Titta

En bok, en författare

En bok, en författare (2013)

Om En bok, en författare (2013)

Den rika utgivningen av svensk och utländsk facklitteratur hamnar i fokus då vi i varje program möter en aktuell författare som intervjuas om sin bok och dess ämne. Böckerna handlar om vitt skilda ämnen som till exempel media, historia, politik, samhälle, naturvetenskap, konst och kultur. Sändningsår 2013.

Till första programmet

En bok, en författare : PrekariatetDela
 1. Guy Standing har rockstjärnestatus-

 2. -i den rörelse som protesterar
  mot samhällets orättvisor.

 3. Hans bok om prekariatet, en ny klass
  som står utanför löner och trygghet-

 4. -beskriver problemet
  och erbjuder en väg framåt.

 5. Bengt Westerberg intervjuar.

 6. De sa i presentationen att du har blivit
  en rockstjärna efter den här boken-

 7. -men många tittare vet nog inte
  vem du är. Berätta, vem är du?

 8. Jag är ekonom. Jag doktorerade vid
  Cambridge och är specialist på arbete.

 9. Jag har arbetat för
  Internationella arbetsorganisationen.

 10. Mitt synsätt har utvecklats av mitt
  arbete i flera länder, bl.a. Sverige-

 11. -med arbetsmarknader
  och socialpolitik.

 12. Jag delar ordförandeskapet
  i ett internationellt nätverk-

 13. -som vill göra medborgarlön
  till en mänsklig rättighet.

 14. Din bok gavs ut i Storbritannien
  för några år sen.

 15. Vilka reaktioner fick du?

 16. Att skriva en bok är tämligen fåfängt,
  om man ska vara ärlig.

 17. Man vet inte vilka reaktioner
  man kommer att få.

 18. Jag väntade mig inte
  sån här uppmärksamhet.

 19. Jag hade skrivit en längre bok,
  "Work after Globalisation"-

 20. -där jag försökte reda ut
  grundproblemet: Vad är arbete?

 21. Det kämpade jag med i 30 år.

 22. Jag ansåg att vi alla på 1900-talet-

 23. -inklusive politiker och samhällsvetare,
  rörde till vad som räknades som arbete.

 24. Vi satte lönearbete på piedestal,
  på ett sätt.

 25. Jag retade mig på det och ville rädda
  det arbete som inte är lönearbete.

 26. Kvinnors arbete med omsorg,
  och många människors arbete-

 27. -syns inte i vår statistik,
  i våra böcker i samhällsvetenskap-

 28. -och absolut inte
  i politikernas retorik.

 29. Det är synd, för många av
  de mest produktiva aktiviteterna-

 30. -och de mest kreativa
  och reproduktiva aktiviteterna-

 31. -är det arbete vi gör med våra vänner,
  grannar, familjer och i föreningslivet.

 32. Så jag retade mig på det.

 33. Det här är viktigt för diskussionen.

 34. Det allra löjligaste
  vi gjorde på 1900-talet-

 35. -fångades väl av en välkänd ekonom
  från Cambridge på 1920-talet.

 36. Han sa att om han anställer
  en hushållerska eller en köksa-

 37. -ökar nationalinkomsten,
  sysselsättningen och tillväxten-

 38. -och arbetslösheten minskar.

 39. Men om han gifter sig med henne
  och hon utför samma sysslor-

 40. -minskar sysselsättningen,
  nationalinkomsten och tillväxten-

 41. -och arbetslösheten ökar.
  Det blir inte dummare än så.

 42. Så jag kände att vi måste återta
  de gamla grekiska idéerna om arbete-

 43. -och om fritid,
  för det är ju myntets andra sida.

 44. Enligt grekerna skulle en medborgare
  arbeta för att försörja familjen-

 45. -men på fritiden ville man även utföra
  scholé, deltagande i livet i polis.

 46. I den offentliga sfären.

 47. Det är ett bättre sätt att se på arbete.

 48. För att göra en lång historia kort
  kände jag att vi behövde-

 49. -ett historiskt synsätt på vad som har
  hänt med synen på arbete.

 50. Så jag återvände till Karl Polanyis
  "Den stora omdaningen".

 51. Även om jag ogillade hans teleologiska
  "historiens slut"-perspektiv-

 52. -tyckte jag att hans verktyg
  var användbara.

 53. Att 1800-talet var
  en period av "urbäddning"-

 54. -dominerad av ekonomiskt kapital-

 55. -vilket ledde till att otryggheten
  och ojämlikheten blev ohållbara-

 56. -och till att hela civilisationen
  riskerade att gå under.

 57. Sen kom en period
  av "återinbäddning"-

 58. -som inledde välfärdsstatens era,
  med den svenska modellen-

 59. -Beveridgesystemet och
  Bismarcks socialförsäkringssystem.

 60. Det var en period av inbäddning.
  Det som hände-

 61. -var att hans "stora omdaning" rörde
  ett system av stängda ekonomier.

 62. Man använde handelshinder.

 63. Kan du berätta vem Karl Polanyi är?
  Många känner nog inte till honom.

 64. Karl Polanyi var en stor wiensk social
  tänkare på 1920- och 1930-talen.

 65. Han var antropolog, men dessutom
  samhällsvetare och historiker.

 66. Han skrev den här boken 1943,
  lämnade den i USA-

 67. -och återvände till London
  för att undervisa.

 68. Den sammanställdes av tyska vänner
  och blev viktig under efterkrigstiden-

 69. -eftersom den fångade den social-
  demokratiska synen på samhället.

 70. Problemet var att hans stora omdaning,
  vilket är hans egen term-

 71. -innebar skapandet av
  permanenta institutioner och system-

 72. -som inbäddade det
  ekonomiska systemet i samhället-

 73. -och minskade ojämlikheten och
  otryggheten med några olika medel.

 74. Och det är ett bra sätt att titta på
  hur efterkrigstiden utvecklades.

 75. I och med globaliseringen återkom eko-
  nomer och samhällsvetare till boken-

 76. -och märkte att hans verktyg
  var användbara.

 77. Så han har varit en inspirationskälla
  för den här boken.

 78. Om vi återgår till termen "prekariatet",
  vad betyder den?

 79. Jag upptäckte att det som hände...

 80. Jag ska svara på din fråga,
  men det som hände på 1980-talet-

 81. -var att Polanyis system bröt ihop
  och globaliseringen inleddes.

