Titta

UR Samtiden - Döv Expo 2013

UR Samtiden - Döv Expo 2013

Om UR Samtiden - Döv Expo 2013

En konferens om tillgänglighet och delaktighet för döva i vårt samhälle. Här ges nya perspektiv som inte handlar om de mer traditionellt medicinska aspekterna. Döva är en grupp med en fantastisk mångfald, menar flera av föreläsarna som talar om begreppet döv etnicitet. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Döviana.

Till första programmet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döv Expo 2013

Ögats folk

Döv etnicitet är ett nyckelbegrepp för den amerikanske professorn Harlan Lane. I boken ”Ögats folk” har han skrivit om dövas historia, språk och kultur. Här talar han om döva som en minoritetsgrupp. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Döviana.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döv Expo 2013

Samhällets syn påverkar

Fotografen Tomas Cold har myntat begreppet Castberggårdssyndromet som är en konsekvens av audism, förtryck av döva. Här berättar han om bakgrunden till begreppet och ger exempel på olika situationer där syndromet uppstår. Inspelat i Malmö i juni 2013. Arrangör: Döviana.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döv Expo 2013

Frågor och svar om döv etnicitet

Vad händer om ett dövt barn inte får tillgång till teckenspråk? Är det här barnet ändå en del av den döva etniciteten? Frågan diskuterades bland deltagare och föreläsare under konferensen. Inspelat på Stadionmässan i Malmö i juni 2013. Arrangör: Döviana.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döv Expo 2013

Att växa upp som hörselskadad

Jag blev en duktig flicka som kunde härma den hörande världen men hur jag egentligen mådde var det ingen som såg, berättar Anne Kristine Grönsund. Här berättar hon om hur det var att växa upp som döv i en hörande miljö. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Döviana.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döv Expo 2013

Dövas mänskliga rättigheter

Varje EU-land har sin egen tradition och sina egna regler för integration av döva i samhället. Utmaningen ligger i att hitta ett gemensamt regelverk, menar Mark Wheatley som föreläser om dövas mänskliga rättigheter på EU-nivå. Mark Wheatley tecknar på internationellt teckenspråk. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Döviana.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döv Expo 2013

Bota dövhet och tysta döva

I Frankrike råder en institutionaliserad och föråldrad syn på döva människor, menar forskaren André Meynard. Man försöker bota dövhet med medicinska ingrepp samtidigt som man försöker tysta ner de döva och ignorera deras åsikter. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Döviana.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döv Expo 2013

Frågor och svar om dövas rättigheter

Ett barn med hörselnedsättning måste självklart få tillgång till teckenspråk. Utbildning om de dövas situation är också en viktig del, och stöd till olika organisationer som bevakar och informerar om dövas rättigheter är nödvändigt om vi skall få ett rättvist samhälle. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Döviana.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Fråga oss