Titta

UR Samtiden - Samiska veckan 2014

UR Samtiden - Samiska veckan 2014

Om UR Samtiden - Samiska veckan 2014

Föreläsningar från Samiska veckan 2014 som hölls i Umeå 26 februari-12 mars.

Till första programmet

UR Samtiden - Samiska veckan 2014 : Forskning om samisk hälsaDela
 1. Jag vill passa på att...

 2. ...få upp Ann Ragnhild Broderstad
  på scen.

 3. Ann Ragnhild är facklig ledare för
  Senter for samisk helseforskning-

 4. -vid Norges arktiske universitet
  i Tromsø.

 5. Hon är även överläkare
  på universitetssjukhuset i Nordnorge-

 6. -och leder
  en väldigt stor hälsoundersökning-

 7. -i de flesta delarna av Nordnorge,
  SAMINOR 1 och 2-

 8. -som har pågått under en rad år.

 9. Det blir väldigt roligt
  att få höra dig prata om:

 10. "Helseforskning i samisk befolkning.
  Etisk utfordring"-

 11. -"och kompetansebygging
  for helsetjenesten." Välkommen.

 12. Tack så mycket! Det är väldigt roligt
  att ni har bjudit in mig hit.

 13. Och att jag får berätta lite
  om vår forskning för er.

 14. Att få komma hit till Umeå och träffa
  så många duktiga människor.

 15. För mig är det en mycket stor
  och betydelsefull händelse.

 16. Tack för att jag fick komma hit,
  till Umeå-

 17. -och berätta om min forskning
  och träffa er här i Umeå.

 18. Så vi kan se på likheter och olikheter-

 19. -i de arbeten vi håller på med.

 20. Som ni förstår har jag olika roller
  i mina två olika jobb-

 21. -och även i förhållande till
  det samhälle jag lever i.

 22. Jag jobbar som läkare
  och har gjort det i över 20 år-

 23. -på Universitetssjukhuset,
  först i Tromsø i många år-

 24. -och därefter i flyttade jag till Sør-
  Troms, längst söderut i Troms fylke.

 25. Det ligger inte så långt från Kiruna.

 26. Där jobbade jag
  på Universitetssjukhuset i Harstad.

 27. Det är som läkare jag började
  intressera mig för forskning.

 28. För när jag var medicinstuderande...

 29. ...så hörde vi många anekdoter-

 30. -om hälsan hos den samiska
  befolkningen i Nordnorge.

 31. Det berättades många vedervärdiga
  och märkliga historier-

 32. -om hur samernas hälsa
  var i Nordnorge.

 33. Och ofta relaterade man till-

 34. -den samiska populationen
  i inre delen av Finnmark.

 35. Inga av historierna som berättades
  var baserade på forskning.

 36. Det var okvalificerad kränkning
  av mina blivande kollegor.

 37. När jag jobbade som läkare i Tromsø
  såg jag också mycket inkompetens-

 38. -och brist på förståelse
  när vi hade samiska patienter.

 39. Då menar jag inte bara det språkliga,
  utan kultur, samhället de levde i-

 40. -och förståelse av
  vad hälsa och sjukdom är för nåt.

 41. Därför ville jag så småningom
  forska på samisk hälsa.

 42. Men det var ett tveeggat svärd. Det
  var svårt att ta det avgörande steget-

 43. -och våga forska, just på grund av det
  Anna-Lill berättade lite om.

 44. Det präglar ju även mig, som är same
  och uppvuxen i en liten samisk by.

 45. Och som har hört om skallmätningar
  och anekdoter om samers hälsa.

 46. Men målet om
  att okvalificerat kränkande-

 47. -inte ska prägla
  den norska hälsovården-

 48. -som ska ge
  den samiska befolkningen bra vård-

 49. -besegrade till sist min rädsla
  för att göra fel när jag forskade.

 50. Då ska vi se... Går den inte ner? Jo.

 51. Jag ska först prata lite
  om bakgrunden.

 52. Om regelverket
  som Anna-Lill berörde-

 53. -och om den största
  av våra hälsostudier på centrumet.

 54. Och sen lite
  om en forskares värderingar-

 55. -i relation till de etiska...tankarna
  kring det att forska.

 56. Och riktlinjer
  som jag gärna vill att vi inför-

 57. -i relation till
  den samiska populationen.

 58. Bakgrunden till
  att man överhuvudtaget-

 59. -etablerade Senter for samisk
  helseforskning år 2001...

 60. ...var en offentlig utredning från 1995.

 61. Den gjordes på bakgrund av
  att det fanns en samisk läkarförening-

 62. -en samisk socionomförening
  och en samisk sköterskeförening-

 63. -som rapporterade till Helse-
  direktoratet och helsedepartementet-

 64. -om tragiska behandlingshistorier
  i kommuner och på sjukhus.

 65. Då tog helsedepartementet
  och Helsedirektoratet tag i det-

 66. -och sa: "Okej, det är faktiskt
  så att vi inte"-

 67. -"ger den samiska populationen
  tillräckligt bra hälsovård."