 82. Man bör se prekariatet mot bakgrund
  av fragmenteringen av klassamhället-

 83. -så ha tålamod med mig.

 84. Det som hände var att de gamla
  systemen inte längre fungerade-

 85. -och de så kallade nyliberalerna, vilket
  är en term som är dåligt definierad-

 86. -blev den dominerande intellektuella
  kraften. Vi har Thatcher...

 87. Thatcher, Reagan...

 88. Friedrich von Hayek stod bakom dem.
  Och Milton Friedman.

 89. De fick plötsligt sin dag i solen,
  de satte agendan. Och det de ville-

 90. -var att man skulle konstruera
  ett globalt marknadssystem-

 91. -byggt på liberalisering av marknader
  och på varufiering.

 92. Alltså att utsätta så mycket som möjligt
  för marknadskrafterna.

 93. Och det är viktigt att förstå vad som
  har hänt under den nyliberala eran.

 94. De ville avveckla mekanismer och
  institutioner för social solidaritet.

 95. Det var uttryckligen vad de ville göra.
  Men om man gör det-

 96. -får man en närmast darwinistisk
  "vinnaren tar allt"-mentalitet.

 97. Så vi gick från en försoffande period-

 98. -till en period med växande
  otrygghet och ojämlikhet-

 99. -vilket har lett till
  en växande klassfragmentering-

 100. -som återspeglas i det globala
  systemet, där det blir en enda röra.

 101. Skulle du säga att globaliseringen
  endast är en nyliberal idé?

 102. Det finns väl andra krafter bakom,
  som Kinas vilja att utvecklas?

 103. Givetvis. Och det var nog inte görligt
  att hålla tillbaka historiens krafter.

 104. Globaliseringen var en naturlig följd av
  den internationella arbetsfördelningen.

 105. För kinesernas, indiernas och
  utvecklingsländernas skull behövs den.

 106. Vi vill inte hålla tillbaka
  den ekonomiska utvecklingen.

 107. Så detta är krafterna bakom,
  men vad är resultatet?

 108. Det som har hänt är att på grund av
  marknaderna och kapitalet-

 109. -har vi först och främst, nästan över
  en natt i ett historiskt perspektiv-

 110. -tredubblat den globala arbetskraften.

 111. Två miljarder människor
  från Kina, Indien och andra platser-

 112. -blev plötsligt en del
  av den globala arbetsstyrkan.

 113. Men de var vana vid-

 114. -en livsstil med en femtiondel av
  standarden för en svensk eller britt.

 115. Så om man öppnar sig mot en
  global ekonomi sätter man tryck-

 116. -på löner och förmåner i hemlandet.
  Det är givet.

 117. Det som hände sen är att regeringarna
  i Europa, USA och andra rika länder-

 118. -slöt en sorts faustisk pakt
  med sin befolkning.

 119. De sa: "Vi skapar nya marknadssystem
  och arbetsmarknadsflexibilitet"-

 120. -"men samtidigt som vi ökar folks flexi-
  bilitet och således deras otrygghet"-

 121. -"ger vi er billiga krediter, subven-
  tioner på arbete och skattesänkningar"-

 122. -"så att ni kan konsumera."

 123. Olika länder gjorde det på olika sätt,
  men pakten måste ta slut-

 124. -och det gjorde den 2008.
  Därefter har vi haft åtstramningar.

 125. På samma gång,
  om jag återgår till din fråga-

 126. -har den här klassfragmenteringen
  orsakat en plutokrati-

 127. -där ett litet antal människor
  med flera miljarder dollar eller euro-

 128. -lever som globala medborgare och
  åker världen runt, Davos ena veckan...

 129. De har råd att köpa politikerna,
  partierna och medierna.

 130. Under dem återfinns salariatet.
  Folk här i studion tillhör kanske det.

 131. De har anställningstrygghet, pension,
  bonusar och betald semester.

 132. Alla fina saker som folk vill ha.

 133. Men deras antal minskar,
  och otryggheten ökar för dem.

 134. Sen har vi de jag kallar "professiker".

 135. De har färdigheter,
  men vill inte ha anställningstrygghet.

 136. De vill ha ett liv på språng mellan
  flygplatserna med laptopen på axeln.

 137. Det är ett intensivt liv,
  och deras problem är utbrändhet.

 138. De här är i toppen, sen har vi
  medelklassen och sen prekariatet.

 139. Problemet är, och det här är viktigt,
  att det gamla proletariatet-

 140. -som fackförbunden och välfärdsstaten
  byggde på, krymper i hela världen.

 141. Under dem finns prekariatet.

 142. Prekariatet består av ett växande antal
  av miljontals människor-

 143. -som inte har det de ovanför dem har.

 144. Jag tar strax definitionen, men det är
  viktigt att se hela strukturen.

 145. För under prekariatet
  finns en trasunderklass-

 146. -av sorgliga människor på gatan,
  folk som dör i alkoholism...

 147. Men man måste skilja på dem,
  för prekariatet är eftertraktat.

 148. Och ett sätt att se det är att säga
  att det är en klass i vardande.

 149. Det är kontroversiellt för marxister...

 150. Men redan nu är en fjärdedel
  av arbetsstyrkan...

 151. Javisst, och i vissa länder mer än så.

 152. Jag var nyss i Japan. Där uppskattades
  de till mer än en tredjedel.

 153. Men för dina lyssnare och tittare
  är det viktigt att förstå-

 154. -prekariatets klasskarakteristik.

 155. Till skillnad från
  de gamla industriarbetarna-

 156. -väntar de sig inte
  ett liv med stabilt arbete-

 157. -med heltidstjänster
  som sträcker sig in i framtiden.

 158. De börjar vänja sig vid ett liv
  med instabilt arbete och boende.

 159. Ibland kallar man dem "nomadiska".

 160. Det är det ena. De flesta
  ger den biten mest uppmärksamhet.

 161. Men jag tror inte
  att det är det viktigaste.

 162. De har dessutom
  ingen känsla av yrkesidentitet.

 163. En känsla av en berättelse
  som utgör deras liv.

 164. "Jag håller på att bli nåt. Jag är nåt."

