Titta

UR Samtiden - Fysik för fysiklärare

UR Samtiden - Fysik för fysiklärare

Om UR Samtiden - Fysik för fysiklärare

Hur förklarar man Higgspartikeln på en A4-sida? Eller kosmisk mikrovågsbakgrund? Varför lyser inte solfläckarna när de är så heta? Hur kan man se det som inte syns? Några av landets främsta fysiker gör ett par av vår tids viktigaste rön begripliga och tillgängliga för tanken. Från arrangemanget Lärardag i fysik. Inspelat den 30 oktober 2013. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Till första programmet

UR Samtiden - Fysik för fysiklärare : Att göra det osynliga synligtDela
 1. Hej! Det är kul att vara här och
  berätta vad vi håller på med i Lund.

 2. Jag är kemist i grunden,
  inte fysiker.

 3. Jag är
  disputerad från Umeå universitet.

 4. Jag gjorde en del av min forskning
  på MAX-lab nere i Lund.

 5. Sen fick jag en postdok
  och blev kvar där.

 6. Och det är just p.g.a. MAX IV,
  den nya anläggningen som vi bygger.

 7. Det här är
  den arkitektdesign som fick...

 8. ...som vann tävlingen om
  hur MAX IV-anläggningen skulle se ut.

 9. Det är ett norskt-danskt designteam.

 10. MAX IV-laboratoriet består
  egentligen av två anläggningar.

 11. Det nuvarande MAX-lab
  och det nya MAX IV-projektet.

 12. Det nuvarande MAX-lab, där har vi
  egentligen tre acceleratorer-

 13. -som är i drift och har varit i drift
  sen i slutet av 80-talet.

 14. Vi har tjugo stycken strålrör.

 15. Jag ska berätta lite mer
  vad det är för nånting.

 16. Det är olika stationer,
  och vi har runt 900 forskare-

 17. -som kommer till oss varje år
  för att göra mätningar.

 18. För det är det vi erbjuder.
  Vi producerar ljus, fotoner-

 19. -som används till
  olika forskningsprojekt.

 20. Så vi har forskare från hela Sverige,
  från svenska universitet och företag-

 21. -från nordiska länder, från hela
  Europa, till och med hela världen.

 22. Det finns runt 70 stycken elektron-
  acceleratorer runtom i världen-

 23. -i den här typen av anläggningar.

 24. Alla fungerar på ungefär samma sätt.

 25. Det är öppet för forskning.

 26. Varje forskningsgrupp som är
  intresserad av att komma och mäta-

 27. -skriver en ansökan, där de beskriver
  sitt forskningsprojekt-

 28. -och sen får de s.k. stråltid.

 29. Om forskningsprojekten bedöms vara
  vetenskapligt viktiga, innovativa-

 30. -kan de få stråltid.
  Och det är kostnadsfritt.

 31. Det är bara företag som
  inte vill publicera sina resultat-

 32. -som måste betala för stråltiden.

 33. Ett dygn hos oss
  kostar runt 50 000 svenska kronor.

 34. Det har inte nån forskningsgrupp
  råd med.

 35. Oftast behövs flera dagar per år
  för att bedriva sin forskning.

 36. Och man vill komma tillbaka varje år
  för att det är så viktigt.

 37. Det är svenska betalare
  som betalar för forskningen i Lund-

 38. -och när svenska forskare
  åker utomlands betalar de länderna.

 39. Och det är så överallt.

 40. Vi har öppet sex dagar per vecka
  dygnet runt.

 41. 41 veckor per år.
  Vi har ledigt när ni har ledigt.

 42. Under sommaren när det är sommarlov
  och när det är jul-

 43. -och över påsken också.
  Det är så det fungerar.

 44. Så vi får lite semester.

 45. Ungefär samma öppettider
  som ni har på skolorna.

 46. Det är inte många i Lund
  som känner till MAX-lab.

 47. Vi har blivit mer kända de senaste
  två, tre åren när MAX IV kom i gång.

 48. Då har intresset för
  hela vår anläggning ökat.

 49. Och det är det här vi bygger.

 50. Bilden i det högra hörnet
  togs för en månad sen ungefär.

 51. Vi är nästan klara med ringen,
  den stora acceleratorn.

 52. Det vi har...
  Den största ringen som vi har i dag-

 53. -är 96 meter i omkrets.

