Titta

UR Samtiden - Skolforum 2013

UR Samtiden - Skolforum 2013

Om UR Samtiden - Skolforum 2013

Föreläsningar från Skolforum 2013 som är en mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och fortbildning. Inspelat 29 oktober 2013 på Stockholmsmässan. Arrangör: Skolforum.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolforum 2013: Läsförståelsestrategier i praktiken i årskurs 4-6Dela
 1. Hej och välkomna till föreläsningen,
  som har rubriken:

 2. "En läsande klass. Läsförståelse-
  strategier i praktiken, årskurs 4-6."

 3. I snart ett år har vi jobbat i ett
  projekt som heter "En läsande klass"-

 4. -och vi skriver planeringar för
  läsförståelse i årskurs ett till sex.

 5. Följande handlar om
  våra erfarenheter-

 6. -av läsförståelse på mellanstadiet.

 7. Det har vi gjort i fyra år.
  Vilka är då vi?

 8. Mitt namn är Malin Gonzales och jag
  har jobbat på Sätraskolan i 18 år.

 9. Jag har fyran till sexan
  i engelska, svenska och SO.

 10. Jag heter Malin Hugander
  och tillhör samma arbetslag-

 11. -i ämnena svenska, SO och engelska.

 12. Mitt namn är Malin Jonsson
  och jobbar också i 4-6-arbetslaget...

 13. ...med svenska, SO och engelska.

 14. Sätraskolan ligger söder om Stockholm
  i förorten Sätra.

 15. Den ligger
  mellan Bredäng och Skärholmen.

 16. 86% av våra elever bedöms enligt
  kursplanen i svenska som andraspråk.

 17. Vi har fyrtiofem språk på skolan, och
  den största språkgruppen är arabiska.

 18. God läsförmåga
  är nyckeln till framgång-

 19. -och grunden till ett livslångt
  lärande och ett aktivt liv.

 20. Citatet är taget
  av Monica Reichenberg.

 21. Just det här med läsningen-

 22. -är det enskilt viktigaste
  vi gör i skolan.

 23. Det kommer vi alltid
  att hålla på med.

 24. Men läsförståelsen sjunker ju-

 25. -och vi hoppas att vi väcker ert
  intresse för läsförståelsestrategier.

 26. Det kanske finns några
  som redan har börjat och kan få tips.

 27. Medan teknologi och entreprenöriellt
  lärande blir omodernt-

 28. -blir läsförståelse det aldrig.
  Teknologin föråldras snabbt.

 29. Titta bara på mobilerna för några år
  sen och jämför med i dag.

 30. Entreprenöriellt lärande...
  Jag har just lärt mig säga ordet.

 31. Vi får se hur länge vi använder det.

 32. Läsförståelse
  kommer vi alltid att syssla med-

 33. -och den nya tekniken
  och dess informationsmängd-

 34. -ställer nya krav på läskunnigheten.

 35. PEARLS är en internationell studie-

 36. -som undersöker läsförmågan
  hos fyrorna.

 37. De senaste tre tillfällena ser vi
  att svenskarna har bra läsflyt-

 38. -och bra avkodning, men i
  läsförståelse tappar vi hela tiden.

 39. Det är andelen starka och
  mycket starka läsare som minskar.

 40. Elever är mindre positivt inställda.

 41. Vi ser-

 42. -att vi lägger ner mindre tid
  på läsförståelse än i andra länder.

 43. Om man frågar elever och lärare
  hur man jobbar så läser de en text.

 44. Sen svarar man på frågor
  eller skriver om det man läst.

 45. Få elever talar om att man fått tid
  att samtala om det man läst.

 46. Många elever och lärare säger att
  lästiden används till tyst läsning-

 47. -men tyst läsning utvecklar inte
  elevernas läsförståelse.

 48. Vi kommer att prata om vår metod
  och jag tänkte presentera resultat.

 49. Vi ser att eleverna får goda resultat
  av det här arbetssättet.

 50. I Stockholms stad använder vi
  LUS-stegen när vi bedömer läsförmåga-

 51. -och de senaste tre åren ser vi
  att andelen elever på LUS-punkt 18A-

 52. -har ökat från 17% till 48%.

 53. Diagrammet ni ser är från
  nationella proven i svenska 2012-

 54. -och det året hade vi 67% elever
  som läste svenska som andraspråk.

 55. Skärholmen hade 52%
  och Stockholms stad 18%.

 56. De förväntade resultaten för Sätra
  var inte höga.

 57. Det röda strecket är Sätraskolan,
  det svartprickiga Stockholms stad.

 58. Om ni tittar på del BC, det delprov
  som behandlar läsförståelse-

 59. -så ser man att Sätraskolans resultat
  låg bara 3% under Stockholms stad.

