Titta

UR Samtiden - Nanopartiklar i miljön

UR Samtiden - Nanopartiklar i miljön : Nanopartiklar i miljönDela
 1. Det finns många uppfattningar och
  kunskaper om vad nanopartiklar är.

 2. Orden "nanopartikel",
  "nanomaterial" och "nanoteknologi"-

 3. -figurerar ganska mycket i samhället-

 4. -både i media
  och i forskarsammanhang.

 5. Samtidigt finns det åsikter om
  huruvida begreppet "nano-"-

 6. -har en positiv eller negativ klang.

 7. Utvecklingen av produkter
  som har med nanopartiklar att göra-

 8. -alltså utvecklingen
  av nanoteknologin, går otroligt fort.

 9. Explosionsartat.

 10. I många produkter ingår nanomaterial.

 11. Vi har tyger som är vattenavvisande.

 12. Vi har målarfärger med nanopartiklar-

 13. -där färgen inte blir smutsig,
  för partiklarna bryter ned smutsen.

 14. Ett annat exempel är att vi
  kan få effektivare vattenrening-

 15. -och det är av betydelse
  för många länder.

 16. Listan kan göras väldigt lång.

 17. Ändå pratar vi ibland om risker och
  säkerhet när det gäller nanomaterial.

 18. Varför gör vi det? Utvecklingen av
  produkter har ju gått väldigt fort-

 19. -och forskningen har inte hunnit med-

 20. -när det gäller att studera vilka
  effekter det kan bli av nanomaterial-

 21. -och produkter som innehåller det.
  Vi vet inte i dag-

 22. -vilka effekter det kan ge på naturen
  och på vår egen hälsa.

 23. Vi börjar från början.
  Vad är en nanopartikel?

 24. Själva ordet
  säger inget om vad det är-

 25. -och det säger inget om vilken form
  den har eller hur den ser ut.

 26. Det talar bara om hur liten den är.

 27. "Nano" betyder "miljarddel".

 28. Om nåt är en nanometer stort, betyder
  det att det är en miljarddels meter.

 29. Alltså väldigt, väldigt litet.

 30. Om man tar ett vanligt hårstrå-

 31. -och klyver det på längden
  80 000 gånger-

 32. -då kommer vi ner på storleken
  av en sån här partikel.

 33. De kan ha olika former. De kan vara
  runda, kubiska eller avlånga.

 34. De kan bestå av olika material
  som vi kan dela in i olika klasser.

 35. Till exempel metaller.
  Guld, silver, koppar.

 36. Vi har metalloxider, där titandioxid
  är en av de vanligaste.

 37. Vi har olika nanopartiklar av kol.
  Vi har grafen och fullerener.

 38. Vi har kolnanorör,
  som är långa strängar.

 39. Kolnanorör har en tjocklek på
  strängen som är i nanometersstorlek.

 40. Definitionen av en nanopartikel är
  att minst en dimension-

 41. -är i storleken 1 till 100 nanometer.

 42. Så definieras "nanopartikel".

 43. För att försöka illustrera
  hur små de är-

 44. -tänkte jag använda mig av en boll,
  en vanlig fotboll.

 45. Tänk er att jag i ena handen har en
  nanopartikel och i andra en fotboll.

 46. Storleksskillnaden
  mellan nanopartikeln och bollen-

 47. -är lika stor som storleksskillnaden
  mellan bollen och vårt jordklot.

 48. Det är ganska svårt att greppa.
  Partiklarna går inte att se med ögat-

 49. -utan vi behöver avancerade elektron-
  mikroskop, som kan ta bilder av dem.

 50. Här har vi ett provrör
  som i dag innehåller vanligt vatten.

 51. Häller jag i miljontals nanopartiklar
  skulle det ändå se ut som vatten.

 52. De går inte att se med ögat.
  Vissa partiklar färgar vattnet-

 53. -men det kan också se ut så här. Man
  ser inte att det är partiklar i det.

 54. Men med olika analysinstrument kan vi
  mäta dem, så att vi vet att de finns.

 55. Vad är det då som är så intressant?

 56. Vi skiljer på naturliga
  och tillverkade nanopartiklar.

 57. Naturliga är precis vad det låter
  som. De finns naturligt i naturen.

 58. Det kan vara sotpartiklar,
  ispartiklar, virus, pollen o.s.v.

 59. Många av dem bildas i naturliga
  processer, t.ex. vulkanutbrott.

 60. De naturliga
  är vi inte bekymrade över-

 61. -utan de vi är intresserade av är dem
  som är tillverkade av människan.

