Titta

UR Samtiden - Skolforum 2013

UR Samtiden - Skolforum 2013

Om UR Samtiden - Skolforum 2013

Föreläsningar från Skolforum 2013 som är en mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och fortbildning. Inspelat 29 oktober 2013 på Stockholmsmässan. Arrangör: Skolforum.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolforum 2013 : Läsförståelsestrategier i praktiken i år f-3Dela
 1. Jag är 1-7-lärare
  med svenska/SO som inriktning.

 2. Jag har en påbörjad
  speciallärarutbildning.

 3. Nu arbetar jag på två skolor
  i Nyköpings kommun.

 4. Jag arbetar på den minsta skolan,
  med 28 elever, en F-3-skola-

 5. -och så arbetar jag på
  den största skolan, med 360 elever.

 6. På den lilla skolan ansvarar jag
  för specialundervisning.

 7. Jag har svenska i årskurs 1-3-

 8. -och har ansvar för språkförberedande
  arbete i förskoleklass.

 9. På den stora Släbroskolan har jag
  från i höst en förstelärartjänst-

 10. -där jag försöker inspirera och
  handleda pedagogerna på skolan.

 11. Hösten 2010 gick jag på
  speciallärarprogrammet i Linköping-

 12. -och hade då "Att undervisa i
  läsförståelse" som kurslitteratur.

 13. Jag kände direkt att här fanns det
  enkla verktyg att delge eleverna-

 14. -så att de kan förstå
  det de läser på djupet.

 15. Jag tog med mig idéerna till min
  lilla skola i Råby för att pröva.

 16. Vi kände ganska snart
  att modellen fungerar.

 17. Vi strukturerade upp arbetet, skrev
  LPP:er och delgav föräldrar-

 18. -och jobbade på.
  Arbetet spred sig i vår kommun-

 19. -och under förra läsåret har jag
  handlett många lärare i Nyköping.

 20. Jag tror det var en anledning till
  att jag i februari fick ett samtal-

 21. -av Martin Widmark, som undrade
  om jag kunde skriva lågstadiedelen-

 22. -till projektet "En läsande klass",
  som jag strax ska berätta mer om.

 23. Presentationen
  som jag visar er här i dag-

 24. -finns redan digitalt på nätet.

 25. Den finns på vår blogg.
  Adressen ser ni där:

 26. rabyskolan2012-13.blogspot.se

 27. På bloggen
  finns fliken "En läsande klass".

 28. Där hittar ni
  information om projektet.

 29. Ni hittar våra läsfixare,
  som jag kommer att berätta om-

 30. -och ni hittar presentationen-

 31. -samt en del andra små filmer
  som jag gjort-

 32. -och läs- och skrivprojekt
  som vi har genomfört. Gå gärna...

 33. Adressen står här uppe.
  Jag backar en gång till.

 34. Där har ni den.
  rabyskolan2012-13-

 35. -.blogspot.se.

 36. Projektet "En läsande klass"-

 37. -skapades av barnboksförfattaren
  Martin Widmark-

 38. -med syfte att öka
  svenska elevers läsförståelse.

 39. Genom en konkret studiehandledning
  med lektionsförslag-

 40. -knutna till texter på nätet,
  är tanken att alla landets lärare-

 41. -ska få inspiration och verktyg hur
  de kan undervisa i lässtrategier.

 42. Hemsidan, enlasandeklass.se,
  finns redan i dag.

 43. Där kan man följa arbetet med boken-

 44. -för vi skriver ju den just nu.

 45. Förhoppningsvis kommer det
  fyllas på efter hand-

 46. -och i april
  när studiehandledningen ges ut-

 47. -kommer det finnas en mängd.

 48. Bara lågstadiet kommer att ha
  500 textutdrag på hemsidan-

 49. -kopplat till planeringar
  och knutna till ett lektionsnummer-

 50. -så att det ska vara lätt att hitta.