 60. Det är högt över förväntat resultat.

 61. De som fick godkänt 2012, av dem
  som läser enligt svenskkursplanen-

 62. -var 100% godkända,
  jämfört med rikets 93%.

 63. Svenska som andraspråk...

 64. På Sätra blev 83% godkända-

 65. -i jämförelse med rikets 65%.

 66. Även på 2013 års nationella prov
  visade våra elever goda resultat-

 67. -även om rikssnittet inte räknats ut.

 68. Vi tror att vi kan tacka
  läsförståelsestrategierna för det.

 69. När ett barn knäckt koden tror man
  att resten kommer av sig självt-

 70. -men då börjar den stora utmaningen:
  Att förstå det man läser.

 71. Ett till citat av Monica Reichenberg.

 72. Jag upplever att när barnen kommer
  upp till oss så kan de det här.

 73. "Nu har jag lärt mig läsa.
  Nu behöver jag inte göra nåt mer."

 74. Det gäller att få dem att förstå
  att man behöver träna på det här-

 75. -och en del läser bra men har inte
  fattat att de måste förstå.

 76. När barnen lär sig läsa
  släpper föräldrarna fokus.

 77. Fokus hamnar nån annanstans.

 78. Man fokuserar på det i lägre åldrar,
  men det är nu utmaningen börjar.

 79. Det är nu man ska förstå texten
  och det är då vi lämnar dem.

 80. Här behöver vi jobba mycket.

 81. Man måste reflektera över
  vad det är en god läsare gör.

 82. Man kan fundera
  utifrån egna erfarenheter.

 83. De flesta inom skolan är goda läsare-

 84. -men sen kan man diskutera
  vad eleverna gör och kan.

 85. En god läsare reglerar sin läsning
  och förståelse.

 86. Man stannar upp när man inte förstår.

 87. Man läser om ordet,
  meningen eller stycket-

 88. -när man inte riktigt hänger med.

 89. En god läsare försöker förutspå
  vad som kommer att hända i texten-

 90. -och funderar på vad han eller hon
  redan vet om texten.

 91. En god läsare låter inte texten
  passera förbi passivt-

 92. -utan är aktiv
  när han eller hon läser-

 93. -och knyter an känslomässigt både
  till karaktärer och det som händer.

 94. På så sätt utvecklar de och drar
  slutsatser om budskapet i texten.

 95. En god läsare
  anpassar läsningen efter texten-

 96. -vet att olika genrer
  kräver olika läsning-

 97. -och olika strategier
  för att ta sig an texten.

 98. Det är viktigt att fundera på hur man
  själv gör och hur eleverna gör.

 99. Här är en förenklad bild
  av hur läsutvecklingen går till.

 100. Det börjar med att vi blir lästa för.

 101. Nån läser högt - en förälder,
  i förskolan eller i förskoleklassen.

 102. Vi förstår att det skrivna ordet
  berättar något-

 103. -och så småningom lägger vi ihop
  bokstav med ljud, ord och meningar.

 104. Det är det vi kallar "knäcka koden".

 105. Vi tänker ofta att de själva ska ta
  steget till fas 4 i läsutvecklingen-

 106. -det vill säga lära sig att
  analysera, jämföra och bedöma texter.

 107. Att man kan kritiskt granska,
  värdera och sortera det man läser.

 108. Vi missar ofta steget där emellan,
  och vad gör man där?

 109. Där tränar jag på
  att använda läsningen-

 110. -så att det jag läser blir mitt.

 111. Att man läser för att lära.

 112. Vi måste bli bättre
  på de två sista faserna.

 113. Vi behöver ha en långsiktig
  och strukturerad plan-

 114. -och en konsekvent plan för hur vi
  ska jobba. Det handlar om förståelse.

 115. Och hur kan man göra det?

 116. Vi jobbar enligt en modell som heter
  "Reciprocal Teching", RT.

 117. Reciprok undervisning
  betyder "ömsesidig undervisning".

 118. Det är en forskningsbaserad modell
  som utvecklades i USA på 80-talet...

 119. ...av två läsforskare,
  Palinscar och Brown.

 120. Den består av två viktiga delar.

 121. Dels står dialogen i centrum.

 122. Vi lär oss av varandra genom
  att prata och uttrycka tankar.

 123. Jag kan lära någon annan nånting.

 124. Den andra delen
  är att använda strategier-

 125. -för att förebygga och överkomma
  svårigheter vad gäller läsförståelse.

