Titta

En bok, en författare

En bok, en författare (2013)

Om En bok, en författare (2013)

Den rika utgivningen av svensk och utländsk facklitteratur hamnar i fokus då vi i varje program möter en aktuell författare som intervjuas om sin bok och dess ämne. Böckerna handlar om vitt skilda ämnen som till exempel media, historia, politik, samhälle, naturvetenskap, konst och kultur. Sändningsår 2013.

Till första programmet

En bok, en författare : Tänka fritt, tänka rättDela
 1. Filosofie doktorn och läraren
  Anna-Karin Wyndhamn prövar i boken-

 2. -"Tänka fritt, tänka rätt", om hur
  det kritiska tänkandet i skolan-

 3. -låter sig förenas eller ej. Känslan
  av att alltid vara i opposition-

 4. -ligger till grund för analysarbetet.

 5. Skolors konkurrens
  om kommande elever-

 6. -minskar utrymmet för besvärliga,
  men viktiga frågor bland eleverna.

 7. Intervjuar gör Utbildningsradions vd
  Erik Fichtelius.

 8. Varför har du valt att forska
  om kritiskt tänkande i skolan?

 9. Jag tog utgångspunkt i två centrala
  drivkrafter i syftet med utbildning-

 10. -nämligen att skolan ska verka
  för samhällets förändring-

 11. -och individens frigörelse
  å ena sidan.

 12. Å andra sidan disciplineringen
  av individen.

 13. Det kan man följa över tid. Det har
  varit den centrala drivkraften länge.

 14. Jag ville gå in i klassrummet
  och se om man kan observera det.

 15. -Det låter som oförenliga uppdrag.
  -Ja.

 16. Men detta att man inte bara
  ska förmedla kunskap-

 17. -utan också överföra värden, seder
  och bruk, det ser vi över lång tid.

 18. Men från andra världskriget
  blir det kritiska tänkandet-

 19. -demokratifostran, centrala rörelser
  i skolan i läroplanstexterna.

 20. Vad står det i läroplanen om hur man
  ska lära sig kritiskt tänkande?

 21. Det står att eleven ska utveckla
  sitt kritiska tänkande-

 22. -förmågan till ställningstaganden
  och kunna värdera i etiska frågor.

 23. Sen har vi värdegrundsparagrafen, där
  man talar om en uppsättning värden-

 24. -som antas vara gemensamma
  och signifikativa för vårt samhälle-

 25. -som undervisningen ska förmedla.

 26. Varför ska en elev tänka fritt?

 27. Det är centrala förmågor
  för medborgare i en demokrati-

 28. -att kunna reflektera, ifrågasätta,
  dra slutsatser och våga uttrycka dem.

 29. Först i klassrummet och sen i den
  samhällsposition som eleven får.

 30. Vi ska fördjupa oss i om de får det
  i klassrummet. Det har du forskat i.

 31. Men först ska vi tala om forskningen.
  Man efterlyser att lärare ska forska.

 32. -Hur länge har du varit lärare?
  -Jag tog examen 2001.

 33. Jag undervisade i några år och
  vände sen åter till universitetet.

 34. Jag arbetade med värdegrundsfrågor
  på Göteborgs universitet.

 35. -Varför ville du forska?
  -Därför att just den här frågan...

 36. ...var nåt som jag tänkte på
  när jag själv undervisade.

 37. Hur eleverna reagerade på när jag
  presenterade kunskapsstoff för dem.

 38. Man tänker lite naivt som lärare:
  "Det här är angelägna texter."

 39. "Det är angelägna frågor
  för dem att diskutera."

 40. Sen kanske de ifrågasätter stoffet.
  Då hamnar man i en styrkemätning.

 41. Där får man pröva sig själv
  att låta eleverna tycka annorlunda-

 42. -och säga vad de tycker.

 43. Där är erfarenheten som blev central
  i forskarutbildningen.

 44. Vad betydde din lärarbakgrund
  för dina möjligheter att forska?

 45. -Att bli insläppt i klassrummet?
  -Det var en speciell erfarenhet.

 46. När man kommer
  som nybliven doktorand-

 47. -är det inte givet att tycke uppstår-

 48. -mellan läraren
  och den blivande forskaren.

 49. Det kan finnas ett avståndstagande
  mot att bli insläppt i klassrummet.

 50. Men när jag sa att jag var lärare
  att jag hade undervisat i ämnet...

 51. -Det var svenska.
  -Ja. Då upplevde jag att vi hade...

 52. ...en gemensam erfarenhetsbas
  som vi kunde prata om.

 53. Lärarna ställde frågor till mig-

 54. -och vi resonerade om det som skedde
  i klassrummet, som lärare.

 55. Jag undrar över metoden.
  Du följer åtta lärare på tre skolor.

 56. Det är inte mycket.
  Kan man dra slutsatser av det?

 57. Till metoden hör att jag har följt
  dem länge, varit på många lektioner.

 58. Jag har varit med i många klasser.
  En lärare har inte bara en klass.

 59. Var klass har cirka 30 elever,
  så jag har träffat många människor-

 60. -även om de åtta lärarna
  är centralgestalter.

 61. Men jag kopplar också samman
  med politiska förändringar-

 62. -som är övergripande i skolpolitiken-

 63. -och försöker förklara det jag ser
  och finna svar på det.

 64. Utifrån dessa metodiska val
  kan man kanske göra anspråk på-

 65. -att det är indikationer om nåt som
  har bäring utanför de åtta lärarna.

 66. Men det finns en intensiv debatt
  om kvantitativa metoder-

 67. -eller kvalitativa,
  inte minst i pedagogisk forskning.

 68. -Var står du där?
  -Detta är en kvalitativ studie.

 69. Det är den metod jag behärskar och
  den jag har utvecklat genom studien.

 70. Du går in i klassrummet,
  följer lektioner. Vad såg du?

 71. Jag såg väldigt mycket undervisning
  som gick ut på-

 72. -att eleverna skrev av overhead-blad.

 73. Eller skrev av det som redan stod
  i läroböcker eller nåt på nätet.

 74. De fick i liten utsträckning träning
  i att göra egna ställningstaganden-

 75. -eller diskutera och tänka kritiskt,
  vilket studien handlar om.

