Titta

UR Samtiden - Odla i stan

UR Samtiden - Odla i stan

Om UR Samtiden - Odla i stan

Föreläsningar från "Odlingar i urbana miljöer" som hölls på Stockholmsmässan 21 mars 2014. Arrangör: Fritidsodlingens riksorganisation.

Till första programmet

UR Samtiden - Odla i stan : Stadsodling för välbefinnandeDela
 1. Jag ska prata om stadsodlandets roll
  i en biofil stadsutveckling.

 2. Jag är sist ut av en rad föreläsare-

 3. -och repetition är ju
  kunskapens moder-

 4. -och en del kommer ni att känna igen.

 5. Jag ska prata om
  varför vi borde odla i våra städer.

 6. Jag ska nämna några odlingstypologier
  och så kallade "plug-in-objekt".

 7. I slutet ska jag visa
  exempel från vårt ritbord.

 8. Först ska jag berätta om Urbio
  och den teori vi jobbar utifrån.

 9. Forskning visar att människor
  mår bra av att vistas ute i naturen.

 10. Vi har en medfödd benägenhet
  att knyta band till växter och djur-

 11. -vilket har gynnat oss i evolutionen.
  Det finns flera hälsoaspekter-

 12. -som gynnas av att vi är ute. De som
  är starkast kopplade till odling-

 13. -är att det motverkar depression,
  ökar socialt liv, motverkar ensamhet-

 14. -och att det ökar vårt välbefinnande.

 15. Det finns stora vinster
  för oss som individer-

 16. -på att vi vistas utomhus,
  gärna i kontakt med naturen.

 17. Det tar vi på Urbio fasta på
  i våra projekt.

 18. Vi försöker få plats med
  många biofila komponenter-

 19. -att vi kan skapa miljöer
  som vi trivs i och mår bra av.

 20. Vi vill ha in
  nya typer av natur i staden-

 21. -och där har odling en viktig plats.

 22. Det är trots allt så
  att vi människor behöver naturen-

 23. -men naturen klarar sig bra utan oss.

 24. Nu ska jag prata om odling i städer,
  och ni känner igen bilden.

 25. Som Carolyne Steel skriver
  i sin bok "Hungry City"-

 26. -bidrar
  vårt allt mer storskaliga jordbruk-

 27. -till att vi kommer längre ifrån-

 28. -de grödor som ingår i vår mat.

 29. När vi gör det saknar vi till slut
  incitament för att bry oss om-

 30. -de råvaror som ingår i maten
  som vi handlar i våra butiker.

 31. Det kan man komma förbi på olika sätt
  eller...

 32. Om vi odlar vår egen föda
  tjänar vi på det som individer.

 33. Vi får stora hälsovinster
  av att äta mer näringsrik mat-

 34. -som inte är besprutad, processad
  eller innehåller tillsatser.

 35. Det är kanske utopiskt
  att tro att vi blir självhushållande-

 36. -och det skulle
  ta väldigt stora ytor i anspråk.

 37. Nu är bilen högt prioriterad,
  så vi skulle få föroreningsproblem.

 38. Men många andra aspekter gör det
  viktigt med odling i våra städer.

 39. Det naturpedagogiska värdet är stort-

 40. -och genom att odla på flera sätt-

 41. -kommer både vuxna och barn
  närmare de naturliga processerna.

 42. I ett område med odling
  ryms hela kretsloppet-

 43. -från drivbänken där plantorna gror-

 44. -till komposten där vi kan
  återföra avfall från våra odlingar-

 45. -till att bli ny, mullrik jord
  som vi kan använda i våra drivbänkar.

 46. När vi kan namnet på växter och djur
  bryr vi oss om att ta hand om dem.

 47. Då kan vi uppbåda ett engagemang
  för att rå om vår natur-

 48. -så det är viktigt
  att vi lär våra barn om naturen-

 49. -för att få ett levande samhälle.

 50. Det naturpedagogiska värdet
  av stadsodling är stort.

 51. Stadsodling ökar också
  stadens resiliens-

 52. -förmågan att motstå
  eller återhämta sig efter störningar.

 53. Det gäller hela hållbarhetsbegreppet.

 54. Ur ekonomisk aspekt
  är det i mindre skala-

 55. -men det är fördelaktigt
  att odla egna grödor-

 56. -och det visar sig
  när vi är inne i kristider-

 57. -då intresset för odling stiger.