 126. Lite av det den goda läsaren gör.

 127. Det handlar om
  att göra det osynliga synligt.

 128. Att sätta ord på det man bör göra
  innan, under och efter läsning.

 129. Strategierna är "Spågumman",
  "Detektiven", "Reportern"-

 130. -"Cowboyen" och en strategi
  som vi kallar "Konstnären".

 131. De kan användas på alla texter-

 132. -så väl skönlitterära
  som fackspråkliga.

 133. Malin ska berätta mer
  om varje strategi.

 134. Man kan använda det här på vilken
  text och i vilken årskurs som helst.

 135. Det är inte vikt
  för låg- eller mellanstadiet.

 136. Om man inte vill kalla strategin för
  "Spågumman" i nian så är det okej.

 137. Alla fem strategierna...

 138. Ni som är goda läsare
  gör det här omedvetet-

 139. -och målet är
  att eleverna också ska göra det.

 140. Vi tittar på den första strategin -
  "Spågumman".

 141. Här ställer man in sig på vilken text
  man ska möta och vad den ska berätta.

 142. Det gör vi tillsammans
  genom att titta på bilder.

 143. Finns det bildtexter? Vi tittar på
  rubriker och underrubriker.

 144. Är texten skriven i spalter,
  finns det diagram osv.

 145. Vi diskuterar
  om vi kan nåt om ämnet sen tidigare.

 146. Vad tror jag
  att jag får veta i texten?

 147. Vad är det för sorts text?
  Är det en fakta- eller tidningstext?

 148. När vi har gjort det lovar jag dig-

 149. -att alla elever är motiverade att ta
  till sig texten. Har de gissat rätt?

 150. Efter spådomen börjar vi läsa-

 151. -och under tiden får vi användning
  av nästa strategi - "Detektiven".

 152. När vi läser stöter vi på oklarheter.

 153. Det kan vara ett nytt ord
  eller ett begrepp i texten-

 154. -som försvårar förståelsen.

 155. Som lärare - ni har nog gjort det -

 156. -är det enkelt att tala om vad orden
  betyder eller vad som menas.

 157. Men om man ska göra det med 25 elever
  hinner man inte mer på lektionen.

 158. Med "Detektiven" kan de själva ta
  reda på vad det svåra ordet betyder.

 159. En detektiv har många knep.

 160. Man kan börja med
  att lösa om ordet eller meningen.

 161. Man kan läsa om eller läsa vidare
  och se om förklaringen kommer.

 162. Påminner det om nåt ord jag kan?

 163. Är det ett verb, ett substantiv,
  ett sammansatt ord eller liknande?

 164. Det sista man får lov att göra
  är att slå upp det i en ordbok.

 165. "Reportern" är alla Malins
  favoritstrategi.

 166. Den använder vi
  medan vi läser och efter.

 167. Den kan vara klurig. Eleverna förstår
  inte varför man ska ställa frågor.

 168. När man börjar märker de
  hur bra de förstår texten.

 169. Malin Gonzales ger exempel snart.

 170. Frågorna kallar vi "Frågor på raden"-

 171. -"Mellan raderna"
  och "Bortom raderna".

 172. Frågor på raden är enkla och tråkiga.
  Svaret hittar man lätt i texten.

 173. Mellan raderna, då måste jag
  ta texten och dra slutsatser.

 174. Jag kan förstå att det är höst-

 175. -om det står att det regnar och
  blåser och man sparkar i lövhögarna.

 176. Den sista frågekategorin
  är frågor bortom raderna.

 177. Här väcks läslusten. Här är mina
  erfarenheter och tankar det viktiga.

 178. Det finns inga svar. Det jag tänker
  är lika rätt som det du tänker.

 179. "Konstnären" använder vi
  under läsningen.

 180. Den hjälper oss att måla bilder
  i huvudet av det vi läser.

 181. När vi är små och blir lästa för
  har vi bildstödet-

 182. -men i avancerade texter
  finns inga bilder.

 183. För att jag ska bli känslomässigt
  engagerad behöver jag bilderna.

 184. Vi använder våra fem sinnen
  och målar de här bilderna.

 185. Den sista strategin är "Cowboyen".

 186. Den används
  under och efter läsningen-

 187. -och är viktig
  när man jobbar med faktatexter.

 188. Eleverna
  ska kunna sammanfatta en text.

 189. Vad är det som är viktigt-

 190. -och vad är onödiga detaljer?

 191. Faktatexter är informationstäta
  och tar lång tid-

 192. -och behärskar man "cowboyen" kan man
  enkelt se vad man behöver lära sig.

 193. Det är viktigt att läraren
  segmenterar texten man ska läsa-

 194. -det vill säga delar upp den i
  stycken utifrån var svårigheterna är.