 54. Och styrkan på ringen
  mäter vi i gigaelektronvolt.

 55. Den är på 1,5 gigaelektronvolt.

 56. Den nya anläggningen, MAX IV,
  blir på 3 gigaelektronvolt.

 57. Starkare och bättre.

 58. Omkretsen på den är 528 meter.

 59. Det är ungefär samma storlek som
  Colosseum i Rom, kan ni tänka er.

 60. Så det märks och det syns
  väldigt tydligt.

 61. Det är ett nationellt projekt,
  ett nationellt laboratorium.

 62. Det ägs och styrs av Vetenskapsrådet-

 63. -Lunds universitet, Region Skåne
  och Vinnova.

 64. De har satsat pengar i
  att bygga upp anläggningen.

 65. De experimentella stationerna,
  som vi också ska ha...

 66. ...har finansierats...
  De sju första, som vi bygger-

 67. -har finansierats av
  Knut och Alice Wallenbergs stiftelse-

 68. -och svenska universitet.

 69. Så det är en nationell anläggning.

 70. En annan anläggning,
  som planeras för i Lund, heter ESS.

 71. Det kommer att vara granne med oss.
  Det är en neutronljuskälla.

 72. Vi använder elektroner
  för att producera fotoner.

 73. Medan ESS producerar neutroner.

 74. Men ESS är ett europeiskt projekt,
  så det är den stora skillnaden.

 75. Tekniskt och forskningsmässigt
  kompletterar anläggningarna varandra.

 76. Den ena är svensk
  och den ska jag berätta om i dag.

 77. Utifrån de 70 liknande anläggningarna
  som finns runtom i världen-

 78. -kommer MAX IV att vara världsbäst.

 79. Det säger vi inte för att få
  finansiering, utan det är så.

 80. Man har utvecklat ny teknologi
  för att uppfylla-

 81. -de tekniska specifikationerna.

 82. Ja, jag sa att vi producerar fotoner.

 83. Vi producerar
  nånting som heter synkrotronljus.

 84. Det som är speciellt med det-

 85. -är att det täcker ett väldigt brett
  frekvensområde, energiområde.

 86. Från IR-strålning
  upp till hårdröntgen.

 87. Det är det vi får från vår ljuskälla.

 88. Ni känner till laserljus
  som kan ha specifika frekvenser.

 89. Synligt ljus, lampor.
  Också specifika frekvensområden.

 90. Vi producerar ljus med
  ett extremt brett energiområde.

 91. Från IR-strålning
  till röntgenstrålning.

 92. Det gör att vi kan studera molekyler
  och strukturer på atomnivå.

 93. Det är det vi vill göra.

 94. Om man tittar på grafen till höger-

 95. -kan man se
  utvecklingen av röntgenljuskällor.

 96. Det var på 60-talet som man började
  bygga synkrotronljusanläggningarna-

 97. -elektronacceleratorerna.

 98. Då började man producera ljus
  med väldigt hög så kallad briljans.

 99. D.v.s.
  väldigt hög intensitet på ljuset.

 100. Vi har gått från
  10 upphöjt till 7 fotoner per sekund-

 101. -till 10 upphöjt till
  20 fotoner per sekund.

 102. Ett väldigt stort gap.

 103. Ljuset vi producerar
  är extremt intensivt.

 104. Men det har andra egenskaper också.

 105. Det här är en schematisk bild av
  MAX IV-anläggningen-

 106. -och den stora ringen, 3 GeV-ringen,
  som vi har där-

 107. -och vi har en liten ring till
  vänster om den stora. Ser ni den?

 108. Vi är framgångsrika med den lilla
  ringen som vi har på MAX-lab i dag-

 109. -och vill bevara teknikerna som vi
  har i dag, så vi bygger en liknande.

 110. Vi flyttar inte på den vi har,
  för den är gammal teknologi.

 111. Hade vi inte fått MAX IV och fått
  resurser att bygga en ny anläggning-

 112. -hade vi varit tvungna att uppgradera
  nuvarande anläggning-

 113. -eller stänga ned helt.

 114. För det börjar bli gammal teknologi.

 115. Då har vi bestämt oss att bygga
  en liknande ring på den nya platsen.

 116. Ni kan jämföra storleken. Den lilla
  är 96 meter i omkrets, den stora 528.

 117. Den största skillnaden
  mellan dessa två-

 118. -är energi... 1,5 gigaelektronvolt
  från den lilla ringen-

 119. -och 3 gigaelektronvolt
  från den stora ringen.

 120. Och hur producerar vi synkrotronljus?

 121. Vi har en elektroninjektor som
  skickar elektroner i ett långt rör.

 122. Allt är gjort av högt vakuum.

 123. Elektroner färdas i ultrahögt vakuum.

 124. Det betyder att vakuumet är
  10 upphöjt till minus 9 millibar.

 125. Den raka sträckan är runt 300 meter.

 126. Den blåa ska föreställa en elektron,
  och den ska färdas en rak sträcka-

 127. -och sen in i ringen.
  Den får upp farten-

 128. -nästan till ljusets hastighet.
  99,999 procent av ljusets hastighet.

