Titta

En bok, en författare

En bok, en författare (2014)

Om En bok, en författare (2014)

Litteraturserie som bjuder problematisering, fördjupning och samhällsdebatt med utgångspunkt i facklitteratur till lärare, folkbildare, studerande och allmänhet. Debattörer och journalister samtalar med aktuella författare inom vitt skilda ämnen som till exempel politik, psykologi, historia, medicin, populärvetenskap, pedagogik och samhälle.

Till första programmet

En bok, en författare : Fred är vägen till fredDela
 1. Jag tror inte riktigt
  att den stora freden är möjlig-

 2. -men vi ska absolut inte nöja oss med
  den lilla freden-

 3. -d.v.s. att nån är så starkt rustad att
  vi inte vågar bråka.

 4. Välkommen, KG Hammar.
  Du har skrivit den här boken.

 5. "Fred är vägen till fred".
  Vad är det för en bok?

 6. Det är en bok som vill sätta fokus på
  fredsfrågan inför 2014.

 7. Då är det 200 år sen vi hade krig i
  Sverige - ett arv att förvalta.

 8. Hur har det påverkat oss att vi inte har
  haft krig på så länge?

 9. På ett sätt tror jag att vi-

 10. -inte riktigt förstår
  hur det känns att ha krig nära.

 11. Å andra sidan vet vi ju att det
  går att omvandla ett samhälle-

 12. -från fattigdom till rimliga eller
  fantastiska livsförhållanden-

 13. -på fredlig väg.

 14. "Fred är vägen till fred".
  Vad vill du säga med boken?

 15. Det är nåt som Gandhi, King eller
  Hammarskjöld hade kunnat säga.

 16. Jesus har sagt det. Det man sår kan man
  hoppas på att skörda.

 17. Man kan inte förvänta sig en skörd som
  inte hänger ihop med sådden.

 18. Använder vi våld ska vi inte för- vänta
  oss en våldsbefriad framtid.

 19. Många har tänkt att man kan
  bomba eller rusta sig till fred.

 20. Man kan vara överlägsen
  sina grannar i försvar och vapen-

 21. -och det ska komma fred av det. Det är
  emot bokens tankesätt.

 22. Är det
  ett kontroversiellt budskap?

 23. På ett sätt.
  Alla tänker i säkerhetstermer-

 24. -i termer av rustning, av försvar,
  av teknikutveckling.

 25. När man beskriver osäkerheten
  i samhället-

 26. -tänker man genast
  på hur många JAS-plan vi ska ha-

 27. -och hur mycket vi ska uppgradera det
  försvar som vi har avvecklat.

 28. Om vi börjar från början:
  Vad är fred?

 29. Ja, det är viktigt att inse
  att fred kan betyda olika saker.

 30. Det finns den fred
  som är avsaknad av krig.

 31. Den kan framtvingas
  därför att man skräms-

 32. -så man inte vågar bråka
  med den som har makten.

 33. Det kallar vi ofta imperiefred, den
  romerska freden.

 34. Romarriket var starkare
  än de underkuvade folken.

 35. I dag talar vi om den amerikanska
  freden. Om världens länder-

 36. -lät bli att bråka med USA:s hegemoni så
  skulle vi ha fred.

 37. Men så finns det
  en biblisk vision av fred: shalom.

 38. Den innebär att varje människa känner
  att jag får finnas-

 39. -och jag får leva i relationer
  som är harmoniska och så vidare.

 40. Jag drömmer inte om nåt annat
  än just det här-

 41. -och jag förstör inte livet
  för nån annan.

 42. -En högre form av fred?
  -Ja, eller djupare.

 43. Jag säger
  den stora och den lilla freden.

 44. Jag tror inte riktigt
  att den stora freden är möjlig-

 45. -men vi ska absolut inte nöja oss med
  den lilla freden-

 46. -d.v.s. att nån är så starkt rustad att
  vi inte vågar bråka.

 47. För fred kan ju kännas som
  ett ouppnåeligt högre tillstånd.

 48. Tror du att vi kan uppnå
  den här högre freden?

 49. Jag tror alltså
  att vi kan ha en värld utan krig.

 50. Erfarenheterna under 1900-talet har
  visat att det är möjligt.

 51. Vi har insett
  att hur stark en stat än är-

 52. -så kan den inte uppnå sina mål genom
  krigföring.