 195. Här får vi också med
  grafiska modeller som tankekarta-

 196. -venndiagram eller så.

 197. När alla fem strategierna
  fungerar samtidigt-

 198. -kan man säga att man har elever
  med en god läsförståelse.

 199. Hur gör vi i klassrummet då?

 200. Vi läser mycket högt.
  Det är basen i arbetet.

 201. Ingen elev ska sitta själv med en
  text de aldrig läst att gå igenom.

 202. Vi jobbar mycket
  med små och större grupper och i par.

 203. De samtalar om text och utdelar
  reflexioner kring det vi har läst.

 204. När det gäller "Konstnären" kan man
  berätta vilka bilder man ser.

 205. Pratet blir meningsfullt.
  Tillsammans kan vi mer.

 206. Det jag i dag kan göra med andra
  kan jag på sikt göra själv.

 207. De ska bli bättre och bättre
  och detta ska vara automatiserat-

 208. -och de ska klara av svårare text
  även på egen hand.

 209. Expressgrupparbete...

 210. Grupparbete har varit att ett gäng
  jobbar om ett land i några veckor.

 211. För oss är det att man jobbar
  i små grupper och får en uppgift.

 212. Man kanske har
  en eller två minuter på sig.

 213. Tidsaspekten är viktig,
  så att man håller sig till saken.

 214. På minilektioner
  kan man lyfta fram en strategi-

 215. -som man tänker
  att eleverna behöver träna extra på.

 216. Tänka högt-metoden är att läraren
  ger modeller för hur jag tänker-

 217. -och vilka lösningar på svåra ord
  som jag ser och så vidare.

 218. Man visar hur man tänker kring text.

 219. Grafiska modeller är viktiga
  för att tydliggöra och synliggöra-

 220. -vad som är det viktiga i en text.

 221. Vi har en läsloggbok där vi
  dokumenterar vårt arbete.

 222. När man börjar med strategierna
  och eleverna inte gjort det innan-

 223. -är det viktigt
  att jobba strukturerat.

 224. De ska veta vilken strategi
  vi jobbar med, varför-

 225. -när den används
  och hur den fungerar.

 226. I början är det fokus på strategierna
  men på sikt, när det automatiseras-

 227. -går fokus över till texten.

 228. Det är som i matte. Man tränar
  tabeller och att ställa upp tal-

 229. -men målet är att lösa matteproblem.

 230. Här är målet att förstå avancerad
  text, så det är inget självändamål.

 231. När man känner att de förstår texten-

 232. -behöver man inte
  lägga fokus på strategierna.

 233. Det är viktigt med repetition
  i början, så att det sitter.

 234. Jag tänkte gå igenom ett exempel.

 235. 5:orna har jobbat med H.C. Andersen.

 236. Vi har läst två sagor högt,
  och det var ganska svåra texter.

 237. Vi läste "Det är riktigt sant"-

 238. -med citatet
  "Att göra en höna av en fjäder".

 239. Vi har läst "Den fula ankungen".

 240. De har fått diskutera om sagorna
  egentligen handlar om djur-

 241. -och de inser att de inte gör det.

 242. Ordspråket handlar ju om att en liten
  händelse kan få ett eget liv-

 243. -och skvaller
  kan få en ganska enkel sak-

 244. -att bli något helt annat.

 245. "Den fula ankungen" handlar ju om-

 246. -att man inte ska döma folk efter hur
  de ser ut. Det kommer de fram till.

 247. Sen gjorde vi en läxa
  där vi utgick från varje strategi.

 248. En på "Spågumman" och så vidare.

 249. Den löd så här...
  De fick läsa "Prinsessan på ärten".

 250. Sen fick de en läxa
  med varje strategi.

 251. "Vad tror du händer
  efter berättelsens slut?"

 252. Sen tog vi ut några ord som de
  med hjälp av texten skulle förklara.

 253. Om man som lärare säger
  att de ska välja ut svåra ord-

 254. -säger eleverna: "Jag hittade
  inga svåra ord. Jag förstod allting."

 255. Men meningen är att man med hjälp
  av texten ska kunna förklara.

 256. Hur kan man förstå det här ordet?
  Då tränar man på själva strategin.

 257. Då hade jag valt ut några såna.
  Reportern ställer tre frågor.

 258. På raden, mellan och bortom.

 259. Sen fick de sammanfatta sagan
  med hjälp av "Cowboyen".

 260. Vad hände först, vad hände sen?
  Och sen rita en bild till varje.

 261. Det ger ett bra diskussionsunderlag.

 262. Vilka bilder ritade du? Vad tyckte du
  var det viktigaste? Vad hände först?

 263. Jag har valt att stanna
  vid "Reportern" för att visa-

 264. -hur effektivt och roligt
  det här arbetssättet är-

 265. -och hur långt man kan komma
  med årskurs fem.