 129. Det är hastigheten på elektronerna
  som vi skickar in i ringen.

 130. Sen har vi s.k. insättningselement
  som vi stoppar runt i ringen.

 131. De gula prickarna.
  Så att elektroner kan färdas runt.

 132. Och sen tar vi ut synkrotronljuset
  till experimentstationerna.

 133. Hur går det till? Vad krävs det
  för att få synkrotronljus?

 134. Det är en naturlig process.
  Man behöver en laddad partikel-

 135. -som rör sig
  nästan med ljusets hastighet-

 136. -och sen ska man tvinga den
  att ändra sin bana.

 137. När en laddad partikel ändrar sin
  bana utstrålar den synkrotronljus.

 138. Så det är en enkel princip,
  men är lite svårare att få till.

 139. Så vi har magneter.

 140. Vi stoppar in magneter, och då kan
  man få partikeln att ändra sin bana.

 141. En till.

 142. Så där.

 143. Så det vi rent fysiskt stoppar i
  ringen, de s.k. insättningselementen-

 144. -är en mängd dipoler, magneter.

 145. Och jag ska visa här hur det ser ut
  när vi bildar synkrotronljus.

 146. Den blå pricken är elektronen
  som rör sig genom ett magnetfält-

 147. -så den ändrar sin bana...genom att
  man ändrar polerna på magnetfältet.

 148. Det gula som utstrålas är synkrotron-
  ljuset - fotoner som vi producerar.

 149. Vårt jobb med MAX IV är att producera
  världens bästa fotonljuskälla.

 150. Då ska vi se.
  Elektroner går runt i ringen.

 151. Magneter tvingar dem att gå runt.

 152. För vi vill ha en kontinuerlig
  produktion av synkrotronljus.

 153. Sen har vi strålrör,
  det är egentligen raka vakuumrör-

 154. -där vi leder ut ljuset
  producerat av magneterna-

 155. -till experimentstationer
  där forskaren kan göra mätningar.

 156. Det gröna blir då synkrotronljus
  som kommer ut.

 157. Ja.

 158. Det här är då en lista på tekniska
  specifikationer för de två ringarna.

 159. 3 GeV-ringen och 1,5 GeV-ringen.

 160. Vi kommer att göra
  två stycken av den lilla ringen.

 161. En till oss själva och en till Polen.
  De bygger synkrotronljusanläggningen-

 162. -Solaris.

 163. Vi heter MAX IV, då det är
  den fjärde ringen vi bygger.

 164. Vi har redan tre stycken,
  därav namnet.

 165. Det som är speciellt med MAX IV...

 166. ...är 0,24 nanoradianer.

 167. Det är den låga emittansen på ringen.

 168. Vår elektronstråle
  blir den minsta elektronstrålen-

 169. -som produceras på
  nåt synkrotron runtom i världen.

 170. Och det är den stora utmaningen.

 171. Det här är en tabell på-

 172. -de mest framgångsrika synkrotron
  runtom i Europa, USA och världen.

 173. De senaste som byggdes
  de senaste tio åren-

 174. -är inte i närheten av
  emittansen som vi vill uppnå.

 175. Det enda som kommer i närheten
  är det som byggs i USA, NSLS 2-

 176. -som kommer att ha 0,6,
  och vi ligger på 0,3 ungefär.

 177. Det är just därför
  som vi har hela världens ögon på oss-

 178. -p.g.a. den låga emittansen,
  som vi säger att vi ska leverera.

 179. Lilla Sverige
  med en grupp dedikerade forskare-

 180. -har utvecklat ny teknologi för att
  producera en elektronaccelerator-

 181. -med väldigt låg emittans
  på elektronstrålen.

 182. Om vi tittar på en kurva för
  briljansen, intensiteten på strålen-

 183. -ligger vi också i topp,

 184. Vi kommer att producera
  en extremt intensiv stråle.

 185. Upp till 50 000-60 000 elektronvolt.

 186. Vi kommer att kunna mäta på
  de flesta element-

 187. -i periodiska systemet. Alla ämnen vi
  vill mäta på, blir möjligt på MAX IV.

 188. Det var hur ringen fungerar,
  men de flesta av våra forskare-

 189. -om de inte är acceleratorfysiker,
  bryr sig inte om hur den fungerar.

 190. De vill veta vad för ljus de får ut
  från ringen, från ljuskällorna.

 191. Det är anledningen till
  att de kommer till oss också.

 192. Vi har vår ljuskälla, våra magneter-

 193. -och sen leder vi ut ljuset i
  långa vakuumrör.

