Titta

Tio lektioner i språkdidaktik

Praktiska tips i språkdidaktik

Guldäpplenominerande läraren Jonas Lindahl ger konkreta tips på hur digital teknik kan användas i språkinlärning. I varje lektion tränas en eller flera färdigheter som hör- och läsförståelse, uttal, muntlig förståelse och muntlig kommunikation.

Fråga oss