 165. "Jag har ett yrke. Jag kan skriva det
  när jag checkar in på ett hotell."

 166. Det saknar man, och samtidigt
  argumenterar jag i boken för-

 167. -att de lider av "prekariserade sinnen".

 168. Man vet inte vad som är bäst,
  så man gör lite av varje.

 169. Man nätverkar, skolar om sig,
  man kollar sina mejl.

 170. Man blir splittrad
  och kan inte fokusera.

 171. Det prekariserade sinnet
  är mycket stressande.

 172. Och det skapar
  mycket existentiell stress.

 173. Innan du talar mer om prekariatet
  vill jag återkomma till kraften bakom.

 174. Du nämnde globaliseringen och
  konkurrensen från Kina och Indien.

 175. Var det ett misstag att släppa in dem,
  eller vad ska regeringarna göra?

 176. Du sa att de reagerade fel.

 177. Nej, vi ska inte hålla tillbaka
  den internationella utvecklingen.

 178. Det gamla fackfolket som vill
  sätta upp protektionistiska hinder...

 179. Jag tycker att det är
  ett hemskt alternativ.

 180. Jag känner bara
  att det som hände politiskt-

 181. -var att vi behövde
  ett nytt socialt kontrakt.

 182. Vi återkommer till det.

 183. Prekariatets framväxt
  har oerhörda konsekvenser-

 184. -för vilka institutioner och vilken
  social- och regelpolitik vi behöver.

 185. Men var att be folk bli mer flexibla
  fel sätt att svara på konkurrensen?

 186. Nej... Det här säger jag
  till mina vänner i facket med.

 187. Misstaget var
  att inte acceptera flexibilitet.

 188. Och det som borde ha gjorts
  var en ny uppgörelse-

 189. -där man accepterar flexibilitet
  och fler tillfälliga jobb-

 190. -men då måste man ha socialt skydd
  som backar upp det.

 191. Och det har vissa följder
  som jag tar upp i boken.

 192. Men först vill jag nämna de två andra
  saker som definierar prekariatet.

 193. Det andra är att det har distinkta...

 194. För att använda en marxistisk term,
  distinkta distributionsförhållanden.

 195. Det gamla proletariatet fick
  mer och mer av sin inkomst i förmåner.

 196. Företagsförmåner
  och statliga förmåner.

 197. Men prekariatet kan inte förlita sig
  på det, utan mer på lön i pengar.

 198. Samtidigt är lönerna satta under tryck-

 199. -och volatiliteten i lönerna är stor.

 200. En följd av det är
  att miljontals människor-

 201. -lever på gränsen till ohållbar skuld.

 202. För en enda liten olycka, som att
  mista jobbet utan att ha sparpengar-

 203. -kan få en att gå under.

 204. Det är viktigt, för i motsats till vad
  som gällde för det gamla proletariatet-

 205. -leder det här till
  en kronisk osäkerhet.

 206. Osäkerhet som ekonomisk term-

 207. -är inte samma sak
  som otrygghet eller risk.

 208. Osäkerhet betyder att man inte vet.
  Okända okändheter.

 209. Man får ingen socialförsäkring
  för osäkerhet.

 210. Och känslan av osäkerhet
  är väldigt hotfull-

 211. -och det är därför många i prekariatet
  lider av sociala problem.

 212. Men betalning i pengar är bättre
  än förmåner, om jag förstår rätt.

 213. Jag är helt för verklig varufiering
  av arbete.

 214. Låt köpslåendet om arbete
  handla om pengar.

 215. Om du vill jobba för mig eller tvärtom
  kan vi komma överens-

 216. -men det ska vara transparent,
  i pengar.

 217. Men innan vi kommer
  till mina åtgärder...

 218. Den tredje och viktigaste egenskapen
  hos prekariatet är-

 219. -att det finns vissa distinkta
  förhållanden till staten.

 220. Inte till regeringen, utan till staten.

 221. Allt fler människor i prekariatet-

 222. -är "denizens" snarare än medborgare.

 223. Det måste du nog definiera.

 224. Det är ett romerskt begrepp, men det
  användes i det medeltida England.

 225. Det innebar att en person som kom till
  en stad, säg en skomakare eller nåt...

 226. När han kom till stan
  bad han myndigheterna-

 227. -om tillåtelse
  att bo och arbeta i staden.

 228. Myndigheterna gav honom
  en begränsad uppsättning rättigheter-

 229. -som inte var lika omfattande
  som de rättigheter medborgarna hade.

 230. Det är i den situationen
  som många invandrare befinner sig.

 231. Men detta är första gången i historien
  då vi har en systematisk process-

 232. -där vi gör medborgare till "denizens".

 233. -Vilka rättigheter saknar de?
  -Det finns fem typer av rättigheter.

 234. De fem typer som är upptagna i
  deklarationen om mänskliga rättigheter.

 235. Medborgerliga, kulturella, politiska,
  sociala och ekonomiska rättigheter.

 236. Fem typer av rättigheter.
  Det man ser hos prekariatet-

 237. -är att de på olika sätt förlorar
  rättigheter av alla de här typerna.

 238. Jag kan ge ett exempel
  på medborgerliga rättigheter.

 239. Bland de mest grundläggande
  rättigheterna.

 240. Rättssäkerhet.

 241. Det innebär att man inte kan
  behandlas negativt eller bestraffas-

 242. -utan att ha möjlighet
  att genomgå rättsprocessen.

 243. Prekariatet har förlorat medborgerliga
  rättigheter p.g.a. godtycklig byråkrati.

 244. De säger: "Du har inte gjort rätt, du
  har inte gjort X och Y som du skulle."

 245. "Därför förlorar du dina förmåner."

 246. De jure, alltså enligt lagen,
  har de rätt att överklaga.

 247. Men de facto har de inte det.

 248. Det som händer i världen
  är att miljontals människor-

 249. -styrs av byråkrater
  som inte kan hållas ansvariga.

 250. Handikappade, ungdomar,
  arbetssökande o.s.v.-

 251. -förlorar sina förmåner
  utan att kunna överklaga.

