Titta

UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Om UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Föreläsningar på temat Sanningar från Humanist- och teologdagarna 2014. Inspelat vid Lunds universitet 11 april 2014. Arrangör: Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014: Hjärnan växer av språkDela
 1. Jag heter Merle Horne och är
  professor i allmän språkvetenskap.

 2. Jag skulle vilja berätta för er om-

 3. -ett mycket spännande
  tvärvetenskapligt forskningsprogram-

 4. -som vi har vid Lunds universitet.

 5. Det har att göra med
  att vi vill studera-

 6. -förändringar som sker i hjärnans
  cellstruktur under språkinlärning.

 7. Det är hjärnans celler, neuroner,
  som vi vill studera-

 8. -i det här forskningsprogrammet.
  Och få reda på vad de gör-

 9. -när man lär sig ett nytt språk.

 10. Det här forskningsprogrammet
  har växt ut ur-

 11. -ett projekt inom HT-fakulteternas-

 12. -humaniora- och medicininitiativ
  som började för några år sen.

 13. Det här projektet har blivit
  väldigt framgångsrikt.

 14. Nu har det utvidgats
  till att innefatta-

 15. -även forskare från naturvetenskap
  och samhällsvetenskap.

 16. Vi kallar oss "HuMeNS". Vi gillar det
  för det är humanioramänniskor-

 17. -som det handlar om.
  Vi har det här läsåret-

 18. -en så kallad
  "advanced study group"-period-

 19. -på Pufendorf-institutet.

 20. Nu har vi möjlighet att planera
  vårt stora forskningsprogram.

 21. I den här gruppen på Pufendorf-

 22. -finns förutom jag själv
  som koordinerar arbetet-

 23. -Magnus Lindgren, Johan Mårtensson-

 24. -Markus Nilsson, Mikael Roll,
  Jurij Styrov-

 25. -Freddy Stålberg och Daniel Topgaard.
  De kommer från olika ämnen-

 26. -och olika fakulteter
  och även andra universitet.

 27. Det här är ett spännande projekt
  som vi planerar nu-

 28. -som har målet att få reda på
  vad det är som händer-

 29. -på hjärncellnivå
  när vi lär oss ett nytt språk.

 30. Eller lär oss ett språk
  över huvud taget.

 31. Ni har kanske sett
  det här inslaget-

 32. -på svensk tv för ett par år sen.

 33. När Johan Mårtensson lade fram
  sin avhandling.

 34. Han är med i den här
  "advanced study group".

 35. I den avhandlingen finns det
  en mycket spännande studie-

 36. -där de har följt tolkstudenter.

 37. Studenter på försvarets tolkskola
  under ett år.

 38. Under ett år har dessa begåvade
  och motiverade studenter-

 39. -lärt sig ett nytt språk.
  Ryska eller dari.

 40. Genom att intensivt studera
  det här språket.

 41. Dag in och dag ut
  under ett helt år.

 42. Efter ett år
  kan de ett språk flytande.

 43. I den studien, där de...

 44. ...undersökte vad som hände i hjärnan
  under språkinlärningen-

 45. -kunde de visa
  att efter redan tre månader-

 46. -kunde man se att vissa områden
  i hjärnan hade blivit tjockare.

 47. Alltså hjärnbarken.

 48. Det här är jättespännande resultat.

 49. Nyfikna som vi är som forskare-

 50. -ställde vi frågan: "Vad är det
  som händer här egentligen?"

 51. Man kan se att nåt händer.

 52. Men med dagens
  hjärnavbildningsmetoder-

 53. -kan man inte se vad som händer...

 54. ...på områden som är mindre
  än en kvadratmillimeter.

 55. Så man kan inte se det. Vi vet inte.

 56. Vi vet att det växer, men vad som
  händer på dessa områden-

 57. -vet vi inte
  med de metoder som finns nu.

