Titta

UR Samtiden - Härma naturen

UR Samtiden - Härma naturen

Om UR Samtiden - Härma naturen

Blommor, fåglar, fiskar, myror - i naturen finns många kloka lösningar som vi kan lära oss av. Biomimik är ett växande forskningsområde där forskarna inspireras av naturen. På Pufendorfinstitutets tvärvetenskapliga energiseminarium möts forskare inom biologi, fysiologi, zoologi, teknik och medicin för att presentera och diskutera idéer och inspiration från naturen som kan bidra till nya metoder för energiomvandling. Arrangemangets originaltitel: Bioinspired Energy Conversion - can we find cross-boundary approaches in energy-related research? Inspelat i Lund 10-11 juni 2013. Arrangör: Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Härma naturen : Den energieffektiva myrspovenDela
 1. Jag ska prata om en fantastisk fågel,
  som flyger fantastiskt när den flyttar-

 2. -från Alaska till Nya Zeeland.

 3. Jag vill börja med att säga att jag
  i vanliga fall jobbar med dieselmotorer-

 4. -så jag vet faktiskt inget om fåglar.

 5. Jag ska studera fågeln som om den var en
  dieselmotor, och se vart det leder.

 6. Här har vi alltså fågeln.

 7. Den flyger från Alaska
  till Nya Zeeland-

 8. -utan att mellanlanda, när den flyttar.
  Det är en resa på cirka 11 000 km.

 9. Drygt en fjärdedel av jordens omkrets.

 10. Det tar fågeln åtta dagar
  att göra det här.

 11. Den tar inga matraster. Så den äter
  mycket innan den ger sig av-

 12. -och lagrar fett,
  som den använder som bränsle.

 13. Det är en ganska imponerande bedrift
  av en fågel.

 14. Den har kallats
  ett av naturens olösta mysterier.

 15. Jag ska använda
  mina ingenjörskunskaper-

 16. -och studera fågeln
  som om den var en dieselmotor-

 17. -och titta på hur effektiv
  fågelns energiomvandling är.

 18. Och se om det är möjligt att göra det.

 19. Fånigt sagt,
  för vi vet att det är möjligt.

 20. Vi börjar med att titta på
  energiomvandling vid flygning-

 21. -som Geoffrey Spedding
  redan har pratat om.

 22. Glidtalet är ett viktigt mått på fågelns
  aerodynamiska effektivitet.

 23. Newton har ju lärt oss att ett föremål
  som flyger med konstant hastighet-

 24. -inte utsätts för någon kraft.

 25. Så lyftkraften som fågeln genererar-

 26. -balanseras exakt av tyngdkraften.

 27. Och drivkraften som fågeln genererar
  balanseras exakt av luftmotståndet.

 28. Och glidtalet, förhållandet mellan
  lyftkraften och luftmotståndet-

 29. -är ett mått på
  den aerodynamiska effektiviteten.

 30. Okej. Om det här var en dieselmotor
  skulle jag titta på effektiviteten.

 31. Och i en dieselmotor tillför man energi
  i form av bränsle.

 32. Man tillför bränsle i motorn.

 33. Sen mäter man motorns kraftutveckling,
  mekaniskt arbete.

 34. Och om man dividerar energin som kommer
  ut med den som tillförts-

 35. -får man en procentsiffra-

 36. -som visar hur stor del av den
  ursprungliga energin som kom ut.

 37. Det skulle motsvara
  en total effektivitet...

 38. Förhållandet mellan input och output
  kallar jag total effektivitet.

 39. Men energiomvandlingen
  sker i flera steg-

 40. -så i en motor använder man först
  bränsle för att generera värme-

 41. -som används för att kolven ska röra
  sig. Och i alla steg uppstår förluster.

 42. Värmeförluster, ofullständig
  förbränning, friktionsförluster.

 43. Så den totala energin kan delas upp
  i olika sorters partiell effektivitet.

 44. Jag har försökt göra det med fågeln.

 45. Vi har intag av föda här,
  vilket är energikällan.

 46. Sen finns det en kostnad förknippad
  med att förvandla födan till...

 47. ...till fett eller socker -
  energi som kroppen kan använda.