 252. Och det utan rättsprocess.

 253. De blev inte åtalade och dömda,
  de bara blev av med dem.

 254. Det är ett fenomen som i praktiken
  innebär en förlust av rättigheter.

 255. Och man kan se på andra rättigheter
  på samma sätt.

 256. I det sista kapitlet i boken presenterar
  du några lösningar på problemet.

 257. Du har tankar om medborgarlön.
  Kan du tala lite om det?

 258. Ja, men får jag avsluta
  mitt resonemang först?

 259. För det är viktigt för analysen.

 260. Du måste nog göra det nu,
  för tiden rinner ut.

 261. Okej. Men man måste förstå
  att prekariatet är en farlig klass-

 262. -eftersom den innehåller flera element:

 263. Den gamla arbetarklassen
  som glider ner i den, outbildade...

 264. De lyssnar på extremhögern.
  Och det är farligt.

 265. -De röstar på populister.
  -På nyfascister och sånt.

 266. Mittsegmentet är
  invandrare och "denizens"-

 267. -och det tredje är utbildade ungdomar,
  som inte har nån framtidstro.

 268. Och politikens och
  samhällsvetenskapens stora mål-

 269. -är att återuppväcka framtidstron
  för alla de här elementen-

 270. -och andra som är rädda
  att hamna i prekariatet.

 271. Jag har förespråkat ett nytt
  distributionssystem i många år.

 272. För lönerna lär inte stiga.
  Allt mer inkomst går till kapitalet.

 273. Och otryggheten ökar.
  Gammaldags välfärd räcker inte till.

 274. Så jag tror att vi måste röra oss mot
  ett nytt system av socialt skydd-

 275. -i vilket medborgarlön
  är grundläggande.

 276. Det innebär att alla,
  varje invånare, varje medborgare-

 277. -ska ha grundläggande trygghet,
  som ger dem förankring.

 278. Det blir inga stora summor,
  så man uppmuntras ändå till arbete.

 279. Det gör man faktiskt inte just nu.
  Men om man känner sig trygg-

 280. -menar psykologerna, och experiment i
  Indien, Afrika och Brasilien stöder det-

 281. -att folk med grundläggande trygghet
  är mer produktiva.

 282. Du är inte den förste som föreslår
  detta. Vi har hört det i århundraden.

 283. Varför är det så svårt
  att övertyga politiker och stater?

 284. Det ligger nog i luften.

 285. Jag har arbetat med att förespråka
  medborgarlön i många år.

 286. När man träffar prekariatet... Jag har
  haft över 200 möten på 18 månader.

 287. Idén om medborgarlön har stort stöd.

 288. Det finns politiker och ekonomer
  som förespråkar det, kända namn.

 289. Och nu har kontexten förändrats.

 290. Vi har ett kroniskt otrygghetsproblem
  och ett kroniskt ojämlikhetsproblem.

 291. Om inte mitten-vänster- eller
  mitten-höger-politikerna har lösningar-

 292. -får vi den "infernopolitik" som jag
  diskuterar i näst sista kapitlet.

 293. Jag är optimist och tror
  att vi får en "paradispolitik".

 294. Men behöver man inte höja skatten?
  Accepterar folk det?

 295. Vi måste tänka mer innovativt,
  för 2000-talet, inte för 1900-talet.

 296. Skatterna har sänkts för mycket-

 297. -men jag är mer intresserad
  av distributionssystemet.

 298. För tillfället går allt mer av inkomsten
  till en liten elit-

 299. -med storföretagen och plutokratin.

 300. Och det vi måste göra är inte att gå
  tillbaka, för det kan man inte göra.

 301. Vi måste utveckla kapitalfonder.

 302. Inte nödvändigtvis som Rudolf
  Meidners modell på 1970-talet-

 303. -utan statliga investeringsfonder
  som Alaska Permanent Fund-

 304. -där en del av vinsterna
  från mineraler och naturtillgångar-

 305. -går till en fond,
  till viss del som den norska-

 306. -och kan användas för att betala ut
  social återbäring och medborgarlön.

 307. Och vi måste tänka mer innovativt.

 308. Ingen skulle sluta investera,
  växa, spara eller arbeta-

 309. -men vi måste vara realistiska och
  säga att det inte går genom lönerna.

 310. Vi måste säga till
  den gamla skolans socialdemokrater:

 311. "Slå inte i oss att det går."

 312. Vi måste vara mer innovativa.

 313. Därför handlar den nya boken om
  rättigheter för prekariatet.

 314. Den innefattar mycket som prekariatet
  begriper, men inte de gamla klasserna.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Prekariatet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Den nya samhällsklass som utvecklingsekonomen Guy Standing kallar prekariatet är den växande skara människor som tvingas underkasta sig osäkra anställningsvillkor och stå ut med kortvariga och dåligt betalda arbeten utan att kunna hoppas på någon förbättring ens på lång sikt. På en osäker arbetsmarknad där flexibilitet och anpassningsvilja har upphöjts till norm får prekariatets medlemmar betala ett högt pris i form av social marginalisering och fysisk och psykisk ohälsa. I sin bok "Prekariatet : den nya farliga klassen" beskriver Guy Standing problemet, men erbjuder också en väg framåt. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Ämnen:
Samhällskunskap > Arbetsmarknad och arbetsliv, Samhällskunskap > Ekonomi > Samhällsekonomi, Samhällskunskap > Ekonomi > Välstånd och fattigdom
Ämnesord:
Anställningsskydd, Anställningsvillkor, Arbete, Arbetsmarknad, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Sociala klasser
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i En bok, en författare

En bok, en författare (2010)
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Alexander Bard

Intervju med Alexander Bard som tillsammans med Jan Söderqvist skrivit boken "Kroppsmaskinerna" som handlar om vår hjärna som bedragare.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Alf W Johansson

Intervju med Alf W. Johansson, historieprofessor och en av redaktörerna för antologin "Svenska historiker". I boken ges en översikt över hur svenska historiker från medeltiden till våra dagar har tolkat den svenska historien genom tiderna.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Anders Kaliff

"Dracula och hans arv" av arkeologiprofessor Anders Kaliff tar oss med på en resa från 1700-talets vampyrskräck till dagens populärkulturella vampyrmyter. Genom en väl förborgad släkthemlighet har han lyckats finna nya rön om vem den verklige Dracula var. Intervjuare: Kristina Bennet Westre.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Andreas Ekström