 58. Den ekologiska hållbarhetsaspekten-

 59. -påverkas i större grad-

 60. -eftersom den småskaliga odlingen
  gör att vi får en ökad biodiversitet-

 61. -en ökad biologisk mångfald.
  Transporter mellan butiker och hem-

 62. -minskar om vi odlar
  närmare våra bostäder.

 63. Men den sociala hållbarheten
  påverkas mest-

 64. -då vi får anledning att röra oss ute
  och träffa andra i vårt närområde.

 65. Det är en viktig del i integration.

 66. Jag har varit inne på
  hälsoaspekterna-

 67. -och det är en stor faktor
  för att vi ska odla i våra städer.

 68. De aspekterna sammantaget
  ska vara utgångspunkten-

 69. -när vi gestaltar
  våra gröna ytor i våra stadsrum.

 70. Jag ska visa exempel på
  hur det kan se ut-

 71. -från vårt ritbord
  och från studieresor.

 72. Vissa odlingstypologier
  kommer ni att känna igen.

 73. På flera platser i Sverige
  dyker det upp individuella odlingar.

 74. Bilden är från Lilla Essingen
  där man odlar i pallkragar.

 75. Det är ett av de vanligaste sätten
  när man startar upp stadsodlingar.

 76. Här tar varje individ ansvar
  från sådd till skörd-

 77. -och de projekten lämpar sig bra
  för tillfälliga platser-

 78. -som kanske ska bli bostadsprojekt
  eller en ny park.

 79. Det är ett bra sätt att få medborgare
  involverade i platsen från början.

 80. Man känner en delaktighet
  och får tillgång till marken-

 81. -innan det andra projektet startat.

 82. En annan typ av individuell odling
  är frilandsodling.

 83. Det utformas på samma sätt,
  så man tar individuellt ansvar-

 84. -men här är det i mer samlad form.
  Bilden är från Kungsholmen.

 85. Förutom den typen av odlingar-

 86. -som jag tror är viktiga för att få
  ett levande park- och stadsrum-

 87. -men som är fokuserade på grönsaker
  och odling för enskilda individer-

 88. -får vi se större strukturer
  som är en del i hela stadsstrukturen.

 89. De kan ingå i stadens grönstruktur.

 90. Det här är en annuelläng.

 91. Annuellängar är till för växelbruk
  som sköts kommunalt-

 92. -och man odlar grödor.
  I det här fallet är det majs-

 93. -men nästa år
  kanske man odlar solrosor på fältet.

 94. Med jämna mellanrum sår man in
  klöverväxter och baljväxter-

 95. -för att återfixera kväve.
  De här fälten-

 96. -tillför variation åt stadslandskapet
  och ett upplevelsevärde-

 97. -så att förbipasserande
  kan komma närmare grödorna.

 98. De tillför även mat och djurfoder.

 99. Det kollektiva odlingsfältet
  är en annan typologi.

 100. Det är stora fält
  som sköts av kollektiv.

 101. Odlingskollektivet väljer
  vad de odlar och i vilken omfattning.

 102. De här fälten kan lätt konverteras
  till annuellängar-

 103. -om man inte vill odla på dem ett år.

 104. Odlingskollektiven kan få ersättning
  för att hålla fälten öppna-

 105. -i pedagogiskt syfte för allmänheten.

 106. En annan typologi är
  fruktlundsarboretumet-

 107. -med träd som äpplen, päron,
  plommon, körsbär-

 108. -och de sköts på kommunal nivå.
  Det är en låg skötselinsats-

 109. -men vem som helst får plocka frukten
  för de står på allmän mark.

 110. De kan gestaltas på olika sätt.
  Det kan vara rader av äppelträd-

 111. -eller stora lundar
  där man blandar olika sorters träd.

 112. Det är fruktträd.

 113. Skogsträdgården har vi hört om,
  och det är en annan odlingstypologi-

 114. -som har låg skötselinsats.

 115. Träden kompletteras med buskskikt-

 116. -ätbara perenner-

 117. -och kryddor och örter.

 118. Här tillåts växterna att breda ut sig
  inom sin egen biotop-

 119. -så det krävs små skötselinsatser
  och ger stor avkastning.

 120. Förutom de större strukturerna
  finns det mindre odlingsobjekt-

 121. -som får plats både på bostadsgårdar
  och i offentliga rum.

 122. Det här är en bild på bärbuskbersåer
  som kan utgöras av hallonlabyrinter-

 123. -eller vinbärsbuskar
  i spännande formationer.