 68. I det här sammanhanget är det viktigt
  att säga att likhet för alla-

 69. -inte är detsamma
  som lika värde åt alla.

 70. Det var det
  den samiska hälsoorganisationen-

 71. -försökte lyfta till en högre nivå.

 72. Samtidigt med
  den offentliga utredningen-

 73. -blev det här med hälsoutbud och
  hälsa bland ursprungsbefolkningar-

 74. -ganska aktualiserat i WHO.

 75. Man efterfrågade hälsorapporter
  om den samiska befolkningen-

 76. -i Sverige, Norge och Finland.

 77. Norge har
  den största samiska populationen.

 78. Det blev lite konstigt när WHO kom
  till direktorat och departement och sa:

 79. "Ni har ju ingen information
  om samernas hälsa."

 80. "Har de lika bra hälsa
  som norrmännen?"

 81. "Finns det skillnad på norrmän
  och samer? Det vet vi på Grönland."

 82. "Vi kan berätta mycket
  om inuiter och indianer i Kanada."

 83. "Men ni har inget att rapportera
  om samernas hälsa."

 84. Man tillsatte en utredning
  och konkluderade slutligen-

 85. -att insatser behövdes, och inrättade
  Senter for samisk helseforskning.

 86. Vårt första mål var att skapa...

 87. ...data, eller rapporter om hälsan-

 88. -hos den samiska populationen
  i Nordnorge.

 89. Men hur skulle vi göra det?

 90. Det fanns fragmentarisk forskning,
  gjord på Finnmarksundersökningen-

 91. -från kusten
  och den inre delen av Finnmark.

 92. Där hade man... Vi har inte möjlighet
  att forska på samer som ett folk-

 93. -för det finns inget register
  som uppger vem som är same.

 94. Det kan man göra i Kanada. Där
  registreras alla inuiter och indianer-

 95. -och i vilken grad de är det.
  De har kompletta register på det.

 96. Det kan samköras mot hälsoregistret-

 97. -som kan berätta om hjärt-
  och kärlsjukdomar, diabetes, och så.

 98. Men det finns inte i Norge,
  och inte heller i Sverige.

 99. De här registren,
  som många säkert skulle velat ha...

 100. ...skulle också ha blivit föremål
  för långa diskussioner.

 101. De kan användas till nytta
  för den samiska populationen-

 102. -men också missbrukas.

 103. Och samemantallet,
  som nån frågade om, är upprättat-

 104. -och folk skriver in sig, för att kunna–

 105. –rösta i ett parlamentariskt organ.

 106. Men ingen har fått veta att det också
  kan användas till annan forskning.

 107. Så man undrar över etiken
  om man skulle ta samemantallet-

 108. -och integrera det i forskning-

 109. -utan att de som är inskrivna
  har fått reda på det.

 110. Men vi måste inse att samemantallet-

 111. -representerar en liten del av den
  samiska populationen...och inte hela.

 112. Man får inte tag i alla. Man väljer
  själv om man vill skriva in sig.

 113. Inom forskningsvärlden
  kallas det "selektionsbias".

 114. Materialet är väldigt selektivt.
  Representerar det verkligen alla?

 115. Den diskussionen har vi fört i tio år
  och fortsätter nog i tio år till.

 116. Men vi har en tradition
  av stora befolkningsundersökningar.

 117. Man har kört runt med bussar i Norge,
  särskilt i Nordnorge.

 118. Och så har man...vägt folk,
  mätt omkrets runt mage och midja-

 119. -tagit blodtryck och massa saker.
  Folkehelseinstituttet har ansvarat.

 120. De skulle ta en sista runda
  med en sån buss, år 2003-2004.

 121. Helsedepartementet och Helse-
  direktoratet bad Folkehelseinstituttet-

 122. -att ta med oss på den bussturen.

 123. Så vi följde med
  och hade med egna enkäter-

 124. -som vi gjorde i all hast.
  Och vi fick tillgång till all data.

 125. Efteråt fördes alla blodprover
  som togs över till oss-

 126. -och ägs nu av universitetet i Tromsø
  och Senter for samisk helseforskning.

 127. Folkehelseinstituttet har inte längre
  tillgång till det biomaterialet.

 128. Utifrån det har vi fått många projekt,
  där SAMINOR är det största.

 129. År 2003-2004 var vi i 25 kommuner.

 130. Vi bjöd in 25 000 individer
  till att delta, varav 17 000 deltog-

 131. -lite över 60 procent av de inbjudna.

 132. Därför har vi nu en stor biobank
  och många hälsoindikatorer-

 133. -och mycket hälsoinformation
  om den samiska populationen.

 134. Men på en sån runda,
  följer ju en del forskning.

 135. Vi har fått några doktorer och skapar
  nu populärvetenskaplig information.

 136. Men det är en ögonblicksbild
  av verkligheten.

 137. Vi kan berätta lite om blodtryck,
  lite om sockersjuka-

 138. -och om behandlingar och så.
  Det har folk berättat i enkäter.