 194. Men på vägen stoppade vi i optiska
  element, kallar vi det. Optik.

 195. Speglar och monokromatorer.

 196. Ljuskällan, som vi får ut, innehåller
  ett brett spektrum av våglängder.

 197. Men forskare vill oftast
  mäta kanske på en enda våglängd-

 198. -för ett specifikt experiment.

 199. När de byter prov
  vill de byta våglängd.

 200. De kanske vill gå från nanofokuserad
  till flera millimeter stor stråle.

 201. Vi måste kunna tillmötesgå
  våra forskares önskningar.

 202. Så vi stoppar i optik för
  att modifiera strålens egenskaper.

 203. Vi har speglar, som har främst
  till uppgift att fokusera ljuset-

 204. -göra det ännu mindre
  än det som kommer från ljuskällan.

 205. Första spegeln har ofta till uppgift
  att ta bort en del av värmelasten.

 206. En ljuskälla är en ljuskälla,
  den producerar väldigt mycket effekt.

 207. Den starkaste ljuskällan som vi har
  på MAX-lab i dag, producerar 5 000 W.

 208. Den starkaste ljuskällan,
  som vi kommer att ha 2016-

 209. -kommer att producera 18 000 W.
  Det är rätt så stor skillnad.

 210. All optik klarar inte av
  att ta hela värmelasten-

 211. -så vi måste kunna kyla ned optiken
  och ta bort värmelast-

 212. -innan den ens når optiken,
  med filter och olika komponenter.

 213. Det är en utmaning.
  Det är det jag jobbar med i dag.

 214. Jag är ansvarig för att bygga
  ett av strålrören för MAX IV.

 215. Har ni hört talas om monokromatorer,
  vad de används till?

 216. Det är ett element för att välja ut
  våglängd, egentligen.

 217. Vi kan välja
  vilken våglängd vi vill jobba med.

 218. Sen kan en annan spegel
  fokusera i horisontell riktning.

 219. Första spegeln fokuserar vertikalt,
  då kan nästa fokusera horisontellt.

 220. Den minsta strålen, som vi jobbar med
  i dag, ligger runt 100 mikrometer.

 221. På MAX IV, p.g.a. den låga emittansen
  på elektronstrålen i ringen-

 222. -kommer vi att kunna ha
  en väldigt liten fotonstråle också.

 223. Den minsta strålen, som vi kommer
  att ha, är på vårt nanostrålrör.

 224. Den heter nanomax. Den kommer att ha
  bara några nanometer i storlek.

 225. Men mycket mer intensitet
  än vad vi har i dag.

 226. Vad använder vi det här till?

 227. Jätteintensiv ljuskälla och en jätte-
  liten stråle. Vad ska vi ha den till?

 228. Egentligen till allt,
  allt som man kan föreställa sig.

 229. Vi har på grund av nano...
  högupplöst spatial upplösning.

 230. Vi har nanostråle. Då
  kan vi faktiskt mäta på nanomaterial.

 231. Nanomaterial och nanoteknologi är
  den nya hajpade teknikutvecklingen.

 232. Vi är på väg mot utvecklingen av
  fler nanoteknologiska produkter.

 233. Man kan se det på flera sätt. Man kan
  använda den här instrumenteringen-

 234. -för att titta på nanopartiklarna
  för att få bättre material-

 235. -och mer skräddarsydda material.

 236. Men också för att se vilken effekt
  nanopartiklar har på vår omgivning.

 237. På miljön och hälsan.

 238. Det är nånting som inte är utforskat
  än. Det är ett helt nytt område.

 239. Hela forskningen handlar egentligen
  om att förstå hur atomer sitter ihop-

 240. -hur molekyler interagerar.

 241. Det handlar om att man vill förstå
  kemiska processer.

 242. Man kanske blandar kemikalier
  och tror sig veta vad som kan uppstå-

 243. -men måste bevisa det.

 244. Då kommer man till oss. Vi fungerar
  som ett jättestort mikroskop.

 245. Man kan se hur atomer binds till
  varandra och hur de interagerar.

 246. När man har förstått processerna kan
  man också gå tillbaka till sitt labb-

 247. -och fundera ut "vad behöver jag göra
  för att modifiera det här?"

 248. Har man ett miljöproblem och förstår
  hur ämnen binds till varandra-

 249. -föroreningar, till exempel,
  kan man också lista ut-

 250. -vilka tekniker man kan utveckla
  för att få bort föroreningarna.

