Titta

Vem bestämmer vad? - pashto

Vem bestämmer vad? - pashto

Om Vem bestämmer vad? - pashto

I fyra animerade filmer går vi igenom vem som bestämmer vad. Hur fungerar det när man tar beslut om till exempel älgjakt, BMX-banor, gratis glasögon eller förbud av miljöfarliga glödlampor? Vi får se hur det fungerar när riksdagen, kommunen, landstinget och EU tar beslut. Vilka är det som bestämmer, hur går det till, och vem är det som bestämmer vilka det är som bestämmer?

Till första programmet

Vem bestämmer vad? - pashto: EUMaterialDela
 1. Vem bestämmer vad?

 2. Sverige är medlem
  av den Europeiska unionen, EU.

 3. Det innebär att ett antal beslut
  fattas inte bara av Sverige-

 4. -utan gemensamt
  med Europeiska unionen.

 5. 28 länder är medlemmar av unionen.

 6. Unionen bildades 1958
  med syfte att bevara freden i Europa.

 7. Men vad bestämmer EU egentligen?

 8. EU behandlar flera olika frågor,
  som miljöfrågor, immigrationsfrågor-

 9. -och bekämpning
  av gränsöverskridande brottslighet.

 10. EU samordnar även
  medlemsländernas ekonomiska politik.

 11. EU fattar således beslut
  i en rad frågor, men inte alla.

 12. Beslut som rör utbildning och sjukvård
  fattas i Sverige, inte i EU.

 13. Men om svensk lag strider
  mot en EU-lag gäller EU-lagen.

 14. Sverige har i vissa fall fått undantag
  från EU:s regler.

 15. Men vissa regler måste vi följa,
  till exempel när det gäller miljön.

 16. Så här gick det till
  när EU beslutade att förbjuda-

 17. -tillverkning
  av gamla miljöfarliga glödlampor.

 18. 2003, en lag blir till.

 19. EU-kommissionen lade fram ett förslag
  om att förbjuda gamla glödlampor.

 20. EU-kommissionen består
  av en person från varje EU-land.

 21. Sveriges regering bestämmer
  vem som blir Sveriges kommissionär.

 22. I dag finns 28 EU-kommissionärer.

 23. EU-kommissionens uppgift-

 24. -är att föreslå nya lagar och
  att förhandla med länder utanför EU.

 25. Tillbaka till glödlamporna.
  Innan det blev ett färdigt lagförslag-

 26. -hade kommissionen diskuterat
  med företag och organisationer-

 27. -som kontrollerar och övervakar miljön.

 28. April 2004. Lagförslaget om
  att förbjuda miljöfarliga glödlampor-

 29. -lämnas över till Europaparlamentet.

 30. Europaparlamentets viktigaste uppgift
  är att besluta om nya EU-lagar-

 31. -tillsammans med ministerrådet.

 32. Parlamentet godkänner även
  nya medlemsländer.

 33. Det är den enda av EU:s institutioner
  som väljs av folket.

 34. Det är val till Europaparlamentet
  var femte år.

 35. Då får alla som har rösträtt i Sverige
  och de andra EU-länderna-

 36. -rösta på de partier som de tycker ska
  ha stort inflytande i EU-parlamentet.

 37. I Europaparlamentet finns ledamöter
  från alla medlemsländer.

 38. Landets storlek avgör hur många
  ledamöter ett land har i parlamentet.

 39. Totalt finns 766 platser i parlamentet.

 40. Ju fler platser
  desto större chans att påverka.

 41. Sverige har 20 platser.

 42. Det betyder att 20 svenska politiker
  sitter i Europaparlamentet.

 43. Flest platser har de stora länderna.

 44. Okej. Tycker Europaparlamentet lika
  som EU-kommissionen-

 45. -vad gäller glödlampor?

 46. I april 2004 röstade Europaparlamentet
  ja till lagförslaget.

 47. Men de föreslog vissa tillägg
  och ändringar innan det blev en lag.

 48. Bland annat att konsumenterna
  ska få tydlig information-

 49. -om hur de nya glödlamporna
  påverkar miljön.

 50. November 2004. Medlemsländerna
  förhandlar i ministerrådet-

 51. -när parlamentet
  gjort sina tillägg och ändringar.