 58. Så med hjälp av-

 59. -våra kollegor på naturvetenskapliga
  och medicinska fakulteten-

 60. -planerar vi att utveckla nya metoder
  med dem för att få kunna reda på-

 61. -vad som händer på dessa områden
  som är mindre än en millimeter.

 62. Och vi ska göra det på
  ett icke-invasivt sätt.

 63. D.v.s. man kan inte
  när vi har testpersoner-

 64. -som är studenter
  som kommer hit och deltar-

 65. -använda invasiva metoder.

 66. Man kan inte gå in och lyfta på
  skallbenet och se vad som händer.

 67. Vi måste använda metoder
  som inte är invasiva.

 68. Inga kemikalier, inga elektroder.

 69. Bara vanliga
  magnetkameraundersökningar-

 70. -som man använder på sjukhus.

 71. Det är
  den typen av icke-invasiva metoder-

 72. -som vi kommer att utveckla.

 73. Okej.

 74. Det vi vill veta är då
  vad som händer i hjärnan-

 75. -på dessa områden...

 76. ...som man ser växer
  under språkinlärning.

 77. I den tidigare bilden jag visade-

 78. -där man såg att det fanns
  ett område som var rött-

 79. -som ligger nånstans här-

 80. -är ett område som vi vet används
  när man bearbetar språk.

 81. Den ökning i...

 82. Tillväxten har man iakttagit
  i den så kallade grå substansen.

 83. Skiktet längst ut i hjärnan.

 84. Den är ungefär 2,5 millimeter tjock.

 85. Men varje kubikmillimeter-

 86. -innehåller upp till
  100 000 hjärnceller.

 87. Nervceller.

 88. Dessutom ungefär tio gånger så många
  gliaceller, stödjeceller.

 89. Så det finns mycket som händer
  i en kubikmeter...

 90. Kubikmillimeter hjärnbark.
  Grå substans.

 91. Förutom den grå substansen-

 92. -finns det...

 93. Var är pekaren? Det händer också
  mycket i den vita substansen.

 94. Det är nåt som vi inte har undersökt
  särskilt mycket.

 95. Där finns väldigt mycket vatten
  och väldigt många nervtrådar-

 96. -som är täckta med vitt myelin.
  En fettsubstans.

 97. Och de här nervtrådarna-

 98. -kopplar ihop
  olika områden i hjärnan.

 99. P.g.a. att de är myeliniserade-

 100. -kan information passera
  väldigt snabbt mellan områdena.

 101. Vi skulle vilja veta vad som händer
  där också, i den vita substansen.

 102. Med de metoder som används
  och som kommer att utvecklas-

 103. -inom det här projektet-

 104. -kommer de att vara baserade
  väldigt mycket på att studera...

 105. Eftersom det är
  icke-invasiva metoder.

 106. ...vad som händer när vatten-

 107. -i i synnerhet
  den här vita substansen-

 108. -rör sig i olika kontexter.

 109. Kemister är väldigt kunniga-

 110. -när det gäller att veta hur vatten
  rör sig i olika omgivningar.

 111. De vet att vatten
  rör sig snabbare t.ex.-

 112. -längs de här
  myeliniserade hjärntrådarna-

 113. -än längs de grå trådar-

 114. -som finns i den grå substansen.

 115. Här är en bild som försöker visa-

 116. -hur komplext det här nätverket är.

 117. I den vita substansen-

 118. -finns nervtrådar som är täckta med
  det här vita fettet, myelin.

 119. Det kopplar ihop olika hjärnområden.

 120. Man vet-

 121. -hur vatten rör sig till exempel...

 122. ...längs de här banorna.

 123. Med hjälp av information om
  hur vatten rör sig i hjärnan-

 124. -kan man få reda på vad som händer
  när de här nervtrådarna ändrar sig.

 125. T.ex. under språkinlärning.

 126. När de växer t.ex.

 127. Det är det vi vill få reda på.

 128. Vad som händer
  när man lär sig ett nytt språk.

 129. Vad som händer i den grå substansen
  och i den vita substansen.

 130. Med hjälp av dessa nya metoder
  kan man dra slutsatser-

 131. -om vad det skulle kunna vara.