 251. Eller få dem stabila
  så att de inte förorenar miljön.

 252. Så allt handlar egentligen om
  förståelse för kemiska processer.

 253. Ni skulle säga fysikaliska processer,
  men det är två sidor av samma mynt.

 254. Elektronik på nanoskala.
  Solceller, till exempel.

 255. Solceller i dag...
  De används rätt så mycket-

 256. -men de är fortfarande inte
  speciellt effektiva.

 257. Effekten ur solcellsmaterial är
  kanske tjugo procent, kanske mer.

 258. Så forskare jobbar stenhårt på
  att utveckla nya solceller-

 259. -och nya tekniker för att göra
  solcellerna mer effektiva.

 260. Att utveckla nya material som vi
  inte ens kan föreställa oss i dag.

 261. Tänk hur det var
  för 100 år sen, 500 år sen.

 262. Om vi tar en person från 1800-talet
  och placera honom på MAX-lab i dag...

 263. Hur tror ni
  att personen skulle känna sig?

 264. Då var det science fiction,
  i dag är det verklighet.

 265. Så ska vi se på framtiden. Vi kan
  inte föreställa oss alla möjligheter-

 266. -och alla innovationer som vi
  kommer att ha om 50, 100, 200 år.

 267. Därför behövs såna här anläggningar
  för att kunna titta på atomär nivå-

 268. -och kunna bygga
  nya material och ny teknologi.

 269. Vi kan göra tidsupplösta studier.

 270. I dag på grund av att vår intensitet
  på strålen inte är jättehög...

 271. Kanske
  10 upphöjt till 11 fotoner/sekund.

 272. På MAX IV kommer vi att ha upp till
  10 upphöjt till 18 fotoner/sekund.

 273. I dag kan vi inte köra speciellt
  snabba tidsupplösta studier.

 274. Kanske på några sekunders tidsskala.

 275. Men på MAX IV
  kommer vi att ha ett strålrör-

 276. -som kommer att ligga på den långa
  raksträckan från elektroninjektorn-

 277. -"short pulse facility"-

 278. -som specialiseras att mäta på
  femton sekunders tidsupplöst skala.

 279. Det är riktigt spännande.

 280. Vi har tidsupplösningar för att följa
  kemiska reaktioner medan de sker.

 281. Inte bara titta på hur strukturen
  ser ut på en slutprodukt.

 282. Till exempel en katalysator. Vad
  händer när vi ändrar temperaturen-

 283. -och tillsätter gaser eller vätskor?

 284. Och följa den processen medan
  den sker. Det är rätt så häftigt.

 285. Det gör vi lite av i dag.
  Katalysföretag gör mätningar hos oss.

 286. På en tidsskala
  på sekunder, minuter och timmar-

 287. -och inte på mikromillisekunder-

 288. -som vi
  kommer att kunna göra på MAX IV.

 289. Lagring av energi är också väldigt...

 290. ...ett forskningsområde som vi är
  i ett väldigt stort behov av.

 291. Hur ska vi lagra energi
  för framtiden?

 292. Hur ska vi hushålla med vår energi?
  Vi har ett projekt med Chalmers.

 293. En forskningsgrupp
  tittar på att hitta metoder-

 294. -för att återvinna metaller ur askor.

 295. Askor från förbränning av våra sopor
  eller biomaterial.

 296. Askor från biomaterial används i dag
  för att gödsla skogsmark.

 297. Det kommer till användning. Men askor
  från förbränning av hushållssopor-

 298. -anses i dag vara farligt avfall.
  Det är packat med metaller.

 299. Vi går mot en framtid då vi kanske
  inte alltid kommer att ha tillgång-

 300. -till metaller
  i lika hög utsträckning som i dag.

 301. Det blir dyrt, så vi måste hitta
  metoder att säkra metalltillgången-

 302. -som vi behöver för framtiden.

 303. Speciellt metaller
  som är av ädlare karaktär.

 304. Rodium, platina...
  aktinider, lantanider...

 305. Metaller som används till
  den nya teknologin som vi utvecklar.

 306. Vi måste hitta sätt att återvinna
  det vi behöver för framtiden.

 307. Hög kemisk känslighet,
  vad betyder det?

 308. Vi kommer att kunna mäta på väldigt
  utspädda prover, naturliga prover.

 309. I dag tittar vi mer på modellsystem-

 310. -för att förstå hur atomer hänger
  ihop och vad som händer i proverna.

 311. I framtiden kan vi ha
  ett prov från naturen, som det är-

 312. -med halter av ett ämne
  på "parts per billion", ppb.