 139. Men hur ser det ut framåt i tiden?
  En longitudinell design är viktig.

 140. Därför åker vi runt nu, tio år efteråt,
  och gör samma sak.

 141. Nu är inte Folkehelseinstituttet med,
  så vi kör ensamma i en stor flyttbil.

 142. Och så bjuder vi in oss själva
  till tio olika kommuner-

 143. -och gör kliniska undersökningar.

 144. Undrar ni vad det kostar?
  30 miljoner norska kronor.

 145. Det är väldigt dyrt.

 146. Och därför måste man specificera
  hur man vill utföra den här forskningen.

 147. För vi hade 17 000 individer
  i vårt material-

 148. -och skulle utföra forskningen-

 149. -men vi visste inte
  vem som var same och inte.

 150. Det var okänt när vi började.

 151. Så vi måste fråga folk.
  I enkäten ställde vi frågan:

 152. "Uppfattar du dig som same?"

 153. "Vilket språk talar dina mor- och far-
  föräldrar, du, och dina föräldrar?"

 154. Sen kan vi kategorisera
  utifrån självidentifiering.

 155. Det viktiga att inse, när vi nu
  håller på med runda nummer två-

 156. -som är klar till sommaren,
  då vi har besökt tio kommuner-

 157. -är att vi stöter på såna historier
  som Anna-Lill och Stefan talade om.

 158. Vi stöter på historier som den om
  skallmätning i alla samiska områden.

 159. Den här gången, i runda två,
  som håller på mellan 2012 och 2014-

 160. -har vi lagt enormt stora resurser
  på att i varje kommun-

 161. -berätta vem vi är, vad vi gör,
  vad vi fick reda på för tio år sen-

 162. -varför vi kommer tillbaka igen...

 163. ...och vad de kan få för fördelar
  av att vi kommer.

 164. För det är inte ovanligt
  att vi hör saker som:

 165. "Ska ni mäta våra huvuden igen?"

 166. Skallmätningar hör till historien,
  men den sista i Norge-

 167. -utfördes i Tysfjorden
  precis före andra världskriget.

 168. Det finns folk som ännu minns
  att deras huvuden mättes i skolan.

 169. För oss är det viktigt att förklara
  att vi vill bidra med kunskap-

 170. -till den hälsovård som redan finns,
  så att vi med den kunskapen-

 171. -kan göra hälsovården bättre på
  att ge befolkningen service.

 172. Därför gör vi det.

 173. Det här är en viktig trekant.

 174. Som forskare, och läkare,
  styr den trekanten mitt forskningsliv.

 175. Det ska vara etiskt försvarbart-

 176. -och det är ju reglerat i de lagar
  vi redan har hört lite om.

 177. Men samtidigt blir det,
  för mig personligen, allt starkare så-

 178. -att om det är etiskt försvarbart
  för mig som forskare-

 179. -och etiskt och vetenskapligt
  försvarbart för universitetet-

 180. -om min metod
  är god nog, akademiskt-

 181. -att det går
  att publicera internationellt-

 182. -så är ändå det viktigaste
  nyttan för lokalsamhället.

 183. För det är där vi hämtar vår data.

 184. Det är där vi får kunskapen.
  Och det viktiga att kunna säga efteråt-

 185. -är att det inte var nåt vi gjorde
  för universitetet eller för mig-

 186. -utan för att vi vill ge nåt tillbaka.

 187. Så när vi är klara,
  ska varje kommun få sin rapport-

 188. -och vi måste åka tillbaka och träffa
  folk, politiker och hälsoarbetare.

 189. Vi måste berätta vad vi har sett
  och vad man eventuellt kan göra-

 190. -för att förbättra situationen.

 191. Det är helt i enlighet
  med den nya samhandlingsreformen-

 192. -som är två år gammal.

 193. Den ställer krav på att kommunerna
  ska ta mycket större ansvar-

 194. -för sina...invånares hälsa.

 195. Det ska inte vara sjukhusen
  som tar det ansvaret.

 196. Om de enligt lag har kravet-

 197. -att på kommunnivå skapa en sjukvård
  som är mycket bättre än förut-

 198. -och ska anpassas till varje individ,
  så måste de ha kunskap om det.

 199. Och då måste de samla in kunskap.

 200. De tio kommuner som var inbjudna
  och ville vara med, är väldigt nöjda.

 201. Och många andra kommuner ringer
  och vill att vi ska komma.

 202. De ser ju nyttan i det.

 203. Lagarna jag förhåller mig till
  är omfattande.

 204. Hälsoforskningslagen reviderades
  år 2009.

 205. Vi har en biobank. Den måste jag
  förhålla mig till, som ägare.

 206. Och så har vi lagen om behandling
  av etik och redlighet i forskning.

 207. Det här är lagar
  som har införts under...

 208. Det är trögt att trycka här...

 209. De har införts och reviderats,
  och uppdateras-

 210. -utifrån att den akademiska
  situationen förändras med tiden.