Intervju med Andreas Ekström som i "Google-koden" skrivit om företaget som med stor precision berättar precis den historia om sig själv som man vill.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Andreas Malm

I debattboken "Hatet mot muslimer" skriver Andreas Malm om den växande islamofobin och menar att den utbredda fientligheten utgör ett hot mot det öppna samhället. Intervjuare: Lena Scherman.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Anna Josephson

Intervju med neurokirurgen Anna Josephson, som tillsammans med kollegan Lars Olson skrivit boken "Hjärnspark" som handlar om vad som händer med hjärnan när den utsätts för våld.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Annika Borg

"Bibeln på mitt sätt" av teologen, prästen och författaren Annika Borg är en guide till Bibelns texter skriven på ett såväl kärleksfullt som respektlöst sätt. Intervjuare: Mats Svegfors.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Björn af Kleen

Intervju med journalisten Björn af Kleen, som i sin bok "Jorden de ärvde" berättar hur stigande markpriser, sänkta skatter och återupprättat rykte har inneburit en ny skördetid för den markägande adeln i Sverige.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Björn Höglund

I "Alla spelar spel" skildrar kulturjournalisten Björn Höglund sällskapsspelens historia. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Branting

Hjalmar Branting var Sveriges första socialdemokratiska statsminister på 1920-talet. Han spelade en nyckelroll när den allmänna rösträtten drevs igenom 1918. Intervju med Lars Ilshammar som har skrivit en biografi över Branting. Boken ingår i boxen "Sveriges statsministrar under 100 år".

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Britta Wahren

Intervju med professor Britta Wahren som i "Framtidens farliga smitta" bland annat tar upp hur mikroorganismer och sjukdomar tycks utvecklas nästan lika snabbt som människans motmedel. Hur skyddar vi oss bäst mot smittorna?

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Börje Ljunggren

Intervju med Börje Ljunggren som i boken "Kina, vår tids drama" skildrar landets utveckling under de senaste decennierna. Under kort tid har Kina vuxit till en stormakt och hur landet fortsätter utvecklas angår oss andra allt mer.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Carlsson

Ingvar Carlsson tillhörde den svenska politikens innersta krets i fyrtio år. Intervju med Rolf Gustavsson som skrivit biografin "Carlsson" som ingår i boxen "Sveriges statsministrar under 100 år".

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Charlotte Sifvert

"Vad gör man när någon dör?" är en handbok som tar upp en mängd av de praktiska frågor som kan uppstå i samband med dödsfall. Här berörs också olika trosuppfattningar och hur synen på döden kan skilja sig åt. Intervjuare: Antonio de la Cruz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Christina Wahldén

Intervju med journalisten Christina Wahldén som i boken "Du kan glömma bort ditt eget barn" skriver om kvinnors utsatthet i väpnade konflikter och i efterkrigssituationer, framför allt i Demokratiska republiken Kongo där det sexuella våldet mot kvinnor är exempellöst i sin grymhet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2011)
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kristoffer Ahlström

Med "Magkänslans anatomi" vill journalisten Kristoffer Ahlström kartlägga de psykologiska mekanismer som ligger bakom hur vi fattar våra beslut. Vad krävs för att de beslut vi slutligen tar skulle kunna bli mycket bättre? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lotta Schüllerqvist

"Marnas hemlighet" av journalisten Lotta Schüllerqvist vill visa det Gaza som finns bortom dramatiska bilder och rapporter om våld. Här möter vi människor i deras vardag med sina drömmar och okuvliga hopp. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Sören Sommelius

"Från King till Obama" av kulturjournalisten Sören Sommelius tar upp de svartas kamp för sina medborgerliga rättigheter i det "civiliserade" USA. Rasåtskillnader är inte så långt bort som många tror. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jonas Söderström

"Jävla skitsystem!" av informationsarkitekten Jonas Söderström tar upp undermåliga datasystem ur ett arbetsmiljöperspektiv. Vad är det som stressar dig på jobbet? Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Birgitta Almgren

I "Inte bara Stasi" tar tyskprofessorn Birgitta Almgren upp det svenska tankeklimatets kulturella mönster och värderingar under kalla kriget. Hur såg relationerna mellan Sverige och DDR ut? Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ernst Brunner

I "Anckarström och kungamordet" tecknar författaren Ernst Brunner ett porträtt av Gustav III:s mördare. Jacob Johan Anckarström var ansedd som en brutal person i Sverige, men som ett moraliskt föredöme ute i Europa. Vilken är den sanna bilden? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bengt Göransson

I "Tankar om politik" vill den före detta skol- och kulturministern Bengt Göransson uppmana till eftertanke och nyansering i ett medialt klimat som ställer allt högre krav på politikern och medborgaren. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Birgitta Kimber

"Att stå ut med busungar" av specialläraren och psykoterapeuten Birgitta Kimber handlar om att bemöta barn som skolkar, bråkar, stör eller på annat sätt visar att de inte mår bra. Här bygger metoden på att det skapas en allians mellan föräldrar och skola. Intervjuare: Thord Eriksson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Dilek Baladiz

"I hederns skugga" av socionomen Dilek Baladiz kommer unga män som är uppvuxna med hedersnormer till tals. Vilka krav och förväntningar har deras familjer på dem som bröder och som blivande äkta män och pappor? Intervjuare: Thord Eriksson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Görrel Espelund

"8 kvinnor som skapat världsrubriker" av journalisten Görrel Espelund handlar om det manliga maktmonopol som håller på att brytas. Men vilken skillnad gör egentligen kvinnliga ledare? Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hooman Majd

I "Irans dubbla ansikte" av Hooman Majd möter vi den sekulära storstadseliten och den fattiga jordbrukarmajoriteten. Deras land är storslaget, komplext och motsägelsefullt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingemar Lundkvist

"Det löstagbara sinnet" av vetenskapsjournalisten Ingemar Lundkvist handlar om glasögon. Detta hjälpmedels historia handlar också om läsandets, lärdomens, högfärdens och klarsynthetens emblem. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kjell Albin Abrahamson

"Så länge du lever" av radiojournalisten Kjell Albin Abrahamson handlar om samtal mellan honom själv och kollegan Kerstin Bodell - två människor som vill prata om något annat än sina sjukdomar. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Steve Sjöquist