 313. Förstår ni det begreppet?
  Ännu lägre halter.

 314. Och kunna mäta på det.
  Det kan vi inte i dag.

 315. Vi har inte tillräckligt stark styrka
  i ljuset. Det har vi om tre år, 2016.

 316. Ja. Strålen som vi har är
  väldigt kollimerad, väldigt smal.

 317. Kollimeringen... Om vi jämför en
  laserstråle med en vanlig ljuslampa.

 318. Laserstrålen är kollimerad
  jämfört med ljuset från en lampa.

 319. För den sprider, medan laserstrålen
  är väldigt smal och parallell.

 320. Det är så med synkrotronljusstrålen.
  Den är också smal och parallell.

 321. På MAX IV blir avståndet mellan prov-
  platserna och ljuskällan 50 meter.

 322. Nanostrålröret, 100 meter.

 323. Om vi ska behålla
  den smala storleken på strålen-

 324. -på provet, på nanometerskalan-

 325. -måste ljuset vara kollimerat.
  Smalt och fint.

 326. Från ljuskällan till provet.

 327. Egenskaperna som synkrotronljus har:
  kollimering och koherens-

 328. -gör att vi kan studera
  väldigt komplexa strukturer.

 329. Komplexa material.

 330. Vi kan använda nya tekniker
  som vi inte har i dag på MAX-lab-

 331. -som imaging och tomografi.

 332. Det här är
  exempel på röntgenabsorptionsteknik.

 333. Det är en teknik
  som är väldigt känslig för miljön-

 334. -eller atomkonfiguration
  runt olika element.

 335. Här har man tittat på kol-

 336. -och hur kol
  sitter bundet till andra atomer.

 337. Det röda spektrumet, som är överst,
  där har man kol-kol-bindningar.

 338. Det har ett specifikt spektrum.

 339. Spektrumet under, är kol bundet till
  syre, kolsyre, så det skiljer sig åt.

 340. Det tredje spektrumet, då är kol
  bundet till en fenolgrupp, en ring.

 341. Ni ser att de olika spektrumen
  är väldigt olika varandra.

 342. Man kan använda absorptionstekniker
  för att identifiera-

 343. -konfigurationen av molekyler
  i ett prov.

 344. Det vill säga hur atomen sitter ihop.

 345. För varje molekylär struktur
  har sitt eget specifika spektrum.

 346. Det är som ett fingeravtryck,
  de flesta är väldigt unika.

 347. Det är så
  med molekylära strukturer också.

 348. Forskarna
  har oftast inte enkla strukturer.

 349. Det är en blandning av
  många olika strukturer.

 350. Lång tid går åt att samla ett sånt
  här spektrum och försöka lista ut-

 351. -hur alla dessa toppar hänger ihop.
  Vad som är vad.

 352. Det är det det går ut på egentligen.

 353. Forskarna kommer till oss och det
  ska helst gå snabbt och smärtfritt.

 354. Därför finns jag och mina kollegor
  där. Vi ser till att forskarna...

 355. De kanske bara får
  en dag av stråltid per år-

 356. -och då ska de nyttja
  varenda minut av den stråltiden.

 357. Sen åker de hem och kan sitta
  i veckor och analysera ett spektrum-

 358. -för att förstå vad den informationen
  betyder egentligen.

 359. Det är det forskning går ut på.

 360. Det här kan man tillämpa just på
  väldigt komplexa system-

 361. -som geokemiska processer,
  miljövetenskap.

 362. Där pratar man om komplexa matriser.

 363. Där har man organiskt material,
  oorganiskt material, metaller-

 364. -bakterier, som går in och blandar
  sig och producerar olika ämnen.

 365. Man vill ju då förstå
  hur sitter olika ämnen ihop.

 366. Det kan vara anledningen att förstå
  hur plantor tar upp näringsämnen.

 367. Eller hur man ska få bort
  föroreningar ur mark och vatten-

 368. -så att det inte sprids. Det är
  ett akut problem på många ställen.

 369. Många geovetare och geokemister
  kommer till MAX-lab med sina prover-

 370. -och vill veta vad har jag här.

 371. Utan att förändra provet på nåt sätt.

 372. Man vill titta på det in situ.

 373. Då finns vi där för att hjälpa dem.

 374. Beroende på forskarens erfarenhet...
  Om de är väldigt erfarna användare-

 375. -levererar vi bara ljuset.

 376. Annars finns vi där för
  att hjälpa dem att analysera data-

 377. -och hjälpa dem
  att lära sig analysera data.

 378. Så vi erbjuder en helhetspaket.

 379. Katalysatorer...

 380. Vi har både akademiska grupper...
  Forskare som mäter på katalysatorer.

 381. ...och företag.