 211. Men först och främst
  är ju lagens syfte-

 212. -att främja god och etiskt försvarbar
  medicinsk och hälsoinriktad forskning.

 213. Som redan har nämnts i dag,
  så handlar det om individnivå.

 214. Det ska vara god forskning
  och försvarbar forskning-

 215. -för dem som bjuds in att delta
  och väljer att vara med.

 216. Det ska inte vara igenkännbart,
  utan anonymiserat.

 217. Vårt system liknar också mycket
  det Anna-Lill pratade om.

 218. Vi har regionala etiska kommittéer,
  Norges sociologiska databas-

 219. -och Norges Datainspektion.

 220. I vår forskning måste vi förhålla oss
  till alla tre institutioner.

 221. Vi samlar in forskningsdata, samtidigt
  som vi upprättar ett hälsoregister.

 222. Därmed söker vi tillstånd hos många
  instanser för att få bedriva forskning.

 223. Ingen av de här instanserna-

 224. -har förpliktelse
  att tänka på etnicitet.

 225. De behöver inte tänka på det etiskt
  försvarbara i relation till olika folk.

 226. Det finns det inga lagar om.

 227. Det är skydd av individer, och
  individen själv avgör sitt deltagande.

 228. Så att... Norge har många bra lagar-

 229. -som vi ska förhålla oss till
  och det är helt strålande.

 230. De skyddar individen i förhållande till
  den hälsoforskning vi bedriver.

 231. Och nu talar jag om hälsoforskning.

 232. Det här är ett bra regelverk.

 233. Det som fattas är givetvis...

 234. ...den kunskap som också bör finnas
  när man går ner på gruppnivå.

 235. Ja... Ja.
  När vi upprättade ett hälsoregister...

 236. ...var det primära att vi fick kunskap
  om den samiska befolkningen.

 237. Av de vi bjöd in att delta
  är det cirka 35-40 procent-

 238. -som uppger samisk bakgrund.
  Resten har inte samisk bakgrund.

 239. Vi får alltså två grupper,
  som vi kan jämföra med varann.

 240. Så vi forskar inte bara om samer,
  utan om den befolkning vi möter.

 241. Vi bjuder in alla mellan 40 och 79 år.

 242. Vi har en enkät på 80 sidor.
  Allt för mycket, kan jag säga nu.

 243. Nästa gång, om 8-10 år,
  blir det en ny utformning.

 244. Det är för stort och för svårt.

 245. Och biobanken som vi samlar till
  och som ska analyseras efteråt...

 246. ...innehåller samma etnicitetskunskap
  som i enkäten.

 247. Så det är en stor studie
  med två utformningar.

 248. Alltså, både en enkät
  och en insamling...av kliniska data:

 249. Blodtryck, blodprov, och så vidare.

 250. Och...till er som är samepolitiker.

 251. Det är viktigt med kunskap om hälsa,
  även om den samiska befolkningen.

 252. Det är jag övertygad om.

 253. Det är att beröva folk deras rättigheter
  när man fråntar en grupp dess rätt-

 254. -att veta nåt om sin egen hälsa.

 255. Bara för att man är så rädd för den
  forskning som har skett rent historiskt.

 256. Man har ett historiskt kollektivt minne
  av skallmätningarna.

 257. Den ska man använda konstruktivt
  och tänka:

 258. "Det var felaktig forskning
  som vi inte vill ska upprepas."

 259. "Men vi vill givetvis ha kunskap
  även om samernas hälsa."

 260. Det är enda sättet som sjukvården,
  sjukhusen och kommunerna-

 261. -kan anpassa och tillrättalägga
  bättre hälsovård till alla-

 262. -även till en samisk population. Och
  mer än att ha samiskspråkig personal.

 263. Kanske uppfattar man inte ens
  sjukdom och hälsa på samma sätt.

 264. Kanske bör information om sjukdom
  och hälsa förklaras på olika sätt.

 265. Allt det måste vi veta. Precis som med
  renskötseln ska det systematiseras-

 266. -som vetenskaplig kunskap och sättas
  in i ett system, i hälsovården.

 267. Vi har upptäckt att man inte är så nöjd
  med hälsoutbudet på kommunnivå.

 268. Särskilt i de kommuner,
  där man har samisk språklag.

 269. Där var 40 procent missbelåtna
  med den kommunala hälsovården.

 270. Det är ur SAMINOR, för tio år sen.

 271. Vi har sett skillnader
  i hjärtsjukdomar...

 272. ...i näringsintag, och bland dem
  som rapporterar diskriminering.

 273. Och det är bara ögonblicksbilder
  ur en studie.

 274. Därför måste vi följa upp det
  och se om saker förändras.

 275. Vi måste gå in aktivt och vägleda
  i kommunerna.

 276. Som ni ser på kartan, är vi
  på gränsen till Finland och Sverige-

 277. -men går inte över den.
  Det här är där vi var för tio år sen.