 76. Det tillhörde undantagen.
  Det här var svenska.

 77. I synnerhet när man talade om
  litteratur, så var mönstret tydligt.

 78. Vad hände när elever ville börja
  diskutera och ifrågasätta?

 79. Det som var nedslående är att de i
  väldigt liten utsträckning ville det.

 80. Det var inte många gånger eleverna
  gjorde "motstånd"-

 81. -...mot vad läraren presenterade.
  -Vad hände då?

 82. Jag har exempel i studien
  där läraren lägger locket på.

 83. Inte vill, inte bejakar,
  de initiativ som eleven tar.

 84. Det handlar inte bara om att eleverna
  bråkar eller är stökiga mot läraren.

 85. Man kanske vill ha en annan
  redovisningsform än den föreslagna.

 86. Man kanske har en annan tolkning
  av den text som man har läst-

 87. -till en litteraturdiskussion.
  Då blir det locket på.

 88. Man ger inte erkännande till det
  eleverna säger.

 89. Det är inte bara tråkigt. Det är ett
  allvarligt läge om det är så.

 90. Det här handlar om att tänka fritt
  eller tänka rätt. Varför den titeln?

 91. -Det är Thomas Thorilds sentens.
  -En gyllene...

 92. Utanför Uppsala
  universitetsaula står:

 93. "Tänka fritt är stort,
  men tänka rätt är större."

 94. Jag valde den för att jag tycker
  att den speglar det jag såg:

 95. Det var inte
  så mycket fritt tänkande.

 96. Inte mycket handlingsutrymme
  att träna fritt, kritiskt tänkande.

 97. De belönades
  om de tänkte som läraren.

 98. Om de hade dragit samma slutsats.

 99. Det är vad Thorild säger: Det är rätt
  att tänka rätt. Vad tycker du?

 100. Vilket som är störst? Man behöver
  fritt tänkande för att tänka rätt.

 101. I andra änden av "Vad ska vi ha
  det kritiska tänkandet till?"-

 102. -ligger idén om att detta är nåt
  slags väg till en demokratifostran.

 103. Att man får den träning som behövs
  i det demokratiska samhället.

 104. Man ska kunna använda demokratin,
  vara aktiv i samhällslivet.

 105. Då tror jag att träningen i det
  kritiska tänkandet är vägen dit.

 106. Vi tar ett extremt exempel
  som du lyfter fram i avhandlingen.

 107. Eleven som ifrågasätter
  att förintelsen har ägt rum.

 108. Den eleven tänker fritt,
  men det är bevisligen inte rätt.

 109. -Ska man godkänna...
  -Nej. Det är oerhört centralt.

 110. I träningen i kritiskt tänkande
  ligger att läraren tränar eleverna-

 111. -att kunna skilja
  ogrundade påståenden-

 112. -från fastlagda, historiska faktum.
  Förintelsen är ett historiskt faktum.

 113. Då tror jag på
  att man genom den här träningen-

 114. -får kunskap i
  att kunna skilja på det.

 115. Sen är det också bättre att eleven
  uttrycker den uppfattningen.

 116. Även om det är
  en helt felaktig slutsats-

 117. -så är det bättre att läraren
  har möjlighet att bemöta den.

 118. Och förklara:
  "Detta vet vi av följande skäl."

 119. "Det vet vi från dessa studier."

 120. Tiger eleven, så vet vi inte om han
  eller hon har den uppfattningen.

 121. Men ofta vet man inte.

 122. Det som är rätt i dag enligt
  vetenskapen, är det inte i morgon.

 123. Hur man ska manövrera i det? Det jag
  skulle önska att lärare gjorde mer-

 124. -är att ge uttryck för: "Varför har
  jag valt det här stoffet?"

 125. "Vad har jag för argument för att det
  är detta stoff vi ska syssla med?"

 126. Vilka värderingar
  genomkorsar kunskapsstoffet?

 127. När vi läser om upplysningen:
  Varför är det just dessa författare?

 128. Det genomkorsas av en massa
  värderingar och ideologiska frågor.

 129. Synliggöra det, snarare än låtsas att
  det är en sanning man lägger fram.

 130. Vi läser inte exakt samma författare
  från upplysningen som förr.

 131. Låter lärarna i din studie
  verkligen eleverna göra detta?

 132. Du beskriver många tillfällen när
  eleverna får sitta och skriva upp-

 133. -författares namn, böcker, årtal.

 134. Men handling eller vad författaren
  vill säga, är nästan inte med.

 135. Hur mycket lever undervisningen
  som du har sett upp till de kraven?

 136. Det sker i alldeles för
  liten utsträckning, finner jag.

 137. Jag argumenterar för det i studien,
  med stöd i mina observationer.

 138. Jag söker också förklaringen
  till skevheten.

 139. En tonvikt på att de skriver av
  och sällan tänker kritiskt.

 140. Jag tror att
  en del av förklaringen ligger i-

 141. -att man i så hör grad
  värnar om skolans rykte.

 142. Gymnasieskolorna i dag
  konkurrerar med varandra-

 143. -för att få nya elever
  när niorna gör sitt val.

 144. Då gäller det att man har
  en god betygsstatistik.

 145. Att man har elever
  som talar väl om sin skola.

 146. Jag har exempel på hur eleverna blir
  uppmanade att representera sin skola.

 147. Att ställa upp på skolan,
  och det uppmanas även lärarna göra.

 148. I den rörelsen krymper man utrymmet-

 149. -för att ha ett öppet samtal, där
  också kritiska röster kommer fram.

 150. För kritiska röster måste handla om
  kunskapsstoffet, läraren och skolan.

 151. Vad är det för värdegrund
  som förmedlas? "Bråka inte nu."

 152. "Se snälla och glada ut
  när det kommer besökare."

 153. I så fall är det en annan värdegrund
  än den vi inledningsvis talade om-

 154. -med jämställdhet, demokrati.

 155. Då tillmäts ekonomiska värden
  ett högre värde-

 156. -än det som läroplanen talar om.