 132. Vi kommer att kunna utesluta
  vissa hypoteser.

 133. Möjliga saker som kan hända-

 134. -när man lär sig ett nytt språk-

 135. -är att de här nervtrådarna kan växa.

 136. De kan bli längre och tjockare.

 137. De kan bli myeliniserade
  och täckta med vitt fett.

 138. Mycket myelinisering sker
  när barn lär sig tala.

 139. Det är det som händer när hjärnan
  växer. Nervtrådarna blir längre-

 140. -men de blir också myeliniserade
  så information kan passera-

 141. -mellan olika områden väldigt snabbt.

 142. Det kan också bli tal om angiogenes.

 143. D.v.s. att nya blodkärl bildas.

 144. Det kan man tänka sig
  eftersom hjärnceller behöver näring.

 145. Som de får från blodet.

 146. Så nya blodkärl bildas hela tiden-

 147. -när hjärnan växer.

 148. Även i den vita substansen
  finns det pyttesmå blodkärl.

 149. Så den vita substansen är
  lite rosafärgad-

 150. -p.g.a. att det finns blodkärl
  som ger näring till nervtrådarna.

 151. En annan sak som kan hända är
  att nervtrådarna ändrar riktning.

 152. Och pekar... Från att vara...

 153. ...hipp som happ kan de rikta sig
  mot ett visst område.

 154. Så man kan tänka sig
  att om man lär sig nya ljud-

 155. -behöver man rekrytera-

 156. -nya hjärnceller
  som inte är upptagna med annat-

 157. -för att träna upp dem
  för att bearbeta nya ljud.

 158. Det finns många hjärnceller
  som inte gör mycket.

 159. Därför kan vi rekrytera dem
  för att lära oss nya saker.

 160. Och då kanske de ändrar riktning.
  Vi tror inte att det finns möjlighet-

 161. -att bilda nya hjärnceller
  när man är vuxen.

 162. Utan de flesta hjärnceller
  finns när vi är födda.

 163. Det är många
  som kanske inte gör så mycket.

 164. Så de kan användas för att lära sig-

 165. -när man lär sig nya språk.
  Det är bra att träna upp dem-

 166. -genom att lära sig ett nytt språk
  eller ett instrument eller fotboll.

 167. För hjärnan är som muskler.
  Den behöver tränas.

 168. Och den har stor potential.

 169. Vad vet vi lingvister om
  språkbearbetning i hjärnan?

 170. Vi kan väldigt mycket om det.

 171. Vi vet t.ex.
  att det finns två områden-

 172. -som är väldigt viktiga
  för språkbearbetning.

 173. Det är ett område
  längst bak i tinningloben-

 174. -som används mycket
  när vi sätter ihop ljud i ord.

 175. Det är som ett lexikon där ljud...

 176. ...bildar ord.

 177. Mycket lexikon. Ordrepresentationer.

 178. Ljud som är...

 179. Som representerar ord finns här.

 180. Och här längst fram i pannloben-

 181. -finns ett område
  som används för att...

 182. ...sätta ihop ord i meningar.

 183. Den håller ordning på ord i meningar,
  kan man säga.

 184. Men det är inte så att dessa områden
  fungerar för sig själva.

 185. Utan kontakt med varandra.
  Utan det finns nervtrådar-

 186. -som förenar dessa områden.

 187. Information passerar längs
  de här nervtrådarna hela tiden.

 188. Så att vi kan producera
  och förstå språk väldigt snabbt.

 189. Vi producerar ungefär
  sju stavelser per sekund.

 190. För att kunna göra det måste
  bearbetningen ske väldigt snabbt.

 191. Information kan...

 192. ...åka i mer än 125 m/sekund
  längs de här vita trådarna.