 62. Vi kan manipulera små partiklar
  och designa dem på atomnivå-

 63. -så att vi får dem att se ut som vi
  vill, så att de får en viss egenskap.

 64. Om man har en partikel kan man sätta
  en annan molekyl på ytan-

 65. -så att den får en viss egenskap
  som passar i en specifik produkt.

 66. Det finns många produkter
  som vi kommer i kontakt med dagligen-

 67. -som innehåller partiklar. Vi har
  t.ex. solskyddskrämer, kosmetika-

 68. -målarfärg, sportartiklar,
  tekniska prylar och så vidare.

 69. Det som är speciellt
  och lite bekymrande-

 70. -är de tillverkade partiklarna,
  att de är nya för oss-

 71. -för naturen och våra kroppar.
  Vi vet inte vad effekterna är-

 72. -när de släpps ut i naturen.

 73. Det är det som gör att vi
  är lite bekymrade över det här.

 74. Om vi går in på potentiell giftighet
  så kan man fråga sig:

 75. Varför tror vi att de små partiklarna
  är farligare än de större?

 76. Jo, just därför att de är så små.

 77. De kan gå igenom barriärer
  där större partiklar inte får plats.

 78. De kan ta sig in på ställen
  i kroppen, kanske i celler.

 79. Men det kan även vara en positiv sak.

 80. Om man tittar på medicinsk forskning
  så pågår undersökningar-

 81. -där nanopartiklar används
  som bärare av medicinska substanser.

 82. Nanopartikeln är en målsökande robot
  som går till rätt ställe i kroppen-

 83. -och släpper ifrån sig substansen.

 84. Så det finns också stora möjligheter.

 85. Jag vill också nämna
  begreppet "yt-area".

 86. Vi säger att nanopartiklar
  har hög yt-area, eller stor yt-area.

 87. Vad betyder det?

 88. Tänk er att vi har en enda
  stor partikel, inte en nanopartikel.

 89. Vi har ett gram av den partikeln.
  Den har en specifik yta-

 90. -som är bestämd. Vi vet hur många
  kvadratmeter det är per gram.

 91. Om vi tar samma material
  fast i nanopartiklar, ett gram-

 92. -då har vi mängder med små partiklar-

 93. -där var och en har en viss yta.

 94. Sammantaget blir den totala ytan
  mycket större för nanopartiklar-

 95. -än för en stor partikel.

 96. Det är relevant eftersom
  nanopartiklar är så aktiva på ytorna.

 97. Det är dem som stöter på andra saker.

 98. Det är dem som interagerar med andra
  ämnen. Där kan molekyler binda in.

 99. Därför är yt-arean viktig.
  Den mäts i kvadratmeter per gram.

 100. Det blir extra påtagligt
  med nanopartiklar.

 101. Det pågår forskning om det här-

 102. -för att ta fram vilka parametrar som
  är viktiga för såna här bedömningar.

 103. Det lär ta tid. Det är inte säkert
  att nanopartiklar är farliga.

 104. Somliga kanske är det, andra inte.

 105. Det jag tycker är oroande
  är ovissheten.

 106. Att vi inte vet
  vilka effekter det kan ge.

 107. Jag tänkte prata om min forskning.

 108. Jag är kemist och miljöintresserad.

 109. Jag tycker om att jobba med frågor
  som rör natur och miljö.

 110. I vårt labb är vi intresserade av att
  studera nanopartiklar i vattenmiljö-

 111. -och titta på vad som händer
  när de stöter på andra molekyler.

 112. Vad är det då för andra molekyler?
  Alla har säkert varit ute i skogen-

 113. -och noterat
  att vattnet i skogsbäckar och sjöar-

 114. -kan vara brunfärgat.
  När döda växter och djur bryts ned-

 115. -blir det till slut bara molekyler
  kvar, naturligt organiskt material-

 116. -exempelvis humusämnen.

 117. Det är dem som färgar vattnet brunt.
  Det är i regel ofarligt.

 118. Men vad händer om tillverkade
  nanopartiklar kommer ut i vattnet?

 119. Vad händer
  när de stöter på de här molekylerna?

 120. Troligen lär molekylerna
  binda in till ytan-

 121. -och lägga sig kring partiklarna.

 122. Behåller då partiklarna sina
  nanoegenskaper eller förlorar de dem?

 123. Det är en svår fråga i och med att vi
  har så många olika nanopartiklar.

 124. Vi har sett att beroende på
  vilka organiska molekyler det är-

 125. -beroende på salthalten i vattnet,
  beroende på surhetsgraden i vattnet-

 126. -så sker olika saker.

