Titta

UR Samtiden - Adhd - epidemi eller modefluga?

UR Samtiden - Adhd - epidemi eller modefluga?

Om UR Samtiden - Adhd - epidemi eller modefluga?

Föreläsningar från Adhd-dagen 2013. Minst ett barn i varje klass har i dag diagnosen adhd. Även antalet vuxna med adhd har ökat lavinartat de senaste åren. Men trots att detta nu är en av våra vanligaste folksjukdomar är kunskapen om behandling fortfarande låg, såväl i sjukvården som i samhället i övrigt. Inspelat den 24 september 2013. Arrangör: Dagens medicin.

Till första programmet

UR Samtiden - Adhd - epidemi eller modefluga? : Hjälp vid flera diagnoserDela
 1. Jag ska prata
  om ADHD och samsjuklighet-

 2. -och varför det är viktigt att
  inte missa. Jag heter Eleonore Rydén-

 3. -och är läkare på ADHD-mottagningen
  på Norra Stockholms psykiatri.

 4. Vi är en mottagning med 1 300-1 400
  patienter med ADHD i behandling.

 5. Jag tänker mig att jag är här-

 6. -för att jag skrev en avhandling
  om ADHD vid bipolärt syndrom.

 7. Men jag kommer att göra en exposé
  över samsjuklighet här i början.

 8. Det är personer som sitter här inne
  som har ofantligt olika kunskapsnivå.

 9. Många har väldigt god kunskapsnivå,
  men jag börjar från början.

 10. Vad beskriver ADHD? ADHD-kriterierna
  beskriver ju att det är svårt-

 11. -med reglering av uppmärksamhet,
  aktivitetsnivå och impulsivitet.

 12. Det är en funktionsnedsättning av
  det här. Men vad är det att ha ADHD?

 13. Den här bilden kommer jag att visa
  under föreläsningen och följa.

 14. Så här beskriver många att det är
  att ha ADHD. Det går upp och ner.

 15. Det kan skilja mycket
  från en dag till en annan-

 16. -eller till och med från en förmiddag
  till en eftermiddag.

 17. Då ska vi se här.

 18. Det följer också med väldigt många
  olika saker när man har ADHD.

 19. Det är inte bara det
  som räknas upp i kriterierna.

 20. Det är svårt att reglera känslorna.
  Det är vanligare att ha annat också-

 21. -som sociala interaktionssvårigheter,
  mer autistisk problematik.

 22. Det är vanligare
  med uppförandestörning-

 23. -som i vuxen ålder kan bli
  antisocialt beteende.

 24. Det är vanligare
  med missbruk och beroende.

 25. Vi testar personer med ADHD för att
  se att det inte finns sidomissbruk.

 26. Det är vanligare med sömnrubbningar.

 27. Det är ett oregelbundet
  sömn-vakenhetsmönster-

 28. -och många beskriver
  en senare sömncykel.

 29. Man har svårare
  att lägga sig vid vanlig tid.

 30. Man skulle gärna vara uppe
  till tre, fyra på morgonen.

 31. Och det är vanligare med dyslexi.

 32. Men varför finns ADHD i psykiatrin?
  Nånting nämndes här alldeles precis.

 33. Vad skulle hända
  om alla med ADHD kom till psykiatrin?

 34. Väldigt många är redan i psykiatrin.
  Ungefär 50 % har ett ångesttillstånd.

 35. Det här är baserat
  på en stor populationsstudie.

 36. Ungefär 40 % utvecklar depressioner-

 37. -och 20 % utvecklar bipolärt syndrom.

 38. Det här är en studie från 2009.

 39. Ungefär 50 % uppfyller kriterierna
  för personlighetsstörning.

 40. När man gjort uppföljningsstudier
  av barn med ADHD-

 41. -som har kvarstående ADHD
  i vuxen ålder-

 42. -så har de en ökad risk
  för att utveckla-

 43. -borderline-, antisocial, fobisk och
  narcissistisk personlighetsstörning.

 44. Det sista är ingen stor vara, men det
  här kan ställa till det rätt mycket.

 45. Det här är mer tjejer, och det är mer
  killar som får de här diagnoserna.

 46. ADHD förvärrar också andra tillstånd.
  Titta här, till exempel.

 47. Den här kurvan visar hur folk
  med ADHD beskriver att de har det.

 48. Det här är mer
  om man har en depression-

 49. -alltså att man ligger under den här
  normalnivån i sitt stämningsläge.