 193. Så det går fort. Det måste gå fort.
  Annars skulle vi inte kunna...

 194. ...prata som vi gör nu.

 195. Bara för att visa-

 196. -hur pass komplex själva
  språkbearbetningen är i hjärnan-

 197. -kan jag visa upp
  bara det här området-

 198. -som har att göra med ljud-
  bearbetning. Det finns två områden.

 199. Den primära hörselbarken-

 200. -som bearbetar ljud.

 201. Och den sekundära hörselbarken-

 202. -där vi lagrar de ljud
  som finns i vårt modersmål.

 203. Representation kan man säga.

 204. Men här görs grovarbetet-

 205. -att bearbeta ljud.

 206. Det här området har...

 207. ...100 miljoner neuroner ungefär.

 208. Det finns olika neuroner
  längs det här området-

 209. -som är specialiserade för att
  bearbeta olika frekvenser.

 210. Så ljud byggs upp av
  olika frekvenser.

 211. Okej.

 212. T.ex. tror jag
  att jag har lärt mig producera-

 213. -den svenska vokalen u.

 214. Jag tror det.

 215. Det är en vokal som inte finns
  i engelska, som är mitt modersmål.

 216. Men om jag har lärt mig vokalen u-

 217. -så har jag lyckats rekrytera
  tillräckligt många neuroner-

 218. -som inte gör nåt annat-

 219. -och tränat upp dem för att kunna
  känna igen ljudet.

 220. Och för att kunna
  producera det också.

 221. När jag har gjort det
  har jag klarat av det.

 222. Så ni förstår att det är väldigt...

 223. Och sen kan jag lagra det ljudet
  i den svenska...

 224. Om jag bygger på
  den sekundära hörselbarken-

 225. -kan jag lagra
  den representationen för u.

 226. Då känner jag mig jätteglad.

 227. Men jag har mycket kvar att göra
  som ni kan höra.

 228. Jag har inte rekryterat tillräckligt
  många neuroner än.

 229. Men det går
  med tillräckligt mycket motivation.

 230. För jag har massor med neuroner
  som bara ligger där och slappar.

 231. Okej.

 232. Lite mer om vad som händer i hjärnan
  när man lär sig ett nytt språk.

 233. Med nya ljud och ordföljdsmönster.

 234. Vi behöver rekrytera massor med
  neuroner för att kunna göra det.

 235. Det kan ta tid. Det tar tolkstudenter
  ett år att lära sig ett nytt språk.

 236. Jag har hållit på i mer än ett år
  med att försöka lära mig svenska.

 237. Men jag har gjort andra saker
  vid sidan om.

 238. Det är mycket vi måste göra för att
  kunna lära oss ett nytt språk.

 239. Om vi bara jämför
  den här svenska meningen:

 240. "Johan vet att Susanne inte kommer"
  med den motsvarande franska meningen:

 241. "Jean sait que Susanne ne vient pas."

 242. Då ser man att det finns rätt många
  stora skillnader-

 243. -mellan svenska och franska.

 244. Vi vet att t.ex. franskan
  har ljud som svenskan inte har-

 245. -som de här nasalvokalerna.

 246. Hur många neuroner tror ni behövs-

 247. -för att lära sig en nasalvokal?
  Rätt många.

 248. Men det finns gott om dem som vi kan
  rekrytera för att göra jobbet-

 249. -att lära sig den.

 250. Svenskan t.ex. har ordtoner.

 251. Som franskan inte har.

 252. Det finns olika toner
  på "inte" och "kommer". Eller hur?

 253. Det är nånting som kräver väldigt
  många neuroner för att lära sig.

 254. Eftersom toner måste kopplas ihop
  med ljud och ord.

 255. De bearbetas inte bara
  på vänstra sidan-

 256. -utan också i högra hjärnhalvan
  där vi bearbetar musik.

 257. Så det måste finnas en interaktion
  mellan hjärnhalvorna-

 258. -när man lär sig tonerna
  och kopplar dem till ord.