 53. Obama har sagt flera gånger att det
  finns ingen militär lösning.

 54. Sen har vi också i FN-

 55. -utvecklat en lång rad mekanismer
  för att lösa konflikter utan våld.

 56. Jag tror inte på en konfliktfri värld.
  Det skulle inte vara bra.

 57. Konflikter
  föder ju också nya tankar.

 58. Men de behöver inte
  leda till våld.

 59. Det tycker jag
  att vi skulle kunna sikta mot.

 60. En värld som löser sina konflikter utan
  våld.

 61. Det handlar mycket
  om vad vi lägger resurser på.

 62. I dag lägger vi mycket resurser
  på att rusta världen.

 63. USA lägger mer resurser än hela övriga
  världen på vapenutveckling.

 64. -Men vad finns det för alternativ?
  -Att satsa på orsakerna.

 65. Det som är krigens ursprung. Orättvisan,
  obalansen i världen.

 66. FN:s milleniemål
  illustrerar den insikten.

 67. Vi vet vad
  som skapar konflikter och krig.

 68. Vi måste satsa på fattigdoms-
  bekämpning, utjämning, rättvisa...

 69. ...vatten, mattillgång, hälsovård för
  mödrar och så vidare.

 70. Mera jämlika relationer.
  Vi vet vad det handlar om.

 71. Ändå har vi svårt att prioritera det
  framför den andra sidan.

 72. Det lukrativa att producera vapen, fast
  vår värld är överbeväpnad.

 73. Ban Ki-Moon har nyligen sagt-

 74. -att världen är överbeväpnad,
  men freden är underfinansierad.

 75. Du skriver om att våld tycks ha varit
  ett mänsklighetens tecken.

 76. Vi har löst konflikter
  med våld i historien.

 77. -Är människan våldsam i sig själv? -Jag
  tror ju inte det.

 78. Människan är komplex.
  Hon är benägen till båda sidorna.

 79. Både att använda våld
  och att förhandla.

 80. -Varför väljer vi våld?
  -Det har ofta ansetts kortsiktigt.

 81. Vissa som liksom vill ta sig makt-

 82. -har haft möjlighet
  att göra det med våld.

 83. Samtidigt
  har vi en förhandlingstradition.

 84. Inte minst kvinnor
  representerar den.

 85. De har ofta varit underlägsna
  i yttre styrka-

 86. -men utvecklat en förmåga
  att förhandla sig fram.

 87. Därför är också mycket i dagens
  fredsarbete fokuserat på kvinnor.

 88. Deras bristande inflytande.
  Mycket av hoppet-

 89. -om en mer våldsbefriad värld hänger
  ihop med kvinnornas plats.

 90. Finns det legitimt våld?
  Får vi försvara oss?

 91. Ja, vi får försvara oss, men om
  man tänker lite mer långsiktigt-

 92. -än att man är inmålad i ett hörn och
  måste försvara sig-

 93. -ska man i varje stund försöka agera så
  att man sår fred.

 94. Men i överskådlig framtid
  behöver vi ju polisiärt våld.

 95. Men det är inte detsamma som att försöka
  uppnå sina mål med våld.

 96. Icke-våldsmetoder är mycket
  mer effektiva än våldsmetoder.

 97. Du vill att den kristna kyrkan
  ska enas om en fredens teologi-

 98. -som kan leda till fred.
  Vad skulle det göra för skillnad?

 99. Mitt huvudfokus
  är att få kyrkorna på banan.

 100. Om man ser att vi har en möjlighet att
  uppnå en värld utan krig-

 101. -och kyrkorna inte riktigt
  fattar att det är ett tillfälle-

 102. -så blir man, när man lever i en kristen
  tradition, rätt bedrövad.

 103. Huvudfokus är just att kyrkorna skulle
  kunna bidra mycket mer.

 104. De finns över hela världen.
  Många vill vara Jesu efterföljare.

 105. Jag följer också
  den ekumeniska tanken-

 106. -som egentligen är en fredstanke-

 107. -och visar hur förståelsen
  av fredens komplexitet har vuxit.