 382. Det handlar om att förstå
  hur de kemiska processerna går till.

 383. Då vill man göra det in situ. Man
  vill mäta reaktionen medan det pågår.

 384. Man kommer med sin reaktorcell, en
  liten ugn, som man kan ha gasflöde-

 385. -eller vätska igenom,
  och så har man oftast katalysatorer.

 386. Då handlar det om ädelmetallerna.
  Platina, rodium, och även cerium.

 387. Då har man börjat höja temperaturen-

 388. -eller bara ändrat
  ett kemiskt förhållande i provet-

 389. -för att se "vad händer med min
  aktiva substans?", ädelmetallen.

 390. Då får man olika spektra vid olika
  temperaturer, som man försöker tolka.

 391. Det som oftast sker
  under en katalytisk reaktion är-

 392. -att ädelmetallen
  förändrar oxidationstalet.

 393. Den lämnar ifrån sig sin elektron
  till en annan atom i omgivningen.

 394. Så den förändrar
  sin kemiska konfiguration.

 395. Ett annat projekt, som jag
  kan tänka mig är väldigt populärt-

 396. -är en arkeologisk synvinkel-

 397. -för att utveckla metoder
  för att bevara våra kulturskatter.

 398. Det är regalskeppet Vasa.
  Ni har säkert hört historien.

 399. Ett helt museum är tillägnat Vasa.

 400. Det är ett väldigt spännande projekt.

 401. Skeppet sjönk på 1600-talet.

 402. Det var ingen lyckad historia.

 403. De byggde den, den byggdes fel
  och den sjönk.

 404. Den kom inte ens ur Stockholms
  skärgård utan sjönk i hamnen-

 405. -och låg där i flera hundra år.
  Den togs upp på 1960-talet.

 406. Men det är det bäst bevarade skeppet
  från den tiden.

 407. Det finns inget annat skepp
  i dess slag.

 408. Anledningen till att det blev så
  bevarat är att vattnet i Stockholm-

 409. -var så förorenat.

 410. Det var syrefritt.

 411. Därför kunde träet bevaras.

 412. Problemet däremot var att det fanns
  väldigt mycket bakterier-

 413. -som producerade svavel.

 414. Bakterier
  som lever i reducerande miljö.

 415. Så svavlet gick in i träet.

 416. Så träet blev impregnerat med svavel.

 417. Man tog upp det på 60-talet utan att
  veta att det var problem med svavel.

 418. Sen började man upptäcka att det
  bildades vita fläckar på träets yta.

 419. Då kom forskningen i gång att försöka
  förstå vad det är som händer.

 420. Man upptäckte väldigt snabbt vad det
  än var som började bryta ned träet-

 421. -så måste processen förhindras.

 422. Det pågick i många år. Flera forsk-
  ningsgrupper har varit inblandade.

 423. Bland annat en grupp från SLU, med
  professor Ingmar Persson i spetsen.

 424. En av hans doktorander, Gunnar
  Almkvist, har disputerat på Vasa.

 425. De metoder de har använt sig av för
  att förstå vad som händer med Vasa-

 426. -och för att lista ut hur man
  ska rengöra den och bevara träet.

 427. Så man tog små bitar av träet-

 428. -in på djupet. Bilden till vänster.

 429. Så kom man till MAX-lab och mätte.

 430. Det vänstra spektrumet,
  där det står "obehandlat prov"-

 431. -där ser man två toppar.

 432. Och det är
  ett riktigt prov från skeppet.

 433. Toppen längst till vänster
  tillhör reducerad svavel.

 434. Den till höger tillhör
  oxiderad svavelform, sulfat.

 435. Då har man använt sig av
  en metod för att tvätta träet-

 436. -och lyckats få bort
  det oxiderade svavlet.

 437. Den delen som har reagerat, den del
  som har skapat problem för träet.

 438. Man har kommit fram till att det är
  järnet som sitter i metallföremål-

 439. -som har katalyserat processen
  att svavlet har oxiderats.

 440. Man har identifierat olika föreningar
  som bildas. De vita beläggningarna-

 441. -är egentligen järnsalter.
  Och så lite kalciumsulfater.

 442. Så man vet vad som bildas.
  Forskning handlar om att förstå.

 443. Vet man vad det är
  kan man ta bort det.

 444. Och det är det man har gjort.
  Det som går att tvätta bort.

 445. Man byter ut metalldelar där det går
  att byta ut det mot nåt mer inert.

 446. Men man kan tillsätta
  en organisk molekyl-

 447. -som binder väldigt starkt till
  just järn.