"Fotspår" av författaren och föreläsaren Steve Sjöquist handlar om livet som hiv-positiv i dagens Sverige. Vad händer när vi vågar möta medmänniskor utanför de konventionella ramarna? Steve Sjöquist intervjuas av Gabriella Ahlström.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Thomas Anderberg

"Den stora konstsvindeln" av kritikern och filosofidocenten Thomas Anderberg handlar om Andy Warhols Brillolåda som skulle säljas på Stockholms Auktionsverk. Försäljningen stoppades sedan märkliga omständigheter framkommit. Intervjuare: Ulrik Petersson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2012)
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Fredrik S. Heffermehl

Har Nobels fredspris blivit ett pris som gagnar politiska och kommersiella intressen? I "Nobels fredspris" granskar advokaten och fredsaktivisten Fredrik S. Heffermehl motiven bakom fredsprisen som delats ut mellan 1901 och 2010. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Fatima Bremmer

I "De sista tanterna" har Fatima Bremmer och fotograf Magnus Wennman klivit in i tanternas värld. De har följt med Ebba, 85, på syjunta och Maj-Britt, 82, till Salong Fleur. Boken tar upp ämnen som husmorsideal och familjepolitik, ger bakgrund till tanternas karakteristiska inredning, frisyr, klädstil och fritidsintressen.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jan Jörnmark

"Avgrunden" av ekonomhistorikern Jan Jörnmark och bildkonstnären Annika von Hausswolff är en undersökning i efterdyningarna av kollaps, skenande statsskulder och ödeplatser. Hur sätter kapitalismen spår i geografin? Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingemar Härd

I "Efter fem miljoner år av tystnad" utreder Ingemar Härd grundligt frågan om språkets uppkomst och betydelse. Är det grammatik, fräckisar och lägersånger som gjort människan till en bättre överlevare än Tyrannosaurus rex? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Birgitta Forsman

I " Gudlös etik" argumenterar Birgitta Forsman för att etiken måste befrias ur religionens tvångströja. De religiösa moralreglerna är inte så bra som många vill tro, och sökandet efter svar på dagens moralfrågor i uråldriga skrifter är en usel metod att bedriva etik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bo Bergström

Vi upplever just nu en gigantisk fotoboom och det är många som är nyfikna på den kommunikativa sidan av fotograferandet. I "Bild & budskap" skriver Bo Bergström om triangeldramat mellan beställaren, fotografen och betraktaren. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Dan Josefsson

"Den mörka hemligheten" av journalisten Dan Josefsson och psykologen Egil Linge vänder sig till alla som märker att det är något som inte stämmer när de försöker skapa, eller leva i, nära relationer, och till dem vars förflutna hindrar dem från att leva det liv de vill leva. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ewonne Winblad

"Annonsdrottningen" av journalisten Ewonne Winblad berättar historien om tidningsvärldens mäktigaste kvinna kring förra sekelskiftet, Sofia Gumælius. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kenneth Kauppi

Ett fritidshus kan ligga nästan varsomhelst. Och se ut hur som helst. Det som gör fritidshusen i "Arkitektens fritidshus" av Kenneth Kauppi så speciella är att de bebos av personer som i sitt dagliga värv bland annat skapar vackra, trivsamma miljöer åt andra. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Nisse Simonson

I "Glöm inte minnet" berättar läkaren Nisse Simonson om vår snillrika hjärna utifrån nyckelorden minnet och glömskan. Han bjuder också på olika fallbeskrivningar och berättar om det senaste inom minnesforskningen. Intervjuare: Aina Bergvall.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Åsa Moberg

Vad är väninneskap - ett ord som inte ens finns? I "Väninnorna och jag" har författaren Åsa Moberg samlat exempel ur sitt eget och åtta nära väninnors liv. I fritt flödande och mycket spontana intervjuer diskuterar de väninneskapets natur. Intervjuare: Ann Lagerström.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Leif GW Persson

I "Gustavs grabb" berättar Leif GW Persson i romanform om sitt eget liv, om hela klassresan från uppväxten i arbetarkvarteren på Gärdet i Stockholm till livet idag. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Åke Holmquist

I "Beethoven" av Åke Holmquist möter vi Ludwig van Beethovens (1770-1827) unika konstnärskap och tragiska liv som personifierade romantikens begrepp om ett geni. Han blev en legend redan under sin livstid, beundrad och ifrågasatt, utmanande och oroande. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Anders Andrén

"Det medeltida Gotland" av arkeologiprofessorn Anders Andrén tar upp öns dramatiska historia och dess spår av en svunnen storhetstid. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lena Granqvist

Under ett helt liv står en akademiker inför många val som får betydelse för livets sammanlagda inkomst. "Livslön", av bland andra Lena Granqvist, är tänkt som en vägledare för alla som vill veta mer om detta begrepp. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2013)
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lärarens retorik

Hans Gunnarsons retoriska verktyg kan användas i klassrum, vid konferenser och i möte med föräldrar. "Lärarens retorik" är tänkt att utveckla såväl den egna som elevernas förmåga att kommunicera. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Maten och makten

Samtidigt som efterfrågan på mat i världen ökar blir de svenska bönderna allt färre. Vilka blir följderna av att Sverige ställer sig utanför den globala matproduktionen? Christer Isaksson intervjuas av Susanna Baltscheffsky.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Sveriges historia 1830-1920

I ”Sveriges historia: 1830-1920” beskriver Bo Stråth, professor i historia vid Helsingfors universitet, en period präglad av framtidstro och industrialism, men också av konflikter mellan kungamakt och folkstyre, mellan arbetare och arbetsgivare. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En dos stryknin

Snövit, Madame Bovary och pastor Gregorius är bara några exempel på personer i litteraturen som har förgiftats. I ”En dos stryknin” ger Olle Matsson, professor i kemi vid Uppsala universitet, en bred kulturhistorisk och naturvetenskaplig skildring av gifter och giftmord i litteraturen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Sveriges historia 1920-1965

Det Sverige som beskrivs i ”Sveriges historia: 1920-1965” är ett land som av sin samtid betraktades med såväl avund som misstro. Medan fattigdomen och arbetslösheten minskar ökar siffrorna för valdeltagande, löneökningar, semesterveckor och pensioner. Yvonne Hirdman intervjuas av Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Alltings mått

Vad är värdet av humaniora? Inom universiteten och forskningspolitiken har debatten om humaniora länge varit låst i två positioner. I ”Alltings mått” hävdar idéhistorikerna Anders Ekström och Sverker Sörlin att humanistisk kunskap redan idag spelar en betydligt större roll än vad som erkänns. Anders Ekström intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den siste resenären

Tomas Löfström skriver i "Den siste resenären” om den bortglömde Torgny Sommelius som utvecklade reseskildringen under 50-talet. Journalisten och författaren Torgny Sommelius följde ett eget spår. Han skrev om resenärens ensamhet och blandade dokumentära reportage med fiktion. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Främling, vad döljer du för mig?