 124. Förutom odlingsvärdet-

 125. -och att man kan skörda de frukter
  och bär som planteringarna ger-

 126. -tillför de ett lekvärde.
  Det blir spännande miljöer för barn.

 127. Fruktspaljén är en liten komponent
  som ger ett otroligt högt mervärde.

 128. Här är det en spaljé som skiljer
  en parkeringsyta från en gräsyta-

 129. -och till skillnad från ett staket
  ger det fantastiska mervärden.

 130. Som kontrast till de små objekten
  kan man anlägga en signaturpark-

 131. -som är helt dedikerad till odling.

 132. Här ryms fruktträd, bärbuskar
  frilandsodling-

 133. -och kryddträdgårdar.

 134. Här kan man tillåta caféverksamheter
  att ta del av parken-

 135. -och nyttja avkastningen
  från de grödor man odlar.

 136. Naturligtvis bjuder man in
  det rullande musteriet i skördetider-

 137. -så man kan musta äpplen på plats.

 138. I större parkrum
  kan odlingen få en avskild del.

 139. Som vi hörde, är det viktigt-

 140. -att man kan komma nära odling,
  eller att fler kan komma nära odling.

 141. Man kan ha ett socialt hinder
  att ta sig an en odlingslott-

 142. -men om man kan komma nära dem
  kan man kanske överbrygga hindren.

 143. Man kan ha ett fysiskt handikapp
  som gör att man inte kan delta-

 144. -men det är viktigt att kunna ta del
  i de sociala sammanhangen.

 145. Det här är en park i Paris, där
  odlingsområdet avgränsas av en mur-

 146. -men i stället för at vara en barriär
  så bjuder den fysiska strukturen in-

 147. -omgivningen
  att ta del i det som händer.

 148. Här kan man lätt stanna till
  och se vad som händer innanför muren.

 149. Förra hösten besökte vi Nantes
  som var miljöhuvudstad 2013.

 150. De har gjort stora satsningar
  på hållbarhet och miljö-

 151. -och i en av stadsparkerna
  finns det kolonilotter-

 152. -inrymda i parken.

 153. Här går parkstråket
  igenom kolonilotterna-

 154. -och det känns självklart
  att strosa där-

 155. -och ta del av de sociala rum
  som bildas mellan kolonilotterna.

 156. Det här ser ganska lantligt ut,
  men det ligger nära bostäderna.

 157. Jag hoppas
  att de här odlingstypologierna-

 158. -blir vanligare i framtiden-

 159. -eftersom våra kolonilotter
  i dag ofta ligger mer avskilt-

 160. -i områden där inte alla rör sig.
  Det skulle tillföra ett värde-

 161. -att fler kommer närmare
  de biologiska processerna.

 162. I en park i Paris mötte vi en grupp
  som odlade i en del av parken-

 163. -och det visade sig att de använder
  odling som ett integrationsprojekt.

 164. Odling är en naturlig anledning
  för olika grupper att mötas-

 165. -och det blir enkelt att prata,
  och som här lära sig franska.

 166. Som landskapsarkitekt
  har jag arbetat-

 167. -i projekt där hälsoaspekterna
  är i främsta rummet.

 168. Den här bilden är från ett projekt
  innan det var genomfört.

 169. Det är en terapiträdgård-

 170. -för neurologiska rehabiliteringen
  på Stora Sköndal.

 171. Här är odling
  en del av den dagliga arbetsterapin-

 172. -och det finns nåt för alla.

 173. Om man behöver träna grovmotorik
  finns det hallonsnår att rensa-

 174. -och sen finns det frilandsodling
  där man kan utveckla sin motorik.

 175. Sen finns det odlingsbänkar
  som man kan komma till med rullstol.

 176. Det finns odlingsbänkar med sittyta
  för dem som inte kan stå upp-

 177. -och det finns odlingsbänkar
  i olika höjder-

 178. -och i vinklar som gör att man
  kan stå där om man är fysiskt svar.

 179. Även vid våra äldreboenden
  borde odling vara en självklar del.

 180. På ålderns höst är det ännu viktigare
  att vi kommer ut och aktiverar oss-

 181. -både fysiskt och mentalt.
  Här blir det också en självklar del-

 182. -att träffa grannar
  och får en gemenskap.

 183. Kanske är det också så att man...

 184. ...lever ensam eller har en partner
  som inte är aktiv.