 157. -Hur är det?
  -Det är illa.

 158. Det förändrar premisserna för
  lärarnas arbete och för utbildningen.

 159. Därför att ekonomiska värden
  betingar kunskapens innehåll-

 160. -och på vilket sätt kunskapen testas.

 161. Det är också så
  att när man prövar elevernas kunskap-

 162. -så är det väldigt mycket fylla i-

 163. -och skriva upp författarnamnet
  eller födelseår.

 164. Lite resonerande, diskuterande
  och argumenterande.

 165. När jag frågade lärarna
  varför det ser ut så-

 166. -så sa de att det är just rädslan
  för att inte kunna-

 167. -sätta det där klara godkända eller
  VG, eller hur man gör bedömning.

 168. Skapar man ett gränsland
  så skapar man osäkerhet.

 169. Då får det effekter i det som vi
  talade om - hur skolan marknadsförs.

 170. Du har flera exempel på
  hur rektorer och skolledning går in-

 171. -och tvingar lärarna att sätta betyg
  som eleverna inte ska ha, för ryktet.

 172. Det verkar helt på tvärs mot vad man
  ska lära sig och skolan ska vara.

 173. -Hur illa är det?
  -Då får vi backa.

 174. Nu får jag säga:
  "Det är åtta lärare."

 175. Jag talar om skolan i stort, men mitt
  material handlar om åtta lärare.

 176. Om man knyter samman det med
  indikationer på skolområdet-

 177. -så tyder det på att det
  i mycket liten grad handlar om-

 178. -värdegrunden i läroplanen.

 179. -Hur illa är det du har sett?
  -Det är illa. Mycket illa.

 180. Därför att inte bara kostar detta
  eleverna deras demokratifostran.

 181. Jag ser också handlingsutrymmet
  för lärarna kringskäras.

 182. Lärarna formas av detta
  och blir stöpta i-

 183. -att tänka att de representerar
  skolan och ska vara lojala mot den.

 184. Då krymper utrymmet för dem
  att gå på tvärs mot direktiv-

 185. -eller tillsägelser om att
  de ska rätta sina betygslistor-

 186. -eller göra prov som är lätträttade.
  Inte skapa den här...spänningen.

 187. Ge utrymme för kritiskt tänkande
  och värdeöverföring.

 188. -Vad förlorar eleverna?
  -Träningen i att kunna bli...

 189. ...aktiva i att kunna diskutera det
  kunskapsstoff som de utsätts för.

 190. Vad blir det då för mening
  med kunskapen?

 191. Det som läggs fram för dem -
  framstår det som relevant?

 192. Jag såg att det i liten utsträckning
  föreföll vara relevant.

 193. Om de bara skriver upp
  när en författare föddes och dog-

 194. -eller på vilken ort han eller hon
  föddes... Oftast är det en han.

 195. Vad är meningen med det?
  Det är nåt som går in och sen ut.

 196. Vad förlorar eleverna i kunskap
  på det här?

 197. De förlorar kunskapen
  som ett verktyg att påverka.

 198. Som ett verktyg för att göra skillnad
  för sig själva och i samhället.

 199. Hur ska de klara högskolan?

 200. Alldeles nyligen var det en debatt
  kring just detta.

 201. Vad har studenterna för förkunskaper?
  Många menar att de är sämre rustade-

 202. -att skriva vetenskapliga texter
  och ta till sig vetenskaplig text.

 203. Jag tror att häri ligger en koppling
  till det jag ser.

 204. För ägnar man sig i så liten
  utsträckning åt att problematisera-

 205. -och få lov att gå in på djupet i
  texter och i sin egen textproduktion.

 206. Då blir en universitetsutbildning
  svår, där den typen av krav ställs.

 207. Men det är inte alls alla
  som ser universitetsutbildningen-

 208. -som sin nästa station.
  Där ligger också ett tapp-

 209. -av att den här typen av undervisning
  dominerar så kraftfullt.

 210. Nämligen att många elever kanske
  sorterar bort det som alternativ.

 211. Du skriver också hur vissa lärare
  nästan inte uppmuntrar eleverna-

 212. -framför allt de som går
  en praktisk utbildning.

 213. De nästan trycker ner dem. Det låter
  som 30-talet, men det är nu.

 214. Men lärarna brottas själva med
  att de har känslor av-

 215. -att de nästan predestinerar eleverna
  till att vara si eller så.

 216. Vara mer eller mindre skickade
  att läsa texter och sen läsa vidare.

 217. Där är lärarna i hög grad själv
  reflekterande också.

 218. Men det är tveklöst ett mönster-

 219. -att de förutfattade meningarna
  spiller över på eleverna-

 220. -och påverkar de erbjudanden de får
  om vad utbildning kan vara för dem.

 221. Jag tror att den slags gymnasieskola
  vi ser ta form nu-

 222. -där man skiktar eleverna
  tydligare...

 223. Man delar upp efter vilken utbildning
  man behöver.

 224. Praktisk, teoretisk...

 225. Det jag talar om: kritiskt tänkande,
  förmåga att dra slutsatser-

 226. -är inget som en grupp människor
  behöver mer än nån annan.

 227. Vi lever i en demokrati,
  är röstberättigade.

 228. Det är inget som säger att ingenjören
  behöver detta mer än massören.

 229. Jag tror att det är kvaliteter och
  förmågor som elever behöver träna...

 230. -...oberoende av var de hamnar livet.
  -Hur bryter man det här?

 231. Man måste fundera över vilken
  prioritetsordning man har på skolan.

 232. Är läroplanen styrande
  eller budgeten?

 233. -Det står i läroplanen: tänk fritt.
  -Ja, men jag menar så här.

 234. Om man prioriterar ryktet, hur många
  elever som söker nästa termin.

 235. -Det är det man har för ögonen.
  -Men det är ju skolan.

 236. I styrdokumenten står det en sak
  men så är det inte. Hur bryts det?

 237. Styrdokumenten måste få
  starkare genomslag-

 238. -i undervisningen
  och i hur skolan organiseras.

 239. Det är viktigt hur skolledningen
  presenterar för lärarna-

 240. -vad man har för riktlinjer:
  läroplan eller budget?