 448. Och på så sätt kan man laka ur järnet
  ur skeppet och få bort salterna.

 449. Det är väldigt enkel kemi
  som är väldigt effektiv.

 450. Jag vill avsluta med att säga
  att ni är välkomna till MAX-lab.

 451. Ni kan gå in på vår hemsida
  och läsa på om vad det är vi gör-

 452. -och få mer information.
  Ni får gärna kontakta mig.

 453. Vi tar emot studiebesök. Annika
  Nyberg jobbar heltid med studiebesök.

 454. Ni får jättegärna höra av er
  till henne om ni vill komma.

 455. Vi tar väldigt gärna emot studenter.
  Förlåt, elever.

 456. Både högstadienivå och gymnasienivå.
  De är våra framtida forskare.

 457. Vi bygger anläggningen åt dem.

 458. Tack igen, Katarina.

 459. Textning: Helena Lindén
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Att göra det osynliga synligt

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vid Max IV-laboratoriet i Lund byggs en synkrotronljuskälla som blir en av världens ljusstarkaste. Katarina Norén, forskare vid laboratoriet, förklarar hur det kan förändra framtidens forskning. Från Lärardag i fysik 2013. Inspelat den 30 oktober. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Fysik > Astronomi, Fysik > Strålning
Ämnesord:
Kärnfysik, Naturvetenskap, Partikelfysik, Synkrotronstrålning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Fysik för fysiklärare

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fysik för fysiklärare

Inledning

Per Olof Hulth, professor emeritus i astropartikelfysik och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), inleder fysikdagen för grundskole- och gymnasielärare och berättar samtidigt om KVA:s arbete mot lärare. Från Lärardag i fysik 2013. Inspelat den 30 oktober. Arrangör: KVA.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fysik för fysiklärare

Higgspartikeln - 2013 års Nobelpris i fysik

Fysikprofessorn Olga Botner berättar om hur 2013 års Nobelpristagare François Englert och Peter Higgs var och en på sitt håll jagade Higgspartikeln. I grunden är det en fråga om vad massa består av. Från Lärardag i fysik 2013. Inspelat den 30 oktober. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fysik för fysiklärare

Planck och den kosmiska mikrovågsbakgrunden

Astrofysikern Rahman Amanullah från Stockholms universitet förklarar med relativ lättillgänglighet strålningen bakom Big bang, hur den funkar, och varför. Från Lärardag i fysik 2013. Inspelat den 30 oktober. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fysik för fysiklärare

Laser inom miljö, ekologi och medicin

Sune Svanberg, professor emeritus i atomfysik vid Lunds universitet och verksam i Kina, forskar på biofotoniska spektran. Han arbetar brett med både medicin, ekologi och miljö. Från Lärardag i fysik 2013. Inspelat den 30 oktober. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fysik för fysiklärare

Varför lyser solen men inte fläckarna?

Vid en snabb blick på solens yta syns en platt, blank yta och några få fläckar. Men en närmare granskning visar ett grynigt, tredimensionellt mönster i olika strukturer. Göran Scharmer, professor i astronomi, berättar varför solens yta varierar starkt med temperaturen. Från Lärardag i fysik 2013. Inspelat den 30 oktober. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fysik för fysiklärare

Att göra det osynliga synligt

Vid Max IV-laboratoriet i Lund byggs en synkrotronljuskälla som blir en av världens ljusstarkaste. Katarina Norén, forskare vid laboratoriet, förklarar hur det kan förändra framtidens forskning. Från Lärardag i fysik 2013. Inspelat den 30 oktober. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fysik för fysiklärare

Solneutriner, Icecubes genombrott och andra nya rön

Neutriner kan inte vara masslösa, för då skulle de inte kunna oscillera. Per Olof Hulth, professor emeritus i astropartikelfysik, berättar om några av fysikens senaste rön. Från Lärardag i fysik 2013. Inspelat den 30 oktober. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer fysik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Inspirerad av rymden

Matematiken gjorde att hon inte lyckades komma fram till sitt drömjobb som astronaut. Men genom internet har hon lyckats hålla sitt intresse levande. Forskningskommunikatören Frida Backjanis berättar om sin besatthet av rymden och hur viktigt det är att världens astronauter fortsätter att inspirera med sina resor och sin forskning för att fler ska inspireras precis som hon själv. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rymden

Vintergatan och solsystemet

Det finns mängder av galaxer i universum men bara en som är vår egen. Tillsammans med astronomen Marie Rådbo utforskar reportern Arvid Hallberg planeterna och stjärnorna i vårt solsystem. Planeterna och deras egenskaper presenteras, från Merkurius som kretsar närmast solen till Neptunus längst bort. Här berättas även om himlakroppen Pluto som tidigare var en planet men inte längre anses vara det.

Fråga oss