 108. Man är vid en punkt där det
  gamla tänket om rättfärdigt krig-

 109. -som växte fram inom kyrkan
  när man lämnade Jesu icke-våld-

 110. -blev en del av makten och behövde
  argument för att försvara sig...

 111. Det rättfärdiga kriget har i 1 500 år
  varit den gällande filosofin.

 112. Nu bör man inse att det inte
  går att utkämpa rättfärdiga krig.

 113. Man talar om den rättfärdiga freden i
  stället.

 114. Det vill säga den fred som man bygger
  genom att så rättvisa-

 115. -jämlikhet, delaktighet
  och allt detta.

 116. Men hur skulle det påverka världen om
  alla kristna enades om detta?

 117. -Skulle det förändra?
  -Det skulle göra all skillnad.

 118. De kristna finns överallt. Vi har
  bundsförvanter i andra religioner.

 119. Alla religioner
  har ett slags fredstanke i botten.

 120. Därför är det... Den militanta varianten
  av kristendomen-

 121. -och av religionerna
  utmanas av detta.

 122. Bara detta att USA dels anses
  vara världens mest kristna land-

 123. -dels världens mest militaristiska land,
  som försöker uppnå sina mål-

 124. -säger många kristna i USA
  är den största motsägelsen-

 125. -som utmanar deras egen tro.

 126. Många konflikter i dag
  har religiösa aspekter. Varför?

 127. De har ju inte religiösa orsaker i
  början. Det handlar om orättvisor.

 128. Men när orättvisorna
  mellan folkgrupper aktualiseras-

 129. -är religionen lätt att tillgripa som
  identitetsmarkör.

 130. På så vis finns det religiösa etiketter
  på de flesta konflikter.

 131. Det har begåtts en hel del krig
  i kristendomens namn.

 132. Det begås en hel del krig
  även i dag i religioners namn.

 133. Vad beror det på? Varför
  blir det konflikt kring religion?

 134. Det är inte riktigt samma sak som att
  det begås i religionens namn.

 135. Om du vill åt ett landstycke, vatten
  eller resurser-

 136. -så låter det inte så bra
  att säga det.

 137. Men om jag har Gud på min sida
  och plockar in religiösa argument-

 138. -i min handling,
  så låter det genast bättre-

 139. -och det är lätt att dra med folk i
  religionens namn.

 140. Därför har det funnits korståg
  och jihad och allt möjligt.

 141. Även på 1900-talet bad man Gud om
  seger över andra kristna länder.

 142. Det har hängt med länge,
  men vi borde vara mogna nog-

 143. -i vår religionsförståelse och
  utövning att se att det är trams.

 144. Kan vi uppnå en värld
  utan religiösa konflikter?

 145. Kan religioner leva sida vid sida?

 146. Konflikter har vi, men
  de behöver inte leda till våld.

 147. Egentligen handlar det om att inse att
  mångfald är nödvändigt-

 148. -både för fred och för samlevnad.

 149. Vi kan inte vara ute
  efter nån sorts enhetlighet.

 150. Vi måste bejaka
  att var och en är den de är.

 151. Då ligger ju också
  ett slags religiös öppenhet-

 152. -som en nödvändig förutsättning för
  fred.

 153. Hans Küng
  brukade t.ex. alltid säga-

 154. -att fred i världen förutsätter fred
  mellan religionerna.

 155. Man tycker inte lika, men man kan ha ett
  samtal om sina olikheter-

 156. -och se dem som berikande.

 157. Du skriver
  om Jesu icke-våldslinje-

 158. -och att kyrkan har gått ifrån den.
  Varför har det blivit så?

 159. I 300 år var det självklart
  att Jesu icke-våldslinje-

 160. -som han hämtade från profeterna
  i sin förhistoria i Israel...

 161. Då var det en självklar linje. Men när
  man kom in i maktens sfärer-

 162. -var man en del av besluten.
  Vad gör vi med fiender-

 163. -som överfaller oss?
  Har vi inte rätt att försvara oss?

 164. Man kände att man hade det, och att det
  är den kristna plikten-

 165. -att reflektera kring det.
  Hur begränsas våldsanvändningen?