 241. Därför la jag dem bredvid varandra.
  För om bara budgeten ger premisser-

 242. -då sidoordnas det andra.

 243. Det färgar lärarnas förutsättningar
  att fylla undervisningen med nåt.

 244. Sen kan en enskild lärare
  välja att gå på tvärs mot det.

 245. Men styrdokumenten måste få starkare
  genomslag i lärarnas arbete.

 246. Det går utöver din forskning,
  hur man ska lösa det här.

 247. Men när du satt i klassrummet
  och tänkte: "Hur går det till?"

 248. Får du inte lust att skaka om...
  Vad hände när du blev frustrerad?

 249. Ofta frågade jag mig själv
  eller ville ställa frågan:

 250. "Varför detta fokus på detaljer?"

 251. Då menar jag födelseår, dödsår.
  Små textutsnitt från kända verk-

 252. -som är kända för mig
  som svensklärare.

 253. Men som för eleven var obegripliga
  och ryckta ur sitt sammanhang.

 254. Däri ligger det som jag hade önskat
  att lärarna hade pratat mer om:

 255. Sammanhanget.
  Visa sambanden genom historien.

 256. Och om man inte
  hinner med precis allt-

 257. -så är det inte hela världen. Bättre
  att göra det man gör på djupet.

 258. Och att det ges tid till
  att diskutera med eleverna.

 259. Men hur? Ska man med statlig
  eller samhällelig styrning-

 260. -få till stånd den förändring
  som behövs?

 261. Jag tror att den ökade
  differentieringen av eleverna-

 262. -är inte den väg som ger mer
  av det jag efterlyser i studien.

 263. Och jag är inte säker på
  att den fixering vid mätning-

 264. -att hela tiden mäta kunskapsnivå,
  det tror jag styr läraraktiviteten-

 265. -mot de instrumentella frågorna.

 266. Där man ger avkall på de diskuterande
  och resonerande frågorna-

 267. -för att i stället kunna säkerställa
  att nu har de har nått vissa nivåer.

 268. Men vad får eleverna med sig?
  Det talar vi inte så mycket om.

 269. Ska vi ha statlig eller fortsatt
  kommunal skola? Ligger det nåt där?

 270. Den kommunala skolan öppnar
  möjligheten eller risken-

 271. -för att vi får en väldigt stor
  variation mellan skolorna-

 272. -eller lärarnas förutsättningar
  och elevernas utbildning.

 273. En statlig skola kan gå in i högre
  grad som garant för en jämlik skola.

 274. En skola som skapar
  likvärdighet för eleverna.

 275. Om det är en genomförbar reform
  kan jag inte svara på.

 276. Men just att man ser variationen
  mellan skolor, som kan vara gott-

 277. -men det goda består inte i
  att eleverna-

 278. -får olika "god" utbildning.

 279. Lärarens roll, då? När man hör
  din beskrivning från skolan-

 280. -så tänker man på skolfilmerna
  "Döda poeters sällskap"-

 281. -eller "Mona Lisas leende".
  Undervisningen fungerar dåligt-

 282. -och så kommer det in en superlärare
  och vänder upp och ned på allt.

 283. Vad är lärarens personliga,
  individuella roll i detta?

 284. Vad läraren kan göra för skillnad
  är i viss mån beroende-

 285. -på kraften den enskilde läraren har.

 286. Och viljan den har att frigöra
  eleverna eller disciplinera.

 287. Var den enskilde läraren
  befinner sig.

 288. Men det handlar om de förutsättningar
  läraren får av skolledningen-

 289. -som får dem i sin tur av
  förvaltningen på kommunal nivå.

 290. Jag är inte bekväm med att man ser
  detta som lärarens tillkortakommande.

 291. I vissa fall kan det vara det-

 292. -men det är förutsättningarna
  som är den centrala frågan-

 293. -och det politiska sammanhanget.

 294. Om du skulle välja en enda läsare,
  vem skulle det vara?

 295. Då skulle jag önska att Jan Björklund
  läste den från sidan ett till slutet.

 296. Och att han tog sig en funderare på-

 297. -vad priset av skolmarknaden
  är egentligen.

 298. Och om det är den utvecklingen
  vi ska fortsätta med, eller kanske-

 299. -tänka om kring hur vi rustar
  eleverna att bli goda demokrater.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Tänka fritt, tänka rätt

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I sin avhandling "Tänka fritt, tänka rätt" följer CUL-doktoranden Anna-Karin Wyndhamn åtta gymnasielärares undervisning i svenska för att studera mötet med eleverna. Samtidigt som vi vill ha självständiga elever som kan förändra maktstrukturer finns det krav på att lärarna ska förmedla ideal och värden som sägs känneteckna det svenska samhället. Relationen mellan värdeöverföringen och elevens träning i kritiskt tänkande kan skapa spänningar i skolan. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Utbildningsvetenskaplig forskning
Ämnesord:
Gymnasieskolan, Kritiskt tänkande, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Skolan, Undervisning, Undervisning i svenska, Värdegrund
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i En bok, en författare

2010
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Alexander Bard

Intervju med Alexander Bard som tillsammans med Jan Söderqvist skrivit boken "Kroppsmaskinerna" som handlar om vår hjärna som bedragare.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Alf W Johansson

Intervju med Alf W. Johansson, historieprofessor och en av redaktörerna för antologin "Svenska historiker". I boken ges en översikt över hur svenska historiker från medeltiden till våra dagar har tolkat den svenska historien genom tiderna.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Anders Kaliff

"Dracula och hans arv" av arkeologiprofessor Anders Kaliff tar oss med på en resa från 1700-talets vampyrskräck till dagens populärkulturella vampyrmyter. Genom en väl förborgad släkthemlighet har han lyckats finna nya rön om vem den verklige Dracula var. Intervjuare: Kristina Bennet Westre.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Andreas Ekström

Intervju med Andreas Ekström som i "Google-koden" skrivit om företaget som med stor precision berättar precis den historia om sig själv som man vill.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Andreas Malm