 50. Så en person som har en vanlig
  depression ligger under det normala-

 51. -fast den som har ADHD växlar mycket.
  Hos doktorn är det inte så dåligt.

 52. Men sen kan det växla till nästa dag
  och verkligen vara avgrundsdjupt.

 53. Personer med ADHD har, som vi ser...

 54. Många personer beskriver att de har
  gjort impulsiva suicidförsök också.

 55. Det är ju inte konstigt när man ser
  bilden. Man hamnar lågt ner ibland.

 56. Det är farligt att vara deprimerad
  när man har ADHD.

 57. Jag skrev ju en avhandling
  om ADHD vid bipolärt syndrom.

 58. Studien heter S:t Görans bipolär-
  projekt. Mikael Landén är professor.

 59. Han startade projektet. Jag studerade
  159 patienter med bipolärt syndrom-

 60. -och utredde alla dem
  neuropsykiatriskt.

 61. Det var 28,4 % av dem som uppfyllde
  kriterierna för en barndoms-ADHD.

 62. När man tittade på dem som
  uppfyllde kriterierna i vuxen ålder-

 63. -så var det 16,4 % av dem.
  Det som jag gjorde då...

 64. Många av oss som jobbar med ADHD vet
  att kriterierna inte har varit bra-

 65. -för det är lite svårt att
  uppfylla kriterierna i vuxen ålder.

 66. Jag delade in
  de med bipolärt syndrom-

 67. -och uppfyllda kriterier
  för barndoms-ADHD-

 68. -och jämförde dem med dem
  som bara hade bipolärt syndrom.

 69. Då kunde man se-

 70. -att om man har ADHD samtidigt
  som man har bipolärt syndrom-

 71. -så hade de inte fler manier,
  det var ingen skillnad egentligen-

 72. -men de hade mycket fler blandade
  episoder som är rätt svåra episoder.

 73. De är ganska farliga också.

 74. De var fyra gånger mer våldsamma.

 75. När vi tittade på
  hur ofta man får episoder-

 76. -så kunde vi se att de hade åtta
  gånger fler episoder av hypomani-

 77. -alltså uppvarvningstillstånd,
  de som hade samtidig ADHD.

 78. Och de hade sex gånger fler
  depressionstillstånd.

 79. Totala antalet episoder
  var femton gånger fler-

 80. -om man hade samtidig ADHD,
  så visst spelar det roll.

 81. Vi tittade på personlighetsparametrar
  hos dem med samtidig ADHD.

 82. De som hade samtidig ADHD
  vid bipolärt syndrom-

 83. -hade mer ångestbenägenhet,
  stresskänslighet-

 84. -impulsivitet ingår ju i kriterierna,
  mer irritabilitet-

 85. -de var mer aggressiva och de hade
  fler personlighetsstörningsdrag.

 86. Framför allt emotionell instabilitet,
  svårt med känslomässig reglering.

 87. Det var när vi tittade i skalor
  som mäter personlighetsvariabler.

 88. Det här är en lite lustig bild, men
  det är två delskalor i Brownskalan-

 89. -som vi använde i projektet.
  Där kunde man se väldigt tydligt...

 90. Det mäter den affektiva regleringen,
  hur bra man kan reglera sig.

 91. Ju högre poäng man har, desto svårare
  har man att reglera sina känslor.

 92. Det korrelerar utmärkt med hur svårt
  man har att reglera uppmärksamheten.

 93. Ju svårare att reglera uppmärksamhet,
  desto svårare att reglera känslor.

 94. Det tror jag att vi kan känna igen
  som kliniker.

 95. Var ska man börja med att förstå de
  saker som en person med ADHD kan ha?

 96. Det är lite viktigt att prata
  om sånt här till att börja med också.

 97. Det är viktigt att förstå skillnaden-

 98. -mellan differentialdiagnostik
  och samsjuklighet.

 99. Differentialdiagnostik innebär att
  symtom kan finnas vid fler tillstånd-

 100. -men det kan förklaras bättre
  av den ena diagnosen än av den andra.

 101. Jag ska prata lite om det. Ett
  exempel är stora känslosvängningar-

 102. -som kan vara ADHD eller
  borderline-personlighetsstörning.