 48. Och i den processen
  uppstår en förlust.

 49. En del av bränslet använder man enbart
  för att hålla sig vid liv.

 50. Det kallas BMR,
  Basal Metabolic Rate.

 51. Alla kroppens organ förbrukar energi.

 52. Musklerna, nervsystemet,
  matsmältningsapparaten-

 53. -så det krävs energi för att överleva,
  även om man inte rör sig.

 54. Så det uppstår en förlust här-

 55. -som ger en effektivitet
  som är förhållandet mellan två tal.

 56. Så om vi gör det här, så kan vi nog
  uppskatta effektiviteten...

 57. ...ganska bra, hos fågeln.

 58. Vi kan titta på den energi som krävs för
  att flyga från Alaska till Nya Zeeland.

 59. Energin som krävs är drivkraften,
  som är lika stor som luftmotståndet-

 60. -gånger flygsträckan. Om vi
  flyttar om dem får vi en ekvation-

 61. -där energin som krävs för flygningen är
  en funktion av glidtalet.

 62. Och energin som finns att tillgå
  under flygningen-

 63. -bestäms av mängden fett som fågeln
  har som bränsle under resan.

 64. Så det är energin som finns i fettet
  gånger nån sorts effektivitet-

 65. -för all energi i fettet
  omvandlas inte till mekaniskt arbete.

 66. Och frågan är
  vilken effektivitet vi ska använda här.

 67. När jag funderade
  kring det här problemet tänkte jag-

 68. -att fågeln äter ju inte när den flyger.
  Drive-through-restauranger saknas ju.

 69. Den måste använda fettet den bär på.

 70. Så vi går från fettet, som förbränns
  under flygningen, till muskelkraften.

 71. Då har vi alltså
  tre sorters effektivitet att beräkna:

 72. Den första gäller förbränningen
  enbart för att hålla sig vid liv: BMR.

 73. Där går det åt en del bränsle.

 74. Den andra går från det fett
  som används för att flyga-

 75. -till något som kan användas
  av musklerna.

 76. I en motor motsvaras det av
  att förvandla bränsle till värme.

 77. Det krävs för att kolven ska röra sig.

 78. I musklerna används ATP, och...

 79. Så kostnaden för
  att omvandla fett till ATP-

 80. -motsvarar något jag skulle kalla för
  förbränningseffektivitet.

 81. Och det sista steget är att gå från
  energivalutan ATP till mekaniskt arbete.

 82. Det motsvarar en termodynamisk
  effektivitet i en motor-

 83. -att omvandla värme
  till mekaniskt arbete.

 84. Jag ska försöka beräkna
  olika sorters effektivitet.

 85. Bränsleförbrukningen är mängden
  fettförbränning, som kan beräknas.

 86. Det får man reda på
  när man studerar fåglarna.

 87. Och basalomsättningen, det som krävs
  för att överleva, är viktfunktionen.

 88. Man kan beräkna-

 89. -att för en fågel som väger som
  en myrspov, bör det vara 2 Watt.

 90. Men det minskar under flygningen,
  upp till 30 % under en lång flygning-

 91. -för fågeln gör av med muskelmassa
  och minskar matsmältningsapparaten-

 92. -så den använder mindre energi för att
  klara sig i slutet av flygningen.

 93. Så jag har använt BMR-snittvärdet
  1,7 Watt under flygningen.

 94. Då får vi en underhållseffektivitet
  på 85 %.

 95. Så 15 % av energin används till att
  hålla sig vid liv, utan att man rör sig.

 96. Nästa steg är att gå från fett till ATP-

 97. -och effektiviteten
  beräknar man genom att...

 98. Jag utgår från att fettet
  är i form av palmitinsyra.

 99. Och när man metaboliserar
  en molekyl av palmitinsyra-

 100. -får man 130 ATP-molekyler,
  har jag lärt mig på internet.

 101. Och man har Delta G, den fria energin
  under fysiologiska förhållanden-

 102. -som är ca 54 kJ/mol per ATP.

 103. Då får vi förbränningen eller bränslet.

 104. Då får vi en förbränningseffektivitet
  på 70 %.

 105. Så 30 % av energin i bränslet
  går förlorad-

 106. -bara av att omvandlas till ATP.