I debattboken "Hatet mot muslimer" skriver Andreas Malm om den växande islamofobin och menar att den utbredda fientligheten utgör ett hot mot det öppna samhället. Intervjuare: Lena Scherman.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Anna Josephson

Intervju med neurokirurgen Anna Josephson, som tillsammans med kollegan Lars Olson skrivit boken "Hjärnspark" som handlar om vad som händer med hjärnan när den utsätts för våld.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Annika Borg

"Bibeln på mitt sätt" av teologen, prästen och författaren Annika Borg är en guide till Bibelns texter skriven på ett såväl kärleksfullt som respektlöst sätt. Intervjuare: Mats Svegfors.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Björn af Kleen

Intervju med journalisten Björn af Kleen, som i sin bok "Jorden de ärvde" berättar hur stigande markpriser, sänkta skatter och återupprättat rykte har inneburit en ny skördetid för den markägande adeln i Sverige.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Björn Höglund

I "Alla spelar spel" skildrar kulturjournalisten Björn Höglund sällskapsspelens historia. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Branting

Hjalmar Branting var Sveriges första socialdemokratiska statsminister på 1920-talet. Han spelade en nyckelroll när den allmänna rösträtten drevs igenom 1918. Intervju med Lars Ilshammar som har skrivit en biografi över Branting. Boken ingår i boxen "Sveriges statsministrar under 100 år".

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Britta Wahren

Intervju med professor Britta Wahren som i "Framtidens farliga smitta" bland annat tar upp hur mikroorganismer och sjukdomar tycks utvecklas nästan lika snabbt som människans motmedel. Hur skyddar vi oss bäst mot smittorna?

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Börje Ljunggren

Intervju med Börje Ljunggren som i boken "Kina, vår tids drama" skildrar landets utveckling under de senaste decennierna. Under kort tid har Kina vuxit till en stormakt och hur landet fortsätter utvecklas angår oss andra allt mer.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Carlsson

Ingvar Carlsson tillhörde den svenska politikens innersta krets i fyrtio år. Intervju med Rolf Gustavsson som skrivit biografin "Carlsson" som ingår i boxen "Sveriges statsministrar under 100 år".

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Charlotte Sifvert

"Vad gör man när någon dör?" är en handbok som tar upp en mängd av de praktiska frågor som kan uppstå i samband med dödsfall. Här berörs också olika trosuppfattningar och hur synen på döden kan skilja sig åt. Intervjuare: Antonio de la Cruz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Christina Wahldén

Intervju med journalisten Christina Wahldén som i boken "Du kan glömma bort ditt eget barn" skriver om kvinnors utsatthet i väpnade konflikter och i efterkrigssituationer, framför allt i Demokratiska republiken Kongo där det sexuella våldet mot kvinnor är exempellöst i sin grymhet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2011
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kristoffer Ahlström

Med "Magkänslans anatomi" vill journalisten Kristoffer Ahlström kartlägga de psykologiska mekanismer som ligger bakom hur vi fattar våra beslut. Vad krävs för att de beslut vi slutligen tar skulle kunna bli mycket bättre? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lotta Schüllerqvist

"Marnas hemlighet" av journalisten Lotta Schüllerqvist vill visa det Gaza som finns bortom dramatiska bilder och rapporter om våld. Här möter vi människor i deras vardag med sina drömmar och okuvliga hopp. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Sören Sommelius

"Från King till Obama" av kulturjournalisten Sören Sommelius tar upp de svartas kamp för sina medborgerliga rättigheter i det "civiliserade" USA. Rasåtskillnader är inte så långt bort som många tror. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jonas Söderström

"Jävla skitsystem!" av informationsarkitekten Jonas Söderström tar upp undermåliga datasystem ur ett arbetsmiljöperspektiv. Vad är det som stressar dig på jobbet? Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Birgitta Almgren

I "Inte bara Stasi" tar tyskprofessorn Birgitta Almgren upp det svenska tankeklimatets kulturella mönster och värderingar under kalla kriget. Hur såg relationerna mellan Sverige och DDR ut? Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ernst Brunner

I "Anckarström och kungamordet" tecknar författaren Ernst Brunner ett porträtt av Gustav III:s mördare. Jacob Johan Anckarström var ansedd som en brutal person i Sverige, men som ett moraliskt föredöme ute i Europa. Vilken är den sanna bilden? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bengt Göransson

I "Tankar om politik" vill den före detta skol- och kulturministern Bengt Göransson uppmana till eftertanke och nyansering i ett medialt klimat som ställer allt högre krav på politikern och medborgaren. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Birgitta Kimber

"Att stå ut med busungar" av specialläraren och psykoterapeuten Birgitta Kimber handlar om att bemöta barn som skolkar, bråkar, stör eller på annat sätt visar att de inte mår bra. Här bygger metoden på att det skapas en allians mellan föräldrar och skola. Intervjuare: Thord Eriksson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Dilek Baladiz

"I hederns skugga" av socionomen Dilek Baladiz kommer unga män som är uppvuxna med hedersnormer till tals. Vilka krav och förväntningar har deras familjer på dem som bröder och som blivande äkta män och pappor? Intervjuare: Thord Eriksson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Görrel Espelund

"8 kvinnor som skapat världsrubriker" av journalisten Görrel Espelund handlar om det manliga maktmonopol som håller på att brytas. Men vilken skillnad gör egentligen kvinnliga ledare? Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hooman Majd

I "Irans dubbla ansikte" av Hooman Majd möter vi den sekulära storstadseliten och den fattiga jordbrukarmajoriteten. Deras land är storslaget, komplext och motsägelsefullt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingemar Lundkvist

"Det löstagbara sinnet" av vetenskapsjournalisten Ingemar Lundkvist handlar om glasögon. Detta hjälpmedels historia handlar också om läsandets, lärdomens, högfärdens och klarsynthetens emblem. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kjell Albin Abrahamson

"Så länge du lever" av radiojournalisten Kjell Albin Abrahamson handlar om samtal mellan honom själv och kollegan Kerstin Bodell - två människor som vill prata om något annat än sina sjukdomar. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Steve Sjöquist