 51. Jag tänkte fortsätta
  prata om varför-

 52. -man ska undervisa
  i läsförståelsestrategier.

 53. Man måste vara medveten om att
  läsning består av flera delar.

 54. En del forskare
  definierar läsning som avkodning-

 55. -gånger förståelse gånger motivation.

 56. Avkodning handlar om
  att kunna koppla ljud och bokstav-

 57. -och ljuda ihop ljuden till ord.

 58. Så småningom blir färdigheten
  automatiserad. Man läser med flyt.

 59. Men det innebär inte att förståelsen
  kommer med automatik.

 60. Utan man måste jobba med den.

 61. Oj.

 62. Det började röra sig lite.

 63. Jo, vi brukar visa eleverna
  att det går att läsa en text-

 64. -med inlevelse, flyt och intonation
  med hjälp av en text på finska-

 65. -för att säga att jag inte
  förstod nånting av texten-

 66. -men kan läsa den hur bra som helst.

 67. Då börjar de förstå
  att det måste till nånting mer.

 68. En annan komponent är motivation,
  och det är svårare att komma åt.

 69. Men arbetssättet
  som jag presenterar i dag-

 70. -jag tror
  att man kommer en bit på väg-

 71. -genom att
  ge eleverna engagerade texter-

 72. -genom verktyg
  att ta sig in i texter.

 73. Och det viktigaste av allt:
  att samtala kring texter.

 74. För genom samtalet får texten
  en mening, och man blir intresserad.

 75. Man blir motiverad
  och kan känna läslust.

 76. Varför ska vi undervisa, då?
  Jo, det står tydligt i kursplanen-

 77. -att undervisning i lässtrategier
  ska pedagogen undervisa i.

 78. Vi har dessutom låga resultat
  i internationella undersökningar.

 79. Det är också ett skäl
  till att arbeta med det här.

 80. Dessutom visar forskning-

 81. -att regelbunden undervisning
  i lässtrategier-

 82. -ger resultat
  på elevers läsförståelse.

 83. Vi har utgått från tre forsknings-
  baserade modeller i vår undervisning.

 84. Det är samma
  forskningsbaserade modeller-

 85. -som lektionsplaneringarna i
  "En läsande klass" utgår ifrån.

 86. Den första heter RT,
  Reciprocal teaching.

 87. Den bygger på fyra grundstrategier
  som goda läsare använder sig av.

 88. Det handlar om att förutspå-

 89. -att utreda nya ord och uttryck-

 90. -att ställa frågor
  och att sammanfatta.

 91. "Reciprocal" betyder "ömsesidigt",
  och lärandet sker i dialog med andra.

 92. Det gemensamma samtalet om texter
  skapar mening och förståelse.

 93. Den andra forskningsbaserade modellen
  kallas för TCI.

 94. Den utgår
  från samma grundstrategier som RT.

 95. Men här menar man att undervisningen
  ska pågå under hela läsåret-

 96. -gärna under hela skoltiden.

 97. Det är alltså inget "quick fix",
  utan man ska jobba med det länge.

 98. Man menar också att samtalet om
  varför man gör det är viktigt.

 99. Eleverna måste bli medvetna om
  syftet med lässtrategier.

 100. Det är också viktigt att ansvaret
  stegvis går över till eleverna.

 101. Lärandet sker i grupp,
  och varje ny strategi-

 102. -presenteras genom
  att läraren modellerar, tänker högt-

 103. -och visar hur han eller hon
  använder sina egna lässtrategier.

 104. Den tredje modellen heter QtA,
  Questioning the Author.

 105. Det är en modell
  för strukturerade textsamtal-

 106. -där man lyfter fram
  författaren bakom texten.

 107. Läsaren måste bli medveten om-

 108. -påverkar både
  innehåll och läslighet.