 259. Där finns ytterligare behov av
  några hundra tusen-

 260. -eller miljoner, kanske, neuroner.

 261. Nya ljud måste tränas-

 262. -och lagras i hjärnan.

 263. Sen ser ni att det också finns
  en skillnad i grammatiken.

 264. På svenska säger vi "inte kommer".

 265. Negation och verb.

 266. I franskan "ne vient pas".

 267. Det är en annan ordföljd
  för att representera negation.

 268. Vi har "ne" och "pas"
  och det motsvarar "inte" på svenska.

 269. Det finns en annan ordning.
  Man måste träna upp hjärnan-

 270. -i synnerhet det här-

 271. -där det står... Det lilla området
  ordföljdsområdet.

 272. För att...

 273. ...representera
  den här skillnaden i ordföljd.

 274. Så det är också...

 275. ...många neuroner som krävs för att
  kunna lära sig den nya ordföljden.

 276. Okej, så...ja.

 277. Det är dessa olika möjligheter
  vi vill få reda på.

 278. Vilka av dessa processer...

 279. ...förekommer när man lär sig
  de här nya ljuden-

 280. -och de nya ordföljderna?

 281. Är det en eller flera eller andra?
  Man kan tänka sig-

 282. -att inte bara de här processerna
  förekommer.

 283. Utan det kan finnas andra också.

 284. Så genom att genomföra-

 285. -välkontrollerade...
  språkinlärningsexperiment.

 286. Som vi är bra på
  på språk- och litteraturcentrum.

 287. Vi vet hur man designar-

 288. -välkontrollerade experiment
  som kan ge oss information-

 289. -om vad som händer i hjärnan
  när man lär sig ett nytt språk.

 290. Och naturvetarna är väldigt
  intresserade av våra fina data.

 291. P.g.a. att de kan använda den datan
  för att testa sina nya metoder.

 292. Så vi behöver varandra.

 293. Därför håller vi på
  med tvärvetenskap.

 294. För vi kan inte allt om
  hur man avbildar hjärnan.

 295. Och naturvetarna är inte experter
  på språkbearbetning.

 296. Så vi kan samarbeta på det sättet.

 297. Det är väldigt trevligt.

 298. Vilken betydelse
  har den här typen av forskning?

 299. Den har betydelse...delvis för...

 300. När det gäller grundforskning
  gör den ett viktigt bidrag till-

 301. -forskning som har som mål att få ett
  svar på århundradets stora utmaning.

 302. Det är enligt American National
  Academy of Sciences:

 303. Hur fungerar den mänskliga hjärnan?

 304. Och hur producerar den mental
  aktivitet och nya kunskaper?

 305. Hur går det till på hjärncellsnivå
  när vi talar?

 306. När vi läser och när vi lyssnar?

 307. Hur går det till
  när vi tillägnar oss nya språkljud?

 308. Hur går det till när vi tillägnar oss
  nya ord och nya satstyper?

 309. Vi vet inte riktigt vad som händer
  på cellnivån.

 310. Det vill vi gärna veta.

 311. Varför det? Jo, om vi vet det-

 312. -kan vi göra stora bidrag.

 313. Vi kan med dessa kunskaper-

 314. -göra stora bidrag till
  forskningsinsatser som har som mål-

 315. -att utveckla bättre metoder
  för t.ex.-

 316. -att diagnostisera och rehabilitera
  personer som har hjärnskador-

 317. -till följd av stroke, cancer
  eller andra sjukdomar.

 318. Det kunde också bidra till forskning-

 319. -som har som mål att hjälpa
  personer med språkförsämring-

 320. -p.g.a. demenssjukdomar.
  T.ex. Alzheimers.

 321. Den kan också bidra till forskning
  som har som mål-

 322. -att diagnostisera och behandla olika
  typer av språkinlärningssvårigheter.