"Fotspår" av författaren och föreläsaren Steve Sjöquist handlar om livet som hiv-positiv i dagens Sverige. Vad händer när vi vågar möta medmänniskor utanför de konventionella ramarna? Steve Sjöquist intervjuas av Gabriella Ahlström.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Thomas Anderberg

"Den stora konstsvindeln" av kritikern och filosofidocenten Thomas Anderberg handlar om Andy Warhols Brillolåda som skulle säljas på Stockholms Auktionsverk. Försäljningen stoppades sedan märkliga omständigheter framkommit. Intervjuare: Ulrik Petersson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2012
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Fredrik S. Heffermehl

Har Nobels fredspris blivit ett pris som gagnar politiska och kommersiella intressen? I "Nobels fredspris" granskar advokaten och fredsaktivisten Fredrik S. Heffermehl motiven bakom fredsprisen som delats ut mellan 1901 och 2010. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Fatima Bremmer

I "De sista tanterna" har Fatima Bremmer och fotograf Magnus Wennman klivit in i tanternas värld. De har följt med Ebba, 85, på syjunta och Maj-Britt, 82, till Salong Fleur. Boken tar upp ämnen som husmorsideal och familjepolitik, ger bakgrund till tanternas karakteristiska inredning, frisyr, klädstil och fritidsintressen.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jan Jörnmark

"Avgrunden" av ekonomhistorikern Jan Jörnmark och bildkonstnären Annika von Hausswolff är en undersökning i efterdyningarna av kollaps, skenande statsskulder och ödeplatser. Hur sätter kapitalismen spår i geografin? Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingemar Härd

I "Efter fem miljoner år av tystnad" utreder Ingemar Härd grundligt frågan om språkets uppkomst och betydelse. Är det grammatik, fräckisar och lägersånger som gjort människan till en bättre överlevare än Tyrannosaurus rex? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Birgitta Forsman

I " Gudlös etik" argumenterar Birgitta Forsman för att etiken måste befrias ur religionens tvångströja. De religiösa moralreglerna är inte så bra som många vill tro, och sökandet efter svar på dagens moralfrågor i uråldriga skrifter är en usel metod att bedriva etik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bo Bergström

Vi upplever just nu en gigantisk fotoboom och det är många som är nyfikna på den kommunikativa sidan av fotograferandet. I "Bild & budskap" skriver Bo Bergström om triangeldramat mellan beställaren, fotografen och betraktaren. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Dan Josefsson

"Den mörka hemligheten" av journalisten Dan Josefsson och psykologen Egil Linge vänder sig till alla som märker att det är något som inte stämmer när de försöker skapa, eller leva i, nära relationer, och till dem vars förflutna hindrar dem från att leva det liv de vill leva. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ewonne Winblad

"Annonsdrottningen" av journalisten Ewonne Winblad berättar historien om tidningsvärldens mäktigaste kvinna kring förra sekelskiftet, Sofia Gumælius. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kenneth Kauppi

Ett fritidshus kan ligga nästan varsomhelst. Och se ut hur som helst. Det som gör fritidshusen i "Arkitektens fritidshus" av Kenneth Kauppi så speciella är att de bebos av personer som i sitt dagliga värv bland annat skapar vackra, trivsamma miljöer åt andra. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Nisse Simonson

I "Glöm inte minnet" berättar läkaren Nisse Simonson om vår snillrika hjärna utifrån nyckelorden minnet och glömskan. Han bjuder också på olika fallbeskrivningar och berättar om det senaste inom minnesforskningen. Intervjuare: Aina Bergvall.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Åsa Moberg

Vad är väninneskap - ett ord som inte ens finns? I "Väninnorna och jag" har författaren Åsa Moberg samlat exempel ur sitt eget och åtta nära väninnors liv. I fritt flödande och mycket spontana intervjuer diskuterar de väninneskapets natur. Intervjuare: Ann Lagerström.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Leif GW Persson

I "Gustavs grabb" berättar Leif GW Persson i romanform om sitt eget liv, om hela klassresan från uppväxten i arbetarkvarteren på Gärdet i Stockholm till livet idag. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Åke Holmquist

I "Beethoven" av Åke Holmquist möter vi Ludwig van Beethovens (1770-1827) unika konstnärskap och tragiska liv som personifierade romantikens begrepp om ett geni. Han blev en legend redan under sin livstid, beundrad och ifrågasatt, utmanande och oroande. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Anders Andrén

"Det medeltida Gotland" av arkeologiprofessorn Anders Andrén tar upp öns dramatiska historia och dess spår av en svunnen storhetstid. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lena Granqvist

Under ett helt liv står en akademiker inför många val som får betydelse för livets sammanlagda inkomst. "Livslön", av bland andra Lena Granqvist, är tänkt som en vägledare för alla som vill veta mer om detta begrepp. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2013
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lärarens retorik

Hans Gunnarsons retoriska verktyg kan användas i klassrum, vid konferenser och i möte med föräldrar. "Lärarens retorik" är tänkt att utveckla såväl den egna som elevernas förmåga att kommunicera. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Maten och makten

Samtidigt som efterfrågan på mat i världen ökar blir de svenska bönderna allt färre. Vilka blir följderna av att Sverige ställer sig utanför den globala matproduktionen? Christer Isaksson intervjuas av Susanna Baltscheffsky.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Sveriges historia 1830-1920

I ”Sveriges historia: 1830-1920” beskriver Bo Stråth, professor i historia vid Helsingfors universitet, en period präglad av framtidstro och industrialism, men också av konflikter mellan kungamakt och folkstyre, mellan arbetare och arbetsgivare. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En dos stryknin

Snövit, Madame Bovary och pastor Gregorius är bara några exempel på personer i litteraturen som har förgiftats. I ”En dos stryknin” ger Olle Matsson, professor i kemi vid Uppsala universitet, en bred kulturhistorisk och naturvetenskaplig skildring av gifter och giftmord i litteraturen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Sveriges historia 1920-1965

Det Sverige som beskrivs i ”Sveriges historia: 1920-1965” är ett land som av sin samtid betraktades med såväl avund som misstro. Medan fattigdomen och arbetslösheten minskar ökar siffrorna för valdeltagande, löneökningar, semesterveckor och pensioner. Yvonne Hirdman intervjuas av Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Alltings mått

Vad är värdet av humaniora? Inom universiteten och forskningspolitiken har debatten om humaniora länge varit låst i två positioner. I ”Alltings mått” hävdar idéhistorikerna Anders Ekström och Sverker Sörlin att humanistisk kunskap redan idag spelar en betydligt större roll än vad som erkänns. Anders Ekström intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den siste resenären

Tomas Löfström skriver i "Den siste resenären” om den bortglömde Torgny Sommelius som utvecklade reseskildringen under 50-talet. Journalisten och författaren Torgny Sommelius följde ett eget spår. Han skrev om resenärens ensamhet och blandade dokumentära reportage med fiktion. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Främling, vad döljer du för mig?

