Titta

Lärandets idéhistoria

Fördjupa dig i idéhistoriska samtal

Här hittar du längre intervjuer med medverkande i Lärandets idéhistoria samt andra experter om kunskap, lärande och bildning.

Tankar från programmen

Fler tankar om kunskap, lärande och bildning

Fråga oss