 278. Och som ni ser... Gör ni det? Jo.

 279. De ljusblå områdena är sydsamiska,
  där vi inte ser på hela kommunen-

 280. -utan bara på sydsamiska områden-

 281. -eftersom den sydsamiska
  populationen är så liten-

 282. -att vi valde ut de områden där vi
  visste att det bodde flest sydsamer.

 283. Ja...

 284. Vi inkluderar bidragstagande,
  mental hälsa, hälsoforskning-

 285. -livsstilssjukdomar
  och till och med lite om tandhälsa.

 286. Samtidigt förändras ju världen,
  även för den samiska befolkningen.

 287. Och en allt större andel samer-

 288. -som ursprungligen bodde
  på landsbygden-

 289. -flyttar och bosätter sig i städer.

 290. I norska städer har vi därför
  stora samiska grupperingar.

 291. De har också behov...av anpassad
  hälsovård, skolgång, och så vidare.

 292. Hur ska vi få veta nåt om det?

 293. Då har vi utformat en annan studie,
  "Fra bygd til by".

 294. Vi skickar enkäter till 13 000
  som har flyttat-

 295. -från 23 kommuner på landsbygden
  till städer, de senaste 25 åren.

 296. Vi skickar även enkäter
  till de barn som har blivit vuxna.

 297. Första enkäten skickades nu i veckan.

 298. Vi vill få information
  om önskemål och behov-

 299. -identitetsbyggande, språksituation,
  och så vidare-

 300. -för samer bosatta i städer i Norge.

 301. Etiken bedöms alltid
  av en regional etisk kommitté.

 302. Och av Datainspektionen.

 303. Det står "under behandling",
  men vi har fått alla koncessioner.

 304. Men det finns ännu ingen som ställer
  frågor angående det samiska.

 305. För det finns inget regelverk som ber
  dem värdera utifrån det samiska.

 306. Det är mycket att förhålla sig till
  och enkäter är givetvis diskutabla.

 307. I ett annat forum ska man diskutera
  bruk och missbruk av enkäter.

 308. Det är inte alltid
  enkäter fungerar bäst.

 309. I varje fall inte omfattande enkäter.

 310. Så det ska vi följa upp,
  rent fackmässigt.

 311. Jag fortsätter. Tiden går väl.

 312. Vi sitter ju på en massa information.

 313. Vi har stora databaser nu,
  med mycket information om hälsa-

 314. -språk, etnicitet
  och om bidrag och lön.

 315. Dessutom har vi biobanken.

 316. Och i biobanken ska vi analysera-

 317. -fettämnen, blodsocker
  och mycket annat.

 318. Men, om vi vill,
  kan vi också se på genmaterialet.

 319. Det är det enda forskningsledaren
  har sagt att vi inte ska göra-

 320. -innan det finns ett regelverk.

 321. Vi använder inte genmaterialet förrän
  det finns riktlinjer och regelverk-

 322. -som tas fram ihop med Sametinget-

 323. -för hur det kan användas
  på etiskt försvarbart sätt.

 324. Därför kan det inte användas än.

 325. Och så slutligen...

 326. Det är nytt att tänka på gruppnivå,
  särskilt i hälsoforskning.

 327. Man har ju tänkt att alla är lika,
  som Anna-Lill sa.

 328. Vi måste fokusera på lika värde
  och därför tänka på gruppnivå.

 329. Vi behöver riktlinjer.
  Och de riktlinjer som ska skapas-

 330. -bör Sametinget ta ansvar för
  och bjuda in-

 331. -oss forskare, etiska kommittéer
  och andra till en sån utredning.

 332. Och det har vi fått höra ganska ofta
  under de här dagarna i Umeå.

 333. I förhållande till kollektivt ägarskap:
  Vem äger information efteråt?

 334. Som forskare och representant
  för universitetet, säger de flesta:

 335. "Det gör ju vi. Vi startade det
  och finansierade det."

 336. Men de som har bidragit, är samhället,
  de som kom och deltog.

 337. Man måste åtminstone diskutera
  vad det ska användas till-

 338. -och inte minst hur det ska förmedlas.

 339. När resultaten är klara,
  när vi är färdiga och ska publicera-

 340. -hur ska det då förmedlas
  till befolkningen?

 341. Det viktigaste som forskare... Och
  man kan göra det helt utan avsikt...

 342. Man kan faktiskt vålla skada...
  utan att vilja det.

 343. Man kan förmedla resultat
  och få det att verka illa.

 344. Man kan stigmatisera nån grupp,
  utan att vilja det.

 345. Så...det var...

 346. De riktlinjer vi ska jobba vidare med...
  i Norge, Sverige och Finland-

 347. -ska vara riktlinjer
  som passar i våra tre länder.

 348. Och vi måste också kunna göra...
  en översikt över-

 349. -hur de riktlinjerna
  ska administreras i framtiden.