Rasism utförs oftast inte av monster. Den utförs av sådana som du och jag, välintegrerad och så kamouflerad att vi ofta inte ser den. Marcus Priftis, författare och spoken word-artist, hävdar att vi alla, mer eller mindre, gör oss skyldiga till sådan här vardagsrasism. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Furstar och folk i Åbo 1812

I augusti 1812 möts den ryske kejsaren Alexander I och den svenske kronprinsen Karl Johan i Åbo för att diskutera hur de ska bekämpa Napoleon. I ”Furstar och folk i Åbo 2012” berättar historikern Nils Erik Villstrand om mötet som kom att få betydelse för hela Europas framtid.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jäkla människa

Hur hanterar man jobbiga människor i vardagen och på jobbet? Psykologerna Mattias Lundberg och Anders Wahlberg vill med ”Jäkla människa! - en handbok i hur du hanterar jobbiga människor på arbetet” ge oss verktygen. Mattias Lundberg intervjuas av Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kongo - en historia

David van Reybrouck skildrar Demokratiska republiken Kongos utveckling från och med 1850. Det är en historia om exploatering, kolonisering och folkmord. Men också om människors förmåga att se framåt under de mest exceptionella omständigheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kryp

I John Hallméns närgångna fotografier får vi uppleva krypens värld i makroperspektiv - håriga flugor, slitna skalbaggar och färgstarka flicksländor täckta av daggens droppar. Det blir som en upptäcktsfärd till en främmande civilisation. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mitt grymma öde

"Mitt grymma öde - roman" av Carl-Michael Edenborg är en ocensurerad berättelse. Det är kompositören Händel som själv får föra ordet. Han ansågs vara tidens största kompositör, men uppfattades också som fet, ful, snål och lynnig. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Route 66

”Route 66 och den amerikanska drömmen” av Peter Kadhammar beskriver ett Amerika långt från den amerikanska drömmen. Kadhammar reser från Oklahoma till Kalifornien. Han stannar till i småstäder och pratar med folk på bensinmackar, härbärgen och i soppköer. Han ser ett land i förfall. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Blindspår

Är radium ett bra skönhetsmedel? Ligger det gamla Troja i Småland? I ”Blindspår – vetenskap på villovägar” går Peter Olausson igenom en rad intressanta, men som det visat sig, felaktiga vetenskapliga idéer.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2014
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Katastrofdoktorn

Johan von Schreeb har 25 års erfarenhet av att arbeta som kirurg på slagfält. "Katastrofdoktorn" handlar om varför han har sökt sig till platser som andra hjälporganisationer flyr. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

Lars Trägårdh och hans medförfattare har analyserat centrala framtidsfrågor. I "Civilsamhället klämt mellan stat och kapital" synas utmaningar, som när det homogena folkhemmet ska övergå till ett pluralistiskt medborgarsamhälle. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju så jävla easy going

Jenny Jägerfelds roman ”Jag är så jävla easy going” handlar om 18-åriga Joanna som har adhd, är ganska impulsiv och inte alltid så genomtänkt. Men diagnosen är inget större problem så länge hon äter sin medicin. Men när familjen inte längre har råd med den och Joanna blir kär i Audrey blir det värre. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Giv mig, min son, ditt hjärta

Eskil Franck växte upp i en familj där prästämbetet gått i arv i generationer, och själv vigdes han till präst som mycket ung. Han blir framgångsrik inom kyrkan men kämpar mot tvivel. I ”Giv mig, min son, ditt hjärta” skriver han om vägen bort från tron och kyrkan och ut mot ovissheten. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En halv sanning är också en lögn

Journalisten Hanne Kjöller uppmärksammar fall i media där hon menar att läsare och tittare har vilseförts. I "En halv sanning är också en lögn" ger hon sin kritiska syn på delar av journalistkårens förhållningssätt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lappväsendet

Utnämnandet av Adolf Suwe till lappfogde år 1885 var första steget mot bildandet av myndigheten lappväsendet. I ”Lappväsendet” skriver Patrik Lantto bland annat om hur lapptjänstemännen agerade, hur samerna betraktades och om lappväsendets funktion i statens samepolitik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Organ till salu

I ”Organ till salu” skriver etnologen Susanne Lundin om organhandelns dunkla värld där desperata patienter utgör små bitar i ett stort pussel. Hon skildrar en växande marknad någonstans mellan medicinsk spetskompetens och människohandel. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Plundrarna

Under 1930- och 40-talen stal nazisterna miljontals konstverk. Mycket hittades vid krigsslutet men en del försvann för att komma fram i ljuset igen långt senare. I ”Plundrarna” skriver Anders Rydell om nazisternas besatthet av konst och om dagens bittra kamp om rätten till den ”försvunna” konsten. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Det nya Afrika

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika förbises ofta till förmån för gamla stereotyper. I ”Det nya Afrika” skriver SVT:s korrespondent Erika Bjerström om ett Afrika där fattigdomen minskar, demokratin är på uppgång och utvecklingen av sjukhus, utbildning och vägar drivs på av en allt större medelklass. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vina Vinas vargpinne

I Jujja Wieslanders barnbok ”Vina Vinas vargpinne” hittar Vina Vina en pinne. Den kan bli både motorsåg och metspö men är framför allt användbar när vargen kommer. Jujja Wieslander intervjuas av Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