Rasism utförs oftast inte av monster. Den utförs av sådana som du och jag, välintegrerad och så kamouflerad att vi ofta inte ser den. Marcus Priftis, författare och spoken word-artist, hävdar att vi alla, mer eller mindre, gör oss skyldiga till sådan här vardagsrasism. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Furstar och folk i Åbo 1812

I augusti 1812 möts den ryske kejsaren Alexander I och den svenske kronprinsen Karl Johan i Åbo för att diskutera hur de ska bekämpa Napoleon. I ”Furstar och folk i Åbo 2012” berättar historikern Nils Erik Villstrand om mötet som kom att få betydelse för hela Europas framtid.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jäkla människa

Hur hanterar man jobbiga människor i vardagen och på jobbet? Psykologerna Mattias Lundberg och Anders Wahlberg vill med ”Jäkla människa! - en handbok i hur du hanterar jobbiga människor på arbetet” ge oss verktygen. Mattias Lundberg intervjuas av Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kongo - en historia

David van Reybrouck skildrar Demokratiska republiken Kongos utveckling från och med 1850. Det är en historia om exploatering, kolonisering och folkmord. Men också om människors förmåga att se framåt under de mest exceptionella omständigheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kryp

I John Hallméns närgångna fotografier får vi uppleva krypens värld i makroperspektiv - håriga flugor, slitna skalbaggar och färgstarka flicksländor täckta av daggens droppar. Det blir som en upptäcktsfärd till en främmande civilisation. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mitt grymma öde

"Mitt grymma öde - roman" av Carl-Michael Edenborg är en ocensurerad berättelse. Det är kompositören Händel som själv får föra ordet. Han ansågs vara tidens största kompositör, men uppfattades också som fet, ful, snål och lynnig. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Route 66

”Route 66 och den amerikanska drömmen” av Peter Kadhammar beskriver ett Amerika långt från den amerikanska drömmen. Kadhammar reser från Oklahoma till Kalifornien. Han stannar till i småstäder och pratar med folk på bensinmackar, härbärgen och i soppköer. Han ser ett land i förfall. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Blindspår

Är radium ett bra skönhetsmedel? Ligger det gamla Troja i Småland? I ”Blindspår – vetenskap på villovägar” går Peter Olausson igenom en rad intressanta, men som det visat sig, felaktiga vetenskapliga idéer.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2014)
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Katastrofdoktorn

Johan von Schreeb har 25 års erfarenhet av att arbeta som kirurg på slagfält. "Katastrofdoktorn" handlar om varför han har sökt sig till platser som andra hjälporganisationer flyr. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

Lars Trägårdh och hans medförfattare har analyserat centrala framtidsfrågor. I "Civilsamhället klämt mellan stat och kapital" synas utmaningar, som när det homogena folkhemmet ska övergå till ett pluralistiskt medborgarsamhälle. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju så jävla easy going

Jenny Jägerfelds roman ”Jag är så jävla easy going” handlar om 18-åriga Joanna som har adhd, är ganska impulsiv och inte alltid så genomtänkt. Men diagnosen är inget större problem så länge hon äter sin medicin. Men när familjen inte längre har råd med den och Joanna blir kär i Audrey blir det värre. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Giv mig, min son, ditt hjärta

Eskil Franck växte upp i en familj där prästämbetet gått i arv i generationer, och själv vigdes han till präst som mycket ung. Han blir framgångsrik inom kyrkan men kämpar mot tvivel. I ”Giv mig, min son, ditt hjärta” skriver han om vägen bort från tron och kyrkan och ut mot ovissheten. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En halv sanning är också en lögn

Journalisten Hanne Kjöller uppmärksammar fall i media där hon menar att läsare och tittare har vilseförts. I "En halv sanning är också en lögn" ger hon sin kritiska syn på delar av journalistkårens förhållningssätt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lappväsendet

Utnämnandet av Adolf Suwe till lappfogde år 1885 var första steget mot bildandet av myndigheten lappväsendet. I ”Lappväsendet” skriver Patrik Lantto bland annat om hur lapptjänstemännen agerade, hur samerna betraktades och om lappväsendets funktion i statens samepolitik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Organ till salu

I ”Organ till salu” skriver etnologen Susanne Lundin om organhandelns dunkla värld där desperata patienter utgör små bitar i ett stort pussel. Hon skildrar en växande marknad någonstans mellan medicinsk spetskompetens och människohandel. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Plundrarna

Under 1930- och 40-talen stal nazisterna miljontals konstverk. Mycket hittades vid krigsslutet men en del försvann för att komma fram i ljuset igen långt senare. I ”Plundrarna” skriver Anders Rydell om nazisternas besatthet av konst och om dagens bittra kamp om rätten till den ”försvunna” konsten. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Det nya Afrika

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika förbises ofta till förmån för gamla stereotyper. I ”Det nya Afrika” skriver SVT:s korrespondent Erika Bjerström om ett Afrika där fattigdomen minskar, demokratin är på uppgång och utvecklingen av sjukhus, utbildning och vägar drivs på av en allt större medelklass. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vina Vinas vargpinne

I Jujja Wieslanders barnbok ”Vina Vinas vargpinne” hittar Vina Vina en pinne. Den kan bli både motorsåg och metspö men är framför allt användbar när vargen kommer. Jujja Wieslander intervjuas av Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