 323. Så. Jag tackar för mig.

 324. Vad händer med små barn,
  förskolebarn-

 325. -som växer upp
  med tre, fyra språk samtidigt?

 326. Vad händer med små barn som växer upp
  med tre, fyra språk samtidigt?

 327. Ja. Utmärkt fråga.

 328. Det som vi vet är-

 329. -att hjärnan har miljontals neuroner-

 330. -som kan användas till
  väldigt mycket.

 331. Tre, fyra språk kan man nästan säga
  är ingenting.

 332. -Inte ens för ett litet barn?
  -Nej. Barn föds...

 333. ...med nästan alla neuroner som det
  barnet nånsin kommer att ha.

 334. Vi tror att det är väldigt få...

 335. Det kan hända att nya hjärnceller
  bildas när vi är vuxna.

 336. Men ett barn är fött
  med huvuddelen av de hjärnceller-

 337. -som det kommer att ha.
  Så det är bara att köra på.

 338. Det är klart.

 339. Du är kanske inte hjärnforskare...

 340. Du sa att man är född med ett visst
  antal hjärnceller, eller neuroner.

 341. Hur mycket tror du att man kan lära
  sig utan att det blir fullt?

 342. Eller att man börjar tappa det
  i nån annan ände?

 343. Det är en mycket bra fråga.

 344. Vi har en sån enorm potential-

 345. -att det är svårt att veta
  hur pass mycket vi klarar.

 346. Men liksom...ja. Det vet jag inte.

 347. Men vi har en otrolig potential
  att lära oss jättemycket.

 348. Det är ett livslångt lärande.

 349. Om vi har den motivation som krävs...

 350. För det gäller att träna upp
  neuronerna. De ligger där-

 351. -och väntar på
  att få bli stimulerade.

 352. "Kom och ge oss nånting."

 353. Och när man tränar på det
  bildas det nya kopplingar.

 354. De orienterar sig och vandrar.

 355. Det är det som händer när barn växer
  de första två, tre åren.

 356. Det är myelinisering
  och nervtrådarna växer.

 357. Olika delar av hjärnan kopplas ihop-

 358. -så att de lär sig sina...

 359. ...ljud.

 360. Så hur mycket vi kan lära oss
  vet jag inte.

 361. Men det är klart,
  vissa är kanske födda med mer...

 362. De säger att Einstein hade
  en väldigt tjock hjärnbark.

 363. Han hade kanske mer än de flesta,
  men vi har allihop-

 364. -så många miljoner neuroner
  som vi kan använda-

 365. -för att lära oss nya saker.

 366. -Det låter bra.
  -Du är välkommen till vår utbildning.

 367. Vi har flera...

 368. Jag litar på det du säger och kör på.

 369. Kör på!

 370. De studier som du har pratat om-

 371. -är gjorda på elever vid tolkskolan.

 372. De är väldigt språkbegåvade
  och dessutom unga personer.

 373. Jag är pensionerad läkare-

 374. -men har börjat studera latin
  och grekiska på gamla dagar.

 375. När man sitter med verbteman
  känner man nästan fysiskt-

 376. -hur det ploppar upp nya synapser.
  Men tror du att även-

 377. -min snart 70-åriga hjärnbark kommer
  att bli tjockare av de här studierna?

 378. -Det är jag säker på.
  -Det känns trösterikt.

 379. Det är som att träna upp muskler.

 380. Man måste hålla på hela tiden.

 381. Slutar man att träna
  blir man försvagad.

 382. Det är som en muskel.
  Det är samma typ av träning.

 383. Det är inte bara att gå till gymmet.
  Det är också viktigt att hålla på-

 384. -att lära sig nya språk. Det är bra.