På andra sidan oss

Max Bergander, 26 år gammal, skriver i diktsamlingen "På andra sidan oss" om de känslor han hade när han separerade från sin dotters mamma och hennes tidigare barn. Det handlar om rädsla och skam, men också om glädjen över att ha tagit ett beslut för att förändra sitt liv. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingens mamma

I antologin ”Ingens mamma – tolv kvinnor om barnfrihet” skriver kvinnor som av olika skäl valt att inte få barn. Kvinnor som valt att sterilisera sig, som tycker att klimakteriet är befriande och som vänder sig mot den kulturella press samhället sätter på kvinnor att bli mammor. Anna Lindman intervjuar bokens redaktör Josefine Adolfsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Eremiten i Paris

Den rumänske filosofen Emil Cioran föddes i Rumänien 1911 och kom till Paris 1937. I ”Eremiten i Paris” vill Tobias Dahlkvist visa hur Cioran förvandlar den teoretiska pessimismen till en levnadskonst. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Som om vi hade glömt

Journalisten Daniel Poohl berättar om sin uppväxt i början av 1990-talet. När flyktingar från inbördeskriget i Jugoslavien flyttar till den lilla orten blir Daniel lycklig. Men i mellanstadieklassen uppstår en konflikt, likt den som pågår i övriga Sverige, när flera i klassen börjar kalla sig patrioter. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever

Isa Ståhl och Zandra Bergman vill ge unga kunskapen som krävs för att kunna påverka skola och studiesituation. "Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever" visar bland annat vad skolan enligt lag är skyldig att ta ansvar för. Isa Ståhl på Sveriges elevkårer intervjuas av Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2015
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Urban express

Per Schlingmann och Kjell A Nordström guidar oss i vad som händer i världen, staden och med oss människor. "Urban express" är ett collage som beskriver vår tid och hur man själv kan hantera de förändringar som möter oss alla.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

9,3 på Richterskalan

Andreas Norman berättar i sin bok ”9,3 på richterskalan” om hur han som nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand dagarna efter tsunamin den 26 december 2004 och oförberedd hamnade mitt i krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När lojaliteten prövas

Anders Carlberg reflekterar i sin bok ”När lojaliteten prövas” över svenska judars relation till den svenska offentligheten och om förhållandet till Israel och israelisk politik. Utgångspunkten är personlig och präglad av egna erfarenheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju svensk

I ”Jag är ju svensk” berättar Cheko och Nalin Pekgul om de ökade motsättningarna mellan konservativa muslimer och mer liberala eller sekulära. I Tensta är arbetslösheten hög och det finns många fördomar som skapar spänningar mellan olika grupper. Nalin Pekgul intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Kent Asp är statsvetare och professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han mediernas roll inom politiken. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vad är bildning

Odd Zschiedrich är bland annat kansliansvarig vid Svenska Akademien. I boken ”Vad är bildning” resonerar han kring hur begreppet bildning används i olika sammanhang. Finns det olika slags bildning och vad är allmänbildning? Har bildningsbegreppet förändrats över tid? Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Gymnasiet som marknad

Inom skolvärlden har marknadsföring blivit viktig sedan det beslutades att främja skolval och skolors frihet att utforma sin verksamhet. Lisbeth Lundahl reflekterar i "Gymnasiet som marknad" över den ökade konkurrensen mellan skolorna. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bibliotekarien som medpedagog

Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag bara tvingar mig lite

”Jag bara tvingar mig lite” är en självbiografisk roman skriven av Maja-Stina Fransson. I den får vi följa Minna som barn, tonåring och ung kvinna. Vi får läsa hennes dagbok och följa med in i terapirummet. Hon har tvångstankar. I boken skildras det med allvar, men också med en viss komik som ett liv med tvångstankar kan innebära. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När jag inte hade nåt

Ison Glasgow är en av Sveriges mest hyllade hiphopartister. Han berättar i "När jag inte hade nåt" om sin uppväxt och hur den format honom till den han är idag. Han berättar om utanförskap, utsatthet och ett starkt band till sin mor. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Cornelis - en liten bok om vänskap

Agneta Brunius berättar i ”Cornelis – en liten bok om vänskap” om sin vänskap med Cornelis Vreeswijk. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

De nya dödssynderna

I "De nya dödssynderna" får vi reda på egenskaperna som svenska folket anser vara de sämsta. Stefan Einhorn presenterar resultaten från en opinionsundersökning och illustrerar med historier ur sitt liv. Intervjuare: Behrang Miri.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Facebookpolisen

Genom sina personliga och humoristiska inlägg på Växjö/Alvestapolisens Facebooksida har Scott Goodwin fått mycket uppmärksamhet. ”Facebookpolisen” är den ocensurerade bokversionen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Twitterboken

Sophia Sundberg, föreläser och utbildar i Twitter. I Twitterboken ger hon tips från första kvittret till att flyga fritt, och om hur man kan tänka strategiskt i sitt twitteranvändande. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den nya amerikanska maten

Emil Arvidson och Martin Gelin berättar i ”Den nya amerikanska maten” om den revolution som skett i amerikansk matkultur. Emil Arvidson intervjuas av John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
TittaUR Samtiden Tema

Prisade pedagoger

Här presenteras årets mottagare av Ingvar Lindqvistpriset - ett pris som årligen delas ut av Kungliga Vetenskapsakademien för att främja undervisningen i naturvetenskap och matematik. Årets pristagare är: Daniel Barker, Anja Eklund, Eva Björklund, och Patrik Lundqvist och Anna Stiby.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
LyssnaBarnaministeriet dokumentär

Jag är smartare än läraren

11-åriga Hanna läser flera böcker i veckan. Hon kallar böckerna för "stoppknappar", för att när hon läser är det som att hennes hjärna tar en paus från alla intryck runt omkring henne. Hanna är särbegåvad. Det innebär att hon har en extremt snabb inlärningsförmåga. Hon ligger därför långt före sina jämnåriga kompisar i skolan i de flesta ämnena. Hanna säger att det är både en förbannelse och en gåva att vara särbegåvad. I skolan har det tagit flera år och ett par skolbyten att hitta undervisning på rätt nivå.

Fråga oss