 103. En hyperaktivitet kan ju vara ADHD-

 104. -men det kan också vara hypomani
  vid ett bipolärt syndrom.

 105. Men samsjuklighet är att det
  förekommer flera diagnoser samtidigt.

 106. Man kan ha ADHD och bipolärt syndrom-

 107. -eller ADHD och
  en borderline-personlighetsstörning.

 108. Tittar man på diagnostik på tvären så
  finns det stora likheter mellan ADHD-

 109. -och borderline-personlighetsstörning
  eller emotionell instabilitet.

 110. Man har svårt med reglerings-
  funktioner, man är impulsiv.

 111. Man har en emotionell instabilitet-

 112. -och svårigheter
  med exekutiv dysfunktion.

 113. Men tittar man på kriterierna
  så är det här typiskt för ADHD:

 114. Uppmärksamhet, aktivitetsnivå,
  impulsivitet och svårt att planera.

 115. Vid borderline-personlighetsstörning-

 116. -lyfter man fram
  emotionell dysreglering.

 117. Man har svårt i interpersonella
  relationer, man kan självskada sig.

 118. Men det är flera saker
  som överlappar.

 119. Vad är då vad
  och hur särskiljer man tillstånden?

 120. Kan det finnas saker samtidigt?

 121. För att kunna förstå
  det ena eller det andra-

 122. -då ögonblicksbilden inte alltid
  ger så mycket information-

 123. -så måste man förstå förloppen.

 124. Här är bilden av ADHD igen.

 125. De som har ADHD får ofta
  stora svängningar så småningom.

 126. Nedstämdheten är ofta en följd av att
  man har haft för hög aktivitetsnivå.

 127. Många med ADHD fastnar i aktiviteter.
  De målar ett rum 24 timmar i sträck-

 128. -och sen ligger de pladask i en vecka
  efteråt och kan inte komma upp.

 129. Det här är relativt korta förlopp-

 130. -så det är inte så långa perioder
  där man sen inte funkar så bra.

 131. Men vissa har
  de här stora svängningarna ändå.

 132. Man har sin ADHD, men man får stora
  och långa mer uppvarvade perioder-

 133. -som följs
  av längre nedstämdhetsperioder.

 134. Det som gör att man kallar det
  för bipolärt syndrom, bland annat...

 135. Det är förenklat, men det är
  ett påtagligt minskat sömnbehov-

 136. -under de här perioderna
  när man är uppvarvad.

 137. De ska vara mer än fyra dagar
  för att uppfylla kriterierna.

 138. Det brukar vara vanligt
  att ha eufori.

 139. Men framför allt har man
  ett påtagligt minskat sömnbehov.

 140. Man kanske bara behöver sova
  några timmar om dagen.

 141. Så här ser det mer ut
  om man har en ren bipolär sjukdom.

 142. Det är tydliga uppvarvade perioder
  och tydliga nedstämdhetsperioder.

 143. Det här var ADHD igen.
  Nu kommer bipolär och ADHD.

 144. Jag säger återigen att det är svårt
  när man träffar en person med ADHD-

 145. -att bara utgå
  från en ögonblicksbild.

 146. När du frågar personen
  på mottagningen hur de mår just nu-

 147. -så är det kanske inte jättedåligt.

 148. Men de har haft en längre period
  där de har varit nedstämda-

 149. -och före dess var de mer uppvarvade,
  så det är viktigt att se på förlopp.

 150. Framför allt för dem med ADHD.

 151. Personer med ADHD har lite svårt att
  själva... De är lite mer i stunden-

 152. -så man måste fråga om det här
  och gå tillbaka ordentligt.

 153. Här har vi borderline,
  som är mer emotionell instabilitet.

 154. Har man bara borderline
  kan man reglera sig bra emellan-

 155. -men sen händer nåt
  och då svänger det.

 156. Pojkvännen skulle kanske i väg ut
  och kommer inte hem på natten.

 157. Då blir det ofta en extrem
  känslostorm på det här sättet.

 158. Sen kan man komplicera allting. Man
  kan ha en bipolär sjukdom och ADHD-

 159. -och man kan ha alltihop samtidigt
  så här.