 385. För vår kondition.

 386. Tack så mycket.

 387. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Hjärnan växer av språk

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hjärnan förändras när vi lär oss språk. Nervtrådar växer och blir både längre och tjockare, nya blodkärl bildas. Merle Horne deltar som professor i lingvistik i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt där humanister, samhällsvetare, medicinare och naturvetare tillsammans försöker kartlägga exakt vad som händer i hjärnan vid inlärning av ett nytt språk. Det finns mycket som pekar på att nybildningen i hjärnan vid inlärning av ett nytt språk kan förebygga eller till och med motverka alzheimer. Inspelat den 11 april 2014. Arrangör: Lunds universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Människokroppen
Ämnesord:
Allmän medicin, Hjärna, Medicin, Nervsystemet, Neurologi, Språkinlärning, Språkpsykologi, Språkutveckling, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Ger syntolkning en sann bild

Kan blinda också skapa mentala bilder? Hur förmedlas och syntolkas en teaterföreställning eller ett tv-program? Jana Halsanova, forskare i kognitionsvetenskap, berättar hur syntolkning går till och utvärderas. Inspelat 11 april 2014. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Demokratisering av sanningen

Vid Lunds universitet utvecklas och förbättras behandlingar av Huntingtons sjukdom och parkinson. När forskningen ska komma patienter till gagn ska forskarna interagera med samhället. I denna ”demokratisering av sanningen” har forskaren fått en ny roll. Kristofer Hansson, forskare i etnologi, berättar. Inspelat vid Lunds universitet den 11 april 2014. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Sanningen är inte vad den varit

Björn Larsson, professor i franska och litteratur, säger att föreställningen om att det egentligen inte finns några sanningar bygger på ett ideologiskt missförstånd. Skiljelinjen mellan sanning och lögn eller mellan verklighet och fiktion är livsviktig. Arrangör: Lunds universitet. Inspelat i april 2014.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Att mäta religion

Vad är sant när det gäller religiös tro? Är det mätbart - och något som ska mätas? Magdalena Nordin, forskare i religionssociologi, berättar om mätningar av religiositet. Inspelat den 11 april 2014. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Tala med utomjordingar

Finns det intelligenta varelser på andra planeter? David Dunér, professor i idé- och lärdomshistoria, är en av dem som intresserar sig för astrobiologi - ett mångvetenskapligt forskningsområde där man söker efter förutsättningar för liv i rymden. Inspelat den 11 april 2014. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Sanningen om Shakespeare

William Shakespeare är en av de mest kända författarna genom tiderna. Men var det han som skrev alla pjäser, eller var det någon annan? Eric Pudney, forskare i litteraturvetenskap, reder ut frågan. Inspelat den 11 april 2014. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Sanningar inom skolan

Skolan ska enligt lag vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad innebär det? Johannes Persson, professor i teoretisk filosofi, och Anders Persson, professor i utbildningsvetenskap, resonerar. Inspelat den 11 april 2014. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Hjärnan växer av språk

Hjärnan förändras när vi lär oss språk. Nervtrådar växer och blir både längre och tjockare, nya blodkärl bildas. Merle Horne är professor i lingvistik. Inspelat den 11 april 2014. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Återskapa det förflutna

Nicoló Dell'Unto, forskare i antikens kultur och samhällsliv, berättar att virtual reality gör det möjligt för arkeologer att visualisera fornlämningar i 3D och att visa det för allmänheten. Inspelat den 11 april 2014. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Så påverkas vår miljö av läkemedel

Micael Jonsson, forskare i ekologi, berättar hur de cirka 1200 läkemedel vi använder i Sverige påverkar miljön. Han har bland annat undersökt hur medicinrester kan påverka fiskar. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - sex

Den oförväntade lusten

Patrik Rosdahl och Sahar Mosleh utmanar föreställningen att funktionshinder är ett hinder för ett bra sexliv. Patrik Rosdahl besöker ofta skolor i Malmö och berättar om sig själv. "En del tror att man inte har någon sexlust, bara för att man sitter i en rullstol", säger han. Sahar Mosleh är lesbisk och gift. Hon sitter i en permobil, för Sahar är sex mycket viktigt. Samtal med sexologen Birgitta Hulter.

Fråga oss