 185. Då är det här en social plats.

 186. Jag tänkte prata om plug in-objekt
  som man kan använda vid odling.

 187. Det första är faunadepån-

 188. -där man gör plats för pollinatörer
  i stadens hårdgjorda rum.

 189. Bibatterin och fjärilsholkar
  får plats nästan överallt-

 190. -och de ger en tillflyktsplats-

 191. -för våra små pollinatörer.
  Bibatterierna är till för solitärbin.

 192. För att värja sig mot skadeinsekter
  kan man sätta upp fladdersmusholkar-

 193. -och holkar för småfåglar.

 194. Den här faunadepån tar större plats-

 195. -men den rymmer allt från boplatser
  för fåglar, insekter och igelkottar-

 196. -till de funktioner man behöver på
  en kolonilott, som toalett, förråd-

 197. -kompost och vattentunna.
  Allt samlas i samma struktur.

 198. Bikupan borde också få
  en självklar plats i våra städer.

 199. Våra bin lever
  i en allt tuffare tillvaro-

 200. -och får svårt att hitta mat, för
  produktionslandskapen blir ensartade.

 201. Då förkortas perioden med blomning
  då bina kan hitta föda.

 202. I våra städer
  har vi mycket högre biodiversitet.

 203. Våra parker är rikt blommande
  och vi har flera sorters stadsträd-

 204. -vilket blir en bra levnadsmiljö
  för bina. De hjälper samtidigt till-

 205. -med att pollinera våra grödor.

 206. Komposten har en självklar plats
  i våra trädgårdar-

 207. -och börjar nu få det i våra städer.

 208. Den tillför naturpedagogiskt värde
  till våra utemiljöer-

 209. -och i trädgården tar den hand om
  vårt avfall från odlingen-

 210. -men även i en liten vrå
  på bostadsgården får den plats-

 211. -för det alstras lika mycket avfall-

 212. -även från en bostadsgård
  utan odling.

 213. Komposten kan utökas
  till att bli ett debritorium.

 214. Förutom den enskilda komposten
  är det naturpedagogiska laboratorier-

 215. -där man följa nedbrytningen-

 216. -och se hur växtmaterialet förmultnar
  och blir till mull.

 217. Man kan även iaktta de organismer
  som bidrar till mekanismen.

 218. Jag vet inte.

 219. Viktigt att tänka på är
  att det går åt stora mängder vatten-

 220. -vid vilken odling som helst.

 221. Då kan man ha en regnskördartunna.

 222. Den tar hand om vatten
  från intilliggande tak-

 223. -och lagrar det tills man
  behöver använda det i odlingen.

 224. Även regnskördartunnan
  får en viktig del i våra stadsrum-

 225. -och tillför...

 226. Förutom att den kan lagra vatten
  för bevattning-

 227. -blir det ett lekvärde
  när barn kan hämta vatten där.

 228. Även här kan man slå på stort.
  Det här är en skiss från Hökarängen-

 229. -där vi har ritat en regnpergola.
  Den samlar allt regnvatten-

 230. -från taken i stora cisterner-

 231. -som man kan sitta på-

 232. -och som rymmer mer vatten än tunnan
  som kan användas till bevattning.

 233. I våra
  allt mer digitaliserade samhällen-

 234. -kommer våra utemiljöer behöva fyllas
  med fler sociala samlingsplatser-

 235. -och då är bordet en suverän punkt.

 236. Bordet står för gemenskap,
  festliga tillfällen och måltider-

 237. -och i vår utemiljö
  kan det se ut på många olika sätt.

 238. Det kan vara individuella sittplatser
  och en större planteringsyta-

 239. -eller samlade sittplatser
  och stora lådor för träd-

 240. -och i det här fallet bärplantor.

 241. Det kan också vara örter
  som man använder i matlagning.

 242. Sist vill jag nämna odlingsramen.

 243. Som jag har pratat om
  är odling viktigt ur social aspekt-

 244. -och genom att rama in
  övriga funktioner på bostadsgården-

 245. -kan odlingen bidra till
  att man rör sig på bostadsgården.

 246. Man får fler beröringspunkter
  med de som lever i samma område-

 247. -och det blir
  en viss social kontroll-

 248. -som kan vara positiv.

 249. Slutligen vill jag nämna två projekt
  där vi har arbetat med odling.

 250. Det första är
  ett exempel på en ny stadsplan-

 251. -för Eriksberg i Uppsala.

 252. Här är odling
  en del av stadsstrukturen-

 253. -och växthus, fruktträd och koloni-
  trädgårdar utgör grönstrukturen.