 52. Sedan ska ministerrådet godkänna
  lagen. För att godkänna den nya lagen-

 53. -måste Europaparlamentet
  och ministerrådet vara överens.

 54. Ministerrådet består av ministrar från
  de 28 medlemsländernas regeringar.

 55. Gäller det en miljöfråga
  samlas miljöministrarna.

 56. Gäller det en jordbruksfråga
  samlas jordbruksministrarna.

 57. Ministerrådet stiftar EU:s lagar
  tillsammans med Europaparlamentet.

 58. Okej. Tycker då ministerrådet
  likadant som Europaparlamentet?

 59. Inte riktigt. Så då går frågan
  tillbaka till Europaparlamentet igen.

 60. De förhandlar vidare.

 61. Till sist kommer de överens
  om hur den nya lagen ska se ut.

 62. I april 2005
  fattade Europaparlamentet sitt beslut.

 63. I maj godkändes förslaget
  av ministerrådet.

 64. Alla är överens om den nya lagen-

 65. -som förhindrar tillverkning
  av de miljöfarliga glödlamporna.

 66. Mars 2008. Den svenska riksdagen
  antar den nya lagen.

 67. Nu tillämpar alla medlemsländer i EU
  denna lag.

 68. September 2009.

 69. Tillverkningen av
  de miljöfarliga glödlamporna förbjuds.

 70. Så det tog sin lilla tid.

 71. Från 2003 när förslaget lades fram
  tills det godkändes år 2009-

 72. -och lagen faktiskt började gälla
  i Sverige.

 73. EU har alltså mycket att säga till om
  i sina medlemsländer.

 74. Översättning:
  www.broadcasttext.com

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

EU

Avsnitt 1 av 4

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Sverige är med i EU, men vad innebär det egentligen? Vad bestäms i EU, och vad bestäms i Sverige? Vi följer hur en EU-lag blir till och får också se vad EU-parlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet gör och vilken relation de har till varandra. Det är val till EU-parlamentet var femte år, men vilka är det vi röstar på? Och vad kan de bestämma?

Ämnen:
Modersmål och minoritetsspråk > Pashto
Ämnesord:
Europeiska unionen, Internationella relationer, Internationellt samarbete, Politik, Politiskt beslutsfattande, Samhällsvetenskap, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Alla program i Vem bestämmer vad? - pashto

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVem bestämmer vad? - pashto

EU

Avsnitt 1 av 4

Sverige är med i EU, men vad innebär det egentligen? Vad bestäms i EU, och vad bestäms i Sverige? Vi följer hur en EU-lag blir till och får se vad EU-parlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet gör.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVem bestämmer vad? - pashto

Riksdagen

Avsnitt 2 av 4

Hur fungerar riksdagen? Och vilka är det som sitter där? Vi får se hur det går till att ta ett beslut i riksdagen, från förslag till ny lag.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVem bestämmer vad? - pashto

Kommunen

Avsnitt 3 av 4

I kommunen bestäms det mesta om det som rör medborgarnas vardag. Men hur går det till att ta ett beslut i kommunfullmäktige, och vilka får lov att lämna in förslag? Och hur gör man om man få en politiker att ta upp ens alldeles egna förslag?

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVem bestämmer vad? - pashto

Landstinget

Avsnitt 4 av 4

Landstinget beslutar om saker som vård, sjukhus och viss kollektivtrafik. Hur går det till när det fattas beslut i landstinget?

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning

Mer grundskola 7-9 & modersmål och minoritetsspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaModerna spökhistorier - kinesiska

Vacker utsikt

Vi är på semester på Cypern och har hyrt en bil. Pappa kör och vi är på väg upp i bergen för att titta på utsikten. Det är lite läskigt, bergen är höga med branta stup. Men vi litar på vår guide - den osynliga GPS: rösten. Men vad är det den säger egentligen? Är det bara jag som hör? Berättare: Lily Huss.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
LyssnaModerna spökhistorier - kinesiska

Vacker utsikt

Vi är på semester på Cypern och har hyrt en bil. Pappa kör och vi är på väg upp i bergen för att titta på utsikten. Det är lite läskigt, bergen är höga med branta stup. Men vi litar på vår guide - den osynliga GPS: rösten. Men vad är det den säger egentligen? Är det bara jag som hör?

Fråga oss