 109. Och frågor man kan ställa efter
  att ha läst en text är de här:

 110. Vad vet vi efter att ha läst texten?
  Vad tror vi utifrån vad texten säger?

 111. Vad undrar vi
  efter att ha läst texten?

 112. Och vad försöker författaren säga
  med texten?

 113. Då kommer vi in
  på det mest spännande:

 114. Hur gör man i praktiken?
  Hur undervisar man i lässtrategier?

 115. På vår skola, F-3-skolan-

 116. -inleder vi vårt lässtrategiarbete
  redan i förskoleklass.

 117. Det gör vi utifrån högläsningen-

 118. -där vi modellerar och visar
  hur vi använder lässtrategierna.

 119. Vi introducerar nåt
  som vi kallar för läsfixare.

 120. Vi personifierar och konkretiserar
  de här lässtrategierna-

 121. -som man sett
  att goda läsare använder sig av.

 122. Vad innebär det då
  att vara en läsande klass?

 123. Vi arbetar med
  läsförståelsestrategier.

 124. 30 minuter varje dag året om.

 125. Och varje ny strategi modelleras.

 126. Som jag sa tidigare personifieras
  lässtrategierna genom figurer-

 127. -som vi kallar för läsfixare.

 128. Vi prövar att använda
  de olika strategierna tillsammans.

 129. Här blir eleverna aktiva
  genom att använda läsfixarkort.

 130. Då är det kort i spelkortsformat.

 131. Om en elev vill förutspå
  så håller den upp spågummekortet.

 132. Om det kommer upp ett nytt ord
  håller den upp detektivens kort.

 133. I vår undervisning
  och projektet "En läsande klass"-

 134. -har vi lagt till en lässtrategi.

 135. Det är läsfixaren konstnären.

 136. Den skapar inre bilder av det lästa.

 137. Med hjälp av sinnena
  lever sig läsaren in i texten-

 138. -och kan se, höra och känna
  det texten berättar om.

 139. Texten får mening.

 140. I vår undervisning
  använder vi olika typer av texter.

 141. Vi använder berättelser,
  sagor, faktatexter, instruktioner-

 142. -dikter, problemlösningsuppgifter
  i matte, visor...

 143. Vi använder nog det mesta.
  Vi har upptäckt-

 144. -att en del texter
  passar bättre än andra-

 145. -till vissa läsförståelsestrategier.

 146. Det är så vi har tänkt när vi har
  valt texter till "En läsande klass".

 147. Vi har dels valt texter utifrån teman
  som vi tror engagerar eleven-

 148. -men också utifrån på vilket sätt
  de passar ihop-

 149. -kring lässtrategi och text.

 150. Spågumman, där det handlar om att
  förutspå vad som kommer att hända-

 151. -där har vi valt att ta upp
  temat fantasi/verklighet.

 152. Dels för att ofta
  är det väldigt häftiga bilder-

 153. -som väcker mycket tankar.

 154. Spågumman arbetar lite annorlunda på
  skönlitterära texter och faktatexter.

 155. Därför när vi introducerar spågumman
  använder vi faktatexter också.

 156. Då handlar det om att plocka fram
  egna kunskaper om ämnet.

 157. Titta på bilder och bildtexter och
  fundera på vad det handlar om.

 158. När vi introducerar detektiven-

 159. -för att utreda nya ord och uttryck,
  har vi valt tema sport.

 160. Det är ju för att det engagerar,
  men också för att det finns uttryck-

 161. -som man kan utreda.

 162. Vi har också valt
  att ha med Martin Widmarks böcker.

 163. Vi tycker
  att de är ord- och uttrycksrika-

 164. -samtidigt
  som det är ett spännande innehåll.

 165. Svåra ord förekommer, men i
  sammanhang som förklarar betydelsen.

 166. Och det är ju viktigt, att man
  kan förstå utifrån sammanhanget.

 167. När vi valde texter till konstnären
  var inte det så svårt.

 168. Det finns nog ingen som skrivit
  så målande som Astrid Lindgren-

 169. -både personbeskrivningar
  och miljöbeskrivningar.