 254. Vi introducerar också
  tre nya begrepp:

 255. Här-, när- och därodlade. Härodlat
  står i direkt kontakt med bostaden-

 256. -och odlas på balkonger, terrasser
  och ytan precis utanför lägenheten.

 257. Det närodlade är en viktig visuell
  och social komponent-

 258. -i kvartersstrukturen-

 259. -medan det därodlade är
  lokalproducerade varor i butiken.

 260. Slutligen har vi
  i ett projekt i Årsta använt-

 261. -skafferiet
  som koncept för vår bostadsgård.

 262. I ett av husen inryms en restaurang,
  som kan dra nytta av det som odlas-

 263. -men hela bostadsgården är maximerad-

 264. -för att rymma mycket ätbara växter-

 265. -från fruktträd och bärbuskar
  till kryddträdgården-

 266. -och det finns många samlingsplatser-

 267. -där man kan tillreda
  och njuta av maten.

 268. Jag hoppas att vi i framtiden
  kan se odling i flera olika skalor-

 269. -och i olika upplåtelseformer-

 270. -och att vi själva kan välja
  vilken grad av deltagande vi ska ha.

 271. Odlingen som katalysator för glädje,
  gemenskap och ökat naturintresse-

 272. -gör att jag hoppas och tror-

 273. -att stadsodlingen inte är en trend,
  utan nåt vi får se mer av framöver.

 274. Med det vill jag tacka för mig
  och om ni vill läsa mer om oss-

 275. -finns det en blogg på Hållbar stad.
  Tack!

 276. Textning: Sofie B. Granqvist
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Stadsodling för välbefinnande

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vi mår bra av att vistas utomhus och omge oss med grönska. Landskapsarkitekten Linda Pettersson visar på olika sätt att få in odling i bostadsområden och städer. Från "Odlingar i urbana miljöer". Inspelat på Stockholmsmässan 21 mars 2014. Arrangör: Fritidsodlingens riksorganisation.

Ämnen:
Miljö
Ämnesord:
Stadsodling, Trädgårdsskötsel
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Odla i stan

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Odla i stan

Trädgård på höjden

Trädgårdsdesignern Daniel Bell har i England arbetat med grönskande väggar och vertikala trädgårdar. Nu har han anpassat sin design till det svenska klimatet. Från ”Odlingar i urbana miljöer”. Inspelat på Stockholmsmässan 21 mars 2014. Arrangör: Fritidsodlingens riksorganisation.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Odla i stan

Stadsnära odling

Projektledare Annette Gustavsson och trädgårdscoach Paula Palm berättar hur Göteborgs kommun tillsammans med organisationer och föreningar omvandlar outnyttjade ytor till gröna odlingar. Från ”Odlingar i urbana miljöer”. Inspelat på Stockholmsmässan 21 mars 2014. Arrangör: Fritidsodlingens riksorganisation.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Odla i stan

Odla mat och gemenskap

Christina Schaffer är aktiv stadsodlare och berättar om olika sätt att odla i staden och hur det bidrar till gemenskapen. Från ”Odlingar i urbana miljöer”. Inspelat på Stockholmsmässan 21 mars 2014. Arrangör: Fritidsodlingens riksorganisation.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Odla i stan

Stadsodling för välbefinnande

Vi mår bra av att vistas utomhus och omge oss med grönska. Landskapsarkitekten Linda Pettersson visar på olika sätt att få in odling i bostadsområden och städer. Från ”Odlingar i urbana miljöer”. Inspelat på Stockholmsmässan 21 mars 2014. Arrangör: Fritidsodlingens riksorganisation.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
TittaUR Samtiden - Gruvor i fokus

Vätterns speciella bottengeologi

Rolf Hallberg, professor emeritus i mikrobiell geokemi vid Stockholms universitet, berättar om hur Vättern ser ut, hur den bildades och hur ett eventuellt gruvbygge skulle påverka den. Inspelat i Gränna 28 februari. Arrangörer: Aktion Rädda Vättern (ARV) med flera.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
LyssnaBildningsbyrån - tyg och otyg

Damm dammigare dammigast

Det är inte bara för den som vill ha det rent hemma som damm är ett problem. Vi följer med städerskan Louise Olcén på städrunda på jakt efter damm. En stor del av dammet i våra bostäder kommer från textilier. Men det är inte bara textilfibrer i dammet, i det döljer sig en cocktail av gifter.

Fråga oss