 107. Och 70 % kan låta mycket
  när man talar om effektivitet-

 108. -men man måste vara försiktig
  när man jämför effektivitet.

 109. Man kan inte jämföra total effektivitet
  med partiell effektivitet.

 110. Motsvarande effektivitet
  i en dieselmotor är omkring 98 %-

 111. -så det här är sämre
  än en dieselmotor.

 112. Men vi ska se vad som händer
  längre fram.

 113. Den sista effektiviteten som vi måste
  beräkna är den termodynamiska.

 114. Att omvandla
  musklernas energivaluta ATP-

 115. -till mekaniskt arbete
  som utförs av musklerna.

 116. Det är svårt att beräkna.
  Det finns olika värden i litteraturen.

 117. Så jag har tagit ett värde
  som ligger i mitten, nämligen 39 %.

 118. Det känns som ett rimligt värde.

 119. Men man kan hitta
  både högre och lägre värden.

 120. Det verkar också variera mellan
  olika muskeltyper och arter osv.

 121. Men nu har vi tre sorters effektivitet,
  som ger oss en total flygeffektivitet.

 122. Om här nere
  ser vi att siffran vi får fram är 23 %.

 123. Det innebär att om man ger fågeln
  100 enheter energi från fett-

 124. -får man ut 23 enheter
  mekaniskt arbete.

 125. Det här är både glädjande
  och nedslående.

 126. Om man jämför effektiviteten med
  en dieselmotor som sitter i en lastbil-

 127. -så är den här bara hälften så effektiv.

 128. Men om man jämför med ett tillverkat
  flygande föremål lika stort som fågeln-

 129. -så är den dubbelt så effektiv. Modell-
  flygplan har en effektivitet på 10 %.

 130. Anledningen är
  att när motorn blir mindre-

 131. -så ökar värmeförlusten
  vid väggarna dramatiskt.

 132. Så om man vill konstruera
  en pytteliten energiomvandlare-

 133. -kan man nog lära sig mycket
  av de här organismerna.

 134. Så vad kan vi göra?

 135. Jag visade två ekvationer tidigare.

 136. Jag visade att den energi
  som behövs för att flyga-

 137. -är en funktion av glidtalet.

 138. Så det kan man behandla som
  en obekant i de här ekvationerna.

 139. Tillgänglig energi ska motsvara energin
  som krävs, annars är det nåt skumt.

 140. Så om vi justerar glidtalet här-

 141. -och sen tittar på vad som händer
  med energin som krävs-

 142. -ser vi att energin som krävs möter
  den tillgängliga energin vid en punkt.

 143. Det är vid glidtalet 15,8.

 144. Det är nog en rimlig siffra, jämfört
  med andra fåglar som flyger bra.

 145. En gås har ett glidtal på omkring 15,
  har jag fått veta.

 146. Den här analysen gjordes alltså
  för att ta reda på glidtalet.

 147. Å andra sidan är det här ett
  aerodynamiskt kännetecken för fågeln.

 148. Men kan man inte kan räkna ut det här
  utifrån aerodynamiska förhållanden?

 149. Det kan man förstås göra
  med rätt ekvation och tal.

 150. Problemet är att det är svårt
  att hitta rätt tal-

 151. -för det finns olika tal i litteraturen.

 152. Men luftmotståndet...
  Lyftkraften styrs av fågelns vikt.

 153. Men luftmotståndet består av tre
  komponenter: inducerat luftmotstånd-

 154. -profilmotstånd, som är proportionerligt
  till vingarnas yta-

 155. -och skadligt motstånd, som är pro-
  portionerligt till fågelns främre del.

 156. Om man hittar de rätta
  aerodynamiska ekvationerna-

 157. -kan man räkna ut glidtalet,
  och då får man talet 17,1.

 158. Det är ungefär samma tal som vi fick när
  vi tittade på effektiviteten.

 159. Då är frågan vilket som är rätt.
  Eller vilket som är minst felaktigt.

 160. En bra fråga, för båda sätten
  att räkna ut glidtalet-

 161. -är osäkra. När vi studerar
  den metaboliska effektiviteten-

 162. -finns det flera saker
  som är inexakta eller som kan variera.