 266. Frågan på raden var "Varför knackade
  prinsessan på stadens port?"

 267. Det står i texten
  att hon söker skydd.

 268. En del blir glada
  att de kan svara på frågan.

 269. Men ganska snabbt märker de
  att det inte är så intressant.

 270. Mellan raderna löd frågan:
  "Vad menas med en riktig prinsessa?"

 271. Det nämns att hon är en riktig
  prinsessa, men vad betyder det?

 272. Nu börjar läslustlampan lysa
  på vissa.

 273. Hon är känslig, har krona på huvudet-

 274. -och en massa olika förslag.

 275. Men om hon är en riktig prinsessa,
  vad gör hon där ute i regnet?

 276. Då måste jag som lärare lägga till
  att en prinsessa sällan är ensam.

 277. Vad gör hon i regnet?
  Det är konstigt.

 278. Nu kommer de loss och ger förslag
  på vad hon egentligen gör där ute.

 279. Vi kom fram till att blixten slog ner
  och bara hon överlevde.

 280. Hela hovet blev lönnmördade
  och ligger i busken utanför.

 281. Efter en stund säger en pojke så här:

 282. "Hon kanske inte är
  en riktig prinsessa."

 283. Då måste vi diskutera sagan
  ur den aspekten.

 284. Hon kanske faktiskt inte är det.

 285. Ja... Sen frågade jag, eftersom vi
  hade läst de andra sagorna:

 286. "Vad vill H.C. Andersen säga med
  sagan?" De vet att han vill säga nåt.

 287. Vi diskuterar det. Då räcker
  samma pojke upp handen igen.

 288. "Han kanske inte tyckte om kungar."

 289. De hade inte jag tänkt på heller.

 290. Det här är ju ett hån mot kungar.

 291. Det är lite fjantigt att må dåligt-

 292. -för att man har legat på en ärta.

 293. Han kan ju ha hånat kungahuset
  med det här.

 294. Sagan slutar med att ärtan
  ställs ut på museum.

 295. Det blir ju jätteroligt
  ur den aspekten.

 296. Han ställer ut den till och med.
  En del av eleverna hade ritat det.

 297. Då kan jag höja abstraktionsnivån
  och säga att kungen hade makt då.

 298. Den är skriven 1835. Han kanske inte
  kan säga vad han vill rakt ut-

 299. -utan måste skriva in det i en saga.

 300. Gör vi det i dag? Kan man uttrycka
  sig genom att använda en annan form?

 301. Ja, det finns raptexter och många
  andra sätt att uttrycka olika saker-

 302. -fast det är inbakat i en annan form.

 303. Det är roligt att jobba med årskurs
  fem i en förort till Stockholm-

 304. -på det här sättet och komma så högt
  på abstraktionsnivån.

 305. Eleverna ser att jag lär mig nånting.

 306. Jag ser annorlunda
  på "Prinsessan på ärten" nu.

 307. De har en personlig tolkning
  av texten, så det blir deras text.

 308. Faktatexter möter våra elever
  dagligen i skolan-

 309. -och flertalet känner sig
  som den här eleven.

 310. Allt snurrar och det är förvirrande.

 311. Faktatexten ställer krav på läsaren.

 312. Ofta är de långa
  med mycket text att ta sig igenom.

 313. Den förutsätter också att läsaren
  vet en del innan han börjar läsa.

 314. Om man ska läsa om fotosyntesen måste
  man veta hur naturen fungerar.

 315. Faktatexten innehåller också
  ämnesspecifika ord-

 316. -som kanske inte förklaras i texten.

 317. Den är informationstät
  och har mycket fakta i samma mening.

 318. Det är frestande att hitta genvägar.

 319. Även vi ser hur svårt eleverna har
  för de här texterna.

 320. Ibland tänker vi:
  "Jag berätta, så slipper de läsa."

 321. Om jag berättar tar det väldig tid,
  men de behöver inte läsa svår text.

 322. Man kanske försöker förenkla texterna
  och gör dem ännu svårare-

 323. -när man tar bort ord
  som binder ihop meningarna.

 324. Eller så förklarar man svåra ord
  innan och tror att de har full koll.

 325. Vi måste ge dem redskap och verktyg-

 326. -för att ta sig an de här texterna.

 327. Om man funderar på
  vad vi behöver hjälpa eleverna med...

 328. ...när de ska läsa faktatext
  är att hjälpa dem bygga broar.