 170. Reportern,
  att ställa frågor på olika nivåer-

 171. -upplever vi som den svåraste
  lässtrategin för eleverna.

 172. Den har vi valt
  att jobba med i flera veckor.

 173. Då har vi valt att ta
  varje frågenivå under en vecka.

 174. Och att ställa frågor på raderna,
  då ska svaret finnas i texten.

 175. Här har vi valt faktatexter,
  där det kryllar av svar i texten.

 176. Och när det gäller att kunna läsa
  mellan raderna och ställa frågor-

 177. -att kunna hitta ledtrådar
  i texten och dra slutsatser-

 178. -har vi valt ett material
  som heter "Mellan raderna"-

 179. -som jag tror
  att många av er känner igen.

 180. I "Bortom raderna" gäller det
  att koppla till sig själv.

 181. Har jag varit med om nåt liknande?
  Vad skulle jag ha gjort?

 182. Då har vi valt
  ett tema om vänskap och kärlek-

 183. -för där tror vi
  att eleverna kan identifiera sig.

 184. När det gäller cowboyen som svingar
  lassot för att fånga det viktigaste-

 185. -har vi valt sagor, eftersom de har
  en tydlig berättelsestruktur.

 186. Det finns en början,
  en mitt och ett slut.

 187. Cowboyen, liksom spågumman, arbetar
  lite annorlunda på faktatexter.

 188. Där handlar det om studieteknik
  och plocka ut nyckelord.

 189. Därför har vi lagt in faktatext
  när vi introducerar cowboyen.

 190. Det som är väldigt viktigt i det här-

 191. -är att undervisningen i läs-
  strategier aldrig blir instrumentell.

 192. Man får inte fastna i att jobba
  med läsfixarna och lässtrategierna-

 193. -utan det är textens innehåll
  och samtalet som är det viktigaste.

 194. Därför har vi lagt stor vikt vid att
  hitta texter med intressant innehåll-

 195. -som inbjuder till diskussioner.

 196. För det är diskussioner som
  gör texten levande och intressant.

 197. Var inte rädd att släppa strategierna
  när diskussionerna tar fart.

 198. Knyt ihop i slutet i stället-

 199. -och prata igenom vad de använde
  för strategier i sin diskussion.

 200. Barbro Westlund uttrycker det så här:

 201. "Lässtrategier används för
  att ge tillfälliga stödstrukturer."

 202. "Det är inget mål i sig. Målet är
  att på djupet förstå det man läser."

 203. När vi arbetar med lässtrategier-

 204. -så dokumenterar vi även
  vårt arbete i en läslogg.

 205. Och för elever som aldrig
  arbetat med lässtrategier förut-

 206. -och även elever i årskurs ett,
  rekommenderar vi-

 207. -att man dokumenterar gemensamt.

 208. Med mina ettor i Råby...

 209. ...har vi gjort en digital läslogg...

 210. ...som ser ut så här.

 211. Här har vi då
  hur man arbetar kring spågumman.

 212. Då dokumenterar man ju
  innan läsningen.

 213. "Vad kommer texten att handla om?"

 214. När man har läst en bit,
  "Vad kommer hända härnäst?"

 215. Och efter läsningen,
  "Vad kommer hända sedan?"

 216. För spågumman används ju även
  när man har läst klart en text.

 217. Som jag sa tidigare skiljer vi på
  spågumman och spågumman fakta.

 218. Här har vi en till faktatext.

 219. "Vad kommer texten att berätta?
  Vad vet du sedan tidigare om ämnet?"

 220. "Fick du reda på det du tänkt dig?
  Fick du reda på nåt annat? Vad?"