 166. Då fick vi läran
  om det rättfärdiga kriget.

 167. Hur skulle man kunna använda
  Jesu icke-våldslinje rent konkret?

 168. Många gör det. Det har funnits
  fredskyrkor sen reformationstiden-

 169. -som har haft Jesu efterföljelse,
  icke-våld-

 170. -som sin primära hållning. De
  har utvecklat många strategier-

 171. -för att använda icke-våld.
  Det är ingen passiv pacifism-

 172. -utan en aktiv icke-våldsattityd man
  väljer.

 173. De forskar mycket-

 174. -och de utvecklar närvaro
  i konfliktzoner och förebygger.

 175. Det fascinerande är att de stora
  traditionslinjerna i kristendomen-

 176. -ser nästan med avund på
  de historiska icke-våldskyrkorna-

 177. -och känner att de bär på nåt
  vi egentligen alla skulle bära på.

 178. Om vi applicerar det på Sverige, vilket
  försvar skulle vi ha då?

 179. Vi skulle se till
  att inom försvarsanslaget-

 180. -så flyttar man resurser
  från militärt försvar-

 181. -till icke-våldsförsvar,
  till förebyggande.

 182. Läser man politiska dokument ser vi att
  det förebyggande arbetet-

 183. -skapar fred och säkerhet. Det
  är inte en stående armé eller så.

 184. Att vi har skarpa flygplan.

 185. Om vi betonade detta, att vi
  ska flytta över starka resurser-

 186. -till icke-våldsnärvaro
  i konfliktzoner-

 187. -och att lära icke-våld
  och lära ut konfliktlösning.

 188. "Fred är vägen till fred".
  Du skriver att tiden är inne.

 189. -Varför är tiden inne just nu?
  -Vi har en ganska unik tid.

 190. Vi har upplevt två världskrig,
  förstörelse-

 191. -och vi har sett hur krig mellan stater
  nästan har försvunnit.

 192. Konflikter är kvar,
  men vi har utvecklat strategier-

 193. -för hur man på ett tidigt stadium kan
  gå in och lösa konflikter.

 194. Vi inser att de grundläggande frågorna
  handlar om rättvisa-

 195. -om tillgång till vatten, hälsa, mat,
  utbildning och alltihop.

 196. Delaktighet i beslutsprocesser.

 197. Vi vet att det är det som skapar fred.
  Om mer resurser förs över-

 198. -så är det möjligt. Vi
  lägger resurserna på fel ställe.

 199. Det är det som är att tiden är inne. Det
  är en realistisk tanke-

 200. -att tänka bort krig
  och arbeta mot den större freden.

 201. Tack så mycket, KG Hammar.

 202. Det är väl insikten att vi
  skulle kunna få en annan värld.

 203. När man tänker igenom de olika sidorna
  av fred och konflikt-

 204. -ser man att vi vet hur man gör, vi har
  resurser-

 205. -och egentligen vill vi.
  Varför gör vi det inte?

 206. Då måste jag bli nån annan.
  Men jag hade gärna blivit poet.

 207. Det undrar jag också många gånger.

 208. En ofärdig människa.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Fred är vägen till fred

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Fred är inte bara avsaknad av krig. En djupare form av fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. K.G. Hammar, teolog och f.d. ärkebiskop, menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det går inte att bomba eller rusta sig till fred. För att skörda måste man först så. K.G Hammar intervjuas av Anna Lindman.

Ämnen:
Religionskunskap > Religion och samhälle
Ämnesord:
Fred, Kristendom och politik, Kristendomen, Kyrkan och fredsfrågan, Praktisk teologi, Religion
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i En bok, en författare

2013
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lärarens retorik

Hans Gunnarsons retoriska verktyg kan användas i klassrum, vid konferenser och i möte med föräldrar. "Lärarens retorik" är tänkt att utveckla såväl den egna som elevernas förmåga att kommunicera. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

CSR i praktiken

Allt fler företag inser att de kan öka sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att bidra till en hållbar utveckling. Drivkraften att ta sociala och miljömässiga hänsyn är inte nödvändigtvis moral utan lönsamhet. I ”CSR i praktiken” visar journalisten och hållbarhetsexperten Per Grankvist hur företag över hela världen förändrat sitt sätt att agera. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Boskapsskötseln under medeltiden

I "Boskapsskötseln under medeltiden" har Janken Myrdal använt källor som landskapslagar, ordspråk, bildkonst samt träarkeologi. Kvinnorna fick under senmedeltiden större ansvar för boskapsskötseln. Produktionen blev också allt mera effektiv och specialiserad. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