 160. Det blir komplicerat. Det är viktigt
  att inte bara se på ögonblicksbilden.

 161. Man måste gå tillbaka
  och titta på förloppet.

 162. Vad har triggat i gång episoderna?
  Hur länge har de varat?

 163. Titta på tvären för att särskilja de
  här eller se om de finns samtidigt.

 164. Vad händer om man inte tar hänsyn
  till samsjuklighet?

 165. Jag ska berätta om Anna som är 28 år.

 166. Anna har en ny pojkvän. Hon är
  sjukskriven sen två år tillbaka.

 167. Hennes mamma har depressioner.
  Pappan försvann tidigt.

 168. Vid sexton blev hon utsatt
  för en gruppvåldtäkt.

 169. I skolan skolkade hon mycket, men hon
  gick ändå ut med godkända betyg.

 170. Hon hade problem med svängningar
  i stämningsläget mest i tonåren.

 171. Det fanns ett antytt barndomstrauma,
  men man fick inte veta så mycket.

 172. När hon är deprimerad blir hon
  initiativlös och sover dåligt-

 173. -får svårt att koncentrera sig
  och drar sig undan. Hon äter dåligt.

 174. Hon får overklighetskänslor
  och har skurit sig.

 175. Självmordstankar
  och några självmordsförsök.

 176. Hon har haft perioder med hög
  alkoholkonsumtion. Hon är impulsiv.

 177. Hon har viss ätstörningsproblematik,
  framför allt i perioder.

 178. Hon hade en BUP-kontakt tidigt. Hon
  har fått antidepressiv medicinering-

 179. -men det har aldrig hjälpt fullt ut.
  Hon fick en vuxenpsykiatrisk kontakt.

 180. Hon har haft flera akuttillfällen
  på grund av tabletter och alkohol.

 181. Hon har intoxikerat sig. Hon hade
  samtalskontakt en gång i veckan.

 182. Hon har fått KBT för panikångest och
  tyckte att paniken minskade nånting.

 183. Sen fick hon psykoterapi individuellt
  i 25-27-årsåldern.

 184. Det hjälpte inte,
  men det var skönt att prata.

 185. Hon blev misshandlad av en äldre man
  som hon hade en längre relation med.

 186. Hon har haft flera korta relationer.

 187. Hon har haft ströjobb men är inte
  etablerad på arbetsmarknaden.

 188. Hon har haft mycket utlandsresor
  där hon har jobbat sig fram.

 189. Vi gör basutredningar.
  Vi ska göra det.

 190. Basutredningen som man gör när man
  träffar en sån här patient är-

 191. -att man ser om det finns nån...
  Hur det ser ut.

 192. Hur ser det ut?
  Finns det nån psykiatrisk sjuklighet?

 193. Man ser att hon sannolikt hade debut
  vid tretton års ålder med depression.

 194. Hon hade nedsatt aptit just då,
  vilket man tolkade som anorexi.

 195. Hon hade sömnsvårigheter. Vid sexton
  fanns det en trolig hypoman episod.

 196. Hon var uppvarvad
  under tre veckors tid-

 197. -med mycket sexuella kontakter
  och hög alkoholkonsumtion.

 198. Hon var utåtriktad
  och utsatte sig för fara.

 199. Det åtföljdes av en depression, och
  då identifierade man den episoden-

 200. -men man hade inte frågat
  om den uppvarvade episoden först.

 201. Därefter har det funnits perioder
  med misstänkta uppvarvade episoder-

 202. -följda av depressioner som försvårat
  skolgång, arbete och relationer.

 203. Antidepressiv medicinering
  har snarare ökat instabiliteten-

 204. -och kanske också bidragit
  till ökat självskadande, faktiskt.

 205. Om man nu bara behandlar det här
  som ett bipolärt syndrom-

 206. -vad vinner man av
  att titta på det ur det perspektivet?

 207. Hon måste få stämningsstabilisering
  så att hon inte svänger så mycket.

 208. Man fokuserar på tidiga symtom. Man
  lär sig det av att jobba med det här.

 209. Patienten får lära sig mer
  och anhöriga får förstå-

 210. -hur viktigt det är
  att känna igen tidiga tecken.

 211. Men om man bara ser bipolariteten
  och inte ser nåt annat-

 212. -så förstår man inte hennes svårig-
  heter när hon inte har en episod.