 221. De här dokumentationspappren
  kommer att finnas på hemsidan.

 222. De kan vara ett stöd för läraren
  om vilka frågor man kan använda.

 223. Men dokumentationen
  är inget syfte i sig.

 224. Man väljer själv om man vill
  dokumentera en eller alla dagar.

 225. Det är upp till tidsåtgång
  och vilken grupp elever man har.

 226. Under höstterminen arbetar vi igenom
  strategierna väldigt grundligt-

 227. -för att på våren
  applicera det vi har lärt oss-

 228. -applicera alla lässtrategier
  på alla typer av texter.

 229. Då kallar vi oss för stjärnläsare,
  när vi använder alla läsfixare.

 230. Där har vi också skrivit två
  olika läsloggar, som vi kallar dem.

 231. Stjärnläsaren, fakta, som är kopplad
  till faktatexter, och stjärnläsaren.

 232. Det här jobbar man med i skolan-

 233. -men de kan
  även användas i läxarbete-

 234. -eller så fort
  en elev tar sig an en ny text.

 235. Hur bedömer vi då
  elevernas lässtrategiarbete?

 236. Eftersom vi har en lokal pedagogisk
  planering för varje termin-

 237. -är eleverna väl förtrogna med de mål
  som är hämtade ur vår kursplan.

 238. Och varje termin utvärderar vi också
  tillsammans med varje elev.

 239. Vi låter även eleverna
  fundera över sin egen insats.

 240. Och då framför allt i textsamtalen...

 241. ...har vi utformat
  en liten bedömningsmatris...

 242. ...för elevens delaktighet...

 243. ...i att tala, lyssna och
  använda läsförståelsestrategier.

 244. Och det viktigaste av allt är vad man
  vill förbättra till nästa gång.

 245. Vad behöver jag tänka på?

 246. Den här bedömningsmatrisen kommer
  också att ligga på hemsidan.

 247. De elever som fixar det här
  med dokumentation på egen hand-

 248. -kan man låta ha en egen läslogg
  som man sparar i en pärm eller bok.

 249. Dokumentationen följer eleven
  över ett eller flera läsår.

 250. Då blir det ett väldigt bra verktyg
  för att se elevens utveckling.

 251. För det eleven sammanfattar under
  hösten bör vara annorlunda på våren-

 252. -och då kan man peka på
  vilken skillnad det är.

 253. Men den absolut bästa bedömningen
  tycker jag är genom observation.

 254. I det här arbetssättet är det mycket
  tillfälle till observation.

 255. För i och med att man
  lyfter upp texter ser man snart-

 256. -vilka elever
  som fixar att ställa frågor-

 257. -som fixar att göra textkopplingar
  och som reagerar på nya ord.

 258. Du ser också dem som blir tysta
  och som man måste stötta.

 259. Lässtrategiarbetet sa jag ju att vi
  arbetade med 30 minuter per dag.

 260. Men det här arbetet går
  att koppla till annan undervisning.

 261. För när man jobbar sig igenom olika
  genrer, till exempel en faktatext-

 262. -får du ju verktyg, för du ser
  hur faktatexten är uppbyggd.

 263. Och då känns det naturligt
  att skriva faktatexter.

 264. Så gör vi med nyhetsartiklar,
  sagor och andra texter.

 265. Just när det gäller sagor
  har vi använt ett verktyg-

 266. -som vi tycker är jättebra.

 267. Vi kallar det för berättelseschema.
  Vi utgår från högläsningen-

 268. -där eleverna får säga
  vad som hände först, sen och sist.

 269. Vilka personer var med i början av
  berättelsen? Var befann de sig?

 270. Och vad hände sen? När man har gjort
  det här ihop utifrån högläsningen-

 271. -så känner eleverna till verktyget
  och kan använda det till egna sagor.

 272. Det tredje vi använder det till
  är textbearbetning.

 273. Är det så att eleverna har skrivit en
  text kan man titta utifrån det här-

 274. -och då ser eleverna att de glömt
  berätta var man är nånstans-

 275. -och så får de lägga till det
  i sin berättelse.