En droppe svart blod

Rasbegreppet är fortfarande högst levande i USA. I ”En droppe svart blod” skriver journalisten Karin Henriksson om ras och tolerans i USA. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kvinnors entreprenörskap under 400 år

Anita Du Rietz, nationalekonom, menar att kvinnor förr inte alls var undertryckta - tvärtom. Före 1900-talet var kvinnor fria att göra väldigt mycket, menar hon. Kvinnors ageranden utgjorde en pådrivande faktor bakom upptakten till den industriella revolutionen, även i Sverige. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ett sötare blod

Aldrig tidigare har mänskligheten ätit så mycket socker som nu. "Ett sötare blod - om hälsoeffekterna av ett sekel med socker" är skriven av Ann Fernholm. Sockret triggar en inflammation som påverkar hjärta, hjärna, blodådror och muskler. Hjärt- och diabetespatienter har rekommenderats att äta mat med lite fett, när de borde följa kost med så lite blodsockerhöjande kolhydrater som möjligt. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Food junkie

Mons Kallentofts besök på sjukhusakuten får honom att reflektera över sitt sätt att leva. Restaurangerna, dryckerna och maten har fått Mons att spendera en förmögenhet och försaka nästan allt i ett maniskt sökande efter den ultimata smakupplevelsen. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Framtidsutmaningar

Vilka samhällsutmaningar står Sverige inför? Professor Jesper Strömbäck är huvudsekreterare i regeringens Framtidskommission som ska identifiera framtida utmaningar inom områden som hållbar utveckling, social sammanhållning och demokrati. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hemmafixarbibeln

I ”Hemmafixarbibeln” ger Martin Timell, Karin Hedin Röös och Daniel Röös handfasta tips och råd till den som vill fixa hemma. Boken innehåller såväl pedagogiska bygginstruktioner som guider för verktyg och material. Martin Timell intervjuas av Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hur en trädgård blir till

"Hur en trädgård blir till - förverkliga din trädgårdsdröm" av landskapsarkitekten Torsten Wallin visar hur man kan förvandla ett gammalt 1700-talstorp. När Petra och Sven Lindvall tog över torpet i Sörmland var trädgården helt igenvuxen. Tio år senare har de förverkligat sin trädgårdsdröm. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

I saknadens tid

I maj 2002 omkom Jonas Weiss i en bilolycka i Irak där han var posterad som ambassadråd. ”I saknadens tid” är hans pappas, journalisten Lars Weiss, berättelse om ett saknat barn, och om en ung utrikestjänsteman vars rastlöshet och okonventionella arbetssätt förde honom långt bort från skrivbordet. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag vill ju vara fri

Detta är den första biografin om den folkkära skådespelerskan Lena Nyman. I "Jag vill ju vara fri" skriver Annika Persson om en person som alltid ville gå sin egen väg. Genom de skandalomsusade filmerna ”Jag är nyfiken” blev hon också känd internationellt. Lena Nyman är en av de största skådespelarna inom svensk film och teater. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jakten på liv i universum

I "Jakten på liv i universum" berättar Peter Linde hur rymdforskningen har utvecklats. Sedan 1995 har astronomerna hittat närmare tusen exoplaneter, planeter runt andra stjärnor än vår egen sol. Vad händer om vi får kontakt med en annan civilisation? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kärleken är starkare än döden

Malin Sävstam berättar i "Kärleken är starkare än döden" om sorgen efter maken och barnen som omkom i tsunamin år 2004. Hon berättar hur hon fann livskraften igen efter denna svåra förlust. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Livstid

Existensen är märklig och svindlande. Hur tar man bäst tillvara på den? Nyligen fick idéhistorikern Sven-Eric Liedman sitt första barnbarnsbarn. Det ledde till tankar om vilka val vi gör i livet, medvetet eller omedvetet. Livstid är en filosofisk text om vad som formar en människas liv. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2014
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Katastrofdoktorn

Johan von Schreeb har 25 års erfarenhet av att arbeta som kirurg på slagfält. "Katastrofdoktorn" handlar om varför han har sökt sig till platser som andra hjälporganisationer flyr. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