 213. Man förstår inte
  vad som drar i gång en försämring.

 214. Hon riskerar bara att bli
  en svårbehandlad bipolär patient.

 215. Men man gjorde en vidare utredning,
  och då såg man att det var en ADHD.

 216. Vi har hört om det här i dag.

 217. Det fanns regleringssvårigheter
  till och med före skolåldern.

 218. Hon har svårt att sätta i gång
  med saker och kan fastna i saker.

 219. Hon varvar upp sig för att komma
  i gång och kan vara väldigt i gång.

 220. Det är lätt när det är roligt men
  mycket svårare när det är tråkigt.

 221. Hon dagdrömde mycket. Hon är impulsiv
  på olika sätt och söker kickar.

 222. Hon har lättväckt aggressivitet,
  mycket svängande stämningsläge.

 223. Även samma dag växlar hon,
  som på bilden.

 224. Hon har alltid haft svårt att planera
  och är mycket stresskänslig.

 225. Hon har svårt för vardagliga göromål
  och ekonomi men är normalbegåvad.

 226. Hon klarade skolan
  trots att det var svårt.

 227. Hon har haft växlande självförtroende
  i och med att hon inte klarat allt-

 228. -som hon borde kunna göra med tanke
  på sin potential, som ni pratade om.

 229. Hon har regleringssvårigheter
  som sätter ner funktionen.

 230. Vad vinner man på
  att identifiera en ADHD?

 231. Det blir en mer samlad självbild.

 232. Man förstår att vissa saker
  fungerar bra men inte andra saker.

 233. Det som inte fungerar så bra
  får man försöka hjälpa till med.

 234. Centralstimulantia är ju väldigt bra.

 235. Ungefär 70 % av patienterna
  får hjälp av centralstimulantia.

 236. Och sen det här viktiga som flera
  har pratat om i dag - stöd utifrån.

 237. Att man får stöd och hjälp
  till strategier-

 238. -så att man klarar sig
  trots funktionsnedsättningen.

 239. Men vad förlorar man
  om man bara ser ADHD?

 240. Ibland ser man inte samsjukligheten.

 241. Då kan centralstimulantia
  inte funka alls.

 242. Man kanske får en försämring
  av svängningarna om man bara ger det-

 243. -och glömmer bort bipolariteten,
  för det är kanske så att man...

 244. Många behöver ha
  stabiliserande medicin-

 245. -innan man sätter in
  centralstimulantia.

 246. Den här tjejen kan också ha
  en oidentifierad anknytningsstörning.

 247. Då blir patientrelationen svår
  och man får ingen behandlingsallians.

 248. Det blir en svår patient
  om man inte tar hänsyn till det.

 249. Man gör en vidare utredning
  av patienten-

 250. -och hittar
  en borderline-personlighetsstörning.

 251. Hon är uppvuxen med ganska ordentligt
  otrygga uppväxtförhållanden.

 252. Konflikter i familjen, alkoholiserad
  pappa och mamma var ofta deprimerad.

 253. Hon antyder att det finns
  en övergreppshistorik.

 254. Det har i alla fall funnits
  luddiga gränser och så i familjen.

 255. Brodern har ju också varit kriminell-

 256. -och pappan fanns inte till hands.
  Han försvann ju tidigt.

 257. Och mamman har inte riktigt
  mäktat med.

 258. Hon blev ju utsatt för
  en gruppvåldtäkt i sextonårsåldern.

 259. Det var ju inte det bästa sättet
  att starta sin sexuella karriär på.

 260. Han har också en identitetssvårighet.
  Hon växlar i sin sexuella läggning.

 261. Hon har partner
  som är både kvinnor och män.

 262. Hon har en oförmåga att planera sin
  framtid. Hon växlar planer rätt ofta.

 263. Hon har låg självkänsla
  och svårigheter i relationer.

 264. Hon stannar i destruktiva relationer.
  Hon var ihop med en man i tonåren-

 265. -som misshandlade henne
  och utnyttjade henne.

 266. Enligt vår utredning så har hon ett
  desorganiserat anknytningsmönster-

 267. -vilket leder till konfliktfyllda
  relationer till andra och sig själv.

 268. Det är mycket aggressivitet
  i nära relationer.

 269. Det accentueras när hon periodvis
  använder för mycket alkohol-

 270. -eller tar lite droger. Hon är
  väldigt impulsiv i sitt drickande.

