnat i kris-

 283. -och därför måste erkänna
  sitt tillkortakommande-

 284. -för att sedan kunna
  bli hjälpt och coachad.

 285. När hon efter lidande och kamp tar
  itu med problemen, följer metoden-

 286. -så genomgår hon förvandlingen
  och uppnår det hon önskar.

 287. Det gäller allt från utseende-

 288. -till privatekonomi,
  som Kinsellas shopaholic Becky-

 289. -bättre hemmiljö, arbetsuppgifter
  och kärleksliv.

 290. På så sätt bekräftar chick lit
  samma budskap som-

 291. -många andra medier.

 292. Att en kvinna som har misslyckats
  kan förbättra och förändra livet-

 293. -i alla avseenden, bara hon vill
  och bestämmer sig för att göra det.

 294. Det är nog därför chick lit fyller
  stor funktion för så många kvinnor.

 295. De kan både känna igen sig
  och finna styrka i chick lit. Tack.

 296. Nu har vi tid till frågor. Mia kommer
  att springa runt med vår mick.

 297. Så håll er tills ni har fått micken
  i er hand-

 298. -så att ni hörs på inspelningen.

 299. Frågor?

 300. Det är lustigt att du kallar det
  för rådgivningslitteratur-

 301. -för den förekommer ofta i chick lit.

 302. Bridget Jones har massor av böcker
  som gör henne galen.

 303. Är det ett metafiktivt drag
  eller är det mer satir?

 304. Det är nog både och.

 305. Man signalerar tydligt sambandet
  med rådgivningslitteratur-

 306. -och hjältinnan är ofta en produkt
  av rådgivning.

 307. Är det inte böcker, så är det
  veckotidningar eller modereportage.

 308. Samtidigt är det en ironisk distans
  för råden fungerar inte.

 309. Hjältinnan måste hitta en egen väg.
  Hon måste göra något själv.

 310. Så rådet blir att inte läsa
  rådgivningslitteratur?

 311. Du måste hitta din egen väg,
  ditt eget sätt att förverkliga dig.

 312. Du pratade om omslagen. Man ser
  när man står vid bokhyllorna-

 313. -vilka böcker som räknas till
  chick lit.

 314. Är det så självklart?

 315. Ger förlaget medvetet
  chick lit-böckerna sådana omslag?

 316. Finns det litteratur i gränslandet
  mellan det här och något annat?

 317. Hur hör omslag och text ihop?

 318. Jag hade velat visa
  många fler omslag.

 319. De signalerar ju genren
  väldigt tydligt här-

 320. -och i andra populärlitteraturgenrer.

 321. Omslaget är viktigt för att man
  ska hitta rätt i bokdjungeln.

 322. Det är viktigt för förlagens
  lansering.

 323. Det är också viktigt för läsaren
  att hitta rätt, även på biblioteken.

 324. Men visst finns det gränsfall.

 325. Jag har ett exempel
  som jag tappade precis.

 326. Det finns romaner som följer
  chick lits genrenorm tydligt-

 327. -men som lanseras
  som lite mer seriös litteratur.

 328. Den sortens romaner har inte
  lika tydligt ett chick lit-omslag.

 329. Omslagen har placerat dem
  i en annan kategori.

 330. Frågan är om de läses av samma typ
  av läsare.

 331. Du pratar om "Madame Bovary". Skulle
  den kunna säljas med dessa omslag?

 332. Det skulle inte förvåna mig.

 333. Men då skulle det naturligtvis
  vara 1800-talsdräkter.

 334. Vi har en artikel om
  just chick lit-omslag i antologin-

 335. -skriven av Charlotte Lindahl,
  som problematiserar det här.

 336. Det var väl så att Krusenstjernas
  von Pahlen-serie-

 337. -lanserades med lite liknande omslag.
  Så såg nog inte originalutgåvan ut.

 338. Men min fråga rör något du tog upp
  i slutet.

 339. Du sa två saker om chick lit.

 340. Å ena sidan sa du att chick lit
  kunde vara emancipatorisk-

 341. -för att kvinnor kunde stärkas.

 342. Ett sätt att läsa som ligger i linje
  med Lisbeth Larssons avhandling.

 343. Sedan var du inne på den klassiska
  synen på populärlitteratur.

 344. Något lite manipulativt som lurar in
  kvinnor i en norm-

 345. -där man ska vara snygg, framgångsrik
  och se ut på ett visst sätt.

 346. Är chick lit emancipatoriskt
  eller bekräftar den tvärt om-

 347. -ett ganska konventionellt, eller
  nyliberalt sätt att fungera som-

 348. -framgångsrik i jobb, äktenskap
  och kärleksliv?

 349. Jag ser det huvudsakligen
  som en emancipatorisk genre.

 350. Samtidigt kan man inte bortse från-

 351. -att den lanserar
  det rådande idealet.