Lars Trägårdh och hans medförfattare har analyserat centrala framtidsfrågor. I "Civilsamhället klämt mellan stat och kapital" synas utmaningar, som när det homogena folkhemmet ska övergå till ett pluralistiskt medborgarsamhälle. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju så jävla easy going

Jenny Jägerfelds roman ”Jag är så jävla easy going” handlar om 18-åriga Joanna som har adhd, är ganska impulsiv och inte alltid så genomtänkt. Men diagnosen är inget större problem så länge hon äter sin medicin. Men när familjen inte längre har råd med den och Joanna blir kär i Audrey blir det värre. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Giv mig, min son, ditt hjärta

Eskil Franck växte upp i en familj där prästämbetet gått i arv i generationer, och själv vigdes han till präst som mycket ung. Han blir framgångsrik inom kyrkan men kämpar mot tvivel. I ”Giv mig, min son, ditt hjärta” skriver han om vägen bort från tron och kyrkan och ut mot ovissheten. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En halv sanning är också en lögn

Journalisten Hanne Kjöller uppmärksammar fall i media där hon menar att läsare och tittare har vilseförts. I "En halv sanning är också en lögn" ger hon sin kritiska syn på delar av journalistkårens förhållningssätt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lappväsendet

Utnämnandet av Adolf Suwe till lappfogde år 1885 var första steget mot bildandet av myndigheten lappväsendet. I ”Lappväsendet” skriver Patrik Lantto bland annat om hur lapptjänstemännen agerade, hur samerna betraktades och om lappväsendets funktion i statens samepolitik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Organ till salu

I ”Organ till salu” skriver etnologen Susanne Lundin om organhandelns dunkla värld där desperata patienter utgör små bitar i ett stort pussel. Hon skildrar en växande marknad någonstans mellan medicinsk spetskompetens och människohandel. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Plundrarna

Under 1930- och 40-talen stal nazisterna miljontals konstverk. Mycket hittades vid krigsslutet men en del försvann för att komma fram i ljuset igen långt senare. I ”Plundrarna” skriver Anders Rydell om nazisternas besatthet av konst och om dagens bittra kamp om rätten till den ”försvunna” konsten. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Det nya Afrika

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika förbises ofta till förmån för gamla stereotyper. I ”Det nya Afrika” skriver SVT:s korrespondent Erika Bjerström om ett Afrika där fattigdomen minskar, demokratin är på uppgång och utvecklingen av sjukhus, utbildning och vägar drivs på av en allt större medelklass. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vina Vinas vargpinne

I Jujja Wieslanders barnbok ”Vina Vinas vargpinne” hittar Vina Vina en pinne. Den kan bli både motorsåg och metspö men är framför allt användbar när vargen kommer. Jujja Wieslander intervjuas av Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

På andra sidan oss

Max Bergander, 26 år gammal, skriver i diktsamlingen "På andra sidan oss" om de känslor han hade när han separerade från sin dotters mamma och hennes tidigare barn. Det handlar om rädsla och skam, men också om glädjen över att ha tagit ett beslut för att förändra sitt liv. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingens mamma

I antologin ”Ingens mamma – tolv kvinnor om barnfrihet” skriver kvinnor som av olika skäl valt att inte få barn. Kvinnor som valt att sterilisera sig, som tycker att klimakteriet är befriande och som vänder sig mot den kulturella press samhället sätter på kvinnor att bli mammor. Anna Lindman intervjuar bokens redaktör Josefine Adolfsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Eremiten i Paris

Den rumänske filosofen Emil Cioran föddes i Rumänien 1911 och kom till Paris 1937. I ”Eremiten i Paris” vill Tobias Dahlkvist visa hur Cioran förvandlar den teoretiska pessimismen till en levnadskonst. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Som om vi hade glömt

Journalisten Daniel Poohl berättar om sin uppväxt i början av 1990-talet. När flyktingar från inbördeskriget i Jugoslavien flyttar till den lilla orten blir Daniel lycklig. Men i mellanstadieklassen uppstår en konflikt, likt den som pågår i övriga Sverige, när flera i klassen börjar kalla sig patrioter. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever

Isa Ståhl och Zandra Bergman vill ge unga kunskapen som krävs för att kunna påverka skola och studiesituation. "Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever" visar bland annat vad skolan enligt lag är skyldig att ta ansvar för. Isa Ståhl på Sveriges elevkårer intervjuas av Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2015
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Urban express