 350. Det här är våra utmaningar.

 351. Det är det jag som forskare
  vill ha hjälp med.

 352. Vi är nog många som ska jobba
  vidare tillsammans med det.

 353. För riktlinjerna ska omfatta
  den hälsoforskning som man vill ha-

 354. -och den hälsoforskning som behövs.

 355. Hur kan vi anpassa den till samhället
  och miljön vi forskar på?

 356. Hur ska biobanken användas?

 357. Och, inte minst,
  hur förmedlar vi resultaten?

 358. Det är den sista punkten
  och det största ansvaret.

 359. Det är bara där
  de förebyggande aspekterna finns.

 360. Bara genom förmedling
  kan vi jobba förebyggande.

 361. Ja... Det var det jag ville säga.
  Tack så mycket.

 362. Tack så mycket, Ann Ragnhild.

 363. Har vi frågor?

 364. Krister Stoor, Umeå universitet.

 365. Tack för
  en mycket givande föreläsning.

 366. Jag har en fundering.
  Vad har ni för strategi?

 367. Nu tänker jag på biobanken.

 368. Den måste ju vara...eftertraktad
  av många, internationellt.

 369. Om ni nu får förfrågningar
  från till exempel Max Planck-

 370. -eller Stanford,
  eller från nåt av de större...

 371. Vad har ni för strategi, då? De måste
  ju vara intresserade av det ni har.

 372. Vad har ni för strategi?

 373. Vad bra att du frågar.
  Ända sen 2004-

 374. -har vi fått förfrågningar om tillgång
  till vår biobank.

 375. Strategin är väldigt enkel:
  Ingen får tillgång.

 376. Helt enkelt för att det är-

 377. -sån brist på riktlinjer.

 378. Det måste framgå tydligt
  att det är meningsfullt-

 379. -i relation till vår huvudavsikt
  med att göra studien.

 380. Vi har en grupp,
  där Sametinget har en representant-

 381. -som är en styrningsgrupp
  för biobanken.

 382. Nu är vi inne i en dialog
  med Sametinget i Norge-

 383. -precis om hur den här biobanken
  ska användas i framtiden.

 384. Och internationella förfrågningar
  avslår vi systematiskt.

 385. I stort sett är det våra egna forskare
  som får analysera materialet-

 386. -inom de ramar vi satte upp
  när vi inledde studien.

 387. Och som sagt, om nån vill bedriva
  genforskning, får de inte tillgång.

 388. För vi har inte klara riktlinjer
  för det.

 389. Och den svåraste problemställningen-

 390. -angående hälsoforskning och
  etniska grupper, är just genforskning.

 391. Så innan ramverket är klart och tydligt,
  för oss, Sametinget och samhället-

 392. -kommer genmaterialet inte att röras.

 393. Jag heter Eila Horsmajärvi.

 394. Jag ska ställa en fråga.
  Jag hoppas att den inte kränker nån.

 395. Det är inte avsikten.
  Utan, det är en intressant fråga.

 396. I samband med att...

 397. ...min släkts historia blev klar,
  så där ungefär 500 år bakåt-

 398. -så kom ju också genforskningen-

 399. -när man kartlade människans gener...

 400. Och jag har följt forskningen
  på etermedia.

 401. Det finns de människor från
  centrala Afrika, runt Medelhavet-

 402. -och upp till norra Ryssland
  och Alaska-

 403. -som kan följa sin blodlinje
  30 000 år.

 404. Det är inte kränkande.

 405. Och när man...
  började publicera resultat-

 406. -om de...mänskliga generna...

 407. På min hårddisk har jag information-

 408. -om att samiska kvinnor-

 409. -har ett unikt...genmaterial.

 410. Vet du nåt om det, eller vill du
  säga nåt om det? Om det är sant.

 411. Det kan jag besvara kort.

 412. För alla har ett unikt genmaterial.
  Varje individ har det.

 413. Jag vet inte om samiska kvinnor
  har mer unikt genmaterial.

 414. Det kan jag inte svara på.

 415. Alltså... Det jag menar...

 416. Den är nog på.

 417. Det jag menar med unik är att...
  den samiska kvinnolinjen-

 418. -har ett unikt material
  som bara omfattar de delarna.

 419. Jag vet att alla har ett eget unikt-

 420. -men det är en större grupp som har
  ett helt unikt, som inte finns...

 421. Delar av det
  finns ingen annanstans i världen.

 422. Det kan jag inte svara på. Jag vet inte.

 423. Vi har inte forskat på det
  och lär nog inte heller göra det.

 424. Får jag bara... Får jag prova...

 425. Du tänker nog på mitokondrie-dna,
  som överförs från mor till dotter.

 426. Men det är inte speciellt för samer.
  Alla är lite mer släkt-

 427. -med sin mamma och mormor
  än med sin pappalinje.

 428. Det är mitokondrie-dna:t
  som är det unika.

 429. Jag vill dra frågorna
  åt ett annat håll.

 430. Ni har ju gjort två stora studier
  och ett antal andra.

 431. Många lagar har förändrats under
  tiden mellan de två stora studierna.

 432. Känner du av det i forskningen,
  att man tänker lite annorlunda-

 433. -kring de här frågorna nu 2014,
  än man gjorde 2003?