 276. När det gäller textbearbetning
  har vi använt läsfixarna också.

 277. Spågumman gillar
  att det är titel på texten-

 278. -så att
  man kan gissa vad den handlar om.

 279. Detektiven... Ja, stor bokstav
  och punkt är bra för förståelsen-

 280. -för att
  man ska kunna förstå det lästa.

 281. Reportern undrar olika saker.

 282. Cowboyen - vad hände först, vad
  hände sen och vad hände till sist?

 283. Skulle det kunna hända
  nåt mer i mitten?

 284. Och konstnären -
  rita en bild som visar.

 285. När det gäller konstnären
  i det här arbetet-

 286. -blir man medveten om
  att text och bild måste hänga ihop.

 287. För att ni ska förstå det här
  har jag ett exempel med mig.

 288. En flicka i årskurs ett skrev så här:

 289. "En sommarkväll gick jag in i en
  tidsmaskin och kom 100 år tillbaka."

 290. "Jag tog med mitt lila hopprep."

 291. "Sen äter vi kvällsmat
  och sen åker jag hem."

 292. Där ber spågumman
  om en titel på texten-

 293. -så att man kan gissa
  vad den ska handla om.

 294. Detektiven uppskattar att texten
  har punkt och stor bokstav.

 295. "Jag undrar vem som bjöd på kvälls-
  mat och vad som hände med hopprepet."

 296. "Först reste du hundra år bakåt
  med tidsmaskinen."

 297. "Sen åt du kvällsmat och åkte hem."

 298. "Skulle det kunna hända
  nåt intressant i mitten?"

 299. Resultatet blev då...

 300. "En sommarkväll gick jag in i en
  tidsmaskin och reste 100 år bakåt."

 301. "Jag tog med mitt lila hopprep.
  Jag kom fram till en herrgård."

 302. "Jag knackade på,
  och en som heter Elsa öppnade."

 303. "Jag klev in, och där stod tre barn
  som hette Jack, Erik och Julia."

 304. "Jag frågade om vi skulle hoppa
  hopprep, och Julia sa ja."

 305. "Elsa bjöd på kvällsmat,
  och sen åkte jag hem."

 306. Det blev en ganska stor förändring
  med händelseförloppet.

 307. I förlängningen,
  och med äldre elever-

 308. -borde de få bli läsfixare
  på kompisarnas texter-

 309. -om man har ett klassrumsklimat
  som tillåter det.

 310. Jag har varit inne på det tidigare,
  jag sa det också på bildspelet-

 311. -men vad är en stjärnläsare
  och hur blir man en sån?

 312. Stjärnläsare är samma sak som
  expertläsare eller en god läsare.

 313. En sån växlar omedvetet
  mellan olika läsförståelsestrategier.

 314. Stjärnläsaren övervakar sin läsning-

 315. -och är medveten om
  när den inte förstår-

 316. -och använder sig då
  av en eller flera strategier.

 317. Det här har jag också sagt,
  men det är jätteviktigt:

 318. Läraren ska ge eleverna mycket stöd
  i början av inlärningsprocessen.

 319. Och det här stödet
  ska successivt avta-

 320. -och eleverna
  ska klara mer på egen hand.

 321. Man går från klassrumsundervisning
  till grupp till par-

 322. -men vi har ingen enskild läsning
  i det här projektet-

 323. -utan man jobbar med flera-

 324. -eftersom det är textsamtalet
  som är det viktigaste.

 325. Arbetsgången som vi använder oss av
  när vi har en lektionsplanering.

 326. Läraren berättar varför det är bra
  att använda läsfixaren.

 327. Läraren visar hur
  hans eller hennes läsfixare arbetar.

 328. Vi prövar tillsammans
  på en gemensam text-

 329. -och vi prövar i grupp eller i par.