 271. Hon har självskadat sig mer tidigare.

 272. Det har varit ett sätt
  för att hantera outhärdliga känslor.

 273. Vad vinner man på att identifiera
  ytterligare nånting hos en individ?

 274. Om man identifierar
  en borderline-personlighetsstörning-

 275. -så kan man sätta mer fokus
  på interpersonella relationer-

 276. -och hjälpa patienten att bibehålla
  sina funktioner och kunna tänka-

 277. -när det händer nånting som brukar
  sätta i gång känslostormar.

 278. Det kan vara viktigt.
  Man behöver färdigheter-

 279. -för att hantera sina starka
  känslomässiga svängningar.

 280. Det finns olika typer
  av behandlingsmetoder-

 281. -men det går mycket ut på
  att kunna bibehålla sitt tänkande-

 282. -när känslorna är väldigt höga.

 283. Det finns faktiskt fortfarande folk-

 284. -som utreder det här i första hand
  och hittar det hos personer.

 285. Personer som kommer in kan verka ha
  en borderline-personlighetsstörning-

 286. -fast det kanske bara är en ADHD,
  men om man inte ser att det finns...

 287. Ser man bara personlighetsstörningen
  och ingenting annat-

 288. -så kan de här personerna
  få behandling-

 289. -utan att få en adekvat farmakologisk
  behandling för sin ADHD eller så.

 290. Och man bortser ju från att det finns
  en funktionsnedsättning här.

 291. Personer har gått i långvarig terapi
  där man har hållit på och jobbat med-

 292. -varför det finns sånt motstånd till
  att komma i tid hela tiden-

 293. -när det egentligen är
  en funktionsnedsättning.

 294. Det är ju bortkastad tid,
  kan man säga.

 295. Om man behandlar henne som en person
  med missbruk, vad vinner man då?

 296. Man undanröjer naturligtvis nåt som
  bidrar till den psykiatriska ohälsan-

 297. -men man förbiser vad patienten
  försöker reglera med substanser.

 298. Personer med ADHD
  försöker ofta reglera sig.

 299. Det man använder sig av är inte bra-

 300. -men det är ju ändå nånting som man
  har hittat och som hjälper en.

 301. Försöker man bara ta bort det
  så blir det inte heller bra.

 302. Man måste få annat som hjälper till
  för att man inte ska återfalla.

 303. Vilken ordning bör man behandla
  de olika tillstånden i?

 304. Vad man ska tänka på är-

 305. -att man ska försöka
  behandla de saker-

 306. -som kan påverka
  andra behandlingsinsatser negativt.

 307. Om det är ett stort missbruk
  kommer man ingenvart.

 308. För den här patienten ska man se till
  att hon inte har så mycket missbruk.

 309. Sen måste man börja behandla
  en bipolär sjukdom om det finns.

 310. Man kan läsa mer om det här också.

 311. Men det är väldigt viktigt
  att börja med den bipolära sjukdomen.

 312. Sen går man vidare och behandlar det
  som är hyfsat lätt att behandla.

 313. Då menar jag inte att ADHD
  skulle vara så särskilt lätt-

 314. -men vi har ändå vissa saker
  som vi vet att vi kan göra vid ADHD-

 315. -och det har god effekt
  när vi behandlar det.

 316. Sen behandlar man det
  som är mer krävande.

 317. Borderline-personlighetsstörning
  eller PTSD.

 318. Man får se
  vilka svårigheter som finns kvar-

 319. -när man har tagit bort det som man
  prioriterar i den här ordningen.

 320. För om man får bort missbruket-

 321. -så blir det här och det här bättre.

 322. Vissa kommer in med mycket drag
  av borderline-personlighetsstörning.

 323. När vi behandlat det här
  och sen det här-

 324. -finns inte så mycket kvar av
  en borderline-personlighetsstörning.

 325. Det går hyfsat bra att klara sig
  utan större insatser ändå.

 326. Tack så mycket, Eleonore.

 327. Textning: Lena Edh
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Hjälp vid flera diagnoser

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Mer än hälften av vuxna adhd-patienter har minst ytterligare en psykiatrisk diagnos. Många gånger förvärrar adhd:n andra psykiatriska tillstånd. Hur, och i vilken ordning, bör man behandla de olika problemen? Eleonore Rydén, medicinskt ansvarig överläkare för adhd-mottagningen på Norra Stockholms psykiatri, har disputerat med en avhandling om adhd vid bipolärt syndrom och berättar mer om samsjuklighet vid adhd. Från Adhd-dagen 2013, inspelat den 24 september. Arrangör: Dagens medicin.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa
Ämnesord:
Adhd, Bipolär sjukdom, Neuropsykiatriska diagnoser, Psykiatri
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Adhd - epidemi eller modefluga?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Adhd - epidemi eller modefluga?