På andra sidan oss

Max Bergander, 26 år gammal, skriver i diktsamlingen "På andra sidan oss" om de känslor han hade när han separerade från sin dotters mamma och hennes tidigare barn. Det handlar om rädsla och skam, men också om glädjen över att ha tagit ett beslut för att förändra sitt liv. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingens mamma

I antologin ”Ingens mamma – tolv kvinnor om barnfrihet” skriver kvinnor som av olika skäl valt att inte få barn. Kvinnor som valt att sterilisera sig, som tycker att klimakteriet är befriande och som vänder sig mot den kulturella press samhället sätter på kvinnor att bli mammor. Anna Lindman intervjuar bokens redaktör Josefine Adolfsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Eremiten i Paris

Den rumänske filosofen Emil Cioran föddes i Rumänien 1911 och kom till Paris 1937. I ”Eremiten i Paris” vill Tobias Dahlkvist visa hur Cioran förvandlar den teoretiska pessimismen till en levnadskonst. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Som om vi hade glömt

Journalisten Daniel Poohl berättar om sin uppväxt i början av 1990-talet. När flyktingar från inbördeskriget i Jugoslavien flyttar till den lilla orten blir Daniel lycklig. Men i mellanstadieklassen uppstår en konflikt, likt den som pågår i övriga Sverige, när flera i klassen börjar kalla sig patrioter. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever

Isa Ståhl och Zandra Bergman vill ge unga kunskapen som krävs för att kunna påverka skola och studiesituation. "Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever" visar bland annat vad skolan enligt lag är skyldig att ta ansvar för. Isa Ståhl på Sveriges elevkårer intervjuas av Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
En bok, en författare (2015)
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Urban express

Per Schlingmann och Kjell A Nordström guidar oss i vad som händer i världen, staden och med oss människor. "Urban express" är ett collage som beskriver vår tid och hur man själv kan hantera de förändringar som möter oss alla.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

9,3 på Richterskalan

Andreas Norman berättar i sin bok ”9,3 på richterskalan” om hur han som nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand dagarna efter tsunamin den 26 december 2004 och oförberedd hamnade mitt i krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När lojaliteten prövas

Anders Carlberg reflekterar i sin bok ”När lojaliteten prövas” över svenska judars relation till den svenska offentligheten och om förhållandet till Israel och israelisk politik. Utgångspunkten är personlig och präglad av egna erfarenheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju svensk

I ”Jag är ju svensk” berättar Cheko och Nalin Pekgul om de ökade motsättningarna mellan konservativa muslimer och mer liberala eller sekulära. I Tensta är arbetslösheten hög och det finns många fördomar som skapar spänningar mellan olika grupper. Nalin Pekgul intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Kent Asp är statsvetare och professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han mediernas roll inom politiken. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vad är bildning

Odd Zschiedrich är bland annat kansliansvarig vid Svenska Akademien. I boken ”Vad är bildning” resonerar han kring hur begreppet bildning används i olika sammanhang. Finns det olika slags bildning och vad är allmänbildning? Har bildningsbegreppet förändrats över tid? Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Gymnasiet som marknad

Inom skolvärlden har marknadsföring blivit viktig sedan det beslutades att främja skolval och skolors frihet att utforma sin verksamhet. Lisbeth Lundahl reflekterar i "Gymnasiet som marknad" över den ökade konkurrensen mellan skolorna. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bibliotekarien som medpedagog

Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag bara tvingar mig lite

”Jag bara tvingar mig lite” är en självbiografisk roman skriven av Maja-Stina Fransson. I den får vi följa Minna som barn, tonåring och ung kvinna. Vi får läsa hennes dagbok och följa med in i terapirummet. Hon har tvångstankar. I boken skildras det med allvar, men också med en viss komik som ett liv med tvångstankar kan innebära. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När jag inte hade nåt

Ison Glasgow är en av Sveriges mest hyllade hiphopartister. Han berättar i "När jag inte hade nåt" om sin uppväxt och hur den format honom till den han är idag. Han berättar om utanförskap, utsatthet och ett starkt band till sin mor. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Cornelis - en liten bok om vänskap

Agneta Brunius berättar i ”Cornelis – en liten bok om vänskap” om sin vänskap med Cornelis Vreeswijk. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

De nya dödssynderna

I "De nya dödssynderna" får vi reda på egenskaperna som svenska folket anser vara de sämsta. Stefan Einhorn presenterar resultaten från en opinionsundersökning och illustrerar med historier ur sitt liv. Intervjuare: Behrang Miri.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Facebookpolisen

Genom sina personliga och humoristiska inlägg på Växjö/Alvestapolisens Facebooksida har Scott Goodwin fått mycket uppmärksamhet. ”Facebookpolisen” är den ocensurerade bokversionen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Twitterboken

Sophia Sundberg, föreläser och utbildar i Twitter. I Twitterboken ger hon tips från första kvittret till att flyga fritt, och om hur man kan tänka strategiskt i sitt twitteranvändande. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den nya amerikanska maten

Emil Arvidson och Martin Gelin berättar i ”Den nya amerikanska maten” om den revolution som skett i amerikansk matkultur. Emil Arvidson intervjuas av John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
TittaUR Samtiden - När rättigheter krockar

Att skapa allas lika rätt

Avgörande för alla människors lika rättigheter är möjligheten till en rättvis och offentlig rättegång av en kompetent, oberoende och opartisk domstol, förklarar Lise Bergh från Amnesty International i Sverige. Här finns det brister på många håll i världen. Man måste också känna till sina egna rättigheter. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Örebro läns museum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
LyssnaBarnaministeriet dokumentär

Barnen i flyktinglägret

Varje dag tvingas barn över hela världen att fly hemifrån och lämna sitt land. Idag befinner sig 28 miljoner barn på flykt i världen. Det är betydligt fler än för bara några år sedan och den högsta siffran sedan andra världskriget. De barn som är på flykt tvingas ofta hoppa av skolan. De förlorar sin trygghet, får sämre sjukvård och utsätts för hot och olika slags faror. Vi träffar några barn som bor i ett flyktingläger i Djibouti som är ett litet land vid kusten i östra Afrika. Här lever 12-åriga Faiza med sin familj, 9-åriga Jihad och 1700 andra personer som alla flytt kriget i Jemen.

Fråga oss