 330. Och vi reflekterar över
  hur arbetet gick-

 331. -och vad vi kan bli bättre på.

 332. På världsboksdagen 2014-

 333. -ges den här studiehandledningen ut,
  "En läsande klass".

 334. Alla skolor i hela Sverige
  får ett exemplar.

 335. Sen finns det på hemsidan,
  så man kan dra ut sitt eget.

 336. Men som alltid när man tar sig an
  läromedel eller vad det nu är-

 337. -så låt dig inspireras och
  gör materialet till ditt eget.

 338. Ta godbitarna, eller alltihop
  om du känner dig osäker.

 339. Börja på höstterminen,
  jobba igenom strategierna-

 340. -och så prövar man
  på vårterminen sen.

 341. Då tackar jag för
  att ni tog er tid att lyssna på mig.

 342. Textning: Markus Svensson
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Läsförståelsestrategier i praktiken i år f-3

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Marie Trapp har tilldelats Svenska Akademiens svensklärarpris 2013. Här talar hon om hur hon organiserar undervisningen i årskurs f-3. Hur introduceras de olika lässtrategierna? Bra texter och modeller till varje strategi? Hur sker utvärderingen och bedömningen? Inspelat 29 oktober 2013 på Stockholmsmässan. Arrangör: Skolforum.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod
Ämnesord:
Läsförståelse, Läsundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Pedagogisk psykologi, Undervisning, Undervisning i svenska
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Skolforum 2013

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2013

Från ABC och läskondis till läsförståelse och läslust

Allt fler elever läser sämre. Det måste ändras, enligt Martin Widmark, mellanstadielärre och författare till böckerna om Lassemajas detektivbyrå. Han menar att med lite annorlunda förhållningssätt kan man få elever att skriva bättre. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2013

Läsförståelsestrategier i praktiken i år f-3

Marie Trapp har tilldelats Svenska Akademiens svensklärarpris 2013. Här talar hon om hur hon organiserar undervisningen i årskurs f-3. Inspelat 29 oktober 2013 på Stockholmsmässan. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2013

Reflekterande läsning och skrivande på bloggen

Sofia Malmberg, bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser, berättar om boksamtal med elever utifrån reflekterande frågor om moral, etik och vänskap. Inspelat 29 oktober 2013 på Stockholmsmässan. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2013

Betydelsen av tidiga textmöten

Ulla Damber, forskare i läs- och skrivutveckling, berättar att tidiga textmöten hjälper barn att utveckla strategier i sin senare läsning. Hon talar om hur man kan motivera barn att söka läsupplevelser och kunskap om omvärlden. Inspelat 29 oktober 2013 på Stockholmsmässan. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2013

Läsförståelsestrategier i praktiken i årskurs 4-6

Malin Gonzales, Malin Hugander och Malin Jonsson från Sätraskolan i Stockholm berättar om sina strategier och texter, och om vilka fördelar undervisningen i läsförståelse har för eleverna. Inspelat 29 oktober 2013 på Stockholmsmässan. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
TittaUR Samtiden - Framtidens skolpolitik

Panelsamtal

Ett samtal om framtidens skola. Deltagare: Kristina Björn, Scandinavian education; Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet; Marie Carlsson, förlagschef Liber; John Steinberg, författare och pedagog; Edna Eriksson, utbildare och idéutvecklare; samt Gunilla Essén, pedagogisk handledare. Inspelat i januari 2014. Arrangör: Steinbergs utbildning.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
LyssnaLärarrummet

Det ska vara roligt att lära

Gerd Persson är modersmålslärare i meänkieli för elever i årskurs 1-3 i Pajala. Hon tycker att det är viktigt att barnen lär sig språket på ett roligt sätt och leker och gör ramsor med sina elever på lektionerna. Hon brinner för Tornedalen och hennes stora fritidsintresse är att arbeta med meänkieli i olika projekt.

Fråga oss