Adhd - vad vet vi?

Hur kommer det sig att antalet adhd-diagnoser ökat kraftigt de senaste åren? Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, ger en lägesbild och berättar vad som är på gång beträffande adhd. Från Adhd-dagen 2013. Inspelat den 24 september 2013. Arrangör: Dagens medicin.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Adhd - epidemi eller modefluga?

Diagnostik och behandling

Lars Jacobsson och Pernilla Östlund från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, presenterar de viktigaste slutsatserna och förslagen som framkommit i rapporten "Adhd - diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet". Från Adhd-dagen 2013. Inspelat den 24 september 2013. Arrangör: Dagens medicin.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Adhd - epidemi eller modefluga?

Insatser före adhd-diagnosen

Måste det gå så långt som till kriminalitet innan en person med adhd får hjälp? Med de kunskaper vi har om adhd idag borde hjälpen komma tidigare. Kan vi till och med fånga upp personer innan de får en diagnos? Med Kerstin Malmberg, överläkare vid Bup i Skärholmen. Från Adhd-dagen 2013. Inspelat den 24 september 2013. Arrangör: Dagens medicin.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Adhd - epidemi eller modefluga?

Samverkan för stöd

I ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten, psykiatrin och kommunen har vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fått ett bättre och tydligare stöd från samhället. Rose-Marie Karlsson från Örkelljunga kommun och Lena Askengren från Ängelholms kommun berättar om Dialogprojektet. Från Adhd-dagen 2013. Inspelat den 24 september 2013. Arrangör: Dagens medicin.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Adhd - epidemi eller modefluga?

Ny vägledning om adhd

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram en nationell vägledning för stöd till personer med adhd. Mårten Gerle, medicinskt sakkunnig inom psykiatri, och projektledaren Maria Hentschke berättar om hur långt de kommit med arbetet. Från Adhd-dagen 2013. Inspelat den 24 september. Arrangör: Dagens medicin.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Adhd - epidemi eller modefluga?

Hjälp vid flera diagnoser

Eleonore Rydén, medicinskt ansvarig överläkare för adhd-mottagningen på Norra Stockholms psykiatri, har skrivit en avhandling om adhd vid bipolärt syndrom och berättar mer om samsjuklighet vid adhd. Från Adhd-dagen 2013. Inspelat den 24 september. Arrangör: Dagens medicin.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Adhd - epidemi eller modefluga?

Flickor med adhd

Flickor med adhd är underdiagnostiserade i förhållande till pojkar med diagnosen. Vad beror det på, och hur hittar vi flickorna tidigt? Med överläkaren Svenny Kopp. Från Adhd-dagen 2013. Inspelat den 24 september. Arrangör: Dagens medicin.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Adhd - epidemi eller modefluga?

Paneldiskussion om adhd

Är vi tillräckligt kunniga för att hjälpa personer med adhd? Vad kan vi göra bättre? Lars Jacobsson, Mårten Gerle, Anki Sandberg, Svenny Kopp och Annika Brar diskuterar. Från Adhd-dagen 2013. Inspelat den 24 september. Arrangör: Dagens medicin.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
TittaUR Samtiden - Vårdmiljöns betydelse för hälsan

Vårdmiljöns betydelse för hälsan

Forskaren Helle Wijk berättar om vilka faktorer i vårdmiljön som är viktiga för att vi skall må bra och tillfriskna snabbt. Även de som jobbar i en sjukhusmiljö påverkas av hur det ser ut och sänder signaler patienten. Inspelat december 2013. Arrangör: Göteborgs universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
LyssnaBildningsbyrån - sex

En styv lem

Fjong, bånge, ståfräs - kärt barn har många namn. Men det uteblivna ståndet kan vara svårare att prata om. Gynekologen Göran Swedin tycker att det smusslas för mycket kring sex. Han anser också att män fokuserar för mycket på att prestera, något som också är temat i kortfilmen ”Första gången” av Anders Hazelius.

Fråga oss