 329. De måste förstå att man måste vara
  aktiv och målinriktad.

 330. De måste koppla på förförståelsen
  och det finns många olika metoder.

 331. En många av oss använder är att visa
  en film om det man ska läsa om.

 332. Då får man en del förförståelse och
  bild, vilket underlättar för många.

 333. Eleverna kan jobba med VÖL-diagram.

 334. Innan läsning får eleverna fundera på
  vad de kan om ämnet.

 335. De får fundera på vad de önskar veta-

 336. -och efteråt över vad de lärt sig.

 337. Vet, önskar, lärt mig.

 338. "Spågumman" är viktig. Eleverna
  kan förutspå vad texten handlar om.

 339. Be dem formulera frågor
  som de tror att de får svar på-

 340. -så lovar jag att du har motiverade
  elever som besvarar sina frågor.

 341. Ämnesspecifika ord och begrepp
  måste vi hjälpa dem med.

 342. Ett sätt kan vara att innan läsning
  välja ut ett antal ord-

 343. -och be eleverna gissa
  vad orden kan betyda.

 344. Man diskuterar vad de tror, läser
  och efteråt diskuterar man igen.

 345. Hade du gissat rätt? Om inte, vad
  betyder ordet? Vad fick du reda på?

 346. Vi behöver även låta barnen träna på
  att läsa på olika sätt.

 347. Innan man börjar läsa en text
  underlättar det att översiktsläsa.

 348. Man försöker få ett grepp om texten
  och ta reda på vad den kan innehålla.

 349. När man har läst en text och behöver
  repetera läser man inte noga.

 350. Man skummar igenom det man läst.

 351. Sökläsning är när man letar efter
  nåt specifikt-

 352. -kanske ett årtal eller ett ord.

 353. Det här behöver man träna på
  för att behärska det.

 354. Belysa texten som text,
  inte bara innehållet.

 355. Mycket ligger i att vi vet
  vilken sorts text vi läser.

 356. Om vi vet att faktatexten
  vanligen har underrubriker-

 357. -blir det lättare att se
  vad styckena handlar om.

 358. Prata om texten som text,
  inte bara om innehållet.

 359. Som Malin sa tidigare kan man hjälpa
  eleverna genom att segmentera-

 360. -det vill säga strukturera upp var
  jag tror eleverna får svårigheter.

 361. Där stannar man upp och diskuterar.

 362. Syftet med faktatexten
  är att hitta det nyttiga.

 363. Man ska sålla bort oviktiga detaljer
  och spara det viktiga.

 364. Man ska förstå, återge, berätta
  om det, använda det i praktiken.

 365. Det handlar mycket om studieteknik.

 366. Jag tänkte ge ett exempel.

 367. Det är en årskurs fem och vi
  skulle läsa en tidningsartikel-

 368. -som var späckad med fakta
  om luftföroreningar i Peking.

 369. Uppgiften eleverna fick,
  tillsammans med det här arbetsbladet-

 370. -var att hitta orsaker
  och konsekvenser i texten.

 371. Vi började med
  att repetera strategierna.

 372. Vilka strategier kan du namnet på?
  Definiera dem.

 373. Så hade vi en liten diskussion.

 374. Sen fick de texten, och två och två
  fick de använda "Spågumman"-

 375. -för att hitta ledtrådar i rubriker,
  underrubriker, bilder, bildtexter-

 376. -för att svara på
  "Vad kommer texten att berätta".

 377. Sen var det dags för läsning.
  Vi jobbade med högläsning.

 378. Den här gången fick den som ville
  läsa. Vi sysslade med svansläsning.

 379. Den som ville läste, och när han
  tystnade tog en ny läsare vid.

 380. Det blir ett bra flyt när man slipper
  säga: "Nu är det din tur att läsa."

 381. Läsningen flyter på ett annat sätt.

 382. Under tiden hade jag valt ut
  några ställen att stanna till.

 383. Vi diskuterade
  utifrån strategin "Detektiven".

 384. När vi hade läst klart
  diskuterade vi vad texten berättat.

 385. Vi läste första stycket
  ännu en gång tillsammans.

 386. Hittade vi orsaker eller konsekvenser
  till föroreningarna?

 387. Tillsammans fyllde vi i arbetsbladet.

 388. Sen fick de två och två
  gå på djupet med texten.

 389. De fick närläsa och tillsammans
  sammanfatta med hjälp av "Cowboyen".

 390. När de var klara
  gick vi igenom mening för mening.

 391. Vad hittade vi i den här meningen?
  Vad kan vi fylla på i tankekartan?

 392. Utifrån tankekartan fick de
  återberätta tidningsartikeln-

 393. -och sen avslutade vi med frågan:

 394. "Vad har du lärt dig om luften
  i Peking som du inte visste innan?"