 434. En väldigt bra fråga. Det finns
  en mycket större medvetenhet-

 435. -runt det samhällsetiska i forskningen,
  särskilt inom vår typ av forskning-

 436. -när man i lokalsamhällen samlar data
  från väldigt många individer.

 437. Fokuset på det samhällsetiska,
  om än inte på det etniska-

 438. -har blivit större, och lagarna
  utvecklas alltmer i den riktningen.

 439. Men jag kan också tillägga...

 440. ...att förståelsen för förändringen
  inte nödvändigtvis...

 441. ...uppskattas i universitetsvärlden
  för det uppfattas mer som ett hinder:

 442. "Nu måste vi göra fler ansökningar.
  Det är bara byråkrati."

 443. Men det är nog nödvändigt.
  Även forskare måste styras lite.

 444. Det är förnuftigt
  att revidera regelverk-

 445. -och ännu förnuftigare
  att skapa riktlinjer på gruppnivå.

 446. -Tackar.
  -Det var nån här nere.

 447. Har vi...här nere.

 448. Vi ska se om vi har en mick på gång.

 449. Här längst fram.

 450. Hej, jag heter Anne-Maj Kuoljok
  Albinsson och är distriktssköterska.

 451. Jag ponerar bara så här...

 452. Om vi säger att jag är en svensk,
  samisk sjuksköterskestudent-

 453. -som vill komma till Norge
  för att göra ett examensarbete.

 454. Har jag då möjlighet
  att få tillgång till det här-

 455. -så jag kan skriva om blodtryck
  eller andra sjukdomar bland samer?

 456. Ja... Det jag kan säga är-

 457. -att om det sker som ett samarbete
  med universitetet i Tromsø-

 458. -så kan man kontakta mig eller
  centrumet och ansöka om tillgång-

 459. -så hjälps vi åt med en tes,
  så att vi kan...

 460. Vi har många sjuksköterskor och bio-
  medicinare som använder SAMINOR.

 461. Det är önskvärt att det fortsätter.

 462. Det spelar ingen roll
  vilken sida av gränsen man bor.

 463. Materialet är så stort. Och vi vill bara
  få det analyserat och publicerat.

 464. Så det är fullt möjligt. Men vi har
  inga ekonomiska medel till det.

 465. Ja, då tackar vi Ann Ragnhild.

 466. Textning: Dan Brundin
  www.broadcasttext.com

 467. Översättning: Brundin och Baer
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Forskning om samisk hälsa

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ann Ragnhild Broderstad, läkare och forskare i samisk hälsa vid Tromsö universitet, fick som läkarstudent höra många historier om samisk hälsa, men det fanns aldrig någon forskning som backade upp, eller punkterade, historierna. Därför började hon själv intressera sig för forskning. Hon redogör för de svårigheter hon ställdes inför när hon skulle forska om samisk hälsa i Norge och Sverige eftersom det inte, av etiska skäl, fanns ett register på vilka som var samer, helt eller på ena förälderns sida. Hon nämner också det skrämmande med att som same kliva in i en forskningsvärld som ju tidigare sysslat med skallmätning och liknande. Från Lars Thomasson-symposiet på Samiska veckan. Inspelat 6 mars 2014 på Västerbottens museum i Umeå. Arrangör: Vaartoe/Cesam.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Nationella minoriteter
Ämnesord:
Etik, Filosofi, Forskningsetik, Hälsa, Medicin, Medicinsk forskning, Norge, Samer, Samhällsmedicin, Socialmedicin
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Samiska veckan 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2014

Från naturbete till förädlat renkött

Ol-Johán Sikku, projektledare på Renlycka, pratar om samspelet mellan naturen, renen och renskötaren. Inspelat på Västerbottens museum i Umeå 4 mars 2014. Arrangör: Slow food Sápmi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2014

Råvaror i samisk matlagning

Greta Huuva, samisk matambassadör på Viddernas hus, pratar om råvaror. Samerna har åtta årstider, och dessa påverkar råvarorna. Granskotten kan till exempel ersätta citron; de plockas på våren och fryses. Inspelat på Västerbottens museum i Umeå 4 mars 2014. Arrangör: Slow food Sápmi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2014

Rättvis och god mat ger starka lokalsamhällen

Slow food är en motvikt till snabbproducerad mat och har en miljon producenter som anhängare i världen, några av dem är samer. Anna-Marja Kaddik, projektledare på Slow food Sápmi, förklarar vad begreppet betyder för dem. Inspelat på Västerbotten museum i Umeå 4 mars 2014. Arrangör: Slow food Sápmi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2014

Samisk mat som urfolksturism

Dan Jonasson, expert på ekoturism på Visit Sápmi, berättar om en mall för hur man kan förvalta land och vatten där renskötsel, kultur och turism kan samsas. Det kan leda till en hållbar plan för turismen i samebyn. Inspelat på Västerbottens museum i Umeå 4 mars 2014. Arrangör: Slow food Sápmi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2014