Per Schlingmann och Kjell A Nordström guidar oss i vad som händer i världen, staden och med oss människor. "Urban express" är ett collage som beskriver vår tid och hur man själv kan hantera de förändringar som möter oss alla.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

9,3 på Richterskalan

Andreas Norman berättar i sin bok ”9,3 på richterskalan” om hur han som nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand dagarna efter tsunamin den 26 december 2004 och oförberedd hamnade mitt i krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När lojaliteten prövas

Anders Carlberg reflekterar i sin bok ”När lojaliteten prövas” över svenska judars relation till den svenska offentligheten och om förhållandet till Israel och israelisk politik. Utgångspunkten är personlig och präglad av egna erfarenheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju svensk

I ”Jag är ju svensk” berättar Cheko och Nalin Pekgul om de ökade motsättningarna mellan konservativa muslimer och mer liberala eller sekulära. I Tensta är arbetslösheten hög och det finns många fördomar som skapar spänningar mellan olika grupper. Nalin Pekgul intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Kent Asp är statsvetare och professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han mediernas roll inom politiken. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vad är bildning

Odd Zschiedrich är bland annat kansliansvarig vid Svenska Akademien. I boken ”Vad är bildning” resonerar han kring hur begreppet bildning används i olika sammanhang. Finns det olika slags bildning och vad är allmänbildning? Har bildningsbegreppet förändrats över tid? Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Gymnasiet som marknad

Inom skolvärlden har marknadsföring blivit viktig sedan det beslutades att främja skolval och skolors frihet att utforma sin verksamhet. Lisbeth Lundahl reflekterar i "Gymnasiet som marknad" över den ökade konkurrensen mellan skolorna. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bibliotekarien som medpedagog

Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag bara tvingar mig lite

”Jag bara tvingar mig lite” är en självbiografisk roman skriven av Maja-Stina Fransson. I den får vi följa Minna som barn, tonåring och ung kvinna. Vi får läsa hennes dagbok och följa med in i terapirummet. Hon har tvångstankar. I boken skildras det med allvar, men också med en viss komik som ett liv med tvångstankar kan innebära. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När jag inte hade nåt

Ison Glasgow är en av Sveriges mest hyllade hiphopartister. Han berättar i "När jag inte hade nåt" om sin uppväxt och hur den format honom till den han är idag. Han berättar om utanförskap, utsatthet och ett starkt band till sin mor. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Cornelis - en liten bok om vänskap

Agneta Brunius berättar i ”Cornelis – en liten bok om vänskap” om sin vänskap med Cornelis Vreeswijk. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

De nya dödssynderna

I "De nya dödssynderna" får vi reda på egenskaperna som svenska folket anser vara de sämsta. Stefan Einhorn presenterar resultaten från en opinionsundersökning och illustrerar med historier ur sitt liv. Intervjuare: Behrang Miri.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Facebookpolisen

Genom sina personliga och humoristiska inlägg på Växjö/Alvestapolisens Facebooksida har Scott Goodwin fått mycket uppmärksamhet. ”Facebookpolisen” är den ocensurerade bokversionen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Twitterboken

Sophia Sundberg, föreläser och utbildar i Twitter. I Twitterboken ger hon tips från första kvittret till att flyga fritt, och om hur man kan tänka strategiskt i sitt twitteranvändande. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den nya amerikanska maten

Emil Arvidson och Martin Gelin berättar i ”Den nya amerikanska maten” om den revolution som skett i amerikansk matkultur. Emil Arvidson intervjuas av John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & religionskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta En bok, en författare

Gud är ett verb

Religionsvetaren Ola Wikander beskriver hur Gamla Testamentet ligger bakom flera världsreligioner. Referenser till denna textsamling genomsyrar västerlandets litteratur, kultur och tänkande. Intervjuare: John Chrispinsson.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Med himlen som mål

Jag har alltid vetat att jag är ett Guds barn, säger 16-åriga Minna som tillhör den laestadianska församlingen i Knivsta. Tillsammans med bästa kompisen Mikaela går hon på ungdomskvällar, söndagsgudstjänst, bjudningar och storsamlingar.

Fråga oss