 352. Detsamma som medierna och inte
  minst coachingindustrin lanserar.

 353. Det är en stark, karriärsinriktad
  kvinna som lyckas.

 354. Det är inte en kvinna som hoppar av
  och odlar potatis i övre Norrland.

 355. Det är ett medelklassideal.
  Den urbana medelklassens ideal.

 356. Man kan få in klassperspektivet här.

 357. Å ena sidan vill jag absolut inte
  nedvärdera genren.

 358. Tvärt fyller den en stor funktion
  och är emancipatorisk.

 359. Även om det är en viss typ av-

 360. -accepterat medelklassideal
  som de flesta förespråkar-

 361. -så förespråkar de också
  att varje individ-

 362. -måste hitta sitt eget projekt.
  Det är ett underliggande budskap.

 363. Det kan se lite olika ut. Det gör
  inte minst Kajsa Ingemarsson i...

 364. Vad heter den nu?

 365. Nej, inte "Bara vanligt vatten".

 366. Den handlar om kvinnor
  i olika generationer.

 367. Alla tar sig ur krisen på olika sätt.

 368. "Lyckans hjul" heter den.

 369. Den är ett gott exempel på att det
  inte är ett entydigt ideal-

 370. -utan att det inom en viss ram kan
  finnas olika varianter av idealet.

 371. Vi får sätta punkt där. Vi är glada
  att du kom hit, Yvonne.

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Chick lit som självhjälp och rådgivning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Chick lit börjar ofta där askungesagan slutar. Berättelserna kan ses som rådgivningslitteratur för unga kvinnor, säger Yvonne Leffler, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Exempelvis romaner om kvinnor som börjar om sitt liv och får bättre självkänsla. Moderator: Litteraturforskaren Maria Nilson. Inspelat i april 2013. Arrangör: Linnéuniversitetet.

Ämnen:
Svenska > Litteraturhistoria och författarporträtt
Ämnesord:
Chick lit, Kvinnolitteratur, Litteraturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Chick lit och odöda

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Chick lit och odöda

Chick lit som självhjälp och rådgivning

Chick lit börjar ofta där askungesagan slutar. Berättelserna kan ses som rådgivningslitteratur för unga kvinnor, säger Yvonne Leffler, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Exempelvis romaner om kvinnor som börjar om sitt liv och får bättre självkänsla.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Chick lit och odöda

"Popliteratur" - ett tyskt fenomen

I mitten av 90-talet fick poplitteraturen stort genombrott i Tyskland. Klyftan mellan seriös och populär litteratur överbryggades, vilket både chockade och lockade litteraturvetarna. En unik händelse inom europeisk litteratur, säger Bärbel Westphal, forskare i tyska.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Chick lit och odöda

"It's alive!" Om en odöd genre

Vad händer med chick lit när man för in det övernaturliga, till exempel i form av odöda? Anna Höglund, forskare i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet, talar om en hybridgenre där monster och människa möts.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Chick lit och odöda

Samtal om populärlitteratur i skolarbetet

Både pojkar och flickor läser allt mindre. Det väcker frågor kring hur vi ser på läsning och skolans förhållningssätt. Diskussion mellan Eva Söderberg och Emma Tornborg, båda forskare i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet, samt Anna Maria Thunman, Liber förlag.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Chick lit och odöda

Chick lit i korsett

Chick lit är en genre som skildrar livet för unga kvinnor, ofta i jakten på den rätte. Det finns också chick lit som utspelar sig i historisk miljö med frasande tyger, baler och leriga gator, säger Helene Ehriander, forskare i litteraturvetenskap. Livsproblemen är desamma, identifikationsmöjligheterna likaså.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Chick lit och odöda

Flickforsk, chick lit och populärlitteraturforskning

Skräck, vampyrfiktion, chick lit, fantasy. Listan på genrer inom populärlitteraturen är lång. Och nästan lika lång är listan på litteraturvetenskapliga institutioner. Maria Nilson, forskare litteraturvetenskap på Linnéuniversitetet, talar med Eva Söderberg, forskare litteraturvetenskap Mittuniversitetet, om vart forskningen är på väg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2014

Skogen, myren, människan och renen

Krister Stoor, språkforskare vid Umeå universitet, pratar om överföringen av kunskap bland skogssamiska renskötare: om hur berättelser delas, och om hur de äldre har en betydande roll både inom gruppen och externt. Inspelat 7 mars 2014 på Västerbottens museum i Umeå.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - Kina

Allt fler vill lära sig kinesiska

Om man ska kunna lära sig kinesiska är det bra om man är musikalisk. Det säger 22-åriga språknörden Linnea Niklasson som älskar att bo i Peking. Vi möter också Cecilia Lindqvist, en svensk auktoritet i Kina som revolutionerat synen på de kinesiska tecknen.

Fråga oss