 163. Så den fria energin som finns i ATP
  varierar i cellerna.

 164. Det beror på koncentrationen
  av olika saker i cellerna.

 165. Den termodynamiska effektiviteten
  varierar mellan muskeltyper och arter-

 166. -och är nog väldigt svår att mäta.

 167. Basalomsättningen har jag uppskattat
  utifrån ett empiriskt förhållande-

 168. -men jag har inte hittat ett värde
  för just den här fågeln.

 169. Men i de aerodynamiska beräkningarna
  måste man ta med några faktorer.

 170. Det inducerade luftmotståndet,
  som vi inte känner till exakt.

 171. Luftdensiteten är mycket viktig
  för luftmotståndet-

 172. -och vi vet inte exakt
  på vilken höjd de här fåglarna flyger.

 173. Det har en enorm betydelse
  för luftmotståndet.

 174. Och sen har vi koefficienter för
  profilmotstånd och skadligt motstånd.

 175. Så det jag gjorde var en enkel
  Monte Carlo-simulering-

 176. -för att ta hänsyn till
  de okända faktorerna.

 177. Vid en Monte Carlo-simulering
  sätter man ett kasino i datorn-

 178. -och behandlar variablerna
  som slumpmässiga tal.

 179. Så det jag har gjort är rätt enkelt.

 180. Jag har behandlat variablerna
  som slumpmässiga variabler.

 181. Jag har låtit dem variera
  enligt en normal spridning.

 182. Med ett visst medelvärde
  och en viss standardavvikelse.

 183. Sen har jag genererat de talen och
  räknat ut glidtalet för 1 000 fåglar...

 184. 10 000 fåglar.

 185. Med den metaboliska effektiviteten
  och de aerodynamiska ekvationerna.

 186. Och här är resultatet. Om man gör det
  med hjälp av aerodynamiken-

 187. -får man det översta diagrammet.
  Här ser man var glidtalen hamnar-

 188. -för de 10 000 fåglarna.

 189. Och medeltalen ligger nära varandra,
  vi behöver inte titta på dem nu.

 190. Det intressanta är
  att standardavvikelsen-

 191. -kurvornas bredd, skiljer sig åt.

 192. Så med den aerodynamiska metoden
  får man en bredare distribution.

 193. Det är mer osäkert
  vilket värde som är det korrekta.

 194. Precisionen verkar bättre
  med den metaboliska effektiviteten.

 195. Så det kan vara ett användbart sätt
  att beräkna fågelns effektiva glidtal.

 196. Så... Det här har bara varit
  ett tidsfördriv för mig.

 197. Jag har bara tittat på problemet
  och sett vad jag kan göra med det.

 198. Och jag har en del, måhända fåniga,
  förslag att komma med.

 199. I frånvaron av tillförlitliga
  aerodynamiska koefficienter-

 200. -som det verkar vara svårt
  att beräkna eller mäta-

 201. -kanske glidtalet kan beräknas mer exakt
  med metabolisk effektivitet.

 202. Men man kan kasta om de obekanta
  i ekvationen.

 203. Så om man vet vilken höjd
  fåglarna flyger på när de flyttar-

 204. -kan man använda metoden-

 205. -för att beräkna
  de aerodynamiska koefficienterna.

 206. Eller om man vet koefficienterna-

 207. -kan man kanske räkna ut höjden
  som fågeln flyger på.

 208. Så det här var diesel-killens försök
  att förstå sig på en fågel-

 209. -och kanske beräkna glidtalet
  på ett annorlunda sätt. Tack.

 210. Tack så mycket, Öivind.

 211. Har ni några frågor?

 212. Du hade nog kunnat räkna ut
  ett ganska så korrekt glidtal-

 213. -om en av dina komponenter hade haft en
  osäkerhet på en sjundedel.

 214. Då kan den totala osäkerheten
  inte bli mindre än det.

 215. Och en sjundedel av 15 är ca 2,
  och 15 +–2 är det du fick till slut.

 216. Så det verkar stämma
  utifrån komponenterna också.

 217. Jag nämnde i början att jag inte kan
  så mycket om fåglar och aerodynamik.

 218. Det vore oklokt att försöka flyga
  med en dieselmotor, av flera skäl.

 219. Jag vill faktiskt ställa
  en fråga till er.

 220. Vi har pratat om att det finns
  relativt få fåglar som har propeller-

 221. -och få flygplan med flaxande vingar.