 127. I vissa fall leder molekylerna till
  att partiklarna klumpar ihop sig.

 128. De bildar större enheter.

 129. I vissa fall gör de inte det, utan de
  stannar kvar i sina små storlekar.

 130. Det har att göra med vilka laddningar
  som bildas på ytorna-

 131. -om partiklarna attraheras
  eller repelleras.

 132. Samma resonemang kan även användas
  för andra molekyler.

 133. Tyvärr finns det
  ganska mycket miljögifter i naturen.

 134. Vi har bekämpningsmedel, antibiotika-
  rester, tungmetaller och så vidare.

 135. Alla de här kan binda in till ytorna
  och leda till olika saker.

 136. Då kan man fråga sig:
  Vad spelar det för roll?

 137. Tänk er ett scenario i en sjö
  där vi har partiklar, nanopartiklar-

 138. -som möter molekyler, vilket leder
  till att de klumpar ihop sig.

 139. Ju mer de klumpar ihop sig,
  desto större och tyngre blir de.

 140. När de blir tyngre sjunker de till
  botten och fastläggs i sedimentet.

 141. Man säger att vattnet tvättas ur.

 142. Om de inte klumpar ihop sig kommer de
  inte att sjunka, förmodligen-

 143. -utan de kommer att transporteras
  med vattnet.

 144. Om miljögifter sitter på partiklarna
  följer de med partiklarna.

 145. Beroende på förhållandena i vattnet
  kanske de sjunker-

 146. -eller så frigörs miljögifterna på
  ställen där de inte fanns tidigare.

 147. Så det kan ha påtagliga effekter.

 148. Det är väldigt dynamiskt, och kemiska
  reaktioner sker hela tiden.

 149. Det är svårt att säga "Det här sker".

 150. Man får göra många studier och
  titta på vad som händer i olika fall.

 151. Mycket av det här scenariot
  har bekräftats för större partiklar-

 152. -sen många år tillbaka-

 153. -men vi har inte vetat
  att vi bör titta på nanopartiklar-

 154. -förrän nu.

 155. Vi har anledning att tro att liknande
  saker sker som för större partiklar.

 156. Frågan är om det sker ytterligare
  saker för att de är så små-

 157. -eller för att vi har designat dem
  så att de är onaturliga.

 158. Det kan faktiskt leda till effekter
  som vi inte har kunnat förutspå.

 159. Allt det här är i forskningsstadiet.
  Vi har ännu inte alla svar.

 160. Sen måste vi komma ihåg att
  nanopartiklar inte bara är EN sak-

 161. -utan de kan bestå av olika saker:

 162. Metaller, metalloxider,
  kolnanorör o.s.v.

 163. Alla de här
  kan bete sig på olika sätt.

 164. Som ni förstår är det väldigt
  mycket data som behöver samlas in-

 165. -innan vi kan bedöma vad effekterna
  faktiskt kommer att bli.

 166. Det gör det intressant att jobba med-

 167. -att det är en så aktuell fråga
  som berör oss alla.

 168. Avslutningsvis
  skulle jag bara vilja säga-

 169. -att mitt syfte inte är att skrämmas.

 170. Jag vill inte säga att nanopartiklar
  är giftiga. Vi vet inte det.

 171. Vi vet inte allting om deras
  beteende, spridning och giftighet-

 172. -så jag uppmanar till försiktighet
  när man använder såna här produkter.

 173. Själv brukar jag säga att jag är
  försiktigt optimistisk till det här.

 174. Tack.

 175. Textning: Maria Svedell
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Nanopartiklar i miljön

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

De små nanopartiklarna finns numera i många produkter i vår vardag. Men vad är egentligen nanopartiklar, och vilka risker finns när nanopartiklarna kommer ut i miljön? Kemisten Caroline Jonsson ger en introduktion till nanopartiklar och berättar om aktuell miljöforskning. Inspelat 16 maj 2013. Arrangör: Göteborgs universitet.

Ämnen:
Kemi > Kemikalier i hem och samhälle, Miljö
Ämnesord:
Materiallära, Miljöfrågor, Nanoteknik, Naturvetenskap, Teknik
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & kemi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Aziz Sancar, kemi

Nobelpristagaren i kemi Aziz Sancar har, tillsammans med två andra kollegor, upptäckt hur celler lagar dna. Här berättar han detaljerna om upptäckten. Inspelat den 8 december 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2014

Eric Betzig, Kemi

Eric Betzig tilldelades tillsammans med Stefan W Hell och William E Moerner 2014 års Nobelpris i kemi. Han berättar här om upptäckten av nanoskopin och att med ett vanligt ljusmikroskop kunna skapa en bild av mänsklighetens minsta delar. Inspelat den 8 december 2014 vid Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Fråga oss