 395. De fick reflektera kring
  sitt strategianvändande.

 396. "Vilken eller vilka strategier
  har du använt under lektionen?"

 397. Det här tog ungefär
  fyrtiofem minuter.

 398. Vad har den enskilda eleven gjort?

 399. Eleven har repeterat strategierna,
  läst texten tre gånger-

 400. -tränat på översiktsläsning,
  högläsning och närläsning.

 401. Eleven har fått samtala om innehållet
  i texten i liten grupp och helklass.

 402. Eleven har reflekterat över vad den
  lärt sig och med vilka strategier.

 403. Lärare möter hela tiden nya metoder-

 404. -som ska lösa alla våra problem.

 405. Under elva år har jag testat mycket-

 406. -men det här är det enda
  jag vill hålla på med. Det funkar.

 407. Om ni inte övertygas av oss
  finns det ytterligare argument.

 408. Vi lever i ett samhälle
  med ökade krav.

 409. Vi får enorma mängder information
  och måste ge eleverna verktyg-

 410. -så att de kan ta till sig den,
  sålla och värdera.

 411. I Lgr11 står det.

 412. Vi ska använda oss av lässtrategier.

 413. Våra elever blir mer motiverade
  att ta till sig texter-

 414. -när vi undervisar problembaserat.

 415. Killarna gillar arbetssättet.
  Det blir ett problem att lösa.

 416. Det gynnar både svaga och starka
  elever då vi jobbar tillsammans.

 417. Samtalet är det viktiga.

 418. Det du tycker hjälper mig
  att formulera vad jag tycker.

 419. Vi har fått bättre resultat-

 420. -och i Lgr11 och kursplanerna
  är stoffet så otroligt omfattande.

 421. För att eleverna
  ska hinna lära sig allt-

 422. -måste de ha verktyg för att snabbt
  och lätt ta till sig kunskapen.

 423. Samtidigt som vi tränar läsningen
  och strategierna-

 424. -så kan vi också inhämta kunskap.

 425. Vi jobbar ämnesövergripande
  med svenska, SO och Engelska.

 426. NO, hemkunskap och slöjd
  kan man också plocka in.

 427. På slöjden kan man träna på att läsa
  en arbetsbeskrivning-

 428. -och på hemkunskapen ett recept.

 429. Den största vinsten är att det är
  roligt och utvecklande även för oss.

 430. Vi kan komma ut från en lektion
  och förstå en text på ett annat sätt.

 431. Det är jätteroligt.

 432. Slutligen lite referenser.
  Vi har läst mycket om strategierna.

 433. Det behöver man inte göra, men vi
  har plockat ut det allra bästa.

 434. Här finns förstås Westlund
  och Reichenberg representerade.

 435. Gibbons har ni säkert hört talas om-

 436. -och min personliga favorit är
  Arnbacks "Läsning av faktatexter".

 437. Den är proppad
  med massor av övningar och tips-

 438. -på hur man kan jobba med faktatext.

 439. På pedagogstockholm.se finns
  allt möjligt att botanisera bland.

 440. Man kan hitta filmer på Malin
  och Malin när de undervisar-

 441. -och hur man kan göra i klassrummet.

 442. Vi har ju den enorma fördelen-

 443. -att vi jobbar med Martin Widmarks
  "En läsande klass".

 444. Vi har tillsammans
  skrivit nittio veckoplaneringar-

 445. -som kommer gratis till alla skolor-

 446. -på Världsboksdagen nästa vår.

 447. Alla era skolor får boken gratis.

 448. Vi har en hemsida
  som heter enläsandeklass.se.

 449. Där kommer det att finnas gratis
  texter att skriva ut och jobba med-

 450. -antingen som du själv vill
  eller efter förslaget i boken.

 451. "En läsande klass" finns på Facebook.

 452. Vi och Marie Trapp, som undervisar
  lägre åldrar, kan svara på frågor.

 453. Hon kan svara på hur man jobbar
  med det här i lågstadiet.

 454. Då tackar vi för att ni har lyssnat.
  Har ni frågor får ni komma fram.

 455. Eller så kan vi ta det nu.

 456. Vi har jättemycket tips på böcker.

 457. En favorit som vi har jobbat mycket
  med är Maj Bylocks "Häxprovet".

 458. Maj Bylocks "Häxprovet" är ypperlig
  att använda till de här strategierna.

 459. Det är en bok fylld med
  ganska komplicerade ord-

 460. -och mycket öppna slut,
  cliffhangers och korta kapitel.