 222. Så om man skulle konstruera
  ett flygplan...

 223. Skulle man då välja ett som kan flaxa-

 224. -eller finns det en anledning till att
  använda propeller och fasta vingar?

 225. Jag antar att jag borde resa mig igen.

 226. De bästa studierna som jag har sett
  visar att den mekaniska effektiviteten-

 227. -hos flaxande vingar
  är likvärdig med propellrar.

 228. Så det är ingen direkt skillnad.

 229. Men i liten skala...

 230. Kontrollytorna får inte vara för små,
  då blir de aerodynamiskt ineffektiva-

 231. -så då kan styrning och huvudvinge
  lika gärna vara samma sak.

 232. Så man kan lika gärna flaxa.

 233. Anledningen till
  att man inte ser fåglar med propeller-

 234. -är att djur normalt inte har hjul.

 235. Så det är för komplicerat
  att hitta delar till propellern.

 236. Av exempelvis levande material.

 237. Så de två sakerna förklarar
  varför djur är nöjda med att flaxa-

 238. -och de bör nog fortsätta med det.

 239. Några fler frågor?

 240. Jag har en fråga till dig.

 241. Om vi lämnar aerodynamiken
  och tittar på framdrivningen...

 242. Små förbränningsmotorer
  är ju väldigt ineffektiva.

 243. Så vad anser du skulle krävas
  för att konstruera en liten motor-

 244. -som är nästan lika effektiv
  som en stor?

 245. Jag vet inte om det är möjligt.

 246. När man minskar storleken
  på förbränningskammaren-

 247. -utgörs en större andel av
  förbränningskammaren av väggar.

 248. Så man får stora värmeförluster
  vid väggarna.

 249. Och det bränsle som är närmast väggen
  förbränns inte helt.

 250. Så om man kan höja väggarnas temperatur,
  kan effektiviteten ökas.

 251. Men det finns
  en fundamental begränsning.

 252. Så det vore oklokt att konstruera
  små förbränningsmotorer.

 253. Några fler frågor?

 254. I så fall tackar vi Öivind igen.

 255. Översättning: Peter Forssell
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Den energieffektiva myrspoven

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Varför kan vissa fåglar flyga så långt? Myrspoven flyger mellan Alaska och Nya Zeeland på åtta dagar utan matrast. Öivind Andersson är professor i förbränningsmotorer och har jämfört fågelns effektivitet med en dieselmotors. Från arrangemanget Bioinspired energy conversion - can we find cross-boundary approaches in energy-related research? Inspelat i juni 2013. Arrangör: Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet.

Ämnen:
Fysik > Fysik och teknik, Teknik > Maskinteknik
Ämnesord:
Dieselmotorer, Förbränningsteknik, Maskinteknik, Spovar, Teknik, Värmemotorer
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Härma naturen

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Bioinspiration

Öivind Andersson, professor i förbränningsmotorer, ger en bakgrund och förklaring till seminarierna i serien "Härma naturen". Inspelat i juni 2013. Arrangör: Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Bio-inspirerad arkitektur

Arkitekten Mick Pearce från Zimbabwe har i sitt arbete inspirerats av termitstackar som klarar stora temperaturskillnader. Han menar att byggnader och städer borde byggas enligt naturens principer. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Från idé till verklighet

Biomimetiska innovationer står inför samma svårigheter som alla andra uppfinningar. Hur gör forskarna för att nå marknaden och uppnå något hållbart? Andrew Copestake visar hur gapet mellan forskning och näringsliv kan överbryggas. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Den fantastiska mitokondrien

Världens minsta och mest komplicerade maskin. I cellens kraftverk, mitokondrien, omvandlas mat till energi. Fysiologiprofessorn David Nicholls berättar vad vi kan lära från nanomotorerna som finns i biljontals mitokondrier i kroppen. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Muskelns energisystem

Vad får en gepard att springa i 100 km/tim, och hur kan en pytteliten gräshoppas lyftkraft motsvara 1,5 kilo? Fysiologiprofessor Alf Månsson visar hur olika fibrer, funktioner och ämnen samarbetar i musklernas egna motorer. Arrangör: Lunds universitet. Inspelat i juni 2013.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Småskalig energiomvandling