Samisk kaffekultur

Anne Woulab, barista och samisk kulturentreprenör, berättar om hur kokkaffet lever vidare och har kvar den centrala roll det haft i hundratals år. Vad är myt och vad är sanning om samiskt kaffe? Inspelat på Västerbottens museum i Umeå 4 mars 2014. Arrangör: Slow food Sápmi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2014

Suverän mat

Anneli Jonsson är medgrundare till Slow food Sápmi, en del av den globala rörelsen slow food. Ur samisk synvinkel är det viktigt att arbeta efter deviserna god, rätt och rättvis - att producera efter vad naturen kan ge. Inspelat på Västerbottens museum i Umeå 4 mars 2014. Arrangör: Slow food Sápmi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2014

Om samisk matkultur

Ol-Johán Sikku, projektledare på Renlycka, talar om förutsättningarna för en bra samisk matkultur och om filosofin bakom det traditionellt samiska levnadssättet. Föredragets titel på nordsamiska: Sámi biebmokultuvrra boahtteáigi. Inspelat i Umeå 4 mars 2014. Arrangör: Slow food Sápmi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2014

Inledning till temadagen om etik och urfolk

Per Axelsson, forskare vid Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, inleder 2014 års Lars Thomasson-symposium. Årets tema är Etik i urfolksforskning. Inspelat 6 mars 2014 på Västerbottens museum i Umeå. Arrangör: Vaartoe/Cesam.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2014

Samisk kultur och västerländsk forskning

Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson menar att den politiska eliten länge i stort sett aldrig talade om samisk forskning. Inspelat 6 mars på Lars Thomasson-symposiet på Västerbottens museum i Umeå. Arrangör: Vaartoe/Cesam.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2014

Etik i samisk forskning

Anna-Lill Ledman, historie- och genusforskare vid Centrum för samisk forskning (Cesam), drar en rad exempel på hur god och dålig forskning kan se ut. Från Lars Thomasson-symposiet på Samiska veckan. Inspelat 6 mars 2014 på Västerbottens museum i Umeå. Arrangör: Vaartoe/Cesam.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2014

Forskning om samisk hälsa

Ann Ragnhild Broderstad, läkare och forskare i samisk hälsa, redogör för de svårigheter hon ställdes inför i sin forskning eftersom det av etiska skäl inte fanns ett register på vilka som var samer. Inspelat 6 mars på Lars Thomasson-symposiet på Västerbottens museum i Umeå. Arrangör: Vaartoe/Cesam.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2014

Samebyar, forskning och samarbete

Annette Löf, forskare i statsvetenskap, och Marita Stinnerbom, ledamot i Sametinget, berättar om ett forskningsprojekt där Umeå universitet samarbetat med Vilhelmina norra sameby. Inspelat 6 mars på Lars Thomasson-symposiet på Västerbottens museum i Umeå. Arrangör: Vaartoe/Cesam.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2014

Laponias förvaltning med lokalt perspektiv

Åsa Nordin, verksamhetschef för världsarvet Laponia, berättar om Laponia och förutsättningarna som krävdes för att Unesco skulle klassa det som världsarv: samerna och samisk kultur skulle tydligt inkluderas. Inspelat 6 mars på Lars Thomasson-symposiet på Västerbottens museum i Umeå. Arrangör: Vaartoe/Cesam.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2014

Vardag och forskning i rennäringen

Inger Marit Eira-Åhrén (AP), norsk sjuksköterska och politiker, talar om hur NRL, norska renägares landsförbund, arbetar med renägarnas arbetsförhållanden. Psykologen Snefrid Möllersen talar om hur etisk forskning blir nyttig forskning. Inspelat 6 mars på Lars Thomasson-symposiet på Västerbottens museum i Umeå. Arrangör: Vaartoe/Cesam.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2014

Vad är urfolksmetodologi?

Kristina Sehlin Macneil, forskare vid Vaartoe/Centrum för samisk forskning, berättar om urfolksmetodologi, som har förts fram av forskare som alternativa forskningsmetoder. Inspelat 6 mars på Lars Thomasson-symposiet på Västerbottens museum i Umeå. Arrangör: Vaartoe/Cesam.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Psykiska problem och dålig ekonomi

Alain Topor menar att dålig ekonomi ofta leder till psykiska problem. Idag skriver många läkare ut psykofarmaka när det istället handlar om att se till att människor med psykisk ohälsa får en ordnad ekonomi och en meningsfull sysselsättning. Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den förlorade lusten

Minskad sexlust har många orsaker. Det kan handla om stress eller relationsproblem, men även sjukdomar. Män som behandlas för prostatacancer kan tappa lusten helt. Vad händer med relationen och individen om sexlivet dör ut? Christinas man behandlades för prostatacancer. När hon ville kramas motade han bort henne.

Fråga oss