 461. Vi jobbar med den i alla årskurser-

 462. -och i en fyra på vår skola
  klarar 99% inte att läsa den själv-

 463. -men tillsammans gör vi det. Det är
  en bok som är bra att jobba med.

 464. Några fler frågor? Ja?

 465. Du pratade om svansläsning.

 466. I min klass
  är det många som vill läsa högt.

 467. Blir det nån kamp så att man har
  fyra som läser efter den första-

 468. -och hur gör ni
  för att stoppa tre av dem?

 469. Det händer, men det är inget problem.

 470. Vanligtvis är det nån som tystnar,
  eller så får de läsa tillsammans.

 471. Vi läser minst... Man ska ju inte
  tvinga nån att läsa.

 472. Till slut hakar de på, men vi läser
  minst en mening, max ett stycke.

 473. Om det är flera som vill kan jag säga
  att några måste backa lite-

 474. -eller så sker det automatiskt.

 475. Vinsten är flytet och att man-

 476. -efter att ha jobbat i 1,5 år
  läser nån som jag aldrig hade trott.

 477. Det plockar fram elever
  som egentligen inte vågar.

 478. Jag jobbar jättemycket
  med den här typen av läsning.

 479. Fler frågor?

 480. -Filmerna, var fanns de?
  -Bilderna på strategierna? Figurerna?

 481. -Sa du filmerna eller bilderna?
  -Filmerna.

 482. På pedagogstockholm.se
  kan man titta på dem.

 483. De käcka figurerna finns
  på "En läsande klass" hemsida.

 484. Där kan man kopiera
  och skriva ut dem.

 485. Vi brukar ha dem på tavlan eller
  väggen så att man hela tiden ser dem.

 486. Vi har en monter här borta-

 487. -så är det nån som vill kika lite
  så är ni varmt välkomna dit.

 488. Tack.

 489. Textning: Gabriella Eseland
  www.broadcasttext.com

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Läsförståelsestrategier i praktiken i årskurs 4-6

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Malin Gonzales, Malin Hugander och Malin Jonsson från Sätraskolan i Stockholm berättar om sina strategier och texter, och om vilka fördelar undervisningen i läsförståelse har för eleverna. Inspelat 29 oktober 2013 på Stockholmsmässan. Arrangör: Skolforum.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod
Ämnesord:
Läsförståelse, Läsundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Pedagogisk psykologi, Undervisning, Undervisning i svenska
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Skolforum 2013

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2013

Reflekterande läsning och skrivande på bloggen

Sofia Malmberg, bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser, berättar om boksamtal med elever utifrån reflekterande frågor om moral, etik och vänskap. Inspelat 29 oktober 2013 på Stockholmsmässan. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2013

Läsförståelsestrategier i praktiken i årskurs 4-6

Malin Gonzales, Malin Hugander och Malin Jonsson från Sätraskolan i Stockholm berättar om sina strategier och texter, och om vilka fördelar undervisningen i läsförståelse har för eleverna. Inspelat 29 oktober 2013 på Stockholmsmässan. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2013

Betydelsen av tidiga textmöten

Ulla Damber, forskare i läs- och skrivutveckling, berättar att tidiga textmöten hjälper barn att utveckla strategier i sin senare läsning. Hon talar om hur man kan motivera barn att söka läsupplevelser och kunskap om omvärlden. Inspelat 29 oktober 2013 på Stockholmsmässan. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2013

Från ABC och läskondis till läsförståelse och läslust

Allt fler elever läser sämre. Det måste ändras, enligt Martin Widmark, mellanstadielärre och författare till böckerna om Lassemajas detektivbyrå. Han menar att med lite annorlunda förhållningssätt kan man få elever att skriva bättre. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2013

Läsförståelsestrategier i praktiken i år f-3

Marie Trapp har tilldelats Svenska Akademiens svensklärarpris 2013. Här talar hon om hur hon organiserar undervisningen i årskurs f-3. Inspelat 29 oktober 2013 på Stockholmsmässan. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens skolpolitik

Alla behövs och alla kan

Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet, talar om skolans utveckling de närmaste 40 åren. Inspelat i januari 2014. Arrangör: Steinbergs utbildning.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
LyssnaSkolministeriet

New age som skolutveckling?

I spåren av krisrapporter om skolans tillstånd har det dykt upp en mängd nya aktörer i skolvärlden med olika budskap om hur den svenska skolan ska räddas. Det handlar om coachning, kurser i självledarskap och inspirationsföreläsningar. Kritikerna talar om flum och floskler och varnar för att pseudovetenskap har tagit sig in i skolans värld.

Fråga oss