Forskarna inspireras av hur levande varelser och levande system hanterar energi. Juan Parrondo, professor i teoretisk fysik vid Universidad Complutense i Madrid, talar bland annat om stokastisk termodynamik, brownsk rörelse och synkronisering av nanomaskiner. Arrangör: Lunds universitet. Inspelat i juni 2013.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Aerodynamik hos fåglar och flygplan

Geoff Spedding är professor i zoologi och arbetar med flyg- och maskinteknik. Han menar att traditionell flygplansform inte är optimal. Med inspiration från naturen skulle man med små justeringar, exempelvis små hål i vingen, kunna öka flygkapaciteten. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Den energieffektiva myrspoven

Varför kan vissa fåglar flyga så långt? Myrspoven flyger mellan Alaska och Nya Zeeland på åtta dagar utan matrast. Öivind Andersson är professor i förbränningsmotorer och har jämfört fågelns effektivitet med en dieselmotors. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Värmeväxling i djur och maskiner

Kängururåttan har en effektiv värmeväxling i nosen för att inandningsluften ska få rätt temperatur och fuktighet oberoende av utomhusklimatet. Kan detta ge inspiration till värmereglering i byggnader? Christoffer Johansson, forskare i evolutionär ekologi, berättar. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Hästar och traktorer i jämförelse

Traktor eller häst - vilket är det mest energieffektiva och miljövänliga alternativet? Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem, jämför utifrån olika perspektiv. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Fettsyror och djurens ämnesomsättning

Varför lever en mus bara i tre år och en människa i nästan hundra? Biologiprofessor Tony Hulbert har studerat ämnesomsättning och olika fettsyrors betydelse för energi, hälsa och livslängd. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Energi, hälsa och livslängd

Snabbare hjärtfrekvens och ämnesomsättning betyder ofta kortare liv, men det gäller inte fåglar. Jan-Åke Nilsson, professor i evolutionär ekologi vid Lunds universitet, visar på skillnader mellan däggdjur och andra djur. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Kan fåglar få diabetes?

Världen står inför en allvarlig fetmaepidemi med en lavinartad ökning av diabetes som följd. Cecilia Holm, professor i molekylär endokrinologi vid Lunds universitet, är en av forskarna som undersöker om vi kan lära oss något av fåglars fysiologiska egenskaper. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Hur avbildas ämnesomsättning?

När forskarna studerar energiomvandling i biologiska system kan de välja olika vägar. Tekniken öppnar nya möjligheter till digital och visuell analys. Forskarna Hindrik Mulder och Carina Siversson berättar. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Diskussion om framtiden för bio-inspiration

Frågor och idéer som kommit fram under seminariet om biomimetik - Härma naturen - diskuteras av forskarna David Nicholls, Geoff Spedding, Tony Hulbert, Alf Månsson och arkitekten Mick Pearce. Moderator: Olga Göransson. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & fysik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Jakten på mörk materia

Jan Conrad, professor i astropartikelfysik vid Stockholms universitet, berättar hur fysiker arbetar för att lista ut vad den mörka materian egentligen består av. Mörk materia har fått sitt namn av att den bara kan observeras indirekt, genom hur den påverkar vanlig materia via gravitationen. Med sin forskning har Jan Conrad och hans kollegor kunnat utesluta en del teorier om vad mörk materia består av. Han förutspår att inom ett antal år har fysikerna löst gåtan. Inspelat den 22 april 2015 på Fanfaren i Farsta Stockholm. Arrangör: Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Rymdpromenadernas historia och framtid

En samling legendariska samt mindre kända astronauter samtalar kring rymdpromenader. Luca Parmitano berättar om när han fick vatten i sin rymdhjälm, pensionerade Bruce McCandless om de så kallade jetpackens historia och Soichi Noguchi om hur man lagar en rymdraket i rymden. Avslutar gör Aleksej Leonov, kosmonauten som gjorde den första rymdpromenaden någonsin. Inspelat den 22 september 2015 på KTH, Stockholm. Arrangör: KTH.

Fråga oss